НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць І. Ф. Тесленка

 1. *Алгебраїчний метод розв’язування конструктивних задач : навч. посіб. для студентів-заочників фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І.Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1957. – 122 с.
 2. Важливий аспект математичної підготовки школярів / І. Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько, М.І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. школа. – 1984. – №  – С. 37–41.
 3. Взаємодія вчителя і учнів у процесі навчання / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1980. – № 7. – С. 9–16.
 4. Вивчення геометрії в 9 класі : метод. посіб. / С. Б. Веселовський, Л. В. Колесникова, В. Д. Рябчинська ; за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ : Рад. школа, 1984. – 129 с. – Текст рос.
 5. Вивчення геометрії в V класі / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1971. – № 7. – С. 38–43.
 6. Вивчення геометрії в 7 класі : з досвіду роботи : посіб. для вчителя / І. Ф. Тесленко, Л. С. Карнацевич, А. І. Грузин. – Москва : Просвещение, – 144 с. – Текст рос.
 7. Вивчення геометрії в 6 класі / Л.С. Карнацевич, О. І. Грузин ; за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ : Рад. школа, 1983. – 120 с.
 8. Вивчення геометрії у 8 класі : з досвіду роботи : посіб. для вчителя / І. Ф. Тесленко, Л. С. Карнацевич, А. І. Грузин. – Москва : Просвещение, 1984. – 143 с. – Текст рос.
 9. *Вивчення геометрії у загальноосвітній школі : метод. лист / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1984. – 88с.
 10. *Вивчення геометрії у IV класі : метод. поради до лекції / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1970. – 27 с.
 11. Викладання курсу креслення за новою програмою / Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько // Рад. школа. – 1986. – № 8. – С. 56–57.
 12. *Вчити учнів творчо мислити на уроках математики / Ф. Тесленко // Розвиток пізнавальної самостійності учнів молодших і середніх класів у процесі навчання математики : тези доп. респ. наук.-практ. конф., 18–19 жовт. 1977 р., Кривий Ріг / М‑во освіти УРСР, НДІ педагогіки, Галуз. лаб. пед. т-ва УРСР з проблем розвитку пізнав. самостійності мол. школярів ; [редкол.: І. Ф. Тесленко (голова) та ін.]. – Кривий Ріг, 1977. – С. 2–7.
 13. *Геометричні перетворення / І. Ф. Тесленко // Математика : посіб. для факульт. занять з математики у 8 кл. / за ред. В. М. Костарчука. – Київ, 1969.– С. 149–198.
 14. *Геометричні перетворення / І. Ф. Тесленко // Математика : посіб. для факульт. занять у 9 кл. / за ред. B. А. Зморовича. – Київ, 1972. – С. 152–184.
 15. *Геометричні побудови / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1956. – 140 с.
 16. Геометрія : підруч. для VIII кл. – Вид. 2‑ге, допов. / О. С. Дубинчук, І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1961. – 131 с.
 17. Геометрія : посіб. для учнів 5 кл. / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1968. – 74 с.
 18. Геометрія : практикум з розв’язування задач / І. Ф. Тесленко, І. С. Матюшко, Е. В. Рафаловський. – 2‑ге вид., перероб. і допов.– Київ : Вища шк., 1985. – 184 с.
 19. Дмитро Олександрович Граве / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1952. – №  – С. 67–70. – Текст рос.
 20. *Деякі особливості програмування посібників з математики / І. Ф. Тесленко // Програмоване навчання в школі : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка, М. А. Хлоп’ячого. – Київ, 1966. – C. 74–84.
 21. Діалектика формування математичних понять / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – – №1. – С. 23–29.
 22. *Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1963. – 271 с.
 23. Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.‑мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1968. – 320 с.
 24. *Елементарна математика. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Вид. 3-тє.– Київ : Вища шк., 1973. – 299 с.
 25. *Елементи сферичної геометрії : посіб. для студентів-заочників фіз.‑мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1955. – 56 с.
 26. *З досвіду виготовлення і використання наочних посібників з геометрії в Старосільській школі Бібрського району : (роботу викон. по матеріалах учителя В. М. Сисоєва) / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія педагогічна. – Львів, 1956. – Т. 8, вип. 2. – С. 63–68.
 27. *З досвіду проведення математичних олімпіад у м. Львові / І. Ф. Тесленко, О. М. Костовський // З досвіду викладання математики в середній школі : зб. ст. / за ред. М. Б. Гельфанда. – Київ, 1954. – С. 175–180.
 28. За виробниче навчання в школі / І. Ф. Тесленко, Б. Н. Мітюров // Рад. школа. – 1957. – № 6. – С. 25–27.
 29. Завдання комп’ютеризації / И. Ф. Тесленко, В. Б. Распопов // Математика в шк. – 1985. – № 2. – С. 29. – Текст рос.
 30. Збірник геометричних задач практичного й виробничого характеру : посіб. для вчителів математики / І. Ф. Тесленко, Н. Л. Крайзман. – Львів : Вид-во газ. «Слава Родины», 1958. – 41 с.
 31. Збірник задач з геометрії для 9–10 класів : дидакт. матеріал / І. Ф. Тесленко, Л. М. Лоповок. – Київ : Рад. школа, 1984. – 120 с.
 32. Збірник задач з геометрії для 6–8 класів : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко, Л. М. Лоповок. – Київ : Рад. школа, 1983. – 96 с.
 33. Зміст і основні ідеї нової програми з математики для восьмирічної школи / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1969. – 64 с.
 34. Інформатика – компонент загальної освіти школярів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1985. – № 8. – С. 35–37.
 35. *Контроль знань учнів з геометрії у восьмирічній школі : метод. лист / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1975. – 52 с.
 36. Корисна книга для вчителів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1961. – № 9. – С. 88.
 37. Математика : посіб. для факульт. занять у 9 кл. / І. Ф. Тесленко ; за ред. В. А. Зморовича. – Київ : Рад. школа, 1972. – 190 с.
 38. Математика : посіб. для факульт. занять у 10 кл. / Л. М. Вивальнюк, М. М. Мурач, З. Г. Шефтель, І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1985. – 209 с.
 39. Математика формує світогляд / І. Ф. Тесленко // Рад. освіта. – 1972. – 4 жовт. (№ 80.). – С. 3.
 40. Математична освіта в УРСР / І. Ф. Тесленко, І. Я. Юрченко // Математика в шк. – 1982. – № 5. – С. 21–25. – Текст рос.
 41. *Математична освіта учнів основної школи / І. Ф. Тесленко // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 3. – С. 44–49.
 42. Метод інверсії / І. Ф. Тесленко. – Вид. 3-тє. – Київ : Вища шк., 1976. – 70 с.
 43. *Метод інверсії та його застосування : лекції для студентів‑заочників фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1953. – 67 с.
 44. Метод інверсії та його застосування / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1959. – 47 с.
 45. Метод Лобачевського розв’язування алгебраїчних рівнянь / І. Ф. Тесленко, О. М. Костовський. – Київ : Рад. школа, 1956. – 71 с.
 46. Методика викладання математики в IV–V класах. Геометрія / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1974. – 104 с.
 47. Методика викладання планіметрії : метод. посіб. / І. Ф. Тесленко, С. М. Чашечников, Л. І. Чашечникова. – Київ : Рад. школа, 1986. – 169 с. – Текст рос.
 48. Методика експериментальної перевірки програмованих посібників з математики для середньої школи / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1964. – 43 с.
 49. *Методичні розробки з математики : для вчителів 5‑х експерим. кл. на 1970–71 н. р. / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1970. – 140 с.
 50. *Метричні простори в шкільному курсі математики : посіб. для самоосвіти вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1986. – 160 с.
 51. На з’їзді болгарських математиків / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1967. – № 11. – С. 83–85.
 52. Наочність як засіб виховання сприймання геометричних образів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1973. – № 9. – С. 48–51.
 53. Науково-практична конференція в Україні / І. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1977. – № 2. – С. 97. – Текст рос.
 54. Науковотехнічна революція і математика в школі /І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1973. – 31 с.
 55. Обговорення вимог до підручників / І.Ф. Тесленко, А. А. Тищук // Математика в шк. – 1960. – № 3. – С. 25–27. – Текст рос.
 56. *Оволодівати основами комп’ютерної грамоти / Ф. Тесленко // Формування комп’ютерної грамотності учнів : зб. ст. / за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ, 1987. – С. 7–10.
 57. *Основи інформатики та обчислювальної техніки : метод. посіб. для вчителів 9 кл. / І. Ф. Тесленко, А. Ф. Верлань, В. Н. Касаткін. – Київ : Рад. школа, 1985. – 55 с. – Текст рос.
 58. *Особливості геометричних задач на побудову в планіметрії : посіб. для студентів-заочників фіз.-мат. ф-тів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1955. – 36 с.
 59. Особливості навчання геометрії у 6–10 класах : метод. лист щодо підруч. «Геометрія» О.В. Погорєлова / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1982. – 72 с. – Текст рос.
 60. *Педагогічні основи викладання геометрії в середній школі : автореф. дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 00.02 «Методика викладання математики» / Тесленко Іван Федорович ; Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького. – Київ, 1970. – 52 с. – Текст рос.
 61. Питання викладання математики в школі / Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1968. – Вип. 4. – С. 4–24.
 62. *Питання історії математики на уроках і заняттях математичних гуртків у середній школі / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія педагогічна. – Львів, 1958. – Т. 4, вип. 2. – С. 3–26.
 63. Питання методики геометрії (ІХ–ХІ класи) : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1962. – 151 с.
 64. Питання перебудови програми з математики для восьмирічної школи / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1959. – № 3. – С. 72–76.
 65. Питання програмованого навчання математики / І. Ф. Тесленко // Викладання математики в школі : зб. ст. / упоряд. М. О. Гадіон ; за ред. І. Є. Шиманського. – Київ, 1963. – Вип. 3. – С. 5–15.
 66. Підготовка вчителя математики середньої школи у педвузі / І. Ф. Тесленко, В. І. Чепелєв // Рад. школа. – 1956. – № 10. – С. 33–36.
 67. Поезія математики, поезія буття / І. Ф. Тесленко // Рад. освіта. – 1978. – 21 січ. (№ 6). – С. 2.
 68. Попередні результати роботи за програмованими посібниками з математики / І.Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1967. – Вип. 3. – С. 4–14.
 69. Право на освіту в дії / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 197 – № 4. – С. 8–9. – Текст рос.
 70. Практикум з розв’язування задач. Геометрія : навч. посіб. для студентів фіз.-мат. ф-тів пед. ін-тів / І. Ф. Тесленко, І. С. Матюшко, Е. В. Рафаловський. – Київ : Вища шк., 1978. – 206 с.
 71. Прийоми інтенсифікації навчання математики у 4–5 класах /І. Ф. Тесленко, А. Г. Гайшгут. – Київ : Рад. школа, – 126 с. – Текст рос.
 72. *Прилад для демонстрації перетворення геометрії / І.Ф. Тесленко // Навчально-наочні посібники з математики : зб. ст. / за ред. А. М. Пишкало. – Москва, 1965. – С. 46–4 – Текст рос.
 73. Про вивчення математики в новому навчальному році / І. Ф. Тесленко, Н. Д. Мацько, М.І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. школа. – 1982. – №  – С. 43–48.
 74. Про викладання геометрії в середній школі : за навч. посіб. О.В. Погорєлова «Геометрія. 6–10» : кн. для вчителя / І. Ф. Тесленко. – Москва : Просвещение, 1985. – 95 с. – Текст рос.
 75. Про викладання математики в IV класі / І. Ф. Тесленко, Т. Г. Хмара, Г. М. Литвиненко // Рад. школа. – 1975. – № – С. 27–34.
 76. Про викладання математики у зв’язку з виробничою діяльністю учнів / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1960. – № 5. – С. 16–20. – Текст рос.
 77. *Про виховну мету уроку з математики / І. Ф. Тесленко // Удосконалення навчально-виховної роботи з математики в школі : посіб. для вчителів / за ред. І. Ф. Тесленка. – Київ, 1979. – С.5–18.
 78. *Про деякі методи розв’язання геометричних задач на побудову в курсі елементарної геометрії : (метод інверсії) : автореф. дис. … канд. пед. наук / І. Ф. Тесленко ; Львів. держ. пед. ін-т. – Львів, 1950. – 8 с. – Текст рос.
 79. Про досвід програмування в американській школі / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1963. – № – С. 37–39.
 80. Про елементарногеометричні роботи Леонарда Ейлера / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. – Львів, 1958. – Т. – С. 3–26.
 81. Про конструктивну задачу / І. Ф. Тесленко // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія фізико-математична. – Львів, 1956. – Т. 16. – С. 53–68.
 82. Про метод інверсії : метод. розробка для мат. гуртка серед. шк. / І. Ф. Тесленко // Математика в школі : метод. зб. / за ред. І. Є. Шиманського. – Київ, 1951. – Вип. 5. – С. 94–100.
 83. Про неевклідову геометрію в середній школі / І. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1952. – № 4. – С. 33–40. – Текст рос.
 84. Про перебудову програми з математики / І.Ф. Тесленко, А. А. Тищук // Математика в шк. – 1960. – № 3. – С. 25–27. – Текст рос.
 85. Про перевідні та випускні іспити в школах УРСР у 1967/68 навчальному році / І.Ф. Тесленко, О. С. Дубинчук, О. П. Матковський // Математика в шк. – – № 1. – С. 57–61. – Текст рос.
 86. Про підготовку вчителів математики в педагогічних інститутах / І. Ф. Тесленко, О. Т. Чуб // Методика викладання математики : респ. наук.‑метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 5. – С. 122–127.
 87. *Про практичну підготовленість молодого вчителя математики / І. Ф. Тесленко, В. І.Чепелєв // Наук. зап. Львів. держ. пед. ін-ту. Серія педагогічна. – Львів, 1955. – Т. 4, вип. 2. – С. 41–49.
 88. Про проєкт програм з математики для середньої школи та зміст шкільних підручників / І.Ф. Тесленко [та ін.] // Математика в шк. – 1979. – № 1. – С. 9–10. – Текст рос.
 89. Про систему вправ, що сприяють розвитку просторових уявлень учнів 6–8 класів / І. Ф. Тесленко, О. Т. Чуб // Методика викладання математики : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1964. – Вип. 1. – С. 53–61.
 90. Про структуру професійної діяльності вчителя математики та підвищення ефективності уроку / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. –  – № 3. – С. 11–17. – Текст рос.
 91. *Про суть і зміст навчальної діяльності учнів / І. Ф. Тесленко // Методика викладання математики : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 7. – С. 3–5.
 92. Програма прийнятна / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – 196 – № 3. – С. 33–36. – Текст рос.
 93. *Проєкт потребує вдосконалення / І. Ф. Тесленко, Б. І. Хацет // Рад. педагогіка. – 1964. – № 10. – С. 18–20. – Текст рос.
 94. Проєкт програми з математики / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1967. – № 4. – С. 83–85.
 95. Республіканські педагогічні читання / І.Ф. Тесленко // Математика в шк. – – № 4. – С. 78. – Текст рос.
 96. Розвивати діалектичне мислення школярів на уроках математики / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1977. – № 2. – С. 49–57.
 97. Розвивати математичні здібності учнів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1963. – № 2. – С. 25–27.
 98. Розвиток математики і релігія / І. Ф. Тесленко // Доповіді та повідомлення на наукових конференціях, присвячених підсумкам науково‑дослідної роботи ЛДПІ за 1953–1954 рр. Секція фізико-математичних наук / Львів. держ. пед. ін-т. – Львів, 1955. – Вип. 1. – С. 41–43.

Те саме // Рад. школа. – 1954. – № 10. – С. 27–34.

 1. Роль математики в політехнічному навчанні учнів середньої школи / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1953. – № 3. – С. 34–39.
 2. Удосконалення навчально-виховної роботи з математики в школі : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, – 142 с.
 3. Факультатив з математики у восьмирічній школі / Л. М. Вивальнюк, І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1988. – № 2. – С. 31–36.
 4. Факультативні заняття в школах КРСР / І. Ф. Тесленко // Математика в шк. – 1968. – № 4. – С. 55–56. – Текст рос.
 5. Факультативні заняття з математики у VIII класі / В. Н. Боровик, І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1976. – № 10. – С. 75–77.
 6. Факультативні заняття з математики у 7 класі / В. Н. Боровик, І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1974. – № 8. – С. 42–44.
 7. Формування геометричних уявлень і розвиток просторової уяви учнів / І. Ф. Тесленко // Рад. школа. – 1954. – № 10. – С. 27–34.
 8. Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при вивченні математики : посіб. для вчителів / І. Ф. Тесленко. – Київ : Рад. школа, 1982. – 160 с.
 9. Якість знань учнів з математики і шляхи її піднесення / І. Ф. Тесленко, М. І. Бурда, Г. М. Литвиненко // Рад. школа. – 1983. – № 8. – С. 14–19.

Видання, відсутні у фонді Державної науково‑педагогічної бібліотекиУкраїни імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали