НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Видатні педагоги України та світу

teachers_0

 Інформаційно-бібліографічний ресурс

Науковий керівник проекту – Л. Д. Березівська, доктор пед. наук, професор, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Створення інформаційно-бібліографічного ресурсу „Видатні педагоги України та світу” розпочато фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2008 році в межах НДР Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського (2006–2010 рр.) (наук. керівник Рогова П. І.).

Метою ресурсу є: популяризація кращих здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогічної та психологічної наук й освіти шляхом консолідації інформації про визначних осіб, як вітчизняних так і зарубіжних; висвітлення їх життя, діяльності, творчої спадщини та втілення їх ідей в практику. Цей ресурс сприятиме розкриттю фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, вихованню патріотизму в молодого покоління, інформаційному забезпеченню науково-просвітницьких програм, проведенню громадсько-виховних заходів тощо.

Широке коло користувачів, як ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і віддалених вчених України  й світу, отримавши представлену інформацію, поглиблять власні інформаційні запити, підвищать якість досліджень із питань історії педагогічної науки, освіти, бібліотекознавства та суміжних галузей знань.

Окрім цього, формування вище названого ресурсу дозволить у кінцевому результаті мати багатогранний інформаційно-бібліографічний ресурс в електронній формі, що складатиметься з довідкових, біобібліографічних та інших документів, які сприятимуть глибокому розкриттю тієї чи іншої особистості, її внеску у розвиток науки й практики.

У структурі ресурсу: біографія діяча, бібліографія його праць та матеріалів про нього, окремі повнотекстові твори та інші додаткові матеріали, зокрема фотогалерея, що присвячена педагогу, а також матеріали, що розкривають діяльність установи, яка носить його ім’я. Вміщено інформацію про нагороди, премії, пам’ятники, наукові читання, пов’язані з ім’ям видатної особи тощо.

Учасники: фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек освітянської мережі МОН України та НАПН України, регіональних, науково-педагогічних бібліотек, бібліотеки вищих навчальних закладів I–IV р. а. різних видів. У формуванні ресурсу можуть брати участь бібліотеки інших систем і відомств, що носять ім’я відомих педагогів і просвітників.​​

teachers_1
СУХОМЛИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Видатний український педагог-гуманіст, Герой Соціалістичної Праці, член-кореспондент АПН СРСР, кандидат педагогічних наук, директор школи, вчитель, дитячий письменник.

 teachers_2 АЛЧЕВСЬКА ХРИСТИНА ДАНИЛІВНА

Український педагог, діячка народної освіти, організатор і керівник недільних шкіл, методист початкової школи, засновник й учитель Харківської жіночої недільної школи.

 teachers_3 АНАНЬЇН СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ

Видатний український педагог і психолог, вчений, фахівець з теорії виховання, зокрема трудового й естетичного, порівняльної педагогіки і педології, професор та викладач курсу дитячої і педагогічної психології Київського університету Св. Володимира.

teachers_4 АСТРЯБ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ

Видатний український педагог, вчений-реформатор, засновник школи з методики викладання математики, професор, автор підручників, навчальних і методичних посібників із геометрії, алгебри, арифметики, заслужений діяч науки УРСР, лауреат премії ім. К. Д. Ушинського.

 teachers_5 БАТИШЕВ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

Видатний вчений у галузі професійної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР, заслужений діяч науки РФ, Герой Радянського Союзу.

 teachers_6 БЕРЕЗНЯК ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ

Кандидат педагогічних наук, заслужений учитель УРСР, Герой України (2001), почесний член НАПН України, ветеран Великої Вітчизняної війни, інспектор і начальник управління шкіл Міністерства освіти УРСР, викладач Центрального інституту вдосконалення вчителів, учитель, директор шкіл та ін.

 teachers_7

БЕРЛИНСЬКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ

Український історик, педагог, перший київський археолог, дослідник монастирських бібліотек, літописів, директор Головного народного училища Києва (з 1809 р. –  Перша київська гімназія).

 teachers_8 БЕХТЕРЄВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Російський невропатолог, фізіолог, психіатр і психолог, педагог, громадський діяч, представник науки про структуру й функції мозку, один з організаторів Всеросійських з’їздів із психології, експериментальної педагогіки, засновник багатьох науково-педагогічних закладів у Петербурзі, організатор і директор Психоневрологічного інституту та Інституту вивчення мозку, автор праць «Об’єктивна психологія», «Загальні основи рефлексології людини»,« Мозок і його діяльність» та ін.

БУГАЙКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

Український педагог, літературознавець, учений‑методист, перша в Україні жінка-доктор педагогічних наук.

 teachers_10 БУНГЕ МИКОЛА ХРИСТИЯНОВИЧ

Український педагог, реформатор, державний діяч, академік Петербурзької АН, професор і ректор Київського університету, міністр фінансів Російської імперії, голова Кабінету Міністрів, керівник і засновник Київської економічної школи, творець інноваційних ідей щодо реформування та удосконалення вищої освіти.

 teachers_11 ВАЩЕНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ

Один із найталантовитіших українських педагогів ХХ ст., професор, теоретик педагогіки, учений-психолог.

ГАЛЯТОВСЬКИЙ ІОАНИКІЙ

Український педагог, просвітитель, письменник-полеміст, суспільно-політичний і церковний діяч XVII ст.

ГЕРБАРТ ЙОГАНН ФРІДРІХ

Німецький педагог-теоретик XIX століття. Будучи одночасно філософом і психологом, зробив спробу обґрунтувати педагогіку за допомогою даних цих двох наук. Педагогічна спадщина Гербарта мала багатьох прихильників і послідовників, які розвинули й оформили його ідеї в окремий педагогічний напрям – гербертіанство.

 teachers_12 ГРИЩЕНКО МИКИТА МИНОВИЧ

Український педагог, діяч у галузі організації народної освіти й науки радянської доби.

 teachers_13 ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ

Український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Один із засновників Української радикальної партії, організаторів і керівників товариства «Просвета» в м. Києві.

 Grinchenko.M.F_01

ГРІНЧЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

Відома громадська діячка, педагог, письменниця, перекладач, авторка науково-популярних книжок для народу.

ҐУРЛІТ ЛЮДВІГ

Німецький педагог, представник теорії вільного виховання – напрямку гуманістичної педагогіки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

ДЕКРОЛІ ЖАН-ОВІД

Бельгійський психоневролог і педагог, представник медико-антропологічної течії реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст.

ДЕМКОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Видатний український педагог, учитель, організатор освіти, історик педагогіки, методист.

ДЕПОЛОВИЧ ЛІДІЯ ПЛАТОНІВНА

українська педагогиня, фахівчиня з методики початкової освіти, авторка букварів, які видавалися з 1926 по 1956 рр., численних посібників із навчання дітей грамоти, зокрема читанок, математичних задачників, букварів для шкіл грамоти, робочих книг, методичних посібників.

ДЗЕВЕРІН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Український педагог, історик педагогіки, співробітник  Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

ДІСТЕРВЕГ ФРІДРІХ АДОЛЬФ ВІЛЬГЕЛЬМ

Видатний німецький педагог-демократ, послідовник Песталоцці. Розробив дидактику розвиваючого навчання, cформулювавши її основні вимоги у вигляді 33 законів і правил.

 teachers_14 ДІТТЕС ФРІДРІХ

Німецький педагог, видатний керівник ліберального німецького та австрійського учительства ІІ половини XIX ст. Послідовник Ф. Бенеке і А. Дістервега.

teachers_15
ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

Український вчений-історик, літературознавець, публіцист, фольклорист, філософ, педагог, суспільно-політичний і громадський діяч, один із ініціаторів відкриття недільних шкіл, доцент і викладач історії Київського університету, професор Софійського університету, один із організаторів педагогічних курсів для підготовки вчителів українських народних шкіл, активний діяч Київської громади, засновник Вільної української друкарні в Женеві та «Женевського гуртка».

 teachers_16 ДУРДУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

Відомий український педагог, громадський діяч, літературознавець, директор школи, вчитель, дитячий письменник.

 teachers_17 ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

Український письменник, педагог, літератор, богослов, культурно-освітній і громадсько-політичний діяч, засновник першої публічної бібліотеки на Закарпатті.

ДЬЮЇ ДЖОН

Американський педагог, реформатор освіти і основоположник філософії прагматизму. Розвинув концепцію інструменталізму.

ЖУРАКІВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ

Історик педагогіки, учасник реформування освіти в Україні 1920-х років

ЗАЛУЖНИЙ ОЛЕКСАНДР САМІЙЛОВИЧ

Український педолог, педагог, рефлексолог, науковець-експериментатор, професор, керівник «секції колективознавства» Українського науково-дослідного інституту педагогіки, один із засновників Харківської школи педології. Автор наукових праць з проблем організації та функціонування дитячого колективу, питань шкільної дисципліни, успішності, поведінки, експериментальних досліджень методики тестування в освітньому процесі, теорії і практики розбудови сільської трудової школи.

 teachers_18 ЗАХАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

Український педагог, один із засновників педагогіки співробітництва, Заслужений учитель України (1974), народний учитель СРСР (1983), член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР (1989), академік-засновник Академії педагогічних наук України (1992), дійсний член Російської Академії освіти (1999), громадський діяч, директор відомої в Україні авторської школи у селі Сахнівка на Черкащині (1966–2002).

ЗЕЙДЕЛЬ РОБЕРТ

Швейцарський педагог, теоретик трудової школи, один з ініціаторів розробки соціальної педагогіки, літератор, політичний і громадський діяч.

 

 teachers_19 КАРАЗІН ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ

Засновник першого в Східній Україні Харківського університету, ініціатор створення одного з перших у Європі Міністерства народної освіти у Російській імперії, автор ліберальних проектів реформування державного устрою і народного господарства.

КЕРШЕНШТЕЙНЕР ГЕОРГ

Німецький педагог-реформатор, методист, організатор народної освіти, теоретик громадянського виховання й трудової школи.

 teachers_20 КОМЕНСЬКИЙ ЯН АМОС

Чеський педагог-гуманіст, мислитель, основоположник нової прогресивної педагогічної системи, громадський і державний діяч, автор проекту реформи шведської системи освіти та методики викладання латинської мови, автор фундаментальної праці «Велика дидактика», підручників з фізики, астрономії, мов, посібника з дошкільного виховання «Материнська школа», праці «Легальна порада про виправлення людських справ».

КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

Український перекладач, письменник, видавець, лексикограф, педагог, громадський діяч.

 teachers_21 КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Український педагог і просвітитель, методист, визначний земський діяч в галузі народної освіти, організатор початкових земських шкіл і народних училищ в Україні, послідовник педагогічних поглядів К.Д. Ушинського.

 teachers_22 КОРЧАК ЯНУШ

Одна із найбільш відомих і вражаючих постатей сучасної педагогіки, яскрава і різностороння особистість із широкими інтересами, високим почуттям громадянськості, великою любов’ю до дітей. Він, лікар за професією, був журналістом, письменником і педагогом за покликанням.

 teachers_23 КОСТЮК ГРИГОРІЙ СИЛОВИЧ

Український психолог, педагог, засновник української психологічної школи, фахівець із дитячої і педагогічної психології.

КРИП’ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ

Український учений-історик, книго- і бібліотекознавець, бібліограф, археограф, педагог, громадсько-освітній дія

 teachers_24 КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

Український письменник, педагог-методист, літературний критик, історик, фольклорист, етнограф, перекладач, мовознавець, культурно-освітній діяч.

 portret ЛАЙ ВІЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ

Німецький педагог.

 1234

ЛАНГЕ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Український та російський учений-психолог, один із основоположників експериментальної психології, філософ, педагог, письменник, громадський діяч.

teachers_25 ЛУБЕНЕЦЬ ТИМОФІЙ ГРИГОРОВИЧ

Відомий український педагог, методист, громадський діяч, який належав до плеяди прогресивних вітчизняних педагогів кінця XIX – початку XX століття, і слідом за Ушинським, став одним із фундаторів народної школи в Україні.

 teachers_26 МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ

Український і російський педагог-новатор, класик світової педагогіки ХХ ст., творець нової методики виховної роботи з дитячим колективом, письменник.

МАНЖОС БОРИС СЕМЕНОВИЧ

Український педагог, теоретик і практик, дидакт, літератор

МАНН ХОРАС

Американський просвітник, педагог, реформатор освіти, політичний і громадський діяч ХІХ ст.

МИРОНОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Український педагог, методист із початкового навчання, фахівець із проблем дитячих та юнацьких громадських рухів

 teachers_27 МОНТЕССОРІ МАРІЯ

Видатний італійський педагог, лікар. Її провідною тезою є думка про те, що існує особливий світ дитинства і що розвиток дитини підпорядковується законам природи.

  teachers_28
МУЗИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Український педагог-практик, методист початкової школи, діяч народної освіти, фахівець із питань дидактики та методики, порівняльної педагогіки, творець національної системи освіти – єдиної трудової школи в Україні.

 naumenko1 НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

Український педагог, філолог,  історик, етнограф, публіцист, один із організаторів національної системи освіти, державний і громадсько-політичний діяч.

 teachers_29 ОНИЩУК ВАСИЛЬ ОНИСИМОВИЧ

Український педагог, учитель, відмінник народної освіти, фахівець у галузі дидактики, викладач педагогіки, психології, географії Бершадського педагогічного училища, завідувач відділу дидактики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, лауреат премії ім. Н. К. Крупської, Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

ОРЛАЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ

Вітчизняний учений-енциклопедист, педагог, теоретик і організатор освіти.

 teachers_30 ПЧІЛКА ОЛЕНА

Українська письменниця, етнограф, фольклорист, перекладач, публіцист, редактор, видавець, педагог, громадський діяч, член-кореспондент Української Академії Наук.

 teachers_31 ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

Український та російський учений, хірург і анатом, засновник військово-польової хірургії, просвітитель-демократ, визначний теоретик у галузі педагогіки, організатор народної освіти.

 rezcentr РЄЗНІК ЯКІВ БОРИСОВИЧ

Український педагог, доктор педагогічних наук, професор, засновник і керівник дитячого будинку в Києві.

РУДНИЦЬКА ОКСАНА ПЕТРІВНА

Український педагог, фахівець з музичної педагогіки, виховання особистості засобами мистецтва, культурологічної підготовки студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

 teachers_32 РУСОВА СОФІЯ ФЕДОРІВНА

Видатний український педагог, громадсько-освітній діяч, письменниця, теоретик і практик у галузі суспільного дошкільного виховання кінця ХІХ – початку ХХ ст., одна з організаторів жіночого руху.

 janjak РУССО ЖАН-ЖАК

Французький філософ, письменник, композитор, педагог, представник сентименталізму.

РУСЬКО ОЛЕКСІЙ МИКИТОВИЧ

Український педагог, методист хімії, кандидат педагогічних наук (1948), керівник освіти, суспільно-освітній діяч.

 teachers_33 РЯППО ЯН ПЕТРОВИЧ

Відомий український педагог, вчений, громадський й політичний діяч, заступник наркома освіти України, головний редактор педагогічного журналу “Путь просвещения”, потім “Шлях освіти”. Він один із засновників системи народної освіти УРСР, прибічник концепції монотехнічної освіти, перший історик української школи та педагогіки, один із ініціаторів створення Українського науково-дослідного інституту педагогіки, дослідник Китаю, співавтор перекладу українською мовою естонського епосу “Калевіпоег”.

  teachers_34 СІКОРСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

Український психіатр, психолог, педагог, доктор медицини, один із основоположників дитячої психології та психопатології, фахівець із питань шкільної гігієни, педагогічної патології, психології дошкільного віку, професор і завідувач кафедри Київського університету.

 teachers_35 СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ

Видатний український філософ ХVІІІ ст., народний просвітитель-гуманіст, педагог, мандрівний мислитель, письменник, поет,  перекладач, музикант й співак.

СКРИПЧЕНКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА

Відома українська педагогиня, фахівчиня з початкової освіти, яка досліджувала актуальні проблеми навчання й виховання школярів-шестиліток в умовах педагогічного експерименту.

 teachers_36 СОКОЛЯНСЬКИЙ ІВАН ПАНАСОВИЧ

Професор, український вчений-педагог, педолог, фахівець із проблем спеціальної педагогіки, організатор освіти й науки, один із організаторів науково-дослідних інститутів педагогіки і дефектології в УРСР.

СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ

Видатний організатор розбудови української національної школи, перший міністр освіти незалежної України в уряді Центральної Ради, педагог, поет, письменник, публіцист, перекладач, літературний критик та літературознавець.

 2018_01_30_1 ТЕСЛЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ

Професор, український математик-педагог, основні інтереси якого стосувалися методики навчання геометрії, формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів загальноосвітніх шкіл.

 teachers_37 УШИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ

Видатний український і російський педагог, основоположник наукової педагогіки й народної школи, автор праць з теорії та історії педагогіки, підручників для початкового навчання.

 teachers_38 ФРЕБЕЛЬ ФРІДРІХ ВІЛЬГЕЛЬМ

Німецький педагог, теоретик дошкільного виховання, творець нової авторської системи виховання, засновник початкових шкіл за системою Й. Г. Песталоцці, дитячих установ для ігор та занять дітей молодшого віку, організатор дитячих садків і підготовки виховательок для них за своєрідною методикою роботи.

 teachers_39
ФРЕНЕ CЕЛЕСТЕН

Французький педагог, учитель, директор початкової школи, представник так званої “прогресивної педагогіки”, автор педагогічних технологій („техніка Френе”), що передбачали оригінальні засоби розвитку дітей у дусі демократії, свободи, саморозвитку.

ЦВЕЛИХ ТАМАРА ІВАНІВНА

українська педагогиня, фахівчиня з методики дошкільного виховання, засновниця наукової школи естетичного виховання

 teachers_40
ЧАВДАРОВ САВА ХРИСТОФОРОВИЧ

Український учений, педагог, дидакт, методист початкової та середньої освіти, член-кореспондент АПН РРФСР, заслужений діяч науки УРСР, учитель української та російської мов у школах Київщини.

 teachers_41 ЧАМАТА ПАВЛО РОМАНОВИЧ

Український педагог і психолог, кандидат психологічних наук, засновник наукової школи в Україні з проблеми розвитку свідомості й самосвідомості особистості, керівник і організатор освіти.

 teachers_42
ЧЕПІГА (ЗЕЛЕНКЕВИЧ) ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ

Видатний український педагог, психолог, громадський діяч, ідеї якого значно вплинули на розвиток педагогічної думки в Україні.

  ШАРЕЛЬМАН ГЕНРІХ
Німецький педагог-реформатор, один з представників педагогіки особистості.
ЮРКЕВИЧ ПАМФІЇЛ ДАНИЛОВИЧ

Український і російський мислитель, філософ і педагог, професор філософії Московського університету, викладач Київської духовної академії, творець своєрідної філософської концепції  – “філософія серця”.

 teachers_44 ЯРМАЧЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

Український педагог, учений у галузі сурдопедагогіки, а також теорії й історії педагогіки, доктор педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, засновник і перший президент Академії педагогічних наук України, один із фундаторів і перший президент Міжнародної макаренківської асоціації.


© Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Київ, 2008-2020

dnpb.gov.ua


Анонси та оголошення

24.12.2021

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

Повідомляємо, що Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 15 грудня 2021 року № 1336 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р.  № 338 і постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р.  № 1236», відповідно до якої дію карантину продовжено до 31 березня 2022 року.

До послуг користувачів дистанційне обслуговування онлайн: реєстрація користувачів, віртуальна бібліографічна довідка, «запитай бібліотекаря», електронна доставка документів, визначення індексів УДК тощо (доступ через вебпортал бібліотеки https://dnpb.gov.ua/ua/ в розділі «Послуги»).

Про наявність літератури в бібліотеці можна довідатися через електронний каталог

Довідки за телефоном: (044) 467–22–14, через e-mail: dovidka_dnpb@i.ua (для довідок), fond.dnpb@ukr.net (послуги для віддалених користувачів)

24.11.2021

Використання ресурсів EBSCO

Протягом жовтня-грудня 2021 року 200 закладів вищої освіти та наукових установ України, які влітку цього року подали відповідні заявки, мають змогу скористатися доступом до 12 баз даних платформи EBSCOhost у форматі безкоштовного тестового доступу.

Компанією EBSCO Information Services підготовлено коротке інформаційне відео українською мовою, в якому представлена інформація про алгоритм пошуку наукової інформації та можливості використання платформи EBSCOhost, яке доступне за посиланням: bit.ly/3qS3xV9 .

Просимо заклади вищої освіти та наукові установи, які отримали тестовий доступ до ресурсів платформи EBSCOhost, поінформувати на власних інформаційних ресурсах співробітників про можливість використання до 31 грудня 2021 року таких електронних ресурсів.

Детальна інформація про налаштування тестового доступу до платформи EBSCOhost доступна на вебсайті ДНТБ України за посиланням: bit.ly/3ivt3uA .

У разі виникнення додаткових запитань щодо налаштування та використання тестового доступу установами, які його отримали, слід звертатися за роз’ясненнями до ДНТБ України на електронні адреси: dbservice@dntb.gov.ua або gordienko@dntb.gov.ua.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали