НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Загальні засади бібліотечної справи. Бібліотечна система

 1. Адреси, телефони, факси, інтернет, електронна пошта провідних бібліотек України : довідник / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [матеріал підгот. О. Зозуля]. – Київ : [Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого], 2019. – 39 с. 
 2. Адреси, телефони, факси провідних бібліотек України : [довідник] / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад. А. О. Кононов]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2021. – 26 с.  
 3. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська]. – Київ : [НБУВ], 2019. – 311с. 
 4. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан]. – Київ : [б. в.], 2019. –  500 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 23). – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 
 5. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б‑к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян] // Шкіл. бібл.-інформ. центр : ШБІЦ – пов. вид. : електрон. дод. до журн. – Електрон. дані. – 2015. – № 6. – 1 електрон. опт. диск (CD‑ROM). – Систем. вимоги:  Microsoft Office Word 2000 і вище або OpenOffice.org 3.0 і вище. – Назва з етикетки.
 6. Бібліотеки України для дітей: довідник / Нац. б‑ка України для дітей ; [авт.-уклад. Т. М. Кузілова]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 257 с.  
 7. Бояринова, О. Данська бібліотечна система як модель майбутнього [Електронний ресурс] : березень 2020 / Оксана Бояринова. – Електрон. дані. – [Київ], 2020. – 65 с.  
 8. Гончаренко, О. Шкільні бібліотеки значимі для української освіти та культури [Електронний ресурс] : [діяльність шк. б‑к в умовах воєнного часу] / Олена Гончаренко, Оксана Матвійчук // БібліоТека : бюл. Укр. бібл. ассоц. / Укр. бібл. ассоц. – Електрон. дані. – 2023. – № 1. – С. 3–4.
 9. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 75 років : ретроспект. бібліогр. покажч. / Держ. наук. архітектур.-будів. б‑ка ім. В. Г. Заболотного ; [уклад.: Г. А. Войцехівська, В. М. П’яскіна, Н. В. Світла]. – Київ : [Б. в.], 2019. – 654 с. 
 10. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (2010–2019) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Самчук Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 185 с. – До 20‑річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 
 11. Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Березівська Лариса Дмитрівна, Закатнов Дмитро Олексійович, Тарнавська Сніжана Вікторівна, Лобановська Інна Георгіївна // Вісн. нац. акад. пед. наук України = Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine : [електрон. журн.]. – Електрон. дані. – 2022. – Т. 4, № 1.
 12. Іванова, Н. Правові аспекти збереження культурної спадщини в умовах війни / Наталія Іванова, Ольга Пестрецова // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 64. – С. 28–42. – Бібліогр.: 18 назв.
  У статті розглянуто проблеми захисту культурної спадщини України в умовах збройного конфлікту. Приділено увагу питанням порушення міжнародного гуманітарного права, що захищає культурні цінності, а саме спробам завдати непоправних втрат культурній ідентичності українського суспільства через знищення культурних цінностей.
 13. Литвинова, Л. А. Модернізація режиму винятків та обмежень з авторського права ЄС для цифрової та транскордонної педагогічної діяльності / Литвинова Лариса Анатоліївна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 4. – С. 89–94. – Бібліогр.: 6 назв.
  У статті розкрито обов’язковий освітній виняток ст. 5 Директиви ЄС про авторське право на єдиному цифровому ринку, що дає змогу викладачам і студентам (учням) у формальному освітньому середовищі використовувати в цифровому вигляді (наприклад сканування, завантаження) потокову передачу матеріалів, захищених авторським правом (наприклад зображень, тексту, відео), без необхідності попередньо отримувати дозвіл у власників авторських прав.
 14. Методичні рекомендації щодо створення і організації функціонування центрів культурних послуг у територіальних громадах [Електронний ресурс] : затв. наказом М‑ва культури та інформ. політики України від 01.12.2022 № 466 // Міністерство культури та інформаційної політики України : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і прогр. – Київ, 2022.
 15. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи закладів культури на підконтрольній Україні території з урахуванням безпеки відвідувачів [Електронний ресурс] : наказ М‑ва культури та інформ. політики України від 28 черв. 2023 р. № 349 // Міністерство культури та інформаційної політики України : [вебпортал]. – Електрон. дані і прогр. – Київ. – 2023. – 28 черв. – Дод.: Методичні рекомендації… .
 16. Підвищення ефективності діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах цифровізації : [наук.-метод. зб.] / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т бібліотекознавства ; [редкол.: Василенко О. М. та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2022. – 190 с.
 17. Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності : довід. статистичний / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. Т. В. Добко]. – Київ : [б. в.], 2019. –  141 с. – До 20‑річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  
 18. Пугач, Л. Ю. Перспективи інноваційних змін у бібліотечній діяльності: погляди вітчизняних вчених / Пугач Любов Юріївна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 2. – С. 14–20. – Бібліогр.: 28 назв.
  Розкрито тлумачення понять «інновації», «бібліотечна інновація», «інноваційна діяльність» у контексті дослідження вітчизняних фахівців бібліотечної галузі. Проаналізовано теоретико-методичні засади щодо впровадження в бібліотечну практику вебтехнології для ефективного дистанційного інформаційного обслуговування користувачів.
 19. Салата, Г. Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні / Салата Галина Володимирівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 1. – С. 7–13. – Бібліогр.: 12 назв.
 20. Сучасна публічна бібліотека від А до Я : довідник / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [авт. кол.: Н. І. Розколупа та ін.]. – Київ : [Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого], 2019. – 161 с.  

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали