НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Г. П. Шерстюка

Окремі видання
 1. Антонець Н. Б. Шерстюк Григорій Пилипович / Н.Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях : у двох книгах / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 462–469.
 2. Гончаренко С. У. Шерстюк Григорій Пилипович / С. У. Гончаренко // Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – С.363.
 3. Каневська Л. Шерстюк Григорій Пилипович / Лариса Каневська // Шевченківська енциклопедія : у 6 т. / НАН України, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. : М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – Київ : Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, 2015. – Т. 6. Т – Я. – С. 969–970.
 4. Поповський А. М. Шерстюк Григорій Пилипович / А. М. Поповський // Українська мова : енциклопедія / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови ; редкол. : В. М. Русанівський (співголова), О. О. Тараненко (співголова), М. П. Зяблюк [та ін.]. – 2-ге вид., вирп. і доп. – Київ : Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 805.
 5. Старовойтенко І. Рада – щоденна українська газета Наддніпрянщини. Покажчик змісту (1906 – 1908 роки) : видання у 3-х томах /І. Старовойтенко, Ю. Горбач ; НАН України, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ : Темпора, 2021. – Т. 1. – 1224 с.
 6. Чикаленко Є. Щоденник : у 2-х томах / Євген Чикаленко. – Київ : Темпора, 2004. – Т. 1 (1907–1918). – 428 с.
Статті
 1. Антонець Н. До історії творення сучасної початкової школи : Григорій Шерстюк (1882 – 1911) / Наталія Антонець // Наукове забезпечення технологічного прогресу ХХІ сторіччя : матеріали міжнар. наук. конф., 1 трав. 2020 р. – Чернівці, 2020. – Т. 4. – С. 17–18. – Режим доступу : https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/01.05.2020/289 (дата звернення: 20.10.2022). – Назва з екрана.
 2. Гай П. Товаришеві Г. П. Шерстюкові / П. Гай // Рада. – 1911. – 26 жовт. (8 листоп.) (№ 241). – С. 2.
 3. Громадський пам’ятник // Світло. – 1912. – Кн. 2. – С. 6–8.
 4. Збірник пам’яти Гр. Шерстюка // Світло. – 1912. – Кн. 2. – С. 51–52.
 5. Збірник пам’яти Гр. Шерстюка // Рада. – 1912. – 13 (26) берез. (№ 60). – С. 3.
 6. Збірник пам’яти Гр. Шерстюка // Рада. – 1912. – 24 жовт. (№ 242). – С. 2.
 7. Єфремов С. Душа «Світла». Пам’яті товариша-друга / Сергій Єфремов // Світло. – 1911. – Кн. 3. – С. 3–6.
 8. Єфремов С. Нова рана / Сергій Єфремов // Рада. – 1911. – 26 жовт. (8 листоп.). (№ 241). – С. 1.
 9. Огієнко І. Українська граматична література. Розгляд підручників, по яких можна вчитись і вчити вкраїнської мови / Іван Огієнко // Рада. – 1908. – 12 (25) лют. (№ 35). – С. 2.
 10. Огієнко І. Українська граматична література. Розгляд підручників, по яких можна вчитись і вчити вкраїнської мови (кінець) / Іван Огієнко // Рада. – 1908. – 13 (26) лют. (№ 36). – С. 2.
 11. Пам’яти Г. П. Шерстюка // Рада. – 1911. – 27 жовт. (9 листоп.)( № 242). – С. 3.
 12. Пам’яти Г. П. Шерстюка // Рада. – 1911. –2 (15) листоп. (№ 247). – С. 2.
 13. Пам’яти Г. П. Шерстюка // Рада. – 1911. –4 (17) листоп. (№ 249). – С. 3.
 14. Пам’ятник Г. П. Шерстюкові // Світло. – 1912. – Кн. 2. – С. 72.
 15. Похорон Г. П. Шерстюка // Рада. – 1911. – 27 жовт. (9 листоп.) (№ 242). – С. 2–3.
 16. Редакція. Григорій Шерстюк. Некролог. / Редакція // Світло. – 1911. – Кн. 2. – С. 3–8.
 17. Романович Н. Похорон (Пам’яти Г. Шерстюка) / Наталя Романович // Рада. – 1911. – 28 жовт. (10 листоп.) (№ 243). – С. 2.
 18. Стрижавський Ю. Замість магнатів (уривок з повісті) : присвячується світлій пам’яті українського учителя Гр. Шерстюка / Ю. Стрижавський // Світло. –1911. – Кн. 4. – С. 32 – 55.
 19. Стрижавський Ю. Замість магнатів (уривок з повісті) : присвячується світлій пам’яті українського учителя Гр. Шерстюка / Ю. Стрижавський // Світло. –1912. – Кн. 5. – С. 34 – 50.
 20. Тищенко-Сірий Ю. З історії української дитячої книжки / Юрій Тищенко-Сірий // На сторожі душі української дитини / Об’єднання Працівників Дитячої Літератури. – Париж ; Нью-Йорк ; Торонто ; Буенос-Айрес ; Мельборн : Об’єднання працівників дитячої літератури, 1951. – С. 5–21.
 21. Тусін Ф. На дружню могилу. Пам’яті Г. П. Шерстюка / Ф. Тусін // Рада. – 1911. – 16 (29) листоп. (№ 259). – С. 2–3.
 22. Черкасенко С. Григорій Шерстюк (некролог) / Спиридон Черкасенко // Рада. – 1911. – 26 жовт. (8 листоп) (№ 241). – С. 1–2.
 23. Черкасенко С. На дорогій могилі / Спиридон Черкасенко // Рада. – 1912. – 24 жовт. (6 листоп.) (№ 242). – С. 2.
 24. Якобчук Н. О. Творча спадщина Григорія Шерстюка на шпальтах газети «Рада» / Н. О. Якобчук // Modern research in world science. Proceedings of IV International scientific and practical conference (July 10–12, 2022). SPC «Sci-conf.com.ua». – Lviv, 2022. – C. 753 – 759. – Режим доступу : https://tinyurl.com/3pb25389 (дата звернення: 20.10.2022). – Назва з екрана.
 25. Якобчук Н. О. Перший підручник для вивчення української мови у школах Наддніпрянської України (з творчої спадщини Григорія Шерстюка) / Н. О. Якобчук // Scientific forum: theory and practice of research: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference, September 16, 2022. Valencia, Kingdom of Spain: European Scientific Platform. – Valencia, Kingdom of Spain, 2022. – С. 124 – 126. – Режим доступу: https://tinyurl.com/mrjvwhhr (дата звернення: 20.10.2022). – Назва з екрана.
 26. Якобчук Н. О. Спогади та некрологи сучасників як джерело дослідження біографії Григорія Шерстюка (1882-1911) / Н. О. Якобчук // Інноваційна педагогіка. – 2022. – Вип. 51. – Т. 2. – С. 31–36. – Режим доступу:http://www.innovpedagogy.od.ua/51-2 (дата звернення: 20.10.2022). – Назва з екрана.
Електронні ресурси
 1. Рудницька Т. О. До 135-річчя від дня народження Григорія Шерстюка (1882 – 1911), українського педагога, громадського діяча, мовознавця, видавця [Електронний ресурс] / Т. О. Рудницька // Педагогічний музей України НАПН України : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2017. – Режим доступу : https://tinyurl.com/2s3t8898 (дата звернення: 20.10.2022). – Назва з екрана.
 2. Тишкевич М. Григорій Шерстюк – зразок людини-громадянина [Електронний ресурс] / М. Тишкевич // Український інтерес : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2022. – Режим доступу : https://uain.press/blogs/grigorij-sherstyuk-ukrayinstvo-bulo-jogo-zhittyam-1369311 (дата звернення: 30.10.2022). – Назва з екрана.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали