НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Ющишин І. М. Список використаних джерел

 1. Ступарик Б. М., Михайлишин Р. Р.  Педагогічна концепція Івана Ющишина. Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 1998. 88 с.
 2. Ступарик Б. М. Ющишин Іван Михайлович (1883 – 1960). Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн. 2 ХХ ст. С. 308–315.
 3. Мельник І. М. І. Ющишин: основні засади нової, національної школи. Scientific development and achievements : Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production Holdenblat M. Odessa, 2017. Part С. 66–70. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/14200/3/yuschushyn.pdf (дата звернення 03.11.2023).
 4. Михайлишин Р. Концепція української національної освіти і виховання у педагогічній спадщині Івана Ющишина. Педагогічний дискурс. 2015. Вип. 18. С. 147–152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_31 (дата звернення 03.11.2023).
 5. Михайлишин Р. Просвітницька діяльність Івана Ющишина. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2002. Вип.16. Ч.2. С.195–201.
 6. Михайлишин Р. Іван Михайлович Ющишин – відомий галицький педагог. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Чернівці, 2004. Вип. 202 Педагогіка та психологія. С. 79–87.
 7. Михайлишин Р. Іван Ющишин як організатор українського вчительства Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : науковий альманах. Львів, 2007. Ч. 4. С. 213–218.
 8. Михайлишин Р. Проблема родинного виховання в педагогічній спадщині Івана Ющишина. Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ, 2008. Вип. 22–23 Педагогіка. С. 78–81.
 9. Михайлишин Р. Ідея учнівського самоврядування в педагогічній спадщині Івана Ющишина. Третій український педагогічний конгрес : зб. наук. праць. Львів : Сполом, 2010. С. 451–454.
 10. Михайлишин Р. Проблема учителя у педагогічній спадщині Івана Ющишина. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. Вип. 582 Педагогіка і психологія. С. 123–131.
 11. Михайлишин Р. Іван Ющишин як діяч товариства «Рідна школа». Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : науковий альманах. Львів, 2011. Ч. 6. С. 92–100.
 12. Михайлишин Р. Р. Іван Ющишин про роль сиротинських фондів у підтримці шкільної молоді. Розвиток української і польської освіти і педагогічної думки. Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ – ХХІ ст.) : зб. наук. праць / за ред. Д. Герцюка та І. Міщишин. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 229–237.
 13. Михайлишин Р. Р. Педагогічні ідеї Івана Ющишина щодо розвитку шкільництва у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали Всеукраїнських пед. читань «Педагогічна освіта в Україні : традиції та сучасні виклики» з нагоди 80-річчя відкриття першого на Прикарпатті закладу вищої освіти пед. профілю та пошанування пам’яті доктора пед. наук, професора, члена-кореспондента АПН України Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2020. С. 32–36.
 14. Михайлишин Р. Р. Національно-патріотичне виховання української молоді у спадщині галицького педагога Івана Ющишина. Проблеми освіти : зб. наук. праць. Вінниця, 2018. Вип. 88. Ч. 2. С. 55–64. URL: https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/9/88-2-2018-pdf (дата звернення 03.11.2023).
 15. Стражнікова І. В. Головні пріоритети громадсько-просвітницької діяльності галицької вчительки Іванни Петрів. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / за заг. ред. В. І. Сипченка. Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. Вип. ХХХVII «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : виховання громадянина». С. 30–33.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали