НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та творчость М. П. Драгоманова

 1. Абаїмов В. «Про мир з неправдою я не думав ніколи…» : [до 160-річчя від дня народження Михайла Драгоманова – укр. письменника, науковця, етнографа, політика та мислителя] / В. Абаїмов // Гуманіт. науки. – 2001. – № 2. – С. 142–145.
 2. Андрусяк Т. Г.Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини) / Т. Г. Андрусяк ; [ред. Л. Л. Кирієнко] ; Фонд сприяння розвитку української
 3. Андрусяк Т. Шлях до свободи (Михайло Драгоманов про права людини).– Львов : Світ, 1998. – 192 с.
 4. Андрущенко В. До річниці [166-ї] від дня народження Михайла Драгоманова /В. Андрущенко // Освіта України. – 2007. – 14 верес. (№ 68). – С. 6.
 5. Андрущенко В. Михайло Драгоманов і національний педагогічний університет /В. Андрущенко // Освіта України. – 2003. – 23 верес. (№ 72). – С. 6.
 6. Андрущенко В. П. Спадщина малознаного Михайла Драгоманова– політолога й культуролога / В. П. Андрущенко, В. Ф. Погребенник // Вища освіта України. – 2010. – № 1. – С. 97–106.
 7. Андрущенко В. П.Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко // Безпека життєдіяльності. – – № 11. – С. 26–28.
 8. Андрущенко В. П.Михайло Драгоманов: велич мислителя в контексті епохи / В. П. Андрущенко // Безпека життєдіяльності. – – № 12. – С. 26–27. Закінч. Поч. у № 11 за 2006 р.
 9. Андрущенко В. Світоч національної педагогічної думки : [до 165-річчя від дня народж. М. П. Драгоманова, ім’я якого носить Нац. пед. ун-т у Києві] /В. Андрущенко // Освіта України. – 2006. – 29 верес. (№ 73). – С. 8.
 10. Андрущенко В. Три університети Михайла Драгоманова. Постать. Країна готується гідно відзначити ювілей суспільної і наукової думки /В. Андрушенко // Уряд. кур’єр. – 2011. – 10 верес. (№ 166). – С. 18.
 11. Андрущенко В. Триває рік Драгоманова : розповідь ректора НПУ імені М. Драгоманова Віктора Андрущенка про вшанування пам’яті Михайла Драгоманова / записав Іван Ілляш // Голос України. – 2011. – 10 серп. (№147). – С. 3.
 12. Атанасов П. Михайло Драгоманов і Софійський університет: про викладацьку, публіцистичну і громадську діяльність українського вченого-історика в Болгарії /П. Атанасов // Всесвіт. – 1962. – № 12. – С. 98–100.
 13. Баган О.Змагання титанів і епох. До теми: «Іван Франко і Михайло Драгоманов» / О. Баган // Визвольний шлях. – Р. 59 №7–8 С. 62–68.
 14. Батуринский В. К биографии Н. И. Костомарова / В. Батуринский // Былое. – 1907. – № 10. – С. 89–93.
 15. Борисенко В. І. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст. / В. І. Борисенко. – Київ : Наук. Думка, – 155 с.
 16. Будняк Т. Г. Педагогічні погляди М. П. Драгоманова і сьогодення: тези Драгоманівських читань / Т. Г. Будняк, О. Т. Шпак. – Київ : УДПУ, 1995. – С. 31–32.
 17. Будняк Т. Г. Розвиток національної освіти в контексті педагогічних поглядів М. П. Драгоманова / Т. Г. Будняк // Проблеми змісту педагогічної підготовки вчителя у контексті аксіологічної освіти (історичний, теоретико-практичний аспекти) : матеріали міжнарод. наук. конф., присвяч. 170-річному ювілею ун-ту /за заг. ред. Л. Вовк, О. Падалка. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – С. 109–113.
 18. Бужинський М. До гімназійних літ Драгоманова / М. Бужинський // Україна: наук. двохмісячник українознавства. – Київ : ВУАН, – Кн. 2–3. – С. 65–69.
 19. Бурбан В. «Чудацькі думки про українську національну справу»: [М. П. Драгоманову – 160] / В. Бурбан // Дзеркало тижня. – 2001. – № 38. – С.17.
 20. Возняк М. Із зносин М. П. Драгоманова з Галичиною / М. Возняк // Україна: наук. двохмісячник українознавства. – – Кн. 5. – С. 137–155.
 21. Возняк М. Недопущення Івана Франка до доцентури у Львівському університеті /М. Возняк // Іван Франко: статті і матеріали: зб. наук. пр. – Львів, 1948. – С. 43– (Відгук М. Драгоманова на цю подію у листуванні з М. Павликом та І. Франком).
 22. Гаврилик В.М. Драгоманов і польський громадсько-політичний рух кінця 50-х – середини 60-х років XIX ст. / В. Гаврилик // Дрогобицький краєзнавчий збірник : засновано 1994 р. / ДДПУ ім. І. Франка. Дрогобич, 1995. Вип. 1 : 1994. – С. 53–55.
 1. Гелей С. Михайло Драгоманов – предтеча українського кооператизму /С. Гелей // Галичина. – 2001. – № 5/6. – С. 139–148.
 2. Гермайзе О. М. П. Драгоманов в українській історіографії / О. Гермайзе //Україна: наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2/3. – С. 125–145.
 3. Гермайзе О. М. П. Драгоманов в української історіографії / Осип Гермайзе //  Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 102–130.
 4. Глушко С. Драгоманов і недільні школи / С. Глушко // Україна. – 1924. – Кн. 4.– С. 35–37.
 5. Гнатюк І.Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Дім і час : поезії / І. Ф. Гнатюк. Київ : Дніпро, – С. 63.
 6. Гнатюк І.Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Вибрані вірші та поеми / І. Ф. Гнатюк. Львів. – – С. 72–73.
 7. Гнатюк І. Драгоманов : [вірш] / І. Гнатюк // Хресна дорога : поетичні твори / Харків : Майдан. – – C. 213.
 8. Голобородько Я. Ю.Михайло Драгоманов : погляд на українську літературу / Я. Ю. Голобородько // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2001 – № 27. – С. 35–39.
 9. Горбенко С. С. Естетико-педагогічні погляди М. П. Драгоманова /С. С. Горбенко // Наук. записки : матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – Київ, 1992. – С. 261–262.
 10. Горболіс Л. Народнорелігійне виховання в сім’ї Драгоманових / Л. Горболіс //Рідна шк. – 1997. – № 5. – С. 15–17.
 11. Горецький М. Михайло Драгоманов і В’ячеслав Чорновіл – провідні політичні публіцисти України / М. Горецький // Історія в школі. – – № 5–6. – С. 21–25. Бібліогр. в кінці ст.
 12. Грушевський О. Драгоманов і Галицька молодь 1870-х рр. (Франко і товариші) /О. Грушевський //Україна: наук. двохмісячник українознавства. – 1926. – Кн. 6. – С. 43–55.
 13. Дейч Л. Г. М. П. Драгоманов в изгнании [1878–1880 гг.] / Л. Г. Дейч // Вестн. Европы. – 1913. – № 10. – С. 201–226.
 14. Дейч Л. Г. Украинская и общерусская эмиграция / Л. Г. Дейч // Вестн. Европы. – 1914. – № 8. – С. 209–233.
 15. Димитров І. Спомин останньої лекції професора М. Драгоманова, котру він прочитав 8 июня 1895 р. в аудиторії ІІІ історико-філологічного курса /І. Димитров // Народ. – 1895. – № 12. – С. 184–
 16. Діалоги про українську національну справу. Б. Грінченко – М. Драгоманов /НАН України, Ін-т укр. археографії ; [упоряд. А. Жуковський ; відп. ред., предм. П. Сохань]. Київ : [б. в.], 1994, – 288 с.
 17. Дічек Н. П. Драгоманов Михайло Петрович (1841–1895) /Н. П. Дічек // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1. – С. 376–384.
 18. Дмитренко М. Михайло Драгоманов – дослідник фольклору / М. Дмитренко //Слово і час. – 2005. – № 6. – С. 12–24.
 19. Дмитренко М.Михайло Драгоманов: національне та інтернаціональне : фольклористична концепція М. Драгоманова / М. Дмитренко // Українська фольклористика другої половини ХІХ століття : школи, постаті, проблеми / М. К. Дмитренко ; НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського ; Відділ фольклористики. – Київ, 2004. – С. 210–244.
 20. Довгич В. А. Українська ідея в політичній теорії М. Драгоманова. – Київ : НМК ВО, 1991. – 156 с.
 21. Донцов Д.Драгоманов і ми / Д. Донцов // Літературна есеїстика / Д. Донцов ; Наук.- ідеологічний центр ім. Дмитра Донцова.–  Дрогобич, 2010. – С. 122–129.
 22. Дорошенко В. Життя і діяльність М. П. Драгоманова: Короткий життєписний нарис. – Мюнхен, 1963. – 21 с.
 23. Драгоманів-Шимманова Л. Зі споминів про М. Драгоманова / Л. Драгоманів-Шимманова // Дзвін. – 1991. – № 10. – С. 137–145.
 24. Дунай П. «Шевченко, українофіли й соціалізм» : проблематичний зріз передмови й приміток Андрія Ніковського до книжки Михайла Драгоманова / П. Дунай // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 54–58. – Бібліогр. : С. 58.
 25. З важким багажем до ювілейного драгоманівського року (есе до 150-річчя) // Дашкевич Я. Постаті: нариси про діячів історії, політики, культури / Ярослав Дашкевич. – 2-е вид., виправ. й доповн. – Львів : Львів. Від. ІУАД ім. М. С. Грушевського НАНУ / Літ. агенція «Піраміда», 2007. – С. 295–332.
 26. З починівсоціалістичного руху. М. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток / зладив М. Грушевський. – Вена, 1922. – 214 с.
 27. Заславський Д.Михайло Драгоманов : життя і літературно-дослідницька діяльність / Д. Заславський, І. Романченко. – Київ : Дніпро, 1964. – 200 с.
 28. Зленко Г. Магістерські екзамени Михайла Драгоманова /Г. Зленко // Жовтень. – 1985. – № 2. – С. 109–112.
 29. Зорівчак Р.Михайло Драгоманов і англійська література : (до 150-річчя від дня народження) / Р. Зорівчак // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1992. Т.224 : Праці філологічної секції. – С. 107–118.
 30. Иванова Р.Иван Франко и Михайло Драгоманов / Р. Иванова // Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозиуму ЮНЕСКО (Львів, 11–15 вересня 1986 р.) / упоряд. Б. З. Якимович. – Київ, 1990. Кн. 2, 3. – С. 317–323. Текст рос. м.
 31. Йосипенко С.Михайло Драгоманов та європейська ліберальна культура / С. Йосипенко // Мандрівець. – – № 6. – С. 79–84. Бібліогр. в кінці ст.
 32. Іванова Р. П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України (ІІ пол. ХІХ ст.) / Р. П. Іванова. – Київ : Вид-во КДУ, 1971. – 235 с.
 33. Іванченко Р. Клятва: роман-хроника : [о М. П. Драгоманове] / Р. Іванченко. –Київ : Дніпро, 1985. – 373 с.
 34. Іванченко Р. П. Раби Києва не мовчали…: до 150-річчя від дня народження М.П. Драгоманова / Р. П. Іванченко. – Київ : Т-во «Знання», 1991. – 48 с.
 35. Іванчнко Р.Драгоманов про національне питання / Р. Іванчнко // Етнонаціональний розвиток України : терміни, визначення, персоналії. – Київ, 1993. – С. 48–51.
 36. Іванюк І. В. Взаємозв”язок національного та інтеркультурного виховання у працях М. Драгоманова / І. В. Іванюк // Відродження. – 1998. – № 2. – С. 4–7.
 37. Каневська Л.Іван Франко & Михайло Драгоманов : «Неєлейно з нагоди ювілеїв» / Л. Каневська // Вивчаємо українську мову та літературу. – – № 2. – С. 30–32.
 38. Канцедал Л.Михайло Драгоманов-гімназист у родинних зв’язках : на матер. листів до батьків часу навчання в Полтав. гімназії (1853-1859) / Л. Канцедал // Рідний край / Полтав. держ. пед. ун-т. – – № 2 (27). – С. 258–260. Бібліогр. в кінці ст.
 39. Карамаш С. Драгоманов у Києві / С. Карамаш // Хрещатик. – 1995. – 7 лип. – С. 5.
 40. Кармазіна, М. Між історією і політикою / Марія Кармазіна. – Киев: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2015. – 560 с.
 41. Кашинський П.М. Драгоманов у світлі чужих тайних документів / П. Кашинський // Український націоналізм : історія та ідеї : наук. зб. /  Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; ДДПУ ім. І. Франка ; Каф. нової та новітньої історії України ; Наук.-ідеологічний центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. Вип. 2. – С. 565–570.
 42. Квіт С.Наш Драгоманов / С. Квіт // Дивослово : укр. мова й література в навч. закл. – – № 10. – С. 52–55.
 43. Кистяковский Б. А. М. П. Драгоманов. Его политические взгляды, литературная деятельность и жизнь / Б. А. Кистяковский // Драгоманов М. П. Политические сочинения. – М., 1908. – Т. 1. – С. IX –
 44. Киян Л. Біля джерел української демократичної педагогіки / Людмила Киян //Наук. записки. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2003. – Вип. 49, ч. ІІ. – С. 44–48.
 45. Киян Л. Ф. Визначний діяч української освіти (М. П. Драгоманов) /Л. Ф. Киян // Початкова шк. – 1991. – № 11. – С. 59–62.
 46. Климчик Л.А. Рідна мова в контексті педагогічних поглядів М. Драгоманова /Л. А. Климчик // Початкова шк. – – №1. – С. 51–54.
 47. Климчук Л. А. Боротьба М. П. Драгоманова за українську народну освіту /Л. А. Килимчук // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 2. – С. 128–135.
 48. Колесніченко О. Міжнародні драгоманівські читання : [про наук. конф. «Другі міжнародні драгоманівські читання» з нагоди 160-річчя від дня народж. Михайла Драгоманова у Нац. пед. ун-ті ім. М. П. Драгоманова, м.Київ] / Освіта України. – 2006. – 3 листоп. (№ 82). – С. 9.
 49. Колосов Е. Два русских областника – М. П. Драгоманов и Г. Н. Потанин /Е. Колосов // Сибир. записки. – 1916. – № 3. – С. 123–153.
 50. Коляда І.Михайло Драгоманов – Апостол правди і науки : (до 150-річчя наук. діяльності М. Драгоманова та 180-річчя заснування Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова) : бібліогр. наук.-попул. нарис / І. Коляда // Історія в школі. – – № 2–3. – С. 12–16. Закінч. Поч. у № 1–12 за 2015 р. ; № 1 за 2016 р. Бібліогр. в кінці ст.
 51. Комишанченко М. П. Початок літературної дискусії 1873–1878 років на Україні / М. П Комишанченко. – Київ : Вид. Київ. держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, 1958. – С. 45–76.
 52. Костомаров Н. [О книге: Малорусские народные предания и поверья. Свод М.Драгоманова. – Київ, 1876] / Н. Костомаров // Русская старина. – 1877. – № 5. – С. 113–132.
 53. Костюк Г. Листування. – Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі) / Г. Костюк.– Вашингтон – Киев, 2002, – С. 223–
 54. Круглашов А. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова / А. Круглашов.– Черновцы : Прут, 2001. – 488 с.
 55. Круглашов А. Європоцентризм Михайла Драгоманова / А. Круглашов // Наук. світ. – 2004. – № 9. – С. 20–23.
 56. Круглашов А. Європоцентризм Михайла Драгоманова / А. Круглашов //Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2005. – Квіт. (№ 13). – С. 5–9.
 57. Круглашов А. Михайло Драгоманов про історичну долю та завдання освіти на Україні / А. Круглашова // Рад. шк. – 1991. – № 8. – С. 90–93.
 58. Круглашова А.М. Наукова спадщина Михайла Драгоманова /А. М. Круглашова // Трибуна. – 2001. – № 9/10. – С. 32–34.
 59. Куца, О. Літературознавчі пошуки Михайла Драгоманова у контексті культурно-національної програми українства / Ольга Куца // Studia Methodologica : альманах. / гол. О. Лещак ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Р. Гром’як, Т. Волкова [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. Вип. 19.: Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя д-ра філол. наук, проф., акад. Академії вищої школи України Романа Гром’яка. – С. 247-253. – Бібліогр. в кінці ст.
 60. Куца, О. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття : [монографія] / Ольга Куца. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1995. – 224 с.
 61. Куца О. П. Михайло Драгоманов і розвиток української літератури у другій половині ХІХ століття : автореф. дис. … д-ра філолог. наук : [спец.] 10.01.01 «Укр. література» / Куца Ольга Павлівна ; ЛДУ ім. І.Франка.– Львів, 1996. – 40 с.
 62. Куца О.Драгоманов та Леся Українка : діалог про «нову плавбу» в українській літературі / О. Куца // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. пр. Міжнародної конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львівському ун-ті (Львів, 23-25 жовтня 1998 р.) /  Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1999. Ч. 1 – С. 465–472.
 63. Ушкалов Л. Чарівність енергії: Михайло Драгоманов / Л. Ушкалов. – Киев: Дух і Літера, 2019. – 600 с.
 64. Левченко Г.«Він научив мене, як люди терплять лихо і борються з долею!..» Леся Українка і Михайло Драгоманов у родинному колі / Г. Левченко // «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т Івана Франка : Львів, Ін-т Івана Франка НАН України, 2020. – С. 190–206.
 65. Лещенко М. П.Михайло Драгоманов і його шкільні вчителі: педагогічний наратив / М. П. Лещенко, Л. І. Тимчук // Імідж сучасного педагога. – – № 1. – С. 3–10.
 66. Ліпницька І.Духовна спадкоємність: М. Драгоманов і С. Єфремов / І. Ліпницька // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. – – № 8. – С. 53–55.
 67. Лісовий В. С. Драгоманов і Донцов / В. С. Лісовий // Філос. і соціол. думка.– 1991. – № 9. – С. 83–101.
 68. Лотоцький О.П. Куліш та М. Драгоманов у їх листуванні / О. Лотоцький // Хроніка 2000 : укр. культуролог. Альманах. – Київ, 2009. Вип. 78 : Пантелеймон Куліш : письменник, філософ, громадянин. – С. – 231–252.
 69. Лукеренко В. Видатний просвітитель: про укр. вченого, громад. діяча і публіциста М. П. Драгоманова / В. Лукашенко // Войовничий атеїст. – 1963. – № 9. – С. 51–53.
 70. Лукеренко В. Світогляд М. П. Драгоманов / В. Лукеренко ; АН УРСР ; Ін-т філософії.– Київ : Наукова думка, 1965. – С. 15–16.
 71. Лущак В.Михайло Драгоманов про «українське хуторство» / В. Лущак // Історія в шк. – – № 5–6. – С. 19–20. Бібліогр. в кінці ст.
 72. Любар О. О. Педагогічні ідеї М. П. Драгоманова, Б.Д. Грінченка /О. О. Любар // Любар О. О. Історія української педагогіки. – Київ, 1999. – С. 174–185.
 73. Магеря О. П. Етичні погляди Михайла Драгоманова / О. П. Магеря //Суспільно-історична спадщина М. П. Драгоманова і сьогодення: тези Драгоманіських читань  – Київ : УДПУ, 1995. – С. 27–28.
 74. Майборода С. Педагогічна діяльність М. П. Драгоманова / С. Майборода //Наук. зап. : матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – Київ : КДПІ, 1992. – С. 259–261.
 75. Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХ ст.): хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін.] – Київ : Наук. світ, 2003. – С. 13 – 29.
 76. Матвіїшин В. Михайло Драгоманов і європеїзація літературного процесу в Галичині 70-90-х років ХХ ст. / В. Матвіїшин // Укр. літературний європеїзм.– Киев : ВЦ «Академія», 2009. – С. 128–136.
 77. Мацько В. Михайло Драгоманов і медієвістика. – Хмельницкий, 2000. – 80 с.
 78. Мацько Л. «Всі гріхи простяться, окрім гріхів проти народу і розуму» /Л. Мацько // Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 20–23.
 79. Маяковський В. Звільнення Драгоманова з Київського університету /В. Маяковський // Україна: наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2/3. – С. 90–96.
 80. Мельник В. А. Український просветитель М. П. Драгоманов / В. А. Мельник //Вопросы ист. – 1968. – № 3. – С. 205–208.
 81. Мельник Я. М. Драгоманов: «…Пишу і про апокрифи» : [Апокриф – Драгоманов – Франко] / Я. Мельник // Тези доповідей XVII (8–9 жовт. 2002 р.), XVIIІ (9–10 жовт. 2003 р.), XІX (10–11 жовт. 2004 р.) франківських щорічних наук. конф. / [відп. ред. І. О. Денисюк] ; МОН України, ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкозн-ва. Львів, 2007. – С. 68–71.
 82. Мисюра Ф. А. М. П. Драгоманов про місце освіти і культури в житті суспільства /Ф. А. Мисюра // Наук. записки: матеріали звіт.-наук. конф. викл. за 1991 р. – Київ : КДПІ, 1992. – С. 261–262.
 83. Михайло Драгоманов – видатний педагог: спец. випуск газети. присвяченої Першим міжнародним драгомановским читанням які проходили з 30 вересня – 2 жовтня // Освіта. – 2003. – 24 верес.–1 жовт. (№ 44). – С. 1–12.
 84. Михайло Драгоманов автобіографічна заметка в рубриці ХХ століття день за днем /вересень: [громадський діяч] // Все для вчителя. – 2001. – Верес. (№ 25).– С. 20.
 85. Михайло Драгоманов і українське національне відродження : тези доп. і повідомлень респ. наук. конф. молодих вчених, присвяч. 150-річчю з дня нар. М.П. Драгоманова, Київ, 22–33 трав. 1991 р. – Київ, 1991. – 125 с. – Із змісту: Терлецький В. В. М. П. Драгоманов і К. Д. Ушинський в поглядах на українську народну школу. – С. 9–12; Майборода С. В. Просвітительська діяльність М. П. Драгоманова. – С. 64–66; Зайченко В. І. Проблеми освіти і виховання в педагогічній публіцистиці М. П. Драгоманова. – С. 114–117.
 86. Михайло Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху: матеріали першої міжвуз. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих наук., 27 лют. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол. : Волинка Г. І. та ін.]. – Київ : [б. в], 2007. – 141 с.
 87. Михайло Драгоманов: документи і матеріали. 1841-1994 / упоряд. БолотоваА. та ін.; Ін-т укр. археології та джерелознавства. – Львів, 2001. – 731 с.
 88. Михайло Драгоманов (1841–1895) : публіцист, історик, філософ, економіст, літературознавець, фольклорист і громадський діяч // Сто найвідоміших українців / [худож. Т. Фоменкова]. Київ ; Москва, 2002.– С. 264–271.
 89. Михайло Драгоманов : документи і матеріали : 1841–1994 / [упоряд.: Г. Болотова, І. Бутич, Н. Грабова та ін.; редкол.: І. Бутич, О. Купчинський, О. Романів та ін. ; передм. І. Бутич] ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, НТШ – Львів : [б.в.], 2001. – 731 с. : фото.
 90. МихайлоДрагоманов у полеміці про українську літературно-національну справу 70-90-х років // Історія української літератури XIX століття (70–90-ті роки) : підруч. для студ. філолог. спец. ВНЗ : у 2-х кн. / Гнідан, Дем’янівська, Кіраль, Семенюк ; за ред. О. Д. Гнідан. – Київ, 2003. Кн. 1.–  С. 52–73.
 91. Михайло Драгоманов у спогадах / укл. : І. С. Гриценко, В. А. Короткий.– Київ : Либідь, 2012. – 312 с.
 92. Мозгова Н. Зустріч через століття: М. П. Драгоманов і М. І. Пирогов /Н. Мозгова // Освіта. – 2005. – 6–13 лип. (№ 27/28). – С. 6–7.
 93. Муравицька М. Апостол правди і науки : концепція національної освіти М.П.  Драгоманова / М. Муравицька // Рідна шк. – 1996. – № 4. – С. 5–8.
 94. Мухін М. І. Недільні школи в умовах класової боротьби трудящих /М. І. Мухін // Рад. шк. – 1976. – № 9. – С. 104–105.
 95. Нартов В.Михайло Драгоманов / В. Нартов // Видатні особистості України : факти : документи : оцінки / В .В. Нартов. – Харків, 2007. – С. 104–108.
 96. Ніколаєнко Я. Культура громадянськості як тема філософії Михайла Драгоманова / Я. Ніколаєнко // Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 80–83. – Бібліогр. : 14 назв.
 97. Новиченко Л. М. Просвітитель / Л. М. Новиченко // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова. – Київ : Наук. думка, 1991. – С. 96–114.
 98. Норкіна О. Ф. Спорідненість гуманістично-спрямованих педагогічних ідей в творчій спадщині М. П. Драгоманова і С. Ф. РусовоЇ – як джерело сучасної інноваційної практики викладання в школі /О. Ф. Норкіна // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. наук. пр. – Київ : КДЛУ, 2000. – Вип. 9. – С. 121–124.
 99. Одарченко П. Дати народження й смерті М. П. Драгоманова / П. Одарченко //Слово і час. – 2003. – № 2. – С. 75–76.
 100. Панько Т. І. Нація і мова в системі поглядів М. Драгоманова і М.Грушевського / Т. І. Панько. – Львів : Львів. ун-т ім. І.Франка, 1991. – 53 с.
 101. Пастух Р. Михайло Драгоманов : вірш / Р. Пастух // Великі і відомі : сто історичних образків : [збірка] / Р. І. Пастух – Дрогобич, 2010. – С. 137.
 102. Погребенник В. Малознаний Михайло Драгоманов: сторінками раритет. кн. /В. Погребенник // Дзеркало тижня. – 2003. – 8–14 листоп. (№ 43). – С. 23.
 103. Погребенник В. Українсько-болгарське єднання і «софіність» Михайла Драгоманова : до 110-річчя від дня смерті вченого / В. Погребенник //Освіта. – 2006. – 11–18 січ. (№ 2/3). – С. 9.
 104. Подолянин Н. З минулих літ. І. Франко і М. Драгоманов / Н. Подолянин // Визвольний шлях. – Р. І. (VIІ). – № 3 (3–78). – С. 103–110.
 105. Потапенко Е. К. Болгаро-русские педагогические связи в ХІХ веке /Е. К. Потапенко. – Київ : Вища шк., 1992. – 112 с.
 106. Пустова Ф. Д.М. Драгоманов про народну пісню / Ф. Д. Пустова // Народна творчість та етнографія : інст. мистецтвознавства фольклору та етнографії / редкол. М. Т. Рильський, М. М. Гордійчук, К. Т. Гуслистий та ін. – – № 5. – С. 36–43.
 107. Пчілка О. Спогади про Михайла Драгоманова / О. Пчілка // Україна: наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 38–64; Див. також: Пчілка О. Твори / О. Пчілка. – Київ : Дніпро, 1988. – С. 498–553.
 108. Руденко Ю. Велети української духовності або педагогіка М. Драгоманова і К.Ушинського: виховні ідеали, національні цінності / Ю. Руденко // Освіта. – 2004. – 21–28 квіт. (№ 20). – С. 6–7.
 109. Русова С. Думки Драгоманова про освіту /С. Русова // Світло. – 1910. – Груд. – С. 32.
 110. Русова С. Памяти М. П. Драгоманова /С. Русова // Русская мысль. – 1905. – № 8. – С. 50–71.
 111. Савинець В. К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині /В. К. Савинець. – Львів, 1961. – 99 с.
 112. Сірополко С. М. Пирогов і М. Драгоманов / С. Сірополко // Шлях виховання і навчання. – 1931. – № 1/9. – С. 263–371.
 113. Стельмах С. Михайло Драгоманов – історик і громадський діяч / С. Стельмах // Іст. календар – 2001 / упоряд. : А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко. – Вип. 7 –. С. 349–351.
 114. Студинський К. Перша зустріч Михайла Драгоманова з галицькими студентами /К. Студинський // Україна: наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 70–75.
 115. Сухорський С. О. До проблеми педагогічних поглядів Михайла Драгоманова /С. О. Сухорський // Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. пр. / відп. ред. Р. С. Міщук. – Київ : Наук. думка, 1991. – С. 158–168.
 116. Сюндюков І. Імператив єднання : діалог Юориса Грінченка та Михайла Драгоманова про українську національну справу / І. Сюндюков // День. – 2004.– 3 груд. (№ 221). – С. 8.
 117. Сюндюков І. Під чужим ярмом: Михайло Драгоманов та його стаття «Пропащий час»: проекції на сьогодення / І. Сюндюков // День. – 2008. – 18 лип. (№ 125). – С. 8.
 118. Ткачук А.П. Апостол правди і науки (Національно-культурна концепція Михайла Драгоманова) / А.П. Ткачук // Рідна шк. – – №3–4. – С. 10–12.
 119. Третяченко Т. Михайло Петрович Драгоманов у листах до Олени Пчілки /Т. Третяченко // Рідний край. – – № 2. – С. 261–264. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2012_2_39
 120. Тучапський П. Національні погляди Драгоманова / Павло Тучапський //Філос. і соціол. думка. – 1991. –№ 9. – С. 151–165.
 121. Тучапський П. Роля Драгоманова в суспільному рухові Росії й Україні / Павло Тучанський // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 131–151.
 122. Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості /упорядк. В. А. Просалової. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. – С. 149 – 150. – Режим доступу: http://ukrlife.org/main/evshan/ua_diaspora.pdf
 123. Ушій С. Педагогічний концерт у соціально-філософському дискусі М.П. Драгоманова : [дослідження філос.-пед. спадщини М. П. Драгоманова] / С. Ушій // Вища освіта України. – 2006. – № 4. – С. 62–66. – Бібліогр. : 6 назв.
 124. Ушій С. Постать Михайла Драгоманова в інтелектуальній історії Україні /С. Ушій // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 110–114. – Бібліогр. : 15 назв.
 125. Ушій С.Н. Філософсько-педагогічний феномен Михайла Драгоманова: автореф. дис. … канд. філософ. наук : [спец.] 00.10 «Філософія освіти» / Ушій Світлана Несторівна ; [наук. керівник Андрущенко Тетяна Іванівна] ; НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2010. – 19 с.
 126. Федій Ю. О. Ідея соборності України в суспільно-політичних поглядах М. Драгоманова і сучасність / Ю. О. Федій // Вісник : зб. наук. ст. викл., доктор., асп. Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова / уклад. : П. В. Дмитренко, Л.Л. Макаренко, О. П. Симоненко. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Вип. 4. – С. 66–68.
 127. Федченко П. М. Михайло Драгоманов: життя і творчість / П. М. Федченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 362 с.
 128. Франко І. Я. Педагогічні статті та висловлення / І. Я. Франко. – Київ : Рад. школа, 1960. – 299 с.
 129. Франко І.Михайло Драгоманов. Пропащий час. Українці під московським царством (1654–1876) (1909) / І. Франко // Будівничий української державності : хрестоматія політологічних статей Івана Франка / упоряд. Дмитро Павличко. – Київ, 2006. – С. 617–619.
 130. Фудченко П. М.Михайло Драгоманов : життя і творчість / П. М. Фудченко. – Київ : Дніпро, 1991. – 362 с.
 131. Хатченко А. М. П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре: [Оттиск] / А. Хптченко. – М., 1912. – 28 с.
 132. Хатченко А. М. П. Драгоманов и вопрос о самостоятельной украинской культуре / А. Хптченко // Укр. жизнь. – 1912. – № 6. – С. 10–35
 133. Хаясака М. Русские якобинцы и М. П. Драгоманов – споры о путях решения национального вопроса / Макото Хаясака // Славяноведение. – 1993. – № 3. – С. 80–85.
 134. Хорунжий Ю. Болгарські сліди Драгоманова / Ю. Хорунжий // Дзеркало тижня.– 2002. – № 19. – С. 19.
 135. Хорунжий Ю. М. Софійська книгозбірня Драгоманова / Ю. М. Хорунжий //Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 9. – С. 166–169.
 136. Хорунжий Ю.Речник української демократії Михайло Драгоманов і його унікальна книгозбірня / Ю. Хорунжий // Мужі чину : історичні парсуни / Ю. М. Хорунжий. – Київ, 2005. – С. 61–88.
 137. Цвенгрош Г. «Обіцяємо жити проміж себе як брати і сестри» : до 160-ї річниці від дня народження Михайла Драгоманова / Г. Цвенгрош // Уряд. кур’єр. – 2001. – 29 верес. (№ 177). – С. 9.
 138. Чернихівський Г. І. «…Тонкий і найобдарованіший педагог» : До 150-річчя з дня народження М.П.Драгоманова / Г. І. Чернихівський // Рад. шк.– – № 9. – С. 78–80.
 139. Шамрай С. Уривок споминів Ол. Ол. Русова про М. П. Драгоманова /С. Шамрай // Україна : наук. двомісячник українознавства. – Київ : ВУАН, 1926. – Кн. 2–3. – С. 97–99.
 140. Шевченко В. Славний рід Драгоманових : до 200-ї річниці від дня народження Петра Драгоманова та 161-ї – Михайла Драгоманова /В. Шевченко // Шлях перемоги. – 2002. – № 40. – С. 14.
 141. Шевченко П. М. П. Драгоманов про розвиток освіти в Україні / П. Шевченко //Рідна шк. – 2000. – Верес. (№ 9). – С. 77–78.
 142. Шип Н. Зв’язок українського національного й соціального рухів. Друга половина ХІХ ст. : [про М. П. Драгоманова на розвиток укр. нац. руху в пер. пол. ХІХ ст.] / Н. Шип // Історія України. – 2007. – Листоп. (№ 43). – С. 1–6.
 143. Штрихи до наукового портрета Михайла Драгоманова : зб. наук. пр. – Київ : Наук. думка, 1991. – 248 с.
 144. Шубенко Н. Навчання у листах : [спілкування Михайла Драгоманова з Лесею Українкою] / Н. Шубенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2007. – Квіт. (№ 12). –  С. 19–20.
 145. Шукіна І. Духовний батько Лесі Українки : М. Драгоманов / І. Шукіна // Літ. Україна. – 2001. – № 47. – С. 6.
 146. Щербань П. Розум і почуття дитини треба розвивати рідною мовою : нац.-родин. педагогіка Михайла Драгоманова / П. Щербань // Сіл. шк. – 2005. – 28 верес. (№ 35–36). – С. 7.

Анонси та оголошення

28.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ПРОЦЕНКО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали