НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Історія

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ) – наукова установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та історії освіти; національне галузеве книгосховище, всеукраїнський центр із питань бібліотечно-бібліографічного й науково-інформаційного забезпечення спеціалістів у галузі освіти, педагогіки та психології; депозитарій педагогічної й психологічної літератури, галузевий центр міжбібліотечного абонемента (МБА), координаційний, науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України згідно з Положенням про мережу освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та АПН України, затвердженим спільним наказом від 30 травня 2003 р. № 334/31.

ДНПБ засновано як структурну частину НАПН України 30 жовтня 1999 р. відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 2018 «Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України» унаслідок об’єднання двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП, нині – Інститут педагогіки НАПН України) і Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України.

Наукова бібліотека УНДІПу була утворена в 1926 р. Вона успадкувала фонди довідково-педагогічної бібліотеки Харківського товариства поширення в народі грамотності, започаткованої в 1869 р. 1917 р. її фонд містив 8645 прим. видань. Згодом бібліотека стала науково-педагогічною. У 20–30-ті рр. ХХ ст. ця книгозбірня була потужним всеукраїнським інформаційним центром із психолого-педагогічних питань, завдяки чому отримувала всесоюзний безоплатний обов’язковий примірник фахової літератури, зокрема 30 назв професійних вітчизняних і зарубіжних періодичних видань.

У 1936 р. фонд науково-педагогічної бібліотеки переміщено до Києва, куди переїхав УНДІП. 1941 р. її загальний фонд науково-педагогічної налічував приблизно 70 тис. прим. документів.

Центральна освітянська бібліотека  Міністерства освіти України (далі – ЦОБ) розпочала своє функціонування в 1993 р. як структурний підрозділ Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України відповідно до наказу Міністерства освіти України № 128 від 7 травня 1993 р. ЦОБ успадкувала фонди спеціальної педагогічної бібліотеки Київського будинку вчителя, заснованої в 1923 р. Головною метою новоствореної бібліотеки було інформаційне забезпечення фахових потреб спеціалістів освітянської галузі України.

Першим директором ДНПБ постановою Президії АПН України від 17 листопада 1999 р. (протокол № 1-7/10-125) призначено кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, заслуженого працівника культури України Павлу Іванівну Рогову, яка зробила вагомий внесок у її становлення бібліотеки. Під її керівництвом колектив установи здійснив велику роботу щодо організації фонду. Також було капітально відремонтовано приміщення бібліотеки (вул. М. Берлінського, 9) для комфорту працівників і користувачів.

24 квітня 2003 р. за підтримки родини відомого українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського було відкрито читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, що став науковою лабораторією для вивчення й популяризації його спадщини.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 664-р від 5 листопада 2003 р. Державній науково-педагогічній бібліотеці України було присвоєно ім’я видатного педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського.

Із 22 січня 2015 р. відповідно до постанови Президії НАПН України ДНПБ очолює доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Лариса Дмитрівна Березівська.

Структура бібліотеки змінювалася згідно з напрямами її діяльності. Із 2020 р. до складу ДНПБ входять 6 відділів (3 наукові та 3 бібліотечні): науково-освітніх інформаційних ресурсів; педагогічного джерелознавства та біографістики; наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти; інформаційних ресурсів та індексування документів; зберігання фонду та обслуговування користувачів; науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності.

Універсальний книжковий фонд ДНПБ налічує приблизно 600 тис. документів на традиційних й електронних носіях, 50% від їхньої загальної кількості становлять фахові видання, 10% – рідкісні та цінні видання ХVІІІ–ХХ ст. У бібліотеці зберігаються енциклопедії, довідники, словники, монографії, підручники й посібники, навчально-методичні матеріали, результати наукових досліджень з актуальних педагогічних і психологічних питань. Широко представлено також праці з філософії, історії, мовознавства й літературознавства, художня література та ін.

Особлива частина фонду (28081 документ) – це рідкісні видання, документи педагогіко-психологічного та історико-культурного напряму ХІХ – початку ХХ ст. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 р. видання 1850–1917 рр. віднесено до національного культурного надбання України. Їх сформовано в п’ять тематичних зібрань: «Педагогіка» (праці українських педагогів і діячів освіти, науки, культури XIX – початку XX ст.: Г. Ващенка, М. Пирогова, С. Русової, К. Ушинського, Я. Чепіги та ін.); «Психологія» (праці вітчизняних та зарубіжних психологів XVIII – початку XX ст.: А. Богданова, О. Введенського, О. Гіляревського, М. Ланге та ін.); «Шкільні підручники і навчальні посібники»; «Колекція документів іноземними мовами»; «Колекція часописів ХІХ – початку ХХ ст.».

ДНПБ активно формує інформаційні ресурси, зокрема: електронний каталог (бази даних «Книги», «Періодика», «Рідкісні книги», «Галузева реферативна база», «Сухомлиністика», «Бібліотечна справа»); Науково-педагогічну електронну бібліотеку, яка вміщує повнотекстові документи (розділи «Книжкові пам’ятки», «Праці В. О. Сухомлинського та література про нього» тощо); віртуальні інформаційно-бібліографічні ресурси («Видатні педагоги України та світу», «Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці та документознавці України та світу»).

Бібліотека здійснює наповнення галузевого сегмента в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» й Українському реферативному журналі «Джерело».

В установі функціонують: загальний читальний зал, дисертаційний читальний зал, читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, кабінет бібліотекознавства, персональний і міжбібліотечний абонемент. Із 2016 р. для розкриття та популяризації наукового об’єкта, що становить національне надбання, діє кімната-музей рідкісної книги як творча лабораторія, де здійснюється культурно-освітня й виставково-експозиційна діяльність.

2016 р. за ініціативи директора бібліотеки Л. Д. Березівської вперше в Україні створено сектор сухомлиністики, який нині входить до складу відділу педагогічного джерелознавства та біографістики. Його головною метою роботи є системне й ґрунтовне вивчення, популяризація творчої спадщини та діяльності видатного українського педагога В. О. Сухомлинського. На базі установи функціонує Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського.

У ДНПБ із 2016 р. діє Рада молодих вчених, яка покликана забезпечувати представництво, захист і реалізацію професійних, інтелектуальних, юридичних інтересів та прав молодих учених бібліотеки, підвищення їхнього фахового рівня.

Відповідно до Статуту ДНПБ, затвердженого постановою Президії НАПН України від 19 березня 2020 р. (протокол № 1-2/4-64), метою діяльності бібліотеки як наукової установи загальнодержавного рівня й спеціальної книгозбірні є проведення наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства та біографістики, історії освіти для науково-інформаційного забезпечення й сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки, психології, упровадженню досягнень науки, найкращого досвіду в практику роботи закладів освіти та їх структурних підрозділів – бібліотек, а також підвищенню професійного, духовного й культурного рівня педагогічних і науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти та інших категорій користувачів.

Пріоритетні напрями діяльності Бібліотеки :

– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності; педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти;

– формування системи документних та електронних ресурсів ДНПБ як галузевого наукового бібліотечно-інформаційного центру;

– науково-інформаційне забезпечення розвитку освіти, педагогіки та психології;

– координація й науково-методичне забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;

– розвиток соціокультурної діяльності й міжнародного співробітництва.

Актуальність наукових досліджень, які здійснює установа, зумовлена потребою розроблення інноваційних підходів до формування інформаційних ресурсів, способів надання доступу до них згідно з новою парадигмою освіти, обґрунтування розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення освіти в Україні, розбудови сучасної моделі бібліотеки, котра відповідала б викликам часу.

Одержані наукові результати відображено в понад 2 тис. праць (монографії, словники, методичні рекомендації, практичні посібники, оглядові та бібліографічні видання, аналітичні й реферативні матеріали, статті тощо) та апробовано під час участі працівників у науково-практичних заходах різного рівня. Видавничий доробок фахівців ДНПБ представлено на її вебпорталі в розділі «Наші видання» (http://dnpb.gov.ua/ua/?post_type=ourpublications) та в Електронній бібліотеці НАПН України (http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/vsssplu/).

Установа готує: три серії біобібліографічних посібників («Видатні педагоги України і світу», «Академіки НАПН України», «Ювіляри НАПН України»), «Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки» (щороку), збірник щорічної звітної науково-практичної конференції «Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України».

ДНПБ має двомовний вебпортал, на якому представлено її ресурси, інноваційні послуги тощо. Віддалені користувачі можуть отримати доступ до інтегрованих галузевих  інформаційних ресурсів через повнотекстові бібліографічні бази даних, міжбібліотечний абонемент, віртуальну бібліографічну довідку тощо. Бібліотека надає такі послуги: електронна доставка документів, замовлення документів через електронний каталог, індексування документів за Універсальною десятковою класифікацією та ін.

Із 2020 р. ДНПБ започатковано віртуальні онлайн-проєкти «Читаймо Сухомлинського онлайн» і «Ми стоїмо на плечах наших попередників», головною метою яких є впровадження результатів наукових досліджень та ознайомлення освітян із важливою історико-педагогічною інформацією.

Для повноцінного розкриття фонду, галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів у бібліотеці розроблено систему науково-інформаційних, культурно-освітніх і художньо-мистецьких заходів (книжкові тематичні й персональні виставки, літературно-музичні композиції, зустрічі з діячами освіти, культури). В установі відбуваються засідання педагогічних рад закладів загальної середньої освіти міста Києва, презентації, лекції, екскурсії тощо. Здійснюється співпраця з громадськими організаціями (Всеукраїнська асоціація Василя Сухомлинського, Українська бібліотечна асоціація, Українське товариство Януша Корчака, громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих»), науковими інститутами НАПН України, Київським університетом імені Бориса Грінченка, іншими закладами вищої освіти, КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та іншими бібліотеками, Педагогічним музеєм України.

Активно розвиваються започатковані в 2015 р. науково-практичні проєкти: науково-педагогічний лекторій «Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку освіти й науки», постійно діючий науково-методологічний семінар «Наукова бібліотека та якість сучасної освіти», бібліотекознавчий лекторій. Із 2017 р. ДНПБ розпочала реалізовувати проєкт «Бібліометрика педагогічної науки» і наповнювати базу знань «Національна академія педагогічних наук України».

Із 2003 р. установа є головним координаційним науково-методичним центром мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Із метою сприяння інноваційному розвитку мережі (понад 15 тис. книгозбірень) здійснюється науково-методична робота, а саме: консультативно-методична допомога співробітникам освітянських бібліотек; науково-методичний супровід діяльності книгозбірень мережі; підвищення кваліфікації фахівців бібліотек; організація діяльності кабінету бібліотекознавства; координація й корпоративна співпраця освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. З огляду на це розроблено нормативно-інструктивну базу для забезпечення діяльності зазначеної мережі. Підготовлено й подано інформацію про ДНПБ і мережу шкільних бібліотек України, що увійшла до бібліотечної мапи світу, створеної міжнародною організацією IFLA.

Результатом здійснення наукових пошуків протягом 2001–2018 рр. є наукова, виробничо-практична та офіційна продукція установи для мережі освітянських бібліотек. Зокрема, це понад 50 видань із серії «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек», бібліографічні покажчики, практичні посібники, методичні рекомендації: «Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України» (2017 р.), «Науково-інформаційна та соціокультурна діяльність провідних освітянських бібліотек – 2020» (2020 р.),  «Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій» (2019 р.), «Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації» (І. Г. Лобановська, 2019 р.), «Довідник інструктивних матеріалів для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2017–2019 рр.)» (2019 р.) та ін.

ДНПБ бере активну участь у виконанні програм спільної діяльності МОН України та НАПН України, НАН України та НАПН України, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» тощо.

2017 р. в установі створено електронне наукове періодичне видання «Науково-педагогічні студії», головним редактором якого є директор бібліотеки Л. Д. Березівська. Із 2019 р. часопис входить до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus (Польща). До 2018 р. виходив друком збірник «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського».

Зважаючи на виклики сьогодення, інтеграцію української освіти у європейський простір, важливим напрямом інноваційної діяльності бібліотеки є міжнародне співробітництво. Провідні співробітники бібліотеки входять до міжнародних наукових організацій: «Всекитайської асоціації з вивчення спадщини В. О. Сухомлинського» (О. Сухомлинська), «Британської спілки з історії освіти» (Л. Березівська); підтримують професійний діалог (у формі очних інтернет-зустрічей, вебінарів) із науковцями та практиками Австралії, Великобританії, Канади, Німеччини, Угорщини, Словаччини; здійснюють інформаційний обмін із редакцією австралійського електронного видання «Translations, Articles and News» (розділ «Sukhomlinsky News») задля популяризації спадщини видатного педагога В. О. Сухомлинського; беруть участь у міжнародному проєкті створення Європейської цифрової бібліотеки «Europeana», міжнародному реєстрі ЮНЕСКО «Пам’ять світу», організації спільних культурно-освітніх заходів з іноземними представництвами в Україні («Африканська Рада в Україні» та ін.), міжнародному книгообміні.

ДНПБ приєдналася до Консорціуму e-VERUM для підвищення продуктивності й ефективності діяльності вчених, сприяння збільшенню кількості публікацій у провідних наукових виданнях.

Установа є учасником міжнародного проєкту «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках», у рамках якого з метою ознайомлення населення з відомостями про ЄС та інформаційного забезпечення студентів під час навчання й здійснення дослідницької роботи з питань європейської інтеграції діє Пункт європейської інформації за підтримки програми ЄС Еразмус+ (Жан Моне).

У ДНПБ надається доступ до наукометричних баз даних. Зокрема, у різні роки забезпечувався тестовий доступ до Рolpred.com., BioOne (2015), Pediatric Neurology Briefs (2015), Edward Elgar Journals and Development Studies Ebooks (2016), баз даних наукометричної платформи Web of Science корпорації Thomson Reuters (2017). Надається безкоштовний доступ до інформаційних ресурсів компанії EBSCO Publishing (із 2018 р.), баз даних Web of Science та Scopus (із 2019 р. за сприяння Державної науково-технічної бібліотеки України).

30 жовтня 2019 р. виповнилося 20 років з дня утворення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Відео до 20-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Виступ Л. Д. Березівської, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, директора ДНПБ «Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (1999–2019): здобутки та перспективи розвитку».

Нині діяльність установи, відповідно до розробленої Стратегії розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки, спрямована на вдосконалення бібліотечно-інформаційного супроводу освіти за допомогою побудови інноваційної моделі наукової бібліотеки, яка здатна ефективно забезпечувати сучасні потреби користувачів, володіє потужними базами даних, надає вільний доступ до світових інформаційних мереж і банків даних на основі широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Джерела
  1. Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач педагогічного біографічного знання / Лариса Дмитрівна Березівська // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. пр. Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 283–295. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/165891/1/ubi_2015_12_16.pdf.
  2. Березівська Л.Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач сухомлиністики в інформаційному просторі України. Наук. зап. Серія: Педагогічні науки / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 171. – С. 28–34. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/712109/.
  3. Березівська Л. Д. Розбудовуємо інноваційну модель / Л. Д. Березівська // Освіта. – 2017. – № 13–14. – С. 3.
  4. Березівська Л. Д. Електронний ресурс «Видатні педагоги України та світу» й онлайн-проєкт «Ми стоїмо на плечах наших попередників: Видатні педагоги-ювіляри» / Л. Д. Березівська, Т. М. Деревянко // Вісник Національної академії педагогічних наук України / НАПН України. – Київ, 2020. – № 1. – URL: http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/ article/view/54/83.
  5. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (1999–2009) : бібліогр. покажч. вид. б-ки та літ. про її діяльність / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Букшина Т. Ф., Самчук Л. І., Печенежська О. А., Балдич Л. М. ; наук. ред.: Рогова П. І., Букшина Т. Ф. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Білоцерківець І. П. ; рецензенти: Сухомлинська О. В., Добко Т. В.]. – Київ, 2010. – 208 с.
  6. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: здобутки та перспективи (2015–2019) : [інформаційний довідник] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. Л. Д. Березівська ; авт. кол.: Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська, С. М. Кравченко та ін.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 204 с. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=21138.
  7. Зозуля С. М. Основні напрями науково-дослідної роботи в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського С. М. Зозуля // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського. Вип. 5. Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), та ін.]. – Київ, 2016. – С. 14–23. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/705959/3/Zbirnyk%20naukovych%20prac%2C%20vyp.%205.pdf.
  8. Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / НАПН України ; за заг. ред. В. Г. Кременя ; [склад авт.: Авшенюк Н. М., Аніщенко О. В. … Березівська Л. Д. та ін.]. – Київ : [Пед. думка], 2016. – 448 с. – Бібліогр.: с. 193–214. – До 25-річчя незалежності України. – URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/Analitychni-materialy/7-natsionalna-dopovid-pro-stan-i-rozvitok-osviti-v-ukraini.pdf.
  9. Стратегія розвитку Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського на 2017–2026 роки [Електронний ресурс] / [авт.: Березівська Л. Д., Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. ; за заг. ред. Л. Д. Березівської] // Державна науково-педагогічна бібліотека імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Текст. дані. – Київ, 2017. – 27 с. – URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/strategy_ SSEL_2016-2026.pdf. – Назва з екрана.
  10. National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [editorial board: V. G. Kremen (head), V. I. Lugovyy (deputy head), A. M. Gurzhii (deputy head), O. Ya. Savchenko (deputy head)], edited by V. G. Kremen. – Kyiv : Pedahohichna dumka, 2017. – 336 p. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/706242/2/nac%20dopovid%202017%20ENG.indd%2022-03-2017.pdf.

 Березівська Лариса Дмитрівна
Страйгородська Людмила Іванівна

Вікіпедія


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали