НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Духнович О. В. Список використаних джерел

  1. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/.
  2. Духнович О. В. Народна педагогія про загальні правила наставляння. Педагогіка : хрестоматія / уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. 2-ге вид., стер. Київ : Знання-Прес, 2006. С. 38–42 ; Про шкільний порядок. Там само. – С. 42–44.
  3. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
  4. Національна історична бібліотека України. URL: https://nibu.kyiv.ua.
  5. Педагогічна система Олександра Васильовича Духновича (1803–1865) . Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук ; за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. Суми : Мрія, 2015. С. 105.
  6. Педагогічний музей України. URL: http://pmu.in.ua/.
  7. Ступарик Б.М. Духнович Олександр Васильович. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ, 2005. Кн. 1 : Х–ХІХ століття. С. 267–275.
  8. Тимчик М. П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у ХІХ столітті : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; наук. керівник В. І. Староста ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2020. 21 с. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/timchik-231220.pdf.
  9. Тимчик М. П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у ХІХ столітті : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; наук. керівник В. І. Староста ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2020. 304 с. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/timchik-231220-1.pdf.
  10. Ярмаченко М. Д. Духнович Олександр Васильович. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С.242–243.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали