НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Ющишин І. М. Список використаних джерел

 1. Ступарик Б. М., Михайлишин Р. Р.  Педагогічна концепція Івана Ющишина. Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 1998. 88 с.
 2. Ступарик Б. М. Ющишин Іван Михайлович (1883 – 1960). Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн. 2 ХХ ст. С. 308–315.
 3. Мельник І. М. І. Ющишин: основні засади нової, національної школи. Scientific development and achievements : Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production Holdenblat M. Odessa, 2017. Part С. 66–70. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/14200/3/yuschushyn.pdf (дата звернення 03.11.2023).
 4. Михайлишин Р. Концепція української національної освіти і виховання у педагогічній спадщині Івана Ющишина. Педагогічний дискурс. 2015. Вип. 18. С. 147–152. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2015_18_31 (дата звернення 03.11.2023).
 5. Михайлишин Р. Просвітницька діяльність Івана Ющишина. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Львів, 2002. Вип.16. Ч.2. С.195–201.
 6. Михайлишин Р. Іван Михайлович Ющишин – відомий галицький педагог. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Чернівці, 2004. Вип. 202 Педагогіка та психологія. С. 79–87.
 7. Михайлишин Р. Іван Ющишин як організатор українського вчительства Галичини (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.). Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : науковий альманах. Львів, 2007. Ч. 4. С. 213–218.
 8. Михайлишин Р. Проблема родинного виховання в педагогічній спадщині Івана Ющишина. Вісник Прикарпатського університету. Івано-Франківськ, 2008. Вип. 22–23 Педагогіка. С. 78–81.
 9. Михайлишин Р. Ідея учнівського самоврядування в педагогічній спадщині Івана Ющишина. Третій український педагогічний конгрес : зб. наук. праць. Львів : Сполом, 2010. С. 451–454.
 10. Михайлишин Р. Проблема учителя у педагогічній спадщині Івана Ющишина. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. Вип. 582 Педагогіка і психологія. С. 123–131.
 11. Михайлишин Р. Іван Ющишин як діяч товариства «Рідна школа». Товариство «Рідна школа» : історія і сучасність : науковий альманах. Львів, 2011. Ч. 6. С. 92–100.
 12. Михайлишин Р. Р. Іван Ющишин про роль сиротинських фондів у підтримці шкільної молоді. Розвиток української і польської освіти і педагогічної думки. Т. 4. Теорія і практика опікунської педагогіки в Україні та Польщі (ХІХ – ХХІ ст.) : зб. наук. праць / за ред. Д. Герцюка та І. Міщишин. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. С. 229–237.
 13. Михайлишин Р. Р. Педагогічні ідеї Івана Ющишина щодо розвитку шкільництва у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали Всеукраїнських пед. читань «Педагогічна освіта в Україні : традиції та сучасні виклики» з нагоди 80-річчя відкриття першого на Прикарпатті закладу вищої освіти пед. профілю та пошанування пам’яті доктора пед. наук, професора, члена-кореспондента АПН України Богдана Ступарика. Івано-Франківськ, 2020. С. 32–36.
 14. Михайлишин Р. Р. Національно-патріотичне виховання української молоді у спадщині галицького педагога Івана Ющишина. Проблеми освіти : зб. наук. праць. Вінниця, 2018. Вип. 88. Ч. 2. С. 55–64. URL: https://imzo-journal.org.ua/index.php/journal/issue/view/9/88-2-2018-pdf (дата звернення 03.11.2023).
 15. Стражнікова І. В. Головні пріоритети громадсько-просвітницької діяльності галицької вчительки Іванни Петрів. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць / за заг. ред. В. І. Сипченка. Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2007. Вип. ХХХVII «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю : виховання громадянина». С. 30–33.

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали