НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Видатні педагоги України та світу

teachers_0

Електронний інформаційно-бібліографічний ресурс
«Видатні педагоги України та світу»

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ) провадить історико-біографічні дослідження, приділяє велику увагу популяризації здобутків видатних педагогів, освітніх і громадських діячів, прагнучи зробити доступною інформацію про їхнє життя, діяльність та творчу спадщину не тільки в традиційному, а й в електронному вигляді. Із цією метою в межах наукового дослідження «Педагогічна біографіка в інформаційному освітньо-науковому просторі України» (2023–2025 рр.) у ДНПБ формується електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» (керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська), де інтегруються, постійно доповнюються та оновлюються відомості про відомих українських і закордонних педагогів. Нині зазначений ресурс містить більш як 80 персоналій, це відомі педагоги та освітяни різних історичних періодів розвитку освіти.

Метою ресурсу є популяризація найкращих здобутків української і зарубіжної педагогічної та психологічної наук й освіти завдяки об’єднанню інформації про відомих українських і зарубіжних освітян; висвітлення їхнього життя, діяльності, творчої спадщини та втілення їхніх ідей в практику.

Кожній персоналії у структурі ресурсу присвячено окрему сторінку, на якій є такі розділи: біографія діяча; бібліографія його праць та матеріалів про нього; окремі повнотекстові твори; додаткові матеріали, зокрема присвячена педагогу фотогалерея; матеріали щодо ушанування його пам’яті: про установи, які носять його ім’я (за наявності); інформація про нагороди, премії, пам’ятники, наукові читання, пов’язані з ім’ям видатної постаті тощо.

Постійно поповнюваний електронний інформаційно-бібліографічний ресурс «Видатні педагоги України та світу» є невід’ємним складником національного цифрового гуманітарного простору в умовах розбудови незалежної України, формою поширення біографічних знань, що об’єднує творчі зусилля українських істориків освіти, біографістів, бібліографів. Репрезентація за допомогою електронного ресурсу узагальненого знання про гуманістичні ідеї українських і зарубіжних педагогів чи освітян минулого має велике значення для освіти загалом, зокрема педагогічної освіти України; є джерелом формування педагогічного світогляду, підвищення духовної культури суспільства в умовах глобальних цивілізаційних викликів. Це унікальний галузевий ресурс, рівноцінних аналогів якому не знайдено. Він має освітянське (педагогічне) спрямування та є вагомим внеском у розвиток освіти, педагогіки, педагогічної біографіки; важливий у справі відновлення національної педагогічної пам’яті. Представлений ресурс може слугувати основою для наукових розвідок з історії освіти, педагогіки, історії, культурології, біографіки, біобібліографії; розширення, доповнення та оновлення змісту навчальних курсів з педагогіки; розроблення спецкурсів з історії освіти України в педагогічних закладах вищої освіти, у системі перепідготовки педагогічних кадрів, написання підручників та посібників з історії освіти, педагогіки, довідкової літератури.

Актуальність та затребуваність ресурсу засвідчує статистика його відвідувань: у 2023 р. кількість його відвідувань становить близько 56 тис. з різних країн світу: США (1312); Польща (953); Німеччина (853); Нідерланди (421); Велика Британія (319); Чехія (256); Франція (255); Італія (184); Ірландія (183).

teachers_1
  СУХОМЛИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Видатний український педагог-гуманіст, Герой Соціалістичної Праці, член-кореспондент АПН СРСР, кандидат педагогічних наук, директор школи, вчитель, дитячий письменник.

 
 teachers_2   АЛЧЕВСЬКА ХРИСТИНА ДАНИЛІВНА

 

Український педагог, діячка народної освіти, організатор і керівник недільних шкіл, методист початкової школи, засновник й учитель Харківської жіночої недільної школи.

 
 teachers_3   АНАНЬЇН СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ

 

Видатний український педагог і психолог, вчений, фахівець з теорії виховання, зокрема трудового й естетичного, порівняльної педагогіки і педології, професор та викладач курсу дитячої і педагогічної психології Київського університету Св. Володимира.

 
teachers_4   АСТРЯБ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ

 

Видатний український педагог, вчений-реформатор, засновник школи з методики викладання математики, професор, автор підручників, навчальних і методичних посібників із геометрії, алгебри, арифметики, заслужений діяч науки УРСР, лауреат премії ім. К. Д. Ушинського.

 
 

БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Український громадсько-політичний діяч, історик, педагог, якого називають «хресним батьком» української граматики.

 
 teachers_6   БЕРЕЗНЯК ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ

 

Кандидат педагогічних наук, заслужений учитель УРСР, Герой України (2001), почесний член НАПН України, ветеран Великої Вітчизняної війни, інспектор і начальник управління шкіл Міністерства освіти УРСР, викладач Центрального інституту вдосконалення вчителів, учитель, директор шкіл та ін.

 
 teachers_7

  БЕРЛИНСЬКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ

 

Український історик, педагог, перший київський археолог, дослідник монастирських бібліотек, літописів, директор Головного народного училища Києва (з 1809 р. –  Перша київська гімназія).

 
 

БОБЕРСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

 

Український педагог, організатор, фундатор, теоретик і практик української національної фізичної культури; культурно-освітній та громадсько-політичний діяч. Голова українського гімнастичного товариства «Сокіл», організатор першого українського «Спортового кружка гри ніжної пилки» (копаного м’яча, футболу). Автор підручників з фізичного виховання молоді: «Забави й гри рухові» (1904–1905), «Копаний мʼяч» (1906), «Значення руханкових товариств» (1909) та ін. Сприяв становленню «Пласту», автор назви цієї організації.

 
  БУГАЙКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

 

Український педагог, літературознавець, учений‑методист, перша в Україні жінка-доктор педагогічних наук.

 
 

БУГАЙОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

Український вчений-педагог, фахівець у галузі теорії і методики навчання фізики та дидактики, очолював лабораторію математичної і фізичної освіти в Інституті педагогіки АПН України (1984–2004), почесний академік НАПН України.

 

 
  БУНГЕ МИКОЛА ХРИСТИЯНОВИЧ

 

Педагог, реформатор, державний діяч, доктор політичних наук, професор і ректор Київського університету Св. Володимира, академік та почесний член Петербурзької академії наук, міністр фінансів, голова Кабінету Міністрів Російської імперії, керівник та засновник Київської економічної школи, фундатор системи університетської освіти, активний учасник процесу реформування, удосконалення та демократизації вищої освіти. Почесний громадянин міста Києва.

 
 teachers_11   ВАЩЕНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ

 

Один із найталантовитіших українських педагогів ХХ ст., професор, теоретик педагогіки, учений-психолог.

 
 

ВОЛОШИН АВГУСТИН ІВАНОВИЧ

Український політичний, громадський, релігійний діяч, педагог, президент Карпатської України, Герой України.

 

 
  ГАЛЯТОВСЬКИЙ ІОАНИКІЙ

 

Український педагог, просвітитель, письменник-полеміст, суспільно-політичний і церковний діяч XVII ст.

 
  ГЕРБАРТ ЙОГАНН ФРІДРІХ

 

Німецький педагог-теоретик XIX століття. Будучи одночасно філософом і психологом, зробив спробу обґрунтувати педагогіку за допомогою даних цих двох наук. Педагогічна спадщина Гербарта мала багатьох прихильників і послідовників, які розвинули й оформили його ідеї в окремий педагогічний напрям – гербертіанство.

 
 teachers_12   ГРИЩЕНКО МИКИТА МИНОВИЧ

 

Український педагог, діяч у галузі організації народної освіти й науки радянської доби.

 
 teachers_13   ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ

 

Український педагог, письменник, публіцист, лексикограф, літературознавець, громадсько-культурний діяч, видавець. Належить до когорти організаторів товариства «Просвіта» в Києві та один із засновників Української радикальної партії.

 
 Grinchenko.M.F_01  

ГРІНЧЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

Відома громадська діячка, педагогиня, письменниця, перекладачка, авторка науково-популярних книжок.

 
 

ҐУРЛІТ ЛЮДВІГ

Німецький педагог, представник теорії вільного виховання – напрямку гуманістичної педагогіки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

 
  ДЕКРОЛІ ЖАН-ОВІД

 

Бельгійський психоневролог і педагог, представник медико-антропологічної течії реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 
 

ДЕМКОВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

Український педагог, учитель, організатор освіти, історик педагогіки, методист.

 
 

ДЕПОЛОВИЧ ЛІДІЯ ПЛАТОНІВНА

українська педагогиня, фахівчиня з методики початкової освіти, авторка букварів, які видавалися з 1926 по 1956 рр., численних посібників із навчання дітей грамоти, зокрема читанок, математичних задачників, букварів для шкіл грамоти, робочих книг, методичних посібників.

 
  ДЗЕВЕРІН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

 

Український педагог, історик педагогіки, співробітник  Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

 
  ДІСТЕРВЕГ ФРІДРІХ АДОЛЬФ ВІЛЬГЕЛЬМ

 

Видатний німецький педагог-демократ, послідовник Песталоцці. Розробив дидактику розвиваючого навчання, cформулювавши її основні вимоги у вигляді 33 законів і правил.

 
 teachers_14   ДІТТЕС ФРІДРІХ

 

Німецький педагог, видатний керівник ліберального німецького та австрійського учительства ІІ половини XIX ст. Послідовник Ф. Бенеке і А. Дістервега.

 
teachers_15
  ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

 

Український вчений-історик, літературознавець, публіцист, фольклорист, філософ, педагог, суспільно-політичний і громадський діяч, один із ініціаторів відкриття недільних шкіл, доцент і викладач історії Київського університету, професор Софійського університету, один із організаторів педагогічних курсів для підготовки вчителів українських народних шкіл, активний діяч Київської громади, засновник Вільної української друкарні в Женеві та «Женевського гуртка».

 
 

ДУБИНЧУК ОЛЕНА СТЕПАНІВНА

Українська педагогиня, науковиця, фахівчиня з теорії і методики викладання математики в закладах середньої та професійно-технічної освіти.

 

 
 teachers_16   ДУРДУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

 

Відомий український педагог, громадський діяч, літературознавець, директор школи, вчитель, дитячий письменник.

 
 teachers_17   ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

 

Український педагог, літератор, історик, богослов, культурно-освітній і громадсько-політичний діяч, автор шкільних підручників, засновник низки народних шкіл та першої публічної бібліотеки на Закарпатті.

 
 

ДЬЮЇ ДЖОН

Американський педагог, реформатор освіти і основоположник філософії прагматизму. Розвинув концепцію інструменталізму.

 
  ЗАЛУЖНИЙ ОЛЕКСАНДР САМІЙЛОВИЧ

 

Український педолог, педагог, рефлексолог, науковець-експериментатор, професор, керівник «секції колективознавства» Українського науково-дослідного інституту педагогіки, один із засновників Харківської школи педології. Автор наукових праць з проблем організації та функціонування дитячого колективу, питань шкільної дисципліни, успішності, поведінки, експериментальних досліджень методики тестування в освітньому процесі, теорії і практики розбудови сільської трудової школи.

 
 teachers_18   ЗАХАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

 

Український педагог, один із засновників педагогіки співробітництва, Заслужений учитель України (1974), народний учитель СРСР (1983), член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР (1989), академік-засновник Академії педагогічних наук України (1992), дійсний член Російської Академії освіти (1999), громадський діяч, директор відомої в Україні авторської школи у селі Сахнівка на Черкащині (1966–2002).

 
 

ЗЕЙДЕЛЬ РОБЕРТ

Швейцарський педагог, теоретик трудової школи, один з ініціаторів розробки соціальної педагогіки, літератор, політичний і громадський діяч.

 

 
 

ЗЯЗЮН ІВАН АНДРІЙОВИЧ

Видатний український вчений, філософ, педагог, психолог, організатор освіти, провідник культури, перший Міністр освіти і науки незалежної України (1990–1992).

 
 teachers_19   КАРАЗІН ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ

 

Засновник першого в Східній Україні Харківського університету, ініціатор створення одного з перших у Європі Міністерства народної освіти у Російській імперії, автор ліберальних проектів реформування державного устрою і народного господарства.

 
  КЕРШЕНШТЕЙНЕР ГЕОРГ

 

Німецький педагог-реформатор, методист, організатор народної освіти, теоретик громадянського виховання й трудової школи.

 
 

КЛАПАРЕД ЕДУАРД

Швейцарський психолог, педагог, лікар-невролог, професор Женевського університету, один із перших дослідників дитячої психології, належить до кола  засновників Педагогічного інституту ім. Ж.-Ж. Руссо, представник функціоналізму, продовжувач традицій школи емпіричної психології, співзасновник та редактор журналу «Archives de Psychologie».

 
  КОМЕНСЬКИЙ ЯН АМОС

 

Чеський педагог-гуманіст, мислитель, основоположник нової педагогічної системи, громадський, державний діяч, автор проекту реформи шведської системи освіти та методики викладання латинської мови, автор фундаментальних праць: «Велика дидактика», «Материнська школа», «Легальна порада про виправлення людських справ», «Видимий світ в малюнках» та ін.

 
  КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

 

Український перекладач, письменник, видавець, лексикограф, педагог, громадський діяч.

 
 teachers_21   КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Український педагог і просвітитель, методист, визначний земський діяч в галузі народної освіти, організатор початкових земських шкіл і народних училищ в Україні, послідовник педагогічних поглядів К.Д. Ушинського.

 
 teachers_22   КОРЧАК ЯНУШ

 

Видатний польський педагог-гуманіст, письменник, лікар, публіцист, громадський діяч. Різностороння особистість з широким колом наукових інтересів, людина високої громадянської позиції з великим почуттям любові до дітей.

 
 teachers_23   КОСТЮК ГРИГОРІЙ СИЛОВИЧ

 

Український психолог, педагог, засновник української психологічної школи, фахівець із дитячої і педагогічної психології.

 
 

КРИП’ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ

Український учений-історик, книго- і бібліотекознавець, бібліограф, археограф, педагог, громадсько-освітній діяч

 
 teachers_24   КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Український письменник, педагог-методист, літературний критик, історик, фольклорист, етнограф, перекладач, мовознавець, культурно-освітній діяч.

 
 

Л’ЕПЕ ШАРЛЬ-МІШЕЛЬ де

Французький священник, однин із основоположників сурдопедагогіки;  заснував у Парижі першу школу для глухих дітей (1760), в якій застосовував спеціальні методи навчання (міміку і жести). Автор праць «Навчання глухонімих за допомогою методичних знаків» (1776), «Справжній спосіб навчання глухонімих, що підтвердився досвідом» (1784).

 
 portret   ЛАЙ ВІЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ

 

Німецький педагог, доктор філософії, викладач вчительської семінарії в Карлсруе, теоретик експериментальної педагогіки, творець нової лінії в педагогіці – «педагогіки дії», організатор «ілюстративних шкіл» («школи дії»), в яких проводилися заняття з моделювання, малювання, ліплення, практична і творча діяльність учнів.

 
 1234  

ЛАНГЕ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Український та російський учений-психолог, один із основоположників експериментальної психології, філософ, педагог, письменник, громадський діяч.

 
 

ЛУБЕНЕЦЬ НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

 Українська педагогиня і культурна діячка, очільниця Товариства народних дитячих садків Києва, засновниця і редакторка журналу «Дошкольное воспитание», засновниця і лекторка Фребелівського педагогічного інституту, членкиня Колегії дошкільного виховання при Департаменті народної освіти у 1918–1919 pp.

 
teachers_25   ЛУБЕНЕЦЬ ТИМОФІЙ ГРИГОРОВИЧ

 

Відомий український педагог, методист, громадський діяч, який належав до плеяди прогресивних вітчизняних педагогів кінця XIX – початку XX століття, і слідом за Ушинським, став одним із фундаторів народної школи в Україні.

 
 

МАЗУРКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

Український педагог, літературознавець, славіст, фахівець з методики викладання літератури, проблем літературної освіти, історії педагогіки, лауреат премії імені К. Д. Ушинського (1958, 1962).

 
 teachers_26   МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ

 

Український педагог-новатор, класик світової педагогіки ХХ ст., творець нової методики виховної роботи з дитячим колективом, письменник і публіцист.

 
 

МАНЖОС БОРИС СЕМЕНОВИЧ

Український педагог, теоретик і практик, дидакт, літератор

 
 

МАНН ХОРАС

Американський просвітник, педагог, реформатор освіти, політичний і громадський діяч ХІХ ст.

 
 

МЕЙМАН ЕРНСТ

Німецький педагог, психолог, один із засновників експериментальної педагогіки та педагогічної психології. Співзасновник та видавець фахових часописів «Архів загальної психології» та «Журнал експериментальної педагогіки».

 
  МИРОНОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

 

Український педагог, методист із початкового навчання, фахівець із проблем дитячих та юнацьких громадських рухів

 
 teachers_27   МОНТЕССОРІ МАРІЯ

 

Видатний італійський педагог, лікар. Її провідною тезою є думка про те, що існує особливий світ дитинства і що розвиток дитини підпорядковується законам природи.

 
  teachers_28
  МУЗИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

 

Український педагог-практик, методист початкової школи, діяч народної освіти, фахівець із питань дидактики та методики, порівняльної педагогіки, творець національної системи освіти – єдиної трудової школи в Україні.

 
 

НАТОРП ПАУЛЬ

Німецький педагог та філософ-неокантіанець, професор Марбурзького університету. Відомий як фундатор соціальної педагогіки, основи якої сформулював у книжці «Соціальна педагогіка».

 

 
 naumenko1   НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

 

Український педагог, філолог, громадський діяч, журналіст, активний учасник національного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 
 

ОГОНОВСЬКИЙ ОМЕЛЯН МИХАЙЛОВИЧ

Український вчений-філолог, педагог, письменник і громадсько-культурний діяч другої половини XIX ст.

 
 teachers_29   ОНИЩУК ВАСИЛЬ ОНИСИМОВИЧ

 

Український педагог, учитель, відмінник народної освіти, фахівець у галузі дидактики, викладач педагогіки, психології, географії Бершадського педагогічного училища, завідувач відділу дидактики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, лауреат премії ім. Н. К. Крупської, Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

 
  ОРЛАЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ

 

Вітчизняний учений-енциклопедист, педагог, теоретик і організатор освіти.

 
 teachers_30   ПЧІЛКА ОЛЕНА

 

Українська письменниця, етнограф, фольклорист, перекладач, публіцист, редактор, видавець, педагог, громадський діяч, член-кореспондент Української Академії Наук.

 
 teachers_31   ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 

Український та російський учений, хірург і анатом, засновник військово-польової хірургії, просвітитель-демократ, визначний теоретик у галузі педагогіки, організатор народної освіти.

 

 
 

ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

Українська вчена, історик, археолог, археограф, архівістка, одна з провідних представниць державницької школи в українській історіографії, педагог, авторка понад 200 наукових праць, підручників для закладів вищої освіти тощо.

 
 rezcentr   РЄЗНІК ЯКІВ БОРИСОВИЧ

 

Український педагог, доктор педагогічних наук, професор, засновник і керівник дитячого будинку в Києві.

 
  РУДНИЦЬКА ОКСАНА ПЕТРІВНА

 

Український педагог, фахівець з музичної педагогіки, виховання особистості засобами мистецтва, культурологічної підготовки студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

 
 teachers_32   РУСОВА СОФІЯ ФЕДОРІВНА

 

Видатний український педагог, громадсько-освітній діяч, письменниця, теоретик і практик у галузі суспільного дошкільного виховання кінця ХІХ – початку ХХ ст., одна з організаторів жіночого руху.

 
 janjak   РУССО ЖАН-ЖАК

 

Французький філософ, письменник, композитор, педагог, представник сентименталізму.

 
  РУСЬКО ОЛЕКСІЙ МИКИТОВИЧ

 

Український педагог, методист хімії, кандидат педагогічних наук (1948), керівник освіти, суспільно-освітній діяч.

 
 teachers_33   РЯППО ЯН ПЕТРОВИЧ

 

Відомий український педагог, вчений, громадський й політичний діяч, заступник наркома освіти України, головний редактор педагогічного журналу “Путь просвещения”, потім “Шлях освіти”. Він один із засновників системи народної освіти УРСР, прибічник концепції монотехнічної освіти, перший історик української школи та педагогіки, один із ініціаторів створення Українського науково-дослідного інституту педагогіки, дослідник Китаю, співавтор перекладу українською мовою естонського епосу “Калевіпоег”.

 
   

САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА

Відома українська вчена в галузі загальної педагогіки та дидактики початкової школи, авторка оригінальної педагогічної системи формування та розвитку пізнавальної активності та самостійності дітей молодшого шкільного віку.

 
  teachers_34   СІКОРСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

Український психіатр, психолог, педагог, доктор медицини, один із основоположників дитячої психології та психопатології, фахівець із питань шкільної гігієни, педагогічної патології, психології дошкільного віку, професор і завідувач кафедри Київського університету.

 
 teachers_35   СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ

 

Видатний український філософ ХVІІІ ст., народний просвітитель-гуманіст, педагог, мандрівний мислитель, письменник, поет,  перекладач, музикант й співак.

 

 

СКРИПЧЕНКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА

Відома українська педагогиня, фахівчиня з початкової освіти, яка досліджувала актуальні проблеми навчання й виховання школярів-шестиліток в умовах педагогічного експерименту.

 
 teachers_36   СОКОЛЯНСЬКИЙ ІВАН ПАНАСОВИЧ

 

Професор, український вчений-педагог, педолог, фахівець із проблем спеціальної педагогіки, організатор освіти й науки, один із організаторів науково-дослідних інститутів педагогіки і дефектології в УРСР.

 
  СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ

 

Видатний організатор розбудови української національної школи, перший міністр освіти незалежної України в уряді Центральної Ради, педагог, поет, письменник, публіцист, перекладач, літературний критик та літературознавець.

 
 

ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОМЕЛЯН АНТОНОВИЧ

 

Український галицький педагог, історик, журналіст, громадський діяч, учень Михайла Грушевського. Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (1921). Автор першої «Історії Української Держави».

 

 
 2018_01_30_1   ТЕСЛЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ

 

Український педагог, учений-методист, перший доктор педагогічних наук в Україні в галузі методики навчання математики. Більш як 25 років завідував лабораторією навчання математиці в НДІ педагогіки УРСР (нині Інститут педагогіки НАПН України).

 
 teachers_37   УШИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ

 

Видатний педагог, громадський діяч, зачинатель наукової педагогіки й народної школи, автор праць з теорії та історії педагогіки, підручників для початкового навчання.

 
 teachers_38   ФРЕБЕЛЬ ФРІДРІХ ВІЛЬГЕЛЬМ

 

Німецький педагог, теоретик дошкільного виховання, творець нової авторської системи виховання, засновник початкових шкіл за системою Й. Г. Песталоцці, дитячих установ для ігор та занять дітей молодшого віку, організатор дитячих садків і підготовки виховательок для них за своєрідною методикою роботи.

 
 teachers_39
  ФРЕНЕ CЕЛЕСТЕН

 

Французький педагог, учитель, директор початкової школи, представник так званої “прогресивної педагогіки”, автор педагогічних технологій („техніка Френе”), що передбачали оригінальні засоби розвитку дітей у дусі демократії, свободи, саморозвитку.

 
  ЦВЕЛИХ ТАМАРА ІВАНІВНА

 

українська педагогиня, фахівчиня з методики дошкільного виховання, засновниця наукової школи естетичного виховання

 
 teachers_40
  ЧАВДАРОВ САВА ХРИСТОФОРОВИЧ

 

Український учений, педагог, дидакт, методист початкової та середньої освіти, член-кореспондент АПН РРФСР, заслужений діяч науки УРСР, учитель української та російської мов у школах Київщини.

 
 teachers_41   ЧАМАТА ПАВЛО РОМАНОВИЧ

 

Український педагог і психолог, засновник наукової школи в Україні з вивчення проблем розвитку свідомості й самосвідомості особистості, організатор педагогічної освіти й психологічної науки.

 
 teachers_42
  ЧЕПІГА (ЗЕЛЕНКЕВИЧ) ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ

 

Видатний український педагог, психолог, громадський діяч, ідеї якого значно вплинули на розвиток педагогічної думки в Україні.

 
  ШАРЕЛЬМАН ГЕНРІХ

 

Німецький педагог, активний учасник реформаторського руху в теорії та практиці освіти Німеччини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 
 

ШЕРСТЮК ГРИГОРІЙ ПИЛИПОВИЧ

Педагог, громадський діяч, засновник видавництва «Український учитель» та першого українського педагогічного журналу «Світло», публіцист, співробітник часописів «Полтавщина», «Рідний край», «Рада». Автор навчальних підручників, статей з питань розвитку національної освіти, громадського та культурного життя України, творів для дітей.

 
  ЮРКЕВИЧ ПАМФІЇЛ ДАНИЛОВИЧ

 

Український і російський мислитель, філософ і педагог, професор філософії Московського університету, викладач Київської духовної академії, творець своєрідної філософської концепції  – “філософія серця”.

 
 

ЮЩИШИН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ

Український педагог, учений, публіцист, громадський та політичний діяч. Учитель народних шкіл, один із творців української національної школи. Редактор часописів «Учитель», «Учительське Слово», секретар журналу «Вільна українська школа». Засновник видання «Шлях навчання і виховання». Секретар товариства «Взаїмна поміч українського вчительства» у Львові, голова його Педагогічно-наукової комісії. Завідувач відділу народного шкільництва Міністерства освіти УНР. Директор Департаменту державної преси Української Держави.

 

 
 teachers_44   ЯРМАЧЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

 

Український педагог, вчений у галузі сурдопедагогіки, а також теорії й історії педагогіки, засновник і перший президент Академії педагогічних наук України.

 

© Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Київ, 2008-2022

dnpb.gov.ua


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали