НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Олени Пчілки

1895-1985

 1. Антонович, К. Візити ; Зустріч з Оленою Косач-Пчілкою / К. Антонович // Антонович К. З моїх споминів / К. Антонович. – Вінніпег, 1972. – Ч. 4. – С. 169-172, 175.
 2. *Дей, О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI-XX ст.) / І. О. Дей. – К. : Наук. думка, 1969. – 557 с.
   Псевдоніми Ольги Петрівни Косач – с. 486.
 3. Денисюк, І. О. Проза „малих форм” Олени Пчілки / І. О. Денисюк // Українське літературознавство. – Львів, 1970. – Вип. 10. – С. 102-108.
 4. *Драгоманов, М. П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / М. Драгоманов. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. 1, Т. 2.
  Олена Пчілка – див. Предметно-іменний покажчик.
 5. Іваненко, В. Г. Олена Пчілка – мистецький критик-публіцист (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / В. Г. Іваненко, В. Д. Степовик // Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : республік. міжвід. наук. зб. – К., 1982. – Вип. 13. – С. 77-94.
 6. *Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – 2-е вид. – К. : Вища шк., 1978. – 389 с.
  Про Олену Пчілку – с. 16, 50, 151.
 7. Калениченко, Н. Л. Олена Пчілка / Н. Л. Калениченко // Історія української літератури : у 8 т. – К., 1969. – Т. 4, кн. 2. – С. 25-34.
 8. Косач (Ольга Петровна) // Энциклопедический словаръ / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Спб., 1895. – XVI. – С. 367.
 9. Косач Ольга Петрівна // Історія Академії Наук Української РСР. – К., 1967. – Кн. 2. – С. 557.
 10. Косач Ольга Петрівна // Історія Академії Наук Української РСР. – К., 1982. – С. 757.
 11. *Косач-Кривинюк, О. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / О. Косач-Кривинюк ; Укр. Вільна Академія наук у США. – Нью- Йорк, 1970. – 927 с.
 12. Леся Українка : документи і матеріали, 1871-1979. – К. : Наук. думка, 1971. – 488 с.
  Більшість документів збірника становлять листи матері Лесі Українки О. П. Косач.
 13. Ми і наші діти : дит. л-ра, мистецтво, виховання : зб. І. – Торонто; Нью-Йорк, 1965. – 390 с.
  Олена Пчілка – див. Показник імен.
 14. Міщенко, Л. І. Леся Українка в літературному житті / Л. І. Міщенко. – К. : Дніпро, 1964. – 263 с.
  Про Олену Пчілку як письменницю та про її вплив на літературну творчість Лесі Українки – с. 20-26.
 15. Міщенко, Л. Літературне оточення Лесі Українки / Л. Міщенко // Леся Українка : публ., ст., дослідж. – К., 1960. – Т. 3. – С. 272-293.
 16. Міщенко, Л. Українські поетеси дожовтневої доби / Л. Міщенко // Тридцять українських поетес : антол. – К., 1968. – С. 3-30.
 17. Неуважний, Ф. Олена Пчілка / Ф. Неуважний // Український календар. – Варшава, 1969. – С. 199-201.
 18. *Одарченко, П. Мати Лесі Українки // Леся Українка. Хронологія життя і творчости / О. Косач-Кривинюк ; ред. П. Одарченко. – Нью-Йорк, 1970. – С. 88-891.
 19. Олена Пчілка // Веселка : антол. укр. л-ри для дітей : в 3 т. – К., 1984. – Т. 1. – С. 298-300.
 20. Олена Пчілка // Веселка : антол. укр. худож. л-ри для дітей. – К., 1967. – Т. 1. – С. 210-212.
 21. Покальчук, В. Слідами Лесі Українки: знайомство з Климентієм Квіткою і Ольгою Петрівною Косач ; Батьки Лесі Українки / В. Покальчук // Спогади про Лесю Українку. – К., 1971. – С. 104-109.
 22. Пчилка Олена // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1971. – Т. 6. – С. 114-115.
 23. Пчилка Олена // Советский энцикл. словарь. – М., 1980. – С. 1097.
 24. Пчилка Олена // Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1983. – Т. 9. – С. 101.
 25. Пчілка Олена // Українські літературні альманахи і збірники ХІХ-поч. ХХ ст. : бібліогр. покажч. / склав І. З. Бойко. – К., 1967. – С. 312-313.
 26. Пчілка Олена // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1975. – Т. 21. – С. 264.
 27. Пчілка Олена // Українськї письменники : біобібліогр. слов. : у 5 т. – К., 1963. – Т. 3. – С. 97-111.
 28. Пчілка Олена // УРЕ. – 2-е вид. – К., 1983. – Т. 9. – С. 205.
 29. Пчілка Олена // УРЕ. – К., 1963. – Т. 12. – С. 41.
 30. Струцюк, Й. Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки : путівник / Й. Струцюк, І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1984. – 70 с. : іл.
  Спогади Олени Пчілки, короткі відомості про неї – с. 11, 13, 22.
 31. Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах : т. 10. Листи (1876-1897). – К. : Наук. думка, 1978. – 541 с.
  Листи до матері О. П. Косач –  с. 14, 27-28, 29-33, 47-53, 61-62, 92-97, 98-100, 108-109, 156-158, 176-178, 189-192, 193-197, 200-201, 203-208, 210-213, 216-217, 237-239, 266, 309-310, 325-326, 338-339, 346-347, 351-352, 367-368, 371-372, 374-377, 383-392, 399-402, 410-411, 412-417.
 32. Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах : т. 11. Листи (1898-1902). – К. : Наук. думка, 1978. – 477 с.
  Листи до матері О. П. Косач – с. 12-19, 22-34, 37-44, 45-48, 51-52, 72-73, 74-75, 82-83, 113-115, 120-122, 130-131, 136-138, 165-168, 202-205, 215-216, 221, 284-285, 296, 297-300, 317-319, 338-340, 349-351, 365.
 33. Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах : т. 12. Листи (1903-1913). – К.: Наук. думка, 1979. – 693 с.
  Листи до матері О. П. Косач – 9-11, 29-35, 36-37, 38-40, 59-61, 90-91,96-99, 105, 118, 124-129, 130-132, 133-136, 139-161, 167-170, 175-177, 181-183, 210, 214-216, 217-219, 221-222, 230-233, 235-236, 245-247, 269-276, 297-299, 306-310, 312-313, 318-319, 320-321,  328-329, 332-333, 334, 335-338, 338-339, 350, 351-352, 352-354, 355-356, 362-364, 365-368, 378-381,384-385, 387-389, 391-392, 397-399, 400-403, 404-405, 409, 412, 417-422, 426-430, 436-437, 440-444, 453-454, 458-459, 464-467.
 34. Чернишов, А. Олена Пчілка / А. Чернишов // Чернишов А. Невмирущі : статті та розвідки / А. Чернишов. – Х., 1970. – С. 135-238.
 35. *Чикаленко, Є. Спогади (1861-1907) / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк: Укр. вільна Акад. наук у США, 1955. – 504 с.
  Косач О. (Олена Пчілка) – див. Іменний покажчик.
 36. Шабліовський, Є. Олена Пчілка / Є. Шабліовський, О. Ставицький // Пчілка Олена. Твори / Олена Пчілка. – К., 1971. – С. 3-26.

1986-1998

 1. Баженов, Л. В. Пчілка Олена / Л. В. Баженов // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 324.
 2. Богачевська, М. Дума України – жіночого роду / М. Богачевська. – К.: Воскресіння, 1993. – 110 с.
  Про Олену Пчілку – с. 33-39.
 3. Вишневська, Н. Олена Пчілка / Н. Вишневська // Пчілка Олена. Твори / Олена Пчілка. – К., 1988. – С. 5-26.
 4. Денисюк, І. О. Родина Косачів і Запруддя / І. О. Денисюк, В. М. Комзюк // Співець мужності і краси : тези доп. наук.-практ. семінару, присвяч. 115-річчю з дня народж. Лесі Українки (21-22 берез. 1986 р.). – Луцьк, 1986. – С. 63-65.
 5. Джерела безсмертного слова : Лесині місця на Волині. – Луцьк: Надстир’я, 1996. – 92 с.
 6. Донцов, Д. Мати Лесі Українки (Олена Пчілка) / Д. Донцов // Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Д. Донцов. – Репринт. відтворення вид. 1958 р. – Львів, 1991.
 7. *Єфремов, С. [Олена Пчілка] / Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 496-497.
 8. Зостаюся з повагою Олена Пчілка: з листування письменниці // Наука і культура. Україна : щорічник. – К., 1990. – Вип. 24. – С. 250-259.
 9. Іванова, Ю. І. Етнографічні дослідження Олени Пчілки / Ю. І. Іванова // „Роде наш красний…”: Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1996. – Т. ІІ. – С. 50-52.
 10. Іскорко-Гнатенко, В. Олена Пчілка та її „Молода Україна” В. Іскорко-Гнатенко // Література. Діти. Час. – К., 1990. – Вип. 15. – С. 132-138.
 11. *Історія української літератури : у 2 т.: т. 1. – К.: Наук. думка, 1987. – Т. 1. – 631 с.
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен і назв.
 12. *Історія української літератури другої половини ХІХ ст. / за ред.  В. М. Поважної, М. С. Грицая. – 2-ге вид. – К. : Вища шк., 1986. – 430 с.
  Про Олену Пчілку – с. 99, 128, 142, 209, 213, 215, 249.
 13. *Історія української літератури ХІХ століття : у 3 кн. : кн. 3. – К.: Либідь, 1998.- 432 с.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 14. *Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. : кн. 1 / за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1993. – 784 с.
  Пчілка Олена – 24, 73, 79, 211.
 15. *Історія української літературної критики. – К. : Наук. думка, 1988. – 456 с.
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен та назв.
 16. Кривенко, О. А. Невідомі листи Олени Пчілки / О. А. Кривенко // Укр. літературознавство. – Львів, 1990. – Вип. 55. – С. 113-119.
 17. *Леся Українка : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / авт.-упоряд. М. В. Гуць, Н. Л. Россошинська.- К. : Рад. шк., 1979. – 277 с.
 18. Леся Українка : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / авт.-упоряд. М. В. Гуць, Н. Л. Россошинська. – 2-е вид., допов. – К. : Рад. шк., 1986. – 287 с.
  Є матеріали про Олену Пчілку – с. 19, 20, 31, 55.
 19. Леся Українка та родина Косачів в контексті української культури : тези та матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 1996 року, с. Колодяжне на Волині. – Луцьк : ІНІЦІАЛ, 1996. – 41 с.
 20. Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник. – Луцьк : Ініціал, 1996. – 64 с.
 21. Ліщинський, Д. Волинська байкарка / Д. Ліщинський // Філологічні студії : зб. наук. праць. – Луцьк, 1998. – Вип. 4. – С. 61-65.
 22. Луговий, О. Ольга Косачева (Олена Пчілка) / О. Луговий // Луговий О. Визначне жіноцтво України : іст. життєписи / О. Луговий. – К., 1994. – С. 192-195.
 23. Маковська, Г. Особливості виховання дітей у родині Косачів / Г. Маковська // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки : педагогіка, психологія. – Луцьк, 1997. – Вип. 7. – С. 61-62.
 24. Мержвинська, Л. Скарби косачівського дому / Л. Мержвинська // Науковий вісник ВДУ : філол. науки (лесезнавство). – Луцьк, 1998. – Вип. 7. – С. 37-39.
 25. *Мороз, М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки. – К. : Наук. думка, 1992. – 630 с.
  Є відомості про Олену Пчілку.
 26. Науменко, Л. М. Етнографічні дослідження Олени Пчілки / Л. М. Науменко // Матеріали 41-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – С. 238-239.
 27. Ними гордиться Ковельщина : Олена Пчілка // Ковельський календар. – Луцьк, 1996. – С. 37.
 28. Одарченко, П. Славна дочка українського народу Олена Пчілка : (до 50-річчя з дня смерті) ; Олена Пчілка і молодь / П. Одарченко // Одарченко П. Українська література : зб. вибр. ст.  – К., 1995. – С. 46-78.
 29. Олена Пчілка – талановита письменниця, мудра мати : бібліогр. покажч. / склала Е. С. Ксендзук ; Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк, 1993. – 35 с.
 30. Олена Пчілка // Українська Муза : поет. антол. – К., 1993. – Вип. 5. – С. 3-4.
 31. Олена Пчілка під час відкриття пам’ятника І. Котляревському. Полтава, 1903 : фотокопія // „Роде наш красний…” : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1996. – Т. ІІ. – С. 49.
 32. Ошуркевич О. Ф. Найрідніший рідний край – Волинь: путівник / О. Ф. Ошуркевич. – Львів : Каменяр, 1991. – 78 с.Про Олену Пчілку – с. 4, 5, 16, 22, 56, 57-58.
 33. Ошуркевич, О. Ф. Пам’ятки Берестецької битви у творчих зацікавленнях Олени Пчілки / О. Ф. Ошуркевич // Берестецька битва в історії України : тези ІV республік. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р., с. Острів Радивилів. р-ну. – Рівне, 1993. – С. 52-54.
 34. Ошуркевич, О. Ф. Питання народознавства у творчій концепції Олени Пчілки / О. Ф. Ошуркевич // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 459-460.
 35. Пащук, І. „… Робоча – як бджола” : Олена Пчілка / І. Пащук // Пащук І. Повернення в незабутнє / І. Пащук. – Рівне, 1993. – С. 28-32.
 36. Пащук, І. Олена Пчілка / І. Пащук // Пащук І. Млинівщина літературна / І. Пащук. – Рівне, 1992. – С.46.
 37. Прижиттєві документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів : каталог-довідник. – Луцьк: Ініціал, 1996. – 48 с.
 38. *Пчилка Олена // Советский энциклопедический словарь. – К., 1988. – С. 1096.
 39. Пчилка Олена // Украинский энциклопедический словарь. – К., 1989. – К., Т.3. – С. 22.
 40. Пчілка Олена (1849-1930) // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1998. – Т. 7. – С. 2421.
 41. *Пчілка Олена // Короткий довідник з історії України. – К., 1994. – С. 186.
 42. Пчілка Олена // Літературна карта Волині : бібліогр. покажч. – Луцьк, 1988. – С. 13-14.
 43. *Пчілка Олена // Мистецтво України: біогр. довід. – К., 1997. – С. 497.
 44. Пчілка Олена // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 482-483.
 45. *Пчілка Олена // Український радянський енциклопедичний словник. – 2-ге вид. – К., 1987. – Т. 3. – С. 54.
 46. Рисак, О. О. Відвідання Лесею Українкою і Оленою Пчілкою поля Берестецької битви / О. О. Рисак // Берестецькій битві – 340 років : тези ІІ республік. наук.-теорет. конф. – Рівне, 1991. – С. 72-73.
 47. Семчишин, М. Тисяча років української культури : іст. огляд культ. процесу / М. Семчишин. – К.: АТ „Друга рука” : МП „Фенікс”, 1993. – 550 с. : іл.
  Про Олену Пчілку – див. Показник прізвищ.
 48. Сиваченко, М. Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М. Є. Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 300 с.
  Про Олену Пчілку – с. 77, 79, 80, 116, 117, 271.
 49. Столярчук, Б. Пчілка Олена / Б. Столярчук // Митці Рівненщини : енцикл. довід. – Рівне, 1997. – С. 336.
 50. Столярчук, Б. Пчілка Олена / Б. Столярчук // Столярчук Б. Фольклористи Рівненщини : енцикл. довід. / Б. Столярчук. – Рівне, 1994. – С. 33.
 51. Струбицький, В. В. Олена Пчілка і народна освіта / В. В. Струбицький // „Роде наш красний…” : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1996. – Т. 1. – С. 330-331.
 52. Струбицький, В. В. Просвітительські погляди Олени Пчілки і Лесі Українки / В. В. Струбицький, О. В. Петрашек, О. В. Шостак // Минуле і сучасне Волині : літописні міста і середньовічна культура : матеріали VІІІ Волин. обл. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 1998. – С. 130-132.
 53. Сулима-Блохина, О. Вибране :  поезії, новелістика, наук. та публіцист. розвідки / О. Сулима-Блохина. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1995. – 286 с.
  Про Олену Пчілку – с. 266, 267-268, 270, 271.
 54. *Таланчук, О. „Діти – се наш дорогий скарб, се наша надія, се – молода Україна” / О. Таланчук // Пчілка Олена. Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповідання, казки, фольклорні записи / Олена Пчілка. – К. : Веселка, 1991. – С. 5-12.
 55. *Франко, І. Зібрання творів у п`ятдесяти томах : т. 48. Листи (1874-1885) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – 766 с.
  Листи до Олени Пчілки – с. 559-563, 569-571, 580-584, 593-596, 596-598.
 56. *Франко, І. Зібрання творів у п`ятдесяти томах : т. 49. Листи (1886-1894) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – 809 с.
  Листи до Олени Пчілки – с. 8-11, 74, 88-89, 298-300, 309-310, 426-428.
 57. *Франко, І. Зібрання творів у п`ятдесяти томах : т. 50. Листи (1895-1916) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – 702 с.
  Листи до Олени Пчілки – с. 95-96.
 58. *Шевчук, В. Пчілка із поля літературного / В. Шевчук // Шевчук В. Дорога в тисячу років : роздуми, ст., есе / В. Шевчук. – К., 1990. – С. 276-280.
 59. *Шерех, Ю. Третя сторожа : література, мистецтво, ідеологія / Ю. Шерех. – К. : Дніпро, 1993. – 590 с.
  Про Олену Пчілку – с. 114, 115, 464, 452, 464.

1999-2008

 1. *Аврахов, Г. Кольори особистости і феномен духу / Г. Аврахов // Олена Пчілка і Волинь : матеріали наук.-практ. конф. – Луцьк, 1999. – С. 45-51.
 2. *Аврахов, Г. Штрихи до політичного портрета Олени Пчілки без ретуші та помстливих розправ / Г. Аврахов // Олена Пчілка і Волинь : матеріали наук.-практ. конф. – Луцьк, 1999. – С. 6-10.
 3. Агеєва, В. Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. – К.: Либідь, 1999. – 262 с.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 4. Агєєва, В. Жіночий простір: фемініст. дискурс укр. Модернізму : моногр. / В. Агєєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с. Про Олену Пчілку – с.   24, 34-38, 40, 42, 43, 144, 150, 155.
 5. Андреєва, Т. Олена Пчілка : з дослідж. та популяризації укр. нар. узорів / Т. Андреєва // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2003. – С. 32-34.
 6. *Андреєва, Т. Олена Пчілка про українські народні вишивки / Т. Андреєва // Минуле і сучасне Волині й Полісся : народне мистецтво і духовність : матеріали Другої Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2005. – С. 157.
 7. *Антипчук, Н. Журнал «Молода Україна» Олени Пчілки, його ідейно-естетична та виховна цінність / Надія Антипчук // Укр. Мова і л-ра в шк. – 2009. – №6. – С. 39-43. – Бібліогр. : 16 назв.
 8. Антипчук, Н. Олена Пчілка і розвиток дитячої літератури // Філологічні студії : наук. часопис. – Луцьк, 2004. – № 4. – С. 277-281.
 9. *Архипов, В. Непримиренна / В. Архипов // Пчілка Олена. Викинуті українці / Олена Пчілка. – К., 2006. – С. 6-36.
 10. *Більчук, М. Олена Пчілка / М. Більчук // Більчук М. Українські та зарубіжні письменники : розповіді про життя і творчість / М. Більчук. – Тернопіль, 2006. – С. 132-134.
 11. *Бондаренко, Г. Ім’я Лесі Українки й родини Косачів у волинезнавстві : іст.-краєзн. аспект / Г. Бондаренко // Бондаренко Г. Історичне краєзнавство Волині / Г. Бондаренко. – Луцьк, 2003. – Кн. 2. – С. 24-44.
  Про Олену Пчілку – див. також Іменний покажчик.
 12.  Вишневська, Г.П. Леся Українка і Олена Пчілка : процеси становлення української літературної мови / Г. П. Вишневська // Леся Українка і сучасність : (до 130-річчя від дня народж. Лесі Українки) : зб. наук. праць. – Луцьк, 2003. – С. 159-163.
 13. Геник, С. Пчілка Олена / С. Геник // Геник С. 150 видатних українок. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 159-163.
 14. Гогось, О. А. Вивчення в школі творчості Олени Пчілки / О. А. Гогось // Література рідного краю : зб. метод. матеріалів. – Луцьк, 2000. – С. 7-11.
 15. Гогось, О. Олена Пчілка : барви особистості та феномен духу / О. Гогось // Розвиток освіти на Волині : історія та сучасність : (до 100 річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 39-40.
 16. Гончар, О. „Україна у великому боргу перед Оленою Пчілкою…” / О. Гончар // Гончар О. Щоденники : у 3 т. / О. Гончар. – К., 2004. – Т. 3. (1984-1995). – С. 447-448.
 17.  Грабаровська, Н. Олена Пчілка (1849-1930) / Н. Грабаровська // Волинь літературна : вид. Волин. орг. Нац. Спілки письменників України та Волин. обл. друк. – Луцьк, 2000. – С. 19-21.
 18. Грабович, Г. До історії української літератури: дослідж., есеї, полеміка / Г. Грабович. – К.: Критика, 2003. – 632 с.
 19. Косач Ольга – с. 477, 584, 585, 587, 588.
 20. Грушка, Є. Л. Храми рідного слова : як Олена Пчілка утверджувала і захищала українську мову / Є. Л. Грушка // „Волинь” у нашій долі. – Луцьк, 1999. – С. 33-45.
 21. *Данилюк-Терещук, Т. Олена Пчілка на сторінках видання «Радянська Волинь : (1987-1991)» / Т. Данилюк-Терещук // Літопис Волині. Всеукр. наук. Часопис. – 2009, – №6. – С. 43-47. – бібліогр.: 20 назв.
 22. Денисюк, В. Родина Косачів / В. Денисюк // Денисюк В. Літопис Камінь-Каширщини / В. Денисюк. – Луцьк, 2001. – С. 291-298.
 23. Денисюк, І. Дворянське гніздо Косачів / І. Денисюк, Т. Скрипка. – Львів : Наук.-вид. т-во „Академ. Експрес”, 1999. – 269 с.
 24. Денисюк, І. Франки в гостині у Косачів на Волині / І. Денисюк // Світязь : альм. Волин. обл. орг. Нац. Спілки письменників України. – Луцьк, 2006. – Вип. 12. – С. 172-184.
 25. Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник. – Луцьк: Вежа, 2008. – 132 с.
 26. Дрофань, Л. Берегиня : худож.-докум. вид. / Л. Дрофань. – К. : Молодь, 2004. – 208 с.
 27. *Єфремов, С. Вибране: ст., наук. розвідки, моногр. / С. Єфремов. – К. : Наук. думка, 2002. – 760 с.
  Косачева-Пчілка О. – с. 168, 543, 743.
 28. Забужко, О. Notre dame d`Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. – 2-е вид., виправл. – К. : Факт, 2007. – 640 с. : іл. – (Сер. „Висока полиця”).
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен.
 29. *Зеров, М. Українське письменство / М. Зеров; упоряд. М. Сулима. – К. : Основи, 2003. – 1300 с.
  Про Олену Пчілку – с. 811, 812, 841, 842, 985, 986.
 30. Історія української культури : у 5 т.: т. 4, кн. 1. : укр. культура першої половини ХІХ ст. / гол. ред. Б. Є. Патон. – К. : Наук. думка, 2008.- 1007 с.
  Олена Пчілка- див. Іменний покажчик.
 31. *Історія української літератури : кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. / за заг. ред. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 1, 2.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 32. *Історія української літератури ХІХ ст. : у 2 кн. / за ред. М. Г. Жулинського. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 1, 2.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 33. *Кармазіна, М. Леся Українка / М. Кармазіна. – К. : Вид. Дім „Альтернативи”, 2003. – 415 с.
  Є відомості про Олену Пчілку.
 34. Комзюк, В. Історія садиби Косачів у селі Колодяжному в документах і спогадах / В. Комзюк // Волинський музей: історія і сучасність: наук. зб. – Луцьк, 1999. – Вип. ІІ. – С. 111-122.
 35. Косач Ольга Петрівна (Олена Пчілка) // Жінки України : біогр. енцикл. слов. – К., 2001. – С. 216.
 36. Косач-Кривинюк, О. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / О. Косач-Кривинюк ; авт. проекту та відп. за випуск Н. Сташенко ; вст. ст. М. Г. Жулинського. – Репринт. вид. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – ХVІ с. + 928 с. : іл. 13 с. – (Проект „Літературознавча скарбниця”)
  Косач Ольга Петрівна (Олена Пчілка) – див. Індекс.
 37. *Костенко, А. Леся Українка / А. Костенко ; упоряд. В. П. Сичевський. – К. : А. С. К., 2006. – 512 с.
 38. Ксендзук, Е. Олена Пчілка і Волинь / Е. Ксендзук // Волинь / авт.-упоряд. В. В. Болгов; Укр. наук. т-во геральдики і вексилології ; Ін-т біогр. дослідж. – К., 2006. – С. 32.
 39. Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : біогр. матеріали, спогади, іконографія / відп. ред. О. Біланюк ; авт. проекту і вст. ст. Т. Скрипка. – Нью-Йорк; К. : Факт, 2004. – 447 с.
  Драгоманова (в одруженні Косач) Ольга Петрівна (псевдонім Олена Пчілка) – див. Покажчик імен.
 40. Лесезнавча філокартія : кат. із комент. – Луцьк : Надстир’я, 2005. – 72 с.
 41. Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2001 р., с. Колодяжне. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 140 с.: іл. – (До 130-річчя від дня народження Лесі Українки).
 42. Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2006 р., с. Колодяжне. – Луцьк, 2006. – 266 с. : іл. – (До 135-річчя від дня народження Лесі Українки).
 43. Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць: т. 1. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – 444 с.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 44. Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць : т. 2. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2005. – 598 с.
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен.
 45. Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць: т. 3. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 576 с.
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен.
 46. Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць: т. 4, у 2 кн. – Луцьк: Вежа, 2008. – Кн. 1, 2.
  Олена Пчілка- див. Покажчик імен.
 47. Леся Українка та родина Косачів в екслібрисі : каталог виставки творч. робіт  переможців та учасників Міжнар. конкурсу книж. знаків, приуроч. 90-річчю пам’яті Лесі Українки та 55-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Колодяжне, 2003. – 80 с.
 48. „Лети ж, рідне слово, лети в рідний край” : до 155-річчя від дня народж. Олени Пчілки : зб. сценаріїв / Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки; обл. б-ка для дітей. – Луцьк, 2004. – 43 с.
 49. Листи Петра Одарченка до Олени Пчілки // Петро Одарченко: портрет вченого і дослідника : ст., док., листи. – К., 1999. – С. 95-110.
 50. *Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному. – Луцьк : Ініціал, 2000. – [5 с.]
 51. *Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник. – Луцьк : Ініціал, 2006. – 86 с.
 52. Мержвинська, Л. „Волинь незабутня…” у житті і творчості Олени Пчілки / Л. Мержвинська // Волинь моя: журн. Міжнар. громад. об-ня „Волинське братство”. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 126-145.
 53. Мержвинська, Л. Традиції, народні свята та обряди в родині Косачів / Л. Мержвинська // Минуле і сучасне Волині й Полісся : народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2003. – С. 41-43.
 54. *Минуле і сучасне Волині та Полісся : Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині: матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. наук. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 290 с.
 55. Мікула, О. Фольклоризм поетичної збірки Олени Пчілки „Думки- мережанки” / О. Мікула // Українська філологія : школи, постаті, проблеми: зб. наук. праць міжнар. конф. – Львів, 1999. – Ч. 2. – С. 545-553.
 56. *Неуважний, Ф. Олена Пчілка – популяризаторка польської літератури на Україні / Ф. Неуважний // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки: філол. науки. – Луцьк, 1999. – № 10. – С. 47-50.
 57. *Новаківська Л. В. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Олени Пчілки : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Новаківська Л. В., 1998. – 180 с.
 58. Огнєва, О. Д. Східні стежини Лесі Українки: (ст. та матеріали) / О. Д. Огнєва. – Луцьк: Волин. книга, 2007. – 234 с.
  Косач О.П. (Олена Пчілка) – див. Іменний покажчик.
 59. Одарченко, П. Коли народилася Олена Пчілка / П. Одарченко // Одарченко П. Видатні українські діячі : статті; нариси / П. Одарченко. – К., 1999. – С. 258-261.
 60. Одарченко, П. Олена Пчілка / П. Одарченко // Українки в історії. – К., 2004. – С. 176-181.
 61. Одарченко, П. Олена Пчілка як дитяча письменниця; Олена Пчілка і євреї ; Літературна освіта Лесі Українки ; Ісидора Петрівна Косач-Борисова ; Славний рід ; Національне відродження України і розвиток фольклористики та етнографії в ХІХ та на початку ХХ ст. / П. Одарченко // Одарченко П. Українознавчі спостереження й фрагменти : статті, рецензії, спогади / П. Одарченко. – К., 2002. – С. 32-39, 40-46, 53-62, 117-118.
 62. Олена Пчілка – маленьким волинянам : сценарій літ.-муз. ранку за книгою Олени Пчілки „Годі, діточки, вам спать” // 1000 доріг в країну знань : зб. метод. матеріалів на допомогу бібліотекарям дит. б-к для популяризації л-ри зі шк. програми. – Луцьк, 2003. – С. 43-52.
 63. *Олена Пчілка (Ольга Петрівна Драгоманова-Косач) // Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки) : у 2 кн. / за заг. ред. О. Д. Гнідан. – К., 2002. – Кн. 1. – С. 239-285.
 64. Олена Пчілка // Дивосвіт „Веселки”: антол. л-ри для дітей та юнацтва : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1. – С. 297-298.
 65. *Олена Пчілка // Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. – К., 2002. – Т. 2. – С. 384-385.
 66. *Олена Пчілка і Волинь : матеріали наук.-практ. конф., 29-30 черв. 1999 року : наук. зб. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 111 с. – (До 150-річчя від дня народж. Олени Пчілки та 50-річчя Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки).
 67. *Олійник-Рахманний, Р. Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919-1939 роки) / Р. Олійник-Рахманний. – К. : Четверта хвиля, 1999. – 240 с.
  Про Олену Пчілку – с. 43-49.
 68. Ошуркевич, О. Андроник Лазарчук і Олена Пчілка: з історії творчих взаємин / О. Ошуркевич // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк, 1999. – Вип. ІІ. – С. 142-143.
 69. Ошуркевич, О. У творчих зацікавленнях Олени Пчілки / О. Ошуркевич // Ошуркевич О. Там, під Берестечком : нариси / О. Ошуркевич. – Луцьк, 2009. – С. 59-64.
 70. Ошуркевич, О. Ф. Андроник Лазарчук і Олена Пчілка : з історії творчих взаємин / О. Ф. Ошуркевич // „Роде наш красний…” : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1999. – Т. 3. – С. 758-761.
 71. *Павличко, С. Теорія літератури / С. Павличко. – К.: Основи, 2002. – 679 с.
  Олена Пчілка – див. Алфавітний покажчик
  .
 72. Пащук, І. Олена Пчілка / І. Пащук // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне, 2005. – С. 151.
 73. Пащук, І. Олена Пчілка і Клим Поліщук / І. Пащук // Волинський музей : історія і сучасність : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 259-260.
 74. Пех, О. Краєзнавчі, етнографічні і педагогічні дослідження Косачів та І.Я. Франка / О. Пех // Розвиток освіти на Волині : історія та сучасність: (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 181-190.
 75. Пчілка Олена // Провідники духовності в Україні. – К., 2003. – С. 292-293.
 76. *Пчілка Олена // Українська література у портретах і довідках : давня літ-ра – літ-ра ХІХ ст. : довідник. – К., 2000. – С. 259-261.
 77. *Пчілка Олена // Усі письменники і народна творчість. – К., 2007-2008. – С. 249-258.
 78. *Рисак, О. Відвідання Лесею Українкою і Оленою Пчілкою поля Берестецької битви: (тези); Поганьблена, покривджена, розіп’ята і воскресла / О. Рисак // Високе світло імені та слова… : Леся Українка в дослідж. О. Рисака. – Луцьк, 2007. – С. 121-122, 276-283.
 79. *Рисак, О. О. Юліш Словацький у потрактуванні Олени Пчілки / О. О. Рисак // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 10. – С. 154-159.
 80. „…Робоча – як бджола” : до 150-річчя від дня народж. Олени Пчілки // Календар знаменних і пам’ятних дат’99. – К., 1999. – ІІІ кв. – С. 27.
 81. Родина Косачів і волиняни : спогади, перекази / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2002. – 62 с.
 82. Ротач, П. Олена Пчілка / П. Ротач // Ротач П. Колоски з літературної ниви : корот. літ. календар Полтавщини / П. Ротач. – Полтава, 1999. – С. 277-280.
 83. *Савчак, Н. Аналіз гуманістично-педагогічних поглядів Лесі Українки та Олени Пчілки / Н. Савчак // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки : пед. та психол. науки. – Луцьк, 1999. – № 1. – С. 93-96.
 84. Савчук, В. Вплив Олени Пчілки на формування особистості Лесі Українки / В. Савчук // Розвиток освіти на Волині: історія та сучасність : (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 207-211.
 85. Семенюк, А. Олена Пчілка / А. Семенюк // Семенюк А. Ковель : минуле і сучасне / А. Семенюк. – Луцьк, 2000. – С. 240-243.
 86. Семенюк, Л. Дослідження фольклору Волині у ХІХ-ХХ ст. / Л. Семенюк, Л. Семененко // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / упоряд. Н. Г. Сташенко. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Луцьк, 2007. – С.71-75.
 87. Скорботна мати української культури : сценарій літ. вечора пам’яті Олени Пчілки / Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки. – Луцьк, 2003. – 14 с.
 88. Славінський, М. Гортаючи сторінки життя / М. Славінський // Славінський М. Заховаю в серці Україну / М. Славінський. – К., 2002. – С. 201-382.
 89. Сова, О. Суспільні та літературні стосунки Олени Пчілки та Івана Франка / О. Сова // Розвиток освіти на Волині : історія та сучасність: (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 237-242.
 90. Стасюк, Л. А. Вшанування пам’яті Олени Пчілки бібліотекою її імені в м. Луцьку / Л. А. Стасюк // Розвиток освіти на Волині : історія та сучасність: (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 249-252.
 91. Стріха, М. Український художній переклад : між літературою і націє- творенням / М. Стріха. – К.: Наш час, 2006. – 344 с. – (Сер. „Висока полиця”).
  Олена Пчілка – с. 98, 104, 125, 172, 228.
 92. 234.        Струбицька, О. В. „Учителем школа стоїть” (І. Франко) / О. В. Струбицька, В. В. Струбицький, О. В. Шостак // Струбицька О. В. Особистість учителя в педагогічній спадщині вітчизняних просвітителів : навч. посіб. / О. В. Струбицька, В. В. Струбицький, О. В. Шостак. – Луцьк, 2007. – С. 56-62.
 93. 235.        Таланчук, О. Олена Пчілка / О. Таланчук // Рідне слово : укр. дит. л-ра : хрестоматія : у 2 кн. – К., 1999. – Кн. 1. – С. 327-329.
 94. * Танана, Р. Олена Пчілка на Шевченковій могилі : до 160-річчя від дня народження Олени Пчілки / Р. Танана // Рідни й край. – 2009. – №1. – С. 179-183. – бібліогр. : 11 назв.
 95. Томчук, Л. Феномен „жіночої” літератури в українському житті кінця ХІХ – початку ХХ століть / Л. Томчук // Проблеми славістики : наук. часоп. – Луцьк, 2002. – Ч. 2-3. – С. 12-18.
 96. Трегуб, М. Архівні матеріали до життєпису Олени Пчілки / М. Трегуб // Волинський музей : історія і сучасність : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 271-273.
 97. Федорук, Л. Олена Пчілка, Леся Українка – поціновувачі української народної вишивки / Л. Федорук // Минуле і сучасне Волині й Полісся : народна культура – шлях до себе: матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2003. – С. 36-37.
 98. Хорунжий, Ю. Олена Пчілка : горда жіноча душа / Ю. Хорунжий / Хорунжий Ю. Шляхетні українки / Ю. Хорунжий. – К., 2003. – С. 5-22.
 99. Чашук, М. Леся Українка, Олена Пчілка для освіти та культури Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали ХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 176-178.
 100. Чернихівський, Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. – Кременець, 1999. – 318 с.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 101. Шанько, Г. Непідвладна забуттю : життя і творчість Олени Пчілки / Г. Шанько. – Полтава : Рік, 1999. – 221 с.
  2009-2013
 102. *Антипчук, Н. Журнал «Молода Україна» Олени Пчілки, його ідейно-естетична та виховна цінність / Надія Антипчук // Укр. Мова і л-ра в шк. – 2009. – №6. – С. 39-43. – Бібліогр. : 16 назв.
 103. *Байло Л. В. Олена Пчілка: горда жіноча душа: сценарій позакласного заходу / Л. В. Байло // Педагогічний пошук. – 2010. – № 1. – С. 14-18.
 104. *Данилюк-Терещук, Т. Олена Пчілка на сторінках видання «Радянська Волинь : (1987-1991)» / Т. Данилюк-Терещук // Літопис Волині. Всеукр. наук. Часопис. – 2009, – №6. – С. 43-47. – бібліогр.: 20 назв.
 105. *„З братами ще я словом поділюсь” : біобібліогр. покажч. / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. В. Бабій ; ред. Е. Ксендзук. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 112 с.
 106. *Минуле і сучасне Волині та Полісся : Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині: матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. наук. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 290 с.
 107. *Новаківська Л. В. Олена Пчілка і В. О. Сухомлинський про роль книги в духовному житті дитини / Л. В. Новаківська // Шкіл. б-ка плюс . – 2011. – Жовтень (№ 19). – С. 3-5.
 108. *Новаківська Л. В. Олена Пчілка – українська просвітниця і педагог / Л. В. Новаківеька // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 56-57.
 109. *Олена Пчілка – “образ Української Жінки”: рекомендаційний бібліографічний список до 160-річчя від дня народження / уклад. Наталя Гажаман // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 6. – С. 121-125.
 110. *Тетеріна, О. Олена Пчілка: роль художнього перекладу в розвитку україської літератури / О. Тетеріна // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2013. – №  10. – С. 61-64.
 111. *Титаренко В. П. Науковець-етнограф кінця ХІХ – початку ХХ століття Олена Пчілка / В. П. Титаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. –  С. 110-113.
 112. *Третяченко, Т. “Олена Пчілка і Гадяч” (до 160-річчя письменниці) / Т. Третяченко // Слово і Час. – 2009. – № 7. – С. 116-120.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись

у Волинській державній обласній універсальній

науковій бібліотеці імені Олени Пчілки

 

            (*) – астериксом позначені видання, з якими ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали