НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць І. М. Ющишина

Окремі видання
 1. Вчіть неписьменних : Метод. порадник для тих, що пояснюватимуть неписьменним буквар «До сонця» / І. Ющишин, І. Петрова. – Краків: Українське вид-во, 1940. – 16 с.
 2. Вчіть неписьменних : Метод. порадник для тих, що пояснюватимуть неписьменним буквар «До сонця»: Накл. тов-ва Просвіта / І. Ющишин, І. Петрів. – Львів : Накладом т-ва «Просвіта», 1938. – 32 с.
 3. Гагілки для школи : десять народних забав зі співами на 2 і 3 голоси / Іван Ющишин. – Львів : Накладом Руського Педагогічного Т-ва, 1910. – 24 с.
 4. Організація українського вчительства в Австрії до європейської війни / Іван Ющишин. – Київ : Вид-во «Вільної української школи», 1918. – 25 с. – (Бібліотека вчителя № 7).
 5. Проєкт на зміну Державного шкільного закона з дня 14 мая 1869 року / Іван Ющишин. – Львів : Накладом Педагогічно-Наукової Комісії при «Взаємній помочи галицьких і буковинських учителів і учительок» : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1913. – 56 с.
 6. Проєкт на зміну Державного шкільного закона з дня 14 мая 1869 року / Іван Ющишин // Ідея національної школи та національного виховання у педагогічній думці Галичини (1772–1939 рр.) / Б. М. Ступарик, В. Д. Моцюк. – Коломия : Вид.-поліграф. т-во «Вік», 1995. – С. 133–162.
Статті
 1. Бесіди з родичами / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1912. – Ч. 1.– С. 19–22.
 2. «Буквар для науки неграмотних» О. Солтиса / Іван Ющишин // Учитель. – 1907. – Ч. 21–22. – С. 330–333.
 3. Буквар для науки неграмотних. Уложив О. Солтис / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 5–6 (20 березня). – С. 86–88.
 4. Виховне і наукове значення прогульок. Методичні завваги / Іван Ющишин // Учительське слово. – 1938. – Ч. 15. – С. 71–75.
 5. Відозва до країнського народнього учительства, професорів середніх і висших шкіл, усіх українських вихователів, педаґоґів і письменників в Австрії і Россії / Іван Ющишин, Іван Казанівський // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 222–223.
 6. Вчіть неписьменних людей / Іван Ющишин // Шлях молоді. – 1939. – 15 лют. – С. 2.
 7. Географія як предмет навчання й виховання в народних школах / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. тримісячник. – 1933. – Кн. 1. – С. 13–25.
 8. Григорій Пилипович Шерстюк / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 грудня). – С. 123–124.
 9. Де-які основи організації позашкільної освіти (З приводу заснування Товариства «Копійка на Рідну Школу») / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1917. – № 3/4 (лист./груд.). – С. 169–172.
 10. До питання про нову освіту народнього вчительства / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 3. – С. 5–10.
 11. До праці! (Даймо освіту й знання народові) / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1938. – Ч. 16. – С. 224–225.
 12. Драматизація в школі / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 1. – С. 8–11.
 13. Драматизація в школі / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 9. – С. 4–12.
 14. За основи рідної педаґоґії / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. місячник. – 1930. – Ч. 7. – С. 193–199.
 15. Закордонні учительські організації / І[ван] Ю[щишин] // Учительське Слово. – 1930. – Ч. 18–19. – С. 326–367.
 16. Звіт з діяльності Товариства «Взаємна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок за 1913р.» / Іван Ющишин // Учительське слово. – 1914. – Ч.14–15. – С.255.
 17. Значіння сучасного фізичного виховання, спорту і військової підготовки молоді / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. тримісячник. – 1937. – Ч. 1. – С. 4–14.
 18. Ідея кооперативи в педагогії (кінець) / Іван Ющишин // Учитель. – 1909. – Ч. 8. – 9 (5 трав.). – С. 121–125.
 19. Колективізм чи індивідуалізм. Завваги до громадівських інстинктів нашого народу / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. місячник. – 1930. – Ч. 5. – С. 129–133.
 20. Математика в народних школах / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : педагогічно-методичний місячник. – 1932. – Кн. 4.– С. 203–217.
 21. Межі і перспективи ремормістичного руху в вихованні й освіті / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання. – 1922. – Ч. 6. – С. 1–4.
 22. Михайло Галущинський – український андрагог / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : педагогічно-методичний місячник. – 1931. – Ч. 8. – С. 382–384.
 23. Місце рідної мови в програмах навчання / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : педагогічно-методичний тримісячник. – 1938. – Ч. 15. – С. 71–75.
 24. Місце рідної мови в програмах навчання / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. тримісячник. – 1934. – Кн. 3. – С. 250–255.
 25. Моя правда / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання. – 1931. – Ч. 4. – С. 121–124.
 26. На маргінесі «нашого» лихоліття! (уривок з листу) / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1926. – Ч. 10. – С. 30–31.
 27. На службі державної пропаґанди. Причинок до історії одного українського міністерства / Іван Ющишин // Неділя : іл. нац. тижневик. – 1937. – Ч. 1 (421). – 7 січ. – С. 10–12.
 28. Навчання історії в призмі поглядів на міжнародні взаємини / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. тримісячник. – 1933. – Кн. 2–3. – С. 97–106.
 29. Національне виховання / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1929. – Ч. 12. – С. 1–7.
 30. Наш старий обов’язок / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1939. – Ч. 8. – С. 97–99.
 31. Неписьменність – наше національне лихо / Іван Ющишин // Свобода. – 1937. – 19 грудня. – С. 6.
 32. Новий український народний учитель / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 4. – С. 11–16.
 33. Новий український народний учитель / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 5. – С. 8–11.
 34. Новини нашої педагогічної літератури / Іван Ющишин // Учитель. – 1910. – Ч. 18–19 (5 падолиста). – С. 286–289.
 35. Нові наукові програми в народній школі / І[ван] М[ихайлович] Ющишин // Методика і шкільна практика : додаток до часопису «Шлях виховання й навчання». – 1933. – С. 133–136.
 36. О моральнім вихованню молодежи [закінчення] / Іван Ющишин // Учитель. – 1907. – Ч. 23–24. – С. 339–351.
 37. О моральнім вихованню молодежи [початок] / Іван Ющишин // Учитель. – 1907. – Ч. 21–22. – С. 310–316.
 38. Окрушки в історіософії педагогічних наук / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 7–9. – С. 4–11.
 39. Організація галицького вчительства (закінчення статті «Організація українського вчительства в Австрії до Європейської війни») / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918. – № 8/9 (квіт./трав.). – С. 242–257.
 40. Організація українського вчительства в Австрії до Європейської війни (початок) / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918. – № 5/6 (січ./лют.). – С. 33–42.
 41. Повне виданнє творів Я. А. Коменського / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 березня). – С. 216–218.
 42. Про низчу школу в Україні / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1917. – № 2 (жовт.). – С. 94–98.
 43. Про низчу школу в Україні / Іван Ющишин // Вільна укр.школа. – 1917. – № 3/4 (лист./груд.). – С. 182–186.
 44. Про шкільне самоврядування (початок) / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 1. – С.2–5.
 45. Про шкільне самоврядування (продовження) / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова» – 1927. – Ч. 3. – С. 1–4.
 46. Про шкільний часопис / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 6. – С. 1–7.
 47. Проблеми сучасної андрогогіки / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. місячник. – 1930. – Ч. 9. – С. 273–275.
 48. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869. : [початок] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 8 (20 цьвітня). – С. 229–239.
 49. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869. : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 9 (20 мая). – С. 261–271.
 50. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869. : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 10 (20 черв.). – С. 292–318.
 51. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869. : [закінчення] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 11–12 (20 серп.). – С. 325–337.
 52. Реферат про народне шкільництво на «Народнім З’їзді» в 1912 році / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 5 (20 січня). – С. 153–156.
 53. Реформа учительських семінарій (кінець) / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 2 (20 жовтня). – С. 42–45.
 54. Рідна мова в рідній школі (закінчення) / Іван Ющишин // Учитель. – 1910. – Ч. 20–22. – С. 322–328.
 55. [1]Рідна мова в рідній школі (початок) / Іван Ющишин // Учитель. – 1910. – Ч. 15–16. – С. 229–231.
 56. Рідна мова в рідній школі (продовження) / Іван Ющишин // Учитель. – 1910. – Ч. 17. – С. 261–263.
 57. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [початок] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 1 (20 вересня). – С. 10–14.
 58. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 2 (20 жовтня). – С. 36–38.
 59. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 3 (20 листопада). – С. 72–75.
 60. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 4 (20 грудня). – С. 101–107.
 61. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 5 (20 січня). – С. 131–137.
 62. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 6 (20 лют.). – С. 165–175.
 63. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [закінчення] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 198–204.
 64. Середовище й програми в народніх школах /Іван Ющишин // Методика і шкільна практика : додаток до часопису «Шлях виховання й навчання». – 1933. – С. 159–182.
 65. Сиротинські фонди а бідна шкільна молодїж (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 грудня). – С. 117–120.
 66. Сиротинські фонди а бідна шкільна молодїж (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 5 (20 січня). – С. 149–151.
 67. Сиротинські фонди а бідна шкільна молодїж (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 6 (20 лютого). – С. 167–169.
 68. Сиротинські фонди а бідна шкільна молодїж (кінець) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 7 (20 березня). – С. 215–217.
 69. Союз слов’янського вчительства в Австриї / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 5–6 (20 березня). – С. 76–79.
 70. Спільні змагання і обов’язки / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 1. – С. 6–7.
 71. Стефан Ковалїв (з нагоди 30 літньої письменської діяльности) [початок] / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 11–12 (20 червня). – С. 165–169.
 72. Суспільне виховання в народній школі / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1939. – Ч. 8. – С. 48–55.
 73. Українське Педагогічне Товариство (редакторська стаття) / ван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 7 (20 березня). – С. 193–199.
 74. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 1. – С. 7–13.
 75. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 2. – С. 36–47.
 76. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 3. – С. 68–77.
 77. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 4. – С. 99–113.
 78. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1914. – Ч. 10. – С. 296–309.
 79. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1914. – Ч. 5–6. – С. 132–153.
 80. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1914. – Ч. 7–8. – С. 197–216.
 81. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1914. – Ч. 9. – С. 262–272.
 82. Шевченко в галицьких школах / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918. – № 7 (берез.). – С. 172–182.
 83. Шкільні каси ощадности (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 5 (20 січ.). – С. 139–143.
 84. Шкільні каси ощадности (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 6 (20 лют.). – С. 173–176.
 85. Шкільні каси ощадности (кінець) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 204–209.
 86. Шкільні каси ощадности / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 груд.). – С. 104–107.
 87. Ювілей Івана Франка / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 11–12. – С. 333–334.
 88. Які реформи потрібні в народнім шкільництві Галичини? / Іван Ющишин // Діло. – 1910. – Ч. 228. – С. 2–4.
Рецензії
 1. Возняк М. Житє і значіннє Івана Франка / Михайло Возняк. – Львів : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1913. – 40 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 219 – 220.
 1. Возняк М. Памятка з Маркіянового Свьята. Оповідання про Маркіяна Шашкевича / Михайло Возняк. – Львів : Накладом Руського Т-ва Педаґоґічного, 1911. – 24 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин. – Львів, 1911. – Накладом Руського Т-ва Педаґоґічного. Ст. 24 мал. 8. // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 груд.). – С. 120–121.
 1. Всеукраїнський Катехизм (Що мусить знати кожний українець?). – Вижниця : Вид-во «Всеукраїнська Біблїотека», 1911. – Ч. 1. – 29 с.+3 ненумеровані.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / І. Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 грудня). – С. 121–122.
 1. Калинович В. Наша молодь у переломній добі / Володимир Калинович. – Львів : Накладом Українського Педагогічного Товариства, 1926. – 84 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 2. – С. 14–15.
 1. Ковалїв С. Образки з Галицької Калїфорнії. – Львів : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1913. – 140 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 11–12 (20 серп.). – С. 378–379.
 1. Колесса Ф. Шкільний співаник у двох частях / Філярет Коллеса. – Львів : Накладом Українського Педагогічного Товариства, 1925. – Вид. друге. – 220 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 2. – С. 15–16.
 1. Кордуба М. Ґеоґрафічний Атляс : містить 24 карти головні і 11 побічних / Мирон Кордуба. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна, 1912. – 40 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 221–222.
 1. Лепкий Б. Для ідеї / Богдан Лепкий. – Львів : Вид-во Жіночого Кружка Руського Т-ва Педагогічного, 1911. – 16 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / І. Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 груд.). – С. 122.
 1. Макогон Д. Учительські гаразди. Нариси / Дмитро Макогон. – Коломия : Накладом «Видавничої Спілки укр. учительства» в Коломиї, 1912. – 70 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / І. Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 3 (20 лист.). – С. 89–90.
 1. Матюк В. Співаник церковно-народний для шкіл народних / Віктор Матюк. – Львів : Накладом ц. к. Видавництва книжок шкільних, 1911. – 50 с.
  Рец.: Ющишин І. О[тець]. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 7 (20 березня). – С. 220–221.
 2. Метерлінк М. Синьобородий і Арияна або Даремний визвіл: драма в 3-х діях / Маврикій Метерлінк ; переднє слово Н. Кобринської. – Львів : Накладом Наталії з Озаркевичів Кобринської : З друкарні «Діла», 1913. – 72 с. – (Жіноча Бібліотека, ч. 2.).
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 11–12 (20 серп.). – С. 376–378.
 1. Невестюк Я. Кандидат. Комедія в трьох актах / Яків Невестюк. – Львів : [Накладом Україно-Руської Видавничої Спілки], 1911. – 99 с. – (Літературно-наукова бібліотека, ч. 151).
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 3 (20 лист.). – С. 90–92
 1. Пригоди малого когутика. Весела казочка для малих приятелїв курий / за Ф. Флїнцером з 6 його красними малюнками для українських діточок приладив Гр. Никорович. – Чернівці : Українська школа, 1912. – 8 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 220–221.
 1. Сірий Ю. Світова мандрівка краплини води / Юрій Сірий. – Київ : Українська школа» під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1917. – Вид. друге. – 15 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918 /1919. – № 2 (верес.). – С. 132–133.
 1. Толстой Л. Н. Думки про народнє образування / Толстой Л. Н. ; з росийської переклав А. Жилавий ; з передмовою М. Б. – Коломия : Накладом «Видавничої Спілки українського учительства» в Коломиї, 1912. – 75 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / І. Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 1 (20 верес.). – С. 23–27.
 1. Чепіга Я. (Зеленкевич Я.). Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики : збірник психо-педагогічних статей / Яків Чепіга (Зеленкевич) – Київ : Друк 1-ї Київ. артілі друк. справи, 1913. – Кн. 1. – 156 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 11–12 (20 серп.). – С. 374–376.
 1. Черкасенко С. Рідна Школа. Читанка перша / Спиридон Черкасенко. – Київ : Українська школа, 1917. – 92 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918. – № 5/6 (січ./лют.). – С. 82–86.
 1. Blaha I. A. Pedagogika a sociologie / A Blaha // Česká Mysl. – 1911. – № 12. – 1911. – S. 61–67.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] Із книг і журналів. Dr. In. Amost Blaha: Pedagogika a sociologie. “Česká Mysl” Casopis filosoficky. Rocnik XII. Sesit I. Praha, 1911 / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 15–16 (20 серпня). – С. 247–249.
 1. Jaryczeuski S. Kunst und Ästhetik in der Mittelschule / Sylwester Jaryczeuski. – Czernowitz : [Im Selbstverlage des Verfassers], 1912. – 35 p.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 4 (20 груд.). – С. 124–126.
 1. Kartographische und Schulgeographische Zeitschrift / redigiert von Joh. Georg Rothaug. – Wien : Kartographischen Anstalt G. Freytag & Berndt, 1913. – Ч. 1-2. – 50 S.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 10 (20 черв.). – С. 318–319.
Електронні ресурси
 1. Моя остання розмова з Іваном Франком / Іван Ющишин // Українські вісти. – Ч. 126 (1035). – 5 черв. – 1939. – С. 3. – Текст статті доступний в інтернеті. – Режим доступу: https://enigma.ua/articles/moya-ostannya-rozmova-z-ivanom-frankom (дата звернення 24.10.2023). – Назва з екрана.
 2. На службі державної пропаґанди. Причинок до історії одного українського міністерства / І. Ющишин // Неділя : іл. нац. тижневик. – 1937. – Ч. 1 (421). – 7 січ. – С. 10–12.
 3. Те саме: Історична правда : укр. онлайн видання. – 20 черв. – 2020. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/06/23/157708/ (дата звернення 26.10.2023). – Назва з екрана.

[1] З працями Івана Ющишина, що розташовані під номерами: 3, 12, 18–22, 25–35, 37–46, 56–61, 63–65, 78, 95–114, можна ознайомитися у ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали