НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Духнович О. В. Список використаних джерел

  1. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. URL: https://dnpb.gov.ua/ua/.
  2. Духнович О. В. Народна педагогія про загальні правила наставляння. Педагогіка : хрестоматія / уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омельяненко. 2-ге вид., стер. Київ : Знання-Прес, 2006. С. 38–42 ; Про шкільний порядок. Там само. – С. 42–44.
  3. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
  4. Національна історична бібліотека України. URL: https://nibu.kyiv.ua.
  5. Педагогічна система Олександра Васильовича Духновича (1803–1865) . Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук ; за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. Суми : Мрія, 2015. С. 105.
  6. Педагогічний музей України. URL: http://pmu.in.ua/.
  7. Ступарик Б.М. Духнович Олександр Васильович. Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ, 2005. Кн. 1 : Х–ХІХ століття. С. 267–275.
  8. Тимчик М. П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у ХІХ столітті : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; наук. керівник В. І. Староста ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2020. 21 с. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/timchik-231220.pdf.
  9. Тимчик М. П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у ХІХ столітті : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; наук. керівник В. І. Староста ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. Миколаїв, 2020. 304 с. URL: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/timchik-231220-1.pdf.
  10. Ярмаченко М. Д. Духнович Олександр Васильович. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С.242–243.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали