НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність І. М. Боберського

 1. 1873 – народився Іван Боберський, фундатор спортивного руху на Галичині [Електронний ресурс] // Укр. ін-т нац. пам’яті. – Режим доступу: https://uinp.gov.ua/istorychnyy-kalendar/serpen/14/1873-narodyvsya-ivan-boberskyy-fundator-sportyvnogo-ruhu-na-galychyni (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 2. Андрухів І. О. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг». – Івано-Франківськ, 1992. – 80 с.
 3. Байцар Ю. Життєвий шлях та творча спадщина гетьмана українського спорту Івана Боберського / Байцар Юрій, Зубрицький Любомир, Стефанишин Орест, Шевчук Леся // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №15. – С. 39–44.
 4. Батько українського тіловиховання Іван Боберський: віхи життя [Електронний ресурс] // Листи до приятелів : журн. – 2016. – 5 жовт. – Режим доступу: https://lysty.net.ua/batko-ukrayinskoho-tilovykhovannya/ (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 5. Батько української фізичної культури [Електронний ресурс] // Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/html/hol.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 6. Білаш Р. «Край зоветься Канада…»: записи Івана Боберського спогадів перших українців у Канаді // Пам’ятки : археограф. щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 161–174.
 7. Білинський Л. Спогади учнів як джерело вивчення особистості професора Івана Боберського / Л. Л. Білинський // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –Київ : [б. в.], 2007. – Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики, Вип. 6 (16). – С. 65. – Бібліогр.: с. 67 (7 назв).
 8. Боберський І. «Лише зорганізована фізична сила запевнює народови свободу і незалежність» / матеріал підготувала Н. Осипчук // Україна молода : щоденна інформ.-політична газета. – Київ, 2018. – 8 серп. (№ 85).
 9. Боднар Я. Роль Івана Боберського у становленні і розвитку спортивно-гімнастичного руху Галичини / Боднар Ярослав // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : pб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №15. – С.18–23.
 10. Боднар Я.Б. Теоретичні та методичні засади фізичного виховання молоді Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття (до 1939 р.) : автореф. дис. … канд. фіз. виховання і спорту: [спец.] 24.00.02 «Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення» / Боднар Ярослав Богданович ; Львівський держ. ін-т фізичної культури. – Львів, 2002. – 18 с.
 11. Вацеба О. Батько української руханки та змагу (з нагоди 140 роковин народження проф. Івана Боберського) / О. Вацеба, Я. Грисьо // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2013. – С.75–82.
 12. Вацеба О. Батько української руханки та змагу (з нагоди 140 роковин народження проф. Івана Боберського) / О. Вацеба, Я. Грисьо // Проблеми сучасної валеології, фізичної культури та реабілітації : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон, 2013. – С. 75–82.
 13. Вацеба О. І. Боберський як автор перших в Західній Україні підручників дитячих рухливих ігор / Оксана Вацеба // Народні традиції, звичаї та обряди – основа національного виховання дітей у дошкільних закладах України : матеріали міжнар. конф. – Івано-Франківськ, 1993. – С. 1 – 3.
 14. Вацеба О. Іван Боберський – батько українського тіловиховання / О. Вацеба, Р. Чопик // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 (33), т. 1. – С. 7 – 10.
 15. Вацеба О. Ідеолог українського спорту (до 130-річчя від дня народження Івана Боберського) / Оксана Вацеба, Олександр Куц // Фізична культура, спорт та здоров’я нації – нова епоха, нова генерація : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Миколаїв, 2002. – С. 21–24.
 16. Вацеба О. Ідеолог українського спорту Іван Боберський (до 125-річчя від дня народження) / Оксана Вацеба, Степан Родак // Фізична культура, спорт та здоров’я : зб. наук. робіт. – Харків, 1997. – С. 298 – 300.
 17. Вацеба О. М. Вінок української пам’яті на Словенській землі (поїздка львівсько-закарпатської делегації на могилу Івана Боберського) / О. М. Вацеба // Наш спорт. – 2003. – січ. – С. 45–47.
 18. Вацеба О. М. З діяльності Івана Боберського в роки канадської еміграції (1920–1932 рр.) / О. М. Вацеба // Спорт і нац. відродження : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Львів, 1994. – С. 43–48.
 19. Вацеба О. М. Нариси з історії спортивного руху в Західній Україні / О.М.Вацеба. – Івано-Франківськ : Лілея-Н.В., 1997. – 232 с.
 20. Вацеба О. М. Спортивно-гімнастичний рух в Західній Україні (кінець ХІХ ст. – кінець 30-х років ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теорія та методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури» / Вацеба Оксана Михайлівна ; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – Київ, 1994. – 24 с.
 21. Вацеба О. Нариси з історії західно-українського спортивного руху / О. Вацеба. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 1997.
 22. Вацеба О. Піонер українського тіловиховання – Іван Боберський (до 135–річчя від дня народження) / Оксана Вацеба // Спорт. вісн. Придніпров`я. – 2008. – № 3/4. – С. 4–7.
 23. Вацеба О. Піонер українського тіловиховання – Іван Боберський / Оксана Вацеба // Наук. світ. – 2009. – № 1. – С. 32–34.
 24. Ващенко Г. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру / Г. Ващенко. – Львів : Українські технології, 2001. – 56 с.
 25. Величкович Н. Особисте листування Івана Боберського як джерело вивчення його життєвого і творчого шляху / Величкович Наталія // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №18. – С. 3–9.
 26. Відомі українці, які проживали в Словенії : Іван Боберський [Електронний ресурс] // Посольство України в Республіці Словенія. – 2020. – 27 квіт. – Режим доступу: https://slovenia.mfa.gov.ua/spivrobitnictvo/vidomi-ukrayinci-yaki-prozhivali-v-sloveniyi (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 27. Єрмаков С. С. Творча постать Івана Боберського у матеріалах глобальної мережі інтернет / Єрмаков С.С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №15. – С. 44–50.
 28. Жарський Е. Проф. Іван Боберський, його роля і значення для української фізичної культури // Альманах Ради Фізичної Культури. – Мюнхен : Видавництво «Молоде Життя», 1951. С. 11–14. – Текст також доступний в інтернеті: https://diasporiana.org.ua/wp-content/uploads/books/16181/file.pdf.
 29. Житарюк В. Іван Боберський – спортивний журналіст (на прикладі матеріалів на олімпійську тематику в «Ділі») /В.Житарюк // Вісн. Львів. ун-ту. Серія: Журналістика. – 2006. – Вип. 29. – С. 139–142.
 30. Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф [Електронний ресурс]. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/index.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 31. Іван Миколайович Боберський [Електронний ресурс] // Вікова спадщина Дрогобиччини. – Режим доступу: https://drohobychyna.com.ua/section/osobistosti/ivan-mikolayovich-boberskiy/ (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 32. Історія родини Боберських [Електронний ресурс] // Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/html/hof.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 33. Коваленко М. Іван Боберський – перший вчитель фізкультури на Галичині [Електронний ресурс] /Мар’яна Коваленко // Дивись .info. –2021. – 17 січ. – Режим доступу: https://dyvys.info/2021/01/17/ivan-boberskyj-pershyj-vchytel-fizkultury-na-galychyni/ (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 34. Кріпи свої сили, бо як ти слабкий, то світ скрутить тобі карк : до 140-річчя від дня народж. І. Боберського : пам’ятка користувачеві / Львів. обл. універс. наук. б-ка ; [упоряд. М. Гема ; ред. М. Лісецька]. – Львів : ЛОУНБ, 2013. – 14, [1] с. : іл., портр. – (Рік проголошено на Львівщині). – Бібліогр.: с. 13–14.
 35. Легін С. Дослідники тіловиховання провели наукову конференцію [Електронний ресурс] / Софія Легін, Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – .2018. – 28 лют. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/doslidnyky-tilovyhovannya-provely-naukovu-konferentsiyu/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 36. Леоненко А. Внесок творчої діяльності Івана Боберського у розвиток сокільського руху на Україні / Леоненко Андрій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – №15. – С.14–18.
 37. Лях-Породько О. О. Сокільський гімнастичний рух в Україні на межі ХІХ–ХХ століть / О. О. Лях-Породько. – Київ : Наук. світ, 2011. – 134 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 112–134.
 38. Львів відзначив 135-річчя від дня народження засновника української системи фізичного виховання і спорту Івана Боберського [Електронний ресурс] // Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/html/135.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 39. Малик Я. Й. Боберський Іван / Я. Й. Малик // Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / Редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк [та ін.] ; НАН України, НТШ. – Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2004. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-35583 (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 40. Мелех Р. Життєвий літопис професора Івана Миколайовича Боберського / Мелех Роман, Парійчук Іван // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № – С. 3–14.
 41. Мельник І. Іван Боберський – батько нашого спорту [Електронний ресурс]  / Ігор Мельник // Збруч. –2013. – 14 серп. – Режим доступу: https://zbruc.eu/node/11419 (дата звернення: 06.08.2023). – Назва з екрана.
 42. Мицик Ю. А. Два незнаних листи Івана Боберського // Магістеріум / Нац. ун-т «Києво-Могилянська акад.». – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 87–92.
 43. Непрофільні види : Іван Боберський: виховання нового українця – основне завдання спорту [Електронний ресурс] // Львів. фаховий коледж спорту. – Режим доступу: http://www.ufk.lviv.ua/ua-category-other-news2016.html (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 44. Осипчук Н. «де сила, там воля витає»: чому Івана Боберського називали «піонером українського тіловиховання» [Електронний ресурс] / Наталя Осипчук // Україна молода. – 2018. – 8 серп. – Режим доступу: https://umoloda.kyiv.ua/number/3343/196/125464/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 45. Процик І. Р. Іван Боберський – творець української футбольної термінології в Галичині / І. Р. Процик  // Українська мова : наук.-теорет. журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (77). – С. 75–90. 
 46. Сова А. Відзначення товариством «Сокіл-Батько» 40-річної творчої праці Івана Франка (Маловідома публікація Івана Боберського) // Вісн. Наук. т-ва ім. Шевченка : інформ. видання Світової ради Наук. т-т ім. Шевченка. – Львів, 2017. – Число 57, весна – літо. – С. 71–74.
 47. Сова А. Внесок Івана Боберського у становлення організації «Пласт» / А. Сова // Наук. зошити істор. ф-ту Львів. ун-ту. – 2014. – Вип. 15. – С. 85–95. – Текст також доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzif_2014_15_9.
 48. Сова А. Діяльність Івана Боберського в «Учительській Громаді» / А. Сова //Наук. записки Терноп. нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2018. – Вип. 2, Ч. 2. – С. 103–107.
 49. Сова А. Іван Боберський – популяризатор лещетарства серед українців у міжвоєнний період [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. –2018. – 20 лют. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/ivan-boberskyj-populyaryzator-leschetarstva-sered-ukrajintsiv-u-mizhvojennyj-period/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 50. Сова А. Іван Боберський про нові шляхи тіловиховання [Електронний ресурс] /Андрій Сова // Фотографії старого Львова. –2021.– 22 лют. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/ivan-boberskyy-pro-novi-shliakhy-tilovykhovannia/ (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 51. Сова А. Іван Боберський та «Пласт» напередодні Першої світової війни [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – 2021. – 20 серп. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/ivan-boberskyy-ta-plast-naperedodni-pershoi-svitovoi-viyny/ (дата звернення: 23.06.2023).
 52. Сова А. Іван Франко та Іван Боберський: відзначення 40-ліття творчої праці письменника у товаристві «Сокіл-Батько» // Іван Франко: «Я єсть пролог…» : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22–24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 336–343.
 53. Сова А. Іван Боберський – засновник та ідейний натхненник Українського спортового кружка в Академічній гімназії у м. Львові / А. Сова // Галичина : наук. і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2017. – № 29/30. – C. 166–175. 
 54. Сова А. Іван Боберський: суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність : [монографія] / Андрій Сова ; [наук. ред.: І. Я. Соляр] ; НАН України [та ін.]. – Львів : Простір-М, 2019. – 511 с. – Бібліогр.: с. 296–388.
 55. Сова А. Маловідомі сторінки з історії лещетарства у Львові, або як Іван Боберський організовував дозвілля взимку /Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – 19.01.2018. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/malovidomi-storinky-z-istoriji-leschetarstva-u-lvovi-abo-yak-ivan-boberskyj-orhanizovuvav-dozvillya-vzymku/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 56. Сова А. О. Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортивної традиції / Андрій Сова, Ярослав Тимчак ; [відп. за вип. Валентина Хомів ; ред. Олена Волосевич ; за наук. ред. Євгена Приступи] ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Апріорі, 2017. – 229, [2] с. – Бібліогр.: с. 213–217.
 57. Сова А. О. Суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність Івана Боберського (1873–1947) : автореф. дис. … д-ра іст. наук : [спец.] 07.00.01 «Історія України» / Сова Андрій Олегович ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: с. 29–33. – Текст також доступний в інтернеті: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/0520U101858
 58. Сова А. О. Суспільно-культурна, військово-політична та освітньо-виховна діяльність Івана Боберського (1873–1947) : дис. …д-ра істор. наук : [спец.] 07.00.01 «Історія України» / Сова Андрій Олегович. – Львів, 2020. – 551 с. – Текст також доступний в інтернеті: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/27739
 59. Сова А. Олімпійська тематика в творчій спадщині Івана Боберського (на прикладі IV Зимових олімпійських ігор у Гарміш-Партенкірхені 1936 року) // Дрогоб. краєзнавчий зб. / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогобиц. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 203-214.
 60. Сова А. Роль Івана Боберського у розробці символіки українського товариства «Сокіл-батько» у місті Львові / Сова Андрій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів: ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 15. – С. 23–30.
 61. Сова А. У Львові відзначили 150-річчя НТШ та 150-річчя від народження Івана Боберського [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. –2023. – 3 берез. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/u-lvovi-vidznachyly-150-richchia-ntsh-ta-150-richchia-vid-narodzhennia-ivana-boberskoho/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 62. Сова А. У Львові провели семінар з нагоди 150-річчя від народження Івана Боберського [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – 2023. – 26 трав. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/u-lvovi-provely-seminar-z-nahody-150-richchia-vid-narodzhennia-ivana-boberskoho/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 63. Сова А. Як Іван Боберський в 1928 році з пластунами зустрічався [Електронний ресурс] / Андрій Сова // Фотографії старого Львова. – 2018. – 13 квіт. – Режим доступу: https://photo-lviv.in.ua/yak-ivan-boberskyj-v-1928-rotsi-z-plastunamy-zustrichavsya/ (дата звернення: 23.06.2023). – Назва з екрана.
 64. Старков В. Штрихи до біографій Івана Боберського та Петра і Тараса Франків (з епістолярної спадщини Михайла Грушевського) / Старков Валерій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків-Львів : ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 15. – С. 30–34.
 65. Стех Я. Піонер українського спорту Іван Боберський / Я.Стех // Наше слово : укр. тижневик. – Варшава, 2014. – № 32. – С. 9. 
 66. Суник О. Б. Іван Боберський про руханку і спорт як засіб зміцнення здоров′я та виховання молоді / О. Б. Суник, О. М. Вацеба // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. І Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1993. – С. 192–196.
 67. Творча й видавнича діяльність Боберського [Електронний ресурс] // Іван Боберський : ентузіаст фізкультурного руху, учитель, журналіст, фотограф. – 2008. – Режим доступу: https://boberskiy.org.ua/html/bfu.html (дата звернення: 23.06.2023).– Назва з екрана.
 68. Трофім’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації в національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. – перша пол. ХХ ст.) : монографія / Б. Є. Трохим’як. – Тернопіль : Економ. думка, 2001. – 695 с.
 69. Шевелєва М. Іван Боберський: Де сила – там воля! Не плачем – а мечем! [Електронний ресурс] / Шевелєва Мар’яна // Укр. інтерес. – 2022. – 14 серп. – Режим доступу: https://uain.press/blogs/ivan-boberskij-de-sila-tam-volya-ne-plachem-a-mechem-1070649 (дата звернення: 08.06.2023). – Назва з екрана.
 70. Янків І. Роль Івана Боберського у розвитку української спортивної термінології / Янків Ігор // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 1998. – С.79–84.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали