НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Загальні засади бібліотечної справи. Бібліотечна система

 1. Адреси, телефони, факси, інтернет, електронна пошта провідних бібліотек України : довідник / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [матеріал підгот. О. Зозуля]. – Київ : [Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого], 2019. – 39 с. 
 2. Адреси, телефони, факси провідних бібліотек України : [довідник] / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад. А. О. Кононов]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2021. – 26 с.  
 3. Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського ; [авт. кол.: О. С. Онищенко, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська]. – Київ : [НБУВ], 2019. – 311с. 
 4. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан]. – Київ : [б. в.], 2019. –  500 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 23). – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 
 5. Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. для б‑к загальноосвіт., проф.-техн. навч. закл., вищ. навч. закл. І–ІV р. а. Вип. 3 / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. А. І. Рубан ; наук. консультант П. І. Рогова ; наук. ред. Л. О. Пономаренко ; відп. за вип. І. І. Хемчян] // Шкіл. бібл.-інформ. центр : ШБІЦ – пов. вид. : електрон. дод. до журн. – Електрон. дані. – 2015. – № 6. – 1 електрон. опт. диск (CD‑ROM). – Систем. вимоги:  Microsoft Office Word 2000 і вище або OpenOffice.org 3.0 і вище. – Назва з етикетки.
 6. Бібліотеки України для дітей: довідник / Нац. б‑ка України для дітей ; [авт.-уклад. Т. М. Кузілова]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 257 с.  
 7. Бояринова, О. Данська бібліотечна система як модель майбутнього [Електронний ресурс] : березень 2020 / Оксана Бояринова. – Електрон. дані. – [Київ], 2020. – 65 с.  
 8. Гончаренко, О. Шкільні бібліотеки значимі для української освіти та культури [Електронний ресурс] : [діяльність шк. б‑к в умовах воєнного часу] / Олена Гончаренко, Оксана Матвійчук // БібліоТека : бюл. Укр. бібл. ассоц. / Укр. бібл. ассоц. – Електрон. дані. – 2023. – № 1. – С. 3–4.
 9. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного: бібліографічний портрет за 75 років : ретроспект. бібліогр. покажч. / Держ. наук. архітектур.-будів. б‑ка ім. В. Г. Заболотного ; [уклад.: Г. А. Войцехівська, В. М. П’яскіна, Н. В. Світла]. – Київ : [Б. в.], 2019. – 654 с. 
 10. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (2010–2019) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Самчук Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 185 с. – До 20‑річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. 
 11. Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського в умовах воєнного стану [Електронний ресурс] / Березівська Лариса Дмитрівна, Закатнов Дмитро Олексійович, Тарнавська Сніжана Вікторівна, Лобановська Інна Георгіївна // Вісн. нац. акад. пед. наук України = Herald of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine : [електрон. журн.]. – Електрон. дані. – 2022. – Т. 4, № 1.
 12. Іванова, Н. Правові аспекти збереження культурної спадщини в умовах війни / Наталія Іванова, Ольга Пестрецова // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 64. – С. 28–42. – Бібліогр.: 18 назв.
  У статті розглянуто проблеми захисту культурної спадщини України в умовах збройного конфлікту. Приділено увагу питанням порушення міжнародного гуманітарного права, що захищає культурні цінності, а саме спробам завдати непоправних втрат культурній ідентичності українського суспільства через знищення культурних цінностей.
 13. Литвинова, Л. А. Модернізація режиму винятків та обмежень з авторського права ЄС для цифрової та транскордонної педагогічної діяльності / Литвинова Лариса Анатоліївна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 4. – С. 89–94. – Бібліогр.: 6 назв.
  У статті розкрито обов’язковий освітній виняток ст. 5 Директиви ЄС про авторське право на єдиному цифровому ринку, що дає змогу викладачам і студентам (учням) у формальному освітньому середовищі використовувати в цифровому вигляді (наприклад сканування, завантаження) потокову передачу матеріалів, захищених авторським правом (наприклад зображень, тексту, відео), без необхідності попередньо отримувати дозвіл у власників авторських прав.
 14. Методичні рекомендації щодо створення і організації функціонування центрів культурних послуг у територіальних громадах [Електронний ресурс] : затв. наказом М‑ва культури та інформ. політики України від 01.12.2022 № 466 // Міністерство культури та інформаційної політики України : [офіц. вебсайт]. – Електрон. дані і прогр. – Київ, 2022.
 15. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо роботи закладів культури на підконтрольній Україні території з урахуванням безпеки відвідувачів [Електронний ресурс] : наказ М‑ва культури та інформ. політики України від 28 черв. 2023 р. № 349 // Міністерство культури та інформаційної політики України : [вебпортал]. – Електрон. дані і прогр. – Київ. – 2023. – 28 черв. – Дод.: Методичні рекомендації… .
 16. Підвищення ефективності діяльності бібліотечно-інформаційного комплексу в умовах цифровізації : [наук.-метод. зб.] / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т бібліотекознавства ; [редкол.: Василенко О. М. та ін.]. – Київ : [НБУ ім. В. І. Вернадського], 2022. – 190 с.
 17. Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності : довід. статистичний / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: О. Л. Гончаренко, І. І. Хемчян ; наук. ред. Т. В. Добко]. – Київ : [б. в.], 2019. –  141 с. – До 20‑річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  
 18. Пугач, Л. Ю. Перспективи інноваційних змін у бібліотечній діяльності: погляди вітчизняних вчених / Пугач Любов Юріївна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 2. – С. 14–20. – Бібліогр.: 28 назв.
  Розкрито тлумачення понять «інновації», «бібліотечна інновація», «інноваційна діяльність» у контексті дослідження вітчизняних фахівців бібліотечної галузі. Проаналізовано теоретико-методичні засади щодо впровадження в бібліотечну практику вебтехнології для ефективного дистанційного інформаційного обслуговування користувачів.
 19. Салата, Г. Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні / Салата Галина Володимирівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 1. – С. 7–13. – Бібліогр.: 12 назв.
 20. Сучасна публічна бібліотека від А до Я : довідник / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [авт. кол.: Н. І. Розколупа та ін.]. – Київ : [Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого], 2019. – 161 с.  

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали