НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та творчость М. П. Драгоманова

 1. Абаїмов В. «Про мир з неправдою я не думав ніколи…» : [до 160-річчя від дня народження Михайла Драгоманова – укр. письменника, науковця, етнографа, політика та мислителя] / В. Абаїмов // Гуманіт. науки. – 2001. – № 2. – С. 142–145.
 2. Андрусяк Т. Г.Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т. Г. Андрусяк ; [ред. Л. Л. Кирієнко] ; Фонд сприяння розвитку української
 3. Андрусяк Т. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини).– Львов : Світ, 1998. – 192 с.
 4. Андрущенко В. До річниці [166-ї] від дня народження Михайла Драгоманова /В. Андрущенко // Освіта України. – 2007. – 14 верес. (№ 68). – С. 6.
 5. Андрущенко В. Михайло Драгоманов і національний педагогічний університет /В. Андрущенко // Освіта України. – 2003. – 23 верес. (№ 72). – С. 6.
 6. Андрущенко В. П. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова– політолога й культуролога / В. П. Андрущенко, В. Ф. Погребенник // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 97–106.
 7. Андрущенко В. П.Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко // Безпека життєдіяльності. – – № 11. – С. 26–28.
 8. Андрущенко В. П.Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко // Безпека життєдіяльності. – – № 12. – С. 26–27. Закінч. Поч. у № 11 за 2006 р.
 9. Андрущенко В. Світоч національної педагогічної думки : [до 165-річчя від дня народж. М. П. Драгоманова, ім’я якого носить Нац. пед. ун-т у Києві] /В. Андрущенко // Освіта України. – 2006. – 29 верес. (№ 73). – С. 8.
 10. Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова. Постать. Країна готується гідно відзначити ювілей суспільної і наукової думки /В. Андрушенко // Уряд. кур’єр. – 2011. – 10 верес. (№ 166). – С. 18.
 11. Андрущенко В. Триває рік Драгоманова : розповідь ректора НПУ імені М. Драгоманова Віктора Андрущенка про вшанування пам’яті Михайла Драгоманова / записав Іван Ілляш // Голос України. – 2011. – 10 серп. (№147). – С. 3.
 12. Атанасов П. Михайло Драгоманов і Софійський університет: про викладацьку, публіцистичну і громадську діяльність українського вченого-історика в Болгарії /П. Атанасов // Всесвіт. – 1962. – № 12. – С. 98–100.
 13. Баган О.Змагання титанів і епох. До теми: «Іван Франко і Михайло Драгоманов» / О. Баган // Визвольний шлях. – Р. 59 №7–8 С. 62–68.
 14. Батуринский В. К биографии Н. И. Костомарова / В. Батуринский // Былое. – 1907. – № 10. – С. 89–93.
 15. Борисенко В. І. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст. / В. І. Борисенко. – Київ : Наук. Думка, – 155 с.
 16. Будняк Т. Г. Педагогічні погляди М. П. Драгоманова і сьогодення: тези Драгоманівських читань / Т. Г. Будняк, О. Т. Шпак. – Київ : УДПУ, 1995. – С. 31–32.
 17. Будняк Т. Г. Розвиток національної освіти в контексті педагогічних поглядів М. П. Драгоманова / Т. Г. Будняк // Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічної освіти (історичний, теоретико-практичний аспекти) : матеріали міжнарод. наук. конф., присвяч. 170-річному ювілею ун-ту /за заг. ред. Л. Вовк, О. Падалка. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 109–113.
 18. Бужинський М. До гімназійних літ Драгоманова / М. Бужинський // Україна: наук. двохмісячник українознавства. – Київ : ВУАН, – Кн. 2–3. – С. 65–69.
 19. Бурбан В. «Чудацькі думки про українську національну справу»: [М. П. Драгоманову – 160] / В. Бурбан // Дзеркало тижня. – 2001. – № 38. – С.17.
 20. Возняк М. Із зносин М. П. Драгоманова з Галичиною / М. Возняк // Україна: наук. двохмісячник українознавства. – – Кн. 5. – С. 137–155.
 21. Возняк М. Недопущення Івана Франка до доцентури у Львівському університеті /М. Возняк // Іван Франко: статті і матеріали: зб. наук. пр. – Львів, 1948. – С. 43– (Відгук М. Драгоманова на цю подію у листуванні з М. Павликом та І. Франком).
 22. Гаврилик В.М. Драгоманов і польський громадсько-політичний рух кінця 50-х – середини 60-х років XIX ст. / В. Гаврилик // Дрогобицький краєзнавчий збірник : засновано 1994 р. / ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич, 1995. Вип. 1 : 1994. – С. 53–55.
 1. Гелей С. Михайло Драгоманов – предтеча українського кооператизму /С. Гелей // Галичина. – 2001. – № 5/6. – С. 139–148.
 2. Гермайзе О. М. П. Драгоманов в українській історіографії / О. Гермайзе //Україна: наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2/3. – С. 125–145.
 3. Гермайзе О. М. П. Драгоманов в української історіографії / Осип Гермайзе //  Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 102–130.
 4. Глушко С. Драгоманов і недільні школи / С. Глушко // Україна. – 1924. – Кн. 4.– С. 35–37.
 5. Гнатюк І.Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Дім і час : поезії / І. Ф. Гнатюк. Київ : Дніпро, – С. 63.
 6. Гнатюк І.Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Вибрані вірші та поеми / І. Ф. Гнатюк. Львів. – – С. 72–73.
 7. Гнатюк І. Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Хресна дорога : поетичні твори / Харків : Майдан. – – C. 213.
 8. Голобородько Я. Ю.Михайло Драгоманов : погляд на українську літературу / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2001 – № 27. – С. 35–39.
 9. Горбенко С. С. Естетико-педагогічні погляди М. П. Драгоманова /С. С. Горбенко // Наук. записки : матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – Київ, 1992. – С. 261–262.
 10. Горболіс Л. Народнорелігійне виховання в сім’ї Драгоманових / Л. Горболіс //Рідна шк. – 1997. – № 5. – С. 15–17.
 11. Горецький М. Михайло Драгоманов і В’ячеслав Чорновіл – провідні політичні публіцисти України / М. Горецький // Історія в школі. – – № 5–6. – С. 21–25. Бібліогр. в кінці ст.
 12. Грушевський О. Драгоманов і Галицька молодь 1870-х рр. (Франко і товариші) /О. Грушевський //Україна: наук. двохмісячник українознавства. – 1926. – Кн. 6. – С. 43–55.
 13. Дейч Л. Г. М. П. Драгоманов в изгнании [1878–1880 гг.] / Л. Г. Дейч // Вестн. Европы. – 1913. – № 10. – С. 201–226.
 14. Дейч Л. Г. Украинская и общерусская эмиграция / Л. Г. Дейч // Вестн. Европы. – 1914. – № 8. – С. 209–233.
 15. Димитров І. Спомин останньої лекції професора М. Драгоманова, котру він прочитав 8 июня 1895 р. в аудиторії ІІІ історико-філологічного курса /І. Димитров // Народ. – 1895. – № 12. – С. 184–
 16. Діалоги про українську національну справу. Б. Грінченко – М. Драгоманов /НАН України, Ін-т укр. археографії ; [упоряд. А. Жуковський ; відп. ред., предм. П. Сохань]. Київ : [б. в.], 1994, – 288 с.
 17. Дічек Н. П. Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895) /Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 376–384.
 18. Дмитренко М. Михайло Драгоманов – дослідник фольклору / М. Дмитренко //Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 12–24.
 19. Дмитренко М.Михайло Драгоманов: національне та інтернаціональне : фольклористична концепція М. Драгоманова / М. Дмитренко // Українська фольклористика другої половини ХІХ століття : школи, постаті, проблеми / М. К. Дмитренко ; НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського ; Відділ фольклористики. – Київ, 2004. – С. 210–244.
 20. Довгич В. А. Українська ідея в політичній теорії М. Драгоманова. – Київ : НМК ВО, 1991. – 156 с.
 21. Донцов Д.Драгоманов і ми / Д. Донцов // Літературна есеїстика / Д. Донцов ; Наук.- ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова.–  Дрогобич, 2010. – С. 122–129.
 22. Дорошенко В. Життя і діяльність М. П. Драгоманова: Короткий життєписний нарис. – Мюнхен, 1963. – 21 с.
 23. Драгоманів-Шимманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова / Л. Драгоманів-Шимманова // Дзвін. – 1991. – № 10. – С. 137–145.
 24. Дунай П. «Шевченко, українофіли й соціалізм» : проблематичний зріз передмови й приміток Андрія Ніковського до книжки Михайла Драгоманова / П. Дунай // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 54–58. – Бібліогр. : С. 58.
 25. З важким багажем до ювілейного драгоманівського року (есе до 150-річчя) // Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-е вид., виправ. й доповн. – Львів : Львів. Від. ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ / Літ. агенція «Піраміда», 2007. – С. 295–332.
 26. З починівсоціалістичного руху. М. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток / зладив М. Грушевський. – Вена, 1922. – 214 с.
 27. Заславський Д.Михайло Драгоманов : життя і літературно-дослідницька діяльність / Д. Заславський, І. Романченко. – Київ : Дніпро, 1964. – 200 с.
 28. Зленко Г. Магістерські екзамени Михайла Драгоманова /Г. Зленко // Жовтень. – 1985. – № 2. – С. 109–112.
 29. Зорівчак Р.Михайло Драгоманов і англійська література : (до 150-річчя від дня народження) / Р. Зорівчак // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1992. Т.224 : Праці філологічної секції. – С. 107–118.
 30. Иванова Р.Иван Франко и Михайло Драгоманов / Р. Иванова // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 вересня 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. Кн. 2, 3. – С. 317–323. Текст рос. м.
 31. Йосипенко С.Михайло Драгоманов та європейська ліберальна культура / С. Йосипенко // Мандрівець. – – № 6. – С. 79–84. Бібліогр. в кінці ст.
 32. Іванова Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ пол. ХІХ ст.) / Р. П. Іванова. – Київ : Вид-во КДУ, 1971. – 235 с.
 33. Іванченко Р. Клятва: роман-хроника : [о М. П. Драгоманове] / Р. Іванченко. –Київ : Дніпро, 1985. – 373 с.
 34. Іванченко Р. П. Раби Києва не мовчали…: до 150-річчя від дня народження М.П. Драгоманова / Р. П. Іванченко. – Київ : Т-во «Знання», 1991. – 48 с.
 35. Іванчнко Р.Драгоманов про національне питання / Р. Іванчнко // Етнонаціональний розвиток України : терміни, визначення, персоналії. – Київ, 1993. – С. 48–51.
 36. Іванюк І. В. Взаємозв”язок національного та інтеркультурного виховання у працях М. Драгоманова / І. В. Іванюк // Відродження. – 1998. – № 2. – С. 4–7.
 37. Каневська Л.Іван Франко & Михайло Драгоманов : «Неєлейно з нагоди ювілеїв» / Л. Каневська // Вивчаємо українську мову та літературу. – – № 2. – С. 30–32.
 38. Канцедал Л.Михайло Драгоманов-гімназист у родинних зв’язках : на матер. листів до батьків часу навчання в Полтав. гімназії (1853-1859) / Л. Канцедал // Рідний край / Полтав. держ. пед. ун-т. – – № 2 (27). – С. 258–260. Бібліогр. в кінці ст.
 39. Карамаш С. Драгоманов у Києві / С. Карамаш // Хрещатик. – 1995. – 7 лип. – С. 5.
 40. Кармазіна, М. Між історією і політикою / Марія Кармазіна. – Киев: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 560 с.
 41. Кашинський П.М. Драгоманов у світлі чужих тайних документів / П. Кашинський // Український націоналізм : історія та ідеї : наук. зб. /  Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; ДДПУ ім. І. Франка ; Каф. нової та новітньої історії України ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. Вип. 2. – С. 565–570.
 42. Квіт С.Наш Драгоманов / С. Квіт // Дивослово : укр. мова й література в навч. закл. – – № 10. – С. 52–55.
 43. Кистяковский Б. А. М. П. Драгоманов. Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь / Б. А. Кистяковский // Драгоманов М. П. Политические сочинения. – М., 1908. – Т. 1. – С. IX –
 44. Киян Л. Біля джерел української демократичної педагогіки / Людмила Киян //Наук. записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 49, ч. ІІ. – С. 44–48.
 45. Киян Л. Ф. Визначний діяч української освіти (М. П. Драгоманов) /Л. Ф. Киян // Початкова шк. – 1991. – № 11. – С. 59–62.
 46. Климчик Л.А. Рідна мова в контексті педагогічних поглядів М. Драгоманова /Л. А. Климчик // Початкова шк. – – №1. – С. 51–54.
 47. Климчук Л. А. Боротьба М. П. Драгоманова за українську народну освіту /Л. А. Килимчук // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 128–135.
 48. Колесніченко О. Міжнародні драгоманівські читання : [про наук. конф. «Другі міжнародні драгоманівські читання» з нагоди 160-річчя від дня народж. Михайла Драгоманова у Нац. пед. ун-ті ім. М. П. Драгоманова, м.Київ] / Освіта України. – 2006. – 3 листоп. (№ 82). – С. 9.
 49. Колосов Е. Два русских областника – М. П. Драгоманов и Г. Н. Потанин /Е. Колосов // Сибир. записки. – 1916. – № 3. – С. 123–153.
 50. Коляда І.Михайло Драгоманов – Апостол правди і науки : (до 150-річчя наук. діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова) : бібліогр. наук.-попул. нарис / І. Коляда // Історія в школі. – – № 2–3. – С. 12–16. Закінч. Поч. у № 1–12 за 2015 р. ; № 1 за 2016 р. Бібліогр. в кінці ст.
 51. Комишанченко М. П. Початок літературної дискусії 1873–1878 років на Україні / М. П Комишанченко. – Київ : Вид. Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1958. – С. 45–76.
 52. Костомаров Н. [О книге: Малорусские народные предания и поверья. Свод М.Драгоманова. – Київ, 1876] / Н. Костомаров // Русская старина. – 1877. – № 5. – С. 113–132.
 53. Костюк Г. Листування. – Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі) / Г. Костюк.– Вашингтон – Киев, 2002, – С. 223–
 54. Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова / А. Круглашов.– Черновцы : Прут, 2001. – 488 с.
 55. Круглашов А. Європоцентризм Михайла Драгоманова / А. Круглашов // Наук. світ. – 2004. – № 9. – С. 20–23.
 56. Круглашов А. Європоцентризм Михайла Драгоманова / А. Круглашов //Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – Квіт. (№ 13). – С. 5–9.
 57. Круглашов А. Михайло Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні / А. Круглашова // Рад. шк. – 1991. – № 8. – С. 90–93.
 58. Круглашова А.М. Наукова спадщина Михайла Драгоманова /А. М. Круглашова // Трибуна. – 2001. – № 9/10. – С. 32–34.
 59. Куца, О. Літературознавчі пошуки Михайла Драгоманова у контексті культурно-національної програми українства / Ольга Куца // Studia Methodologica : альманах. / гол. О. Лещак ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Р. Гром’як, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. Вип. 19.: Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром’яка. – С. 247-253. – Бібліогр. в кінці ст.
 60. Куца, О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття : [монографія] / Ольга Куца. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1995. – 224 с.
 61. Куца О. П. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття : автореф. дис. … д-ра філолог. наук : [спец.] 10.01.01 «Укр. література» / Куца Ольга Павлівна ; ЛДУ ім. І.Франка.– Львів, 1996. – 40 с.
 62. Куца О.Драгоманов та Леся Українка : діалог про «нову плавбу» в українській літературі / О. Куца // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. пр. Міжнародної конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львівському ун-ті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.) /  Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. Ч. 1 – С. 465–472.
 63. Ушкалов Л. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов / Л. Ушкалов. – Киев: Дух і Літера, 2019. – 600 с.
 64. Левченко Г.«Він научив мене, як люди терплять лихо і борються з долею!..» Леся Українка і Михайло Драгоманов у родинному колі / Г. Левченко // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т Івана Франка : Львів, Ін-т Івана Франка НАН України, 2020. – С. 190–206.
 65. Лещенко М. П.Михайло Драгоманов і його шкільні вчителі: педагогічний наратив / М. П. Лещенко, Л. І. Тимчук // Імідж сучасного педагога. – – № 1. – С. 3–10.
 66. Ліпницька І.Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов / І. Ліпницька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – – № 8. – С. 53–55.
 67. Лісовий В. С. Драгоманов і Донцов / В. С. Лісовий // Філос. і соціол. думка.– 1991. – № 9. – С. 83–101.
 68. Лотоцький О.П. Куліш та М. Драгоманов у їх листуванні / О. Лотоцький // Хроніка 2000 : укр. культуролог. Альманах. – Київ, 2009. Вип. 78 : Пантелеймон Куліш : письменник, філософ, громадянин. – С. – 231–252.
 69. Лукеренко В. Видатний просвітитель: про укр. вченого, громад. діяча і публіциста М. П. Драгоманова / В. Лукашенко // Войовничий атеїст. – 1963. – № 9. – С. 51–53.
 70. Лукеренко В. Світогляд М. П. Драгоманов / В. Лукеренко ; АН УРСР ; Ін-т філософії.– Київ : Наукова думка, 1965. – С. 15–16.
 71. Лущак В.Михайло Драгоманов про «українське хуторство» / В. Лущак // Історія в шк. – – № 5–6. – С. 19–20. Бібліогр. в кінці ст.
 72. Любар О. О. Педагогічні ідеї М. П. Драгоманова, Б.Д. Грінченка /О. О. Любар // Любар О. О. Історія української педагогіки. – Київ, 1999. – С. 174–185.
 73. Магеря О. П. Етичні погляди Михайла Драгоманова / О. П. Магеря //Суспільно-історична спадщина М. П. Драгоманова і сьогодення: тези Драгоманіських читань  – Київ : УДПУ, 1995. – С. 27–28.
 74. Майборода С. Педагогічна діяльність М. П. Драгоманова / С. Майборода //Наук. зап. : матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – Київ : КДПІ, 1992. – С. 259–261.
 75. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін.] – Київ : Наук. світ, 2003. – С. 13 – 29.
 76. Матвіїшин В. Михайло Драгоманов і європеїзація літературного процесу в Галичині 70-90-х років ХХ ст. / В. Матвіїшин // Укр. літературний європеїзм.– Киев : ВЦ «Академія», 2009. – С. 128–136.
 77. Мацько В. Михайло Драгоманов і медієвістика. – Хмельницкий, 2000. – 80 с.
 78. Мацько Л. «Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму» /Л. Мацько // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 20–23.
 79. Маяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету /В. Маяковський // Україна: наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2/3. – С. 90–96.
 80. Мельник В. А. Український просветитель М. П. Драгоманов / В. А. Мельник //Вопросы ист. – 1968. – № 3. – С. 205–208.
 81. Мельник Я. М. Драгоманов: «…Пишу і про апокрифи» : [Апокриф – Драгоманов – Франко] / Я. Мельник // Тези доповідей XVII (8–9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9–10 жовт. 2003 р.), XІX (10–11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наук. конф. / [відп. ред. І. О. Денисюк] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкозн-ва. Львів, 2007. – С. 68–71.
 82. Мисюра Ф. А. М. П. Драгоманов про місце освіти і культури в житті суспільства /Ф. А. Мисюра // Наук. записки: матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – Київ : КДПІ, 1992. – С. 261–262.
 83. Михайло Драгоманов – видатний педагог: спец. випуск газети. присвяченої Першим міжнародним драгомановским читанням які проходили з 30 вересня – 2 жовтня // Освіта. – 2003. – 24 верес.–1 жовт. (№ 44). – С. 1–12.
 84. Михайло Драгоманов автобіографічна заметка в рубриці ХХ століття день за днем /вересень: [громадський діяч] // Все для вчителя. – 2001. – Верес. (№ 25).– С. 20.
 85. Михайло Драгоманов і українське національне відродження : тези доп. і повідомлень респ. наук. конф. молодих вчених, присвяч. 150-річчю з дня нар. М.П. Драгоманова, Київ, 22–33 трав. 1991 р. – Київ, 1991. – 125 с. – Із змісту: Терлецький В. В. М. П. Драгоманов і К. Д. Ушинський в поглядах на українську народну школу. – С. 9–12; Майборода С. В. Просвітительська діяльність М. П. Драгоманова. – С. 64–66; Зайченко В. І. Проблеми освіти і виховання в педагогічній публіцистиці М. П. Драгоманова. – С. 114–117.
 86. Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху: матеріали першої міжвуз. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих наук., 27 лют. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. : Волинка Г. І. та ін.]. – Київ : [б. в], 2007. – 141 с.
 87. Михайло Драгоманов: документи і матеріали. 1841-1994 / упоряд. БолотоваА. та ін.; Ін-т укр. археології та джерелознавства. – Львів, 2001. – 731 с.
 88. Михайло Драгоманов (1841–1895) : публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист і громадський діяч // Сто найвідоміших українців / [худож. Т. Фоменкова]. Київ ; Москва, 2002.– С. 264–271.
 89. Михайло Драгоманов : документи і матеріали : 1841–1994 / [упоряд.: Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова та ін.; редкол.: І. Бутич, О. Купчинський, О. Романів та ін. ; передм. І. Бутич] ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, НТШ – Львів : [б.в.], 2001. – 731 с. : фото.
 90. МихайлоДрагоманов у полеміці про українську літературно-національну справу 70-90-х років // Історія української літератури XIX століття (70–90-ті роки) : підруч. для студ. філолог. спец. ВНЗ : у 2-х кн. / Гнідан, Дем’янівська, Кіраль, Семенюк ; за ред. О. Д. Гнідан. – Київ, 2003. Кн. 1.–  С. 52–73.
 91. Михайло Драгоманов у спогадах / укл. : І. С. Гриценко, В. А. Короткий.– Київ : Либідь, 2012. – 312 с.
 92. Мозгова Н. Зустріч через століття: М. П. Драгоманов і М. І. Пирогов /Н. Мозгова // Освіта. – 2005. – 6–13 лип. (№ 27/28). – С. 6–7.
 93. Муравицька М. Апостол правди і науки : концепція національної освіти М.П.  Драгоманова / М. Муравицька // Рідна шк. – 1996. – № 4. – С. 5–8.
 94. Мухін М. І. Недільні школи в умовах класової боротьби трудящих /М. І. Мухін // Рад. шк. – 1976. – № 9. – С. 104–105.
 95. Нартов В.Михайло Драгоманов / В. Нартов // Видатні особистості України : факти : документи : оцінки / В .В. Нартов. – Харків, 2007. – С. 104–108.
 96. Ніколаєнко Я. Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова / Я. Ніколаєнко // Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 80–83. – Бібліогр. : 14 назв.
 97. Новиченко Л. М. Просвітитель / Л. М. Новиченко // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова. – Київ : Наук. думка, 1991. – С. 96–114.
 98. Норкіна О. Ф. Спорідненість гуманістично-спрямованих педагогічних ідей в творчій спадщині М. П. Драгоманова і С. Ф. РусовоЇ – як джерело сучасної інноваційної практики викладання в школі /О. Ф. Норкіна // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. – Київ : КДЛУ, 2000. – Вип. 9. – С. 121–124.
 99. Одарченко П. Дати народження й смерті М. П. Драгоманова / П. Одарченко //Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 75–76.
 100. Панько Т. І. Нація і мова в системі поглядів М. Драгоманова і М.Грушевського / Т. І. Панько. – Львів : Львів. ун-т ім. І.Франка, 1991. – 53 с.
 101. Пастух Р. Михайло Драгоманов : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р. І. Пастух – Дрогобич, 2010. – С. 137.
 102. Погребенник В. Малознаний Михайло Драгоманов: сторінками раритет. кн. /В. Погребенник // Дзеркало тижня. – 2003. – 8–14 листоп. (№ 43). – С. 23.
 103. Погребенник В. Українсько-болгарське єднання і «софіність» Михайла Драгоманова : до 110-річчя від дня смерті вченого / В. Погребенник //Освіта. – 2006. – 11–18 січ. (№ 2/3). – С. 9.
 104. Подолянин Н. З минулих літ. І. Франко і М. Драгоманов / Н. Подолянин // Визвольний шлях. – Р. І. (VIІ). – № 3 (3–78). – С. 103–110.
 105. Потапенко Е. К. Болгаро-русские педагогические связи в ХІХ веке /Е. К. Потапенко. – Київ : Вища шк., 1992. – 112 с.
 106. Пустова Ф. Д.М. Драгоманов про народну пісню / Ф. Д. Пустова // Народна творчість та етнографія : інст. мистецтвознавства фольклору та етнографії / редкол. М. Т. Рильський, М. М. Гордійчук, К. Т. Гуслистий та ін. – – № 5. – С. 36–43.
 107. Пчілка О. Спогади про Михайла Драгоманова / О. Пчілка // Україна: наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 38–64; Див. також: Пчілка О. Твори / О. Пчілка. – Київ : Дніпро, 1988. – С. 498–553.
 108. Руденко Ю. Велети української духовності або педагогіка М. Драгоманова і К.Ушинського: виховні ідеали, національні цінності / Ю. Руденко // Освіта. – 2004. – 21–28 квіт. (№ 20). – С. 6–7.
 109. Русова С. Думки Драгоманова про освіту /С. Русова // Світло. – 1910. – Груд. – С. 32.
 110. Русова С. Памяти М. П. Драгоманова /С. Русова // Русская мысль. – 1905. – № 8. – С. 50–71.
 111. Савинець В. К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині /В. К. Савинець. – Львів, 1961. – 99 с.
 112. Сірополко С. М. Пирогов і М. Драгоманов / С. Сірополко // Шлях виховання і навчання. – 1931. – № 1/9. – С. 263–371.
 113. Стельмах С. Михайло Драгоманов – історик і громадський діяч / С. Стельмах // Іст. календар – 2001 / упоряд. : А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – Вип. 7 –. С. 349–351.
 114. Студинський К. Перша зустріч Михайла Драгоманова з галицькими студентами /К. Студинський // Україна: наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 70–75.
 115. Сухорський С. О. До проблеми педагогічних поглядів Михайла Драгоманова /С. О. Сухорський // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. пр. / відп. ред. Р. С. Міщук. – Київ : Наук. думка, 1991. – С. 158–168.
 116. Сюндюков І. Імператив єднання : діалог Юориса Грінченка та Михайла Драгоманова про українську національну справу / І. Сюндюков // День. – 2004.– 3 груд. (№ 221). – С. 8.
 117. Сюндюков І. Під чужим ярмом: Михайло Драгоманов та його стаття «Пропащий час»: проекції на сьогодення / І. Сюндюков // День. – 2008. – 18 лип. (№ 125). – С. 8.
 118. Ткачук А.П. Апостол правди і науки (Національно-культурна концепція Михайла Драгоманова) / А.П. Ткачук // Рідна шк. – – №3–4. – С. 10–12.
 119. Третяченко Т. Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки /Т. Третяченко // Рідний край. – – № 2. – С. 261–264. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_39
 120. Тучапський П. Національні погляди Драгоманова / Павло Тучапський //Філос. і соціол. думка. – 1991. –№ 9. – С. 151–165.
 121. Тучапський П. Роля Драгоманова в суспільному рухові Росії й Україні / Павло Тучанський // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 131–151.
 122. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості /упорядк. В. А. Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – С. 149 – 150. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/evshan/ua_diaspora.pdf
 123. Ушій С. Педагогічний концерт у соціально-філософському дискусі М.П. Драгоманова : [дослідження філос.-пед. спадщини М. П. Драгоманова] / С. Ушій // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 62–66. – Бібліогр. : 6 назв.
 124. Ушій С. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії Україні /С. Ушій // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 110–114. – Бібліогр. : 15 назв.
 125. Ушій С.Н. Філософсько-педагогічний феномен Михайла Драгоманова: автореф. дис. … канд. філософ. наук : [спец.] 00.10 «Філософія освіти» / Ушій Світлана Несторівна ; [наук. керівник Андрущенко Тетяна Іванівна] ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 19 с.
 126. Федій Ю. О. Ідея соборності України в суспільно-політичних поглядах М. Драгоманова і сучасність / Ю. О. Федій // Вісник : зб. наук. ст. викл., доктор., асп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова / уклад. : П. В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко, О. П. Симоненко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Вип. 4. – С. 66–68.
 127. Федченко П. М. Михайло Драгоманов: життя і творчість / П. М. Федченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 362 с.
 128. Франко І. Я. Педагогічні статті та висловлення / І. Я. Франко. – Київ : Рад. школа, 1960. – 299 с.
 129. Франко І.Михайло Драгоманов. Пропащий час. Українці під московським царством (1654–1876) (1909) / І. Франко // Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Дмитро Павличко. – Київ, 2006. – С. 617–619.
 130. Фудченко П. М.Михайло Драгоманов : життя і творчість / П. М. Фудченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 362 с.
 131. Хатченко А. М. П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре: [Оттиск] / А. Хптченко. – М., 1912. – 28 с.
 132. Хатченко А. М. П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре / А. Хптченко // Укр. жизнь. – 1912. – № 6. – С. 10–35
 133. Хаясака М. Русские якобинцы и М. П. Драгоманов – споры о путях решения национального вопроса / Макото Хаясака // Славяноведение. – 1993. – № 3. – С. 80–85.
 134. Хорунжий Ю. Болгарські сліди Драгоманова / Ю. Хорунжий // Дзеркало тижня.– 2002. – № 19. – С. 19.
 135. Хорунжий Ю. М. Софійська книгозбірня Драгоманова / Ю. М. Хорунжий //Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 166–169.
 136. Хорунжий Ю.Речник української демократії Михайло Драгоманов і його унікальна книгозбірня / Ю. Хорунжий // Мужі чину : історичні парсуни / Ю. М. Хорунжий. – Київ, 2005. – С. 61–88.
 137. Цвенгрош Г. «Обіцяємо жити проміж себе як брати і сестри» : до 160-ї річниці від дня народження Михайла Драгоманова / Г. Цвенгрош // Уряд. кур’єр. – 2001. – 29 верес. (№ 177). – С. 9.
 138. Чернихівський Г. І. «…Тонкий і найобдарованіший педагог» : До 150-річчя з дня народження М.П.Драгоманова / Г. І. Чернихівський // Рад. шк.– – № 9. – С. 78–80.
 139. Шамрай С. Уривок споминів Ол. Ол. Русова про М. П. Драгоманова /С. Шамрай // Україна : наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 97–99.
 140. Шевченко В. Славний рід Драгоманових : до 200-ї річниці від дня народження Петра Драгоманова та 161-ї – Михайла Драгоманова /В. Шевченко // Шлях перемоги. – 2002. – № 40. – С. 14.
 141. Шевченко П. М. П. Драгоманов про розвиток освіти в Україні / П. Шевченко //Рідна шк. – 2000. – Верес. (№ 9). – С. 77–78.
 142. Шип Н. Зв’язок українського національного й соціального рухів. Друга половина ХІХ ст. : [про М. П. Драгоманова на розвиток укр. нац. руху в пер. пол. ХІХ ст.] / Н. Шип // Історія України. – 2007. – Листоп. (№ 43). – С. 1–6.
 143. Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1991. – 248 с.
 144. Шубенко Н. Навчання у листах : [спілкування Михайла Драгоманова з Лесею Українкою] / Н. Шубенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – Квіт. (№ 12). –  С. 19–20.
 145. Шукіна І. Духовний батько Лесі Українки : М. Драгоманов / І. Шукіна // Літ. Україна. – 2001. – № 47. – С. 6.
 146. Щербань П. Розум і почуття дитини треба розвивати рідною мовою : нац.-родин. педагогіка Михайла Драгоманова / П. Щербань // Сіл. шк. – 2005. – 28 верес. (№ 35–36). – С. 7.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали