НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Праці О. М. Огоновського

Бібліографічний список*

Навчальна й просвітницька література
 1. Граматика руского языка для школъ середнихъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ фонду краєвого, – XII, 288 с. – У кн. також дод.: Про правописъ ; Про творенє стихівъ. – С.259–288.
 2. Житє Тараса Шевченка : читанка для селянъ и мѣщанъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – У Львовѣ : Коштомъ и заходомъ Т-ва «Просвѣта», 1876. – 77, [1] с. – (Товариство «Просвѣта» ; кн. 37). – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books/about/Житє_Тараса_Шевченка.html?id=4mxmAAAAcAAJ&redir_esc=y (дата звернення: 29.06.2023).
 3. Хрестоматія староруска для высшихъ клясъ гимназіяльныхъ / текстъ зъ поясненями, додатком граматичнымъ и словарцемъ вид. Омелянъ Огоновскій. – У Львовѣ : Накладомъ фонду краєвого, 1881. – 494, [2]с. – В кн. уривки із Біблії, літописів, худож. творів та арх. документів Х–ХVIII ст. (старослов. й церковнослов.) та 2 ст. О. М. Огоновського – «Оглядъ исторично-литературный», «Додатокъ граматичный» (укр.). – Словарець [старослов.-укр.]: с. 473–488. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books/about/Хрестоматія_старорус.html?id=O791rfiLEg4C&redir_esc=y (дата звернення: 29.06.2023).
 4. Маркіянъ Шашкевичъ. Про єго житє и письма : читанка для селянъ и мѣщанъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – У Львовѣ : Коштомъ и заходомъ Т‑ва «Просвѣта», 1886. – 103, [1] с. – (Товариство «Просвѣта» ; ч. 95, кн. 6).
 5. Studien auf dem Gebiete der ruthenischen Sprache / Emil Ogonowski.– Lemberg : Ruthenischen Šewčenko-Vereines, 1880. – 244 S. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=U-w1AQAAMAAJ&hl=ru&source=gbs_navlinks_s (дата звернення: 07.07.2023).
 6. Пер., передм., уклад.: Шульц,Ф. Гpаматика латинска : для шкôлъ ґимназіяльныхъ / Фердинанда Шульца ; для молодежи pускои пpиладивъ [пеp., обpоб. та авт. пеpедм.] Омелянъ Огоновскій. – Пôсля 12-го попpавленого выданя. – У Львовѣ : Накладомъ т-ва «Просвѣта», 1874. – [4], 325, [2] c. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0001320 (дата звернення: 29.06.2023).
 7. Пер., передм., уклад.: Шульц,Ф. Книжка для впpавы въ языцѣ латинскомъ : пpизначена для низшихъ кляс ґимназіяльныхъ / Фердинанда Шульца ; на мову руску переложивъ [з передм.] Омелянъ Огоновскій. – Пôсля 9‑го поправленого выданя. – У Львовѣ : Накладомъ т-ва «Просвѣта», 1872. – [4], 315 c. – Додатки: Слова до § 1–47 ; Словарець [латин.-укр.] / уклад. О. Огоновскій. – С. 227–315. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000859 (дата звернення: 29.06.2023).
Літературознавчі й літературно-критичні твори
 1. Гайдамаки. Поема Тараса Шевченка / студіум Д-ра Омеляна Огоновського. – Львів : З друк. Т-ва имени Шевченка, 1879. – 39 с. – Передрук із журн.: Правда. 1879. Вип. 3–6.
  Те саме // Правда. – 1879. – Р. 12, вип. 3. – С. 164–174 ; Вип. 4. – С. 219–229 ; Вип. 5. – С. 286–296 ; Вип. 6. – С. 351–357. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=P1AJte67dScC&hl=ru&source=gbs_book_other_versions (дата звернення: 07.07.2023).
 1. З передних заміток про «Слово о полку Ігоревім» / Омелян Огоновский // Виїмки з народної лїтератури україньско-рускої ХІХ віку : для висших кляс середних шкіл / уложив Олександер Барвіньский. – 3-тє поправл. виданє. – У Львові, 1902. – Ч. 2. – С. 195–197.
 2. Исторія литературы рускои. Ч. 1 / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ: Накладомъ Т-ва имени Шевченка, 1887. – XVI, 426, [2] с. – Текст доступний в інтернеті: https://archive.org/details/libgen_00701355/mode/2up (дата звернення: 30.06.2023).
 3. Исторія литературы рускои. Ч. 2 : [у2 від.] / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ Т-ва имени Шевченка, 1889.
  Ч. 2, 1. вôддѣлъ. – 352 с. – Текст доступний в інтернеті: https://archive.org/details/libgen_00701395/mode/2up (дата звернення: 30.06.2023).
  Ч. 2, 2. вôддѣлъ. – С. 353–962. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=Rg2N619vkzgC&hl=ru&source=gbs_similarbooks (дата звернення: 02.07.2023).
 1. Исторія литературы рускои. Ч. 3 : [у2 від.].  вôддѣлъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ Т-ва имени Шевченка, 1891. – [1], 696, [2] с. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=P70dmQGzpm4C&hl=ru&source=gbs_similarbooks (дата звернення: 02.07.2023).
 2. Исторія литературы рускои. Ч. 3 : [у2 від.].  вôддѣлъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ наук. Т-ва имени Шевченка,1893. – С. 697–1336. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=OMZ8_hHhYfwC&hl=ru&source=gbs_similarbooks (дата звернення: 02.07.2023).
 3. Исторія литературы рускои. Ч. 4 / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ наук. Т-ва им. Шевченка, – 347 с. – Текст доступний в інтернеті: https://archive.org/details/libgen_00700758/mode/2up (дата звернення: 30.06.2023).
  Рец.: Макарушка, О. [Рецензія] / О. Макарушка // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. – 1895. – Кн. 1, т. 5. – С. 83–84 (Біблїоґрафія). – Текст доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_005/ (дата звернення: 03.07.2023).
 1. Критично-естетичний погляд на декотрі поезиі Тараса Шевченка / Омелян Огоновский // Правда. – 1872. – Р. 5, ч. 9. – С. 431–441. – Зміст: До Основяненка. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=VPpj8DuC5KwC&redir_esc=y ; 1873. – Р. 6, ч. 1. – С. 24–38. – Зміст: И живим, и мертвим, и ненарожденним землякам моім в Украіні і не в Украіні моє дружнє посланиє ; Р. 6, ч. 4. – С. 166–172. – Зміст: Неофіти ; Р. 6, ч. 5. – С. 197–201. – Зміст: Неофіти (продовж.) ; Р. 6, ч. 6. – С. 227–232. – Зміст: Неофіти (закінч.) ; Р. 6, ч. 13. – С. 456–464. – Зміст: Тополя. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=gpfHO3mp76MC&hl=ru&source=gbs_book_other_versions (дата звернення: 04.07.2023).
 2. Моєму критикови : вôдповѣдь А. Пыпинови на єго статью «Особая исторія русской литературы» / написавъ Омелянъ Огоновскій. – У Львовѣ : Накладомъ авт., 1890. – 47 с. – Передрук із газ.: Дѣло. 1890. № – Текст доступний в інтернеті: http://surl.li/izfxi (дата звернення: 11.07.2023).
 3. Пер., передм., пояснення: Слово о пълку Игоревѣ : поет. памятник руськоі письменності ХІІ віку / текст с пер. и с поясненьями [та передм.] вид. Омелян Огоновський. – У Львові : Накладом видавця, 1876. – XLIV, 136, 2с. – Текст «Слова…» парал. старослов. – Поясненья: с. 24–127. – Огляд слів пояснених у сій пісні [кирил.]: с. 128–133. – Важнійші скороченья: с. 134–136. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books/about/Слово_о_пълку_Игоревѣ.html?id=W3rIuid3pdIC&redir_esc=y (дата звернення: 29.06.2023).
 4. Передм., ред., прим.: Шевченко, Т. Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. Ч. 1 / [ред. О. М. Огоновський]. – У Львові : Виданє Т-ва імени Шевченка, 1893. – CXVI, 315c. – В кн. також: Дещо про житє і літературну діяльність Тараса Шевченка / Омелян Огоновський. – С. III–CXIІІ ; Кілька слів від редакциї «Кобзаря» / Омелян Огоновський. – С. CXІV–CXVI ; Деякі примітки до першої частини «Кобзаря» / Омелян Огоновський. – С. 295–311. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=f68oI6eyFCAC&redir_esc=y (дата звернення: 02.07.2023).
 5. Ред., прим.: Шевченко, Т. Г. Кобзарь Тараса Шевченка : [у 4 ч.]. Ч. 2 / [ред. О. М. Огоновський]. – У Львові : Виданє Т-ва імени Шевченка, 1893. – 405c. – Примітки: Деякі примітки до другої частини «Кобзаря» / Омелян Огоновський. – С. 386–400.
  Рец.: Романчук, Ю. Деякі причинки до поправнїйшого видання поезий Тараса Шевченка : (замітки до «Кобзаря Тараса Шевченка», зредаґованого д‑ром Омеляном Огоновським і вид. Т-вом ім. Шевченка у Львові 1893) / написав Юлїян Романчук // Записки Наукового Товариства імени Шевченка. – 1900. – Кн. 2, т. 34. – С. 1–32 (розд. паг.). – Текст доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Naukove_tovarystvo_imeni_Shevchenka/Zapysky_Tom_034/ (дата звернення: 29.06.2023).
Виступи
 1. Бесіда д-ра Омеляна Огоновского, голови товариства «Просвїта» при відкритю загальних Зборів сего товариства д. 20 сїчня (1 лютого) 1888 р. [Електронний ресурс] // Zbruč = Збруч : інтернет-газета. – Текст. дані. – Львів, 2023. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/1388 (дата звернення: 17.07.2023). – Назва з екрана. – Публ. за вид.: Дѣло. 1888. 8 лют.
 2. Короткий погляд на историю язиків славянських, особливо-ж на историю язика руського : (слово инавгурацийне Проф. Д-ра Омеляна Огоновського, сказане в салі промоцийній при отвореню наук. р. 1871/72 в університеті Львівськім) // Правда. – 1872. – Р. 5, ч. 5. – С.220–236. – Текст доступний в інтернеті: https://shron1.chtyvo.org.ua/Pravda_Pysmo_literaturno-politychne/1872_Rochnyk_5.pdf? (дата звернення: 07.07.2023).
 3. Погляд на важнійші думки Шевченкові : (відчит проф. Омел. Огоновского в ХІІ роковини смерти Т. Шевченка) // Правда. – 1873. – Р. 6, ч. – С. 114–125. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=gpfHO3mp76MC&hl=ru&source=gbs_book_other_versions (дата звернення: 07.07.2023).
 4. Слово інавґураційне, сказане в салї промоцийній при отвореню наукового року 1871/2 на унїверситетї Львівськім : (в скороченю) / Омелян Огоновский // Виїмки з народної лїтератури україньско-рускої ХІХ віку : для висших кляс середних шкіл / уложив Олександер Барвіньский. – 3-тє поправл. виданє. – У Львові, 1902. – Ч. 2. – С. 198–210.
 5. Маркияна Шашкевича жизнь и літературна діяльність : (річь Проф. Д-ра Омеляна Огоновського, виголош. на декламатор. вечері, даному заходом Т-ва «Просвіта» в память поета дня 7. лат. Липця с. р.) // Правда. – 1872. – Р. 5, ч. 4. – С.157–163. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=VPpj8DuC5KwC&redir_esc=y (дата звернення: 07.07.2023).
Художні твори
 1. Генезаретске озеро : (пôсля Беслєра) / Е. Огоновскій // Руска читанка : для низшихъ клясъ середнихъ шкôлъ / уложивъ Омелянъ Партыцкій. – У Львовѣ, 1871. – Ч. 2. – С. 310–311. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000686 (дата звернення: 15.07.2023).
 2. Крестъ : оповѣданіе изъ временъ наѣздовъ Татарскихъ / Емиліанъ Огоновскій // Зоpя галицкая яко альбумъ на годъ 1860. – Въ Львовѣ, 1860. – С. 86–99. – Текст доступний в інтернеті: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/0000812 (дата звернення: 28.06.2023).
 3. Гальшка Острожска : трагедія въ 5 актахъ / написавъ Омелянъ Огоновскій. – Львôвъ : Накладомъ Т-ва «Руска Бесѣда», 1887. – 118 с. – Текст доступний в інтернеті: https://books.google.com.ua/books?id=zGgc8d5shMIC&hl=ru&source=gbs_similarbooks (дата звернення: 02.07.2023).
 4. Повѣстки для дѣтей / написавъ Омелянъ изъ Григорова. – У Львовѣ : Коштомъ и заходомъ Т-ва «Просвѣта», 1876. – 83,[1] с. – (Товариство «Просвѣта» ; кн. 38). – Текст доступний в інтернеті: http://surl.li/izggy (дата звернення: 11.07.2023).
 5. Руска пѣснь / Емиліанъ Огоновскій // Галичанинъ : лит. сб. – Львовъ, 1862. – Кн. 1, вып. 1. – С. 15–17. – Текст доступний в інтернеті: https://chtyvo.org.ua/authors/Didytskyi_Bohdan/Halychanyn_Literaturnyi_zbirnyk_Knyha_1_vypusky_1-2/ (дата звернення: 29.06.2023).

____________________________________________________________________

*Бібліографічні описи документів подано із збереженням їх орфографії, що відображає особливості тогочасної мови й письма.


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали