НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель : до 155-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену; наук. консультант, авт.вступ. ст. Є. І. Коваленко. – К., 2010. – 175 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу”; Вип. 6).

Публікації про життя та діяльність С. Ф. Русової (2011 р.)

1. Адаменко, Г. І. До ювілею Софії Русової : [з досвіду впровадження ідей С. Русової в практику сучас. дошкіл. закл.] / Г. І. Адаменко, Н. І. Мисливченко // Освіта Сумщини. – 2011. – № 2. – С. 46-48.
2. Адаменко, Г. Софія Русова – ангел-охоронець дитинства : [до 155-річчя від дня народження] / Г. Адаменко, Н. Мисливченко // Пед. трибуна. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 15.
3. Андреєва, Т. Т. Сенсорне виховання дітей засобами природи у педагогічній системі Софії Русової / Т. Т. Андреєва // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 95-98.
4. Антонець, Н. Б. Права людини – наскрізна ідея громадсько-просвітницької і творчої спадщини Софії Русової / Н. Б. Антонець // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 99-102.
5. Богданець-Білоскаленко, Н. І. Роль рідної мови в національному вихованні дитини у поглядах Софії Русової та Якова Чепіги / Н. І. Богданець-Білоскаленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 103-105.
6. Булавко, В. Берегиня дошкільної педагогіки Софія Русова / В. Булавко // Освіта України. – 2011. – 14 берез. (№ 19/20). – С. 11.
7. Гальонка, О. А. Творча реалізація ідей С. Русової в практиці освітян Чернігівщини / О. А. Гальонка, Н. О. Ланько // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 78-83.
8. Дацюк, Г. Повертаючись до вересня : [про вшанування пам’яті С. Русової в Україні] / Г. Дацюк // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – С. 1-3.
9. Дем’яненко, С. Д. Ідеї С. Ф. Русової про навчання дітей рідної мови / С. Д. Дем’яненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 110-113.
10. Демченко, Н. М. Вимоги до особистості вчителя в спадщині Софії Русової / Н. М. Демченко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 106-109.
11. Джус, О. В. Ціннісні імперативи творчої спадщини Софії Русової у контексті сучасних націотворчих процесів в Україні / О. В. Джус // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 38-40. – Бібліогр.: 10 назв.
12. Доркену, А. Перший в Україні біобібліографічний покажчик про Софію Русову / А. Доркену, Т. Лога // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 77-79.
13. Доркену, А. Її життя лишається прикладом служіння українському народові : [про роботу Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності”, присвяченої 155-річчю від дня її народження] / А. Доркену // Пед. газета. – 2011. – Трав. (№ 5). – С. 6.
14. Дьоміна, О. В. З досвіду використання ідей Софії Русової про моральне виховання в роботі Київського професійного ліцею транспорту / О. В. Дьоміна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 114-117.
15. Єресько, О. Софія Русова та журнал „ДВ” : до 155-річчя від дня народження Софії Русової / Олег Єресько // Дошкіл. виховання. – 2011. – № 2. – С. 2-3. – Бібліогр.: 5 назв.
16. Єськова, Т. Л. Ідеї Софії Русової про використання ручної праці у вихованні працелюбності дітей дошкільного віку / Т. Л. Єськова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 122-125.
17. Зайцева, Л. І. Особливості процесуальних уявлень дітей дошкільного віку в контексті ідей С. Русової / Л. І. Зайцева // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 118-121.
18. Зайченко, І. В. З досвіду використання творчої спадщини С. Русової у процесі підготовки майбутніх педагогів у Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка / І. В. Зайченко // Наука і освіта. – 2011. – № 4. – С. 157-159. – Бібліогр.: 2 назв.
19. Кирій, С. Педагогічні ідеї Софії Русової в сучасній практиці / С. Кирій // Пед. газета. – 2011. – Берез. (№ 3). – С. 8.
20. Кирій, С. Відзначення 155-ї річниці від дня народження С. Ф. Русової / С. Кирій // Рідна шк. – 2011. – № 3. – С. 80.
21. Коваленко, Є. І. Педагогічна спадщина Софії Русової в історико-педагогічному дискурсі / Є. І. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 84-89.
22. Коваленко, О. Погляди Софії Русової : чи реалізуються вони в наш час / О. Коваленко // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – Вкладка, с. 4-8.
23. Коваленко, О. В. Видавнича і громадська діяльність С. Ф. Русової в умовах Російської імперії / О. В. Коваленко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 126-130.
24. Корж, Н. М. Центр педагогічної спадщини Софії Русової / Н. М. Корж // Вивчаємо укр. мову та літературу. – 2011. – № 7. – С. 2-5.
25. Корж, Н. Школа – це стиль виховання, навчання й життя : реалізація особистісного потенціалу учня: індивідуальна траєкторія його освіти та гімназійний освітній округ : [представлено досвід практичного впровадження ідей С. Русової в Ріпкинській гімназії (Чернігівська обл.)] / Н. Корж // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 3. – С. 46-65.
26. Кот, Н. А. Використання здоров’яформуючих технологій у світлі ідей С. Русової / Н. А. Кот, П. В. Баранова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 131-133.
27. Кочерга, О. М. Аналіз поглядів Софії Русової на проблему відповідальності вчителя / О. М. Кочерга // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 134-138.
28. Лопатіна, Г. О. Роль художнього слова в педагогічній спадщині Софії Федорівни Русової / Г. О. Лопатіна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 146-149.
29. Лохвицька, Л. В. Софія Русова про організацію середовища для дітей дошкільного віку / Л. В. Лохвицька // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 150-152.
30. Мартиненко, О. В. Використання ідей С. Русової у розвитку дитячої танцювальної творчості засобами народної хореографії / О. В. Мартиненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 139-142.
31. Маяцька, Н. О. Ідеал вихователя очима Софії Русової / Н. О. Маяцька // Таврійський вісн. освіти. – 2011. – № 3. – С. 12-18.
32. Метод проектів за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп. – К. : Шкіл. світ, 2012. – 128 с. : іл. – (Б-ка „Шкільного світу”).
33. Міленіна, Г. С. Педагогічні ідеї в спадщині С. Русової та М. Монтессорі / Г. С. Міленіна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 143-145.
34. Міхно, О. П. Проблема формування національної самосвідомості в публікаціях С. Русової в журналі „Світло” (1910-1914 рр.) / О. П. Міхно // Шлях освіти. – 2011. – № 2. – С. 41-44. – Бібліогр.: 17 назв.
35. Музей у дошкільному навчальному закладі : з досвіду роботи школи-дит. садка ім. Софії Русової / [упоряд. Т. В. Вороніна ; ред. рада : Т. Шаповал та ін.]. – К. : Шкіл. світ, 2011. – 125, [1] с. – (Б-ка „Шкільного світу”), (Дошкілля).
36. Наконечна, М. М. Гуманізм Софії Русової та сучасні виклики психології / М. М. Наконечна // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 153-155.
37. Омеляненко, А. В. Використання лінгводидактичних ідей С. Русової в процесі навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми / А. В. Омеляненко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 156-159.
38. Онищенко, Н. Колиска Софії Русової / Н. Онищенко // Слово Просвіти. – 2011. – № 48. – С. 6.
39. Примушко, Н. М. Хата радості за Софією Русовою / Н. М. Примушко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 164-168.
40. Проскура, О. Будинок Песталоцці-Фребеля у Берліні. До 100-річчя статті Софії Русової : [про історію і сьогодення будинку Песталоцці-Фребеля] / О. Проскура // Дит. садок. – 2011. – Лют. (№ 6). – Вкладка, с. 9-13.
41. Рогова, П. І. Софія Русова в українській бібліографії / П. І. Рогова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 90-94.
42. Синекоп, Л. Софіїн день: 155 років від дня народження Софії Русової. Чи гідно ми пошановуємо це ім’я? / Л. Синекоп // Дзеркало тижня. – 2011. – 1 жовт. (№ 35). – С. 11.
43. Скомороха, Г. О. „Сіємо добре, вічне в душі найменших” (з досвіду практичної реалізації педагогічних ідей С. Русової про виховання в дитини моральності і духовності) / Г. О. Скомороха // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 169-173.
44. Софія Русова // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 17/18. – С. 1.
45. Софія Русова : педагог-просвітитель, державний діяч (1856-1940) // Рідна шк. – 2011. – № 3. – 3-а с. обкл.
46. Стрельнікова, Н. М. Внесок Софії Русової у виховний процес сьогодення / Н. М. Стрельнікова, Н. О. Падун // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 160-163.
47. Тельчарова, О. О. Софія Русова про організацію сюжетних ігор дітей дошкільного віку / О. П. Тельчарова // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 174-177.
48. Тютюнник, Є. Донька чернігівської землі : виповнилося 155 років з дня народження видатної української просвітительки і громадської діячки Софії Русової / Є. Тютюнник // Уряд. кур’єр. – 2011. – 22 лют. (№ 33). – С. 17.
49. Харченко, Н. В. Проблема психологічного розвитку дитини в педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Н. М. Харченко // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 178-181.
50. Химич, Н. Є. Християнські ідеї Софії Русової та духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку / Н. Є. Химич // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 182-185.
51. Цина, В. І. Софія Русова і українська національна система освіти / В. І. Цина // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 186-189.
52. Ярмак, Н. О. Софія Русова та Олександр Музиченко: співставлення поглядів на підготовку вчителя початкової школи / Н. О. Ярмак // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 190-193.

2012 р.

 1. *Американські правнуки Софії Русової // Світ-інфо. –2012. – 26 жовт. (№ 13). – С. 2.
 2. Антонець, Наталія. Дві гілки родоводу Софії Русової / Наталія Антонець // Пед. газета. – 2012. – Верес. (№ 9). – С. 7.
 3. *Антонець, Наталія. Сторінки з книги життя Софії Русової / Наталія Антонець // Перша вчителька. – 2012. – № 2. – С. 58–61.
 4. Антонець, Наталія. Сторінки з книги життя Софії Русової : відома укр. жінка-просвітителька народилася в рос. сім’ї зі шведським і французьким корінням / Наталія Антонець // Освіта України. – 2012. – 24 верес. (№ 39). – С. 16.
 5. *Бундак, О. А. Маловідомі сторінки біографії Софії Русової / О. А. Бундак // Єлисавет. Зб. наук. пр. Кіровоград. нац. техн. ун-ту. Іст. науки, 2012. – Вип.1. – С. 329–340.
 6. *Ганаба, Світлана. Філософсько-освітні погляди Софії Русової в контексті сучасних педагогічних тенденцій / Світлана Ганаба. // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Серія: Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ. – 2012. – Вип. 16. – С. 35–40.
 7. Гарус, Світлана. Педагогічна спадщина С. Ф. Русової : (у практиці роботи кафедри початкових класів Ріпкинської гімназії) / С. Гарус // Почат. шк. – 2012 – № 6. – С. 56–57.
 8. Груць,  Г. М. Теоретичні засади розвитку суспільного дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Ф. Русової / Г. М. Груць // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. –2012. – № 2. – С. 55–59. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2012_2_12
 9. *Демченко, Т. Софія Русова про революціонерів-народовольців / Т. Демченко // Сіверян. літопис. – 2012. – № 3-4. – С. 129–133. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2012_3-4_16
 10. Джус, О. Софія Русова у педагогічному просторі українського зарубіжжя (1920 – 1930 рр.) /О. Джус // Психол.-пед. проблеми сіл. школи – 2012. – № 42. – С. 223–229. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42%281%29__34
 11. Ємельова, А. Ідеї трудового виховання в спадщині освітніх діячів України кінця XIX – початку XX століття [охарактеризовано ідеї трудового виховання в спадщині вітчизняних педагогів К. Ушинського, М. Корфа, Б. Грінченка, … С. Русової] / А. Ємельова // Вісн. Луган. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Філологічні науки. – 2012. – № 24. – С. 133–139. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_24%282%29__21
 12. Калюжна, Т. Соціально-педагогічні погляди Софії Русової / Т. Калюжна // Психол.-пед. проблеми сіл. школи – 2012. – № 42(1). – С. 245–249. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_42%281%29__37
 13. Коваленко, О. В. Літературна спадщина С. Ф. Русової: погляд крізь час / О. В. Коваленко // Пед. освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 11.– С. 156–160. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_11_30
 14. Коваленко, О. Образ дитини в психолого-педагогічній спадщині С. Ф. Русової / О. Коваленко // Психол.-пед. проблеми сіл. школи – 2012. – № 40. – С. 115–119. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2012_40_19
 15. *Коваленко, Олександр. Гніздо вільнодумства і гуманності: садиба Ліндфорсів-Русових в Олешні та її мешканці / Олександр Коваленко, Олександр Рахно ; Благод. фонд ім. Софії Русової, Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Черніг. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Чернігів : Лозовий В. М., 2012. – 29 с.
 16. Коваленко, О. В. Турбота про здоров’я – найважливіша праця вихователя (В. Сухомлинський та С. Русова про здоров’я дітей) / О. В. Коваленко // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту : матеріали V Міжнар. та ХІХ Всеукр. пед. читань, 11-12 жовт. 2012 р. у м. Донецьку : [у 4 т.] /М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України, Укр. асоц. ім. Василя Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Донец. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Донецьк : Витоки, 2012. – Т. 1. – С. 98–101.
 17. *Козаченко, В. Софія Русова й українська ідея : [таку назву має громадсько-просвітницький проект чернігівського історика-краєзнавця Володимира Єрмака] / Володимир Козаченко // Деснянська правда. – 2012. – 7 квіт. (№ 38). – С. 4.
 18. Кузь, В. Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення / В. Кузь // Іст.-пед. альманах / НАПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань : [б. в.], 2012. – Вип. 2. – С. 44–47. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ipa_2012_2_10
 19. Кучинська, І. О. Проблематика громадянського становлення особистості у педагогічних поглядах Софії Русової / І. О. Кучинська // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. Серія: Пед. та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. – 2012. – Вип. 637. – С. 104–111.
 20. Мельник, Ольга. Погляди С. Русової на особу: історіографія питання / О. Мельник // Освіта і упр. – 2012. Т. 15 – № 2/3. – С. 150–154.
 21. Метод проектів за ідеями Софії Русової / [упоряд. Л. О. Синекоп]. – Київ : Шкіл. світ, 2012. – 135 с.
 22. Перший лауреат премії імені Софії Русової : нагороди // Літ. Україна. – 2012. – 6 верес.(№ 34). – С. 12.
 23. *Петрова, М. С. Ідея національного виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / М. С. Петрова // Наук. пошук молодих дослідників : зб. наук. пр. студентів. Пед. науки. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – № 3. – С. 147–151.
 24. *Проскура, Елена. София Русова и ее слова доброй правды о евреях / Елена Проскура // Тхия. – 2012. – 19 янв. (№ 1). – С. 2.
 25. *Рахно, О. Подружжя Олександр та Софія Русови у суспільно-політичному житті України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. / Олександр Рахно // Сіверян. літопис. – 2012. – № 5/6. – С. 131–138.
 26. Рогова, Павла. Перше видання в українській бібліографії про Софію Русову / П. Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 4. – С. 10–14.
 27. Рубан, А. Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі [С. Русова про значення дитячої книги у розвитку та вихованні дітей] / А. Рубан // Вісн. Кн. палати. – 2012. – № 5. – С. 38–42. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2012_5_8
 28. Січкар, Алла. Софія Русова і Ксенія Маєвська: ідеї діяльнісного підходу до морального виховання / Алла Січкар // Дошк. виховання. – 2012. – № 12. – С. 10–12.
 29. Софія Русова. З маловідомого і невідомого : [трилогія]. Ч. 3. «Я не поетеса… Я не вчена… Я громадянка…» / упоряд.: З. Нагачевська, О. В. Джус. – Івано-Франківськ, 2012. – 603 с.
 30. *Степанова, Т. М. Педагогічні ідеї С. Ф. Русової щодо виховання мовленнєвої особистості дошкільників / Т. М. Степанова // Наук. вісн. Донбасу. – 2012. – № 3. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2012_3_15
 31. *Таран, О. М. Гуманістична спрямованість дидактичної системи С. Русової / О. М. Таран // Наук. зап. Ніжин. держ. уні-ту ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 2. – С. 213–216. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_2_56
 32. Шоробура, Інна. Внесок Софії Русової у розвиток шкільної географічної освіти / І. Шоробура // Психол.-пед. проблеми сіл. школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2012. – Вип. 43, Ч. 2. – С. 368–372.

2013 р.

 1. Винничук, О. Історико-педагогічна генеза ролі вчителя у духовному вихованні дитини (на прикладі поглядів Софії Русової) / О. Винничук // Гуманітар. вісн. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди : наук.-теорет. зб. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2013. – Вип. 30. – С. 566–571.
 2. *20 років з іменем Софії / Від. освіти Ріпк. райдержадмін., Олешн. загальноосвіт. шк. I-III ступенів ім. С. Ф. Русової. – Олешня : [б. в.], 2013. – 12 с.
 3. Джус, Оксана. Шевченкіана Софії Русової : навч. посіб. / О. Джус / МОН України, Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2013. – 225 с.
 4. Дяков, І. В. Проблеми морального виховання у творчій спадщині Софії Русової / І. В. Дяков // Наук. зап. нац. ун-ту «Острозька академія». Психологія і педагогіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 46–54. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2013_23_8
 5. Зайченко, І. В. До питання про історіографію дослідження творчої спадщини С. Ф. Русової / І. В. Зайченко // Пед. дискурс : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – Вип. 15. – С. 257–261. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_54
 6. *Коваленко, Олена. «…Незримі ниточки, що об’єднують серця» [В. Сухомлинський та С. Русова про розвиток творчої особистості] / О. Коваленко // Наук. зап. Кіровогр. деж. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка. Серія: Пед. науки. – 2013. – Вип. 123(2). – С. 153–157. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123%282%29__41
 7. Кузьменко, Юлія. Педагоги-класики про проблему формування культури праці дітей : [проаналізовано педагогічну спадщину вітчизняних педагогів-класиків С. Ф. Русової, С. Т. Шацького, А. С. Макаренка, В. О. Сухомлинського, щодо формування у дітей культури праці] / Ю. Кузьменко // Наук. зап. КДПУ. Серія: Пед. науки. – Кіровоград : КДПУ, 2013. – Вип. 123, Т. I. – С. 191–195. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2013_123%281%29__48
 8. *Логай, Н. М. Виховання волі і характеру дитини у творчому доробку Софії Русової як важлива складова становлення особистості з успішною життєвою стратегією / Н. М. Логай // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 26–30 вересня 2013 року, смт. Гаспра, АР Крим. – Київ : Ін-т обдарованої дитини, 2013. – С. 99–101
 9. Мельник, О. Є. Актуалізація освітньо-філософської спадщини С. Русової в умовах реформування української освіти : [монографія] / О. Є. Мельник. – Чернігів : Десна, 2013. – 131 с.
 10. *Мороз К. С. Софія Русова про розумове виховання молодших школярів засобами природи / К. С. Мороз. // Наук. вісн. Донбасу. – 2013. – № 1. – Текст статті доступний також в інтернеті:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_1_35
 11. *Музей Софії Русової відкрито на батьківщині видатної просвітянки // Слово просвіти. – 2013. – 17–23 жовт. (№ 41). – С. 5.
 12. Образотворча діяльність дітей: за ідеями Софії Русової / упоряд. Людмила Синекоп. – Київ, 2013. – 111 с.
 13. Резніченко, І. Г. Видавнича діяльність О. Русова як шлях до просвітництва / І. Г. Резніченко / Пед. дискурс : зб. наук. пр. – 2013. – Вип. 15. – С. 599–604. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_15_122
 14. *Слюсаренко, Н. В.  Софія Русова про виховання підростаючого покоління / Н. В. Слюсаренко // Вибрані наук. ст. та фрагменти пр. : у 2 ч. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2013. Ч. 2. – С. 382–387 .
 15. Слюсаренко, Н. В. Софія Русова в соціально-педагогічному просторі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Н. В. Слюсаренко // Вибрані наук. ст. та фрагменти пр. : У 2-х ч. – Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2013. Ч. 2. – С. 387–391.
 16. *Ткаченко, Ю. Софія Русова та її внесок у вітчизняну педагогіку / Ю. Ткаченко // Дидаскал. Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики. – 2013. – № 13. – С. 349–352. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6384
 17. Тютюнник, Є. Нова оселя Софії Русової / Є. Тютюнник // Уряд. кур’єр. – 2013. – 9 жовтня. – С. 17.
 18. *Холодінова, І. Сучасне дошкільне патріотичне виховання в світлі педагогічних ідей Софії Русової / І. Холодінова // Дидаскал. Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики. – 2013. – № 13. – С. 361–365. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/6388

2014 р.

 1. *Антипін Є. Б. Ідеї трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець XIX – початок XX століття) / Є. Б. Антипін // Освітол. дискурс. – 2014. – № 4. – С. 1–9. – Текст статті доступний також в інтернеті: URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2014_4_3
 2. *Гаврик, В. Стежинами Софії Русової / Вікторія Гаврик // Деснянська правда. – 2014. – 11 груд. (№ 49. – С. 3.
 3. Гулей, Іван. Софія Русова і Тернопільщина / Іван Гулей // Вільне життя. – 2014. – 4 лип. (№ 53). – С. 2–3.
 4. Дацюк Г. Раз добром нагріте серце… : до дня народження Софії Русової [Електронний ресурс] / Г. Дацюк // День. – 2014. – 17 лют. – Текст. дані. – Режим доступу: http://incognita.day.kiev.ua/raz-dobrom-nagrite-sercze.html (дата звернення : 08.01.2021). – Назва з екрана.
 5. *Євдокименко, І. Публіцистика Софії Русової на шпальтах «Літературно-Наукового Вістника» (1904—1918 рр.) / І. Євдокименко // Зб. пр. наук.-дослід. ін.-ту пресознавства. – 2014. – Вип. 4 – С. 496–506. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZPNDZP_2014_4_41
 6. *Євдокименко, І. М. Публікації Софії Русової на сторінках журналу «Світло» з погляду журналістської та редакторської майстерності / І. М. Євдокименко // Держава та регіони. Серія: Соц. комунікації. – 2014. – Вип. 1/2. – С. 76-81. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_1-2_17
 7. Євдокименко, Ірина. Публіцистична і педагогічна майстерність Софії Русової / І. Євдокименко // Вісн. Кн. палати. – 2014. – № 8. – С. 24–27.
 8. Жидкова, Н. М. Відстоювання національних прав Софією Русовою / Н. М. Жидкова // Молодий вчений. – 2014. – № 9. – С. 114–118. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2014_9_29
 9. Калічак, Ю. Створення нових типів дошкільних навчальних закладів як результат співпраці Софії Русової й Аркадія Животка / Ю. Калічак // Людинознавчі студії. Педагогіка. – 2014. – Вип. 29(2). – С. 83–93. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2014_29%282%29__12
 10. Кривопуск, О. М. Естетичне виховання дошкільника засобами пізнання природи на основі педагогічних поглядів С. Ф. Русової / О. М. Кривопуск // Світ виховання. – 2014. – № 4. – С. 56–58.
 11. Курліщук, Н. М. Проблеми соціального виховання дітей у теоретичній спадщині С. Ф. Русової / Н. М. Курліщук // Наука і освіта = Science and education = Наука и образование : наук.-практ. журн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського. – 2014. – № 12. – С. 144–147.
 12. Міленіна, Г. С. Відродження педагогічних ідей вільного виховання С. Русової і М. Монтессорі в сучасній педагогічній практиці / Г. С. Міленіна // Наук вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Пед. науки. –2014. – Вип. 1.45. – С. 90–95. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2014_1.45_22
 13. *Мусієнко-Репська, В. І. Вектор духовно-релігійного виховання дітей у педагогічній спадщині Софії Русової / В. І. Мусієнко-Репська // Виховання і культура. – 2014. – № 2/3. – С. 109–111.
 14. Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової / [авт. кол.: Н. П. Красовська, О. В. Люкшина [та ін.] ; упоряд. Семізорова Валентина Володимирівна]. – Київ, 2014. – 125 с.
 15. Отич, Олена. Використання педагогічної спадщини Cофії Русової в морально-духовному вихованні дошкільника / О. Отич // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ ; Полтава : ІПООД НАПН України, 2014. – Вип. 7. – С. 53–60.
 16. Шмиголь, В. М. Виховання життєво компетентної особистості : через упровадження пед. ідей Софії Русової у практику роботи з дошкільниками / В. М. Шмиголь // Дошк. навч. закл. – 2014. – № 12. – С. 2–12.

2015 р.

 1. Гурський, В. А. Просвітницька діяльність Софії Русової / В. А. Гурський // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів, 24–25 берез. 2015 р. : [у 3 т.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 14, Т. 3. – С. 113–114.
 2. Міленіна, Г. С. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз: автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки » / Міленіна Галина Сергіївна ; [наук. керівник Світлана Іванівна Якіменко] ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с.
 3. *Проніков, О. К. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди діячів української революції [М. Грушевський, І Стешенко, С. Русова] / О. К. Проніков // Історія педагогіки : курс лекцій / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Слово, 2015. – С. 265–276.
 4. *Спадщина С. Ф. Русової в контексті сучасності: з досвіду роботи Шаповалівської ЗОШ : зб. статей / за ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 83 с.
 5. Тарапака, Н. В. Погляди С. Ф. Русової на проблеми морального виховання дітей дошкільного віку / Н. В. Тарапака, А. М. Мартін // Наук. зап. КДПУ. Серія: Пед. науки. – Кіровоград : КДПУ, 2015. – Вип. 140. – С. 136–140.
 6. Черкаська, Г. Софія Русова: «Нація народжується біля дитячої колиски, тільки на рідному грунті» [Електроннийй ресурс] //Ua Modna : сайт. – Текст. дані. – Режим доступу: http://www.uamodna.com/articles/sofiya-rusova-naciya-narodzhuetjsya-bilya-dytyachoyi-kolysky-tiljky-na-ridnomu-runti/. – Назва з екрана.
 7. Якименко, С. І. Педагогічні ідеї Софії Русової та Марії Монтессорі: порівняльний аналіз : монографія / С. І. Якименко, Г. С. Міленіна. – Київ : Слово, 2015. – 293 с.

2016 р.

 1. *«Апостол правди і науки»: (до 160-річчя від дня народження Софії Федорівни Русової – українського педагога, прозаїка, літературознавця і громадського діяча) [Електронний ресурс] / підгот. С. Ю. Загородна // ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. – Текст. дані. – Тернопіль, 2016.– Режим доступу: http://library.tnpu.edu.ua/index.php/en/virtual-exhibitions/1672-rysova (дата звернення: 08.01.2021). – Назва з екрана.
 2. Аніщук, А. М. Використання педагогічних ідей С. Русової формуванні мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві / А. М. Аніщук // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 5–8. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_3
 3. Антипін, Євген. Софія Русова про наступність у трудовому вихованні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку / Є. Антипін // Рідна шк. –2016. – № 5/6. – С. 61–65.
 4. Артюх, М. Національні ідеї Софії Русової в практиці підготовки сучасного керівника закладів освіти / М. Артюх // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 109–112.
 5. Байло В. В. Сучасна школа очима Софії Русової / В. В. Байло // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 9–13. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_4
 6. *Березівська, Л. Д. Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу «Вільна українська школа» (1917–1920) / Л. Д. Березівська // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 286–290. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_53
 7. Березкіна, О. «Софії Русовій присвячується» / Олена Березкіна // Черніг. відомості. – 2016. – 10 лют. (№ 6). – С. 16.
 8. Богуш А. М. Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової / А. М. Богуш // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 2016. – № 1. – С. 7–12.
 9. Богуш, А. М. Ресурси національного виховання С. Русової в умовах трансформації суспільства / А. М. Богуш // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – № 135. – С. 14–18. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_5
 10. Богуш, А. Національно-патріотичне виховання в українському дитячому садку : концепція Софії Русової та сьогодення / Алла Богуш // Дошк. виховання. – 2016. – № 2. – С. 2–5.
 11. Божук, Н. Нація зароджується лише на рідному грунті… : (до 160-ліття Софії Русової) / Н. Божук // Голос України. – 2016. – 20 лют. (№ 32). – С. 17.
 12. Венгловська, Олена. Організаційно-педагогічна діяльність Софії Русової – громадського діяча, просвітителя, педагога / О. Венгловська // Рідна шк. – 2016. – № 5/6. – С. 51–55. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_5-6_11
 13. Грабовський, Сергій. Софія Русова: Україна як хрест і покликання : до 160-річчя від дня народження / С. Грабовський / День. – 2016. – 19 лют. (№ 29/30). – С. 20.
 14. *Гулей, І. Повернення до «Щоденника» Софії Русової / І. Гулей // Вільне життя. – 2016. – 7 верес. (№ 70). – С. 5.
 15. Давидюк, Н. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті організації сучасної системи позашкільної освіти / Н. Давидюк // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 113–115.
 16. Денисенко, Н. Л. Педагогічні ідеї Софії Русової в сучасній школі / Н. Л.Денисенко // Пед. майстерня. – 2016. – № 11. – С. 28–30.
 17. *Джус, Оксана. Народно-педагогічні засади творчості Софії Руслвої / Оксана Джус // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», присвяченій 160-річчяю від дня народження С. Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ, Україна) / за заг.ред.Т.К.Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 204–207. – Текст статті доступний також в інтернеті: https://conference.pu.if.ua/forum/files/25022016/5/Dzhus.pdf
 18. Джус, О. В. Життя і творчість Софії Федорівни Русової (1856-1940) : наук.-метод. посіб. / О. В. Джус. – Івано-Франківськ : НАІР. – 2016. – 215 с.
 19. *Дічек, Н. П. Софія Русова як зачинатель української педагогічної компаративістики // Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності» (24–26 березня 2016 р., Ніжин). – Ніжин : ДУ імені Миколи Гоголя, 20116. – С. 10–14.
 20. *Дяков, І. В. Фольклор як засіб виховання особистості в педагогічній спадщині Софії Русової / І. В. Дяков // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 291 –295. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_54
 21. *Дяков, І. Просвітницька діяльність С. Русової та її внесок у розвиток освітніх установ / І. Дяков // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 116–119.
 22. Дяков, І. Формування концепції позашкільного виховання особистості в умовах діяльності Софії Русової в Міністерстві освіти періоду Директорії / І. Дяков // Пед. дискурс. – 2016. – Вип. 20. – С. 62–67. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2016_20_11
 23. Єськова, Т. Л. Впровадження ідей Софії Русової щодо використання ручної праці у вихованні дітей дошкільного віку / Т. Л. Єськова // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 26–28. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_8
 24. Журавель, С. Вшанували пам’ять Софії Русової / С. Журавель // Літ. Україна. – 2016. – 3 берез. (№ 8). – С. 3.
 25. *Зайченко, І.  В. Педагогічна концепція С. Ф. Русової : монографія / І. В. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2016. – 214 с.
 26. Іванюк Ганна. Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні / Г. Іванюк // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», присвяченої 160-річчю від дня народження С.Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ) / за заг. ред. Т. К. Завгородньої. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 213–217.
 27. Іванюк, Ганна. Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні / Г. Іванюк // Рідна шк. – 2016. – № 5/6. – С. 46–50.
 28. *Каганова, І. Софія Русова заснувала бібліотеку Короленка / Ірина Каганова // Деснянська правда. – 2016. – 18 лют. (№ 7). – С. 8.
 29. Кислий, А. О. Релігійно-педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти / А. О. Кислий, О. Ф. Кисла // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Пед. науки; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2016. – Вип. 135. – С. 29 – 32.
 30. *Коваленко, Є. І. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті сучасності / Є. І. Коваленко // Наук. зап. Ніжин. держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2016. – № 1. – С. 296–300. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2016_1_55
 31. Коваленко, О. В. Концепція українського дитячого садка С. Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах / О. В. Коваленко // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 33–37. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_10
 32. Колотило, О. М. Естетичне виховання учнів початкових класів: погляди Софії Русової та сьогодення / О. М. Колотило // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія : Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 38–40.
 33. *Корж, Н. Роль центру педагогічної спадщини Софії Русової у вихованні успішної особистості / Наталія Корж // Життя Полісся. – 2016. – 13 лют. (№ 7). – С. 6.
 34. *Кулик І. О. Принципи особистісно орієнтованого навчання в педагогічній спадщині Софії Русової. // Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті нової української школи : зб. наук. праць. – Чернігів, 2019. – С. 195–202.
 35. *Курманська, В. Життя, віддане Україні: ділова інтелектуальна гра, присвячена 160-річчю від дня народження Софії Русової / В. Курманська // Позашкілля. – 2016. – № 1. – С. 65–68.
 36. Лавріненко, Л. Окремі аспекти здоров’язбереження дітей у педагогічній спадщині С. Русової / Л. Лавріненко // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 122–125. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_31
 37. Макаренко, Л. В. Використання ідей С. Русової у процесі підготовки майбутніх вихователів до організації музичної діяльності дошкільників/ Л. В. Макаренко // Вісн Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 105–107. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_28
 38. *Маліновська, Н. В. Використання лінгводидактичної спадщини С. Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів / Н. В. Маліновська // Наук. вісн. Південноукр. нац. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. пр. – 2016. – № 5. – С. 73–77.
 39. Масюк, Т. В. Організація методичної роботи з вивчення й упровадження педагогічної та творчої спадщини С. Ф. Русової / Т. В. Масюк // Завучу. Усе для роботи. – 2016. – № 3/4. – С. 2–8.
 40. Масюк, Т. В. Організація методичної роботи щодо вивчення і впровадження педагогічної та творчої спадщини С. Ф. Русової / Т. В. Масюк // Управління шк. – 2016 – № 4/6. – С. 2–7.
 41. *Матвійчук, О. Є. Виховання культури читача в педагогічній спадщині Софії Русової / О. Є. Матвійчук // Особистість, суспільство, політика: матеріали. V Міжнар. наук.-практ. конф. / упоряд. С. Терепищий. – Ч. 1. – Люблін: WSEI, 2016. – С. 20–23.
 42. Мацібора, Н. Г. Видатний педагог, державний діяч, просвітитель – Софія Русова : до 160 річниці від дня народження Софії Русової / Н. Г. Мацібора // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – № 7/8 (квіт.). – С. 13–16.
 43. Міленіна, Г. Концепція національної системи освіти Софії Русової: філософський аспект / Г. Міленіна // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 125–127. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_32
 44. *Міщенко, Л. Б. Використання спадщини Софії Русової в освітньому процесі сучасного дошкільного навчального закладу / Л. Б. Міщенко // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. Освіти ; – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 124–132.
 45. Мороз-Рекотова, Л. В. Використання ідей Софії Русової у формуванні професійно-комунікативної культури мовлення в майбутніх вихователів / Л. В. Мороз-Рекотова // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 117–119. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_31
 46. *Огієнко Д. П. Софія Русова про трудове виховання дітей дошкільного віку / Д. П. Огієнко // Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика». Івано-Франківськ, 2016. – С. 243 – 246.
 47. *Полум‘яна патріотка: до 160-річчя від дня народження С. Ф. Русової (1856-1940) // Календар знаменних і пам‘ятних дат / Вісн. Кн. палати. –2016. – № 1. – С. 69–81.
 48. Рацул, Анатолій. Софія Федорівна Русова – організатор і теоретик національно-освітньої системи України / А. Рацул // Психол.-пед. проблеми сіл. школи : наук. зб. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – Вип. 55. – С. 216–222. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2016_55_29
 49. Рінгіс, Л. Русова Софія Федорівна: посестра Лесі Українки [Електронний ресурс] /Л. Рінгіс // Нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана. – Текст. дані. – Режим доступу : https://kneu.edu.ua/ua/University_en/about_university/milest_of_hist/fam_teachers/rusova. (дата звернення : 08.01.2021). – Назва з екрана.
 50. Січкар, Алла. Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової / А. Січкар // Рідна шк. – 2016. – № 5/6. – С. 56–60. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_5-6_12
 51. Стадник, О. Г. Софія Русова – фундатор українського краєзнавства / О. Г. Стадник // Географія. – 2016. – № 3/4. – С. 65–67.
 52. *Тітаренко, С. А. Питання гендерного підходу до виховання дітей у педагогічному доробку Софії Русової / С. А. Тітаренко // Актуальные научные исследования в современном мире: ХІХ Междунар.научн. конф., 26–27 ноября 2016 г., Переяслав-Хмельницкий. // Сб. науч. трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2016. – Вып. 11(19), ч. 4 – С. 105–108.
 53. Улюкаєва, І. Г. Діяльність Софії Русової щодо створення системи дошкільного виховання в Україні у 1917 – 1919 рр. / І. Г. Улюкаєва // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту. Серія: Пед. науки. – 2016. – Вип. 135. – С. 60–64. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_135_17
 54. Улюкаєва, І. Г. Концепція дошкільного виховання Софії Русової / І. Г. Улюкаєва // Наук. зап. Бердян. держ. пед. ун-ту : зб. наук. пр. Серія: Пед. науки. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – Вип.1. – С. 266–273.
 55. Улюкаєва, І. Г. Педагогічна діяльність та ідеї С. Ф. Русової / І. Г. Улюкаєва // Історія дошк. педагогіки : підруч. – Київ : Слово, 2016. – С. 228–255.
 56. Улюкаєва, І. Г. Історія дошкільної педагогіки : підруч. / Ірина Улюкаєва ; [відп. за вип. Кальченко Н.]. – Київ : Слово, 2016. – 423 с.
 57. Цимбалюк, О. Професійно-комунікативна педагогічна діяльність вихователя дошкільного закладу в контексті педагогічної спадщини С. Русової / О. Цимбалюк // Нова пед. думка. – 2016. – № 1. – С. 131–134. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2016_1_34
 58. Чепурний, В. Нація зароджується лише на рідному грунті… : до 160-ліття Софії Русової / В. Чепурний // Голос України. – 2016. – 20 лют. (№ 32). – С. 17.
 59. Черепенко, А. С. Ідеї Софії Русової в сучасному вихованні / А. С. Черепенко // Шкіл. психологу. Усе для роботи. – 2016. – № 4. – С. 2–5.
 60. *Швед, М. Перший в Україні пам’ятник Софії Русової відкрито в Ріпкинській гімназії / Михайло Швед // Життя Полісся. – 2016. – 20 лют. (№ 8). – С. 2.
 61. Шпак, В. Яка школа, така й держава: 160 років з дня народження Софії Русової / підгот. Віктор Шпак // Уряд. кур’єр. – 2016. – 13 лют. (№ 29). – С. 9.

2017 р.

 1. Барило, О. А. Розвиток ідеї свідомості української культури у працях С. Русової та К. Ушинського / О. А. Барило // Витоки пед. майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. – Вип. 19. – С. 48–54. – (Пед. науки).
 2. Захарова, А. О. Концепція національного виховання Софії Русової – дороговказ до розвитку творчих здібностей української дитини / А. О. Захарова // Нива знань. – 2017. – № 1. – С. 36–38.
 3. Кулик, Наталія. Азбука довкілля : [Софія Русова] / Наталія Кулик // Освіта України. – 2017. – № 50. – С. 14–15.
 4. Нечепа, Василь. «Рятуймо пісню, як себе!» [Про настанови Софії Русової й чернігівську реальність] / Василь Нечепа // Педагогіка толерантності. – 2017. – № 1. – С. 59–61.
 5. *Софія Русова : наук. пр. / упоряд. та наук. ред. Д. Герцюк, П. Сікорський ; Львів. крайове т-во «Рідна школа», Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т пед. освіти. – Львів : Бадікова Н. О., 2017. – 162 с.
 6. Халімон, Н. М. Погляди С. Русової та Л. Деполович на вимоги до професійної етики педагога / Н. М. Халімон // Вісн. Черніг. нац. пед. уні-ту. Серія: Пед. науки. – 2017. – Вип. 146. – С. 196–198. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_146_45
 7. Чепіль, М. М. Дитина як суб’єкт виховання у педагогічній спадщині Софії Русової / М. М. Чепіль // Наука і освіта. – 2017. – №2. – С. 20–24.
 8. *Шекет, Юлія. Софія Русова: ширити коло дитячої любові : [про укр. педагога, літературознавця, прозаїка, громад. діячку] / Ю. Шекет // Жінка. – 2017. – Черв. (№ 6). – С. 14–15.

2018 р.

 1. Баліка, Л. М. Актуалізація поглядів видатних українських педагогів щодо ролі книги та читання у вихованні особистості : [погляди С. Русової на роль книги та читання у вихованні дитини] / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівн. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : РДГУ, 2018. – Вип. 7, Т. 2. – С. 53–60. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_7%282%29__8
 2. *Венгловська, О. А. Особливості формування базових якостей дітей у теоретико-практичній спадщині Бориса Грінченка та Софії Русової / О. А. Венгловська, М. С. Ткач // Молодий вчений. – 2018.– № 3(1). – С. 72–5. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_3%281%29__19
 3. Вернидуб, Г. В. Спогади Софії Русової : (уривки) / Г. В. Вернидуб // Шкіл. бібліотека. – 2018. – № 3. – С. 84–92.
 4. Гарасим, І. І. Проблема розвитку мовлення дошкільників у світлі педагогічної спадщини Софії Русової / І. І. Герасим // Зб. наук. пр. студентів та магістрантів Кам’янець-Подільького нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 102–103.
 5. Джус, О. Українська школа: єдина, діяльна, національна : актуальність ідеї Софії Русової для сучасної освіти / О. Джус // Учитель почат. шк. – 2018. – № 10. – С. 3–6.
 6. Дяков І. В. Позашкільна освіта у творчій спадщині й просвітницькій діяльності Софії Русової (1856-1940) / І. В. Дяков // Пед. альманах. – 2018. – Вип. 39. – С. 264–269. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2018_39_41
 7. Дяков, І. В. Національне виховання особистості в сучасній школі в контексті поглядів Софії Русової / І. В. Дяков // Наук. часоп. Нац. пед.ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5: Пед. науки: реалії та перспективи : зб. наук. праць. – Київ, 2018. – Вип. 64. – С. 85–88.
 8. Дяков, І. В. Педагогічні погляди Софії Русової щодо виховання особистості в системі позашкільної освіти / І. В. Дяков // Інновац. педагогіка. – 2018. – Вип. 6. – С. 14–17.
 9. *Назаренко, Д. Бути гарним педагогом – це бути справжнім реформатором майбутнього життя України : [про презентацію мемуарів педагога і літературознавця Софії Русової] / Д. Назаренко // Слово Просвіти. – 2018. – № 26. – С. 13.
 10. *Погорілко, Д. М. Національне виховання української молоді у педагогічній спадщині Софії Русової / Д. М. Погорілко // Дидаскал. – 2018. – № 18. – С. 130–132. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/12752
 11. Тимошик, М. Простіть невігластво земляків, професорко Русова : [про педагога, розробника концепції української національної школи Софію Русову] / М. Тимошик // Слово Просвіти. – 2018. – № 13. – С. 6–7.
 12. *Центр Софії Русової неймовірний усім: своїми розмірами, турботою, якою тут оточують малюків // Панорама. – 2018. –27 верес. (№ 94). – С. 5.
 13. *Швець, О. В. Концепт «Поетично-мовленнєвої діяльності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти» в руслі лінгводидактичної спадщини С. Русової / О. В. Швець // Наук. вісн. Кремен. обласної гуманітарно-пед. академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. – 2018. – Вип. 10. – С. 110–121. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkogpth_2018_10_13

2019 р.

 1. *Блохин, Д. Роль Софії Русової і Олени Пчілки у відродженні української національної педагогіки. (до 170-ліття від дня народження Олени Пчілки) // Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько- українські зв’язки : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук. конф. в Мюнхені (3.04.2019 – 7.04.2019) / укл. і заг. ред.: Д. Блохин, М. Моклиця. Т. ХІ. Осадца Ю. В. Мюнхен-Тернопіль, 2019. – С. 271–288.
 2. Волохата, К. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження ідеї природовідповідності С. Русової у професійній діяльності / К. Волохата // Молодий вчений. – 2019. – № 7. – С. 3–36.
 3. *Гарус, Світлана. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті Нової української школи / Світлана Гарус // Життя Полісся. – 2019. – 8 берез. (№ 10). – С. 3.
 4. *Дровозюк, Л. Софія Русова: дві святині – власна школа й власне військо / Л. Дровозюк // Іст. калейдоскоп. – 2019.– № 1. – С. 29–31.
 5. *Єрмак, В. «Майдан Софії Русової: історія без міфів”» / Володимир Єрмак // Деснянська правда. – 2019. – 23 трав. (№ 20). – С. 4.
 6. Єськова, Т. Творча реалізація ідей С. Русової у процесі використання ручної праці в роботі закладів дошкільної освіти / Т. Єськова // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. Вип. 10. / упоряд. О. Б. Петренко ; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. –Рівне : РДГУ, 2019. – С. 165–168.
 7. *Кулик І. О. Принципи особистісно орієнтованого навчання в педагогічній спадщині Софії Русової. / Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті нової української школи : зб. наук. праць. Чернігів, 2019. – С. 195–202.
 8. *Маляр, Л. Русова про засоби реалізації національного виховання у закладах дошкільної освіти / Л. Маляр, Т. Красняник // Пед. інновації у фаховій освіті. Випуск 10. – Ужгород, 2019. – С. 117–122.
 9. *Пам’ятна дошка Софії та Олександру Русовим [відкрита на фасаді Черніг. ОУНБ імені В. Г. Короленка 22 травня 2019 року] // Світ-інфо. – 2019. – 6 черв. (№ 152). – С. 2.
 10. *Пам’ять про славетних земляків [родину Русових] // Панорама. – 2019. – 30 трав. (№ 22). – С. 13.
 11. *Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті нової української школи : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 15–16 лют. 2019 року / [редкол.: І. В. Зайченко та ін.] ; ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти» [та ін.]. – Ріпки : Ріпкін. гімназія ім. Софії Русової, 2019. – 239 с.
 12. Подобєд, Олена. Фундаторка концепції національного виховання Софія Русова / Олена Подобєд // Історія України. – 2019. – № 16. – С. 4.

2020 р.

 1. Джус, О. Софія Русова і розвиток українського позашкілля (до 20-річчя закону України «Про позашкільну освіту») / О. Джус // Пед. науки: теорія, історія, інноваційні технології / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – № 5–6 (99–100). – С. 225–235.
 2. Євдокименко, І. М. Публікаційна активність С. Русової як запорука популяризації прогресивних ідей кін. ХІХ – поч. ХХ ст. / І. М Євдокименко // Молодий вчений. – 2020. – № 9.1 (85.1). – С. 36–40.
 3. Наталія Ек. Музично-виховні аспекти педагогічної спадщини Софії Русової / Наталія Ек // Молодь і ринок. – 2020. – № 2. – С. 151–156.
 4. Рудюк, Тетяна. Вивчення родинної лексики в концепції педагогічних поглядів Софії Русової (комунікативно-діяльнісний аспект) / Тетяна Рудюк // Актуальнi питання гуманітар. наук. Вип 32. Т. 2, 2020. – С. 221–225. – Текст статті доступний також в інтернеті: http://www.aphnjournal.in.ua/archive/32_2020/part_2/40.pdf
 5. Синекоп, Людмила. Погляди Софії Русової на естетичне виховання / Л. Синекоп // Дит. садок. Мистецтво. – 2020. – лют. (№ 2). – с. 5-11.

З цими виданнями можете ознайомитись

у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.

Астериском відмічені документи з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної історичної бібліотеки України, Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, праці з онлайн-бібліотеки Google Книги.

З працями, доступними в Інтернет-мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали