НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Історія

Державну науково-педагогічну бібліотеку України імені  В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) засновано 30 жовтня 1999 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 2018 «Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України» внаслідок об’єднання двох спеціальних педагогічних бібліотек: наукової бібліотеки Інституту педагогіки НАПН України (в минулому – УНДІП) та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України (ЦОБ).

Наукова бібліотека Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП) була утворена в 1926 р. Вона успадкувала фонди довідково-педагогічної бібліотеки Харківського товариства поширення в народі грамотності, започаткованої в 1869 р. У 1917 р. фонд бібліотеки становив 8645 прим. Згодом бібліотека УНДІПу отримала назву – науково-педагогічна. У 20–30-ті рр. ХХ ст. науково-педагогічна бібліотека УНДІПу стала потужним всеукраїнським інформаційним центром із психолого-педагогічних питань, завдяки чому отримувала всесоюзний безоплатний обов’язковий примірник фахової літератури, зокрема 30 назв професійних вітчизняних і зарубіжних періодичних видань.

У 1936 р. фонд науково-педагогічної бібліотеки переміщено до Києва, куди переїхав УНДІП. У 1941 р. загальний фонд науково-педагогічної бібліотеки УНДІПу становив близько 70 тис. прим. У повоєнні роки бібліотека втратила функції всеукраїнського інформаційного центру з психолого-педагогічних питань, забезпечуючи лише фахові інформаційні потреби науковців УНДІПу. Станом на 1.01.2000 р. фонд бібліотеки нараховував близько 350 тис. примірників документів.

Центральна освітянська бібліотека Міністерства освіти України розпочала своє функціонування в 1993 р. як структурний підрозділ Інституту змісту і методів навчання МОН України відповідно до наказу Міністерства освіти України № 128 від 7 травня 1993 р. ЦОБ успадкувала фонди спеціальної педагогічної бібліотеки Київського будинку вчителя, заснованої в 1923 р. Головною метою новоствореної бібліотеки було інформаційне забезпечення фахових потреб спеціалістів освітянської галузі України. Упродовж 6 років (з 1993 до 1999 рр.) ЦОБ формувала фонди завдяки державному фінансуванню й допомозі Київської міської ради профспілок освіти і науки, Міжнародного фонду «Відродження», Міжнародного освітнього фонду Ярослава Мудрого, Всеукраїнського педагогічного товариства, Українсько-американського доброчинного фонду «Сейбр-Світло» та інших державних і громадських організацій України, української діаспори, дарів науковців, письменників, учителів. На 1.01.2000 р. фонд ЦОБ налічував понад 120 тис. прим., зокрема 40% становила фахова література. У ньому нараховувалося близько 560 назв періодичних видань України та країн СНД.

Першим директором ДНПБ України постановою Президії АПН України від 17 листопада 1999 р. (протокол № 1-7/10-125) було призначено кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника, заслуженного працівника культури України Павлу Іванівну Рогову. Під її керівництвом колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського здійснив велику роботу щодо організації фонду, капітального ремонту приміщення (вул. Берлинського, 9). Так, у бібліотеці було створено комфортні умови для роботи відділів і користувачів.

З січня 2000 р. ДНПБ України працює як науково-дослідна установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства, як національне галузеве книгосховище, всеукраїнський науково-інформаційний, координаційний та науково-методичний центр бібліотек освітянської галузі України й входить до структури Національної академії педагогічних наук України.

24 квітня 2003 р. за підтримки родини відомого українського педагога Василя Олександровича Сухомлинського було відкрито читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, що став науковою лабораторією для вивчення й популяризації його спадщини.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 664-р від 5 листопада 2003 р. Державній науково-педагогічній бібліотеці України було присвоєно ім’я видатного педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського.

Головною метою діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського стало інформаційне забезпечення розвитку вітчизняної педагогічної освіти, науки й практики, фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі України; здійснення наукових досліджень у галузі педагогіки, психології, методики викладання окремих навчальних предметів; впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду в практику роботи навчальних закладів та їх структурних підрозділів – бібліотек, а також сприяння освіті, самоосвіті педагогічних, науково-педагогічних, бібліотечних кадрів, молоді, що навчається, батьків.

Структура бібліотеки була сформована відповідно до основних напрямів її діяльності. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського мала головне приміщення й філію, 12 відділів. У головному приміщенні функціонували такі відділи: наукового комплектування фондів, наукового опрацювання і каталогізації документів, наукової організації та зберігання фондів, науково-документного забезпечення, наукового і прикладного бібліотекознавства, наукової реферативно-аналітичної інформації, наукової бібліографії, науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій, наукового формування фонду документів іноземними мовами, науково-редакційний; на Філії 1 – відділ науково-документного забезпечення, наукової організації та зберігання фондів. Протягом 2003–2015 рр. структура бібліотеки змінювалася.

З 22 січня 2015 р. директором Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського призначено Березівську Ларису Дмитрівну, доктора педагогічних наук, професора (постанова Президії НАПН України від 22 січня 2015 р. (протокол №1-2/3-33)).

30 жовтня 2019 р. виповнилося 20 років з дня утворення Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Відео до 20-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Виступ Л. Д. Березівської, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, директора ДНПБ «Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (1999–2019): здобутки та перспективи розвитку»

Нині книгозбірня налічує 8 відділів: наукового формування та опрацювання документних ресурсів; науково-документного забезпечення та зберігання фонду; соціокультурних комунікацій та міжнародних зв’язків; науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек; історії освіти; наукової інформаційно-бібліографічної діяльності; науково-технічного забезпечення та впровадження комп’ютерних технологій; наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти.

Відповідно до Статуту ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, затвердженого постановою Президії НАПН України від 26 травня 2016 р. № 1-2/8-140, метою діяльності Бібліотеки як наукової установи загальнодержавного рівня та спеціальної книгозбірні є проведення наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти для науково-інформаційного забезпечення та сприяння здійсненню наукових досліджень у галузі наук про освіту, педагогіки, психології, упровадженню досягнень науки, передового досвіду в практику роботи закладів освіти та їх структурних підрозділів – бібліотек, а також підвищенню професійного, духовного й культурного рівня педагогічних і науково-педагогічних, наукових працівників, здобувачів освіти та інших категорій користувачів.

         Пріоритетними напрямами діяльності Бібліотеки є:

– проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності; педагогічного джерелознавства й біографістики, історії освіти;

– формування системи документних та електронних ресурсів бібліотеки як галузевого наукового бібліотечно-інформаційного центру;

– науково-інформаційне забезпечення розвитку наук про освіту, педагогіки і психології;

– координація та науково-методичне забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України;

– розвиток соціокультурної діяльності та міжнародного співробітництва.

Фонд бібліотеки налічує близько 600 тис. документів на традиційних й електронних носіях. Щорічно він поповнюється на 11 тис. прим. документів.

Особлива частина фонду (28081 документ) – це рідкісні видання, документи психологічного, педагогічного та історико-культурного напряму XVII – початку XX століття, що сформовані в колекції: «Педагогіка», «Психологія», «Шкільні підручники і посібники», «Періодичні видання ХІХ – початку ХХ ст.», «Видання іноземними мовами ХVІІ – початку ХХ ст.». Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1709 від 19 грудня 2001 р. видання 1850–1917 рр. віднесено до національного культурного надбання України.

У ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського функціонують: 2 загальні читальні зали, дисертаційний читальний зал, кабінет бібліотекознавства, читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського, медіацентр, персональний та міжбібліотечний абонемент.

У 2016 р. із метою розкриття та популяризації наукового об’єкта створено кімнату-музей рідкісної книги як творчу лабораторію, де здійснюється науково-дослідна, культурно-освітня та виставково-експозиційна діяльність.

Щорічно інформаційними ресурсами ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського користуються понад 40 тис. читачів, яким видається більше ніж 400 тис. документів.

Вікіпедія


Анонси та оголошення

25.03.2021

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад 

До участі в конкурсі допущені:
  • АГАЛЕЦЬ Інна Олександрівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;
  • ВАСИЛЕНКО Світлана Борисівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;
  • ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;
  • ЛАПАЄНКО Світлана Володимирівна – на посаду завідувача сектору наукової інформаційно-бібліографічної діяльності відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;
  • ЛОБАНОВСЬКА Інна Георгіївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;
  • ПАВЛЕНКО Тетяна Степанівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;
  • ЧАЛУ Наталію Володимирівну – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

24.02.2021

Шановні користувачі!

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України з 22.02.2021 по 20.04.2021 надає тестовий доступ до бази даних EBSCO-CEEAS (Central & Eastern European Academic Source). Це регіональна (наукова і професійна періодика центральної та східної Європи) універсальна за тематикою БД. Доступ надається через пошукові інтерфейси EBSCOhost та EBSCO Discovery Service.

Додаткова інформація доступна за посиланням https://informatio.moodlecloud.com/course/view.php?id=6 та на інформаційному порталі EBSCO.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали