НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць І. М. Ющишина

Окремі видання
 1. Вчіть неписьменних : Метод. порадник для тих, що пояснюватимуть неписьменним буквар «До сонця» / І. Ющишин, І. Петрова. – Краків: Українське вид-во, 1940. – 16 с.
 2. Вчіть неписьменних : Метод. порадник для тих, що пояснюватимуть неписьменним буквар «До сонця»: Накл. тов-ва Просвіта / І. Ющишин, І. Петрів. – Львів : Накладом т-ва «Просвіта», 1938. – 32 с.
 3. Гагілки для школи : десять народних забав зі співами на 2 і 3 голоси / Іван Ющишин. – Львів : Накладом Руського Педагогічного Т-ва, 1910. – 24 с.
 4. Організація українського вчительства в Австрії до європейської війни / Іван Ющишин. – Київ : Вид-во «Вільної української школи», 1918. – 25 с. – (Бібліотека вчителя № 7).
 5. Проєкт на зміну Державного шкільного закона з дня 14 мая 1869 року / Іван Ющишин. – Львів : Накладом Педагогічно-Наукової Комісії при «Взаємній помочи галицьких і буковинських учителів і учительок» : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1913. – 56 с.
 6. Проєкт на зміну Державного шкільного закона з дня 14 мая 1869 року / Іван Ющишин // Ідея національної школи та національного виховання у педагогічній думці Галичини (1772–1939 рр.) / Б. М. Ступарик, В. Д. Моцюк. – Коломия : Вид.-поліграф. т-во «Вік», 1995. – С. 133–162.
Статті
 1. Бесіди з родичами / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1912. – Ч. 1.– С. 19–22.
 2. «Буквар для науки неграмотних» О. Солтиса / Іван Ющишин // Учитель. – 1907. – Ч. 21–22. – С. 330–333.
 3. Буквар для науки неграмотних. Уложив О. Солтис / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 5–6 (20 березня). – С. 86–88.
 4. Виховне і наукове значення прогульок. Методичні завваги / Іван Ющишин // Учительське слово. – 1938. – Ч. 15. – С. 71–75.
 5. Відозва до країнського народнього учительства, професорів середніх і висших шкіл, усіх українських вихователів, педаґоґів і письменників в Австрії і Россії / Іван Ющишин, Іван Казанівський // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 222–223.
 6. Вчіть неписьменних людей / Іван Ющишин // Шлях молоді. – 1939. – 15 лют. – С. 2.
 7. Географія як предмет навчання й виховання в народних школах / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. тримісячник. – 1933. – Кн. 1. – С. 13–25.
 8. Григорій Пилипович Шерстюк / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 грудня). – С. 123–124.
 9. Де-які основи організації позашкільної освіти (З приводу заснування Товариства «Копійка на Рідну Школу») / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1917. – № 3/4 (лист./груд.). – С. 169–172.
 10. До питання про нову освіту народнього вчительства / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 3. – С. 5–10.
 11. До праці! (Даймо освіту й знання народові) / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1938. – Ч. 16. – С. 224–225.
 12. Драматизація в школі / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 1. – С. 8–11.
 13. Драматизація в школі / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 9. – С. 4–12.
 14. За основи рідної педаґоґії / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. місячник. – 1930. – Ч. 7. – С. 193–199.
 15. Закордонні учительські організації / І[ван] Ю[щишин] // Учительське Слово. – 1930. – Ч. 18–19. – С. 326–367.
 16. Звіт з діяльності Товариства «Взаємна поміч галицьких і буковинських учителів і учительок за 1913р.» / Іван Ющишин // Учительське слово. – 1914. – Ч.14–15. – С.255.
 17. Значіння сучасного фізичного виховання, спорту і військової підготовки молоді / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. тримісячник. – 1937. – Ч. 1. – С. 4–14.
 18. Ідея кооперативи в педагогії (кінець) / Іван Ющишин // Учитель. – 1909. – Ч. 8. – 9 (5 трав.). – С. 121–125.
 19. Колективізм чи індивідуалізм. Завваги до громадівських інстинктів нашого народу / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. місячник. – 1930. – Ч. 5. – С. 129–133.
 20. Математика в народних школах / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : педагогічно-методичний місячник. – 1932. – Кн. 4.– С. 203–217.
 21. Межі і перспективи ремормістичного руху в вихованні й освіті / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання. – 1922. – Ч. 6. – С. 1–4.
 22. Михайло Галущинський – український андрагог / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : педагогічно-методичний місячник. – 1931. – Ч. 8. – С. 382–384.
 23. Місце рідної мови в програмах навчання / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : педагогічно-методичний тримісячник. – 1938. – Ч. 15. – С. 71–75.
 24. Місце рідної мови в програмах навчання / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. тримісячник. – 1934. – Кн. 3. – С. 250–255.
 25. Моя правда / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання. – 1931. – Ч. 4. – С. 121–124.
 26. На маргінесі «нашого» лихоліття! (уривок з листу) / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1926. – Ч. 10. – С. 30–31.
 27. На службі державної пропаґанди. Причинок до історії одного українського міністерства / Іван Ющишин // Неділя : іл. нац. тижневик. – 1937. – Ч. 1 (421). – 7 січ. – С. 10–12.
 28. Навчання історії в призмі поглядів на міжнародні взаємини / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. тримісячник. – 1933. – Кн. 2–3. – С. 97–106.
 29. Національне виховання / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1929. – Ч. 12. – С. 1–7.
 30. Наш старий обов’язок / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1939. – Ч. 8. – С. 97–99.
 31. Неписьменність – наше національне лихо / Іван Ющишин // Свобода. – 1937. – 19 грудня. – С. 6.
 32. Новий український народний учитель / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 4. – С. 11–16.
 33. Новий український народний учитель / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 5. – С. 8–11.
 34. Новини нашої педагогічної літератури / Іван Ющишин // Учитель. – 1910. – Ч. 18–19 (5 падолиста). – С. 286–289.
 35. Нові наукові програми в народній школі / І[ван] М[ихайлович] Ющишин // Методика і шкільна практика : додаток до часопису «Шлях виховання й навчання». – 1933. – С. 133–136.
 36. О моральнім вихованню молодежи [закінчення] / Іван Ющишин // Учитель. – 1907. – Ч. 23–24. – С. 339–351.
 37. О моральнім вихованню молодежи [початок] / Іван Ющишин // Учитель. – 1907. – Ч. 21–22. – С. 310–316.
 38. Окрушки в історіософії педагогічних наук / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 7–9. – С. 4–11.
 39. Організація галицького вчительства (закінчення статті «Організація українського вчительства в Австрії до Європейської війни») / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918. – № 8/9 (квіт./трав.). – С. 242–257.
 40. Організація українського вчительства в Австрії до Європейської війни (початок) / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918. – № 5/6 (січ./лют.). – С. 33–42.
 41. Повне виданнє творів Я. А. Коменського / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 березня). – С. 216–218.
 42. Про низчу школу в Україні / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1917. – № 2 (жовт.). – С. 94–98.
 43. Про низчу школу в Україні / Іван Ющишин // Вільна укр.школа. – 1917. – № 3/4 (лист./груд.). – С. 182–186.
 44. Про шкільне самоврядування (початок) / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 1. – С.2–5.
 45. Про шкільне самоврядування (продовження) / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова» – 1927. – Ч. 3. – С. 1–4.
 46. Про шкільний часопис / Іван Ющишин // Шлях навчання й виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1928. – Ч. 6. – С. 1–7.
 47. Проблеми сучасної андрогогіки / Іван Ющишин // Шлях виховання й навчання : пед.-метод. місячник. – 1930. – Ч. 9. – С. 273–275.
 48. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869. : [початок] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 8 (20 цьвітня). – С. 229–239.
 49. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869. : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 9 (20 мая). – С. 261–271.
 50. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869. : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 10 (20 черв.). – С. 292–318.
 51. Проєкт на зміну державного шкільного закона з дня 14 мая 1869. : [закінчення] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 11–12 (20 серп.). – С. 325–337.
 52. Реферат про народне шкільництво на «Народнім З’їзді» в 1912 році / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 5 (20 січня). – С. 153–156.
 53. Реформа учительських семінарій (кінець) / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 2 (20 жовтня). – С. 42–45.
 54. Рідна мова в рідній школі (закінчення) / Іван Ющишин // Учитель. – 1910. – Ч. 20–22. – С. 322–328.
 55. [1]Рідна мова в рідній школі (початок) / Іван Ющишин // Учитель. – 1910. – Ч. 15–16. – С. 229–231.
 56. Рідна мова в рідній школі (продовження) / Іван Ющишин // Учитель. – 1910. – Ч. 17. – С. 261–263.
 57. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [початок] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 1 (20 вересня). – С. 10–14.
 58. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 2 (20 жовтня). – С. 36–38.
 59. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 3 (20 листопада). – С. 72–75.
 60. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 4 (20 грудня). – С. 101–107.
 61. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 5 (20 січня). – С. 131–137.
 62. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [продовження] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 6 (20 лют.). – С. 165–175.
 63. Жан Жак Руссо (Jean-Jacques Rousseau) З нагоди 200-літньої річниці єго уродин : [закінчення] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 198–204.
 64. Середовище й програми в народніх школах /Іван Ющишин // Методика і шкільна практика : додаток до часопису «Шлях виховання й навчання». – 1933. – С. 159–182.
 65. Сиротинські фонди а бідна шкільна молодїж (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 грудня). – С. 117–120.
 66. Сиротинські фонди а бідна шкільна молодїж (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 5 (20 січня). – С. 149–151.
 67. Сиротинські фонди а бідна шкільна молодїж (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 6 (20 лютого). – С. 167–169.
 68. Сиротинські фонди а бідна шкільна молодїж (кінець) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 7 (20 березня). – С. 215–217.
 69. Союз слов’янського вчительства в Австриї / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 5–6 (20 березня). – С. 76–79.
 70. Спільні змагання і обов’язки / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 1. – С. 6–7.
 71. Стефан Ковалїв (з нагоди 30 літньої письменської діяльности) [початок] / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 11–12 (20 червня). – С. 165–169.
 72. Суспільне виховання в народній школі / Іван Ющишин // Учительське Слово. – 1939. – Ч. 8. – С. 48–55.
 73. Українське Педагогічне Товариство (редакторська стаття) / ван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 7 (20 березня). – С. 193–199.
 74. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 1. – С. 7–13.
 75. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 2. – С. 36–47.
 76. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 3. – С. 68–77.
 77. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 4. – С. 99–113.
 78. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1914. – Ч. 10. – С. 296–309.
 79. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1914. – Ч. 5–6. – С. 132–153.
 80. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1914. – Ч. 7–8. – С. 197–216.
 81. Іван Франко як педагог / Іван Ющишин // Учитель. – 1914. – Ч. 9. – С. 262–272.
 82. Шевченко в галицьких школах / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918. – № 7 (берез.). – С. 172–182.
 83. Шкільні каси ощадности (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 5 (20 січ.). – С. 139–143.
 84. Шкільні каси ощадности (дальше) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 6 (20 лют.). – С. 173–176.
 85. Шкільні каси ощадности (кінець) / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 204–209.
 86. Шкільні каси ощадности / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 груд.). – С. 104–107.
 87. Ювілей Івана Франка / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 11–12. – С. 333–334.
 88. Які реформи потрібні в народнім шкільництві Галичини? / Іван Ющишин // Діло. – 1910. – Ч. 228. – С. 2–4.
Рецензії
 1. Возняк М. Житє і значіннє Івана Франка / Михайло Возняк. – Львів : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1913. – 40 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 219 – 220.
 1. Возняк М. Памятка з Маркіянового Свьята. Оповідання про Маркіяна Шашкевича / Михайло Возняк. – Львів : Накладом Руського Т-ва Педаґоґічного, 1911. – 24 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин. – Львів, 1911. – Накладом Руського Т-ва Педаґоґічного. Ст. 24 мал. 8. // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 груд.). – С. 120–121.
 1. Всеукраїнський Катехизм (Що мусить знати кожний українець?). – Вижниця : Вид-во «Всеукраїнська Біблїотека», 1911. – Ч. 1. – 29 с.+3 ненумеровані.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / І. Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 грудня). – С. 121–122.
 1. Калинович В. Наша молодь у переломній добі / Володимир Калинович. – Львів : Накладом Українського Педагогічного Товариства, 1926. – 84 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 2. – С. 14–15.
 1. Ковалїв С. Образки з Галицької Калїфорнії. – Львів : З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка, 1913. – 140 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 11–12 (20 серп.). – С. 378–379.
 1. Колесса Ф. Шкільний співаник у двох частях / Філярет Коллеса. – Львів : Накладом Українського Педагогічного Товариства, 1925. – Вид. друге. – 220 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Шлях навчання і виховання : пед.-метод. додаток до «Учительського Слова». – 1927. – Ч. 2. – С. 15–16.
 1. Кордуба М. Ґеоґрафічний Атляс : містить 24 карти головні і 11 побічних / Мирон Кордуба. – Коломия : Галицька Накладня Якова Оренштайна, 1912. – 40 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 221–222.
 1. Лепкий Б. Для ідеї / Богдан Лепкий. – Львів : Вид-во Жіночого Кружка Руського Т-ва Педагогічного, 1911. – 16 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / І. Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 4 (20 груд.). – С. 122.
 1. Макогон Д. Учительські гаразди. Нариси / Дмитро Макогон. – Коломия : Накладом «Видавничої Спілки укр. учительства» в Коломиї, 1912. – 70 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / І. Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 3 (20 лист.). – С. 89–90.
 1. Матюк В. Співаник церковно-народний для шкіл народних / Віктор Матюк. – Львів : Накладом ц. к. Видавництва книжок шкільних, 1911. – 50 с.
  Рец.: Ющишин І. О[тець]. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 7 (20 березня). – С. 220–221.
 2. Метерлінк М. Синьобородий і Арияна або Даремний визвіл: драма в 3-х діях / Маврикій Метерлінк ; переднє слово Н. Кобринської. – Львів : Накладом Наталії з Озаркевичів Кобринської : З друкарні «Діла», 1913. – 72 с. – (Жіноча Бібліотека, ч. 2.).
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 11–12 (20 серп.). – С. 376–378.
 1. Невестюк Я. Кандидат. Комедія в трьох актах / Яків Невестюк. – Львів : [Накладом Україно-Руської Видавничої Спілки], 1911. – 99 с. – (Літературно-наукова бібліотека, ч. 151).
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 3 (20 лист.). – С. 90–92
 1. Пригоди малого когутика. Весела казочка для малих приятелїв курий / за Ф. Флїнцером з 6 його красними малюнками для українських діточок приладив Гр. Никорович. – Чернівці : Українська школа, 1912. – 8 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 7 (20 берез.). – С. 220–221.
 1. Сірий Ю. Світова мандрівка краплини води / Юрій Сірий. – Київ : Українська школа» під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1917. – Вид. друге. – 15 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918 /1919. – № 2 (верес.). – С. 132–133.
 1. Толстой Л. Н. Думки про народнє образування / Толстой Л. Н. ; з росийської переклав А. Жилавий ; з передмовою М. Б. – Коломия : Накладом «Видавничої Спілки українського учительства» в Коломиї, 1912. – 75 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / І. Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 1 (20 верес.). – С. 23–27.
 1. Чепіга Я. (Зеленкевич Я.). Проблеми виховання й навчання в світлі науки й практики : збірник психо-педагогічних статей / Яків Чепіга (Зеленкевич) – Київ : Друк 1-ї Київ. артілі друк. справи, 1913. – Кн. 1. – 156 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 11–12 (20 серп.). – С. 374–376.
 1. Черкасенко С. Рідна Школа. Читанка перша / Спиридон Черкасенко. – Київ : Українська школа, 1917. – 92 с.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Вільна укр. школа. – 1918. – № 5/6 (січ./лют.). – С. 82–86.
 1. Blaha I. A. Pedagogika a sociologie / A Blaha // Česká Mysl. – 1911. – № 12. – 1911. – S. 61–67.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] Із книг і журналів. Dr. In. Amost Blaha: Pedagogika a sociologie. “Česká Mysl” Casopis filosoficky. Rocnik XII. Sesit I. Praha, 1911 / Іван Ющишин // Учитель. – 1911. – Ч. 15–16 (20 серпня). – С. 247–249.
 1. Jaryczeuski S. Kunst und Ästhetik in der Mittelschule / Sylwester Jaryczeuski. – Czernowitz : [Im Selbstverlage des Verfassers], 1912. – 35 p.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1912. – Ч. 4 (20 груд.). – С. 124–126.
 1. Kartographische und Schulgeographische Zeitschrift / redigiert von Joh. Georg Rothaug. – Wien : Kartographischen Anstalt G. Freytag & Berndt, 1913. – Ч. 1-2. – 50 S.
  Рец.: Ющишин І. [Рецензія] / Іван Ющишин // Учитель. – 1913. – Ч. 10 (20 черв.). – С. 318–319.
Електронні ресурси
 1. Моя остання розмова з Іваном Франком / Іван Ющишин // Українські вісти. – Ч. 126 (1035). – 5 черв. – 1939. – С. 3. – Текст статті доступний в інтернеті. – Режим доступу: https://enigma.ua/articles/moya-ostannya-rozmova-z-ivanom-frankom (дата звернення 24.10.2023). – Назва з екрана.
 2. На службі державної пропаґанди. Причинок до історії одного українського міністерства / І. Ющишин // Неділя : іл. нац. тижневик. – 1937. – Ч. 1 (421). – 7 січ. – С. 10–12.
 3. Те саме: Історична правда : укр. онлайн видання. – 20 черв. – 2020. – Текст. дані. – Режим доступу: https://www.istpravda.com.ua/articles/2020/06/23/157708/ (дата звернення 26.10.2023). – Назва з екрана.

[1] З працями Івана Ющишина, що розташовані під номерами: 3, 12, 18–22, 25–35, 37–46, 56–61, 63–65, 78, 95–114, можна ознайомитися у ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського.


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали