НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Біографія О. Я. Савченко

Науково-педагогічна спадщина Олександри Савченко

Початкова школа – корінь усієї освіти, від якого залежить,
яким зеленим і пишним буде все дерево пізнання.

О. Я. Савченко

Педагогіка початкової школи України є широковідомою і визнаною в усьому світі завдячуючи праці Олександри Яківни Савченко. Нові ідеї розвитку української освіти гартуються під крилами відомих науковців, серед яких завжди сяятиме ім’я Олександри Яківни.

Олександра Яківна – відомий вчений у галузі загальної педагогіки та дидактики початкової школи, автор оригінальної педагогічної системи формування та розвитку пізнавальної активності та самостійності школярів. Є фундатором потужної наукової школи. Олександра Яківна є автором або співавтором понад 700 наукових праць та низки підручників. Брала активну участь в атестації кадрів вищої кваліфікації в якості члена спеціалізованих вчених рад [2].

Олександра Яківна підтримувала реформування шкільної освіти в Україні. Типові освітні програми для учнів 1 – 4 класів Нової української школи було розроблено під її керівництвом. Нове покоління українських школярів також буде навчатись і розвиватись завдяки роботі Олександри Яківни [3].

Олександра Яківна Савченко народилася 8 травня 1942 року в місті Ізмаїл Одеської області. У 1963 році закінчила Ізмаїльський державний педагогічний інститут, факультет педагогіки і методики початкового навчання. З 1963 по 1967 роки Олександра Яківна працювала вчителем початкових класів шкіл м. Києва та викладачем Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького.

Молодою вчителькою у 1967 році вона вступила до аспірантури Українського науково-дослідного інституту педагогіки Міністерства освіти УРСР і відтоді наукова діяльність стала для неї не просто роботою, а одним із найважливіших і найцікавіших складників життя; так про своє ставлення до науки говорить сама Олександра Яківна. Сходинки її професійного життя від молодшого, старшого, завідувача відділу початкової освіти до головного наукового співробітника Інституту педагогіки охоплюють державну й активну громадську діяльність. Упродовж 1995–2000 pоків Олександра Яківна працювала заступником міністра освіти України; у 1992 році вона стала академіком-засновником Академії педагогічних наук України і головним ученим секретарем, а з 1998 до 2002 pоку – академіком-секретарем Відділення дидактики, методики та інформаційних технологій в освіті АПН України. Сім років (2000–2007 pp.) Олександра Яківна обіймала високу посаду віцепрезидента АПН України.

Наукова діяльність О. Я. Савченко охоплює сферу концептуального та нормотворчого супроводу розвитку загальної середньої освіти в Україні; вона є автором педагогічної системи формування пізнавальної самостійності дітей молодшого шкільного віку. Дидактична система О. Я. Савченко визнана науковими колами України (вона – почесний професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського університету імені Бориса Грінченка, Миколаївського державного педагогічного університету імені В. О. Сухомлинського, Ізмаїльського гуманітарного університету, Хмельницької гуманітарної академії). За наукового керівництва Олександри Яківни підготовлено Концепцію державних стандартів загальної середньої освіти для 11-річної та 12-річної школи, Концепцію 12-річної школи, Концепцію початкової освіти, Державні стандарти для початкової і основної школи. Вона є одним із розробників Державної національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»), Національної доктрини розвитку освіти тощо. Також значним є внесок О. Я. Савченко в розвиток історико-педагогічної науки України. Олександра Яківна є автором понад 700 наукових праць, серед яких численні монографії, навчально-методичні посібники, декілька поколінь шкільних підручників. Серед друкованих видань: Український педагогічний журнал , підручники з читання для початкової школи; навчальні посібники розвивального спрямування для молодших школярів – «Барвистий клубочок», «Розвивай свої здібності», «Умій вчитися» (уперше в історії вітчизняного підручникотворення); підручник для студентів педагогічних факультетів «Дидактика початкової школи»; посібники для вчителів «Урок у початкових класах», «Сучасний урок у початкових класах», «Читання в 4 класі», «Виховний потенціал початкової освіти»; книга для батьків «Сімейне виховання.

Молодші школярі» та багато інших. Відомий український вчений у галузі загальної педагогіки і дидактики початкової школи О. Я. Савченко підготувала 15 докторів та 32 кандидати педагогічних наук, її учні завжди з теплом і вдячністю відгукуються про свого наукового керівника. «Якщо стиснути до афоризму особистісну характеристику нашого вчителя, то можна сказати: талановита, справжня, вимоглива, доброзичлива, духовна. І коли зустрінеш у житті таку Людину – Особистість, то час переростає у щось невимовно значне, що вивищує тебе над самим собою, зумовлює професійну наснагу і відповідальність» – так про Олександру Яківну пишуть її учні Н. М. Бібік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, і М. С. Вашуленко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, у книзі «Науковий простір академіка» (2012 р.) [4, c. 5–6].

Наступним поколінням вона залишила не тільки наукові праці, підручники й дидактичні посібники з читання для учнів початкових класів і студентів, а й дуже цінні поради для молодих вчителів: «Найперше — бути терплячими й оптимістичними відносно самих себе (адже не одразу все вийде добре), а найбільше – до вихованців. Молодий учитель не знає, до якого класу потрапить, він ще не знає дітей і не працював зі шкільним підручником, бо в бібліотеках вищих закладів освіти, як правило, їх немає. Учитель, котрий попрацював рік, два чи три, ще в стані становлення. Як би це не банально звучало, учитель той, хто повинен постійно вчитися. А молодий спеціаліст, який хоче стати справжнім учителем, повинен розраховувати пробігти довгу дистанцію, бути марафонцем.

Не соромтесь радитися з колегами, не «заганяйте» складну проблему вглиб, а прагніть скоріше в ній розібратись. По-друге, учитель за своєю сутністю повинен бути гуманістом. Коли дитина після хвороби прийде до школи, гуманний учитель скаже: «Тебе довго не було. Ми за тобою сумували. Підійди до мене на перерві, я розповім тобі про щось». А якщо вчитель не любить дитину, він зреагує: «Ось ти прийшов, і знову Оленка на тебе скаржиться». Як бачимо, різна реакція на одне й те саме… Василь Сухомлинський у книжці «Серце віддаю дітям», що видана у 55 країнах світу, тепло, емоційно, образно розкриває сутність гуманного вчителя.

Читайте його твори, там неперехідні цінності вчительської праці. По-третє, дуже важливо бути організованим. В організованого вчителя організовані учні, а головне, він не загубить суті. Зараз кажуть про те, що діти в перших класах мають переважно гратися. Проте дитина стомлюється від надмірної активності. Тому вчитель повинен бути дуже уважним і чергувати різні за навантаженням завдання, уміти прогнозувати реакції дітей, завчасно планувати роботу над проектами, які вимагають тривалих зусиль від школярів. Якщо учитель працює на межі своїх можливостей, діти відчують його нервозність, надрив. На мою думку, особистісні якості вчителя, його загальна культура важливіші за методичну навченість» [1].

Олександра Яківна – завжди намагалася наблизити активну наукову діяльність

до вирішення практичних проблем. Вона акцентувала увагу молодих вчених на необхідності підтримки інноваційного розвитку освітньої сфери насамперед шляхом впровадження педагогічних концепцій та методик у реальну шкільну практику.

Одночасно звертала увагу на необхідності знаходження нових нестандартних рішень, закликала застосовувати раціональні підходи у вирішенні будь-якої педагогічної або життєвої ситуації.

Життя Олександри Савченко – яскравий приклад долі дослідниці, яка свідомо обрала собі шлях бути провідником світлих ідеалів добра та справедливості. [3].

Використані джерела:

Усик Л. М. Науково-педагогічна спадщина Олександри Савченко // Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : зб. матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко «Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування» (м. Київ, 4 листопада 2021 р.) / Укладач Онопрієнко О. В. Київ. 2021. С. 94–96.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали