НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Я. Б. Рєзніка

 1. Проскура, О. В. Януш Корчак та Яків Рєзнік: досвід самопроектування / О. В. Проскура. – Едектрон. текст. Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v2/i9/14.pdf. – Назва з екрана.
 2. Резник Липа Борухович. Резник Янкев Борухович // Российская еврейская энциклопедия: в 4-х т. / [под ред. А. И. Гаркави]. – М. : Епос, 1995. – 985 с.
  Т. 2.–1995. – С. 457.
  Т. 3.–1995. – С. 680
 1. Резник Яков Борисович // Педагогическая советская энциклопедия: в 4 т. / под ред. И. А. Каирова. – М. : Просвещение, 1966. – Т. 3. – С. 680.
 2. Резник Янкев Борухович [Электронный ресурс] // Российская Еврейская Энциклопедии. – Текст. данные. – Режим доступа: http://www.rujen.ru/index.php/РЕЗНИК_Янкев_Борухович. – Загл. с экрана.
 3. Шевченко, С. М. Актуальні історико-педагогічні проблеми у творчій спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 3–4 квіт. 2006 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2006. – С. 28.
 4. Шевченко, С. М. Визначення Я. Б. Рєзніком основних форм шкільного навчання / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 141–145.
 5. Шевченко, С. М. Вклад Я. Б. Рєзніка у розвиток теоретичних основ радянської дидактики / С. М. Шевченко // Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.практ. конф., 7–9 жовт. 2005 р., Херсон / Херсон. держ. унт. – Херсон : Видво ХДУ, 2005. – Вип. 40. – С. 277–281.
 6. Шевченко, С. М. Дидактичні ідеї Я. Б. Рєзніка як основа діяльності новаторського внеску / С. М. Шевченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 26–28 квіт. 2006 р., Ялта / Крим. гуманіт. унт . – Ялта : Крим. гум. унт, 2006. – Вип. 10, ч. 2. – С. 196–203.
 7. Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2004. – № 9. – С. 56–58.
 8. Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали зв. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2004 р., Київ. Ч. II / Ін-т педагогіки АПН України ;редкол. : В. М. Мадзігон (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2004. – С. 32.
 9. Шевченко, С. М. Історичний розвиток діяльності інституту педагогіки України(1926–1940) / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.-наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2005 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2005. – С. 15.
 10. Шевченко, С. М. Маловідома сторінка в макаренкознавстві / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3/4. – С. 174–178.
 11. Шевченко, С. М. Невідомий вчений і педагог: до 110ї річниці з дня народження Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 69–71.
 12. Шевченко, С. М. Новаторська діяльність дослідного дитячого будинку в м. Києві (1919–1929) // Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки 2006 р. : матеріали звіт.наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 2–3 квіт. 2007 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2007. – С. 23–24.
 13. Шевченко, С. М. Обґрунтування Яковом Борисовичем Рєзніком психологічних основ навчального процесу / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали зв. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 26–28 берез. 2002 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2002. – Ч. 1. – С. 15–16.
 14. Шевченко, С. М. Организация учебно-воспитательной работы в Киевском исследовательском еврейском детдоме (20е гг. ХХ в.) [Электронный ресурс] / С. М. Шевченко // Наукова бібліотека України. – Режим доступа: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/2202-organizatsija-navchalno-vihovnoyi-roboti-v-kiyivskomu-doslidnomu-evrejskomu-ditbudinku-20-i-rr-hh-st.html. – Загл. с экрана.
 15. Шевченко, С. М. Організаційні форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу / С. М. Шевченко // Вісн. Луган. нац. пед. унту ім. Тараса Шевченка : наук.метод. зб. за матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 9–10 лист. 2006 р., Луганськ / Луган. нац. пед. унт ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : «Альма-матер», 2006. – № 19 , ч. II. – С. 59–66.
 16. Шевченко, С. М. Перша докторська дисертація з педагогіки в Україні / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 12. – С. 72–74.
 17. Шевченко С. М. Пояснювальне читання як головний метод педагогіки початкової освіти / С. М. Шевченко // Почат. шк. – 2006. – № 3. – С. 40–42.
 18. Шевченко, С. М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 125–130.
 19. Шевченко, С. М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 25–26 берез. 2003 р., Київ / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2003. – Ч. 1. – С. 21.
 20. Шевченко, С. М. Проблеми виховання у педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зб. наук. пр. за матеріалами дванад. пед. читань, 29–30 верес. 2005 р., Полтава / Полтав. держ. пед. унт ім. В. Г. Короленка. – Полтава : «Фірма «Техсервіс», 2005. – Вип. 5. – С. 364–371.
 21. Шевченко, С. М. Розвиток «Дослідного дитячого будинку» під керівництвом Я. Б. Рєзніка на початку ХХ ст. // Вісн. Житомир. держ. унту ім. Івана Франка : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 22 лист. 2007 р., Житомир / Житомир. держ. унт ім. Івана Франка. – Житомир : Видво ЖДУ, 2007. – Вип. 36. – С. 216–218.
 22. Шевченко, С. М. Творча діяльність Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 4–6 груд. 2002 р., Київ / Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Ч. 4. – С. 202–208.
 23. Шевченко, С. М. Я. Б. Рєзнік про використання лекційного методу викладання в школі / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2006. – № 2. – С. 74.
 24. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; Інт педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18.
 25. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; Інт педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 273 с. – Бібліогр.: с. 250–273.

Анонси та оголошення

18.04.2024

Щиро вітаємо

ГАВРИЛЕНКА ДМИТРА ФЕДОРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали