НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. С. Дубинчук

 1. Дубинчук Олена Степанівна  : бібліогр. покажч. наук.-пед. пр. / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України ; [за ред. НичкалоН. Г. ; упоряд. Оврас А. А.]. – Київ : [б. в.], 1997. – 27 с.
  У бібліографічному покажчику систематизовано науково-педагогічні та методичні праці відомої вченої Дубинчук Олени Степанівни, зокрема підручники, навчальні посібники, збірники задач, тематико-поурочні плани та статті з методики викладання математики в загальноосвітніх школах і профтехучилищах, а також з теорії та історії підготовки кваліфікованих робітничих кадрів у закладах профтехосвіти.
Підручники та навчальні посібники
 1. Алгебра і початки аналізу : навч. посіб. для учнів проф.-техн. навч. закл. / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук. – Київ : Техніка, 2000. – 544 с.
 2. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2006. – 271 с.
 3. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук. – 2-ге вид. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2001. – 656 с.
 4. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10–11 кл. загальноосвіт. навч. закл. України з угор. мовою навчання / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук ; пер. з укр. А. А. Штерр [та ін]. – Львів : Світ : Кіадо, 2001. – 608 с. – Текст угор.
 5. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10–11 кл. серед. закл. освіти / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук. – Київ : Зодіак-ЕКО, 1998. – 607 с.
 6. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 10–11 кл. шк. України з румун. мовою навчання / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук ; пер. з укр. І. М. Грінчешин. – Львів : Світ, 2002. – 640 с. – Текст румун.
 7. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2002. – 384 с.
 8. Алгебра і початки аналізу : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук. – Київ : Зодіак-ЕКО, 2006. – 383 с.
 9. Алгебра і початки аналізу : проб. підруч. для 10–11 кл. серед. шк. / М. І. Шкіль, З. І. Слєпкань, О. С.Дубинчук. – 2-ге вид. – Київ : Зодіак-ЕКО, 1996. – 608 с.
 10. Математика. 10–11 : навч. посіб. для шк., ліцеїв та гімназій гуманітар. профілю / М. І. Бурда, О. С.Дубинчук, Ю. І. Мальований. – Київ : Освіта, 2004. – 224 с.
 11. Математика. 10–11 : проб. навч. посіб. для учнів шк., ліцеїв та гімназій гуманітар. профілю / М. І. Бурда, О. С.Дубинчук, Ю. І. Мальований. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 2001. – 224 с.
 12. Математика. 10–11 : проб. навч. посіб. для учнів шк., ліцеїв та гімназій гуманітар. профілю / М. І. Бурда, О. С.Дубинчук, Ю. І. Мальований. –Київ : Освіта, 1997. – 223 с.
 13. Професійна освіта : словник : навч. посіб. для учнів і пед. працівників проф.-техн. навч. закл. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; за ред. Н. Г. Ничкало ; [уклад.: С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн … О. С. Дубинчук та ін.]. – Київ : Вища шк., 2000. – 380, [1]с.
Статті
 1. Впровадження стандарту професійної освіти потребує упорядкування понятійного апарату / О. С. Дубинчук // Трудове і професійне навчання: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18–21 квіт. 1994 р., Вінниця : [у 3 ч.] / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти, Вінниц. держ. пед. ін-т. – Вінниця, 1994. – Ч. 2 : Проблеми професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки. – С. 32–34.
 2. Дидактичні основи профілювання природничонаукової підготовки учнів професійно-технічних училищ / О. С. Дубинчук // Педагогіка : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти. – Київ, 1993. – Вип. 32. – С. 39–46. – Бібліогр.: 3 назви.
 3. Диференційоване навчання: сподівання, реалії, проблеми / О. С. Дубинчук // Початкова шк. – 1994. – № 12. – С. 10–14.
 4. До проблеми впорядкування педагогічної термінології / О. С. Дубинчук // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 1994. – № 3. – С. 37–43.
 5. Індивідуальний підхід до учнів – справа невідкладна /О. С. Дубинчук // Початкова шк. – 1988. – № 8. – С. 17–20. – Бібліогр.: 6 назв.
 6. Нові підходи до математичної освіти у професійно-технічній школі / О. С. Дубинчук [та ін.] // Рад. школа. – 1991. – № 2. – С. 75–79. – Бібліогр.: 4 назви.
 7. Потрібна кваліфікована й оперативна робота : [про невідклад. завдання, що стоять перед науковцями, педагогами шк. і проф.-техн. навч. закл. щодо мат. освіти] / О. С. Дубинчук // Рідна шк. – 1992. – № 5/6. – С. 71–75. – Бібліогр.: 10 назв.
 8. Структурування змісту профільованих курсів математики / О. С. Дубинчук // Психолого-педагогічні проблеми професійної освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Упр. освіти Харків. облдержадмін. – Київ, 1994. – С. 265–267.

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали