НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. Я. Савченко

2012–2022 рр.
 1. Березівська Л. Д. Внесок О. Я. Савченко в розвиток історико-педагогічної науки України / Л. Д. 1. Березівська // Науковий простір академіка Олександри Савченко / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Кодлюк Я. П. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 253 – 257.
 2. Березівська Л. Д. О. Я. Савченко про діяльність Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі / Л. Д. Березівська // Трансформація освіти в контексті процесів глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпро, 12 берез. 2021 р. – Дніпро : Міжнар. гуманіт. дослід. центр, 2021. – С. 7–8. – Режим доступу : https://researcheurope.org/product/book-15 (дата звернення 18.02.2022).– Назва з екрана.
 3. Березівська Л. Д. Олександра Яківна Савченко в моєму житті: про що нагадують світлини [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : збірник матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування», Київ, 4 листопада 2021 р. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – С. 10–11.
 4. Відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» [Електронний ресурс] / Ольга Науменко // Переяславської міської територіальної громади : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://phm.gov.ua/?p=29356 (дата звернення: 21.04.2022). – Назва з екрана.

Про виступ доктора педагогічних наук, професора О. Савченко з доповіддю «Підготовка вчителя в умовах модернізації початкової освіти в діалозі з В. О. Сухомлинським».

 1. Визнаний авторитет у царині педагогіки. До ювілею Олександри Савченко [Електронний ресурс] // Рідна школа. – 2012. – № 4-5. – С. 71–72. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2012_4-5_14 (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 2. Вітання Олександрі Яківні Савченко з нагоди одержання високої державної нагороди [Електронний ресурс] // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1207/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 3. Х Міжнародна науково-практична конференція та XХV Всеукраїнські педагогічні читання «Творча спадщина Василя Сухомлинського у вітчизняному та міжнародному вимірах» [Електронний ресурс] / С. В. Лапаєнко, І. І. Хемчан // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1462/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про виступ О. Я. Савченко на пленарному засіданні з доповіддю «Модернізація початкової школи: діалог з В. О. Сухомлинським».

 1. До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується) [Електронний ресурс] / Л. В. Сухомлинська // Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу : https://tinyurl.com/mrye4t8e (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 2. Замашкіна О. Д. Постать О. Я. Савченко в світлі ідей сухомлиністики [Електронний ресурс] / О. Д. Замашкіна // До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського : (пам’яті О. Я. Савченко присвячується) : засідання круглого столу, м. Київ, 24 берез. 2021 р. ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Zamashkina_O.D_2021.03.24.pdf (дата звернення 16.03.2022) ). – Назва з екрана.
 3. Ім’я академіка Олександри Яківни Савченко присвоєно навчально-науковій лабораторії Ізмаїльського державного гуманітарного університету [Електронний ресурс] / Пресслужба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2147/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 4. Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко : онлайн-проєкт ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: https://tinyurl.com/ (дата звернення 18.03.2022). – Назва з екрана.
 5. Калініченко Л. М. Ідеї О. Савченко про формування творчого мислення молодших школярів (1970–1990-ті рр.) / Л. М. Калініченко // Педагогічна освіта : теорія і практика. Сер. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. ; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Безпалько та ін. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2017. – № 28. – С. 16–22. – Режим доступу: https://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/183/273 (дата звернення 18.04.2022). – Назва з екрана.
 6. Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації [Електронний ресурс] // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2014. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/328/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про виступ О. Савченко на пленарному засіданні «Упровадження компетентнісного підходу в початковій освіті: здобутки і нерозв’язані проблеми».

 1. Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського». Пам’яті О. Я. Савченко присвячується [Електронний ресурс] / Лілія Комурзан // Ізмаїл. держ. гуманітарний ун-т : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу : http://idgu.edu.ua/29341 (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 2. Круглий стіл «До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується)» [Електронний ресурс] / Пресслужба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2270/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 3. Матвеєва Н. Внесок О. Я. Савченко у розвиток початкової освіти / Н. Матвеєва, Н. П’ятка // Молодь і ринок. – 2021. – № 11/12. – С. 90–95. – Режим доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/249215/250126 (дата звернення 8.04.2022). – Назва з екрана.
 4. Міхно О. П. Голова Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського Олександра Яківна Савченко (1942–2020) : фотоспогади / О. П. Міхно // До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам’яті О. Я. Савченко присвячується) : засідання круглого столу, м. Київ, 24 берез. 2021 р. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2nkdsymj (дата звернення 8.04.2022). – Назва з екрана.
 5. На шляху до нової української школи [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1349/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про виступ О. Савченко на виїзному засіданні Відділення загальної середньої освіти НАПН України у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди.

 1. НАПН України з глибокою скорботою сповіщає про кончину академіка Олександри Яківни Савченко [Електронний ресурс] / Президія НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2116/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.
 2. Науковий доробок учених академії – Вітчизняній освіті [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2015. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/824/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про відзначення авторського колективу відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України під науковим керівництвом дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О.Я. Савченко у номінації «Підручник або навчальний комплект для учнів, студентів».

 1. Національний освітній форум «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент» [Електронний ресурс] / Пресслужба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2529/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про внесок О. Савченко у розробленні типової освітньої програми для Нової української школи.

 1. Національний освітній форум «Нова українська школа 2021: синергія, інтеграція, менеджмент» [Електронний ресурс] / Пресслужба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/2529/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про внесок О. Савченко у розробленні типової освітньої програми для Нової української школ.

 1. Онопрієнко О. В. О.Я. Савченко: уроки великого вчителя [Електронний ресурс] / О. В. Онопрієнко // Зб. матеріалів і всеукраїнських пед. читань пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування», Київ, 4 листопада 2021 р. – Київ : Педагогічна думка. – С. 74–76.
 2. Орлова Л. Виховний потенціал початкової освіти : О. Я. Савченко, академік НАПН України : презентація [Електронний ресурс] / Л. Орлова // Ел-ресурси. – Режим доступу: http://www.myshared.ru/slide/1107050/ (дата звернення 18.04.2022).
 3. Пленарне засідання Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень в галузі педагогіки і психології за участі президента НАПН України Василя Кременя [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1660/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про участь академіка О. Савченко в обговоренні питання підвищення якості наукових досліджень в галузі педагогіки і психології.

 1. Пам’яті академіка Олександри Савченко [Електронний ресурс] / Інна Титаренко // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2021. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/about_us/2296 (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Те саме:Освіта і суспільство. – 2021. – № 3. – С. 4.

 1. Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : зб. матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко [Електронний ресурс] / уклад. О. В. Онопрієнко. – Київ : Пед. думка, 2021. – 55 с. . – Режим доступу: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/23751/1/Kodliuk.pdf (дата звернення 28.04.2022). ). – Назва з екрана.
 2. Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : збірник матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування», Київ, 4 листопада 2021 р. [Електронне видання] / Укладач О. В. Онопрієнко. – Київ : Педагогічна думка, 2021. – 96 с.
 3. Тарасенко Г. С. Екологія душі Олександри Савченко як послідовної сухомлиністки [Електронний ресурс] / Г. С. Тарасенко // До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського : (пам’яті О. Я. Савченко присвячується) : засідання круглого столу, м. Київ, 24 берез. 2021 р. ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/naukovi-zakhody/kruhli-stoly/do-30-richchya-vseukrayinskoyi-asotsiatsiyi-vasylya-sukhomlynshoho/ (дата звернення 18.03.2022). – Назва з екрана.
 4. Тоненчук Т. Ю. Олександра Яківна Савченко : особистисть, вчений, гордість Інституту педагогіки : презентація [Електронний ресурс] / Т. Ю. Тоненчук // Всеосвіта. – Режим доступу: https://tinyurl.com/2p8fk2dw (дата звернення 18.04.2022). – Назва з екрана.
 5. Топузов О. Олександра Яківна Савченко: особистість, вчений, гордість Інституту педагогіки / Олег Топузов //  Укр. пед. журн. – 2017. – № 2. – С. 5–7.
 6. Учені НАПН України працюють для Нової української школи [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/1660/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про учать академіка Олександри Савченко у створенні типової освітньої програми за двома циклами (1-2 кл. і 3-4 кл.), яка схвалена МОН України і рекомендована для використання в шкільній практиці.

 1. Фестиваль науки в Інституті педагогіки [Електронний ресурс] / Прес-служба НАПН України // Національна академія педагогічних наук України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу : https://naps.gov.ua/ua/press/releases/958/ (дата звернення: 7.04.2022). – Назва з екрана.

Про відзначення О. Я. Савченко премією імені Василя Помагайби у номінації з дидактики.

 1. Хоружа Л. Л. Аксіологічні орієнтири професійної підготовки педагога : (наукові ідеї доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України О. Я. Савченко) / Л. Л. Хоружа // Педагогічна освіта : теорія і практика. Серія: Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр. ; редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, О. В. Безпалько та ін. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – 2017. – № 28. – С. 12–15. – Режим доступу : https://tinyurl.com/2p828rb8 (дата звернення 18.03.2022). – Назва з екрана.

Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали