НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Слободяник М. С. Повнотекстова база

Бібліотека. Документ. Комунікації : вибр. пр. : (до 60‑річчя від дня народження і 35 річчя наук. діяльності) / М. С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – 306 с. (уривок).

Базова модель бібліотеки як соціально-комунікаційної інституції / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. – С. 5–6.

Дискуссия должна стать конструктивной / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 98–100.

До підсумків міжнародного професійного форуму в академії / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 1. – С. 95–99.

До підсумків п’ятого міжнародного форуму в Академії / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – С. 83–87.

Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 4–15.

П’ять років у системі професійних комунікацій : [журн. “Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія”] / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 1. – С. 4–7.

Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти в Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 3. – С. 4–5.

Українське бібліотекознавство (1991–2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / М‑во культури і туризму України, Держ. закл. „Нац. парлам. б-ка України” ; уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник ; відп. за вип. Т. І. Вилегжаніна. – Київ : [б. в.], 2010. – 178 с.

Українське документознавство (1991–2011) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Нац. парлам. б‑ка України ; [уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник ; бібліогр. ред. Кононенко В. О.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 175 с.

Шостий міжнародний форум в Академії / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 3. – С. 80–85.

М. С. Слободяник – рецензент

Вчений, управлінець, бібліотекар Віталій Володимирович Дерлеменко / М. Слободяник // Бібл. планета. – 2014. – № 1. – С. 31–32. – Рец. на кн.: Професор Дерлеменко Віталій Володимирович (1947–2013) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1976–2013 рр. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.‑г. б‑ка ; уклад.: В. А. Вергунов, Т. Ф. Дерлеменко, О. П. Анікіна [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов. – Київ : ФОП Д. Корзун, 2013. – 100 с.

Чи можливе порозуміння представників різних сфер науково-практичної діяльності в новому дискурсі пізнання? / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2011. – № 4. – С. 59–60. – Рец. на кн.: Ильганаева В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник / В. А. Ильганаева. – Харьков : КП Типография № 13, 2009. – 392 с.

Публікації про життя та діяльність М. С. Слободяника

Бездрабко В. В. Документознавчі ідеї М. С. Слободяника і розвиток сучасного вітчизняного документознавства / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 4. – С. 24–39.

Бездрабко В. В. «Програмне знання» документознавства, або обмеженість стереотипів і безмежність новацій / Валентина Бездрабко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Історія». – 2010. – Т. 3. – С. 320–332.

Боряк Т. Г. Дорогому вчителю / Т. Г. Боряк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 18–19.

Василенко О. Бібліотека і бібліотекознавець : (пам’яті Михайла Семеновича Слободяника) / Ольга Василенко, Олена Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2015. – № 5. – С. 42–44.

Василенко О. М. Михайло Семенович Слободяник – видатний український учений-бібліотекознавець / О. М. Василенко, О. В. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 6–14.

Добровольська В. В. Світлій пам’яті вченого, педагога, наставника / В. В. Добровольська, О. М. Збанацька, О. Г. Кириленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 4–6.

Збанацька О. Віват ювіляру! / О. Збанацька, В. Добровольська // Бібл. планета. – 2014. – № 4. – С. 39.

Збанацька О. М. Творчий шлях науковця, педагога, наставника : (до 65‑річчя М. С. Слободяника) / О. М. Збанацька, О. Г. Кириленко, В. В. Добровольська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 4. – С. 4–7.

Кириленко О. Г. Нові обрії наукової біографістики / О.Г. Кириленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2010. – № 4. – С. 90–92. – Рец. на кн.: Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибр. пр. : (до 60‑річчя від дня народження і 35 річчя наук. діяльності) / М. С. Слободяник. – Київ : Ліра-К, 2010. – 306 с.

Мазурицький А. М. Слобониада : [вірші, присвячені М.С. Слободянику, написані його другом А. М. Мазурицьким… / А. М. Мазурицький] // Професор Слободяник Михайло Семенович (1949–2015) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1974–2015 роки / НААН, ННСГБ ; [уклад.: В. А. Вергунов, В. В. Добровольська, О. П. Анікіна, Л. М. Татарчук, Л. А. Кириленко]. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 36–39 (уривок)

Михайлюк О. В. До 60‑річчя Михайла Слободяника / О. В. Михайлюк, М. О. Правдіна // Грані. – 2009. – № 6. (листоп.–груд.). – С. 191–192.

Палеха Ю. М. С. Слободяник – науковець, організатор і генератор ідей / Ю. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2015. – № 4. – С. 14–17.

Пам’яті хорошої людини – науковця і педагога // Бібл. планета. – 2015. – № 3. – С. 41–42.

Поперечна Л. Бібліотечні студії імені професора М. С. Слободяника / Лідія Поперечна // Бібл. вісн. – 2016. – № 2. – С. 51–53.

М. С. Слободянику – 60 // Бібл. вісн. – 2010. – № 1. – С. 59–60.

Шелестова А. М. Пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника – відомого українського педагога та вченого / Шелестова Анна Миколаївна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2016. – № 1. – С. 4–5.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали