НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Видатні педагоги України та світу

teachers_0

 Інформаційно-бібліографічний ресурс

Науковий керівник проекту – Л. Д. Березівська, доктор пед. наук, професор, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Створення інформаційно-бібліографічного ресурсу „Видатні педагоги України та світу” розпочато фахівцями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2008 році в межах НДР Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського (2006–2010 рр.) (наук. керівник Рогова П. І.).

Метою ресурсу є: популяризація кращих здобутків вітчизняної та зарубіжної педагогічної та психологічної наук й освіти шляхом консолідації інформації про визначних осіб, як вітчизняних так і зарубіжних; висвітлення їх життя, діяльності, творчої спадщини та втілення їх ідей в практику. Цей ресурс сприятиме розкриттю фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, вихованню патріотизму в молодого покоління, інформаційному забезпеченню науково-просвітницьких програм, проведенню громадсько-виховних заходів тощо.

Широке коло користувачів, як ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і віддалених вчених України  й світу, отримавши представлену інформацію, поглиблять власні інформаційні запити, підвищать якість досліджень із питань історії педагогічної науки, освіти, бібліотекознавства та суміжних галузей знань.

Окрім цього, формування вище названого ресурсу дозволить у кінцевому результаті мати багатогранний інформаційно-бібліографічний ресурс в електронній формі, що складатиметься з довідкових, біобібліографічних та інших документів, які сприятимуть глибокому розкриттю тієї чи іншої особистості, її внеску у розвиток науки й практики.

У структурі ресурсу: біографія діяча, бібліографія його праць та матеріалів про нього, окремі повнотекстові твори та інші додаткові матеріали, зокрема фотогалерея, що присвячена педагогу, а також матеріали, що розкривають діяльність установи, яка носить його ім’я. Вміщено інформацію про нагороди, премії, пам’ятники, наукові читання, пов’язані з ім’ям видатної особи тощо.

Учасники: фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек освітянської мережі МОН України та НАПН України, регіональних, науково-педагогічних бібліотек, бібліотеки вищих навчальних закладів I–IV р. а. різних видів. У формуванні ресурсу можуть брати участь бібліотеки інших систем і відомств, що носять ім’я відомих педагогів і просвітників.​​

teachers_1
  СУХОМЛИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Видатний український педагог-гуманіст, Герой Соціалістичної Праці, член-кореспондент АПН СРСР, кандидат педагогічних наук, директор школи, вчитель, дитячий письменник.

 
 teachers_2   АЛЧЕВСЬКА ХРИСТИНА ДАНИЛІВНА

 

Український педагог, діячка народної освіти, організатор і керівник недільних шкіл, методист початкової школи, засновник й учитель Харківської жіночої недільної школи.

 
 teachers_3   АНАНЬЇН СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ

 

Видатний український педагог і психолог, вчений, фахівець з теорії виховання, зокрема трудового й естетичного, порівняльної педагогіки і педології, професор та викладач курсу дитячої і педагогічної психології Київського університету Св. Володимира.

 
teachers_4   АСТРЯБ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ

 

Видатний український педагог, вчений-реформатор, засновник школи з методики викладання математики, професор, автор підручників, навчальних і методичних посібників із геометрії, алгебри, арифметики, заслужений діяч науки УРСР, лауреат премії ім. К. Д. Ушинського.

 
 

БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

Український громадсько-політичний діяч, історик, педагог, якого називають «хресним батьком» української граматики.

 
 teachers_5   БАТИШЕВ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

 

Видатний вчений у галузі професійної педагогіки, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР, заслужений діяч науки РФ, Герой Радянського Союзу.

 
 teachers_6   БЕРЕЗНЯК ЄВГЕН СТЕПАНОВИЧ

 

Кандидат педагогічних наук, заслужений учитель УРСР, Герой України (2001), почесний член НАПН України, ветеран Великої Вітчизняної війни, інспектор і начальник управління шкіл Міністерства освіти УРСР, викладач Центрального інституту вдосконалення вчителів, учитель, директор шкіл та ін.

 
 teachers_7

  БЕРЛИНСЬКИЙ МАКСИМ ФЕДОРОВИЧ

 

Український історик, педагог, перший київський археолог, дослідник монастирських бібліотек, літописів, директор Головного народного училища Києва (з 1809 р. –  Перша київська гімназія).

 
 teachers_8   БЕХТЕРЄВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

 

Російський невропатолог, фізіолог, психіатр і психолог, педагог, громадський діяч, представник науки про структуру й функції мозку, один з організаторів Всеросійських з’їздів із психології, експериментальної педагогіки, засновник багатьох науково-педагогічних закладів у Петербурзі, організатор і директор Психоневрологічного інституту та Інституту вивчення мозку, автор праць «Об’єктивна психологія», «Загальні основи рефлексології людини»,« Мозок і його діяльність» та ін.

 
 

БОБЕРСЬКИЙ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ

 

Український педагог, організатор, фундатор, теоретик і практик української національної фізичної культури; культурно-освітній та громадсько-політичний діяч. Голова українського гімнастичного товариства «Сокіл», організатор першого українського «Спортового кружка гри ніжної пилки» (копаного м’яча, футболу). Автор підручників з фізичного виховання молоді: «Забави й гри рухові» (1904–1905), «Копаний мʼяч» (1906), «Значення руханкових товариств» (1909) та ін. Сприяв становленню «Пласту», автор назви цієї організації.

 
  БУГАЙКО ТЕТЯНА ФЕДОРІВНА

 

Український педагог, літературознавець, учений‑методист, перша в Україні жінка-доктор педагогічних наук.

 
 teachers_10   БУНГЕ МИКОЛА ХРИСТИЯНОВИЧ

 

Український педагог, реформатор, державний діяч, академік Петербурзької АН, професор і ректор Київського університету, міністр фінансів Російської імперії, голова Кабінету Міністрів, керівник і засновник Київської економічної школи, творець інноваційних ідей щодо реформування та удосконалення вищої освіти.

 
 teachers_11   ВАЩЕНКО ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ

 

Один із найталантовитіших українських педагогів ХХ ст., професор, теоретик педагогіки, учений-психолог.

 
  ГАЛЯТОВСЬКИЙ ІОАНИКІЙ

 

Український педагог, просвітитель, письменник-полеміст, суспільно-політичний і церковний діяч XVII ст.

 
  ГЕРБАРТ ЙОГАНН ФРІДРІХ

 

Німецький педагог-теоретик XIX століття. Будучи одночасно філософом і психологом, зробив спробу обґрунтувати педагогіку за допомогою даних цих двох наук. Педагогічна спадщина Гербарта мала багатьох прихильників і послідовників, які розвинули й оформили його ідеї в окремий педагогічний напрям – гербертіанство.

 
 teachers_12   ГРИЩЕНКО МИКИТА МИНОВИЧ

 

Український педагог, діяч у галузі організації народної освіти й науки радянської доби.

 
 teachers_13   ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ

 

Український письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Один із засновників Української радикальної партії, організаторів і керівників товариства «Просвета» в м. Києві.

 
 Grinchenko.M.F_01  

ГРІНЧЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА

Відома громадська діячка, педагогиня, письменниця, перекладачка, авторка науково-популярних книжок.

 
 

ҐУРЛІТ ЛЮДВІГ

Німецький педагог, представник теорії вільного виховання – напрямку гуманістичної педагогіки кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.

 
  ДЕКРОЛІ ЖАН-ОВІД

 

Бельгійський психоневролог і педагог, представник медико-антропологічної течії реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 
 

ДЕМКОВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ

Видатний український педагог, учитель, організатор освіти, історик педагогіки, методист.

 
 

ДЕПОЛОВИЧ ЛІДІЯ ПЛАТОНІВНА

українська педагогиня, фахівчиня з методики початкової освіти, авторка букварів, які видавалися з 1926 по 1956 рр., численних посібників із навчання дітей грамоти, зокрема читанок, математичних задачників, букварів для шкіл грамоти, робочих книг, методичних посібників.

 
  ДЗЕВЕРІН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

 

Український педагог, історик педагогіки, співробітник  Українського науково-дослідного інституту педагогіки.

 
  ДІСТЕРВЕГ ФРІДРІХ АДОЛЬФ ВІЛЬГЕЛЬМ

 

Видатний німецький педагог-демократ, послідовник Песталоцці. Розробив дидактику розвиваючого навчання, cформулювавши її основні вимоги у вигляді 33 законів і правил.

 
 teachers_14   ДІТТЕС ФРІДРІХ

 

Німецький педагог, видатний керівник ліберального німецького та австрійського учительства ІІ половини XIX ст. Послідовник Ф. Бенеке і А. Дістервега.

 
teachers_15
  ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ

 

Український вчений-історик, літературознавець, публіцист, фольклорист, філософ, педагог, суспільно-політичний і громадський діяч, один із ініціаторів відкриття недільних шкіл, доцент і викладач історії Київського університету, професор Софійського університету, один із організаторів педагогічних курсів для підготовки вчителів українських народних шкіл, активний діяч Київської громади, засновник Вільної української друкарні в Женеві та «Женевського гуртка».

 
 teachers_16   ДУРДУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

 

Відомий український педагог, громадський діяч, літературознавець, директор школи, вчитель, дитячий письменник.

 
 teachers_17   ДУХНОВИЧ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

 

Український педагог, літератор, історик, богослов, культурно-освітній і громадсько-політичний діяч, автор шкільних підручників, засновник низки народних шкіл та першої публічної бібліотеки на Закарпатті.

 
 

ДЬЮЇ ДЖОН

Американський педагог, реформатор освіти і основоположник філософії прагматизму. Розвинув концепцію інструменталізму.

 
  ЖУРАКІВСЬКИЙ ГЕННАДІЙ ЄВГЕНОВИЧ

 

Історик педагогіки, учасник реформування освіти в Україні 1920-х років

 
  ЗАЛУЖНИЙ ОЛЕКСАНДР САМІЙЛОВИЧ

 

Український педолог, педагог, рефлексолог, науковець-експериментатор, професор, керівник «секції колективознавства» Українського науково-дослідного інституту педагогіки, один із засновників Харківської школи педології. Автор наукових праць з проблем організації та функціонування дитячого колективу, питань шкільної дисципліни, успішності, поведінки, експериментальних досліджень методики тестування в освітньому процесі, теорії і практики розбудови сільської трудової школи.

 
 teachers_18   ЗАХАРЕНКО ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

 

Український педагог, один із засновників педагогіки співробітництва, Заслужений учитель України (1974), народний учитель СРСР (1983), член-кореспондент Академії педагогічних наук СРСР (1989), академік-засновник Академії педагогічних наук України (1992), дійсний член Російської Академії освіти (1999), громадський діяч, директор відомої в Україні авторської школи у селі Сахнівка на Черкащині (1966–2002).

 
 

ЗЕЙДЕЛЬ РОБЕРТ

Швейцарський педагог, теоретик трудової школи, один з ініціаторів розробки соціальної педагогіки, літератор, політичний і громадський діяч.

 

 
 teachers_19   КАРАЗІН ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ

 

Засновник першого в Східній Україні Харківського університету, ініціатор створення одного з перших у Європі Міністерства народної освіти у Російській імперії, автор ліберальних проектів реформування державного устрою і народного господарства.

 
  КЕРШЕНШТЕЙНЕР ГЕОРГ

 

Німецький педагог-реформатор, методист, організатор народної освіти, теоретик громадянського виховання й трудової школи.

 
 

КЛАПАРЕД ЕДУАРД

Швейцарський психолог, педагог, лікар-невролог, професор Женевського університету, один із перших дослідників дитячої психології, належить до кола  засновників Педагогічного інституту ім. Ж.-Ж. Руссо, представник функціоналізму, продовжувач традицій школи емпіричної психології, співзасновник та редактор журналу «Archives de Psychologie».

 
  КОМЕНСЬКИЙ ЯН АМОС

 

Чеський педагог-гуманіст, мислитель, основоположник нової педагогічної системи, громадський, державний діяч, автор проекту реформи шведської системи освіти та методики викладання латинської мови, автор фундаментальних праць: «Велика дидактика», «Материнська школа», «Легальна порада про виправлення людських справ», «Видимий світ в малюнках» та ін.

 
  КОНИСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ

 

Український перекладач, письменник, видавець, лексикограф, педагог, громадський діяч.

 
 teachers_21   КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

Український педагог і просвітитель, методист, визначний земський діяч в галузі народної освіти, організатор початкових земських шкіл і народних училищ в Україні, послідовник педагогічних поглядів К.Д. Ушинського.

 
 teachers_22   КОРЧАК ЯНУШ

 

Одна із найбільш відомих і вражаючих постатей сучасної педагогіки, яскрава і різностороння особистість із широкими інтересами, високим почуттям громадянськості, великою любов’ю до дітей. Він, лікар за професією, був журналістом, письменником і педагогом за покликанням.

 
 teachers_23   КОСТЮК ГРИГОРІЙ СИЛОВИЧ

 

Український психолог, педагог, засновник української психологічної школи, фахівець із дитячої і педагогічної психології.

 
 

КРИП’ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ

Український учений-історик, книго- і бібліотекознавець, бібліограф, археограф, педагог, громадсько-освітній діяч

 
 teachers_24   КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Український письменник, педагог-методист, літературний критик, історик, фольклорист, етнограф, перекладач, мовознавець, культурно-освітній діяч.

 
 

Л’ЕПЕ ШАРЛЬ-МІШЕЛЬ де

Французький священник, однин із основоположників сурдопедагогіки;  заснував у Парижі першу школу для глухих дітей (1760), в якій застосовував спеціальні методи навчання (міміку і жести). Автор праць «Навчання глухонімих за допомогою методичних знаків» (1776), «Справжній спосіб навчання глухонімих, що підтвердився досвідом» (1784).

 
 portret   ЛАЙ ВІЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ

 

Німецький педагог, доктор філософії, викладач вчительської семінарії в Карлсруе, теоретик експериментальної педагогіки, творець нової лінії в педагогіці – «педагогіки дії», організатор «ілюстративних шкіл» («школи дії»), в яких проводилися заняття з моделювання, малювання, ліплення, практична і творча діяльність учнів.

 
 1234  

ЛАНГЕ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

Український та російський учений-психолог, один із основоположників експериментальної психології, філософ, педагог, письменник, громадський діяч.

 
 

ЛУБЕНЕЦЬ НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА

 Українська педагогиня і культурна діячка, очільниця Товариства народних дитячих садків Києва, засновниця і редакторка журналу «Дошкольное воспитание», засновниця і лекторка Фребелівського педагогічного інституту, членкиня Колегії дошкільного виховання при Департаменті народної освіти у 1918–1919 pp.

 
teachers_25   ЛУБЕНЕЦЬ ТИМОФІЙ ГРИГОРОВИЧ

 

Відомий український педагог, методист, громадський діяч, який належав до плеяди прогресивних вітчизняних педагогів кінця XIX – початку XX століття, і слідом за Ушинським, став одним із фундаторів народної школи в Україні.

 
 

МАЗУРКЕВИЧ ОЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ

Український педагог, літературознавець, славіст, фахівець з методики викладання літератури, проблем літературної освіти, історії педагогіки, лауреат премії імені К. Д. Ушинського (1958, 1962).

 
 teachers_26   МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЕНОВИЧ

 

Український педагог-новатор, класик світової педагогіки ХХ ст., творець нової методики виховної роботи з дитячим колективом, письменник і публіцист.

 
 

МАНЖОС БОРИС СЕМЕНОВИЧ

Український педагог, теоретик і практик, дидакт, літератор

 
 

МАНН ХОРАС

Американський просвітник, педагог, реформатор освіти, політичний і громадський діяч ХІХ ст.

 
 

МЕЙМАН ЕРНСТ

Німецький педагог, психолог, один із засновників експериментальної педагогіки та педагогічної психології. Співзасновник та видавець фахових часописів «Архів загальної психології» та «Журнал експериментальної педагогіки».

 
  МИРОНОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

 

Український педагог, методист із початкового навчання, фахівець із проблем дитячих та юнацьких громадських рухів

 
 teachers_27   МОНТЕССОРІ МАРІЯ

 

Видатний італійський педагог, лікар. Її провідною тезою є думка про те, що існує особливий світ дитинства і що розвиток дитини підпорядковується законам природи.

 
  teachers_28
  МУЗИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

 

Український педагог-практик, методист початкової школи, діяч народної освіти, фахівець із питань дидактики та методики, порівняльної педагогіки, творець національної системи освіти – єдиної трудової школи в Україні.

 
 naumenko1   НАУМЕНКО ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ

 

Український педагог, філолог, громадський діяч, журналіст, активний учасник національного руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

 
 

ОГОНОВСЬКИЙ ОМЕЛЯН МИХАЙЛОВИЧ

Український вчений-філолог, педагог, письменник і громадсько-культурний діяч другої половини XIX ст.

 
 teachers_29   ОНИЩУК ВАСИЛЬ ОНИСИМОВИЧ

 

Український педагог, учитель, відмінник народної освіти, фахівець у галузі дидактики, викладач педагогіки, психології, географії Бершадського педагогічного училища, завідувач відділу дидактики Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, лауреат премії ім. Н. К. Крупської, Державної премії УРСР в галузі науки і техніки.

 
  ОРЛАЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ

 

Вітчизняний учений-енциклопедист, педагог, теоретик і організатор освіти.

 
 teachers_30   ПЧІЛКА ОЛЕНА

 

Українська письменниця, етнограф, фольклорист, перекладач, публіцист, редактор, видавець, педагог, громадський діяч, член-кореспондент Української Академії Наук.

 
 teachers_31   ПИРОГОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ

 

Український та російський учений, хірург і анатом, засновник військово-польової хірургії, просвітитель-демократ, визначний теоретик у галузі педагогіки, організатор народної освіти.

 

 
 rezcentr   РЄЗНІК ЯКІВ БОРИСОВИЧ

 

Український педагог, доктор педагогічних наук, професор, засновник і керівник дитячого будинку в Києві.

 
  РУДНИЦЬКА ОКСАНА ПЕТРІВНА

 

Український педагог, фахівець з музичної педагогіки, виховання особистості засобами мистецтва, культурологічної підготовки студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

 
 teachers_32   РУСОВА СОФІЯ ФЕДОРІВНА

 

Видатний український педагог, громадсько-освітній діяч, письменниця, теоретик і практик у галузі суспільного дошкільного виховання кінця ХІХ – початку ХХ ст., одна з організаторів жіночого руху.

 
 janjak   РУССО ЖАН-ЖАК

 

Французький філософ, письменник, композитор, педагог, представник сентименталізму.

 
  РУСЬКО ОЛЕКСІЙ МИКИТОВИЧ

 

Український педагог, методист хімії, кандидат педагогічних наук (1948), керівник освіти, суспільно-освітній діяч.

 
 teachers_33   РЯППО ЯН ПЕТРОВИЧ

 

Відомий український педагог, вчений, громадський й політичний діяч, заступник наркома освіти України, головний редактор педагогічного журналу “Путь просвещения”, потім “Шлях освіти”. Він один із засновників системи народної освіти УРСР, прибічник концепції монотехнічної освіти, перший історик української школи та педагогіки, один із ініціаторів створення Українського науково-дослідного інституту педагогіки, дослідник Китаю, співавтор перекладу українською мовою естонського епосу “Калевіпоег”.

 
   

САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДРА ЯКІВНА

Відома українська вчена в галузі загальної педагогіки та дидактики початкової школи, авторка оригінальної педагогічної системи формування та розвитку пізнавальної активності та самостійності дітей молодшого шкільного віку.

 
  teachers_34   СІКОРСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ

 

Український психіатр, психолог, педагог, доктор медицини, один із основоположників дитячої психології та психопатології, фахівець із питань шкільної гігієни, педагогічної патології, психології дошкільного віку, професор і завідувач кафедри Київського університету.

 
 teachers_35   СКОВОРОДА ГРИГОРІЙ САВИЧ

 

Видатний український філософ ХVІІІ ст., народний просвітитель-гуманіст, педагог, мандрівний мислитель, письменник, поет,  перекладач, музикант й співак.

 

 

СКРИПЧЕНКО НАДІЯ ФЕДОРІВНА

Відома українська педагогиня, фахівчиня з початкової освіти, яка досліджувала актуальні проблеми навчання й виховання школярів-шестиліток в умовах педагогічного експерименту.

 
 teachers_36   СОКОЛЯНСЬКИЙ ІВАН ПАНАСОВИЧ

 

Професор, український вчений-педагог, педолог, фахівець із проблем спеціальної педагогіки, організатор освіти й науки, один із організаторів науково-дослідних інститутів педагогіки і дефектології в УРСР.

 
  СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ

 

Видатний організатор розбудови української національної школи, перший міністр освіти незалежної України в уряді Центральної Ради, педагог, поет, письменник, публіцист, перекладач, літературний критик та літературознавець.

 
 2018_01_30_1   ТЕСЛЕНКО ІВАН ФЕДОРОВИЧ

 

Професор, український математик-педагог, основні інтереси якого стосувалися методики навчання геометрії, формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів загальноосвітніх шкіл.

 
 teachers_37   УШИНСЬКИЙ КОСТЯНТИН ДМИТРОВИЧ

 

Видатний педагог, громадський діяч, зачинатель наукової педагогіки й народної школи, автор праць з теорії та історії педагогіки, підручників для початкового навчання.

 
 teachers_38   ФРЕБЕЛЬ ФРІДРІХ ВІЛЬГЕЛЬМ

 

Німецький педагог, теоретик дошкільного виховання, творець нової авторської системи виховання, засновник початкових шкіл за системою Й. Г. Песталоцці, дитячих установ для ігор та занять дітей молодшого віку, організатор дитячих садків і підготовки виховательок для них за своєрідною методикою роботи.

 
 teachers_39
  ФРЕНЕ CЕЛЕСТЕН

 

Французький педагог, учитель, директор початкової школи, представник так званої “прогресивної педагогіки”, автор педагогічних технологій („техніка Френе”), що передбачали оригінальні засоби розвитку дітей у дусі демократії, свободи, саморозвитку.

 
  ЦВЕЛИХ ТАМАРА ІВАНІВНА

 

українська педагогиня, фахівчиня з методики дошкільного виховання, засновниця наукової школи естетичного виховання

 
 teachers_40
  ЧАВДАРОВ САВА ХРИСТОФОРОВИЧ

 

Український учений, педагог, дидакт, методист початкової та середньої освіти, член-кореспондент АПН РРФСР, заслужений діяч науки УРСР, учитель української та російської мов у школах Київщини.

 
 teachers_41   ЧАМАТА ПАВЛО РОМАНОВИЧ

 

Український педагог і психолог, засновник наукової школи в Україні з вивчення проблем розвитку свідомості й самосвідомості особистості, організатор педагогічної освіти й психологічної науки.

 
 teachers_42
  ЧЕПІГА (ЗЕЛЕНКЕВИЧ) ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ

 

Видатний український педагог, психолог, громадський діяч, ідеї якого значно вплинули на розвиток педагогічної думки в Україні.

 
  ШАРЕЛЬМАН ГЕНРІХ

 

Німецький педагог, активний учасник реформаторського руху в теорії та практиці освіти Німеччини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

 
 

ШЕРСТЮК ГРИГОРІЙ ПИЛИПОВИЧ

Педагог, громадський діяч, засновник видавництва «Український учитель» та першого українського педагогічного журналу «Світло», публіцист, співробітник часописів «Полтавщина», «Рідний край», «Рада». Автор навчальних підручників, статей з питань розвитку національної освіти, громадського та культурного життя України, творів для дітей.

 
  ЮРКЕВИЧ ПАМФІЇЛ ДАНИЛОВИЧ

 

Український і російський мислитель, філософ і педагог, професор філософії Московського університету, викладач Київської духовної академії, творець своєрідної філософської концепції  – “філософія серця”.

 
 teachers_44   ЯРМАЧЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

 

Український педагог, вчений у галузі сурдопедагогіки, а також теорії й історії педагогіки, засновник і перший президент Академії педагогічних наук України.

 

© Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, Київ, 2008-2022

dnpb.gov.ua


Анонси та оголошення

12.09.2023

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо взяти участь у засіданні круглого столу «Висвітлення творчого шляху Василя Сухомлинського та інших педагогів у віртуальному просторі – від відтворення образу до творення міфу».

Захід відбудеться 23 жовтня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі (онлайн і офлайн). Початок роботи о 14:00. Інформаційний лист

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали