НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Партнери бібліотеки

Міжнародні зв’язки

Назва установи, організації Уповноважена особа Дата підписання документа про співпрацю
Мета та предмет  співпраці
Фонд Europeana (Гаага, Нідерланди). www.europeana.eu Директор фонду Джил Казінс Угода від
05.06.2013 р.
 Мета: сприяння доступу до культурної й наукової спадщини Європи.

Предмет угоди: провайдер даних. 

Громадська організація «Африканська Рада в Україні» Віце-президент Діалло Ісса Садіо Меморандум про міжнародне співробітництво у галузі науки, освіти та культури від 04.03.2016 р.
Мета: здійснення співробітництва з міжнародного обміну в галузі науки, освіти та культури, підвищення рівня знання іноземних мов у співробітників та користувачів Бібліотеки через проведення комплексних інформаційних заходів.

Предмет співпраці:

 • організація спільного проекту Speaking Club «Україна-Африка: єдиний інформаційний простір», що передбачає спілкування користувачів та співробітників Бібліотеки англійською мовою з представниками Ради;
 • проведення спільних комплексних інформаційних заходів (лекцій, презентацій, переглядів фільмів, майстер-класів тощо), що висвітлюють міжнародний досвід у сфері науки, освіти та культури;
 • популяризація й розвиток міжнародної діяльності Сторін в галузі науки, освіти та культури.
Ліванський університет President professor Fouad Aoub 09.05.2019 р.
Напрями взаємодії:

 • міжнародний книгообмін з метою забезпечення вільного використання бібліотечних ресурсів, їхнього зберігання, а також для організації культурно-просвітницької та науково-дослідної діяльності;
 • започаткування та реалізація спільних проектів із питань науки, освіти та культури;
 • організація та проведення спільних комплексних інформаційних та науково-практичних заходів (он-лайн лекцій, вебінарів, майстер-класів, фото- й художньо-мистецьких виставок тощо);
 • залучення провідних фахівців Сторін до складу редакційних колегій наукових, періодичних видань, що видають Сторони, до рецензування наукової продукції, до складу оргкомітетів науково-практичних заходів, а також до співавторства в публікаціях із дотриманням прав інтелектуальної власності відповідно чинного законодавства та академічної доброчесності.

Офіційне партнерство

Назва установи, організації Уповноважена особа Дата підписання документа про співпрацю
Мета та предмет  співпраці
Всеукраїнська громадська організація «Українська бібліотечна асоціація» (УБА) Президент УБА О. М. Бруй Угода від
06.03.2014 р.
Мета угоди: задоволення потреб професійного розвитку, що базуються на громадських засадах і сприяють довгостроковій та взаємовигідній співпраці в межах чинного законодавства України та інституційному розвитку сторін.

Предмет угоди: здійснення постійного обміну інформацією, в якій зацікавлені сторони, сприяння в отриманні професійно необхідної інформації, розповсюдження інформації про діяльність сторін з використанням засобів комунікації (веб-сайти, соціальні мережі, друковані видання, публікації в ЗМІ тощо), сприяння розвитку взаємовигідного співробітництва в бібліотечно-інформаційній галузі, проведення спільних професійних заходів, здійснення обміну досвідом роботи, надання організаційної та технічної підтримки

Співпраця з науковим установами України

Назва установи, організації Уповноважена особа Дата підписання документа про співпрацю
Мета та предмет  співпраці
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ) Директор
В. В. Петров
Угода про інформаційну співпрацю № 75-07 від 05.02.2007 р.
Мета угоди: підвищення повноти й оперативності задоволення інформаційних потреб суспільства шляхом створення загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та видання УРЖ «Джерело».Предмет договору: надання в електронному вигляді реферативної інформації про свої наукові видання: журнали («Вища освіта України», «Вища школа», «Дефектологія», «Неперервна професійна освіта», «Освіта і управління», «Післядипломна освіта в Україні», «Рідна школа», «Філософія освіти»)
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України Директор О. А. Удод Договір про співпрацю від 2013 р.
Мета договору: спільна діяльність установ щодо науково-методичного супроводу розвитку та діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України
Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України В. о. директора Спірін О. М. 2018 р.
Мета співпраці: здійснення наукової, науково-методичної та освітньої діяльності, спрямованої на вдосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення системи національної освіти шляхом інноваційного розвитку мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України
Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці Генеральний директор Сторожа Я. Б. 2019 р.
Мета співпраці : інформаційне забезпечення ДНПБ освітньої діяльності Державної установи «Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці»
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського Генеральний директор Дубровіна Л. А. 2020 р.
Мета співпраці: взаємодія щодо здійснення наукової, науково-інформаційної, науково-методичної та соціокультурної діяльності, спрямованої на розвиток бібліотечної справи в Україні, вдосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення системи національної освіти й науки шляхом формування галузевого інформаційного ресурсу з метою раціонального .його використання та якісного й оперативного задоволення інформаційних потреб користувачів

Співпраця з освітніми закладами України

Назва установи, організації Уповноважена особа Дата підписання документа про співпрацю
Мета та предмет  співпраці
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Директор Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка А. В. Висоцький Договір від 09.06.2015 р.
Мета співпраці: Проведення практики та лабораторно-практичних занять студентів
Київський національний університет культури і мистецтв В.о. ректора І. С. Бондар Угода № 573/14
від 27.11.2014 р.
Мета співпраці: Проведення практики студентів
Київський університет імені Бориса Грінченка Ректор В. О. Огневʼюк

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи Жильцов О. Б.

Договір № 825-ГІ
від 21.11.2014 р.

7 грудня 2020 р.

Мета співпраці: Проведення практики студентів
Бердянський державний педагогічний університет Ректор
Крижко В. В.
Угода від
09.02.2010 р.
Мета угоди: встановлення партнерських відносин і здійснення спільної діяльності для формування єдиного інформаційно-освітнього простору, спрямованих на взаємовигідну співпрацю й створення максимально вигідних умов для розвитку консолідуючих процесів у бібліотечній справі, науковій та освітній діяльності та наданні доступу до галузевого інформаційного ресурсу.

Предмет угоди: здійснення на взаємовигідних умовах

 • обміну виданнями, підготовленими Бібліотекою та Університетом;
 • обміну бібліографічними базами даних;
 • обміну повнотекстовими електронними базами даних психологічної та педагогічної тематики;
 • обміну документами з обмінно-резервних фондів бібліотек;
 • електронної доставки копій документів з фондів бібліотек за вимогами користувачів;
 • спільних досліджень у межах галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності;
 • науково-практичних заходів;
 • обміну досвідом роботи
Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів Ректор Н. І. Клокар Генеральна угода
від 2011 р.
Мета договору: спільна діяльність установ щодо бібліотечно-інформаційного забезпечення фахівців Інституту, наукових, педагогічних та управлінських кадрів Київської області, а також науково-методичного супроводу розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет угоди:

 • сприяння професійному розвитку професорсько-викладацького складу й методичних працівників Інституту;
 • інформаційне забезпечення управлінських і педагогічних кадрів закладів освіти Київської області;
 • взаємодія у науково-методичному забезпеченні діяльності та розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів Київської області;
 • взаємодія в реалізації програм підвищення професійної компетенції педагогічних та бібліотечних працівників;
 • корпоративна діяльність зі створення галузевого інформаційного ресурсу;
 • інформаційний супровід діяльності з реалізації завдань профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах та робота з дітьми, які мають особливі потреби;
 • оптимізація діяльності з використання інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечній діяльності та навчально-виховному процесі;
 • проведення моніторингових досліджень якості надання інформаційних послуг;
 • упровадження дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • видавнича діяльність
Гімназія № 30 «ЕкоНад» Директор
Л. Б. Донська
Угода від
14 вересня 2012 р.
Предмет угоди: спільна діяльність, спрямована на створення умов для максимального інформаційного забезпечення науково-педагогічного та учнівського колективу Гімназії з метою підвищення ефективності наукових досліджень в галузі педагогіки, психології, методики викладання окремих дисциплін, підвищення професійного, духовного і культурного рівня користувачів Бібліотеки та колективу Гімназії
Київський хореографічний коледж Директор Д. Є. Кайгородов Договір
від 2014 р.
Предмет договору: організація співпраці Бібліотеки та Коледжу на допомогу навчально-виховному процесу в навчальному закладі щодо впровадження досягнень науки, освіти, мистецтва, передового педагогічного досвіду в практику роботи Коледжу, а також підвищення професійного, духовного й культурного рівня студентів і професорсько-викладацького складу Коледжу
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді» Директор
В. О. Васинюк
Угода про співпрацю
Мета угоди: забезпечення інформаційного супроводу науково-методичної та науково-дослідної, пізнавальної й практично-діяльнісної роботи в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах; підвищення професійного та самостійного рівня вчителів і науково-педагогічних кадрів, сприяння вихованню підростаючого покоління та задоволення потреб педагогів і учнів старших класів у документах й інформації з психолого-педагогічних питань.

Предмет угоди: спільна діяльність, спрямована на створення умов для максимального науково-інформаційного забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, популяризації вітчизняної педагогічної науки та освітянської галузі.

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» Директор
І. Г. Осадчий
Генеральна угода про спільну діяльність і партнерство від 2015 р.
Мета угоди: спільна діяльність установ щодо бібліотечно-інформаційного забезпечення фахівців Академії, наукових, педагогічних та керівних кадрів Київської області, а також науково-методичного супроводу розвитку бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

Предмет угоди:

 • сприяння професійному розвитку професорсько-викладацького складу й методичних працівників Академії;
 • інформаційне забезпечення управлінських і педагогічних кадрів закладів освіти Київської області;
 • взаємодія в науково-методичному забезпечення діяльності та розвитку бібліотек навчальних закладів Київської області;
 • взаємодія в реалізації програм підвищення професійної компетенції педагогічних та бібліотечних працівників;
 • корпоративна діяльність зі створення галузевого інформаційного ресурсу;
 • інформаційний супровід діяльності з реалізації завдань профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та роботи з дітьми, які мають особливі потреби;
 • оптимізація діяльності з використання інформаційно-комунікаційних технологій у бібліотечній діяльності та навчально-виховному процесі;
 • проведення моніторингових досліджень якості надання інформаційних послуг;
 • впровадження дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти;
 • надання бібліотечних послуг;
 • видавнича діяльність.
Національний авіаційний університет Проректор з навчальної та методичної роботи Т. В. Іванова

В. о. ректора Хращевський Р. В.

Договір № ННІКІТ-414 від 30.08.2016 р.

22 лютого 2021 р.

Проведення практики студентів

Сприяння проведення практик студентам, сприяння працевлаштування студентів, аспірантів, випускників НАУ

Комунальний позашкільний навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді» Директор Васинюк В. О. 18 травня 2017 р.
Мета співпраці: забезпечення інформаційного супроводу науково-методичної та науково-дослідницької, пізнавальної та практично-діяльнісної роботи в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах; підвищення професійного та самоосвітнього рівня вчителів і науково-педагогічних кадрів, сприянням вихованню підростаючого покоління та задоволення потреб педагогів і учнів старших класів у документах й інформації з психолого-педагогічних питань.
Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка Ректор Курок О. І. 8 вересня 2017 р.
Мета співпраці: здійснення спільної науково-інформаційної діяльності з метою інформаційного забезпечення інноваційного розвитку освіти, науки і практики
Херсонський державний університет Проректор з наукової роботи Омельчук С. А. 14 листопада 2019 р.
Мета співпраці: здійснення спільної науково-інформаційної діяльності з метою інформаційного забезпечення інноваційного розвитку освіти, науки і практики
Державний університет телекомунікацій Ректор
Голубко В. Б.
24 січня 2020 р.
Мета співпраці: Проведення практики студентів
Регіональний комплексний науково-методичний центр інноваційних технологій освітнього процесу Рівненського державного гуманітарного університету Директор Центру Петренко О. Б. 2021 р.
Мета співпраці: на основі аналізу концептуальних підходів та провідних напрямів їх реалізації, узагальненого досвіду та інноваційних процесів, що відбуваються в сучасному освітньому просторі, обґрунтувати теоретичні основи інноваційних освітніх технологій та експериментально перевірити їх ефективність; розробляти інноваційні та удосконалювати традиційні технології формування творчої і соціальної активності зростаючої особистості з подальшим їх упровадженням в освітній процес сучасних закладів середньої освіти
Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» Президент Хачатурян Х. В. 2021 р.
Мета угоди: сприяння інтеграції освітнього процесу і потреб ринку праці, позицій роботодавців у сфері гуманітарної освіти, підвищення якості підготовки фахівців, ефективності науково-дослідної роботи, впровадження в освітній процес інноваційних технологій.

Предмет співпраці

 • участь в організації освітнього процесу (дуальна форма навчання);
 • залучення викладачів-практиків до освітнього процесу, розроблення освітньої програми, навчально-методичного забезпечення;
 • організація практичної підготовки студентів за відповідною освітньою програмою;
 • проведення тренінгів професійної майстерності, майстер-класів;
 • проведення спільних заходів освітнього, наукового, професійного спрямування;
 • сприяння працевлаштуванню випускників ЗВО.

 

Технічний ліцей НТУУ «КПІ» Вишгородської міськради Вишгородського району Київської області Директорка Савчук Л. А. 2021 р.
Спільна й погоджена реалізація проєктів у сфері наукової, інформаційної, освітньої та культурно-просвітньої діяльності.
Університет Григорія Сковороди в Переяславі Ректор Коцура В. В. 2021 р.
Мета співпраці: залучення провідних науковців до розроблення й запровадження в освітній процес закладів освіти сучасних методик і технологій з організації науково-дослідної роботи учасників освітнього процесу, реалізація спільних інноваційних освітніх проектів та надання наукового консультування.

Предмет співпраці: організація спільної дослідно-експериментальної, науково-методичної та практичної діяльності зі створення, апробації та впровадження засобів підтримки сучасних освітніх і продуктивних педагогічних технологій, а також наукового супроводу дослідницької діяльності учасників освітнього процесу та проведення наукового консультування.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Ректор Копилов С. А. 2022 р.
Мета співпраці: залучення провідних науковців до розроблення й запровадження в освітній процес закладів освіти сучасних методик і технологій з організації науково-дослідної роботи учасників освітнього процесу, реалізація спільних інноваційних освітніх проектів та надання наукового консультування.

Предмет співпраці: організація спільної дослідно-експериментальної, науково-методичної та практичної діяльності зі створення, апробації та впровадження засобів підтримки сучасних освітніх і продуктивних педагогічних технологій, а також наукового супроводу дослідницької діяльності учасників освітнього процесу та проведення наукового консультування.

Інженерно-педагогічний факультет Національного педагогічного університету імені M. П. Драгоманова Декан Кільдеров Д. Е. 2022 р.
Мета співпраці: залучення провідних науковців до розроблення й запровадження в освітній процес закладів освіти сучасних методик і технологій з організації науково-дослідної роботи учасників освітнього процесу, реалізація спільних інноваційних освітніх проектів та надання наукового консультування.

Предметом співпраці: організація спільної дослідно-експериментальної, науково-методжчної та практичної діяльності зі створення, апробації та впровадження засобів підтримки сучасних освітніх і продуктивних педагогічних технологій, а також наукового супроводу дослідницької діяльності учасників освітнього процесу та проведення наукового консультування.

Науково-інформаційне співробітництво

Мета: встановлення партнерських взаємин із питань формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (ІГІР) та надання до нього вільного й багатоаспектного доступу для інформаційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної освіти, педагогічної науки та психологічної науки й практики.

Предмет науково-інформаційного співробітництва:

 • надання інформаційної підтримки та інформаційний супровід наукових досліджень, здійснюваних в Університеті;
 • проведення спільно з бібліотекою Університету наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності;
 • спільна організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних заходів;
 • обмін науковими виданнями, підготовленими Університетом і ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
 • обмін бібліографічними, реферативними, фактографічними, повнотекстовими тощо базами даних власного виробництва;
 • створення зведених баз даних галузевої тематики;
 • здійснення електронної доставки копій документів із фондів бібліотек за запитами користувачів;
 • науково-методичне забезпечення діяльності бібліотеки Університету з боку ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського;
 • взаємне популяризування результатів наукової діяльності через веб-сайти (портали) Університету й ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Назва установи, організації Уповноважена особа Дата підписання документа
про співпрацю
Київський університет імені Бориса Грінченка Ректор В. О. Огневʼюк Договір від 04.06.2014 р.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Ректор
А. І. Кузьмінський
Договір від 04.06.2014 р.
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Директор бібліотеки
В. C. Білоус
Договір від 21.02.2014 р.
Українська інженерно-педагогічна академія Ректор О. Е. Коваленко Договір від 02.01.2014 р.
Житомирський державний університет імені Івана Франка Ректор П. Ю. Саух Договір від 12.09.2013 р.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Ректор О. А. Семенюк Договір від 27.05.2013 р.
Маріупольський державний університет Ректор К. В. Балабанов Договір від 09.04.2013 р.

Науково-інформаційне співробітництво з науковими установами НАПН України

Назва установи, організації Уповноважена особа Дата підписання документа
про співпрацю
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України Директор Л. Б. Лук’янова Договір від 06.05.2013 р.
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України Директор С. Д.  Максименко Договір від 17.05.2016 р.
Інститут вищої освіти НАПН України Директор С. А. Калашнікова Договір від 17.05.2016 р.
Інститут професійно-технічної освіти НАПН України Директор В. О. Радкевич Договір від 21.06.2016 р.
Інститут спеціальної педагогіки НАПН України Директор В. В. Засенко Договір від 05.07.2016 р.
Інститут проблем виховання НАПН України Директор І. Д. Бех Договір від 29.08.2016 р.