НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель : до 155-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену; наук. консультант, авт.вступ. ст. Є. І. Коваленко. – К., 2010. – 175 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу”; Вип. 6).

Публікації про життя та діяльність С. Ф. Русової (2011 р.)

1. Адаменко, Г. І. До ювілею Софії Русової : [з досвіду впровадження ідей С. Русової в практику сучас. дошкіл. закл.] / Г. І. Адаменко, Н. І. Мисливченко // Освіта Сумщини. – 2011. – № 2. – С. 46-48.
2. Адаменко, Г. Софія Русова – ангел-охоронець дитинства : [до 155-річчя від дня народження] / Г. Адаменко, Н. Мисливченко // Пед. трибуна. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 15.
3. Андреєва, Т. Т. Сенсорне виховання дітей засобами природи у педагогічній системі Софії Русової / Т. Т. Андреєва // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 95-98.
4. Антонець, Н. Б. Права людини – наскрізна ідея громадсько-просвітницької і творчої спадщини Софії Русової / Н. Б. Антонець // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 99-102.
5. Богданець-Білоскаленко, Н. І. Роль рідної мови в національному вихованні дитини у поглядах Софії Русової та Якова Чепіги / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 103-105.
6. Булавко, В. Берегиня дошкільної педагогіки Софія Русова / В. Булавко // Освіта України. – 2011. – 14 берез. (№ 19/20). – С. 11.
7. Гальонка, О. А. Творча реалізація ідей С. Русової в практиці освітян Чернігівщини / О. А. Гальонка, Н. О. Ланько // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 78-83.
8. Дацюк, Г. Повертаючись до вересня : [про вшанування пам’яті С. Русової в Україні] / Г. Дацюк // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – С. 1-3.
9. Дем’яненко, С. Д. Ідеї С. Ф. Русової про навчання дітей рідної мови / С. Д. Дем’яненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 110-113.
10. Демченко, Н. М. Вимоги до особистості вчителя в спадщині Софії Русової / Н. М. Демченко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 106-109.
11. Джус, О. В. Ціннісні імперативи творчої спадщини Софії Русової у контексті сучасних націотворчих процесів в Україні / О. В. Джус // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 38-40. – Бібліогр.: 10 назв.
12. Доркену, А. Перший в Україні біобібліографічний покажчик про Софію Русову / А. Доркену, Т. Лога // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 77-79.
13. Доркену, А. Її життя лишається прикладом служіння українському народові : [про роботу Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності”, присвяченої 155-річчю від дня її народження] / А. Доркену // Пед. газета. – 2011. – Трав. (№ 5). – С. 6.
14. Дьоміна, О. В. З досвіду використання ідей Софії Русової про моральне виховання в роботі Київського професійного ліцею транспорту / О. В. Дьоміна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 114-117.
15. Єресько, О. Софія Русова та журнал „ДВ” : до 155-річчя від дня народження Софії Русової / Олег Єресько // Дошкіл. виховання. – 2011. – № 2. – С. 2-3. – Бібліогр.: 5 назв.
16. Єськова, Т. Л. Ідеї Софії Русової про використання ручної праці у вихованні працелюбності дітей дошкільного віку / Т. Л. Єськова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 122-125.
17. Зайцева, Л. І. Особливості процесуальних уявлень дітей дошкільного віку в контексті ідей С. Русової / Л. І. Зайцева // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 118-121.
18. Зайченко, І. В. З досвіду використання творчої спадщини С. Русової у процесі підготовки майбутніх педагогів у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка / І. В. Зайченко // Наука і освіта. – 2011. – № 4. – С. 157-159. – Бібліогр.: 2 назв.
19. Кирій, С. Педагогічні ідеї Софії Русової в сучасній практиці / С. Кирій // Пед. газета. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 8.
20. Кирій, С. Відзначення 155-ї річниці від дня народження С. Ф. Русової / С. Кирій // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 80.
21. Коваленко, Є. І. Педагогічна спадщина Софії Русової в історико-педагогічному дискурсі / Є. І. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 84-89.
22. Коваленко, О. Погляди Софії Русової : чи реалізуються вони в наш час / О. Коваленко // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – Вкладка, с. 4-8.
23. Коваленко, О. В. Видавнича і громадська діяльність С. Ф. Русової в умовах Російської імперії / О. В. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 126-130.
24. Корж, Н. М. Центр педагогічної спадщини Софії Русової / Н. М. Корж // Вивчаємо укр. мову та літературу. – 2011. – № 7. – С. 2-5.
25. Корж, Н. Школа – це стиль виховання, навчання й життя : реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ : [представлено досвід практичного впровадження ідей С. Русової в Ріпкинській гімназії (Чернігівська обл.)] / Н. Корж // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 3. – С. 46-65.
26. Кот, Н. А. Використання здоров’яформуючих технологій у світлі ідей С. Русової / Н. А. Кот, П. В. Баранова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 131-133.
27. Кочерга, О. М. Аналіз поглядів Софії Русової на проблему відповідальності вчителя / О. М. Кочерга // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 134-138.
28. Лопатіна, Г. О. Роль художнього слова в педагогічній спадщині Софії Федорівни Русової / Г. О. Лопатіна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 146-149.
29. Лохвицька, Л. В. Софія Русова про організацію середовища для дітей дошкільного віку / Л. В. Лохвицька // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 150-152.
30. Мартиненко, О. В. Використання ідей С. Русової у розвитку дитячої танцювальної творчості засобами народної хореографії / О. В. Мартиненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 139-142.
31. Маяцька, Н. О. Ідеал вихователя очима Софії Русової / Н. О. Маяцька // Таврійський вісн. освіти. – 2011. – № 3. – С. 12-18.
32. Метод проектів за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп. – К. : Шкіл. світ, 2012. – 128 с. : іл. – (Б-ка „Шкільного світу”).
33. Міленіна, Г. С. Педагогічні ідеї в спадщині С. Русової та М. Монтессорі / Г. С. Міленіна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 143-145.
34. Міхно, О. П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі „Світло” (1910-1914 рр.) / О. П. Міхно // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 41-44. – Бібліогр.: 17 назв.
35. Музей у дошкільному навчальному закладі : з досвіду роботи школи-дит. садка ім. Софії Русової / [упоряд. Т. В. Вороніна ; ред. рада : Т. Шаповал та ін.]. – К. : Шкіл. світ, 2011. – 125, [1] с. – (Б-ка „Шкільного світу”), (Дошкілля).
36. Наконечна, М. М. Гуманізм Софії Русової та сучасні виклики психології / М. М. Наконечна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 153-155.
37. Омеляненко, А. В. Використання лінгводидактичних ідей С. Русової в процесі навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми / А. В. Омеляненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 156-159.
38. Онищенко, Н. Колиска Софії Русової / Н. Онищенко // Слово Просвіти. – 2011. – № 48. – С. 6.
39. Примушко, Н. М. Хата радості за Софією Русовою / Н. М. Примушко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 164-168.
40. Проскура, О. Будинок Песталоцці-Фребеля у Берліні. До 100-річчя статті Софії Русової : [про історію і сьогодення будинку Песталоцці-Фребеля] / О. Проскура // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – Вкладка, с. 9-13.
41. Рогова, П. І. Софія Русова в українській бібліографії / П. І. Рогова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 90-94.
42. Синекоп, Л. Софіїн день: 155 років від дня народження Софії Русової. Чи гідно ми пошановуємо це ім’я? / Л. Синекоп // Дзеркало тижня. – 2011. – 1 жовт. (№ 35). – С. 11.
43. Скомороха, Г. О. „Сіємо добре, вічне в душі найменших” (з досвіду практичної реалізації педагогічних ідей С. Русової про виховання в дитини моральності і духовності) / Г. О. Скомороха // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 169-173.
44. Софія Русова // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 17/18. – С. 1.
45. Софія Русова : педагог-просвітитель, державний діяч (1856-1940) // Рідна шк. – 2011. – № 3. – 3-а с. обкл.
46. Стрельнікова, Н. М. Внесок Софії Русової у виховний процес сьогодення / Н. М. Стрельнікова, Н. О. Падун // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 160-163.
47. Тельчарова, О. О. Софія Русова про організацію сюжетних ігор дітей дошкільного віку / О. П. Тельчарова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 174-177.
48. Тютюнник, Є. Донька чернігівської землі : виповнилося 155 років з дня народження видатної української просвітительки і громадської діячки Софії Русової / Є. Тютюнник // Уряд. кур’єр. – 2011. – 22 лют. (№ 33). – С. 17.
49. Харченко, Н. В. Проблема психологічного розвитку дитини в педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Н. М. Харченко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 178-181.
50. Химич, Н. Є. Християнські ідеї Софії Русової та духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку / Н. Є. Химич // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 182-185.
51. Цина, В. І. Софія Русова і українська національна система освіти / В. І. Цина // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 186-189.
52. Ярмак, Н. О. Софія Русова та Олександр Музиченко: співставлення поглядів на підготовку вчителя початкової школи / Н. О. Ярмак // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 190-193.

2012 р.

 1. *Американські правнуки Софії Русової // Світ-інфо. –2012. – 26 жовт. (№ 13). – С. 2.
 2. Антонець, Наталія. Дві гілки родоводу Софії Русової / Наталія Антонець // Пед. газета. – 2012. – Верес. (№ 9). – С. 7.
 3. *Антонець, Наталія. Сторінки з книги життя Софії Русової / Наталія Антонець // Перша вчителька. – 2012. – № 2. – С. 58–61.
 4. Антонець, Наталія. Сторінки з книги життя Софії Русової : відома укр. жінка-просвітителька народилася в рос. сім’ї зі шведським і французьким корінням / Наталія Антонець // Освіта України. – 2012. – 24 верес. (№ 39). – С. 16.
 5. *Бундак, О. А. Маловідомі сторінки біографії Софії Русової / О. А. Бундак // Єлисавет. Зб. наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Іст. науки, 2012. – Вип.1. – С. 329–340.
 6. *Ганаба, Світлана. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій / Світлана Ганаба. // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Серія: Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ. – 2012. – Вип. 16. – С. 35–40.
 7. Гарус, Світлана. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової : (у практиці роботи кафедри початкових класів Ріпкинської гімназії) / С. Гарус // Почат. шк. – 2012 – № 6. – С. 56–57.
 8. Груць,  Г. М. Теоретичні засади розвитку суспільного дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Г. М. Груць // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. –2012. – № 2. – С. 55–59. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2012_2_12
 9. *Демченко, Т. Софія Русова про революціонерів-народовольців / Т. Демченко // Сіверян. літопис. – 2012. – № 3-4. – С. 129–133. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_3-4_16
 10. Джус, О. Софія Русова у педагогічному просторі українського зарубіжжя (1920 – 1930 рр.) /О. Джус // Психол.-пед. проблеми сіл. школи – 2012. – № 42. – С. 223–229. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42%281%29__34
 11. Ємельова, А. Ідеї трудового виховання в спадщині освітніх діячів України кінця XIX – початку XX століття [охарактеризовано ідеї трудового виховання в спадщині вітчизняних педагогів К. Ушинського, М. Корфа, Б. Грінченка, … С. Русової] / А. Ємельова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Філологічні науки. – 2012. – № 24. – С. 133–139. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_24%282%29__21
 12. Калюжна, Т. Соціально-педагогічні погляди Софії Русової / Т. Калюжна // Психол.-пед. проблеми сіл. школи – 2012. – № 42(1). – С. 245–249. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42%281%29__37
 13. Коваленко, О. В. Літературна спадщина С. Ф. Русової: погляд крізь час / О. В. Коваленко // Пед. освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 11.– С. 156–160. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_30
 14. Коваленко, О. Образ дитини в психолого-педагогічній спадщині С. Ф. Русової / О. Коваленко // Психол.-пед. проблеми сіл. школи – 2012. – № 40. – С. 115–119. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_40_19
 15. *Коваленко, Олександр. Гніздо вільнодумства і гуманності: садиба Ліндфорсів-Русових в Олешні та її мешканці / Олександр Коваленко, Олександр Рахно ; Благод. фонд ім. Софії Русової, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : Лозовий В. М., 2012. – 29 с.
 16. Коваленко, О. В. Турбота про здоров’я – найважливіша праця вихователя (В. Сухомлинський та С. Русова про здоров’я дітей) / О. В. Коваленко // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [у 4 т.] /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 98–101.
 17. *Козаченко, В. Софія Русова й українська ідея : [таку назву має громадсько-просвітницький проект чернігівського історика-краєзнавця Володимира Єрмака] / Володимир Козаченко // Деснянська правда. – 2012. – 7 квіт. (№ 38). – С. 4.
 18. Кузь, В. Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення / В. Кузь // Іст.-пед. альманах / НАПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань : [б. в.], 2012. – Вип. 2. – С. 44–47. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2012_2_10
 19. Кучинська, І. О. Проблематика громадянського становлення особистості у педагогічних поглядах Софії Русової / І. О. Кучинська // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. Серія: Пед. та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2012. – Вип. 637. – С. 104–111.
 20. Мельник, Ольга. Погляди С. Русової на особу: історіографія питання / О. Мельник // Освіта і упр. – 2012. Т. 15 – № 2/3. – С. 150–154.
 21. Метод проектів за ідеями Софії Русової / [упоряд. Л. О. Синекоп]. – Київ : Шкіл. світ, 2012. – 135 с.
 22. Перший лауреат премії імені Софії Русової : нагороди // Літ. Україна. – 2012. – 6 верес.(№ 34). – С. 12.
 23. *Петрова, М. С. Ідея національного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / М. С. Петрова // Наук. пошук молодих дослідників : зб. наук. пр. студентів. Пед. науки. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 3. – С. 147–151.
 24. *Проскура, Елена. София Русова и ее слова доброй правды о евреях / Елена Проскура // Тхия. – 2012. – 19 янв. (№ 1). – С. 2.
 25. *Рахно, О. Подружжя Олександр та Софія Русови у суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Олександр Рахно // Сіверян. літопис. – 2012. – № 5/6. – С. 131–138.
 26. Рогова, Павла. Перше видання в українській бібліографії про Софію Русову / П. Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 4. – С. 10–14.
 27. Рубан, А. Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі [С. Русова про значення дитячої книги у розвитку та вихованні дітей] / А. Рубан // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 5. – С. 38–42. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_5_8
 28. Січкар, Алла. Софія Русова і Ксенія Маєвська: ідеї діяльнісного підходу до морального виховання / Алла Січкар // Дошк. виховання. – 2012. – № 12. – С. 10–12.
 29. Софія Русова. З маловідомого і невідомого : [трилогія]. Ч. 3. «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка…» / упоряд.: З. Нагачевська, О. В. Джус. – Івано-Франківськ, 2012. – 603 с.
 30. *Степанова, Т. М. Педагогічні ідеї С. Ф. Русової щодо виховання мовленнєвої особистості дошкільників / Т. М. Степанова // Наук. вісн. Донбасу. – 2012. – № 3. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_3_15
 31. *Таран, О. М. Гуманістична спрямованість дидактичної системи С. Русової / О. М. Таран // Наук. зап. Ніжин. держ. уні-ту ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 2. – С. 213–216. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_2_56
 32. Шоробура, Інна. Внесок Софії Русової у розвиток шкільної географічної освіти / І. Шоробура // Психол.-пед. проблеми сіл. школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 43, Ч. 2. – С. 368–372.

2013 р.

 1. Винничук, О. Історико-педагогічна генеза ролі вчителя у духовному вихованні дитини (на прикладі поглядів Софії Русової) / О. Винничук // Гуманітар. вісн. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2013. – Вип. 30. – С. 566–571.
 2. *20 років з іменем Софії / Від. освіти Ріпк. райдержадмін., Олешн. загальноосвіт. шк. I-III ступенів ім. С. Ф. Русової. – Олешня : [б. в.], 2013. – 12 с.
 3. Джус, Оксана. Шевченкіана Софії Русової : навч. посіб. / О. Джус / МОН України, Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 225 с.
 4. Дяков, І. В. Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової / І. В. Дяков // Наук. зап. нац. ун-ту «Острозька академія». Психологія і педагогіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 46–54. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_8
 5. Зайченко, І. В. До питання про історіографію дослідження творчої спадщини С. Ф. Русової / І. В. Зайченко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 257–261. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_54
 6. *Коваленко, Олена. «…Незримі ниточки, що об’єднують серця» [В. Сухомлинський та С. Русова про розвиток творчої особистості] / О. Коваленко // Наук. зап. Кіровогр. деж. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. Серія: Пед. науки. – 2013. – Вип. 123(2). – С. 153–157. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123%282%29__41
 7. Кузьменко, Юлія. Педагоги-класики про проблему формування культури праці дітей : [проаналізовано педагогічну спадщину вітчизняних педагогів-класиків С. Ф. Русової, С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, щодо формування у дітей культури праці] / Ю. Кузьменко // Наук. зап. КДПУ. Серія: Пед. науки. – Кіровоград : КДПУ, 2013. – Вип. 123, Т. I. – С. 191–195. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123%281%29__48
 8. *Логай, Н. М. Виховання волі і характеру дитини у творчому доробку Софії Русової як важлива складова становлення особистості з успішною життєвою стратегією / Н. М. Логай // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 26–30 вересня 2013 року, смт. Гаспра, АР Крим. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2013. – С. 99–101
 9. Мельник, О. Є. Актуалізація освітньо-філософської спадщини С. Русової в умовах реформування української освіти : [монографія] / О. Є. Мельник. – Чернігів : Десна, 2013. – 131 с.
 10. *Мороз К. С. Софія Русова про розумове виховання молодших школярів засобами природи / К. С. Мороз. // Наук. вісн. Донбасу. – 2013. – № 1. – Текст статті доступний також в інтернеті:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_1_35
 11. *Музей Софії Русової відкрито на батьківщині видатної просвітянки // Слово просвіти. – 2013. – 17–23 жовт. (№ 41). – С. 5.
 12. Образотворча діяльність дітей: за ідеями Софії Русової / упоряд. Людмила Синекоп. – Київ, 2013. – 111 с.
 13. Резніченко, І. Г. Видавнича діяльність О. Русова як шлях до просвітництва / І. Г. Резніченко / Пед. дискурс : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 15. – С. 599–604. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_122
 14. *Слюсаренко, Н. В.  Софія Русова про виховання підростаючого покоління / Н. В. Слюсаренко // Вибрані наук. ст. та фрагменти пр. : у 2 ч. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2013. Ч. 2. – С. 382–387 .
 15. Слюсаренко, Н. В. Софія Русова в соціально-педагогічному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Н. В. Слюсаренко // Вибрані наук. ст. та фрагменти пр. : У 2-х ч. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2013. Ч. 2. – С. 387–391.
 16. *Ткаченко, Ю. Софія Русова та її внесок у вітчизняну педагогіку / Ю. Ткаченко // Дидаскал. Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики. – 2013. – № 13. – С. 349–352. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6384
 17. Тютюнник, Є. Нова оселя Софії Русової / Є. Тютюнник // Уряд. кур’єр. – 2013. – 9 жовтня. – С. 17.
 18. *Холодінова, І. Сучасне дошкільне патріотичне виховання в світлі педагогічних ідей Софії Русової / І. Холодінова // Дидаскал. Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики. – 2013. – № 13. – С. 361–365. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6388

2014 р.

 1. *Антипін Є. Б. Ідеї трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець XIX – початок XX століття) / Є. Б. Антипін // Освітол. дискурс. – 2014. – № 4. – С. 1–9. – Текст статті доступний також в інтернеті: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_4_3
 2. *Гаврик, В. Стежинами Софії Русової / Вікторія Гаврик // Деснянська правда. – 2014. – 11 груд. (№ 49. – С. 3.
 3. Гулей, Іван. Софія Русова і Тернопільщина / Іван Гулей // Вільне життя. – 2014. – 4 лип. (№ 53). – С. 2–3.
 4. Дацюк Г. Раз добром нагріте серце… : до дня народження Софії Русової [Електронний ресурс] / Г. Дацюк // День. – 2014. – 17 лют. – Текст. дані. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/raz-dobrom-nagrite-sercze.html (дата звернення : 08.01.2021). – Назва з екрана.
 5. *Євдокименко, І. Публіцистика Софії Русової на шпальтах «Літературно-Наукового Вістника» (1904—1918 рр.) / І. Євдокименко // Зб. пр. наук.-дослід. ін.-ту пресознавства. – 2014. – Вип. 4 – С. 496–506. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2014_4_41
 6. *Євдокименко, І. М. Публікації Софії Русової на сторінках журналу «Світло» з погляду журналістської та редакторської майстерності / І. М. Євдокименко // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. – 2014. – Вип. 1/2. – С. 76-81. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_1-2_17
 7. Євдокименко, Ірина. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової / І. Євдокименко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 8. – С. 24–27.
 8. Жидкова, Н. М. Відстоювання національних прав Софією Русовою / Н. М. Жидкова // Молодий вчений. – 2014. – № 9. – С. 114–118. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_9_29
 9. Калічак, Ю. Створення нових типів дошкільних навчальних закладів як результат співпраці Софії Русової й Аркадія Животка / Ю. Калічак // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 2014. – Вип. 29(2). – С. 83–93. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29%282%29__12
 10. Кривопуск, О. М. Естетичне виховання дошкільника засобами пізнання природи на основі педагогічних поглядів С. Ф. Русової / О. М. Кривопуск // Світ виховання. – 2014. – № 4. – С. 56–58.
 11. Курліщук, Н. М. Проблеми соціального виховання дітей у теоретичній спадщині С. Ф. Русової / Н. М. Курліщук // Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : наук.-практ. журн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – 2014. – № 12. – С. 144–147.
 12. Міленіна, Г. С. Відродження педагогічних ідей вільного виховання С. Русової і М. Монтессорі в сучасній педагогічній практиці / Г. С. Міленіна // Наук вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. –2014. – Вип. 1.45. – С. 90–95. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.45_22
 13. *Мусієнко-Репська, В. І. Вектор духовно-релігійного виховання дітей у педагогічній спадщині Софії Русової / В. І. Мусієнко-Репська // Виховання і культура. – 2014. – № 2/3. – С. 109–111.
 14. Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової / [авт. кол.: Н. П. Красовська, О. В. Люкшина [та ін.] ; упоряд. Семізорова Валентина Володимирівна]. – Київ, 2014. – 125 с.
 15. Отич, Олена. Використання педагогічної спадщини Cофії Русової в морально-духовному вихованні дошкільника / О. Отич // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ ; Полтава : ІПООД НАПН України, 2014. – Вип. 7. – С. 53–60.
 16. Шмиголь, В. М. Виховання життєво компетентної особистості : через упровадження пед. ідей Софії Русової у практику роботи з дошкільниками / В. М. Шмиголь // Дошк. навч. закл. – 2014. – № 12. – С. 2–12.

2015 р.

 1. Гурський, В. А. Просвітницька діяльність Софії Русової / В. А. Гурський // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 24–25 берез. 2015 р. : [у 3 т.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14, Т. 3. – С. 113–114.
 2. Міленіна, Г. С. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки » / Міленіна Галина Сергіївна ; [наук. керівник Світлана Іванівна Якіменко] ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с.
 3. *Проніков, О. К. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди діячів української революції [М. Грушевський, І Стешенко, С. Русова] / О. К. Проніков // Історія педагогіки : курс лекцій / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Слово, 2015. – С. 265–276.
 4. *Спадщина С. Ф. Русової в контексті сучасності: з досвіду роботи Шаповалівської ЗОШ : зб. статей / за ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 83 с.
 5. Тарапака, Н. В. Погляди С. Ф. Русової на проблеми морального виховання дітей дошкільного віку / Н. В. Тарапака, А. М. Мартін // Наук. зап. КДПУ. Серія: Пед. науки. – Кіровоград : КДПУ, 2015. – Вип. 140. – С. 136–140.
 6. Черкаська, Г. Софія Русова: «Нація народжується біля дитячої колиски, тільки на рідному грунті» [Електроннийй ресурс] //Ua Modna : сайт. – Текст. дані. – Режим доступу: http://www.uamodna.com/articles/sofiya-rusova-naciya-narodzhuetjsya-bilya-dytyachoyi-kolysky-tiljky-na-ridnomu-runti/. – Назва з екрана.
 7. Якименко, С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. – Київ : Слово, 2015. – 293 с.

2016 р.

 1. *«Апостол правди і науки»: (до 160-річчя від дня народження Софії Федорівни Русової – українського педагога, прозаїка, літературознавця і громадського діяча) [Електронний ресурс] / підгот. С. Ю. Загородна // ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – Текст. дані. – Тернопіль, 2016.– Режим доступу: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/en/virtual-exhibitions/1672-rysova (дата звернення: 08.01.2021). – Назва з екрана.
 2. Аніщук, А. М. Використання педагогічних ідей С. Русової формуванні мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві / А. М. Аніщук // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 5–8. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_3
 3. Антипін, Євген. Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Є. Антипін // Рідна шк. –2016. – № 5/6. – С. 61–65.
 4. Артюх, М. Національні ідеї Софії Русової в практиці підготовки сучасного керівника закладів освіти / М. Артюх // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 109–112.
 5. Байло В. В. Сучасна школа очима Софії Русової / В. В. Байло // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 9–13. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_4
 6. *Березівська, Л. Д. Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) / Л. Д. Березівська // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 286–290. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_53
 7. Березкіна, О. «Софії Русовій присвячується» / Олена Березкіна // Черніг. відомості. – 2016. – 10 лют. (№ 6). – С. 16.
 8. Богуш А. М. Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової / А. М. Богуш // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 2016. – № 1. – С. 7–12.
 9. Богуш, А. М. Ресурси національного виховання С. Русової в умовах трансформації суспільства / А. М. Богуш // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – № 135. – С. 14–18. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_5
 10. Богуш, А. Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку : концепція Софії Русової та сьогодення / Алла Богуш // Дошк. виховання. – 2016. – № 2. – С. 2–5.
 11. Божук, Н. Нація зароджується лише на рідному грунті… : (до 160-ліття Софії Русової) / Н. Божук // Голос України. – 2016. – 20 лют. (№ 32). – С. 17.
 12. Венгловська, Олена. Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової – громадського діяча, просвітителя, педагога / О. Венгловська // Рідна шк. – 2016. – № 5/6. – С. 51–55. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_5-6_11
 13. Грабовський, Сергій. Софія Русова: Україна як хрест і покликання : до 160-річчя від дня народження / С. Грабовський / День. – 2016. – 19 лют. (№ 29/30). – С. 20.
 14. *Гулей, І. Повернення до «Щоденника» Софії Русової / І. Гулей // Вільне життя. – 2016. – 7 верес. (№ 70). – С. 5.
 15. Давидюк, Н. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті організації сучасної системи позашкільної освіти / Н. Давидюк // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 113–115.
 16. Денисенко, Н. Л. Педагогічні ідеї Софії Русової в сучасній школі / Н. Л.Денисенко // Пед. майстерня. – 2016. – № 11. – С. 28–30.
 17. *Джус, Оксана. Народно-педагогічні засади творчості Софії Руслвої / Оксана Джус // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», присвяченій 160-річчяю від дня народження С. Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ, Україна) / за заг.ред.Т.К.Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 204–207. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://conference.pu.if.ua/forum/files/25022016/5/Dzhus.pdf
 18. Джус, О. В. Життя і творчість Софії Федорівни Русової (1856-1940) : наук.-метод. посіб. / О. В. Джус. – Івано-Франківськ : НАІР. – 2016. – 215 с.
 19. *Дічек, Н. П. Софія Русова як зачинатель української педагогічної компаративістики // Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності» (24–26 березня 2016 р., Ніжин). – Ніжин : ДУ імені Миколи Гоголя, 20116. – С. 10–14.
 20. *Дяков, І. В. Фольклор як засіб виховання особистості в педагогічній спадщині Софії Русової / І. В. Дяков // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 291 –295. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_54
 21. *Дяков, І. Просвітницька діяльність С. Русової та її внесок у розвиток освітніх установ / І. Дяков // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 116–119.
 22. Дяков, І. Формування концепції позашкільного виховання особистості в умовах діяльності Софії Русової в Міністерстві освіти періоду Директорії / І. Дяков // Пед. дискурс. – 2016. – Вип. 20. – С. 62–67. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2016_20_11
 23. Єськова, Т. Л. Впровадження ідей Софії Русової щодо використання ручної праці у вихованні дітей дошкільного віку / Т. Л. Єськова // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 26–28. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_8
 24. Журавель, С. Вшанували пам’ять Софії Русової / С. Журавель // Літ. Україна. – 2016. – 3 берез. (№ 8). – С. 3.
 25. *Зайченко, І.  В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : монографія / І. В. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 214 с.
 26. Іванюк Ганна. Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні / Г. Іванюк // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», присвяченої 160-річчю від дня народження С.Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ) / за заг. ред. Т. К. Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 213–217.
 27. Іванюк, Ганна. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні / Г. Іванюк // Рідна шк. – 2016. – № 5/6. – С. 46–50.
 28. *Каганова, І. Софія Русова заснувала бібліотеку Короленка / Ірина Каганова // Деснянська правда. – 2016. – 18 лют. (№ 7). – С. 8.
 29. Кислий, А. О. Релігійно-педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти / А. О. Кислий, О. Ф. Кисла // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Пед. науки; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – Вип. 135. – С. 29 – 32.
 30. *Коваленко, Є. І. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті сучасності / Є. І. Коваленко // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 296–300. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_55
 31. Коваленко, О. В. Концепція українського дитячого садка С. Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах / О. В. Коваленко // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 33–37. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_10
 32. Колотило, О. М. Естетичне виховання учнів початкових класів: погляди Софії Русової та сьогодення / О. М. Колотило // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія : Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 38–40.
 33. *Корж, Н. Роль центру педагогічної спадщини Софії Русової у вихованні успішної особистості / Наталія Корж // Життя Полісся. – 2016. – 13 лют. (№ 7). – С. 6.
 34. *Кулик І. О. Принципи особистісно орієнтованого навчання в педагогічній спадщині Софії Русової. // Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті нової української школи : зб. наук. праць. – Чернігів, 2019. – С. 195–202.
 35. *Курманська, В. Життя, віддане Україні: ділова інтелектуальна гра, присвячена 160-річчю від дня народження Софії Русової / В. Курманська // Позашкілля. – 2016. – № 1. – С. 65–68.
 36. Лавріненко, Л. Окремі аспекти здоров’язбереження дітей у педагогічній спадщині С. Русової / Л. Лавріненко // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 122–125. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_31
 37. Макаренко, Л. В. Використання ідей С. Русової у процесі підготовки майбутніх вихователів до організації музичної діяльності дошкільників/ Л. В. Макаренко // Вісн Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 105–107. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_28
 38. *Маліновська, Н. В. Використання лінгводидактичної спадщини С. Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів / Н. В. Маліновська // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 2016. – № 5. – С. 73–77.
 39. Масюк, Т. В. Організація методичної роботи з вивчення й упровадження педагогічної та творчої спадщини С. Ф. Русової / Т. В. Масюк // Завучу. Усе для роботи. – 2016. – № 3/4. – С. 2–8.
 40. Масюк, Т. В. Організація методичної роботи щодо вивчення і впровадження педагогічної та творчої спадщини С. Ф. Русової / Т. В. Масюк // Управління шк. – 2016 – № 4/6. – С. 2–7.
 41. *Матвійчук, О. Є. Виховання культури читача в педагогічній спадщині Софії Русової / О. Є. Матвійчук // Особистість, суспільство, політика: матеріали. V Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд. С. Терепищий. – Ч. 1. – Люблін: WSEI, 2016. – С. 20–23.
 42. Мацібора, Н. Г. Видатний педагог, державний діяч, просвітитель – Софія Русова : до 160 річниці від дня народження Софії Русової / Н. Г. Мацібора // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – № 7/8 (квіт.). – С. 13–16.
 43. Міленіна, Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект / Г. Міленіна // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 125–127. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_32
 44. *Міщенко, Л. Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу / Л. Б. Міщенко // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. Освіти ; – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 124–132.
 45. Мороз-Рекотова, Л. В. Використання ідей Софії Русової у формуванні професійно-комунікативної культури мовлення в майбутніх вихователів / Л. В. Мороз-Рекотова // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 117–119. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_31
 46. *Огієнко Д. П. Софія Русова про трудове виховання дітей дошкільного віку / Д. П. Огієнко // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика». Івано-Франківськ, 2016. – С. 243 – 246.
 47. *Полум‘яна патріотка: до 160-річчя від дня народження С. Ф. Русової (1856-1940) // Календар знаменних і пам‘ятних дат / Вісн. Кн. палати. –2016. – № 1. – С. 69–81.
 48. Рацул, Анатолій. Софія Федорівна Русова – організатор і теоретик національно-освітньої системи України / А. Рацул // Психол.-пед. проблеми сіл. школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – Вип. 55. – С. 216–222. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2016_55_29
 49. Рінгіс, Л. Русова Софія Федорівна: посестра Лесі Українки [Електронний ресурс] /Л. Рінгіс // Нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Текст. дані. – Режим доступу : https://kneu.edu.ua/ua/University_en/about_university/milest_of_hist/fam_teachers/rusova. (дата звернення : 08.01.2021). – Назва з екрана.
 50. Січкар, Алла. Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової / А. Січкар // Рідна шк. – 2016. – № 5/6. – С. 56–60. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_5-6_12
 51. Стадник, О. Г. Софія Русова – фундатор українського краєзнавства / О. Г. Стадник // Географія. – 2016. – № 3/4. – С. 65–67.
 52. *Тітаренко, С. А. Питання гендерного підходу до виховання дітей у педагогічному доробку Софії Русової / С. А. Тітаренко // Актуальные научные исследования в современном мире: ХІХ Междунар.научн. конф., 26–27 ноября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 11(19), ч. 4 – С. 105–108.
 53. Улюкаєва, І. Г. Діяльність Софії Русової щодо створення системи дошкільного виховання в Україні у 1917 – 1919 рр. / І. Г. Улюкаєва // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 60–64. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_17
 54. Улюкаєва, І. Г. Концепція дошкільного виховання Софії Русової / І. Г. Улюкаєва // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту : зб. наук. пр. Серія: Пед. науки. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – Вип.1. – С. 266–273.
 55. Улюкаєва, І. Г. Педагогічна діяльність та ідеї С. Ф. Русової / І. Г. Улюкаєва // Історія дошк. педагогіки : підруч. – Київ : Слово, 2016. – С. 228–255.
 56. Улюкаєва, І. Г. Історія дошкільної педагогіки : підруч. / Ірина Улюкаєва ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – Київ : Слово, 2016. – 423 с.
 57. Цимбалюк, О. Професійно-комунікативна педагогічна діяльність вихователя дошкільного закладу в контексті педагогічної спадщини С. Русової / О. Цимбалюк // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 131–134. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_34
 58. Чепурний, В. Нація зароджується лише на рідному грунті… : до 160-ліття Софії Русової / В. Чепурний // Голос України. – 2016. – 20 лют. (№ 32). – С. 17.
 59. Черепенко, А. С. Ідеї Софії Русової в сучасному вихованні / А. С. Черепенко // Шкіл. психологу. Усе для роботи. – 2016. – № 4. – С. 2–5.
 60. *Швед, М. Перший в Україні пам’ятник Софії Русової відкрито в Ріпкинській гімназії / Михайло Швед // Життя Полісся. – 2016. – 20 лют. (№ 8). – С. 2.
 61. Шпак, В. Яка школа, така й держава: 160 років з дня народження Софії Русової / підгот. Віктор Шпак // Уряд. кур’єр. – 2016. – 13 лют. (№ 29). – С. 9.

2017 р.

 1. Барило, О. А. Розвиток ідеї свідомості української культури у працях С. Русової та К. Ушинського / О. А. Барило // Витоки пед. майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 19. – С. 48–54. – (Пед. науки).
 2. Захарова, А. О. Концепція національного виховання Софії Русової – дороговказ до розвитку творчих здібностей української дитини / А. О. Захарова // Нива знань. – 2017. – № 1. – С. 36–38.
 3. Кулик, Наталія. Азбука довкілля : [Софія Русова] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2017. – № 50. – С. 14–15.
 4. Нечепа, Василь. «Рятуймо пісню, як себе!» [Про настанови Софії Русової й чернігівську реальність] / Василь Нечепа // Педагогіка толерантності. – 2017. – № 1. – С. 59–61.
 5. *Софія Русова : наук. пр. / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський ; Львів. крайове т-во «Рідна школа», Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т пед. освіти. – Львів : Бадікова Н. О., 2017. – 162 с.
 6. Халімон, Н. М. Погляди С. Русової та Л. Деполович на вимоги до професійної етики педагога / Н. М. Халімон // Вісн. Черніг. нац. пед. уні-ту. Серія: Пед. науки. – 2017. – Вип. 146. – С. 196–198. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_146_45
 7. Чепіль, М. М. Дитина як суб’єкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / М. М. Чепіль // Наука і освіта. – 2017. – №2. – С. 20–24.
 8. *Шекет, Юлія. Софія Русова: ширити коло дитячої любові : [про укр. педагога, літературознавця, прозаїка, громад. діячку] / Ю. Шекет // Жінка. – 2017. – Черв. (№ 6). – С. 14–15.

2018 р.

 1. Баліка, Л. М. Актуалізація поглядів видатних українських педагогів щодо ролі книги та читання у вихованні особистості : [погляди С. Русової на роль книги та читання у вихованні дитини] / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 7, Т. 2. – С. 53–60. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7%282%29__8
 2. *Венгловська, О. А. Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової / О. А. Венгловська, М. С. Ткач // Молодий вчений. – 2018.– № 3(1). – С. 72–5. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3%281%29__19
 3. Вернидуб, Г. В. Спогади Софії Русової : (уривки) / Г. В. Вернидуб // Шкіл. бібліотека. – 2018. – № 3. – С. 84–92.
 4. Гарасим, І. І. Проблема розвитку мовлення дошкільників у світлі педагогічної спадщини Софії Русової / І. І. Герасим // Зб. наук. пр. студентів та магістрантів Кам’янець-Подільького нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 102–103.
 5. Джус, О. Українська школа: єдина, діяльна, національна : актуальність ідеї Софії Русової для сучасної освіти / О. Джус // Учитель почат. шк. – 2018. – № 10. – С. 3–6.
 6. Дяков І. В. Позашкільна освіта у творчій спадщині й просвітницькій діяльності Софії Русової (1856-1940) / І. В. Дяков // Пед. альманах. – 2018. – Вип. 39. – С. 264–269. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_39_41
 7. Дяков, І. В. Національне виховання особистості в сучасній школі в контексті поглядів Софії Русової / І. В. Дяков // Наук. часоп. Нац. пед.ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Пед. науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 85–88.
 8. Дяков, І. В. Педагогічні погляди Софії Русової щодо виховання особистості в системі позашкільної освіти / І. В. Дяков // Інновац. педагогіка. – 2018. – Вип. 6. – С. 14–17.
 9. *Назаренко, Д. Бути гарним педагогом – це бути справжнім реформатором майбутнього життя України : [про презентацію мемуарів педагога і літературознавця Софії Русової] / Д. Назаренко // Слово Просвіти. – 2018. – № 26. – С. 13.
 10. *Погорілко, Д. М. Національне виховання української молоді у педагогічній спадщині Софії Русової / Д. М. Погорілко // Дидаскал. – 2018. – № 18. – С. 130–132. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12752
 11. Тимошик, М. Простіть невігластво земляків, професорко Русова : [про педагога, розробника концепції української національної школи Софію Русову] / М. Тимошик // Слово Просвіти. – 2018. – № 13. – С. 6–7.
 12. *Центр Софії Русової неймовірний усім: своїми розмірами, турботою, якою тут оточують малюків // Панорама. – 2018. –27 верес. (№ 94). – С. 5.
 13. *Швець, О. В. Концепт «Поетично-мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» в руслі лінгводидактичної спадщини С. Русової / О. В. Швець // Наук. вісн. Кремен. обласної гуманітарно-пед. академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2018. – Вип. 10. – С. 110–121. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2018_10_13

2019 р.

 1. *Блохин, Д. Роль Софії Русової і Олени Пчілки у відродженні української національної педагогіки. (до 170-ліття від дня народження Олени Пчілки) // Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько- українські зв’язки : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук. конф. в Мюнхені (3.04.2019 – 7.04.2019) / укл. і заг. ред.: Д. Блохин, М. Моклиця. Т. ХІ. Осадца Ю. В. Мюнхен-Тернопіль, 2019. – С. 271–288.
 2. Волохата, К. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження ідеї природовідповідності С. Русової у професійній діяльності / К. Волохата // Молодий вчений. – 2019. – № 7. – С. 3–36.
 3. *Гарус, Світлана. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи / Світлана Гарус // Життя Полісся. – 2019. – 8 берез. (№ 10). – С. 3.
 4. *Дровозюк, Л. Софія Русова: дві святині – власна школа й власне військо / Л. Дровозюк // Іст. калейдоскоп. – 2019.– № 1. – С. 29–31.
 5. *Єрмак, В. «Майдан Софії Русової: історія без міфів”» / Володимир Єрмак // Деснянська правда. – 2019. – 23 трав. (№ 20). – С. 4.
 6. Єськова, Т. Творча реалізація ідей С. Русової у процесі використання ручної праці в роботі закладів дошкільної освіти / Т. Єськова // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 10. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. –Рівне : РДГУ, 2019. – С. 165–168.
 7. *Кулик І. О. Принципи особистісно орієнтованого навчання в педагогічній спадщині Софії Русової. / Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті нової української школи : зб. наук. праць. Чернігів, 2019. – С. 195–202.
 8. *Маляр, Л. Русова про засоби реалізації національного виховання у закладах дошкільної освіти / Л. Маляр, Т. Красняник // Пед. інновації у фаховій освіті. Випуск 10. – Ужгород, 2019. – С. 117–122.
 9. *Пам’ятна дошка Софії та Олександру Русовим [відкрита на фасаді Черніг. ОУНБ імені В. Г. Короленка 22 травня 2019 року] // Світ-інфо. – 2019. – 6 черв. (№ 152). – С. 2.
 10. *Пам’ять про славетних земляків [родину Русових] // Панорама. – 2019. – 30 трав. (№ 22). – С. 13.
 11. *Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті нової української школи : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 15–16 лют. 2019 року / [редкол.: І. В. Зайченко та ін.] ; ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти» [та ін.]. – Ріпки : Ріпкін. гімназія ім. Софії Русової, 2019. – 239 с.
 12. Подобєд, Олена. Фундаторка концепції національного виховання Софія Русова / Олена Подобєд // Історія України. – 2019. – № 16. – С. 4.

2020 р.

 1. Джус, О. Софія Русова і розвиток українського позашкілля (до 20-річчя закону України «Про позашкільну освіту») / О. Джус // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 5–6 (99–100). – С. 225–235.
 2. Євдокименко, І. М. Публікаційна активність С. Русової як запорука популяризації прогресивних ідей кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / І. М Євдокименко // Молодий вчений. – 2020. – № 9.1 (85.1). – С. 36–40.
 3. Наталія Ек. Музично-виховні аспекти педагогічної спадщини Софії Русової / Наталія Ек // Молодь і ринок. – 2020. – № 2. – С. 151–156.
 4. Рудюк, Тетяна. Вивчення родинної лексики в концепції педагогічних поглядів Софії Русової (комунікативно-діяльнісний аспект) / Тетяна Рудюк // Актуальнi питання гуманітар. наук. Вип 32. Т. 2, 2020. – С. 221–225. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://www.aphnjournal.in.ua/archive/32_2020/part_2/40.pdf
 5. Синекоп, Людмила. Погляди Софії Русової на естетичне виховання / Л. Синекоп // Дит. садок. Мистецтво. – 2020. – лют. (№ 2). – с. 5-11.

З цими виданнями можете ознайомитись

у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.

Астериском відмічені документи з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної історичної бібліотеки України, Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, праці з онлайн-бібліотеки Google Книги.

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями.


Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали