НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць П. Р. Чамати

 1. ²Педологія: підруч. для пед. технікумів / [І. Д.] Видро, [Г. С.] Костюк, [П. Р.] Чамата ; за ред. Г. Костюка ; Київ. філ. Всеукр. НДІ педагогіки. – Харків ; Київ : Рад. шк., 1933. – 294 с. – Із змісту: [Розділ] IV : Розвиток психіки дитини: [Тема] 1. Марксо‑ленінське розуміння розвитку психіки / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 120–129 ; [Тема] 2. Короткі відомості з історії психіки у тварин і основні умови її розвитку у дитини / [П. Р. Чамата]. – С. 129–143 ; [Тема] 3. Моторика дитини / [П. Р. Чамата]. – С. 143–148 ; [Тема] 4. Сприймання і пам’ять у дитини / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 148–158 ; [Тема] 5. Розвиток уваги в дитини / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 158–163 ; [Тема] 6. Розвиток мислення і мови / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 163–173 ; [Розділ] V : Характеристика окремих періодів розвитку дитини: [Тема] 1. Переддошкільне дитинство / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 174–185 ; [Тема] 2. Дошкільне дитинство / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 185–193.
 2. ²Психологический отбор лётчиков / под ред. Е. А. Милеряна ; [авт. коллектив: Б. Ф. Баев, … П. Р. Чамата, О. П. Швецов]; НИИ психологии УССР. – Киев : [б. и.], 1966. – 234 с.
 3. Психологічна готовність дітей до праці / П. Р. Чамата ; Т‑во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [б.в.],  – 36 с.
 4. Психологічна готовність дітей до праці і шляхи її формування /П. Р. Чамата. – Київ : Рад. шк., 1960. – 43 с. – (Бібліотечка учителя).
 5. Психологія: підруч. для пед. вузів / за ред. Г. С. Костюка ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Рад. шк., 1955. – 526 с. – Із змісту: [Розділ] ІII. Виникнення і розвиток психіки / [Г. С. Костюк, П. М. Пелех, П. Р. Чамата]. – С. 52–87 ; [Розділ] ХVII. Спрямованість особистості / [О. М. Раєвський, П. Р. Чамата]. – С. 454–476.
  Те саме. – 2‑ге, допов. вид. – Київ : Рад. шк., 1961. – 583 с. – Із змісту: [Розділ] ІII. Виникнення і розвиток психіки / [Г. С. Костюк, П. М. Пелех, П. Р. Чамата]. – С. 55–93 ; [Розділ] ХIХ. Спрямованість особистості / [О. М. Раєвський, П. Р. Чамата]. – С. 503–526.Те саме. – Вид. 3‑тє, допов. – Київ : Рад. шк., 1968. – 572 с. – Із змісту: [Розділ] ІII. Виникнення і розвиток психіки / [Г. С. Костюк, П. М. Пелех, П. Р. Чамата]. – С. 53–91 ; [Розділ] ХIХ. Спрямованість особистості / [О. М. Раєвський, П. Р. Чамата]. – С. 493–516.
 1. Психологія: підруч. для пед. училищ / за ред. П. Р. Чамати ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Рад. шк., 1954. – 247 с. – Із змісту: Розділ І. Предмет, завдання і методи психології / [П. Р. Чамата]. – С. 5–12 ; Розділ ІІ. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 13–22 ; Розділ ІІІ. Особистість і умови її розвитку / [П. Р. Чамата]. – С. 23–31 ; Розділ VIIІ. Пам’ять / [П. Р. Чамата]. – С. 85–101 ; Розділ ХVII. Здібності / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 215–221 ; Розділ ХІХ. Характер / [Д. Ф. Ніколенко, П. Г. Саприкін, П. Р. Чамата]. – С. 231–241.
  Те саме. – 2‑ге вид. – Київ : Рад. шк., 1958. – 267 с. – Із змісту: Розділ І. Предмет, завдання і методи психології / [П. Р. Чамата]. – С. 4–12 ; Розділ ІІ. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 13–23 ; Розділ ІІІ. Особистість і умови її розвитку / [П. Р. Чамата]. – С. 24–33 ; Розділ VIIІ. Пам’ять / [П. Р. Чамата]. – С. 91–108 ; Розділ ХVII. Здібності / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 232–239 ; Розділ ХІХ. Характер / [Д. Ф. Ніколенко, П. Г. Саприкін, П. Р. Чамата]. – С. 250–261.Те саме. – Вид. 3‑тє, допов. – Київ : Рад. шк., 1964. – 291 с. – Із змісту: Розділ І. Предмет, завдання і методи психології / [П. Р. Чамата]. – С. 5–14 ; Розділ ІІ. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 15–26 ; Розділ ІІІ. Особистість і умови її розвитку / [П. Р. Чамата]. – С. 27–36 ; Розділ VIIІ. Пам’ять / [П. Р. Чамата]. – С. 97–115 ; Розділ ХVII. Здібності / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 254–261 ; Розділ ХІХ. Характер / [Д. Ф. Ніколенко, П. Г. Саприкін, П. Р. Чамата]. – С. 273–286.²Те саме. – Вид. 4‑те, допов. – Київ : Вища шк., 1970. – 304 с. – Із змісту: Розділ І. Предмет, завдання і методи психології / [П. Р. Чамата]. – С. 5–14 ; Розділ ІІ. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 15–26 ; Розділ ІІІ. Особистість і умови її розвитку / [П. Р. Чамата, М. Й. Боришевський]. – С. 27–37 ; Розділ VIIІ. Пам’ять / [П. Р. Чамата]. – С. 98–117 ; Розділ ХVII. Здібності / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 257–264 ; Розділ ХІХ. Характер / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 276–289.
 1. Психологія: посіб. кн. для студентів пед. вищ. шк. / за ред. Костюка Г. С. – Київ : Рад. шк., 1939. – 576 с. – Із змісту: [Розділ] IV. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 70–105 ; [Розділ] V. Розвиток психіки у тварин / [П. Р. Чамата]. – С. 105–127 ; [Розділ] VII. Основні умови і етапи розвитку психіки в дітей / [П. Р. Чамата]. – С. 137–149.
  Те саме. – [Вид. 2‑ге]. – Київ : Рад. шк., 1941. – 576 с.
 1. Психологія і педагогіка запам’ятання навчального матеріалу / П. Р. Чамата ; Нар. комісаріат освіти УРСР, НДІ педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1939. – 83 с.
 2. Самосвідомість та її розвиток у дітей /П. Р. Чамата. – Київ : Т‑во «Знання» УРСР, 1965. – 48 с. – (Серія 5 ; № 8).
 3. Характер та його виховання у дітей /П. Р. Чамата. – Київ : Рад. шк., 1958. – 44 с.
 4. В Украинском Институте психологии: [о результатах работы НИИ психологии М‑ва просвещения УССР за 1954 г.] / П. Р. Чамата // Вопр. психологии. – 1955. – № 1. – С. 123–124.
 5. Вопросы самоcознания личности в советской психологии /П. Р. Чамата // Психологическая наука в СССР / АПН РСФСР, Ин‑т психологии. – М., 1960. – Т. 2. – С. 91– – Библиогр.: 48 назв.
 6. Вплив виробничого колективу на формування особистості старших школярів / Чамата П. Р. // Питання психології навчання і виховання : тези доп. на конф. / за ред. Г. С. Костюка та П. Р. Чамати ; НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня т‑ва психологів при АПН РРФСР. – Київ, 1961. – С. 117–120.
 7. Всесоюзна нарада з психології [в Інституті психології АПН РРФСР, Москва] /П. Р. Чамата // Рад. шк. – 1955. – №  – С. 58–61.
 8. За дальше поліпшення викладання логіки й психології в середній школі /П. Р. Чамата // Там само. – 1951. – №  – С. 18–24.
 9. Нарада з питань психології, [30 черв. – 5 лип. 1952 р., АПН РРФСР, Москва] /П. Р. Чамата // Там само. – 1952. – №  – С. 58–60.
 10. Особливості розвитку самосвідомості у дітей /П. Р. Чамата // Там само. – 1956. – №  – С. 11–19. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 11. Поліпшити викладання психології в педагогічних вузах /П. Р. Чамата // Там само. – 1953. – №  – С. 14–22. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 12. Про самовиховання учнів та шляхи педагогічного керівництва цим процесом /П. Р. Чамата // Там само. – 1963. – №  – С. 44–48. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 13. Психологічна готовність школярів до праці та основні шляхи її формування / П. Р. Чамата, Д. Ф. Ніколенко // Там само. – 1959. – № 8. – С. 35–43. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 14. Роль мови в формуванні самосвідомості у дітей /П. Р. Чамата // Там само. – 1952. – №  – С. 32–43. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 15. Український науково-дослідний інститут педагогіки HКO УРСР: [про втрати ін‑ту за роки війни, відновлення його роботи, підсумки діяльності за 1944 р. та плани на 1945 р.] / П. Р. Чамата // Там само. – 1945. – № 1/2. – С. 107–109.
  Те саме // УНДІП на сторінках педагогічних журналів, 1926–1976 рр. / НАПН України, Пед. музей України. – Київ, 2016. – С. 96–100. – (Педагогічні републікації ; № 3).
 1. Вчення академіка І.П. Павлова про вищу нервову діяльність та його значення для дошкільного виховання / П. Р. Чамата // Дошк. виховання. – 1951. – №  – С. 14–21. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 2. Здібності та їх виховання у дітей дошкільного віку /П. Чамата // Там само. – 1955. – №  – С. 7–12.
 3. Особливості розвитку самосвідомості у дітей дошкільного віку /П. Р. Чамата // Там само. – 1952. – №  – С. 16–24. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 4. Радянській дитячій психології – 35 років /П. Р. Чамата // Там само. – №  – С. 12–16. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 5. Характер та його виховання у дітей дошкільного віку /П. Чамата // Там само. – 1957. – №  – С. 5–12.
 6. До питання про комплектування допоміжної ФЗС для дітейдебілів /П. Чамата, К. Чудновська // Комуніст. освіта. – 1933. – №  – С. 82–88.
 7. Про виховання соціалістичного ставлення до праці в учнів старших класів середньої школи /П. Чамата // Там само. – 1938. – №  – С. 146–158. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 8. ¹Про розпис уроків для початкової та середньої школи /П. Чамата, Г. Гриценко // Там само. – 1935. – №  – С. 58–66.
 9. До питання про структури сполучених рефлексів /П. Р. Чамата // Збірник праць / Київ. наук.‑дослід. катедра педології. – Київ, 1930. – Т. 1. – С. 307–320. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 10. ²До питання про якісні зміни в розвитку самосвідомості дітей / П. Р. Чамата // Наукові записки / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – [Київ], 1959. – Т. 11 : Питання психології. – С. 226–229.
 11. Питання самосвідомості особистості / П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1958. – Т. 8 : Радянська психологічна наука за 40 років. – С. 372–392. – Бібліогр.: 40 назв.
 12. Про генезис самосвідомості дитини / П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1949. – Т. 1. – С. 224–242. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 13. ²Про природу та суть самосвідомості особистості /П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1956. – Т. 6 : Праці Республіканської психологічної конференції. – С. 5–15. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 14. ²Те саме // Наукова сесія, 2–6 червня 1955 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1955. – С. 8–13.
 15. Зміст і основні форми прояву самосвідомості / Чамата П. Р. // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посіб. / О. П. Хохліна, І. В. Кущенко, М. О. Гребенюк. – Київ, 2013. – С. 491–494.
 16. ³Те саме // Там само : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [упоряд.: О. В. Скрипченко та ін.]. – Київ, 2007. – С. 33–38.
  ³Те саме // Там само. – [Вид. 2‑ге]. – Київ, 2008. – С. 33–38.
 1. ¹К вопросу о генезисе самосознания личности / П. Р. Чамата // Проблемы сознания : материалы симпозиума, март – апр. [1966 г., Москва] / отв. ред. В. М. Банщиков. – М., 1966. – С. 228–240.
 2. ¹Методика обліку поведінки дітей шкільного віку / К. С. Мокульський, П. Р. Чамата // Збірник праць / Нар. комісаріат охорони здоров’я УСРР, Укр. держ. ін‑т охорони здоров’я дітей та підлітків.– Київ, 1931. – № 4 : Методичні матеріали до роботи диспансерів ОЗДП. – С. 50–85.
 3. ¹Спроба виховання сполучнорухового рефлексу на основі писаного мовного подразника /П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1928. – № 3 : На шляхах до нової людини. – С. 169–
 4. О влиянии трудового обучения на формирование самосознания у старших школьников /П. Р. Чамата // Тезисы докладов на ІІ съезде Общества психологов / О‑во психологов при АПН РСФСР. – М., 1963. – Вып. 2 : Детская и педагогическая психология. – С. 232–233.
 5. ¹Об условиях и путях формирования самосознания ребёнка /П. Р. Чамата // Доклады на Совещании по вопросам психологии личности : (сокр. тексты) / АПН РСФСР, НИИ психологии, Ленингр. НИИ педагогики. – М., 1956. – С. 55–58.
 6. ²Особливості вищої нервової діяльності дітей за даними експериментальних досліджень / Чамата П. Р. // Наукова сесія, 25–28 червня 1951 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1951. – С. 69–72.
 7. Особливості розвитку самосвідомості та шляхи її виховання у молодших школярів / П. Р. Чамата // Психологія навчання і виховання : тези доп. на респ. психол. конф. / НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів СРСР. – Київ, 1964. – С. 264–266.
 8. ²Питання самосвідомості в курсі психології в педвузі / Чамата П. Р. // Наукова сесія : тези доп. Секція пед. наук / М‑во освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін‑т ім. О. М. Горького. – Київ, 1954. – С. 11–14.
 9. ²Підсумки і завдання дальшої перебудови викладання психології в педвузах УРСР в світлі праць Й. В. Сталіна з мовознавства та вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність / П. Р. Чамата // Наукова сесія, 2–4 квітня 1953 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1953. – С. 16–23.
 10. Про генезис самосвідомості у дитини / П. Р. Чамата // Наукова сесія, 2–5 лютого 1948 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1948. – С. 7–9.
 11. Про розвиток уявлень і понять у дітей: (на природознав. матеріалі) / П. Р. Чамата // Праці республіканської наукової конференції з педагогіки і психології (29 січня – 4 лютого 1940 року) / Нар. комісаріат освіти УРСР. – Київ, 1941. – Т. 2 : Психологія / за ред. Г. С. Костюка. – С. 167–171.
 12. ²Про розвиток уявлень і понять у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання: (на природознав. матеріалі) / П. Р. Чамата // Наукові записки / Нар. комісаріат освіти УРСР, НДІ педагогіки ; за ред. В. В. Рудницького, Г. С. Костюка, С. Х. Чавдарова. – Київ, 1939. – Т. 1. – С. 290–340. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 13. Психологическая готовность детей к труду и основные пути её формирования / П. Р. Чамата // Совет. педагогика. – 1960. – № 4. – С. 99–107. – Библиогр. в конце ст.
 14. Психологічна готовність дітей до праці та основні шляхи її формування / П. Р. Чамата // Тези доповідей на науковій сесії з питань розвитку педагогічної науки в Українській РСР / М‑во освіти УРСР, НДІ педагогіки, НДІ психології. – Київ, 1959. – С. 132–135.
 15. ²Психологічна наука в УРСР за 40 років / П. Р. Чамата // Наукові записки / М‑во освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін‑т ім. О. М. Горького. – Київ, 1957. – Т. 28. – С. 75–86. – На обкл. рік вид.: 1958.
 16. Психологічні погляди В. М. Татіщева / П. Р. Чамата // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII–XVIIIст.) : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1952. – С. 123–134. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 17. Розвиток психологічної науки в УРСР за 40 років / П. Р. Чамата // Наукові записки / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – [Київ], 1959. – Т. 11 : Питання психології. – С. 294–298.
 18. Шляхи формування самосвідомості дитини / П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1960. – Т. 14 : Питання психології виховання. – С. 3–21. – Бібліогр.: 32 назви.
 19. Самосвідомість особистості / П. Р. Чамата // Психологічна спадщина К. Д. Ушинського : [зб. ст.] / за ред. Г. С. Костюка ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1963. – С. 200–207. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 20. ²І. М. Сєченов про розвиток моральної самосвідомості / П. Р. Чамата // Вклад І. М. Сєченова в розвиток матеріалістичної психології : тези доп. на наук. конф., присвяч. 100‑річчю «Рефлексів головного мозку» (груд. 1963 р.) / НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів при АПН РРФСР. – Київ, 1963. – С. 70–73.
 21. І. М. Сєченов про розвиток самосвідомості дитини / П. Р. Чамата // Нариси з історії вітчизняної психології ХІХ ст. : зб. ст. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1955. – Ч. 2 : Психологічна спадщина І. М. Сєченова. – С. 132–141. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 22. Тема «Пам’ять» в курсі психології в середній школі /П. Р. Чамата // На допомогу викладачеві психології в середній школі : зб. ст. / за ред. Костюка Г. С. – Київ, 1953. – С. 72– – Бібліогр. у підрядк. прим. – Бібліогр. у кінці ст.
 23. Рец.: [Рецензія] / П. Р. Чамата //Рад. шк. – 194 – № 3. – С. 60–63. – Рец. на кн.: Память школьника, её психология и педагогика / А. В. Занков. – М. : Учпедгиз, 1944. – 127 с.
 24. Рец.: [Рецензія] / П. Р. Чамата //Рад. шк. – 194 – № 1/2. – С. 120–124. – Рец. на зб.: Вопросы педагогической психологии : тр. НИИ психологии АПН РСФСР / под общ. ред. С. Л. Рубинштейна. – М. : АПН РСФСР, 1945. – 164 с. – (Известия Академии педагогических наук РСФСР ; вып. 1).
 25. Упоряд., ред.: Бібліографічний довідник праць з психології за 40років (1917–1957) / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; [упоряд.: П. Р. Чамата, О. В. Скрипченко, К. Л. Опришко] ; за ред. П. Р. Чамати. – Київ : [Рад. шк.], 1958. – 134 с. – Про опубл. праці П. Р. Чамати: «Алфавітний покажчик». – С.
 26. Ред., передм.: Питання психології виховної роботи в молодших класах середньої школи /за ред. [та передм.] П. Р. Чамати ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Рад. шк., 1953. – 163 с.
 27. Ред.: Дошкільне виховання: орган М‑ва освіти УРСР : метод. журн. – 1951–    . – Київ : Рад. шк., 1951–1965. – Виходить щомісячно. – Член редкол. з 1951 р. до 1965 р.
 28. Ред.: ²Ковальов, О. Г. Самовиховання учнів /О. Г. Ковальов, Л. С. Сапожникова ; [відп. ред. П. Р. Чамата]. – Київ : Т‑во «Знання» УРСР, 1964. – 44 с. – (Серія 5 ; № 7).
 29. Ред.: ²Костюк, Г. С. Психологічні погляди В.Г. Бєлінського / Г. С. Костюк ; [ред. П. Р. Чамата] ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Рад. шк., 1949. – 71 с.
 30. Ред.: ²Наукова сесія, 2–4 квітня 1953 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; [ред. П. Р. Чамата]. – Київ : Рад. шк., 1953. – 48 с.
 31. Ред.: Наукова сесія, 2–6 червня 1955 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; [ред. П. Р. Чамата]. – Київ : [Рад. шк.], 1955. – 120 с.
 32. Ред.: Наукові записки / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – 1949–2010. – Київ : Рад. шк, 1956–1963.
  ²Т. 5 : Питання дитячої та педагогічної психології / за ред. П. Р. Чамати, Д. Ф. Ніколенка. –1956. – 263 с.
  ²Т. 6 : Праці Республіканської психологічної конференції / за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського, П. Р. Чамати. – 1956. – 311 с.
  Т. 9 : Питання психології / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1958. – 179 с.
  Т. 10 : Питання психології / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1959. – 238 с.
  ²Т. 13 : Питання психології мислення і мови / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1959. – 211 с.Т. 14 : Питання психології виховання / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1960. – 228 с.
  ²Т. 15 : Питання психології виробничого навчання школярів / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1961. – 208 с.²Т. 18 : Питання психології виховання / [редкол.: П. Р. Чамата (відп. ред.), О. І. Жаворонко, Т. В. Рубцова]. – 1963. – 215 с.
 1. Ред.: Ніколенко, Д. Ф. Виховання волі та характеру у дітей : стенограма публ. лекції / Д. Ф. Ніколенко ; [ред. П. Р. Чамата] ; Т‑во для поширення політ. та наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1950. – 36 с.
 2. Ред.: Питання психології : тези доп. на респ. психол. конф. / НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів СРСР ; [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), Б. Ф. Баєв, … П. Р. Чамата]. – Київ : Рад. шк, 1964. – 291 с. – Текст укр., рос.
 3. Ред.: Питання психології навчання і виховання : тези доп. на конф. / за ред. Г. С. Костюка та П. Р. Чамати ; НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів при АПН РРФСР. – Київ : [б. в.], 1961. – 258 с.– Текст укр., рос.
 4. Ред.: Психологія: підруч. для пед. училищ. – Див. № 6.
 5. Ред.: Психологія навчання і виховання : тези доп. на респ. психол. конф. / НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів СРСР ; [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), Б. Ф. Баєв, … П. Р. Чамата]. – Київ : Рад. шк., 1964. – 363 с.
 6. Відп. за вип.: ²Наукова сесія, 25–28 червня 1951 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; [відп. за вип. П. Р. Чамата]. – Київ : Рад. шк., 1951. – 87 с.

Наукова школа П. Р. Чамати

 1. ²Боришевский, М. И. Психологические условия формирования самоконтроля в поведении у младших школьников: автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / М. И. Боришевский ; науч. рук. П. Р. Чамата ; АПН РСФСР, НИИ психологии. – М. : [б. и.], 1966. – 20 с.
 2. ²Боришевский, М. И. Психологические условия формирования самоконтроля в поведении у младших школьников: дис. … канд. пед. наук (по психологии) / М. И. Боришевский ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, НИИ психологии. – Киев,  – 221 с.
 3. ³Гавакова,Т. И. Формирование самоконтроля у учащихся V–VIII классов в учебной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Т. И. Гавакова ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.], 1965. – 19 с.
 4. ³Гавакова, Т. И. Формирование самоконтроля у учащихся V–VIII классов в учебной деятельности: дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Т. И. Гавакова ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, НИИ психологии. – Киев, 1964. – 244 с.
 5. ²Иванова, В. Ф. Особенности формирования выдержки у учащихся І–ІІІ классов: автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / В. Ф. Иванова ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.],  – 18 с.
 6. ²Иванова, В. Ф. Особенности формирования выдержки у учащихся І–ІІІ классов: дис. … канд. пед. наук (по психологии) / В. Ф. Иванова ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев, 1955. – 273 с.
 7. ²Кульчицкая, Е. И. Чувство стыда и особенности его развития у детей дошкольного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Е. И. Кульчицкая ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.], – 16 с.
 8. ²Кульчицька, О. І. Почуття сорому та особливості його розвитку у дітей дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук (з психології) / О. І. Кульчицька ; наук. керівник ЧаматаП. Р. ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1959. – 174 с.
 9. ²Подоляк, Л. Г. Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся V–VII классов: автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Л. Г. Подоляк ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.],  – 19 с.
 10. ²Подоляк, Л. Г. Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся V–VII классов: дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Л. Г. Подоляк ; науч. рук. Чамата П. Р. ; М‑во просвещения УССР, НИИ психологии. – Киев,  – 175 с.
 11. ²Тищенко, С. П. Самоконтроль школьников в процессе овладения связной письменной речью : автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / С. П. Тищенко ; науч. рук. П. Р. Чамата ; АПН СССР, НИИ психологии. – М. : [б. и.], 1967. – 18 с.
 12. ²Тищенко, С. П. Самоконтроль школьников в процессе овладения связной письменной речью : дис…. канд. пед. наук (по психологии) / С. П. Тищенко ; науч. рук. Чамата П. Р. ; М‑во просвещения УССР, НИИ психологии. – Киев,  – 251 с.
 13. Ярмоленко, П. Я. Моральні ідеали та їх формування у старшокласників в процесі навчально‑продуктивної праці : дис. … канд. психол. наук / Ярмоленко П. Я. ; наук. керівник П. Р. Чамата ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології УРСР. – Київ, 1974. – 203 с.
 14. ²Ярмоленко, П. Я. Нравственные идеалы и их формирование у старшеклассников в процессе учебно‑производительного труда : автореф. дис. … канд. психол. наук : специальность 19.00.07 «Детская и педагогическая психология» / Ярмоленко Петр Яковлевич ; [науч. рук. П. Р. Чамата]; М‑во просвещения УССР, НИИ педагогики, НИИ психологии. – Киев : [б. и.], 1974. – 32 с.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

³Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

29.05.2024

Щиро вітаємо

МІХНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали