НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць І. Ф. Тесленка

 1. *Алгебраїчний метод розв’язування конструктивних задач : навч. посіб. для студентів-заочників фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І.Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1957. – 122 с.
 2. Важливий аспект математичної підготовки школярів / І. Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько, М.І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. школа. – 1984. – №  – С. 37–41.
 3. Взаємодія вчителя і учнів у процесі навчання / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1980. – № 7. – С. 9–16.
 4. Вивчення геометрії в 9 класі : метод. посіб. / С. Б. Веселовський, Л. В. Колесникова, В. Д. Рябчинська ; за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ : Рад. школа, 1984. – 129 с. – Текст рос.
 5. Вивчення геометрії в V класі / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1971. – № 7. – С. 38–43.
 6. Вивчення геометрії в 7 класі : з досвіду роботи : посіб. для вчителя / І. Ф. Тесленко, Л. С. Карнацевич, А. І. Грузин. – Москва : Просвещение, – 144 с. – Текст рос.
 7. Вивчення геометрії в 6 класі / Л.С. Карнацевич, О. І. Грузин ; за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ : Рад. школа, 1983. – 120 с.
 8. Вивчення геометрії у 8 класі : з досвіду роботи : посіб. для вчителя / І. Ф. Тесленко, Л. С. Карнацевич, А. І. Грузин. – Москва : Просвещение, 1984. – 143 с. – Текст рос.
 9. *Вивчення геометрії у загальноосвітній школі : метод. лист / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1984. – 88с.
 10. *Вивчення геометрії у IV класі : метод. поради до лекції / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1970. – 27 с.
 11. Викладання курсу креслення за новою програмою / Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько // Рад. школа. – 1986. – № 8. – С. 56–57.
 12. *Вчити учнів творчо мислити на уроках математики / Ф. Тесленко // Розвиток пізнавальної самостійності учнів молодших і середніх класів у процесі навчання математики : тези доп. респ. наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 1977 р., Кривий Ріг / М‑во освіти УРСР, НДІ педагогіки, Галуз. лаб. пед. т-ва УРСР з проблем розвитку пізнав. самостійності мол. школярів ; [редкол.: І. Ф. Тесленко (голова) та ін.]. – Кривий Ріг, 1977. – С. 2–7.
 13. *Геометричні перетворення / І. Ф. Тесленко // Математика : посіб. для факульт. занять з математики у 8 кл. / за ред. В. М. Костарчука. – Київ, 1969.– С. 149–198.
 14. *Геометричні перетворення / І. Ф. Тесленко // Математика : посіб. для факульт. занять у 9 кл. / за ред. B. А. Зморовича. – Київ, 1972. – С. 152–184.
 15. *Геометричні побудови / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1956. – 140 с.
 16. Геометрія : підруч. для VIII кл. – Вид. 2‑ге, допов. / О. С. Дубинчук, І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1961. – 131 с.
 17. Геометрія : посіб. для учнів 5 кл. / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1968. – 74 с.
 18. Геометрія : практикум з розв’язування задач / І. Ф. Тесленко, І. С. Матюшко, Е. В. Рафаловський. – 2‑ге вид., перероб. і допов.– Київ : Вища шк., 1985. – 184 с.
 19. Дмитро Олександрович Граве / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1952. – №  – С. 67–70. – Текст рос.
 20. *Деякі особливості програмування посібників з математики / І. Ф. Тесленко // Програмоване навчання в школі : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка, М. А. Хлоп’ячого. – Київ, 1966. – C. 74–84.
 21. Діалектика формування математичних понять / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – – №1. – С. 23–29.
 22. *Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1963. – 271 с.
 23. Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.‑мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1968. – 320 с.
 24. *Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Вид. 3-тє.– Київ : Вища шк., 1973. – 299 с.
 25. *Елементи сферичної геометрії : посіб. для студентів-заочників фіз.‑мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1955. – 56 с.
 26. *З досвіду виготовлення і використання наочних посібників з геометрії в Старосільській школі Бібрського району : (роботу викон. по матеріалах учителя В. М. Сисоєва) / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія педагогічна. – Львів, 1956. – Т. 8, вип. 2. – С. 63–68.
 27. *З досвіду проведення математичних олімпіад у м. Львові / І. Ф. Тесленко, О. М. Костовський // З досвіду викладання математики в середній школі : зб. ст. / за ред. М. Б. Гельфанда. – Київ, 1954. – С. 175–180.
 28. За виробниче навчання в школі / І. Ф. Тесленко, Б. Н. Мітюров // Рад. школа. – 1957. – № 6. – С. 25–27.
 29. Завдання комп’ютеризації / И. Ф. Тесленко, В. Б. Распопов // Математика в шк. – 1985. – № 2. – С. 29. – Текст рос.
 30. Збірник геометричних задач практичного й виробничого характеру : посіб. для вчителів математики / І. Ф. Тесленко, Н. Л. Крайзман. – Львів : Вид-во газ. «Слава Родины», 1958. – 41 с.
 31. Збірник задач з геометрії для 9–10 класів : дидакт. матеріал / І. Ф. Тесленко, Л. М. Лоповок. – Київ : Рад. школа, 1984. – 120 с.
 32. Збірник задач з геометрії для 6–8 класів : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко, Л. М. Лоповок. – Київ : Рад. школа, 1983. – 96 с.
 33. Зміст і основні ідеї нової програми з математики для восьмирічної школи / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1969. – 64 с.
 34. Інформатика – компонент загальної освіти школярів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1985. – № 8. – С. 35–37.
 35. *Контроль знань учнів з геометрії у восьмирічній школі : метод. лист / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1975. – 52 с.
 36. Корисна книга для вчителів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1961. – № 9. – С. 88.
 37. Математика : посіб. для факульт. занять у 9 кл. / І. Ф. Тесленко ; за ред. В. А. Зморовича. – Київ : Рад. школа, 1972. – 190 с.
 38. Математика : посіб. для факульт. занять у 10 кл. / Л. М. Вивальнюк, М. М. Мурач, З. Г. Шефтель, І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1985. – 209 с.
 39. Математика формує світогляд / І. Ф. Тесленко // Рад. освіта. – 1972. – 4 жовт. (№ 80.). – С. 3.
 40. Математична освіта в УРСР / І. Ф. Тесленко, І. Я. Юрченко // Математика в шк. – 1982. – № 5. – С. 21–25. – Текст рос.
 41. *Математична освіта учнів основної школи / І. Ф. Тесленко // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 3. – С. 44–49.
 42. Метод інверсії / І. Ф. Тесленко. – Вид. 3-тє. – Київ : Вища шк., 1976. – 70 с.
 43. *Метод інверсії та його застосування : лекції для студентів‑заочників фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1953. – 67 с.
 44. Метод інверсії та його застосування / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1959. – 47 с.
 45. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь / І. Ф. Тесленко, О. М. Костовський. – Київ : Рад. школа, 1956. – 71 с.
 46. Методика викладання математики в IV–V класах. Геометрія / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1974. – 104 с.
 47. Методика викладання планіметрії : метод. посіб. / І. Ф. Тесленко, С. М. Чашечников, Л. І. Чашечникова. – Київ : Рад. школа, 1986. – 169 с. – Текст рос.
 48. Методика експериментальної перевірки програмованих посібників з математики для середньої школи / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1964. – 43 с.
 49. *Методичні розробки з математики : для вчителів 5‑х експерим. кл. на 1970–71 н. р. / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1970. – 140 с.
 50. *Метричні простори в шкільному курсі математики : посіб. для самоосвіти вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1986. – 160 с.
 51. На з’їзді болгарських математиків / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1967. – № 11. – С. 83–85.
 52. Наочність як засіб виховання сприймання геометричних образів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1973. – № 9. – С. 48–51.
 53. Науково-практична конференція в Україні / І. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1977. – № 2. – С. 97. – Текст рос.
 54. Науковотехнічна революція і математика в школі /І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1973. – 31 с.
 55. Обговорення вимог до підручників / І.Ф. Тесленко, А. А. Тищук // Математика в шк. – 1960. – № 3. – С. 25–27. – Текст рос.
 56. *Оволодівати основами комп’ютерної грамоти / Ф. Тесленко // Формування комп’ютерної грамотності учнів : зб. ст. / за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ, 1987. – С. 7–10.
 57. *Основи інформатики та обчислювальної техніки : метод. посіб. для вчителів 9 кл. / І. Ф. Тесленко, А. Ф. Верлань, В. Н. Касаткін. – Київ : Рад. школа, 1985. – 55 с. – Текст рос.
 58. *Особливості геометричних задач на побудову в планіметрії : посіб. для студентів-заочників фіз.-мат. ф-тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1955. – 36 с.
 59. Особливості навчання геометрії у 6–10 класах : метод. лист щодо підруч. «Геометрія» О.В. Погорєлова / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1982. – 72 с. – Текст рос.
 60. *Педагогічні основи викладання геометрії в середній школі : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.02 «Методика викладання математики» / Тесленко Іван Федорович ; Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького. – Київ, 1970. – 52 с. – Текст рос.
 61. Питання викладання математики в школі / Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1968. – Вип. 4. – С. 4–24.
 62. *Питання історії математики на уроках і заняттях математичних гуртків у середній школі / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія педагогічна. – Львів, 1958. – Т. 4, вип. 2. – С. 3–26.
 63. Питання методики геометрії (ІХ–ХІ класи) : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1962. – 151 с.
 64. Питання перебудови програми з математики для восьмирічної школи / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1959. – № 3. – С. 72–76.
 65. Питання програмованого навчання математики / І. Ф. Тесленко // Викладання математики в школі : зб. ст. / упоряд. М. О. Гадіон ; за ред. І. Є. Шиманського. – Київ, 1963. – Вип. 3. – С. 5–15.
 66. Підготовка вчителя математики середньої школи у педвузі / І. Ф. Тесленко, В. І. Чепелєв // Рад. школа. – 1956. – № 10. – С. 33–36.
 67. Поезія математики, поезія буття / І. Ф. Тесленко // Рад. освіта. – 1978. – 21 січ. (№ 6). – С. 2.
 68. Попередні результати роботи за програмованими посібниками з математики / І.Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1967. – Вип. 3. – С. 4–14.
 69. Право на освіту в дії / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 197 – № 4. – С. 8–9. – Текст рос.
 70. Практикум з розв’язування задач. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко, І. С. Матюшко, Е. В. Рафаловський. – Київ : Вища шк., 1978. – 206 с.
 71. Прийоми інтенсифікації навчання математики у 4–5 класах /І. Ф. Тесленко, А. Г. Гайшгут. – Київ : Рад. школа, – 126 с. – Текст рос.
 72. *Прилад для демонстрації перетворення геометрії / І.Ф. Тесленко // Навчально-наочні посібники з математики : зб. ст. / за ред. А. М. Пишкало. – Москва, 1965. – С. 46–4 – Текст рос.
 73. Про вивчення математики в новому навчальному році / І. Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько, М.І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. школа. – 1982. – №  – С. 43–48.
 74. Про викладання геометрії в середній школі : за навч. посіб. О.В. Погорєлова «Геометрія. 6–10» : кн. для вчителя / І. Ф. Тесленко. – Москва : Просвещение, 1985. – 95 с. – Текст рос.
 75. Про викладання математики в IV класі / І. Ф. Тесленко, Т. Г. Хмара, Г. М. Литвиненко // Рад. школа. – 1975. – № – С. 27–34.
 76. Про викладання математики у зв’язку з виробничою діяльністю учнів / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1960. – № 5. – С. 16–20. – Текст рос.
 77. *Про виховну мету уроку з математики / І. Ф. Тесленко // Удосконалення навчально-виховної роботи з математики в школі : посіб. для вчителів / за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ, 1979. – С.5–18.
 78. *Про деякі методи розв’язання геометричних задач на побудову в курсі елементарної геометрії : (метод інверсії) : автореф. дис. … канд. пед. наук / І. Ф. Тесленко ; Львів. держ. пед. ін-т. – Львів, 1950. – 8 с. – Текст рос.
 79. Про досвід програмування в американській школі / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1963. – № – С. 37–39.
 80. Про елементарногеометричні роботи Леонарда Ейлера / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. – Львів, 1958. – Т. – С. 3–26.
 81. Про конструктивну задачу / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. – Львів, 1956. – Т. 16. – С. 53–68.
 82. Про метод інверсії : метод. розробка для мат. гуртка серед. шк. / І. Ф. Тесленко // Математика в школі : метод. зб. / за ред. І. Є. Шиманського. – Київ, 1951. – Вип. 5. – С. 94–100.
 83. Про неевклідову геометрію в середній школі / І. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1952. – № 4. – С. 33–40. – Текст рос.
 84. Про перебудову програми з математики / І.Ф. Тесленко, А. А. Тищук // Математика в шк. – 1960. – № 3. – С. 25–27. – Текст рос.
 85. Про перевідні та випускні іспити в школах УРСР у 1967/68 навчальному році / І.Ф. Тесленко, О. С. Дубинчук, О. П. Матковський // Математика в шк. – – № 1. – С. 57–61. – Текст рос.
 86. Про підготовку вчителів математики в педагогічних інститутах / І. Ф. Тесленко, О. Т. Чуб // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 5. – С. 122–127.
 87. *Про практичну підготовленість молодого вчителя математики / І. Ф. Тесленко, В. І.Чепелєв // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія педагогічна. – Львів, 1955. – Т. 4, вип. 2. – С. 41–49.
 88. Про проєкт програм з математики для середньої школи та зміст шкільних підручників / І.Ф. Тесленко [та ін.] // Математика в шк. – 1979. – № 1. – С. 9–10. – Текст рос.
 89. Про систему вправ, що сприяють розвитку просторових уявлень учнів 6–8 класів / І. Ф. Тесленко, О. Т. Чуб // Методика викладання математики : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1964. – Вип. 1. – С. 53–61.
 90. Про структуру професійної діяльності вчителя математики та підвищення ефективності уроку / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. –  – № 3. – С. 11–17. – Текст рос.
 91. *Про суть і зміст навчальної діяльності учнів / І. Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 7. – С. 3–5.
 92. Програма прийнятна / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 196 – № 3. – С. 33–36. – Текст рос.
 93. *Проєкт потребує вдосконалення / І. Ф. Тесленко, Б. І. Хацет // Рад. педагогіка. – 1964. – № 10. – С. 18–20. – Текст рос.
 94. Проєкт програми з математики / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1967. – № 4. – С. 83–85.
 95. Республіканські педагогічні читання / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – – № 4. – С. 78. – Текст рос.
 96. Розвивати діалектичне мислення школярів на уроках математики / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1977. – № 2. – С. 49–57.
 97. Розвивати математичні здібності учнів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1963. – № 2. – С. 25–27.
 98. Розвиток математики і релігія / І. Ф. Тесленко // Доповіді та повідомлення на наукових конференціях, присвячених підсумкам науково‑дослідної роботи ЛДПІ за 1953–1954 рр. Секція фізико-математичних наук / Львів. держ. пед. ін-т. – Львів, 1955. – Вип. 1. – С. 41–43.

Те саме // Рад. школа. – 1954. – № 10. – С. 27–34.

 1. Роль математики в політехнічному навчанні учнів середньої школи / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1953. – № 3. – С. 34–39.
 2. Удосконалення навчально-виховної роботи з математики в школі : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, – 142 с.
 3. Факультатив з математики у восьмирічній школі / Л. М. Вивальнюк, І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1988. – № 2. – С. 31–36.
 4. Факультативні заняття в школах КРСР / І. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1968. – № 4. – С. 55–56. – Текст рос.
 5. Факультативні заняття з математики у VIII класі / В. Н. Боровик, І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1976. – № 10. – С. 75–77.
 6. Факультативні заняття з математики у 7 класі / В. Н. Боровик, І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1974. – № 8. – С. 42–44.
 7. Формування геометричних уявлень і розвиток просторової уяви учнів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1954. – № 10. – С. 27–34.
 8. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1982. – 160 с.
 9. Якість знань учнів з математики і шляхи її піднесення / І. Ф. Тесленко, М. І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. школа. – 1983. – № 8. – С. 14–19.

Видання, відсутні у фонді Державної науково‑педагогічної бібліотекиУкраїни імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали