НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Терлецький О. А. Список використаних джерел

  1. Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/
  2. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
  3. Гудь, Б. Омелян Терлецький – автор першої «Історії Української Держави». Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. наук. пр. / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2001. Вип. 9. C. 580–592.
  4. Труба Р. Омелян Терлецький у культурно-освітньому просторі Тернопільщини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття. Мандрівець. № 6. С. 28–32. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mandriv_2013_6_9
  5. Полянськи, О., Полянська Р. Публікації Омеляна Терлецького у виданнях «Просвіти». Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. матеріалів. – 2010. – Вип. 19. – С. 453–460. URL: https://tinyurl.com/4nsyvpra.
  6. Стеблій Ф. Терлецький Омелян Антонович. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: наукова діяльність, структура, працівники / відп. ред. Я. Ісаєвич. Львів : Ін-ут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. 2001. С. 309–310.
  7. Труба, Р. І. Педагогічна діяльність Омеляна Терлецького. Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Літературознавство. 2012. № 36. С. 135–139. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2012_36_34
  8. Чорній, В. Терлецький Омелян Антонович. Історичний факультет Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка (1940–2000) / упоряд. О. Вінниченко, О. Целуйко. Львів, 2000. –93 с.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали