НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Праці І. Галятовського

 1. ¹Боги поганські, в болванах мешкаючі / Іоаникій Галятовський. – Чернігів : Друк. Троїцько-Іллінського монастиря, 1686. – [12], 36 с.
 2. ¹Гріхи розмаїті / Іоаникій Галятовський. – Чернігів : Друк. Троїцько-Іллінського монастиря, 1685. – 62 с.
 3. Гріхи розмаїті : (трактат з етики) / Іоаникій Галятовський // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 263–286.
 4. ²Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський. – Київ : Тип. Києво-Печерскої лаври, 1659. – [1], 253 с.
 5. ¹Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський. – Львів : Друк. М. Сльозки, 1665. – [6], 532 с.
 6. ¹Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський ; підгот. до вид. І. П. Чепіга ; [відп. ред. В. В. Німчук] ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1985. – 442, [3] с. – (Пам’ятки української мови XVII ст. : серія публіцист. та полем. літ.).
 7. Наука, альбо Способ зложення казання [Електронний ресурс] / Іоаникій Галятовський // Ізборник : [електрон. б-ка]. – Текст. дані. – Київ, [2020?]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/old17/oldhtm (дата звернення: 21.12.2020). – Назва з екрана. – Подається за вид.: Ключ розуміння. Львів : Друк. М. Сльозки, 1665.
 8. Наука, альбо Способ зложення казання : (текст адапт. до читання) / Іоаникій Галятовський ; [вступ. ст. «Іоаникій Галятовський – автор першого підручника з гомілетики в Україні», с. 52, Тетяни Кочубей] // Іст.-пед. альманах. – 2018. – Вип. 2. – С. 52–65.
 9. «Наука, или Способ сложения казания» : (отрывок) / Иоаникий Галятовский ; [пер. со староукр. Н. А. Кавалеровой] // Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – М., 1988. – С. 110–111. – Печ. по изд.: Хрестоматія давньої української літератури. Київ, 1967. С. 310–315.
 10. Наука, или Способ сложения казання: (отрывок) / Іоаникій Галятовський // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – Київ, 2003. – С. 104. – Друк. за вид.: Антология педагогической мысли Украинской ССР. М. : Педагогика, 1988. С. 110–111.
 11. ²Небо нове з новими зірками створене, тобто Преблагословенна Діва Марія Богородиця з чудами своїми / Іоаникій Галятовський. – Могильов : Тип. М. Вощанки, 1699. – [2], 216, [9] с.
 12. Передмова до книжки «Скарбниця», Новгород-Сіверський, 1676 року / Іоаникій Галятовський // Тисяча років української суспільно-політичної думки : в 9 т. / упоряд. В.Шевчук. – Київ, 2001. – Т. 3, кн. 2 : Остання чверть XVII – початок XVIII ст. – С. 136–140.
 13. Розмова Білоцерківська… / Іоаникій Галятовський // Тисяча років української суспільно-політичної думки : в 9 т. / упоряд. В. Шевчук. – Київ, 2001. – Т. 3, кн. 1 : Третя чверть XVIIст. – С. 391–402.
 14. ²Скарбниця потребна й пожиточна… / Іоаникій Галятовський. – Новгород-Сіверський, 1676. – [8], 28 с.
 15. ¹Скарбниця потребна й пожиточна всьому світу – пресвята Богородиця Єлецька з великими скарбами, з чудами своїми, від високо в Бозі превелебного його милості пана отця Іоаникія Галятовського, архімандрита Чернігівського Єлецького, знайдена і з друкарні в Новгородку-Сіверському року 1676, місяця серпня, дня 23 світові зголошена / [пер. з книжної укр. мови з наближенням до розмовної В. Шевчука] // «Скарбниця потребна й пожиточна» : укр. монаст. літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / упоряд., вступ. ст. та комент. Валерія Шевчука. – Київ, 2012. – С. 257–282. – Пер. за вид.: Галятовський І. Ключ розуміння. Kиїв, 1985. С. 344–374.
 16. [Твори] / Іоаникій Галятовський ; пер. В. Шевчук // Слово многоцінне: хрестоматія укр. літ., створ. різними мовами в епоху Ренесансу (друга пол. XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.) : в 4 кн. / упоряд.: Валерій Шевчук, Василь Яременко. – Київ, 2006. – Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – С. 408–453. – Зміст: Із книги «Ключ розуміння» ; Наука, або Спосіб складання казання ; На старожитній клейнод Желіборських ; На старожитній герб Могилів ; Чуда Пресвятої Діви між сивіллами…
 17. [Бібліографія творів Іоаникія Ґалятовського та праць про нього в електронних базах даних Відділу стародруків та рідкісних видань НБУ ім. В. І. Вернадського] [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/542 (дата звернення: 09.12.2020). – Назва з екрана.

*При складанні бібліографічних описів творів, виданих у ХVII ст., витримано норми сучасної орфографії української мови.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

28.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ПРОЦЕНКО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали