НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Науково-допоміжні бібліографічні покажчики

Завантажити: Березівська Л. Д. Реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Л. Д. Березівська ; НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 251 с.
Завантажено: 216, размер: 2.2 MB, дата: 11.Лип.2019
Пропоноване видання є результатом багаторічного дослідження започаткованого автором напряму – історія реформ і контрреформ загальної середньої освіти в Україні. У ньому відповідно до визначених хронологічних і територіальних меж представлено бібліографічні записи першоджерел (нормативно-правові документи, монографії, посібники, підручники, статті тощо), на яких ґрунтується вивчення означеного процесу, а також історіографічні праці, що відображають поступ педагогічної думки.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик адресовано науковим, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти, докторантам й аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією освіти, зокрема освітніми реформами та котрреформами.

Завантажити: Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; наук. консультанти: Воскобойнікова-Гузєва О. В., Муравйова В. М., Устіннікова О. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І.]. – Київ, 2019. – 98 c. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
Завантажено: 200, размер: 1.0 MB, дата: 03.Чер.2019

Видання містить повний перелік бібліографічних покажчиків з питань освіти й педагогіки, наявних у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, які хронологічно охоплюють період з 1919 р. по 2017 р.
Покажчик адресовано науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам, бібліотекарям, здобувачам вищої освіти й усім, хто цікавиться питаннями розвитку освіти й педагогіки.

Завантажити: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства
: наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.- техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан]. – Київ : [б. в.], 2019. – 503 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 23).
Завантажено: 659, размер: 3.5 MB, дата: 10.Лип.2019

Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, періодичних і продовжуваних видань, електронні ресурси України і зарубіжних країн за період 2013–2018 років з актуальних питань теорії, методики та практики бібліотечної діяльності, організації роботи бібліотек закладів освіти на сучасному етапі.
Покажчик розраховано на працівників бібліотек закладів загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти. Він також може бути використаний у роботі інших освітянських бібліотек, бібліотек різних систем та відомств, а також стане в пригоді тим, хто займається науково-дослідною, науково-педагогічною, науково-методичною та навчально-виховною діяльністю.

Завантажити: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян] // Шкіл. бібл.-інформ. центр : ШБІЦ – пов. вид. : електрон. дод. до журн. – Електрон. дані. – 2015. – № 6. – 1 електрон. опт. диск (CD ROM). – Назва з етикетки.
Завантажено: 247, размер: 3.0 MB, дата: 08.Лип.2016

Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, періодичних і продовжуваних видань, опублікованих протягом 2008–2012 рр., з актуальних питань теорії, методики та практики бібліотечної діяльності, організації роботи бібліотек навчальних закладів на сучасному етапі, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в їхню діяльність тощо.
Покажчик розраховано на працівників бібліотек загальноосвітніх,професійно-технічних і вищих навчальних закладів І–ІV р. а. Він також може бути використаний у роботі інших освітянських бібліотек, бібліотек різних систем та відомств, а також стане в пригоді тим, хто займається науково-дослідною, науково-педагогічною, науково-методичною танавчально-виховною діяльністю.

Завантажити: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства
: наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І-ІV р. а. Вип. 2 / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Рубан А. І., Кучеря Т. Е. ; наук. ред. Лобановська І. Г. ; наук. консультант Рогова П. І.]. - К., 2009. - 100 с. - (Сер. «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 5) (Шкільна бібліотека плюс ; № 17/18 (147/148), вересень).
Завантажено: 128, размер: 1009.7 KB, дата: 08.Лип.2016

Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників, періодичних і продовжуваних видань, опублікованих впродовж 2003–2007 рр., з актуальних питань теорії, методики та практики бібліотечної діяльності, організації роботи бібліотек навчальних закладів на сучасному етапі, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в їхню діяльність тощо. Покажчик розраховано на працівників бібліотек загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів І–ІV р.а. Він також може бути використаний у роботі інших освітянських бібліотек , бібліотек різних систем та відомств, а також стане в пригоді тим, хто займається науково-дослідною, науково-педагогічною, науково-методичною та навчально-виховною діяльністю.

Завантажити: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства
: бібліогр. покажч. для б-к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищих навч. закл. І–ІІ р.а. / АПН України, ДНПБ України, УБА. Секція освіт. б-к ; [упоряд. А.І.Рубан ; наук. консультанти: П.І.Рогова, К.Т.Селіверстова ; відп. за вип. І.І. Хемчян ; ред. Є.К.Бабич ; рецензент А.О.Малько]. – Київ : [б.в.], 2003. – 87 с. – (На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек ; вип.1).
Завантажено: 101, размер: 475.2 KB, дата: 09.Лют.2017

Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, статті з наукових збірників і періодичних видань України та Російської Федерації з актуальних питань теорії, методики та практики бібліотечної справи, організації роботи бібліотек навчальних закладів на сучасному етапі, впровадження нових інформаційних технологій в їх діяльність тощо, видані протягом 1999-2002 рр.
Покажчик розрахований на працівників бібліотек загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ р. а. Він також може бути використаний у роботі бібліотек інших систем та відомств.

Завантажити: Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України: 30 років наукової діяльності
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лапаєнко С. В., Агалець І. О., Бондарчук О. Б., Білоцерківець І. П. ; наук. ред. Сисоєва С. О.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2022. – 368 с.
Завантажено: 58, размер: 3.8 MB, дата: 16.Гру.2022

У покажчику представлено науковий доробок вчених Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки НАПН України за 30 років наукової діяльності (1993–2022). Перелік складає понад 2000 наукових, навчальних, методичних, виробничо-практичних та довідкових праць.
Видання адресовано науковим, педагогічним, науково-педагогічним, бібліотечним працівникам, освітянам, здобувачам освіти, працівникам інформаційних служб.

Завантажити: Вища освіта України в умовах трансформації суспільства
: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2012-2013 рр. [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М. та ін. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - Електрон. текст. дані. - Київ, 2015. - 341 с.
Завантажено: 208, размер: 2.8 MB, дата: 09.Лют.2017

Третій випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика присвячено питанням подальшого формування національної системи вищої освіти України. У виданні представлено нормативно-правову базу, документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу. Окремі розділи присвячені проблемам удосконалення виховної й науково-дослідної роботи, менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення.
Для науковців, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, бібліотечних фахівців, студентів та всіх, кого цікавлять процеси розвитку вищої школи України.

Завантажити: Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007-2011 рр.
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2. Ч. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищої освіти ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Чорнойван Г. П., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М., Бублик Н. М. ; наук. консультант Корольов Б. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - Електрон. текст. дані. - Київ, 2014. - 416 с.
Завантажено: 113, размер: 3.3 MB, дата: 09.Лют.2017

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, що є продовженням попереднього випуску, присвячено питанням подальшого формування національної системи вищої освіти  суверенної України впродовж 2007–2011 рр., становлення й розвиток якоїпов’язаний із трансформаційними процесами, що відбувалися в ці роки в суспільстві та національній освіті. У виданні представлено літературу, яка розкриває багатогранну систему вищої освіти, зокрема документи щодо концептуальних і теоретичних засад неперервної освіти, проблем удосконалення виховної й науково-дослідної роботи. Окремо розглянуто досвід зарубіжної вищої школи, питання менеджменту вищої освіти та її науково-інформаційного забезпечення.
Для науковців, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, докторантів, аспірантів, бібліотечних фахівців наукових бібліотек, студентів та всіх, кого цікавлять процеси становлення й розвитку вищої школи України.

Завантажити: Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007-2011 рр.
: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О. ; Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Корольов Б. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. - Київ : Нілан-ЛТД, 2012. - 663 с.
Завантажено: 115, размер: 2.4 MB, дата: 09.Лют.2017

Другий випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика присвячено питанням подальшого формування національної системи вищої освіти суверенної України впродовж 2007–2011 рр., становлення і розвиток якої пов’язаний із трансформаційними процесами, що відбувалися в ці роки у суспільстві й національній освіті. У виданні представлено нормативно-правову базу, документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті європейського освітнього простору і Болонського процесу; питання організації кредитно-модульного навчання у ВНЗ, дистанційної освіти та її методичного й інформаційно-програмного забезпечення, мобільності студентів і викладачів.
Для науковців, докторантів, аспірантів, управлінців, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечних фахівців наукових бібліотек, студентів.

Завантажити: Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991-2006 рр.
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищої освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Моісеєва І. П., Ніколюк Л. І., Микитенко О. С. ; наук. ред. П. І. Рогова ; наук. консультант Б. І. Корольов ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. - К. : Пед. думка, 2008. - 487 с.
Завантажено: 1011, размер: 3.0 MB, дата: 09.Лют.2017

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик, який складається з 9 розділів, присвячений формуванню національної системи вищої освіти суверенної України впродовж 1991–2006 рр., становлення і розвиток якої пов’язаний із трансформаційними процесами, що відбувалися в ці роки у суспільстві й національній освіті. У виданні представлено документи щодо концептуальних засад та основних напрямів модернізації вищої школи і національної освіти, оновлення її змісту та застосування сучасних інноваційних технологій, нормативно-правова база, розкрито проблеми модернізації вищої освіти України в контексті створення європейського освітнього простору і Болонського процесу; організація кредитно-модульного навчання у ВНЗ, питання дистанційної освіти та її інформаційно-програмного забезпечення, оцінки якості підготовки фахівців. Окремі розділи присвячені запровадженню ступеневої системи у вищій освіті, проблемі вдосконалення виховної роботи у ВНЗ, яка поєднує в собі традиційне та нове, розвиток і поглиблення наукових досліджень на базі ВНЗ України.
Для науковців, докторантів, аспірантів, управлінців, викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації, бібліотечних фахівців наукових бібліотек, студентів.

Рец.: Мельникова І. Настільна книга для дослідників проблем вищої освіти / Ірина Мельникова // Освіта. – 2009. – 7-14 жовт. (№ 44). – С. 7 ; Онкович Г. Бібліографічна енциклопедія вищої школи України / Ганна Онкович // Вища освіта України. – 2009. – № 4. – С. 108-109 ; Шарафутдінова І .Вища освіта України в умовах трансформації суспільства / І. Шарафутдінова // Освіта України. – 2009. – 24 листоп.(№ 87/88). – С. 6.

Завантажити: Гід з громадянської освіти в Україні
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Донец. шк. прав людини ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Черняєва Г. К., Березкіна В. В., Дуральська Н. Ю. ; наук. ред.: Рогова П. І. , Рагозін М. П. ; наук. консультант Чорна К. І. ; рецензент Боришевський М. Й. ; ред. Камінська К. В. ]. – Донецьк ; К. : [б.в], 2003. – 166 с.
Завантажено: 98, размер: 1.0 MB, дата: 09.Лют.2017
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений питанням громадянськості, громадянського виховання підростаючого покоління, його самоактивності та самовдосконаленню. Він систематизує наукові пошуки та дослідження провідних вчених Академії педагогічних наук України, педагогів ВНЗ, вчителів-практиків. У наукових дослідженнях показані прогресивні технології виховання громадянина.
Покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів вузів, аспірантів, вчителів та вихователів, студентів, які готують наукові роботи, працівників освітянських бібліотек.

Завантажити: Дисертації з питань освіти (1991–2021)
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд.: Пономаренко Л. О., Зоріна Н. Є., Коваленко С. Г., Кропочева Н. М., Павленко Т. С. ; наук. ред. Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця: Твори, 2022. – 1099 c.
Завантажено: 104, размер: 9.6 MB, дата: 18.Жов.2022

Бібліографічний покажчик містить відомості про захищені дисертації за роки незалежності України (1991–2021 рр.) на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.02 – теорія та методика навчання (з галузей навчання), 13.00.03 – корекційна педагогіка, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 13.00.05 – соціальна педагогіка, 13.00.06 – теорія і методика управління освітою, 13.00.07 – теорія і методика виховання, 13.00.08 – дошкільна педагогіка, 13.00.09 – теорія навчання, 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.
Видання адресовано дослідникам освіти, керівникам закладів освіти, педагогам, здобувачам вищої освіти, аспірантам, бібліотекарям та всім, хто цікавиться питаннями педагогічної науки, освіти.

Завантажити: Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007–2014)
: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. та ін. ; наук. консультант Гавриш Н. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2016. – 338 с.
Завантажено: 138, размер: 3.7 MB, дата: 10.Лип.2017

Другий випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика присвячено актуальним проблемам розвитку системи дошкільної освіти в Україні. До видання увійшли матеріали, опубліковані впродовж 2007–2014 рр. Покажчик складається з 14 розділів, документи яких висвітлюють нормативно-правове та організаційно-методичне забезпечення дошкільної освіти, історію її розвитку, сучасний стан, організацію освітньо-виховного процесу в ДНЗ, психолого-педагогічні засади розвитку дитини дошкільного віку, особливості її соціалізації, спеціальні умови виховання й навчання дітей з особливими потребами, питання діагностики й підтримки дитячої обдарованості. Окремої уваги набули проблеми сімейного виховання дошкільників, взаємозв’язку ДНЗ з родинами вихованців, програмно-методичного забезпечення діяльності дошкільних закладів, управління та інтеграції в системі дошкільної освіти, підготовки й підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Важливе місце у посібнику посідає розділ, матеріали якого відображають зарубіжний досвід розвитку дошкільної освіти.
Покажчик адресовано науковцям, викладачам ВНЗ різних рівнів акредитації, докторантам, аспірантам, вихователям, бібліотечним фахівцям, студентам та всім, кого цікавлять питання дошкільної освіти.

Завантажити: Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (1991-2006)
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т проблем виховання, Наук. б-ка НПУ ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд.: Пономаренко Л. О. та ін. ; наук. ред. Рогова П. І.; наук. консультант Кононко О. Л. ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко]. - Київ, 2009. - 141 с.
Завантажено: 1794, размер: 1.9 MB, дата: 09.Лют.2017

Даний науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений становленню та розвитку дошкільної освіти незалежної України впродовж 1991–2006 рр. і має за мету сприяти активізації впровадження інновацій у педагогічний процес, прогресивних підходів щодо виховання дитини дошкільного віку. Видання складається з 10 розділів, матеріали яких висвітлюють нормативно-правову базу України з дошкільної освіти, історію її розвитку, відомості щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах нашої держави за особистісно орієнтованою моделлю, психолого-педагогічні основи розвитку дитини дошкільного віку, спеціальні умови виховання та навчання дітей із вродженими й набутими вадами та ін. Окремо розглянуто взаємозв’язок між сім’єю і дошкільним закладом, питання домашнього та сімейного виховання, моніторингу якості діяльності дошкільних закладів, підготовки, підвищення кваліфікації та самоосвіти працівників дошкільної сфери.
Покажчик призначено для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників дошкільних навчальних закладів, вихователів-методистів, фахівців суміжних наук, а також для всіх, хто зайнятий у галузі дошкільної освіти.

 

Завантажити: Журнали психолого-педагогічної тематики ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: іст.-бібліогр. дослідження / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Іващенко В. М., Бондарчук О. Б., Домбровська Л. В., Палійчук Р. І., Гулак В. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Наконечна З. І. ; літ. ред. Домбровська Л. В. ; наук. консультант Сніцарчук Л. В ; рецензенти: Зайченко І. В., Добко Т. В. ; відп. за вип. Мацібора Н. Г.]. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 125 с. + 1 арк. кольор. іл.
Завантажено: 103, размер: 1.0 MB, дата: 09.Лют.2017

До науково-допоміжного покажчика увійшли історико-бібліографічні відомості про українські та російські журнали психологічного та педагогічного змісту 1832–1917 рр., що зберігаються у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Ці пресодруки належать до наукового об’єкта «Документи психолого-педагогічного та історико-культурного напряму ХІХ – початку ХХ ст.», що становить національне надбання України.
Покажчик адресовано науковим працівникам, вчителям, книгознавцям, бібліотекарям, бібліографам та всім, хто цікавиться історією педагогічної науки, журналістики.

Завантажити: Загальноосвітня школа України за роки незалежності (1991 – 2001 рр.)
: реком. бібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України, УБА ; [уклад.: Ніколюк Л. І., Смелік І. М., Черняєва Г. К. ; наук. консультант Ярмаченко М. Д. ; відп. за вип. Букшина Т. Ф. ] // Шкіл. світ. – 2002. – Черв. (№ 21/23). – С. 1-62. – Спец. вип.
Завантажено: 129, размер: 902.9 KB, дата: 11.Лют.2017

У бібліографічному покажчику зібрані матеріали, що стосуються діяльності загальноосвітньої школи за роки незалежності (1991-2001) і відображають процес реформування освіти, інноваційні зміни у виховній та навчальній діяльності школи, в організації та управлінні нею. До видання включені книги, статті з наукових збірників, матеріали наукових конференцій, публікації з журналів (як виняток з газет) України.
Покажчик стане у пригоді всім зацікавленим освітянам – від науковців до вчителів, студентам педагогічних вузів усіх рівнів акредитації, а також бібліотечним працівникам.

Рец.: Дзигало І. Бібліографічне видання – освітянам України / І. Дзигало // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 11. – С. 16-17.

Завантажити: Міжнародні та всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю» (1993–2020)
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Сухомлинська Л. В., Страйгородська Л. І. та ін. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 457 c.
Завантажено: 62, размер: 3.7 MB, дата: 03.Сер.2022

Пропонований науково-допоміжний бібліографічний покажчик є складовою біобібліографічного репертуару, присвяченого Василю Олександровичу Сухомлинському. Він відображає тематичну єдність документів, що готувалися й оприлюднювалися з нагоди проведення великої кількості педагогічних читань, які проходили з 1993 по 2020 роки. Їх тематика і зміст були присвячені розгляду і аналізу ідей та практичного доробку педагога крізь призму актуальних проблем, що стояли перед освітою і педагогічною наукою впродовж 27 років.
Покажчик адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічним і бібліотечним працівникам, здобувачам освіти, усім, хто вивчає і кого цікавить творча спадщина В. О. Сухомлинського.

Завантажити: Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика
: бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Лога Т. В. ; наук. консультант Савенкова Л. В. ; наук. ред. Зозуля С. М. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; рецензент Прокопенко Л. С. ; літ. ред. Редько‑Шпак Л. В. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 162 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 15).
Завантажено: 278, размер: 2.5 MB, дата: 06.Лип.2016

Бібліографічний покажчик присвячено теоретичним і практичним аспектам науково-інформаційної діяльності бібліотек, зокрема питанням державної політики в галузі бібліотечної справи, інформаційної діяльності, розвитку термінології бібліотечно‑інформаційної сфери у зв’язку з активним упровадженням нових інформаційних технологій, забезпечення інформаційних, науково-дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів, сучасного стану та перспектив наукового реферування, упровадження в суспільну практику інформаційно-аналітичних технологій і методик.
Покажчик адресовано науковцям, студентам, працівникам освітянських бібліотек, які займаються науково-інформаційною діяльністю, і всім, хто цікавиться цим питанням.

Завантажити: Національно-патріотичне виховання в Україні
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. вступ. ст.: Бех І. Д., Журба К. О. ; упоряд.: Страйгородська Л. І., Пономаренко Л. О., Тарнавська С. В. та ін. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 368 с.
Завантажено: 142, размер: 0, дата: 15.Лип.2019

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик має на меті висвітлити документи, що присвячені питанням національно-патріотичного виховання в освітньому просторі України. Хронологічні рамки добору матеріалів – 2014–2018 рр. У виданні представлено нормативно-правову базу з досліджуваного питання, вміщено матеріали, що свідчать про наукову розробку проблем національно-патріотичного виховання, представлено доробок освітян щодо виховання громадянина-патріота в різних закладах освіти, а також у творчій спадщині видатних постатей України. В окремих розділах відображено публікації про проведення доброчинної та волонтерської діяльності, реалізацію національно-патріотичного виховання в закладах позашкільної освіти та громадських об’єднаннях, здійснення військово-патріотичного виховання молоді.
Видання розраховане на викладачів, науковців, студентів, вчителів, бібліотечних працівників, усіх, хто виявляє інтерес до питань національно-патріотичного виховання.

Завантажити: Освіта і педагогічна наука України і Польщі. 1991-2015 = Edukacja i nauka pedagogiczna Ukrainy i Polski
: бібліогр. покажч. / уклад. : Н. І. Тарасова, Л. І. Самчук, Л. Н. Штома, Н. А. Стельмах ; наук. конс. Н. Г. Ничкало, О. С. Падалка ; Мін-во освіти і науки України, Нац. академія пед. наук України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Держ. наук.-пед. бібліотека України імені В. О. Сухомлинського ;. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 344 с.
Завантажено: 14, размер: 2.4 MB, дата: 15.Лют.2017
: бібліогр. покажч. / уклад. : Н. І. Тарасова, Л. І. Самчук, Л. Н. Штома, Н. А. Стельмах ; наук. конс. Н. Г. Ничкало, О. С. Падалка ; Мін-во освіти і науки України, Нац. академія пед. наук України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Держ. наук.-пед. бібліотека України імені В. О. Сухомлинського ;. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 344 с.У бібліографічному покажчику систематизовано нормативні документи і матеріали, монографії, збірники наукових праць, статті та автореферати дисертацій з проблем розвитку педагогічної науки і освіти в Україні і Польщі.
Для науковців, освітян, студентів, бібліотечних працівників та всіх, хто цікавиться питаннями сучасної освіти
Завантажити: Освітянська бібліотека в сучасній системі соціокультурних комунікацій
: метод. рек. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Глазунова С. М., Ніколаєнко Я. М., Сошинська Я. Є. ; наук. ред.: Добко Т. В., Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2019. – 74 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 22).
Завантажено: 160, размер: 985.0 KB, дата: 29.Лип.2019

Методичні рекомендації розкривають зміст, функції, напрями і форми соціокультурної діяльності освітянських бібліотек як важливого чинника якісних соціокультурних зрушень в Україні у контексті розвитку світового культурно-освітнього середовища. Використання рекомендацій у бібліотечній роботі сприятиме розвитку соціокультурної діяльності освітянських бібліотек та їхньому включенню в культурну комунікацію у національному інформаційному просторі.

Завантажити: Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Березівська Л. Д., Павленко Т. С., Кропочева Н. М., Середа Х. В., Бойко О. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 115 с.
Завантажено: 34, размер: 2.3 MB, дата: 12.Тра.2023

ISBN 978-617-552-341-4
Бібліографічний покажчик презентує доробок наукових співробітників відділу педагогічного джерелознавста та біографістики ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за результатами виконання наукового дослідження «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії» (2020–2022).
Видання адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічним і бібліотечним працівникам, освітянам, здобувачам освіти, працівникам інформаційних служб.

Завантажити: Педагогічні видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – 1917 р. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Дяченко Л. М., Кропочева Н. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Кропочева Н. М.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 214 с.
Завантажено: 56, размер: 5.0 MB, дата: 01.Сер.2022

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику систематизовано бібліографічні записи педагогічних видань німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – 1917 р. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
Покажчик адресовано науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам, здобувачам освіти, бібліотечним фахівцям і всім, кого цікавлять питання розвитку педагогічної науки й освіти в історичній ретроспективі.

Завантажити: Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Бондарчук О. Б., Іващенко В. М. та ін. ; наук. ред. Березівська Л. Д. д-р пед. наук., професор]. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – 361 с.
Завантажено: 113, размер: 3.6 MB, дата: 21.Чер.2019

До каталогу увійшли українські психолого-педагогічні часописи 1917-1945 рр. видання з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Робота виконана в межах наукового дослідження «Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях». У каталозі розкрито зміст періодичних видань, що виходили на теренах України у різних суспільно-політичних, історичних, культурологічних умовах у контексті розвитку освіти, педагогічної думки.
Каталог адресовано науковим працівникам, вчителям, книгознавцям, бібліотекарям, бібліографам та всім, хто цікавиться історією педагогічної науки, журналістики.

Завантажити: Підручники і навчальні посібники (1748 – 1917) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів
: каталог / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Жданова Р. С. , Іващенко В. М. , Самборська М. О., Домбровська Л. В. , Палійчук Р. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Жданова Р. С. ; відп. за вип. Мацібора Н. Г. ; рецензенти: Я. П. Кодлюк, О. З. Клименко]. – К. : Атіка, 2005. – 383 с.
Завантажено: 117, размер: 3.1 MB, дата: 09.Лют.2017

До каталогу увійшли шкільні підручники українською, російською мовами 1748–1917 рр. видання з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Робота виконана в межах Державної Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000–2005 рр. Каталог адресовано вчителям, науковим працівникам, книгознавцям, бібліотекарям, бібліографам та всім, хто цікавиться історією педагогічної науки, історією шкільного підручника.

Завантажити: Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Іващенко В. Н., Палійчук Р. І. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Рогова П. І.]. – К. : ДНПБ Україниім. В. О. Сухомлинського, 2014. – 376 с.
Завантажено: 108, размер: 945.6 KB, дата: 15.Вер.2016

До каталогу увійшли шкільні підручники та навчальні посібники українською, російською й іншими мовами 1918–1945 рр. видання з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Роботу виконано в межах науково-дослідної теми «Теоретичні засади формування інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухомлинського».
Каталог адресовано вчителям, науковим працівникам, книгознавцям, бібліотекарямі всім, хто цікавиться історією педагогічної науки й історією шкільного підручника.

Завантажити: Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Бондарчук О. Б., Домбровська Л. В. та ін. ; наук. консультант Сухомлинська О. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2016. – 405 с.
Завантажено: 113, размер: 3.1 MB, дата: 07.Лип.2016

У каталозі бібліографовано 1370 документів. Це шкільні підручники й навчальні посібники українською, російською, болгарською, молдавською, німецькою, польською мовами 1918 – 1945 рр. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Покажчик підготовлено в межах науково-дослідної теми «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» (2014–2016 рр.).
Видання адресовано науковцям, науково-педагогічним працівникам, практикам освітянської галузі, книгознавцям, бібліотекарям й усім, хто цікавиться історією шкільного підручника.

Завантажити: Позашкільна освіта України (2007-2011 рр.)
: наук.-допом. бібліогр. покажч./ НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Центр творчості дітей та юнацтва „Шевченківець" ; [упоряд.: Доркену А. М. та ін. ; наук.ред. Заліток Л. М. ; наук. консультант Пустовіт Г. П. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ;літ. ред. Зозуля С. М.]. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 101 с. - (До 20-річчя НАПН України).
Завантажено: 747, размер: 695.3 KB, дата: 09.Лют.2017

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячений розвитку системи позашкільної освіти в Україні впродовж 2007–2011 рр. і має за мету якомога повніше відобразити зміст позашкільної освіти, сприяти активізації впровадження інновацій у педагогічний процес та прогресивних підходів щодо методів і засобів навчання й виховання особистості в сучасних позашкільних навчальних закладах.
Покажчик адресовано науково-педагогічним і педагогічним працівникам, керівникам та педагогам позашкільних навчальних закладів різних профілів і типів, організаторам позакласної виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах, пошукувачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, бібліотечним працівникам – усім, кого цікавлять психолого-педагогічні та дидактичні засади навчання та виховання дітей.

Завантажити: Професійна освіта України за роки незалежності (1991 – 2003 рр.)
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Моісеєва І. П., Ніколюк Л. І., Штома Л. Н., Бабич Є. К. ; наук. консультант Ничкало Н. Г. ; рецензенти: Зязюн І. А., Лікарчук І. Л. , Панченко П. П. ; відп. за вип. Букшина Т. Ф. ; ред. Бабич Є. К. ]. – К. : [б.в.], 2004. – 268 с.
Завантажено: 85, размер: 1.7 MB, дата: 09.Лют.2017

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик “Професійна освіта України за роки незалежності (1991–2003 рр.)”, присвячений проблемам підготовки сучасних кваліфікованих робітничих кадрів, яка цілеспрямовано здійснюється в ПТНЗ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, іншим міністерствам і відомствам, у технікумах і коледжах, на виробництві та державною службою зайнятості. Систематизовано законодавчі  й нормативно-правові акти в галузі професійної освіти, результати наукових досліджень підрозділів Академії педагогічних наук України, педагогів ПТНЗ, ВНЗ, експериментальних майданчиків на їх базі, науково-методичних та навчально-методичних центрів профтехосвіти. У публікаціях, включених до покажчика, розкрито проблеми підготовки сучасного виробничого персоналу, прогресивні технології професійного навчання і виховання, розвитку соціального партнерства в умовах ринкової економіки.
Покажчик розрахований на наукових працівників, аспірантів, докторантів, студентів, які готують наукові роботи, педагогів професійних училищ, професійних ліцеїв, вищих професійних училищ, вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, працівників науково-методичних центрів і кабінетів профтехосвіти, інститутів післядипломної освіти та освітянських бібліотек.

Рец.: Ничкало Н. Розвиток професійної освіти за роки незалежності : [про наук.-дослід. роботу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та наук.-допом. покажч. „Професійна освіта України за роки незалежності (1991 – 2003)”] / Н. Ничкало // Пед. газ. – 2004. – Верес. (№ 9). – С. 5.

Завантажити: Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку
: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. консультант Кизенко В. І. ; авт. вступ. ст.: Бібік Н. М., Кизенко В. І. ; наук. ред. Рогова П. І.]. - К. : [б. в.], 2010. - 185 с.
Завантажено: 144, размер: 4.6 MB, дата: 09.Лют.2017

У науково-допоміжному бібліографічному покажчику представлено літературу з питань профільного навчання, яке передбачає врахування освітніх потреб, нахилів, здібностей учнів, створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що забезпечується завдяки змінам у цілях, змісті, структурі та організації навчально-виховного процесу. Мета науково-допоміжного покажчика – сприяти подальшому розвитку профільного навчання в Україні, поглибленню наукових досліджень у цій сфері, узагальненню передового педагогічного досвіду та впровадженню його в практику старшої школи шляхом узагальнення та систематизації бібліографічних записів з питань профільного навчання в Україні та зарубіжних країнах. Видання охоплює 2 783 документи, що були опубліковані у 2005–2009 рр., і є продовженням попереднього випуску.
Покажчик призначений для наукових співробітників, вчителів та керівників загальноосвітніх навчальних закладів, управлінь освіти, аспірантів, психологів, фахівців суміжних наук, бібліотечних працівників, а також для всіх, хто причетний до впровадження профільного навчання у старшій школі.

Завантажити: Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку
: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Самчук Л. І., Каневська І. М.; наук. консультант Кизенко В. І. ; наук. ред. і відп. за вип. Букшина Т. Ф. ; бібліогр. ред. Бабич Є. К. ; рецензент Бібік Н. М.]. – Київ : [б.в.], 2005. – 63 с. – (Освіта України, 2005, № 90/91).
Завантажено: 709, размер: 1.1 MB, дата: 09.Лют.2017

Уперше у науково-допоміжному бібліографічному покажчику “Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку” представлена педагогічна література з проблеми профільного навчання, що охоплює різного роду видання: наукові монографії та збірники, дидактичні і навчально-методичні посібники, журнальні і газетні статті. Педагогічна література систематизована у відповідності з основними напрямами наукової розробки проблеми. У публікаціях, включених до науково-бібліографічного видання, розкрито законодавчу та нормативно-правову базу в галузі профільної освіти, питання диференціації як методологічної основи профільного навчання, історію створення і становлення профільної школи, нові підходи до організації освіти в середній загальноосвітній школі.
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик розрахований на педагогічних та науково-педагогічних кадрів, аспірантів, докторантів та студентів вищих навчальних закладів педагогічного профілю.

Завантажити: Розвиток професійної орієнтації в Україні
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пробл. виховання, Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред.: Рогова П. І., Чепурна Н. М. ; наук. консультант і автор вступ. ст. Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - Київ ; Черкаси : [б. в.], 2009. - 195 с.
Завантажено: 2744, размер: 1.4 MB, дата: 09.Лют.2017

Дане бібліографічне видання є цінним джерелом для вивчення та розбудови системи профорієнтації в Україні. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик складається з 11 розділів, що вміщують 1253 назви джерел з питань професійної орієнтації в Україні і зарубіжних країнах. Видання має на меті сприяти подальшому удосконаленню системи професійної орієнтації в Україні, зокрема: науковим дослідженням в цій галузі, узагальненню досвіду та запровадженню нових форм і методів профорієнтаційної роботи, перспективних підходів до профдіагностики та профвідбору особистості різних категорій населення у роботі як закладів освіти різних рівнів, позашкільних закладів, так і служб зайнятості.
Покажчик призначений для наукових працівників, викладачів, студентів, аспірантів, керівників навчальних закладів, психологів, фахівців суміжних наук, бібліотечних працівників, а також для всіх, хто зайнятий у сфері профорієнтаційної роботи.

Завантажити: Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)
: [наук.-доп. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки НАПН України ; [уклад.: Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток … О. С. Покусова та ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, О. М. Топузов]. – Київ : Ін-т педагогіки НАПН України, 2016. – 452 с.
Завантажено: 92, размер: 3.1 MB, дата: 06.Лип.2016

Бібліографічний покажчик містить відомості про захищені в спеціалізованих вчених радах Інституту педагогіки НАПН України за 1994–2014 рр. дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата й доктора педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», 13.00.09 – «Теорія навчання», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (географія)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (українська література)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (українська мова)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (російська мова)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (зарубіжна література)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання технологій», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (технічні дисципліни)», 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (хімія)».
Видання розраховане на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів.

Завантажити: Сучасні освітні технології
: реком. бібліогр. покажч. Вип. 3 / АПН України. ДНПБ України ; Упоряд.: О. В. Углова, О. В. Яковлєва ; відп. за вип. Т. Ф. Букшина ; ред. Є. К. Бабич ; рецензент Л. І. Даниленко. – Київ, 2003. – 87 с.
Завантажено: 83, размер: 824.5 KB, дата: 11.Лют.2017

Третій випуск рекомендаційного бібліографічного покажчика “Сучасні освітні технології”, зберігаючи структуру першого і другого випусків, містить книги, дисертації, автореферати дисертацій, статті із наукових збірників та періодичних видань України і Російської Федерації, що були надруковані протягом останніх п’яти років і надійшли до бібліотеки в 2000 – вересні 2002 року. Покажчик стане у пригоді працівникам бібліотек освітянської галузі, вчителям, викладачам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, аспірантам, науковцям, усім причетним до освітянської справи.

Рец.: Дзигало І. Нові освітні технології – шлях до гармонійного розвитку особистості вчителя і учня / І. Дзигало // Вісн. Кн. палати. 2003. – № 8. – С. 6-7; Освіта. – 2003. – 16-23 квіт. (№ 18). – С. 14 ; Дзигало І. Освітні технології – шлях до гармонійного розвитку особистості учня і вчителя / І. Дзигало // Пед. газ. – 2003. – Серп. (№ 8). – С. 7.

Завантажити: Сучасні освітні технології
: реком. бібліогр. покажч. Вип. 2 / АПН України, ДНПБ України ; уклад.: Т. Ф. Букшина, Г. К. Черняєва ; відп. за вип. П. І. Рогова; рецензент Н. Ф. Федорова // Шкіл. світ. – 2001. – Верес. (№ 34). – Вкладка, с. 1-16.
Завантажено: 86, размер: 401.8 KB, дата: 11.Лют.2017

Другий випуск рекомендаційного бібліографічного покажчика “Сучасні освіті технології”, зберігаючи структуру першого випуску, містить книги й статті з періодичних видань України та Росії 1999-2000 років, що знаходяться у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України.

Завантажити: Сучасні освітні технології
: реком. бібліогр. покажч. Вип. 1 / М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання, Центр. освіт. б-ка ; уклад.: Т. Ф. Букшина, Г. К. Черняєва ; відп. за вип. П. І. Рогова ; ред. К. В. Камінська ; рецензент Л. І. Даниленко. – Київ : ВІПОЛ, 1999. – 60 с.
Завантажено: 78, размер: 478.1 KB, дата: 11.Лют.2017

Цей випуск започатковує видання покажчика “Сучасні освітні технології”, в якому увазі читача пропонуються книги та статті з періодичних видань України та Росії, що були надруковані упродовж 1982–1998 років.
Покажчик стане у пригоді працівникам бібліотек освітянської галузі, вчителям, викладачам вищих учбових закладів І–IV рівнів акредитації, аспірантам, науковцям, усім причетним до освітянської справи.

Завантажити: Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання
[Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О. та ін. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. - Електрон. текст. дані. - Київ, 2015. - 377 с.
Завантажено: 207, размер: 2.9 MB, дата: 09.Лют.2017

Другий випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика присвячено питанням упровадження інноваційних педагогічних технологій в освіті. У виданні представлено нормативно-правову базу, технології навчання на основі особистісної життєтворчої орієнтації педагогічного процесу, технології навчання на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнівської та студентської молоді. Окремі розділи присвячені проблемам інформаційних технологій навчання в умовах інформатизації освіти, представлено педагогічні технології авторських шкіл, технології соціальної творчості. Подано відомості про досвід впровадження сучасних педагогічних технологій навчання в країнах далекого зарубіжжя.
Покажчик адресовано науковцям, викладачам ВНЗ різних рівнів акредитації, докторантам, аспірантам, бібліотечним фахівцям, студентам та всім, кого цікавлять питання сучасних технологій навчання.

Завантажити: Сучасні технології в освіті
: реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Моісєєва І. П., Пономаренко Л. О. ; наук. консультант і автор вступ. ст. Чорна К. І. ; наук. ред. Т. Ф. Букшина ; бібліогр. ред. і відп. за вип. Пономаренко Л. О. ; рецензенти: Журба К. О., Єрмаков І. Г. ]. – Київ : Пед. думка, 2006. – 195 с.
Завантажено: 217, размер: 1.4 MB, дата: 11.Лют.2017

Частина ІІ рекомендаційного бібліографічного покажчика “Сучасні технології в освіті” представляє сучасні виховні технології, перелік яких розроблено з урахуванням вікових особливостей дітей та специфіки діяльності різних напрямів системи виховання особистості.
Мета покажчика “Сучасні технології виховання” – довести до відома користувачів освітянської галузі, від науковців до вчителів, вихователів, студентів педагогічних вузів всіх рівнів акредитації – інформацію про документи, які висвітлюють сутність та психолого-педагогічні умови застосування новітніх технологій у громадянському, морально-етичному, естетичному, превентивному, родинному вихованні; висвітлюють процес формування творчої особистості; показують особливості застосування виховних технологій особистості в позашкільних навчальних закладах, в дитячих самодіяльних об’єднаннях, у вищих навчальних закладах та ін. Окремі розділи представляють матеріали про вітчизняні авторські виховні системи та зарубіжні виховні технології. Матеріал згруповано у 18 розділах (1 343 позицій).
Бібліографічне видання містить додаток – термінологічний словник сучасних технологій виховання.
Рекомендаційний покажчик адресований учителям, викладачам вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, аспірантам, науковцям, працівникам бібліотек освітянської галузі, всім, кого цікавить питання сучасних технологій в освіті.

Завантажити: Сучасні технології в освіті
: реком. бібліогр. покажч. Ч. 1. Сучасні технології навчання / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Маріуп. держ. гуманіт. ун-т ; [уклад.: Моісєєва І. П., Грудініна Н. Д. ; наук. консультант і автор вступ. ст. Єрмаков І. Г. ; передмова Пономаренко Л. О. ; наук. ред. Букшина Т. Ф. ; Бібліогр. ред. Бабич Є. К. ; відп. за вип. Пономаренко Л. О. ; рецензент Даниленко Л. І. ]. – Київ : [б.в], 2005. – 307 с.
Завантажено: 98, размер: 1.5 MB, дата: 11.Лют.2017

Перша частина рекомендаційного бібліографічного покажчика “Сучасні технології в освіті” містить документи щодо сучасних технологій навчання, які застосовуються, починаючи із середньої школи і закінчуючи вищою ланкою освіти. Матеріал згруповано у 8 основних розділах (1 809 позицій). Це книги, монографії, навчальні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань України та Російської Федерації, що були опубліковані протягом останніх чотирьох років і надійшли до фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського у 2002–2005 рр. Глосарій до покажчика містить найпоширеніші визначення сучасних технологій навчання.
Покажчик адресований учителям, викладачам професійно-технічних та вищих навчальних закладів, І–ІV рівнів акредитації, працівникам бібліотек освітянської галузі. Видання також стане у пригоді науковцям, аспірантам та всім, кого цікавить питання сучасних технологій навчання.

Рец.: Пономаренко, Л. Інформаційно-бібліографічний ресурс із питань сучасних технологій навчання / Лариса Пономаренко // Освіта України. – 2007. – 20 квіт. (№ 30). – С. 9.

Завантажити: Теоретичні засади формування науково-методичного ресурсу для забезпечення системи навчання іноземної мови
: анотований бібліографічний покажчик доробку лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України (2002-2007 рр.) / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Донець Л. М. ; наук. ред. Доркену А. М. ; бібліогр. ред. Іванова І. О. ]. – Київ : [б.в.], 2007. – 50 с.
Завантажено: 188, размер: 73 KB, дата: 09.Лют.2017

В анотованому бібліографічному покажчику літератури доробку лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України (2002-2007рр.) представлено наукові праці співробітників за останні п’ять років.
Видання налічує 109 позицій, які згруповані у шість розділів, а саме: монографії; підручники, навчально-методичні посібники; концепції, програми; методичні рекомендації, статті з фахових періодичних видань; публікації в збірниках наукових праць, матеріалів конференцій, семінарів, надрукованих в Україні та наукова школа лабораторії. У межах кожного розділу документи розміщені за алфавітом прізвищ авторів і назв праць.
Наукова школа лабораторії представлена переліком захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, виконаних під керівництвом завідувача лабораторії, канд. пед. наук, доцента В. Г. Редька і головних наукових співробітників: д-ра пед. наук, проф. В. М. Плахотника та д-ра пед. наук, проф. О. П. Петращук.
Анотований бібліографічний покажчик наукових праць лабораторії, підготовлений співробітниками Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розрахований на науковців, педагогів, аспірантів, пошукувачів, методистів, учителів іноземної мови, студентів і на всіх тих, хто цікавиться проблемами дидактико-методичного забезпечення нового змісту навчання іноземних мов у шкільній освіті.

Завантажити: Українські дитячі періодичні видання 20-х – початку 40-х років XX ст. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: каталог / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Тарнавська С. В., Хопта С. М., Якобчук Н. О., Василенко С. Б. ; авт. вступ. ст. Коляда Н. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 338 с.
Завантажено: 96, размер: 3.4 MB, дата: 03.Лис.2022
ISBN 978-617-552-216-5

До каталогу увійшли відомості про українські дитячі періодичні видання 20-х – початку 40-х років XX ст., що зберігаються у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. У пропонованому виданні розкрито зміст дитячих часописів, які виходили на теренах України в досліджуваний період, зокрема «Більшовиченята», «Будь напоготові!», «Весела бригада», «Жовтеня», «Дитячий рух», «Піонерія», «Червоні квіти» та ін.
Каталог адресовано науковим і науково-педагогічним, педагогічним, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться історією освіти й виховання, педагогічної науки, дитячої літератури.

Завантажити: Ушанування 90-річчя від дня народження Василя Сухомлинського
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Л. М. Заліток; наук. консультант О. В. Сухомлинська; наук. ред. П. І. Рогова].- Київ :Четверта хвиля, 2009. - 96 с.
Завантажено: 182, размер: 569.9 KB, дата: 09.Лют.2017

У бібліографічному покажчику представлено бібліографію праць В. О. Сухомлинського та дослідження вітчизняних і зарубіжних учених про життя й діяльність педагога, що видані до 90-річчя В. О. Сухомлинського. Висвітлені заходи до ювілейної дати педагога.
Покажчик адресовано науково-педагогічним та педагогічним кадрам, аспірантам, студентам, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить життя та творча спадщина В. О. Сухомлинського.

Завантажити: Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України
: наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Київ. нац. екон. ун-т ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Черняєва Г. К., Березкіна В. В. , Дуральська Н. Ю. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Чорна К. І. ; рецензент Боришевський М. Й.]. – Київ : КНЕУ, 2002. – 141 с.
Завантажено: 104, размер: 949.0 KB, дата: 09.Лют.2017

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик “Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України” присвячений питанням громадянськості, громадянського виховання підростаючого покоління, його самоактивності та самовдосконаленню. Він систематизує наукові пошуки та дослідження провідних вчених Академії педагогічних наук України, педагогів ВНЗ, вчителів-практиків. У наукових дослідженнях показані прогресивні технології виховання громадянина.
Покажчик розрахований на наукових працівників, викладачів вузів, аспірантів, вчителів та вихователів, студентів, які готують наукові роботи, працівників освітянських бібліотек.

Завантажити: Формування у дітей і молоді культури здоров’я (фізичного, психічного, духовного) засобами позашкільної освіти
: бібліогр. матеріали / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: Ворон Л. М. , Чернобровкіна С. В. ; бібліогр. ред. Углова О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Пустовіт Г. П.]. - Київ, 2007. - 34 с. - На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція "Формування у дітей та молоді культури здоров'я (фізичного, психічного, духовного засобами позашкільної освіти), Київ, 19-22 берез. 2007 р.
Завантажено: 71, размер: 1.1 MB, дата: 11.Лют.2017


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали