НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. Я. Савченко

2012–2022 рр.
 1. Березівська Л. Д. Внесок О. Я. Савченко в розвиток історико-педагогічної науки України / Л. Д. 1. Березівська // Науковий простір академіка Олександри Савченко / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Кодлюк Я. П. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 253 – 257.
 2. Березівська Л. Д. О. Я. Савченко про діяльність Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі / Л. Д. Березівська // Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 12 берез. 2021 р. – Дніпро : Міжнар. гуманіт. дослід. центр, 2021. – С. 7–8. – Режим доступу : https://researcheurope.org/product/book-15 (дата звернення 18.02.2022).– Назва з екрана.
 3. Березівська Л. Д. Олександра Яківна Савченко в моєму житті: про що нагадують світлини [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : збірник матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування», Київ, 4 листопада 2021 р. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – С. 10–11.
 4. Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» [Електронний ресурс] / Ольга Науменко // Переяславської міської територіальної громади : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://phm.gov.ua/?p=29356 (дата звернення: 21.04.2022). – Назва з екрана.

Про виступ доктора педагогічних наук, професора О. Савченко з доповіддю «Підготовка вчителя в умовах модернізації початкової освіти в діалозі з В. О. Сухомлинським».

 1. Визнаний авторитет у царині педагогіки. До ювілею Олександри Савченко [Електронний ресурс] // Рідна школа. – 2012. – № 4-5. – С. 71–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_4-5_14 (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 2. Вітання Олександрі Яківні Савченко з нагоди одержання високої державної нагороди [Електронний ресурс] // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1207/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 3. Х Міжнародна науково-практична конференція та XХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» [Електронний ресурс] / С. В. Лапаєнко, І. І. Хемчан // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1462/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про виступ О. Я. Савченко на пленарному засіданні з доповіддю «Модернізація початкової школи: діалог з В. О. Сухомлинським».

 1. До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується) [Електронний ресурс] / Л. В. Сухомлинська // Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу : https://tinyurl.com/mrye4t8e (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 2. Замашкіна О. Д. Постать О. Я. Савченко в світлі ідей сухомлиністики [Електронний ресурс] / О. Д. Замашкіна // До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського : (пам’яті О. Я. Савченко присвячується) : засідання круглого столу, м. Київ, 24 берез. 2021 р. ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zamashkina_O.D_2021.03.24.pdf (дата звернення 16.03.2022) ). – Назва з екрана.
 3. Ім’я академіка Олександри Яківни Савченко присвоєно навчально-науковій лабораторії Ізмаїльського державного гуманітарного університету [Електронний ресурс] / Пресслужба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2147/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 4. Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко : онлайн-проєкт ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: https://tinyurl.com/ (дата звернення 18.03.2022). – Назва з екрана.
 5. Калініченко Л. М. Ідеї О. Савченко про формування творчого мислення молодших школярів (1970–1990-ті рр.) / Л. М. Калініченко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Сер. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. ; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Безпалько та ін. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2017. – № 28. – С. 16–22. – Режим доступу: https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/183/273 (дата звернення 18.04.2022). – Назва з екрана.
 6. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації [Електронний ресурс] // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/328/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про виступ О. Савченко на пленарному засіданні «Упровадження компетентнісного підходу в початковій освіті: здобутки і нерозв’язані проблеми».

 1. Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського». Пам’яті О. Я. Савченко присвячується [Електронний ресурс] / Лілія Комурзан // Ізмаїл. держ. гуманітарний ун-т : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу : http://idgu.edu.ua/29341 (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 2. Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується)» [Електронний ресурс] / Пресслужба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2270/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 3. Матвеєва Н. Внесок О. Я. Савченко у розвиток початкової освіти / Н. Матвеєва, Н. П’ятка // Молодь і ринок. – 2021. – № 11/12. – С. 90–95. – Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/249215/250126 (дата звернення 8.04.2022). – Назва з екрана.
 4. Міхно О. П. Голова Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського Олександра Яківна Савченко (1942–2020) : фотоспогади / О. П. Міхно // До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується) : засідання круглого столу, м. Київ, 24 берез. 2021 р. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2nkdsymj (дата звернення 8.04.2022). – Назва з екрана.
 5. На шляху до нової української школи [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1349/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про виступ О. Савченко на виїзному засіданні Відділення загальної середньої освіти НАПН України у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

 1. НАПН України з глибокою скорботою сповіщає про кончину академіка Олександри Яківни Савченко [Електронний ресурс] / Президія НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2116/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 2. Науковий доробок учених академії – Вітчизняній освіті [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/824/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про відзначення авторського колективу відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України під науковим керівництвом дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О.Я. Савченко у номінації «Підручник або навчальний комплект для учнів, студентів».

 1. Національний освітній форум «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент» [Електронний ресурс] / Пресслужба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2529/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про внесок О. Савченко у розробленні типової освітньої програми для Нової української школи.

 1. Національний освітній форум «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент» [Електронний ресурс] / Пресслужба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2529/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про внесок О. Савченко у розробленні типової освітньої програми для Нової української школ.

 1. Онопрієнко О. В. О.Я. Савченко: уроки великого вчителя [Електронний ресурс] / О. В. Онопрієнко // Зб. матеріалів і всеукраїнських пед. читань пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування», Київ, 4 листопада 2021 р. – Київ : Педагогічна думка. – С. 74–76.
 2. Орлова Л. Виховний потенціал початкової освіти : О. Я. Савченко, академік НАПН України : презентація [Електронний ресурс] / Л. Орлова // Ел-ресурси. – Режим доступу: http://www.myshared.ru/slide/1107050/ (дата звернення 18.04.2022).
 3. Пленарне засідання Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології за участі президента НАПН України Василя Кременя [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1660/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про участь академіка О. Савченко в обговоренні питання підвищення якості наукових досліджень в галузі педагогіки і психології.

 1. Пам’яті академіка Олександри Савченко [Електронний ресурс] / Інна Титаренко // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2296 (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Те саме:Освіта і суспільство. – 2021. – № 3. – С. 4.

 1. Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : зб. матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Онопрієнко. – Київ : Пед. думка, 2021. – 55 с. . – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23751/1/Kodliuk.pdf (дата звернення 28.04.2022). ). – Назва з екрана.
 2. Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : збірник матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування», Київ, 4 листопада 2021 р. [Електронне видання] / Укладач О. В. Онопрієнко. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 96 с.
 3. Тарасенко Г. С. Екологія душі Олександри Савченко як послідовної сухомлиністки [Електронний ресурс] / Г. С. Тарасенко // До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського : (пам’яті О. Я. Савченко присвячується) : засідання круглого столу, м. Київ, 24 берез. 2021 р. ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/do-30-richchya-vseukrayinskoyi-asotsiatsiyi-vasylya-sukhomlynshoho/ (дата звернення 18.03.2022). – Назва з екрана.
 4. Тоненчук Т. Ю. Олександра Яківна Савченко : особистисть, вчений, гордість Інституту педагогіки : презентація [Електронний ресурс] / Т. Ю. Тоненчук // Всеосвіта. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p8fk2dw (дата звернення 18.04.2022). – Назва з екрана.
 5. Топузов О. Олександра Яківна Савченко: особистість, вчений, гордість Інституту педагогіки / Олег Топузов //  Укр. пед. журн. – 2017. – № 2. – С. 5–7.
 6. Учені НАПН України працюють для Нової української школи [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1660/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про учать академіка Олександри Савченко у створенні типової освітньої програми за двома циклами (1-2 кл. і 3-4 кл.), яка схвалена МОН України і рекомендована для використання в шкільній практиці.

 1. Фестиваль науки в Інституті педагогіки [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/958/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про відзначення О. Я. Савченко премією імені Василя Помагайби у номінації з дидактики.

 1. Хоружа Л. Л. Аксіологічні орієнтири професійної підготовки педагога : (наукові ідеї доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України О. Я. Савченко) / Л. Л. Хоружа // Педагогічна освіта : теорія і практика. Серія: Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. ; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Безпалько та ін. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2017. – № 28. – С. 12–15. – Режим доступу : https://tinyurl.com/2p828rb8 (дата звернення 18.03.2022). – Назва з екрана.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали