НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць К. Д. Ушинського

Праці К. Ушинського, перекладені українською мовою

Вибрані твори

Вибрані педагогічні твори: у 2 -х т. : [пере. з рос.] / редкол : В. М. Столєтов (голова) та ін.; [передм. М. Мухіна]. – Київ : Рад шк. – 1983 – 22 см.
Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки / склав і підгот. до друку Е. Д. Днєпров. за ред О. І. Пискунова (відп. ред.) та ін. – 488 с.
Т. 2. Проблеми російської школи / склав і підгот. до друку Е. Д. Днєпров. за ред О. І. Пискунова (відп. ред.) та ін. – 359 с.

Вибрані педагогічні твори : [збірник]. – Київ : Рад. шк. ; Кн. ф-ка ім. Фрунзе в Харкові, 1949. – 418 с.

Твори в 6 томах / К. Д. Ушинський. ТТ. 1–2; 4–6. – Київ : Рад. школа, 1952– 1955.
Т. 1. Педагогічні статті, 1954. – 447 с.
Т. 2. Пед. статті зав матеріалами до «Детского мира» та «Рідного слова», 1954. – 558 с.
Т. 4. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології, 1952. – 518 с.
Т.5. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології, 1952. – 430 с.
Т. 6. Матеріали до третього тома «Педагогічної антропології». – Психологічні статті. – Бібліографічні матеріали, 1955. – 616 с.

Оповідання для дітей

Вітер і Сонце : оповідання та казки / К. Ушинский ; [пер. з рос. Н. Забіли ; іл. І. Григор’єва]. – Київ : Дитвидав УРСР, 1961. – 32 с.

*Гусак і журавель : [оповідання] / написав Костянтин Ушинський ; намалювала Наталія Мордас. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2015. – [32] с. : кольор. іл.

Дітям : оповідання та казки / К. Ушинский ; [іл. Л. Гармиза]. – Київ : Веселка, 1977. – 135 с. : іл.

Івасик-Боягуз : оповідання та казки / К. Ушинский ; [пер. з рос. Н. Забіли ; мал. Г. Глікмана]. – Київ : Дитвидав, 1958. – 32 с.

*Оповідання про тварин: збірка / К. Д. Ушинський, І. С. Тургенєв, Д. Н. Мамин-Сибіряк [та ін.]. – Харків : Пегас, 2014. – 64 с. : іл. – (Серія «Веселка»).

Чотири бажання : казки та оповідання для дітей / Костянтин Ушинський ; пер. з рос. О. П. Макаренко. – Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2012. – 36 с. : кольор. іл. – Текст також доступний в Інтернеті: https://bohdan-books.com/userfiles/file/books/lib_file_1872503668.pdf.

*Чотири бажання : оповідання та казки : для мол. шк. віку / К. Д. Ушинський ; [пер. з рос. М. Шумила]. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : Нац. Кн. Проект, 2012. – 143 с. : іл. – (Бібліотека шкільної класики. Позакласне читання. 2 клас).

Праці К. Д. Ушинського мовою оригіналу

Зібрання творів

Собрание Педагогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского / К. Д. Ушинский. – Санкт-Петербург : Тип. А. М. Котомина, 1875. – ІІ, 624 с. : вкл. л., табл.
Переклад назви: Зібрання Педагогічних творів Костянтина Дмитровича Ушинського.

Собрание Педагогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского / К. Д. Ушинский. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – IV, 380 с.
Переклад назви: Зібрання Педагогічних творів Костянтина Дмитровича Ушинського. – (2-ге вид.).

Собрание Педагогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского. Т. 1. / К. Д. Ушинский. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1913. – IV, 584 с.
Переклад назви: Зібрання Педагогічних творів Костянтина Дмитровича Ушинського. –( 4-те вид.).

Собрание Педагогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского. Т. 1. / К. Д. Ушинский. – 5-е изд. – Петроград : Тип. М. Меркушева, 1916. – 32 с.
Переклад назви: Зібрання Педагогічних творів Костянтина Дмитровича Ушинського. Т. 1. / К. Д. Ушинський. – (5-те вид.).

Собрание Педагогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского. Т. 2, дополнительный / К. Д. Ушинский ; редакция и приложения В. Чернышева. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1908 (обл. 1909). – 394 с. – В приложении: 1) список статей К. Д. Ушинского, 2) список статей о нем написанных, 3) примечания к статьям.
Переклад назви: Зібрання Педагогічних творів Костянтина Дмитровича Ушинського – (Т. 2, додатковий).

Собрание Педагогических сочинений Константина Дмитриевича Ушинского. Т. 2, дополнительный / К. Д. Ушинский ; редакция и приложения В. Чернышева. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1913. – 394 с. – В приложении: 1) список статей К. Д. Ушинского, 2) список статей о нем написанных, 3) примечания к статьям.
Переклад назви: Зібрання Педагогічних творів Костянтина Дмитровича Ушинського. (Т. 2, додатковий. Вид. 2-ге)

Окремо видані педагогічні праці

Детский мир и хрестоматия : книга для классного чтения, приспособленная к постепенным умственным упражнениям и наглядному знакомству с предметами природы. В двух частях. Ч. 2 / сост. К. Ушинский. – 4-е изд., испр. и доп., с 4мя таблицами рисунков. – Санкт-Петербург : В Тип. Іосафата Огризко, 1863. – ІІ, 72, ІІ с. : рис.
Переклад назви: Дитячий світ та хрестоматія: книга для класного читання, пристосована до поступових розумових вправ та наочного знайомства з предметами природи.

Детский мир и хрестоматія. Родное слово / [твори] К. Д. Ушинський. Т. 3. – Київ : Рад. школа, 1954. – 798 с.
Переклад назви: Дитячий світ та хрестоматія. Рідне слово.

Материалы для Педагогической Антропологии и материалы для биографии. Т. 3. Материалы для Педагогической Антропологии / [К. Д. Ушинский ; авт. предисл. А. Острогорский]. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидт, 1908. – IX, 238, 172 с. – (Собрание неизданных сочинений К. Д. Ушинского).
Переклад назви: Матеріали для Педагогічної Антропології та матеріали для біографії. – (Т. 3.).

Наука и учебный предмет / К. Д. Ушинский. // Голиков, В. И. Методика естествознания в главнейших ее представителях и историческом развитии в нашей общеобразовательной школе – средней и низшей : пособие для учащих в средних, низших и начальных школах / В. И. Голиков. – Москва : Изд. К. И. Тихомирова, 1902 (Типо-литогр. А. В. Васильева и К°). – ХІІ. – С. 202–203.
Переклад назви: Наука та навчальний предмет.

О нравственном элементе в русском воспитании / [соч.] К. Д. Ушинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, бывшая Н. Лебедева, 1894. – 54 с. – Из «Собрания педагогических починений».
Переклад назви: Про моральні елементі у російському вихованні.

О пользе педагогической литературы / [соч.] К. Д. Ушинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1895. – 29 с. – Из «Собрания педагогических починений».
Переклад назви: Про користь педагогічної літератури.

Родное слово : год третий. Отдел 1. Грамматический. Первоначальная практическая грамматика с хрестоматиею / составил К. Д. Ушинский. – Изд. 17-е . – Санкт-Петербург : Изд. Н. С. Ушинской, 1895 (Тип. М. Меркушева, бывш. Н. Лебедева). – VI, 224 с.
Переклад назви: Рідне слово: рік третій. Відділ 1. Граматичний. Початкова практична граматика з хрестоматією.

Родное слово для детей младшего возраста. Год второй. Вторая после азбуки книга для чтения, с картинками в тексте / К. Д. Ушинский. – Изд. 90-е . – Санкт-Петербург : Изд. Н. С. Ушинской, 1897 (В тип.: М. Меркушева, бывш. Н. Лебедева, В. С. Балашева и К°, Товар. «Общественная Польза»). – 188, IV с. : рис.
Переклад назви: Рідне слово для дітей молодшого віку. Рік другий. Друга після абетки книга для читання, з картинками у тексті.

Родное слово для детей младшего возраста. Год первый. Азбука и первая после азбуки книга для чтения, с прописями, образами для первоначальной рисовки и картинками в тексте / К. Д. Ушинский. – Изд. 118-е . – Санкт-Петербург : Изд. Н. С. Ушинской, 1900 (В тип.: М. Меркушева, бывш. Н. Лебедева, В. С. Балашева и К°, Товар. «Общественная Польза»). – IV, 112 с. : рис.
Переклад назви: Рідне слово для дітей молодшого віку. Рік перший. Абетка та перша після абетки книга для читання, з прописами, образами для початкового малювання та картинками в тексті.

Родное слово : для детей младшего возраста. Год 2-й. вторая после азбуки книга для чтения / К. Д. Ушинский. – Изд. 128-е . – Санкт-Петербург : Изд. Н. С. Ушинской, 1914 (В тип. М. Меркушева л. 1–3, 6, 8–12, тит. и обертка ; Шмидт л. 4, 5 и 7). – 188, IV с. : с картинками в тексте.
Переклад назви: Рідне слово : для дітей молодшого віку. Рік 2-й. друга після абетки книга для читання.

Родное слово : для детей младшего возраста. Год 1-й. Азбука и первая после азбуки книга для чтения / К. Д. Ушинский. – Изд. 147-е . – Санкт-Петербург : Изд. Н. С. Ушинской, 1915 (В тип. М. Меркушева л. 1–3, 4, 7, 1/8 8 и обертка ; Шмидт л. 5 и 6). – IV, 110 с. : с прописями, образами для первоначальной рисовки и картинками в тексте.
Переклад назви: Рідне слово : для дітей молодшого віку. Рік 1-й. Абетка та перша після абетки книга для читання.

Руководство к преподаванию по «Родному Слову». Ч. 2. Приложение к 1-му отделу 3-го года «Родного Слова», к практической грамматике / составил К. Ушинский. – Изд. 6-е. – Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, 1880. – ІІ, 116 с.
Переклад назви: Керівництво до викладання з «Рідного Слова». Ч. 2. Додаток до 1-го відділу 3-го року «Рідного Слова», до практичної граматики.

Руководство к преподаванию по «родному слову». Ч. 1. Приложение к первому и второму году Родного Слова / составил К. Ушинский. – 21-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1899. – II, 100 с.
Переклад назви: Керівництво до викладання з «рідного слова». – (Ч. 1. Додаток до першого та другого року Рідного Слова).

Руководство к преподаванию по «родному слову». Ч. 2. Приложение к 1-му отделу третьяго года «Родного Слова», к практической грамматике / составил К. Ушинский. – 10-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – ІІ, 116 с.
Переклад назви: Керівництво до викладання з «рідного слова». – (Ч. 2. Додаток до 1-го відділу третього року «Рідного Слова», до практичної граматики).

Руководство к преподаванию по «Родному слову». Ч. 1. Приложение к 1-му и 2-му году «Родного Слова» / составил К. Ушинский. – Изд. 22-е. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1903. – II, 100 с.
Переклад назви: Керівництво до викладання з «Рідного слова». – (Ч. 1. Додаток до 1-го та 2-го року «Рідного Слова»).

Труд в его психическом и воспитательном значении / [соч.] К. Д. Ушинского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – 23 с. – Из «Собрания педагогических починений».
Переклад назви: Праця у його психічному та виховному значенні.

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 1 / [соч.] Константина Ушинского. – Санкт-Петербург : В тип. Ф. С. Сущинского, 1868. – 612 с.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 1).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 2 / [соч.] Константина Ушинского. – Санкт-Петербург : В тип. Ф. С. Сущинского, 1869. – 531 с.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 2).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 2 / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. А. [М. Котомина], 1871. – 403 с.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 2. – Вид. 2-ге).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 1 / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 2-е, исправленное самим автором. – Санкт-Петербург : Тип. А. М. Котомина, 1871. – 482 с. : рис.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 1. – Вид. 2-ге).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 1 / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 5-е, напечатанное без перемен со второго издания, исправленного самим автором. – Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, 1881. – [531] с. разд. паг. : с рис. и портретом автора.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 1. – Вид. 5-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 2 / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, 1881. – [446] с. разд. паг.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 2. – Вид. 5-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 1 / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 6-е, напечатанное без перемен со второго издания, исправленного самим автором. – Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, 1885. – [547] с. разд. паг. : с рис. и портретом автора.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 1. – Вид. 6-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 2 / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 6-е. – Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, 1885. – [462] с. разд. паг.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 2. – Вид. 6-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 8-е, сокращенное / под ред. К. К. Сент-Илера и Л. Н. Модзалевского. – Санкт-Петербург : Тип. Н. А. Лебедева, 1894. – [553] с. разд. паг. : с портретом автора.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Вид.   8-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 10-е, сокращенное / под ред. К. К. Сент-Илера и Л. Н. Модзалевского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1900. – [553] с. разд. паг. : с портретом автора.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Вид. 10-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 1 / [соч.] К. Д. Ушинского. – Изд. 10-е, напечатанное без перемен со второго издания, исправленного самим автором. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1901. – [547] с. разд. паг. : с рис. и портретом автора.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 1. – Вид. 10-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 2 / [соч.] К. Д. Ушинского. – Изд. 11-е. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1905. – 14, 444 с.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 2. – Вид. 11-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 2 / [соч.] К. Д. Ушинского. – Изд. 11-е, напечатанное без перемен со второго издания, исправленного самим автором. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1907. – XLI, 499 с. : с рис. и портр. автора.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 2. – Вид. 11-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии / [соч.] Константина Ушинского. – Изд. 12-е, сокращенное / под ред. К. К. Сент-Илера и Л. Н. Модзалевского. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1907. – [553] с. разд. паг. : с портретом автора.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Вид. 12-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 1 / [соч.] К. Д. Ушинского. – Изд. 12-е, напечатанное без перемен со второго издания, исправленного самим автором. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1912. – [548] с. разд. паг. : с рис. и портретом автора.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 1. – Вид. 12-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии. Т. 2 / [соч.] К. Д. Ушинского. – Изд. 12-е. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1911. – 14, 444 с.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Т. 2. – Вид. 12-е).

Человек как предмет воспитания : Опыт педагогической антропологии / Константина Ушинского ; сокр. под ред. К. К. Сент-Илера и Л. Н. Модзалевского. – 13-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, 1913. – XII, XLVI, 495 с. : портр.
Переклад назви: Людина як виховання : Досвід педагогічної антропології. – (Вид. 13-е).

Праці К. Ушинського, представлені у зарубіжних інформаційних ресурсах мовою оригіналу

Англія

*On a seashore far a green oak towers : a book of tales / Konstantin Ushinsky ; transl. from the Russ. ; drawings by Oleg Korovin. – Moscow : Raduga Publishers, 1983. – 125 p.

Литва

*Ušinskij Konstantin. ДѢТСКІЙ МИРЪ. / Konstantin Ušinskij. –  1894 m. – Lietuvos švietimo istorijos muziejus. Eksponatas.

*Ušinskij Konstantin. ДѢТСКІЙ МИРЪ. / Konstantin Ušinskij. – 1909 m. – Lietuvos švietimo istorijos muziejus. Eksponatas.

*Ušinskij Konstantin. Родное слово / Konstantin Ušinskij. – 1914 m. – Lietuvos švietimo istorijos muziejus. Eksponatas.

США

*Ushinsky K.D. Materialy redaktorskoĭ dei︠a︡telʹnosti K.D. Ushinskogo v «Zhurnale Ministerstva narodnogo prosveshchenii︠a︡» (1860–1861 gg.) : i statʹi ego po voprosam shkoly i vospitanii︠a︡ v Anglii i Frant︠s︡ii serediny XIX v. / K.D. Ushinsky : [compiled and prepared for printing by V.Ya. Struminsky] (Archive of K.D. Ushinskogo / [compiled and prepared for printing by V.Ya. Struminsky]. Т.1.; Т. 3; Т. 4.
Переклад назви: Матеріали редакторської діяльності К. Д. Ушинського в «Журналі Міністерства народної освіти» (1860–1861 рр.): та статті його з питань школи та виховання в Англії та Франції середини XIX ст.

Японія

*Izbrannye pedagogicheskie sochinenii︠a︡ *Ushinskiĭ, K. D. (Konstantin Dmitrievich), 1824-1870 Piskunov, A. I. (Alekseĭ Ivanovich), 1921. – Альтернативна назва: ローマ字翻字タイトル:Izbrannye pedagogicheskie sochinenii︠a︡. Японія.
Переклад назви: Вибрані педагогічні твори.

Праці К. Ушинського в перекладі англійською мовою

*Stories for children / Konstantin Ushinsky ; drawings by Nikolai Grishin ; transl. from the Russ. by Eve Manning. – Moscow : Raduga Publishers, 1983. – 32 p.
Переклад назви: Оповідання для дітей.

*How a shirt grew in the field / Konstantin Ushinsky ; adopted from the Russ. by Marguerita Rudolpf ; illustrated by Erika Weihs. – New York : Clarion Books, 1992. – 31 p.
Переклад назви: Як у полі сорочка виросла.

Праці К. Ушинського в перекладі японською мовою

  * 教育的人間学 by Ushinskiĭ, K. D. (Konstantin Dmitrievich), 1824-1870 ; 柴田, 義松(1930).
Переклад назви: Гуманізм освіти, К. Д. Ушинський.

Видання, помічені астериском (*), відсутні у фонді ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали