НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Праці І. Галятовського

 1. ¹Боги поганські, в болванах мешкаючі / Іоаникій Галятовський. – Чернігів : Друк. Троїцько-Іллінського монастиря, 1686. – [12], 36 с.
 2. ¹Гріхи розмаїті / Іоаникій Галятовський. – Чернігів : Друк. Троїцько-Іллінського монастиря, 1685. – 62 с.
 3. Гріхи розмаїті : (трактат з етики) / Іоаникій Галятовський // Хроніка 2000 : укр. культурол. альм. – Київ, 2000. – Вип. 37/38 : Україна: філософський спадок століть. – С. 263–286.
 4. ²Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський. – Київ : Тип. Києво-Печерскої лаври, 1659. – [1], 253 с.
 5. ¹Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський. – Львів : Друк. М. Сльозки, 1665. – [6], 532 с.
 6. ¹Ключ розуміння / Іоаникій Галятовський ; підгот. до вид. І. П. Чепіга ; [відп. ред. В. В. Німчук] ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – Київ : Наук. думка, 1985. – 442, [3] с. – (Пам’ятки української мови XVII ст. : серія публіцист. та полем. літ.).
 7. Наука, альбо Способ зложення казання [Електронний ресурс] / Іоаникій Галятовський // Ізборник : [електрон. б-ка]. – Текст. дані. – Київ, [2020?]. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/old17/oldhtm (дата звернення: 21.12.2020). – Назва з екрана. – Подається за вид.: Ключ розуміння. Львів : Друк. М. Сльозки, 1665.
 8. Наука, альбо Способ зложення казання : (текст адапт. до читання) / Іоаникій Галятовський ; [вступ. ст. «Іоаникій Галятовський – автор першого підручника з гомілетики в Україні», с. 52, Тетяни Кочубей] // Іст.-пед. альманах. – 2018. – Вип. 2. – С. 52–65.
 9. «Наука, или Способ сложения казания» : (отрывок) / Иоаникий Галятовский ; [пер. со староукр. Н. А. Кавалеровой] // Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; редкол.: М. В. Фоменко (отв. ред.) [и др.]. – М., 1988. – С. 110–111. – Печ. по изд.: Хрестоматія давньої української літератури. Київ, 1967. С. 310–315.
 10. Наука, или Способ сложения казання: (отрывок) / Іоаникій Галятовський // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – Київ, 2003. – С. 104. – Друк. за вид.: Антология педагогической мысли Украинской ССР. М. : Педагогика, 1988. С. 110–111.
 11. ²Небо нове з новими зірками створене, тобто Преблагословенна Діва Марія Богородиця з чудами своїми / Іоаникій Галятовський. – Могильов : Тип. М. Вощанки, 1699. – [2], 216, [9] с.
 12. Передмова до книжки «Скарбниця», Новгород-Сіверський, 1676 року / Іоаникій Галятовський // Тисяча років української суспільно-політичної думки : в 9 т. / упоряд. В.Шевчук. – Київ, 2001. – Т. 3, кн. 2 : Остання чверть XVII – початок XVIII ст. – С. 136–140.
 13. Розмова Білоцерківська… / Іоаникій Галятовський // Тисяча років української суспільно-політичної думки : в 9 т. / упоряд. В. Шевчук. – Київ, 2001. – Т. 3, кн. 1 : Третя чверть XVIIст. – С. 391–402.
 14. ²Скарбниця потребна й пожиточна… / Іоаникій Галятовський. – Новгород-Сіверський, 1676. – [8], 28 с.
 15. ¹Скарбниця потребна й пожиточна всьому світу – пресвята Богородиця Єлецька з великими скарбами, з чудами своїми, від високо в Бозі превелебного його милості пана отця Іоаникія Галятовського, архімандрита Чернігівського Єлецького, знайдена і з друкарні в Новгородку-Сіверському року 1676, місяця серпня, дня 23 світові зголошена / [пер. з книжної укр. мови з наближенням до розмовної В. Шевчука] // «Скарбниця потребна й пожиточна» : укр. монаст. літописи, житія, повчання ченцям, чуда та інше / упоряд., вступ. ст. та комент. Валерія Шевчука. – Київ, 2012. – С. 257–282. – Пер. за вид.: Галятовський І. Ключ розуміння. Kиїв, 1985. С. 344–374.
 16. [Твори] / Іоаникій Галятовський ; пер. В. Шевчук // Слово многоцінне: хрестоматія укр. літ., створ. різними мовами в епоху Ренесансу (друга пол. XV–XVI ст.) та в епоху Бароко (кінець XVI–XVIII ст.) : в 4 кн. / упоряд.: Валерій Шевчук, Василь Яременко. – Київ, 2006. – Кн. 2 : Література високого Бароко (1632–1709 рік). – С. 408–453. – Зміст: Із книги «Ключ розуміння» ; Наука, або Спосіб складання казання ; На старожитній клейнод Желіборських ; На старожитній герб Могилів ; Чуда Пресвятої Діви між сивіллами…
 17. [Бібліографія творів Іоаникія Ґалятовського та праць про нього в електронних базах даних Відділу стародруків та рідкісних видань НБУ ім. В. І. Вернадського] [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/node/542 (дата звернення: 09.12.2020). – Назва з екрана.

*При складанні бібліографічних описів творів, виданих у ХVII ст., витримано норми сучасної орфографії української мови.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

З працями, доступними в Інтернетмережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали