НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Олени Пчілки

1895-1985

 1. Антонович, К. Візити ; Зустріч з Оленою Косач-Пчілкою / К. Антонович // Антонович К. З моїх споминів / К. Антонович. – Вінніпег, 1972. – Ч. 4. – С. 169-172, 175.
 2. *Дей, О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI-XX ст.) / І. О. Дей. – К. : Наук. думка, 1969. – 557 с.
   Псевдоніми Ольги Петрівни Косач – с. 486.
 3. Денисюк, І. О. Проза „малих форм” Олени Пчілки / І. О. Денисюк // Українське літературознавство. – Львів, 1970. – Вип. 10. – С. 102-108.
 4. *Драгоманов, М. П. Літературно-публіцистичні праці : у 2 т. / М. Драгоманов. – К. : Наук. думка, 1970. – Т. 1, Т. 2.
  Олена Пчілка – див. Предметно-іменний покажчик.
 5. Іваненко, В. Г. Олена Пчілка – мистецький критик-публіцист (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / В. Г. Іваненко, В. Д. Степовик // Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо : республік. міжвід. наук. зб. – К., 1982. – Вип. 13. – С. 77-94.
 6. *Історія української літератури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – 2-е вид. – К. : Вища шк., 1978. – 389 с.
  Про Олену Пчілку – с. 16, 50, 151.
 7. Калениченко, Н. Л. Олена Пчілка / Н. Л. Калениченко // Історія української літератури : у 8 т. – К., 1969. – Т. 4, кн. 2. – С. 25-34.
 8. Косач (Ольга Петровна) // Энциклопедический словаръ / изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. – Спб., 1895. – XVI. – С. 367.
 9. Косач Ольга Петрівна // Історія Академії Наук Української РСР. – К., 1967. – Кн. 2. – С. 557.
 10. Косач Ольга Петрівна // Історія Академії Наук Української РСР. – К., 1982. – С. 757.
 11. *Косач-Кривинюк, О. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / О. Косач-Кривинюк ; Укр. Вільна Академія наук у США. – Нью- Йорк, 1970. – 927 с.
 12. Леся Українка : документи і матеріали, 1871-1979. – К. : Наук. думка, 1971. – 488 с.
  Більшість документів збірника становлять листи матері Лесі Українки О. П. Косач.
 13. Ми і наші діти : дит. л-ра, мистецтво, виховання : зб. І. – Торонто; Нью-Йорк, 1965. – 390 с.
  Олена Пчілка – див. Показник імен.
 14. Міщенко, Л. І. Леся Українка в літературному житті / Л. І. Міщенко. – К. : Дніпро, 1964. – 263 с.
  Про Олену Пчілку як письменницю та про її вплив на літературну творчість Лесі Українки – с. 20-26.
 15. Міщенко, Л. Літературне оточення Лесі Українки / Л. Міщенко // Леся Українка : публ., ст., дослідж. – К., 1960. – Т. 3. – С. 272-293.
 16. Міщенко, Л. Українські поетеси дожовтневої доби / Л. Міщенко // Тридцять українських поетес : антол. – К., 1968. – С. 3-30.
 17. Неуважний, Ф. Олена Пчілка / Ф. Неуважний // Український календар. – Варшава, 1969. – С. 199-201.
 18. *Одарченко, П. Мати Лесі Українки // Леся Українка. Хронологія життя і творчости / О. Косач-Кривинюк ; ред. П. Одарченко. – Нью-Йорк, 1970. – С. 88-891.
 19. Олена Пчілка // Веселка : антол. укр. л-ри для дітей : в 3 т. – К., 1984. – Т. 1. – С. 298-300.
 20. Олена Пчілка // Веселка : антол. укр. худож. л-ри для дітей. – К., 1967. – Т. 1. – С. 210-212.
 21. Покальчук, В. Слідами Лесі Українки: знайомство з Климентієм Квіткою і Ольгою Петрівною Косач ; Батьки Лесі Українки / В. Покальчук // Спогади про Лесю Українку. – К., 1971. – С. 104-109.
 22. Пчилка Олена // Краткая литературная энциклопедия. – М., 1971. – Т. 6. – С. 114-115.
 23. Пчилка Олена // Советский энцикл. словарь. – М., 1980. – С. 1097.
 24. Пчилка Олена // Украинская Советская Энциклопедия. – К., 1983. – Т. 9. – С. 101.
 25. Пчілка Олена // Українські літературні альманахи і збірники ХІХ-поч. ХХ ст. : бібліогр. покажч. / склав І. З. Бойко. – К., 1967. – С. 312-313.
 26. Пчілка Олена // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1975. – Т. 21. – С. 264.
 27. Пчілка Олена // Українськї письменники : біобібліогр. слов. : у 5 т. – К., 1963. – Т. 3. – С. 97-111.
 28. Пчілка Олена // УРЕ. – 2-е вид. – К., 1983. – Т. 9. – С. 205.
 29. Пчілка Олена // УРЕ. – К., 1963. – Т. 12. – С. 41.
 30. Струцюк, Й. Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки : путівник / Й. Струцюк, І. Чернецький. – Львів : Каменяр, 1984. – 70 с. : іл.
  Спогади Олени Пчілки, короткі відомості про неї – с. 11, 13, 22.
 31. Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах : т. 10. Листи (1876-1897). – К. : Наук. думка, 1978. – 541 с.
  Листи до матері О. П. Косач –  с. 14, 27-28, 29-33, 47-53, 61-62, 92-97, 98-100, 108-109, 156-158, 176-178, 189-192, 193-197, 200-201, 203-208, 210-213, 216-217, 237-239, 266, 309-310, 325-326, 338-339, 346-347, 351-352, 367-368, 371-372, 374-377, 383-392, 399-402, 410-411, 412-417.
 32. Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах : т. 11. Листи (1898-1902). – К. : Наук. думка, 1978. – 477 с.
  Листи до матері О. П. Косач – с. 12-19, 22-34, 37-44, 45-48, 51-52, 72-73, 74-75, 82-83, 113-115, 120-122, 130-131, 136-138, 165-168, 202-205, 215-216, 221, 284-285, 296, 297-300, 317-319, 338-340, 349-351, 365.
 33. Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах : т. 12. Листи (1903-1913). – К.: Наук. думка, 1979. – 693 с.
  Листи до матері О. П. Косач – 9-11, 29-35, 36-37, 38-40, 59-61, 90-91,96-99, 105, 118, 124-129, 130-132, 133-136, 139-161, 167-170, 175-177, 181-183, 210, 214-216, 217-219, 221-222, 230-233, 235-236, 245-247, 269-276, 297-299, 306-310, 312-313, 318-319, 320-321,  328-329, 332-333, 334, 335-338, 338-339, 350, 351-352, 352-354, 355-356, 362-364, 365-368, 378-381,384-385, 387-389, 391-392, 397-399, 400-403, 404-405, 409, 412, 417-422, 426-430, 436-437, 440-444, 453-454, 458-459, 464-467.
 34. Чернишов, А. Олена Пчілка / А. Чернишов // Чернишов А. Невмирущі : статті та розвідки / А. Чернишов. – Х., 1970. – С. 135-238.
 35. *Чикаленко, Є. Спогади (1861-1907) / Є. Чикаленко. – Нью-Йорк: Укр. вільна Акад. наук у США, 1955. – 504 с.
  Косач О. (Олена Пчілка) – див. Іменний покажчик.
 36. Шабліовський, Є. Олена Пчілка / Є. Шабліовський, О. Ставицький // Пчілка Олена. Твори / Олена Пчілка. – К., 1971. – С. 3-26.

1986-1998

 1. Баженов, Л. В. Пчілка Олена / Л. В. Баженов // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст. / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 324.
 2. Богачевська, М. Дума України – жіночого роду / М. Богачевська. – К.: Воскресіння, 1993. – 110 с.
  Про Олену Пчілку – с. 33-39.
 3. Вишневська, Н. Олена Пчілка / Н. Вишневська // Пчілка Олена. Твори / Олена Пчілка. – К., 1988. – С. 5-26.
 4. Денисюк, І. О. Родина Косачів і Запруддя / І. О. Денисюк, В. М. Комзюк // Співець мужності і краси : тези доп. наук.-практ. семінару, присвяч. 115-річчю з дня народж. Лесі Українки (21-22 берез. 1986 р.). – Луцьк, 1986. – С. 63-65.
 5. Джерела безсмертного слова : Лесині місця на Волині. – Луцьк: Надстир’я, 1996. – 92 с.
 6. Донцов, Д. Мати Лесі Українки (Олена Пчілка) / Д. Донцов // Донцов Д. Дві літератури нашої доби / Д. Донцов. – Репринт. відтворення вид. 1958 р. – Львів, 1991.
 7. *Єфремов, С. [Олена Пчілка] / Історія українського письменства. – К., 1995. – С. 496-497.
 8. Зостаюся з повагою Олена Пчілка: з листування письменниці // Наука і культура. Україна : щорічник. – К., 1990. – Вип. 24. – С. 250-259.
 9. Іванова, Ю. І. Етнографічні дослідження Олени Пчілки / Ю. І. Іванова // „Роде наш красний…”: Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1996. – Т. ІІ. – С. 50-52.
 10. Іскорко-Гнатенко, В. Олена Пчілка та її „Молода Україна” В. Іскорко-Гнатенко // Література. Діти. Час. – К., 1990. – Вип. 15. – С. 132-138.
 11. *Історія української літератури : у 2 т.: т. 1. – К.: Наук. думка, 1987. – Т. 1. – 631 с.
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен і назв.
 12. *Історія української літератури другої половини ХІХ ст. / за ред.  В. М. Поважної, М. С. Грицая. – 2-ге вид. – К. : Вища шк., 1986. – 430 с.
  Про Олену Пчілку – с. 99, 128, 142, 209, 213, 215, 249.
 13. *Історія української літератури ХІХ століття : у 3 кн. : кн. 3. – К.: Либідь, 1998.- 432 с.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 14. *Історія української літератури ХХ століття : у 2 кн. : кн. 1 / за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1993. – 784 с.
  Пчілка Олена – 24, 73, 79, 211.
 15. *Історія української літературної критики. – К. : Наук. думка, 1988. – 456 с.
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен та назв.
 16. Кривенко, О. А. Невідомі листи Олени Пчілки / О. А. Кривенко // Укр. літературознавство. – Львів, 1990. – Вип. 55. – С. 113-119.
 17. *Леся Українка : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / авт.-упоряд. М. В. Гуць, Н. Л. Россошинська.- К. : Рад. шк., 1979. – 277 с.
 18. Леся Українка : життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях : альбом / авт.-упоряд. М. В. Гуць, Н. Л. Россошинська. – 2-е вид., допов. – К. : Рад. шк., 1986. – 287 с.
  Є матеріали про Олену Пчілку – с. 19, 20, 31, 55.
 19. Леся Українка та родина Косачів в контексті української культури : тези та матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 1996 року, с. Колодяжне на Волині. – Луцьк : ІНІЦІАЛ, 1996. – 41 с.
 20. Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник. – Луцьк : Ініціал, 1996. – 64 с.
 21. Ліщинський, Д. Волинська байкарка / Д. Ліщинський // Філологічні студії : зб. наук. праць. – Луцьк, 1998. – Вип. 4. – С. 61-65.
 22. Луговий, О. Ольга Косачева (Олена Пчілка) / О. Луговий // Луговий О. Визначне жіноцтво України : іст. життєписи / О. Луговий. – К., 1994. – С. 192-195.
 23. Маковська, Г. Особливості виховання дітей у родині Косачів / Г. Маковська // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки : педагогіка, психологія. – Луцьк, 1997. – Вип. 7. – С. 61-62.
 24. Мержвинська, Л. Скарби косачівського дому / Л. Мержвинська // Науковий вісник ВДУ : філол. науки (лесезнавство). – Луцьк, 1998. – Вип. 7. – С. 37-39.
 25. *Мороз, М. О. Літопис життя та творчості Лесі Українки. – К. : Наук. думка, 1992. – 630 с.
  Є відомості про Олену Пчілку.
 26. Науменко, Л. М. Етнографічні дослідження Олени Пчілки / Л. М. Науменко // Матеріали 41-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу і студентів Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1995. – С. 238-239.
 27. Ними гордиться Ковельщина : Олена Пчілка // Ковельський календар. – Луцьк, 1996. – С. 37.
 28. Одарченко, П. Славна дочка українського народу Олена Пчілка : (до 50-річчя з дня смерті) ; Олена Пчілка і молодь / П. Одарченко // Одарченко П. Українська література : зб. вибр. ст.  – К., 1995. – С. 46-78.
 29. Олена Пчілка – талановита письменниця, мудра мати : бібліогр. покажч. / склала Е. С. Ксендзук ; Волин. держ. обл. універс. наук. б-ка ім. Олени Пчілки. – Луцьк, 1993. – 35 с.
 30. Олена Пчілка // Українська Муза : поет. антол. – К., 1993. – Вип. 5. – С. 3-4.
 31. Олена Пчілка під час відкриття пам’ятника І. Котляревському. Полтава, 1903 : фотокопія // „Роде наш красний…” : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1996. – Т. ІІ. – С. 49.
 32. Ошуркевич О. Ф. Найрідніший рідний край – Волинь: путівник / О. Ф. Ошуркевич. – Львів : Каменяр, 1991. – 78 с.Про Олену Пчілку – с. 4, 5, 16, 22, 56, 57-58.
 33. Ошуркевич, О. Ф. Пам’ятки Берестецької битви у творчих зацікавленнях Олени Пчілки / О. Ф. Ошуркевич // Берестецька битва в історії України : тези ІV республік. наук.-теорет. конф., 19 черв. 1993 р., с. Острів Радивилів. р-ну. – Рівне, 1993. – С. 52-54.
 34. Ошуркевич, О. Ф. Питання народознавства у творчій концепції Олени Пчілки / О. Ф. Ошуркевич // Шоста Всеукраїнська наукова конференція з історичного краєзнавства. – Луцьк, 1993. – С. 459-460.
 35. Пащук, І. „… Робоча – як бджола” : Олена Пчілка / І. Пащук // Пащук І. Повернення в незабутнє / І. Пащук. – Рівне, 1993. – С. 28-32.
 36. Пащук, І. Олена Пчілка / І. Пащук // Пащук І. Млинівщина літературна / І. Пащук. – Рівне, 1992. – С.46.
 37. Прижиттєві документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів : каталог-довідник. – Луцьк: Ініціал, 1996. – 48 с.
 38. *Пчилка Олена // Советский энциклопедический словарь. – К., 1988. – С. 1096.
 39. Пчилка Олена // Украинский энциклопедический словарь. – К., 1989. – К., Т.3. – С. 22.
 40. Пчілка Олена (1849-1930) // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1998. – Т. 7. – С. 2421.
 41. *Пчілка Олена // Короткий довідник з історії України. – К., 1994. – С. 186.
 42. Пчілка Олена // Літературна карта Волині : бібліогр. покажч. – Луцьк, 1988. – С. 13-14.
 43. *Пчілка Олена // Мистецтво України: біогр. довід. – К., 1997. – С. 497.
 44. Пчілка Олена // Митці України : енцикл. довід. – К., 1992. – С. 482-483.
 45. *Пчілка Олена // Український радянський енциклопедичний словник. – 2-ге вид. – К., 1987. – Т. 3. – С. 54.
 46. Рисак, О. О. Відвідання Лесею Українкою і Оленою Пчілкою поля Берестецької битви / О. О. Рисак // Берестецькій битві – 340 років : тези ІІ республік. наук.-теорет. конф. – Рівне, 1991. – С. 72-73.
 47. Семчишин, М. Тисяча років української культури : іст. огляд культ. процесу / М. Семчишин. – К.: АТ „Друга рука” : МП „Фенікс”, 1993. – 550 с. : іл.
  Про Олену Пчілку – див. Показник прізвищ.
 48. Сиваченко, М. Є. Сторінки історії української літератури і фольклористики / М. Є. Сиваченко. – К. : Наук. думка, 1990. – 300 с.
  Про Олену Пчілку – с. 77, 79, 80, 116, 117, 271.
 49. Столярчук, Б. Пчілка Олена / Б. Столярчук // Митці Рівненщини : енцикл. довід. – Рівне, 1997. – С. 336.
 50. Столярчук, Б. Пчілка Олена / Б. Столярчук // Столярчук Б. Фольклористи Рівненщини : енцикл. довід. / Б. Столярчук. – Рівне, 1994. – С. 33.
 51. Струбицький, В. В. Олена Пчілка і народна освіта / В. В. Струбицький // „Роде наш красний…” : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1996. – Т. 1. – С. 330-331.
 52. Струбицький, В. В. Просвітительські погляди Олени Пчілки і Лесі Українки / В. В. Струбицький, О. В. Петрашек, О. В. Шостак // Минуле і сучасне Волині : літописні міста і середньовічна культура : матеріали VІІІ Волин. обл. іст.-краєзн. конф. – Луцьк, 1998. – С. 130-132.
 53. Сулима-Блохина, О. Вибране :  поезії, новелістика, наук. та публіцист. розвідки / О. Сулима-Блохина. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1995. – 286 с.
  Про Олену Пчілку – с. 266, 267-268, 270, 271.
 54. *Таланчук, О. „Діти – се наш дорогий скарб, се наша надія, се – молода Україна” / О. Таланчук // Пчілка Олена. Годі, діточки, вам спать! : вірші, оповідання, казки, фольклорні записи / Олена Пчілка. – К. : Веселка, 1991. – С. 5-12.
 55. *Франко, І. Зібрання творів у п`ятдесяти томах : т. 48. Листи (1874-1885) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – 766 с.
  Листи до Олени Пчілки – с. 559-563, 569-571, 580-584, 593-596, 596-598.
 56. *Франко, І. Зібрання творів у п`ятдесяти томах : т. 49. Листи (1886-1894) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – 809 с.
  Листи до Олени Пчілки – с. 8-11, 74, 88-89, 298-300, 309-310, 426-428.
 57. *Франко, І. Зібрання творів у п`ятдесяти томах : т. 50. Листи (1895-1916) / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1986. – 702 с.
  Листи до Олени Пчілки – с. 95-96.
 58. *Шевчук, В. Пчілка із поля літературного / В. Шевчук // Шевчук В. Дорога в тисячу років : роздуми, ст., есе / В. Шевчук. – К., 1990. – С. 276-280.
 59. *Шерех, Ю. Третя сторожа : література, мистецтво, ідеологія / Ю. Шерех. – К. : Дніпро, 1993. – 590 с.
  Про Олену Пчілку – с. 114, 115, 464, 452, 464.

1999-2008

 1. *Аврахов, Г. Кольори особистости і феномен духу / Г. Аврахов // Олена Пчілка і Волинь : матеріали наук.-практ. конф. – Луцьк, 1999. – С. 45-51.
 2. *Аврахов, Г. Штрихи до політичного портрета Олени Пчілки без ретуші та помстливих розправ / Г. Аврахов // Олена Пчілка і Волинь : матеріали наук.-практ. конф. – Луцьк, 1999. – С. 6-10.
 3. Агеєва, В. Поетеса зламу століть : творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації. – К.: Либідь, 1999. – 262 с.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 4. Агєєва, В. Жіночий простір: фемініст. дискурс укр. Модернізму : моногр. / В. Агєєва. – К. : Факт, 2003. – 320 с. Про Олену Пчілку – с.   24, 34-38, 40, 42, 43, 144, 150, 155.
 5. Андреєва, Т. Олена Пчілка : з дослідж. та популяризації укр. нар. узорів / Т. Андреєва // Минуле і сучасне Волині й Полісся: народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2003. – С. 32-34.
 6. *Андреєва, Т. Олена Пчілка про українські народні вишивки / Т. Андреєва // Минуле і сучасне Волині й Полісся : народне мистецтво і духовність : матеріали Другої Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2005. – С. 157.
 7. *Антипчук, Н. Журнал «Молода Україна» Олени Пчілки, його ідейно-естетична та виховна цінність / Надія Антипчук // Укр. Мова і л-ра в шк. – 2009. – №6. – С. 39-43. – Бібліогр. : 16 назв.
 8. Антипчук, Н. Олена Пчілка і розвиток дитячої літератури // Філологічні студії : наук. часопис. – Луцьк, 2004. – № 4. – С. 277-281.
 9. *Архипов, В. Непримиренна / В. Архипов // Пчілка Олена. Викинуті українці / Олена Пчілка. – К., 2006. – С. 6-36.
 10. *Більчук, М. Олена Пчілка / М. Більчук // Більчук М. Українські та зарубіжні письменники : розповіді про життя і творчість / М. Більчук. – Тернопіль, 2006. – С. 132-134.
 11. *Бондаренко, Г. Ім’я Лесі Українки й родини Косачів у волинезнавстві : іст.-краєзн. аспект / Г. Бондаренко // Бондаренко Г. Історичне краєзнавство Волині / Г. Бондаренко. – Луцьк, 2003. – Кн. 2. – С. 24-44.
  Про Олену Пчілку – див. також Іменний покажчик.
 12.  Вишневська, Г.П. Леся Українка і Олена Пчілка : процеси становлення української літературної мови / Г. П. Вишневська // Леся Українка і сучасність : (до 130-річчя від дня народж. Лесі Українки) : зб. наук. праць. – Луцьк, 2003. – С. 159-163.
 13. Геник, С. Пчілка Олена / С. Геник // Геник С. 150 видатних українок. – Івано-Франківськ, 2003. – С. 159-163.
 14. Гогось, О. А. Вивчення в школі творчості Олени Пчілки / О. А. Гогось // Література рідного краю : зб. метод. матеріалів. – Луцьк, 2000. – С. 7-11.
 15. Гогось, О. Олена Пчілка : барви особистості та феномен духу / О. Гогось // Розвиток освіти на Волині : історія та сучасність : (до 100 річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 39-40.
 16. Гончар, О. „Україна у великому боргу перед Оленою Пчілкою…” / О. Гончар // Гончар О. Щоденники : у 3 т. / О. Гончар. – К., 2004. – Т. 3. (1984-1995). – С. 447-448.
 17.  Грабаровська, Н. Олена Пчілка (1849-1930) / Н. Грабаровська // Волинь літературна : вид. Волин. орг. Нац. Спілки письменників України та Волин. обл. друк. – Луцьк, 2000. – С. 19-21.
 18. Грабович, Г. До історії української літератури: дослідж., есеї, полеміка / Г. Грабович. – К.: Критика, 2003. – 632 с.
 19. Косач Ольга – с. 477, 584, 585, 587, 588.
 20. Грушка, Є. Л. Храми рідного слова : як Олена Пчілка утверджувала і захищала українську мову / Є. Л. Грушка // „Волинь” у нашій долі. – Луцьк, 1999. – С. 33-45.
 21. *Данилюк-Терещук, Т. Олена Пчілка на сторінках видання «Радянська Волинь : (1987-1991)» / Т. Данилюк-Терещук // Літопис Волині. Всеукр. наук. Часопис. – 2009, – №6. – С. 43-47. – бібліогр.: 20 назв.
 22. Денисюк, В. Родина Косачів / В. Денисюк // Денисюк В. Літопис Камінь-Каширщини / В. Денисюк. – Луцьк, 2001. – С. 291-298.
 23. Денисюк, І. Дворянське гніздо Косачів / І. Денисюк, Т. Скрипка. – Львів : Наук.-вид. т-во „Академ. Експрес”, 1999. – 269 с.
 24. Денисюк, І. Франки в гостині у Косачів на Волині / І. Денисюк // Світязь : альм. Волин. обл. орг. Нац. Спілки письменників України. – Луцьк, 2006. – Вип. 12. – С. 172-184.
 25. Документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів у музеях, установах Волині : каталог-довідник. – Луцьк: Вежа, 2008. – 132 с.
 26. Дрофань, Л. Берегиня : худож.-докум. вид. / Л. Дрофань. – К. : Молодь, 2004. – 208 с.
 27. *Єфремов, С. Вибране: ст., наук. розвідки, моногр. / С. Єфремов. – К. : Наук. думка, 2002. – 760 с.
  Косачева-Пчілка О. – с. 168, 543, 743.
 28. Забужко, О. Notre dame d`Ukraine: Українка в конфлікті міфологій / О. Забужко. – 2-е вид., виправл. – К. : Факт, 2007. – 640 с. : іл. – (Сер. „Висока полиця”).
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен.
 29. *Зеров, М. Українське письменство / М. Зеров; упоряд. М. Сулима. – К. : Основи, 2003. – 1300 с.
  Про Олену Пчілку – с. 811, 812, 841, 842, 985, 986.
 30. Історія української культури : у 5 т.: т. 4, кн. 1. : укр. культура першої половини ХІХ ст. / гол. ред. Б. Є. Патон. – К. : Наук. думка, 2008.- 1007 с.
  Олена Пчілка- див. Іменний покажчик.
 31. *Історія української літератури : кінець ХІХ – початок ХХ ст. : у 2 кн. / за заг. ред. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 1, 2.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 32. *Історія української літератури ХІХ ст. : у 2 кн. / за ред. М. Г. Жулинського. – К. : Либідь, 2006. – Кн. 1, 2.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 33. *Кармазіна, М. Леся Українка / М. Кармазіна. – К. : Вид. Дім „Альтернативи”, 2003. – 415 с.
  Є відомості про Олену Пчілку.
 34. Комзюк, В. Історія садиби Косачів у селі Колодяжному в документах і спогадах / В. Комзюк // Волинський музей: історія і сучасність: наук. зб. – Луцьк, 1999. – Вип. ІІ. – С. 111-122.
 35. Косач Ольга Петрівна (Олена Пчілка) // Жінки України : біогр. енцикл. слов. – К., 2001. – С. 216.
 36. Косач-Кривинюк, О. Леся Українка. Хронологія життя і творчости / О. Косач-Кривинюк ; авт. проекту та відп. за випуск Н. Сташенко ; вст. ст. М. Г. Жулинського. – Репринт. вид. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – ХVІ с. + 928 с. : іл. 13 с. – (Проект „Літературознавча скарбниця”)
  Косач Ольга Петрівна (Олена Пчілка) – див. Індекс.
 37. *Костенко, А. Леся Українка / А. Костенко ; упоряд. В. П. Сичевський. – К. : А. С. К., 2006. – 512 с.
 38. Ксендзук, Е. Олена Пчілка і Волинь / Е. Ксендзук // Волинь / авт.-упоряд. В. В. Болгов; Укр. наук. т-во геральдики і вексилології ; Ін-т біогр. дослідж. – К., 2006. – С. 32.
 39. Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) : біогр. матеріали, спогади, іконографія / відп. ред. О. Біланюк ; авт. проекту і вст. ст. Т. Скрипка. – Нью-Йорк; К. : Факт, 2004. – 447 с.
  Драгоманова (в одруженні Косач) Ольга Петрівна (псевдонім Олена Пчілка) – див. Покажчик імен.
 40. Лесезнавча філокартія : кат. із комент. – Луцьк : Надстир’я, 2005. – 72 с.
 41. Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2001 р., с. Колодяжне. – Луцьк : Надстир’я, 2001. – 140 с.: іл. – (До 130-річчя від дня народження Лесі Українки).
 42. Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 24-25 лют. 2006 р., с. Колодяжне. – Луцьк, 2006. – 266 с. : іл. – (До 135-річчя від дня народження Лесі Українки).
 43. Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць: т. 1. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2003. – 444 с.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 44. Леся Українка і сучасність: зб. наук. праць : т. 2. – Луцьк: Волин. обл. друк., 2005. – 598 с.
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен.
 45. Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць: т. 3. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2006. – 576 с.
  Олена Пчілка – див. Покажчик імен.
 46. Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць: т. 4, у 2 кн. – Луцьк: Вежа, 2008. – Кн. 1, 2.
  Олена Пчілка- див. Покажчик імен.
 47. Леся Українка та родина Косачів в екслібрисі : каталог виставки творч. робіт  переможців та учасників Міжнар. конкурсу книж. знаків, приуроч. 90-річчю пам’яті Лесі Українки та 55-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Колодяжне, 2003. – 80 с.
 48. „Лети ж, рідне слово, лети в рідний край” : до 155-річчя від дня народж. Олени Пчілки : зб. сценаріїв / Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки; обл. б-ка для дітей. – Луцьк, 2004. – 43 с.
 49. Листи Петра Одарченка до Олени Пчілки // Петро Одарченко: портрет вченого і дослідника : ст., док., листи. – К., 1999. – С. 95-110.
 50. *Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному. – Луцьк : Ініціал, 2000. – [5 с.]
 51. *Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в Колодяжному : путівник. – Луцьк : Ініціал, 2006. – 86 с.
 52. Мержвинська, Л. „Волинь незабутня…” у житті і творчості Олени Пчілки / Л. Мержвинська // Волинь моя: журн. Міжнар. громад. об-ня „Волинське братство”. – К., 2003. – Вип. 3. – С. 126-145.
 53. Мержвинська, Л. Традиції, народні свята та обряди в родині Косачів / Л. Мержвинська // Минуле і сучасне Волині й Полісся : народна культура – шлях до себе : матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2003. – С. 41-43.
 54. *Минуле і сучасне Волині та Полісся : Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині: матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. наук. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 290 с.
 55. Мікула, О. Фольклоризм поетичної збірки Олени Пчілки „Думки- мережанки” / О. Мікула // Українська філологія : школи, постаті, проблеми: зб. наук. праць міжнар. конф. – Львів, 1999. – Ч. 2. – С. 545-553.
 56. *Неуважний, Ф. Олена Пчілка – популяризаторка польської літератури на Україні / Ф. Неуважний // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки: філол. науки. – Луцьк, 1999. – № 10. – С. 47-50.
 57. *Новаківська Л. В. Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Олени Пчілки : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Новаківська Л. В., 1998. – 180 с.
 58. Огнєва, О. Д. Східні стежини Лесі Українки: (ст. та матеріали) / О. Д. Огнєва. – Луцьк: Волин. книга, 2007. – 234 с.
  Косач О.П. (Олена Пчілка) – див. Іменний покажчик.
 59. Одарченко, П. Коли народилася Олена Пчілка / П. Одарченко // Одарченко П. Видатні українські діячі : статті; нариси / П. Одарченко. – К., 1999. – С. 258-261.
 60. Одарченко, П. Олена Пчілка / П. Одарченко // Українки в історії. – К., 2004. – С. 176-181.
 61. Одарченко, П. Олена Пчілка як дитяча письменниця; Олена Пчілка і євреї ; Літературна освіта Лесі Українки ; Ісидора Петрівна Косач-Борисова ; Славний рід ; Національне відродження України і розвиток фольклористики та етнографії в ХІХ та на початку ХХ ст. / П. Одарченко // Одарченко П. Українознавчі спостереження й фрагменти : статті, рецензії, спогади / П. Одарченко. – К., 2002. – С. 32-39, 40-46, 53-62, 117-118.
 62. Олена Пчілка – маленьким волинянам : сценарій літ.-муз. ранку за книгою Олени Пчілки „Годі, діточки, вам спать” // 1000 доріг в країну знань : зб. метод. матеріалів на допомогу бібліотекарям дит. б-к для популяризації л-ри зі шк. програми. – Луцьк, 2003. – С. 43-52.
 63. *Олена Пчілка (Ольга Петрівна Драгоманова-Косач) // Історія української літератури ХІХ ст. (70-90-ті роки) : у 2 кн. / за заг. ред. О. Д. Гнідан. – К., 2002. – Кн. 1. – С. 239-285.
 64. Олена Пчілка // Дивосвіт „Веселки”: антол. л-ри для дітей та юнацтва : в 3 т. – К., 2004. – Т. 1. – С. 297-298.
 65. *Олена Пчілка // Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. – К., 2002. – Т. 2. – С. 384-385.
 66. *Олена Пчілка і Волинь : матеріали наук.-практ. конф., 29-30 черв. 1999 року : наук. зб. – Луцьк: Надстир’я, 1999. – 111 с. – (До 150-річчя від дня народж. Олени Пчілки та 50-річчя Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки).
 67. *Олійник-Рахманний, Р. Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919-1939 роки) / Р. Олійник-Рахманний. – К. : Четверта хвиля, 1999. – 240 с.
  Про Олену Пчілку – с. 43-49.
 68. Ошуркевич, О. Андроник Лазарчук і Олена Пчілка: з історії творчих взаємин / О. Ошуркевич // Волинський музей : історія і сучасність : наук. зб. – Луцьк, 1999. – Вип. ІІ. – С. 142-143.
 69. Ошуркевич, О. У творчих зацікавленнях Олени Пчілки / О. Ошуркевич // Ошуркевич О. Там, під Берестечком : нариси / О. Ошуркевич. – Луцьк, 2009. – С. 59-64.
 70. Ошуркевич, О. Ф. Андроник Лазарчук і Олена Пчілка : з історії творчих взаємин / О. Ф. Ошуркевич // „Роде наш красний…” : Волинь у долях краян і людських документах. – Луцьк, 1999. – Т. 3. – С. 758-761.
 71. *Павличко, С. Теорія літератури / С. Павличко. – К.: Основи, 2002. – 679 с.
  Олена Пчілка – див. Алфавітний покажчик
  .
 72. Пащук, І. Олена Пчілка / І. Пащук // Пащук І. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини / І. Пащук. – Рівне, 2005. – С. 151.
 73. Пащук, І. Олена Пчілка і Клим Поліщук / І. Пащук // Волинський музей : історія і сучасність : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 259-260.
 74. Пех, О. Краєзнавчі, етнографічні і педагогічні дослідження Косачів та І.Я. Франка / О. Пех // Розвиток освіти на Волині : історія та сучасність: (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 181-190.
 75. Пчілка Олена // Провідники духовності в Україні. – К., 2003. – С. 292-293.
 76. *Пчілка Олена // Українська література у портретах і довідках : давня літ-ра – літ-ра ХІХ ст. : довідник. – К., 2000. – С. 259-261.
 77. *Пчілка Олена // Усі письменники і народна творчість. – К., 2007-2008. – С. 249-258.
 78. *Рисак, О. Відвідання Лесею Українкою і Оленою Пчілкою поля Берестецької битви: (тези); Поганьблена, покривджена, розіп’ята і воскресла / О. Рисак // Високе світло імені та слова… : Леся Українка в дослідж. О. Рисака. – Луцьк, 2007. – С. 121-122, 276-283.
 79. *Рисак, О. О. Юліш Словацький у потрактуванні Олени Пчілки / О. О. Рисак // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 10. – С. 154-159.
 80. „…Робоча – як бджола” : до 150-річчя від дня народж. Олени Пчілки // Календар знаменних і пам’ятних дат’99. – К., 1999. – ІІІ кв. – С. 27.
 81. Родина Косачів і волиняни : спогади, перекази / записи, впорядкув. і прим. О. Ошуркевича. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2002. – 62 с.
 82. Ротач, П. Олена Пчілка / П. Ротач // Ротач П. Колоски з літературної ниви : корот. літ. календар Полтавщини / П. Ротач. – Полтава, 1999. – С. 277-280.
 83. *Савчак, Н. Аналіз гуманістично-педагогічних поглядів Лесі Українки та Олени Пчілки / Н. Савчак // Науковий вісник ВДУ ім. Лесі Українки : пед. та психол. науки. – Луцьк, 1999. – № 1. – С. 93-96.
 84. Савчук, В. Вплив Олени Пчілки на формування особистості Лесі Українки / В. Савчук // Розвиток освіти на Волині: історія та сучасність : (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 207-211.
 85. Семенюк, А. Олена Пчілка / А. Семенюк // Семенюк А. Ковель : минуле і сучасне / А. Семенюк. – Луцьк, 2000. – С. 240-243.
 86. Семенюк, Л. Дослідження фольклору Волині у ХІХ-ХХ ст. / Л. Семенюк, Л. Семененко // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / упоряд. Н. Г. Сташенко. – 2-е вид., доповн. і переробл. – Луцьк, 2007. – С.71-75.
 87. Скорботна мати української культури : сценарій літ. вечора пам’яті Олени Пчілки / Волин. ДОУНБ ім. Олени Пчілки. – Луцьк, 2003. – 14 с.
 88. Славінський, М. Гортаючи сторінки життя / М. Славінський // Славінський М. Заховаю в серці Україну / М. Славінський. – К., 2002. – С. 201-382.
 89. Сова, О. Суспільні та літературні стосунки Олени Пчілки та Івана Франка / О. Сова // Розвиток освіти на Волині : історія та сучасність: (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 237-242.
 90. Стасюк, Л. А. Вшанування пам’яті Олени Пчілки бібліотекою її імені в м. Луцьку / Л. А. Стасюк // Розвиток освіти на Волині : історія та сучасність: (до 100-річчя заснування Ковельської гімназії) : матеріали наук.-пед. іст.-краєзн. конф. – Луцьк; Ковель, 2006. – С. 249-252.
 91. Стріха, М. Український художній переклад : між літературою і націє- творенням / М. Стріха. – К.: Наш час, 2006. – 344 с. – (Сер. „Висока полиця”).
  Олена Пчілка – с. 98, 104, 125, 172, 228.
 92. 234.        Струбицька, О. В. „Учителем школа стоїть” (І. Франко) / О. В. Струбицька, В. В. Струбицький, О. В. Шостак // Струбицька О. В. Особистість учителя в педагогічній спадщині вітчизняних просвітителів : навч. посіб. / О. В. Струбицька, В. В. Струбицький, О. В. Шостак. – Луцьк, 2007. – С. 56-62.
 93. 235.        Таланчук, О. Олена Пчілка / О. Таланчук // Рідне слово : укр. дит. л-ра : хрестоматія : у 2 кн. – К., 1999. – Кн. 1. – С. 327-329.
 94. * Танана, Р. Олена Пчілка на Шевченковій могилі : до 160-річчя від дня народження Олени Пчілки / Р. Танана // Рідни й край. – 2009. – №1. – С. 179-183. – бібліогр. : 11 назв.
 95. Томчук, Л. Феномен „жіночої” літератури в українському житті кінця ХІХ – початку ХХ століть / Л. Томчук // Проблеми славістики : наук. часоп. – Луцьк, 2002. – Ч. 2-3. – С. 12-18.
 96. Трегуб, М. Архівні матеріали до життєпису Олени Пчілки / М. Трегуб // Волинський музей : історія і сучасність : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзн. музею та 55-річчю Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – С. 271-273.
 97. Федорук, Л. Олена Пчілка, Леся Українка – поціновувачі української народної вишивки / Л. Федорук // Минуле і сучасне Волині й Полісся : народна культура – шлях до себе: матеріали Волин. обл. наук.-етногр. конф. – Луцьк, 2003. – С. 36-37.
 98. Хорунжий, Ю. Олена Пчілка : горда жіноча душа / Ю. Хорунжий / Хорунжий Ю. Шляхетні українки / Ю. Хорунжий. – К., 2003. – С. 5-22.
 99. Чашук, М. Леся Українка, Олена Пчілка для освіти та культури Волині // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали ХІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурзького права. – Луцьк, 2003. – Ч. 1. – С. 176-178.
 100. Чернихівський, Г. Кременеччина від давнини до сучасності / Г. Чернихівський. – Кременець, 1999. – 318 с.
  Олена Пчілка – див. Іменний покажчик.
 101. Шанько, Г. Непідвладна забуттю : життя і творчість Олени Пчілки / Г. Шанько. – Полтава : Рік, 1999. – 221 с.
  2009-2013
 102. *Антипчук, Н. Журнал «Молода Україна» Олени Пчілки, його ідейно-естетична та виховна цінність / Надія Антипчук // Укр. Мова і л-ра в шк. – 2009. – №6. – С. 39-43. – Бібліогр. : 16 назв.
 103. *Байло Л. В. Олена Пчілка: горда жіноча душа: сценарій позакласного заходу / Л. В. Байло // Педагогічний пошук. – 2010. – № 1. – С. 14-18.
 104. *Данилюк-Терещук, Т. Олена Пчілка на сторінках видання «Радянська Волинь : (1987-1991)» / Т. Данилюк-Терещук // Літопис Волині. Всеукр. наук. Часопис. – 2009, – №6. – С. 43-47. – бібліогр.: 20 назв.
 105. *„З братами ще я словом поділюсь” : біобібліогр. покажч. / упр. культури і туризму Волин. ОДА ; Волин. ОУНБ ім. Олени Пчілки ; упоряд. В. Бабій ; ред. Е. Ксендзук. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 112 с.
 106. *Минуле і сучасне Волині та Полісся : Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині: матеріали ХХХІІІ Всеукр. іст.-краєзн. наук. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжнен. літ.-мемор. музею Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – 290 с.
 107. *Новаківська Л. В. Олена Пчілка і В. О. Сухомлинський про роль книги в духовному житті дитини / Л. В. Новаківська // Шкіл. б-ка плюс . – 2011. – Жовтень (№ 19). – С. 3-5.
 108. *Новаківська Л. В. Олена Пчілка – українська просвітниця і педагог / Л. В. Новаківеька // Спадщина видатних педагогів Полтавщини в міжнародному освітньому просторі : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. / Ін-т педагогіки АПН України, Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – С. 56-57.
 109. *Олена Пчілка – “образ Української Жінки”: рекомендаційний бібліографічний список до 160-річчя від дня народження / уклад. Наталя Гажаман // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009. – № 6. – С. 121-125.
 110. *Тетеріна, О. Олена Пчілка: роль художнього перекладу в розвитку україської літератури / О. Тетеріна // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2013. – №  10. – С. 61-64.
 111. *Титаренко В. П. Науковець-етнограф кінця ХІХ – початку ХХ століття Олена Пчілка / В. П. Титаренко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. –  С. 110-113.
 112. *Третяченко, Т. “Олена Пчілка і Гадяч” (до 160-річчя письменниці) / Т. Третяченко // Слово і Час. – 2009. – № 7. – С. 116-120.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись

у Волинській державній обласній універсальній

науковій бібліотеці імені Олени Пчілки

 

            (*) – астериксом позначені видання, з якими ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали