НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Сторінка В. О. Сухомлинського

ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ –
ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГ-ГУМАНІСТ

Василь Олександрович Сухомлинський
(1918–1970)
видатний український педагог-гуманіст,
член-кореспондент АПН СРСР,
кандидат педагогічних наук, директор школи, вчитель,
дитячий письменник

В. О. Сухомлинський закарбований в історії української педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної системи, центром якої є дитина як унікальна особистість. З 1948 р. і до кінця життя він очолював середню школу в с. Павлиш на Кіровоградщині, де протягом 22 років проводив педагогічний експеримент, результатом якого стала оригінальна програма виховання дітей.

Розвиток творчих сил і здібностей індивідуума в колективі й на основі етико-естетичних цінностей, інтересів і потреб, спрямованих на творчу працю та самовдосконалення – такою була мета педагога. Він застосовував холістичний підхід у вихованні : піклування про здоров’я дітей, їх загартування через створення позитивного емоційного фону в школі, емпатію, наповнення життєвого простору дитини різними видами пізнавальної та мистецької діяльності, залучення до цього складного процесу вчителів, учнів, батьків, членів громади.

Одним із засобів педагогічного впливу, підґрунтям формування особистості В.О. Сухомлинський вважав українську народну педагогіку. Великого значення надавав прищепленню любові до рідного слова. Зважаючи на це, педагог запровадив власні оригінальні форми й методи організації навчання та виховання дітей у школі та в позакласній і позаурочній роботі.

Різноплановий та багатоаспектний творчий доробок В. О. Сухомлинського налічує 48 книг, 500 наукових статей, більш як 1500 оповідань і казок для дітей. На початку ХХІ ст. вийшло 65 його творів накладом близько 15 млн. примірників. Їх перекладено 59 іноземними мовами. Найвідоміші книжки В. О. Сухомлинського: «Серце віддаю дітям» (видана 32 мовами світу, має 55 видань); «Народження громадянина»; «Павлиська середня школа»; «Як виховати справжню людину»; «Сто порад вчителеві»; «Розмова з молодим директором школи»; «Книга про любов» та інші.

Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського  шанують і вивчають не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу. У листопаді 1990 р. засновано Всеукраїнську асоціацію Василя Сухомлинського і цього ж року в Німеччині (м. Марбург) – Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського. А з 1998 р. спадщину педагога популяризує Всекитайське товариство прихильників В. Сухомлинського.

Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського активно досліджує, поширює і впроваджує в життя набуток ученого, а також передовий педагогічний досвід, сприяє підготовці й підвищенню кваліфікації педагогічної громадськості. Одним із основних напрямів діяльності Асоціації є проведення педагогічних читань, наукових конференцій, методичних занять, семінарів із метою поглибленого вивчення творчості Василя Сухомлинського

Детальніше з життям та педагогічною діяльністю педагога можна ознайомитись у розділі «Видатні педагоги України та світу».

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ФОНДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Упродовж 2002–2003 рр. родина В. О. Сухомлинського передала до ДНПБ України 3393 прим. документів, а саме: твори видатного педагога, матеріали про його життя й творчість видані українською та багатьма мовами світу, відео- і фотодокументи, зібрані після смерті вченого.

Ця колекція стала основою для відкриття у березні 2003 р. у структурі бібліотеки читального залу Фонду В. О. Сухомлинського.

Читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського – це спеціалізований зал бібліотеки, який функціонує як наукова лабораторія з вивчення життя, діяльності й педагогічної спадщини видатного українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського.

Сьогодні документний фонд читального залу нараховує понад  5 тисяч примірників.

Це: праці В. О. Сухомлинського українською та 50 мовами світу; видання, присвячені педагогу, та матеріали щодо використання педагогічної спадщини вченого: наукові (монографії, збірники наукових праць, матеріали науково-практичних конференцій, дисертації, автореферати дисертацій), інформаційні (покажчики, програми, буклети), навчальні (підручники, навчальні та методичні посібники), довідкові (енциклопедії, путівники); публікації (статті В. О. Сухомлинського та про нього) у періодичних виданнях, їх електронні та паперові копії; електронні версії: 5-ти томного видання вибраних творів В. О. Сухомлинського, статей В. О. Сухомлинського, документальних фільмів про педагога.

ВІРТУАЛЬНИЙ ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ ФОНДУ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Із 2021 р. працює віртуальний читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, який презентує діяльність ДНПБ України з розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі; надає доступ до електронного каталогу бази даних «Сухомлиністика» та повнотекстових документів (оцифрованих творів В. О. Сухомлинського); інформує про науково-практичні заходи – конференції, семінари, круглі столи, літературно-мистецькі заходи, віртуальні книжкові виставки; онлайн проєкти у соціальних мережах – «Читаймо Сухомлинського онлайн»; «Афоризми Сухомлинського»; «Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко»; «Sukhomlinsky News»; «Дитина – частина природи») та ін.; надає доступ до перегляду відеоматеріалів.

sukhom_5l

До послуг користувачів залу

  • документний фонд;
  • довідково-пошуковий апарат (каталоги, картотеки);
  • виставки документів (нових надходжень, тематичні);
  • довідки (усні та письмові);
  • консультації в доборі документів та користуванні довідково-пошуковим апаратом;
  • надання документів на копіювання;
  • тематичні екскурсії;
  • віртуальний читальний зал.
sukhom_read_hall-05 sukhom_read_hall-06

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали