НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність І. М. Боберського

 1. 1873 – народився Іван Боберський, фундатор спортивного руху на Галичині [Електронний ресурс] // Укр. ін-т нац. пам’яті. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/serpen/14/1873-narodyvsya-ivan-boberskyy-fundator-sportyvnogo-ruhu-na-galychyni (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 2. Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг». – Івано-Франківськ, 1992. – 80 с.
 3. Байцар Ю. Життєвий шлях та творча спадщина гетьмана українського спорту Івана Боберського / Байцар Юрій, Зубрицький Любомир, Стефанишин Орест, Шевчук Леся // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №15. – С. 39–44.
 4. Батько українського тіловиховання Іван Боберський: віхи життя [Електронний ресурс] // Листи до приятелів : журн. – 2016. – 5 жовт. – Режим доступу: https://lysty.net.ua/batko-ukrayinskoho-tilovykhovannya/ (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 5. Батько української фізичної культури [Електронний ресурс] // Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/html/hol.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 6. Білаш Р. «Край зоветься Канада…»: записи Івана Боберського спогадів перших українців у Канаді // Пам’ятки : археограф. щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 161–174.
 7. Білинський Л. Спогади учнів як джерело вивчення особистості професора Івана Боберського / Л. Л. Білинський // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –Київ : [б. в.], 2007. – Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, Вип. 6 (16). – С. 65. – Бібліогр.: с. 67 (7 назв).
 8. Боберський І. «Лише зорганізована фізична сила запевнює народови свободу і незалежність» / матеріал підготувала Н. Осипчук // Україна молода : щоденна інформ.-політична газета. – Київ, 2018. – 8 серп. (№ 85).
 9. Боднар Я. Роль Івана Боберського у становленні і розвитку спортивно-гімнастичного руху Галичини / Боднар Ярослав // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : pб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №15. – С.18–23.
 10. Боднар Я.Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (до 1939 р.) : автореф. дис. … канд. фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення» / Боднар Ярослав Богданович ; Львівський держ. ін-т фізичної культури. – Львів, 2002. – 18 с.
 11. Вацеба О. Батько української руханки та змагу (з нагоди 140 роковин народження проф. Івана Боберського) / О. Вацеба, Я. Грисьо // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2013. – С.75–82.
 12. Вацеба О. Батько української руханки та змагу (з нагоди 140 роковин народження проф. Івана Боберського) / О. Вацеба, Я. Грисьо // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2013. – С. 75–82.
 13. Вацеба О. І. Боберський як автор перших в Західній Україні підручників дитячих рухливих ігор / Оксана Вацеба // Народні традиції, звичаї та обряди – основа національного виховання дітей у дошкільних закладах України : матеріали міжнар. конф. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 1 – 3.
 14. Вацеба О. Іван Боберський – батько українського тіловиховання / О. Вацеба, Р. Чопик // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 (33), т. 1. – С. 7 – 10.
 15. Вацеба О. Ідеолог українського спорту (до 130-річчя від дня народження Івана Боберського) / Оксана Вацеба, Олександр Куц // Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова епоха, нова генерація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 21–24.
 16. Вацеба О. Ідеолог українського спорту Іван Боберський (до 125-річчя від дня народження) / Оксана Вацеба, Степан Родак // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. робіт. – Харків, 1997. – С. 298 – 300.
 17. Вацеба О. М. Вінок української пам’яті на Словенській землі (поїздка львівсько-закарпатської делегації на могилу Івана Боберського) / О. М. Вацеба // Наш спорт. – 2003. – січ. – С. 45–47.
 18. Вацеба О. М. З діяльності Івана Боберського в роки канадської еміграції (1920–1932 рр.) / О. М. Вацеба // Спорт і нац. відродження : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Львів, 1994. – С. 43–48.
 19. Вацеба О. М. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні / О.М.Вацеба. – Івано-Франківськ : Лілея-Н.В., 1997. – 232 с.
 20. Вацеба О. М. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні (кінець ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури» / Вацеба Оксана Михайлівна ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – Київ, 1994. – 24 с.
 21. Вацеба О. Нариси з історії західно-українського спортивного руху / О. Вацеба. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997.
 22. Вацеба О. Піонер українського тіловиховання – Іван Боберський (до 135–річчя від дня народження) / Оксана Вацеба // Спорт. вісн. Придніпров`я. – 2008. – № 3/4. – С. 4–7.
 23. Вацеба О. Піонер українського тіловиховання – Іван Боберський / Оксана Вацеба // Наук. світ. – 2009. – № 1. – С. 32–34.
 24. Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру / Г. Ващенко. – Львів : Українські технології, 2001. – 56 с.
 25. Величкович Н. Особисте листування Івана Боберського як джерело вивчення його життєвого і творчого шляху / Величкович Наталія // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №18. – С. 3–9.
 26. Відомі українці, які проживали в Словенії : Іван Боберський [Електронний ресурс] // Посольство України в Республіці Словенія. – 2020. – 27 квіт. – Режим доступу: https://slovenia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/vidomi-ukrayinci-yaki-prozhivali-v-sloveniyi (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 27. Єрмаков С. С. Творча постать Івана Боберського у матеріалах глобальної мережі інтернет / Єрмаков С.С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №15. – С. 44–50.
 28. Жарський Е. Проф. Іван Боберський, його роля і значення для української фізичної культури // Альманах Ради Фізичної Культури. – Мюнхен : Видавництво «Молоде Життя», 1951. С. 11–14. – Текст також доступний в інтернеті: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/16181/file.pdf.
 29. Житарюк В. Іван Боберський – спортивний журналіст (на прикладі матеріалів на олімпійську тематику в «Ділі») /В.Житарюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. – 2006. – Вип. 29. – С. 139–142.
 30. Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/index.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 31. Іван Миколайович Боберський [Електронний ресурс] // Вікова спадщина Дрогобиччини. – Режим доступу: https://drohobychyna.com.ua/section/osobistosti/ivan-mikolayovich-boberskiy/ (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 32. Історія родини Боберських [Електронний ресурс] // Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/html/hof.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 33. Коваленко М. Іван Боберський – перший вчитель фізкультури на Галичині [Електронний ресурс] /Мар’яна Коваленко // Дивись .info. –2021. – 17 січ. – Режим доступу: https://dyvys.info/2021/01/17/ivan-boberskyj-pershyj-vchytel-fizkultury-na-galychyni/ (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 34. Кріпи свої сили, бо як ти слабкий, то світ скрутить тобі карк : до 140-річчя від дня народж. І. Боберського : пам’ятка користувачеві / Львів. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд. М. Гема ; ред. М. Лісецька]. – Львів : ЛОУНБ, 2013. – 14, [1] с. : іл., портр. – (Рік проголошено на Львівщині). – Бібліогр.: с. 13–14.
 35. Легін С. Дослідники тіловиховання провели наукову конференцію [Електронний ресурс] / Софія Легін, Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – .2018. – 28 лют. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/doslidnyky-tilovyhovannya-provely-naukovu-konferentsiyu/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 36. Леоненко А. Внесок творчої діяльності Івана Боберського у розвиток сокільського руху на Україні / Леоненко Андрій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №15. – С.14–18.
 37. Лях-Породько О. О. Сокільський гімнастичний рух в Україні на межі ХІХ–ХХ століть / О. О. Лях-Породько. – Київ : Наук. світ, 2011. – 134 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 112–134.
 38. Львів відзначив 135-річчя від дня народження засновника української системи фізичного виховання і спорту Івана Боберського [Електронний ресурс] // Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/html/135.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 39. Малик Я. Й. Боберський Іван / Я. Й. Малик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-35583 (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 40. Мелех Р. Життєвий літопис професора Івана Миколайовича Боберського / Мелех Роман, Парійчук Іван // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № – С. 3–14.
 41. Мельник І. Іван Боберський – батько нашого спорту [Електронний ресурс]  / Ігор Мельник // Збруч. –2013. – 14 серп. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/11419 (дата звернення: 06.08.2023). – Назва з екрана.
 42. Мицик Ю. А. Два незнаних листи Івана Боберського // Магістеріум / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 87–92.
 43. Непрофільні види : Іван Боберський: виховання нового українця – основне завдання спорту [Електронний ресурс] // Львів. фаховий коледж спорту. – Режим доступу: http://www.ufk.lviv.ua/ua-category-other-news2016.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 44. Осипчук Н. «де сила, там воля витає»: чому Івана Боберського називали «піонером українського тіловиховання» [Електронний ресурс] / Наталя Осипчук // Україна молода. – 2018. – 8 серп. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3343/196/125464/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 45. Процик І. Р. Іван Боберський – творець української футбольної термінології в Галичині / І. Р. Процик  // Українська мова : наук.-теорет. журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 75–90. 
 46. Сова А. Відзначення товариством «Сокіл-Батько» 40-річної творчої праці Івана Франка (Маловідома публікація Івана Боберського) // Вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка : інформ. видання Світової ради Наук. т-т ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна – літо. – С. 71–74.
 47. Сова А. Внесок Івана Боберського у становлення організації «Пласт» / А. Сова // Наук. зошити істор. ф-ту Львів. ун-ту. – 2014. – Вип. 15. – С. 85–95. – Текст також доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzif_2014_15_9.
 48. Сова А. Діяльність Івана Боберського в «Учительській Громаді» / А. Сова //Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2018. – Вип. 2, Ч. 2. – С. 103–107.
 49. Сова А. Іван Боберський – популяризатор лещетарства серед українців у міжвоєнний період [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. –2018. – 20 лют. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/ivan-boberskyj-populyaryzator-leschetarstva-sered-ukrajintsiv-u-mizhvojennyj-period/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 50. Сова А. Іван Боберський про нові шляхи тіловиховання [Електронний ресурс] /Андрій Сова // Фотографії старого Львова. –2021.– 22 лют. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/ivan-boberskyy-pro-novi-shliakhy-tilovykhovannia/ (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 51. Сова А. Іван Боберський та «Пласт» напередодні Першої світової війни [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – 2021. – 20 серп. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/ivan-boberskyy-ta-plast-naperedodni-pershoi-svitovoi-viyny/ (дата звернення: 23.06.2023).
 52. Сова А. Іван Франко та Іван Боберський: відзначення 40-ліття творчої праці письменника у товаристві «Сокіл-Батько» // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22–24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 336–343.
 53. Сова А. Іван Боберський – засновник та ідейний натхненник Українського спортового кружка в Академічній гімназії у м. Львові / А. Сова // Галичина : наук. і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 166–175. 
 54. Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність : [монографія] / Андрій Сова ; [наук. ред.: І. Я. Соляр] ; НАН України [та ін.]. – Львів : Простір-М, 2019. – 511 с. – Бібліогр.: с. 296–388.
 55. Сова А. Маловідомі сторінки з історії лещетарства у Львові, або як Іван Боберський організовував дозвілля взимку /Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – 19.01.2018. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/malovidomi-storinky-z-istoriji-leschetarstva-u-lvovi-abo-yak-ivan-boberskyj-orhanizovuvav-dozvillya-vzymku/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 56. Сова А. О. Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортивної традиції / Андрій Сова, Ярослав Тимчак ; [відп. за вип. Валентина Хомів ; ред. Олена Волосевич ; за наук. ред. Євгена Приступи] ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Апріорі, 2017. – 229, [2] с. – Бібліогр.: с. 213–217.
 57. Сова А. О. Суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність Івана Боберського (1873–1947) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 «Історія України» / Сова Андрій Олегович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–33. – Текст також доступний в інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/0520U101858
 58. Сова А. О. Суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність Івана Боберського (1873–1947) : дис. …д-ра істор. наук : [спец.] 07.00.01 «Історія України» / Сова Андрій Олегович. – Львів, 2020. – 551 с. – Текст також доступний в інтернеті: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27739
 59. Сова А. Олімпійська тематика в творчій спадщині Івана Боберського (на прикладі IV Зимових олімпійських ігор у Гарміш-Партенкірхені 1936 року) // Дрогоб. краєзнавчий зб. / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогобиц. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 203-214.
 60. Сова А. Роль Івана Боберського у розробці символіки українського товариства «Сокіл-батько» у місті Львові / Сова Андрій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 15. – С. 23–30.
 61. Сова А. У Львові відзначили 150-річчя НТШ та 150-річчя від народження Івана Боберського [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. –2023. – 3 берез. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/u-lvovi-vidznachyly-150-richchia-ntsh-ta-150-richchia-vid-narodzhennia-ivana-boberskoho/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 62. Сова А. У Львові провели семінар з нагоди 150-річчя від народження Івана Боберського [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – 2023. – 26 трав. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/u-lvovi-provely-seminar-z-nahody-150-richchia-vid-narodzhennia-ivana-boberskoho/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 63. Сова А. Як Іван Боберський в 1928 році з пластунами зустрічався [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – 2018. – 13 квіт. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/yak-ivan-boberskyj-v-1928-rotsi-z-plastunamy-zustrichavsya/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 64. Старков В. Штрихи до біографій Івана Боберського та Петра і Тараса Франків (з епістолярної спадщини Михайла Грушевського) / Старков Валерій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 15. – С. 30–34.
 65. Стех Я. Піонер українського спорту Іван Боберський / Я.Стех // Наше слово : укр. тижневик. – Варшава, 2014. – № 32. – С. 9. 
 66. Суник О. Б. Іван Боберський про руханку і спорт як засіб зміцнення здоров′я та виховання молоді / О. Б. Суник, О. М. Вацеба // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – С. 192–196.
 67. Творча й видавнича діяльність Боберського [Електронний ресурс] // Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/html/bfu.html (дата звернення: 23.06.2023).– Назва з екрана.
 68. Трофім’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.) : монографія / Б. Є. Трохим’як. – Тернопіль : Економ. думка, 2001. – 695 с.
 69. Шевелєва М. Іван Боберський: Де сила – там воля! Не плачем – а мечем! [Електронний ресурс] / Шевелєва Мар’яна // Укр. інтерес. – 2022. – 14 серп. – Режим доступу: https://uain.press/blogs/ivan-boberskij-de-sila-tam-volya-ne-plachem-a-mechem-1070649 (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 70. Янків І. Роль Івана Боберського у розвитку української спортивної термінології / Янків Ігор // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 1998. – С.79–84.

Анонси та оголошення

29.05.2024

Щиро вітаємо

МІХНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали