НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. А. Терлецького

 1. Антропогеографія в середних школах / О. Терлецький // Наша школа. – № 3. – Львів ; Чернівці, 1913. – С. 234–259.
 2. Бенедиктинська мистецька школа в Бойроні / О. Терлецький // Життя і знання. – Львів, 1930/1931. – Чис. 44 (8). – С. 236–239.
 3. Берестейський мир і українці-полонені у Вецлярському таборі / написав Омелян Терлецький // Літопис Червоної Калини. – Львів,
 4. – Чис. 2. – С. 17–19 : іл.
 5. В якій історичній добі тепер живемо? / О. Терлецький // Народня Просвіта. – Львів, 1923. – Ч. 8. – С. 131–133.
 6. .Велика подія: Берестейський мир / О. Терлецький // Народній ілюстрований ювілейний калєндар «Просвіти» на звичайний рік 1938. – Львів, 1937 [1938]. – Річник 58. – С. 105–108.
 7. Велика битва під Конотопом : У 280-ті роковини Конотопської перемоги / О. Терлецький // Народній ілюстрований календар товариства «Просвіта» на звичайний рік 1939. – Львів, [1939]. – Річник 59. – С. 76—79.
 8. Великий Гетьман : (З приводу 280-ліття смерти Б. Хмельницького) / О. Терлецький // Просвіта : місячник освіти – виховання – культури. – Львів, 1937. – Ч. 7/12. – С. 138–140.
 9. Вибух Везувія / О. Терлецький // Життя і знання. – Львів, 1928/1929. – Чис. 16 (4). – С. 108–114.
 10. Визвольна боротьба українського народу 1917–1921 рр. / О.Терлецький. –2-ге вид. попр. – Лондон : Об’єднання бувших вояків українців, 1950. – 51 с.
 11. Визвольна боротьба українського народу / Омелян Терлецький. – Льві : Українське вид-во, 1941. – 90 с.
 12. Визвольна боротьба українського народу / Омелян Терлецький ; Центральний комітет Спілки Української Молоді. — Мюнхен, 1949.   39 с. – (Популярно-наукові реферати. Серія: Історія України ; вип. 2/3).
 13. Вплив природи на історію України / О.Терлецький. – Львів: Просвіта, 1930. – С. 3.
 14. Вплив природи на історію України / Омелян Терлецький. – Львів : Видавнича Спілка «Діло», 1930. – 75 с., [4] мапи, [1] діяграма, [11] образків. – (Видання Товариства «Просвіта» ; ч. 761).
 15. Географічні обставини і три українські держави / Омелян Терлецький // Народній ілюстрований калєндар Товариства «Просвіта» на звичайний рік 1923. – Львів, 1922. – Річник 45. – С. 78–85.
 16. Гієретичне мистецтво в старинних і середновічних часах / О. Терлецький // Життя і знання. – Львів, 1930/1931. – Чис. 43 (7). – С. 208–214.
 17. Гості з Марса / О. Терлецький // Шлях. — Зальцведель, 1919. – Ч. 34. – С. 2.
 18. Два музеї / Омелян Терлецький // Подільський голос. – Тернопіль, [1906]. – Ч. 1. – С. 2–5 ; Ч. 2. – С. 2.
 19. Дві лекції географії в середних школах / Омелян Терлецький // Наша школа. – Львів ; Чернівці, 1913. – Рік 5. – С. 36–43, 84–91.
 20. Елєментарна географія / Омелян Терлецький. – Львів : Рідна Школа, 1926. – 84 с. : іл., рис., карти.
 21. З життя полонених-Українців в Німеччині в 1916 році / написав Омелян Терлецький // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1932. – Чис. 7/8. – С. 8–10 : іл.
 22. За століттями історії : [Основні події в 37-х роках кожного століття від Різдва Христового] / О. Терлецький // Народній ілюстрований календар «Просвіти» на звичайний рік 1937. – Львів, 1936 [1937]. – Річник 57. – С. 12–13.
 23. Заведення панщини на українських землях / О. Терлецький // Шлях – Зальцведель, 1919. – Ч. 7. – С. 2–3.
 24. Історія української громади в Раштаті 1915–1918. / О. Терлецький – Київ; Ляйпціг: Українська накладня, 1919. – С. 1–429.
 25. Історія України від 1728 до 1917 р. / О. Терлецький. – Львів: Накл. Т- ва Просвіта, 1936. – 104 с.
 26. Історія України від 1917 р. до найновіших часів / О. Терлецький. – Львів : Накл. Т-ва Просвіта, 1936. – 112 с.
 27. Історія України з багатьма образками та мапами / О. Терлецький. – нове, переглянене й допов. вид. – Львів : Накл. Т-ва Просвіта, 1938. – 408 с.
 28. Історія України: княжа доба / О. Терлецький. – Львів : Накл. Т-ва Просвіта, 1936. – 72с.
 29. Історія України. Нове переглянене й доповнене видання.  –  Львів, 1938.
 30. Історія України: козацька доба / О. Терлецький. – Львів : Накл. Т-ва Просвіта, 1936. – 84 с.
 31. Історія української держави / О. Терлецький. – Т. 1: Княжа доба.  –  Львів, 1923.
 32. Історія української держави / О. Терлецький. Львів, 1924.– Т. 2: Козацька доба.
 33. Історія Української держави: у 2 т. / О. Терлецький. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1972. – Т. 1. Княжа Доба. – 247 с.
 34. Історія України з багатьма образками та мапами / написав Омелян Терлецький. – Нове видання, переглянуте й доповнене. – Львів, 1938. – 407 с., [53] іл., [6] мап. – Накладом Товариства «Просвіта».
 35. Історія «Учительської громади» (1908–1933) / О. Терлецький // Двадцятьпятьліття товариства «Учительська громада»: ювіл. наук. зб. – Львів, 1935. – С. 7–48.
 36. Історія Української держави: у 2 т. Т. 2. Козацька Доба / О. Терлецький. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1965. – 302 с.
 37. Кінець світа / написав Омелян Терлецький. – Львів, 1921. –20 с. – (Знання : бібліотека популярно-наукових викладів ; ч. 6).
 38. Козаки на Білій Руси в р. 1654—1656 / написав Омелян Терлецкий // Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. – Львів, 1896. – Т. 14, кн. 4. – С. 1–30.
 39. Константин князь Острожский. Істория фондациї князя Острожского в Тернополи / Омелян Терлецький. – Тернопіль, 1909. – С. 1–47.
 40. Мандрівні народи / О. Терлецький // Життя і знання. –Львів 1928/1929. – Чис. 19/20 (7/8). – С. 204–209.
 41. Молодь в історії України / О. Терлецький // Студентський прапор. – 1944. – Ч. 1(7). – С. 33–38.
 42. На віче! / О. Терлецький // Народня Просвіта. – Львів, 1923. –Ч. 5. – С. 73–74.
 43. На Ватиканському горбі / О. Терлецький // Життя і знання. — Львів, 1928/1929. – Чис. 22/23 (10/11). – С. 310–317. Накладом Української книгарні і антикварні у Львові.
 44. Первісна культура в людей / О. Терлецький // Життя і знання. – Львів, 1929/1930. – Чис. 31 (7). – С. 198–203.
 45. Полїтичні подїї на галицкій Руси в р. 1340 : по смерти Болеслава Юрия II. [Електронний ресурс] / Омелян Терлецький // Записки товариства імени Шевченка, Т. XII. – Текст. дані. –Львів, 1896. –– Режим доступу: https://tinyurl.com/yvnbe472 (дата звернення 7.11.2023). – Назва з екрана.
 46. Суспільні верстви в історії України / О. Терлецький // Народній ілюстрований калєндар Товариства «Просвіта» на звичайний рік 1929.  Львів, 1928. – Річник 51. – С. 132–140.
 47. Україна на вершку могучості за козацької доби / О. Терлецький // Народній ілюстрований калєндар Товариства «Просвіта» на звичайний рік 1930. – Львів, 1929. – Річник 52. – С. 77–84.
 48. Україна заборолом культури й цівілізації перед степовиками / Омелян Терлецький. – Львів : Видавнича Спілка «Діло», 1930. – 92 с. : карти, мал., схеми. – (Народна бібліотека «Просвіти» ; ч. 760).
 49. Українці в Німеччині 1915–1918. Історія української громади в Раштаті [Електронний ресурс] / О. Терлецький. – Текст. дані. – Київ-Ляйпціґ : «Українська Накладня», 1919. – Т. 1. – 429 с. – Режим доступу: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/20690/file.pdf (дата звернення 03.11.2023). – Назва з екрана.
 50. Українці-полонені у Вецлярському таборі підчас повстання Української держави в другій половині 1917 року / написав Омелян Терлецький // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1932. – Чис. 12. – С. 4–5 : іл.
 51. Чому я викладав астрономію? / О. Терлецький // Громадська Думка. – Вецляр, 1918. – Ч. 1/2. – С. 3–4.
 52. Ще про наслідки світової війни / О. Терлецький // Шлях. – Зальцведель, 1919. – Ч. 6. – С. 4.
 53. Як будував і як руйнував український народ / О. Терлецький. – Львів : Українське вид-во, 1941. – 24 с.
 54. Яка повинна бути Народня Просвіта? / О. Терлецький // Народня Просвіта. – Львів, 1923. – Ч. 10. – С. 155–156.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали