НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Праці О. М. Огоновського

Бібліографічний список*

Навчальна й просвітницька література
 1. Граматика руского языка для школъ середнихъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ фонду краєвого, – XII, 288 с. – У кн. також дод.: Про правописъ ; Про творенє стихівъ. – С.259–288.
 2. Житє Тараса Шевченка : читанка для селянъ и мѣщанъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – У Львовѣ : Коштомъ и заходомъ Т-ва «Просвѣта», 1876. – 77, [1] с. – (Товариство «Просвѣта» ; кн. 37). – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books/about/Житє_Тараса_Шевченка.html?id=4mxmAAAAcAAJ&redir_esc=y (дата звернення: 29.06.2023).
 3. Хрестоматія староруска для высшихъ клясъ гимназіяльныхъ / текстъ зъ поясненями, додатком граматичнымъ и словарцемъ вид. Омелянъ Огоновскій. – У Львовѣ : Накладомъ фонду краєвого, 1881. – 494, [2]с. – В кн. уривки із Біблії, літописів, худож. творів та арх. документів Х–ХVIII ст. (старослов. й церковнослов.) та 2 ст. О. М. Огоновського – «Оглядъ исторично-литературный», «Додатокъ граматичный» (укр.). – Словарець [старослов.-укр.]: с. 473–488. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books/about/Хрестоматія_старорус.html?id=O791rfiLEg4C&redir_esc=y (дата звернення: 29.06.2023).
 4. Маркіянъ Шашкевичъ. Про єго житє и письма : читанка для селянъ и мѣщанъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – У Львовѣ : Коштомъ и заходомъ Т‑ва «Просвѣта», 1886. – 103, [1] с. – (Товариство «Просвѣта» ; ч. 95, кн. 6).
 5. Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache / Emil Ogonowski.– Lemberg : Ruthenischen Šewčenko-Vereines, 1880. – 244 S. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=U-w1AQAAMAAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s (дата звернення: 07.07.2023).
 6. Пер., передм., уклад.: Шульц,Ф. Гpаматика латинска : для шкôлъ ґимназіяльныхъ / Фердинанда Шульца ; для молодежи pускои пpиладивъ [пеp., обpоб. та авт. пеpедм.] Омелянъ Огоновскій. – Пôсля 12-го попpавленого выданя. – У Львовѣ : Накладомъ т-ва «Просвѣта», 1874. – [4], 325, [2] c. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001320 (дата звернення: 29.06.2023).
 7. Пер., передм., уклад.: Шульц,Ф. Книжка для впpавы въ языцѣ латинскомъ : пpизначена для низшихъ кляс ґимназіяльныхъ / Фердинанда Шульца ; на мову руску переложивъ [з передм.] Омелянъ Огоновскій. – Пôсля 9‑го поправленого выданя. – У Львовѣ : Накладомъ т-ва «Просвѣта», 1872. – [4], 315 c. – Додатки: Слова до § 1–47 ; Словарець [латин.-укр.] / уклад. О. Огоновскій. – С. 227–315. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000859 (дата звернення: 29.06.2023).
Літературознавчі й літературно-критичні твори
 1. Гайдамаки. Поема Тараса Шевченка / студіум Д-ра Омеляна Огоновського. – Львів : З друк. Т-ва имени Шевченка, 1879. – 39 с. – Передрук із журн.: Правда. 1879. Вип. 3–6.
  Те саме // Правда. – 1879. – Р. 12, вип. 3. – С. 164–174 ; Вип. 4. – С. 219–229 ; Вип. 5. – С. 286–296 ; Вип. 6. – С. 351–357. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=P1AJte67dScC&hl=ru&source=gbs_book_other_versions (дата звернення: 07.07.2023).
 1. З передних заміток про «Слово о полку Ігоревім» / Омелян Огоновский // Виїмки з народної лїтератури україньско-рускої ХІХ віку : для висших кляс середних шкіл / уложив Олександер Барвіньский. – 3-тє поправл. виданє. – У Львові, 1902. – Ч. 2. – С. 195–197.
 2. Исторія литературы рускои. Ч. 1 / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ: Накладомъ Т-ва имени Шевченка, 1887. – XVI, 426, [2] с. – Текст доступний в інтернеті: https://archive.org/details/libgen_00701355/mode/2up (дата звернення: 30.06.2023).
 3. Исторія литературы рускои. Ч. 2 : [у2 від.] / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ Т-ва имени Шевченка, 1889.
  Ч. 2, 1. вôддѣлъ. – 352 с. – Текст доступний в інтернеті: https://archive.org/details/libgen_00701395/mode/2up (дата звернення: 30.06.2023).
  Ч. 2, 2. вôддѣлъ. – С. 353–962. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=Rg2N619vkzgC&hl=ru&source=gbs_similarbooks (дата звернення: 02.07.2023).
 1. Исторія литературы рускои. Ч. 3 : [у2 від.].  вôддѣлъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ Т-ва имени Шевченка, 1891. – [1], 696, [2] с. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=P70dmQGzpm4C&hl=ru&source=gbs_similarbooks (дата звернення: 02.07.2023).
 2. Исторія литературы рускои. Ч. 3 : [у2 від.].  вôддѣлъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ наук. Т-ва имени Шевченка,1893. – С. 697–1336. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=OMZ8_hHhYfwC&hl=ru&source=gbs_similarbooks (дата звернення: 02.07.2023).
 3. Исторія литературы рускои. Ч. 4 / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ наук. Т-ва им. Шевченка, – 347 с. – Текст доступний в інтернеті: https://archive.org/details/libgen_00700758/mode/2up (дата звернення: 30.06.2023).
  Рец.: Макарушка, О. [Рецензія] / О. Макарушка // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. – 1895. – Кн. 1, т. 5. – С. 83–84 (Біблїоґрафія). – Текст доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_005/ (дата звернення: 03.07.2023).
 1. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка / Омелян Огоновский // Правда. – 1872. – Р. 5, ч. 9. – С. 431–441. – Зміст: До Основяненка. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=VPpj8DuC5KwC&redir_esc=y ; 1873. – Р. 6, ч. 1. – С. 24–38. – Зміст: И живим, и мертвим, и ненарожденним землякам моім в Украіні і не в Украіні моє дружнє посланиє ; Р. 6, ч. 4. – С. 166–172. – Зміст: Неофіти ; Р. 6, ч. 5. – С. 197–201. – Зміст: Неофіти (продовж.) ; Р. 6, ч. 6. – С. 227–232. – Зміст: Неофіти (закінч.) ; Р. 6, ч. 13. – С. 456–464. – Зміст: Тополя. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=gpfHO3mp76MC&hl=ru&source=gbs_book_other_versions (дата звернення: 04.07.2023).
 2. Моєму критикови : вôдповѣдь А. Пыпинови на єго статью «Особая исторія русской литературы» / написавъ Омелянъ Огоновскій. – У Львовѣ : Накладомъ авт., 1890. – 47 с. – Передрук із газ.: Дѣло. 1890. № – Текст доступний в інтернеті: http://surl.li/izfxi (дата звернення: 11.07.2023).
 3. Пер., передм., пояснення: Слово о пълку Игоревѣ : поет. памятник руськоі письменності ХІІ віку / текст с пер. и с поясненьями [та передм.] вид. Омелян Огоновський. – У Львові : Накладом видавця, 1876. – XLIV, 136, 2с. – Текст «Слова…» парал. старослов. – Поясненья: с. 24–127. – Огляд слів пояснених у сій пісні [кирил.]: с. 128–133. – Важнійші скороченья: с. 134–136. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books/about/Слово_о_пълку_Игоревѣ.html?id=W3rIuid3pdIC&redir_esc=y (дата звернення: 29.06.2023).
 4. Передм., ред., прим.: Шевченко, Т. Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. Ч. 1 / [ред. О. М. Огоновський]. – У Львові : Виданє Т-ва імени Шевченка, 1893. – CXVI, 315c. – В кн. також: Дещо про житє і літературну діяльність Тараса Шевченка / Омелян Огоновський. – С. III–CXIІІ ; Кілька слів від редакциї «Кобзаря» / Омелян Огоновський. – С. CXІV–CXVI ; Деякі примітки до першої частини «Кобзаря» / Омелян Огоновський. – С. 295–311. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=f68oI6eyFCAC&redir_esc=y (дата звернення: 02.07.2023).
 5. Ред., прим.: Шевченко, Т. Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. Ч. 2 / [ред. О. М. Огоновський]. – У Львові : Виданє Т-ва імени Шевченка, 1893. – 405c. – Примітки: Деякі примітки до другої частини «Кобзаря» / Омелян Огоновський. – С. 386–400.
  Рец.: Романчук, Ю. Деякі причинки до поправнїйшого видання поезий Тараса Шевченка : (замітки до «Кобзаря Тараса Шевченка», зредаґованого д‑ром Омеляном Огоновським і вид. Т-вом ім. Шевченка у Львові 1893) / написав Юлїян Романчук // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. – 1900. – Кн. 2, т. 34. – С. 1–32 (розд. паг.). – Текст доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_034/ (дата звернення: 29.06.2023).
Виступи
 1. Бесіда д-ра Омеляна Огоновского, голови товариства «Просвїта» при відкритю загальних Зборів сего товариства д. 20 сїчня (1 лютого) 1888 р. [Електронний ресурс] // Zbruč = Збруч : інтернет-газета. – Текст. дані. – Львів, 2023. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/1388 (дата звернення: 17.07.2023). – Назва з екрана. – Публ. за вид.: Дѣло. 1888. 8 лют.
 2. Короткий погляд на историю язиків славянських, особливо-ж на историю язика руського : (слово инавгурацийне Проф. Д-ра Омеляна Огоновського, сказане в салі промоцийній при отвореню наук. р. 1871/72 в університеті Львівськім) // Правда. – 1872. – Р. 5, ч. 5. – С.220–236. – Текст доступний в інтернеті: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pravda_Pysmo_literaturno-politychne/1872_Rochnyk_5.pdf? (дата звернення: 07.07.2023).
 3. Погляд на важнійші думки Шевченкові : (відчит проф. Омел. Огоновского в ХІІ роковини смерти Т. Шевченка) // Правда. – 1873. – Р. 6, ч. – С. 114–125. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=gpfHO3mp76MC&hl=ru&source=gbs_book_other_versions (дата звернення: 07.07.2023).
 4. Слово інавґураційне, сказане в салї промоцийній при отвореню наукового року 1871/2 на унїверситетї Львівськім : (в скороченю) / Омелян Огоновский // Виїмки з народної лїтератури україньско-рускої ХІХ віку : для висших кляс середних шкіл / уложив Олександер Барвіньский. – 3-тє поправл. виданє. – У Львові, 1902. – Ч. 2. – С. 198–210.
 5. Маркияна Шашкевича жизнь и літературна діяльність : (річь Проф. Д-ра Омеляна Огоновського, виголош. на декламатор. вечері, даному заходом Т-ва «Просвіта» в память поета дня 7. лат. Липця с. р.) // Правда. – 1872. – Р. 5, ч. 4. – С.157–163. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=VPpj8DuC5KwC&redir_esc=y (дата звернення: 07.07.2023).
Художні твори
 1. Генезаретске озеро : (пôсля Беслєра) / Е. Огоновскій // Руска читанка : для низшихъ клясъ середнихъ шкôлъ / уложивъ Омелянъ Партыцкій. – У Львовѣ, 1871. – Ч. 2. – С. 310–311. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000686 (дата звернення: 15.07.2023).
 2. Крестъ : оповѣданіе изъ временъ наѣздовъ Татарскихъ / Емиліанъ Огоновскій // Зоpя галицкая яко альбумъ на годъ 1860. – Въ Львовѣ, 1860. – С. 86–99. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000812 (дата звернення: 28.06.2023).
 3. Гальшка Острожска : трагедія въ 5 актахъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ Т-ва «Руска Бесѣда», 1887. – 118 с. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=zGgc8d5shMIC&hl=ru&source=gbs_similarbooks (дата звернення: 02.07.2023).
 4. Повѣстки для дѣтей / написавъ Омелянъ изъ Григорова. – У Львовѣ : Коштомъ и заходомъ Т-ва «Просвѣта», 1876. – 83,[1] с. – (Товариство «Просвѣта» ; кн. 38). – Текст доступний в інтернеті: http://surl.li/izggy (дата звернення: 11.07.2023).
 5. Руска пѣснь / Емиліанъ Огоновскій // Галичанинъ : лит. сб. – Львовъ, 1862. – Кн. 1, вып. 1. – С. 15–17. – Текст доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Didytskyi_Bohdan/Halychanyn_Literaturnyi_zbirnyk_Knyha_1_vypusky_1-2/ (дата звернення: 29.06.2023).

____________________________________________________________________

*Бібліографічні описи документів подано із збереженням їх орфографії, що відображає особливості тогочасної мови й письма.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали