НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

2015 рік


image

Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1995–2015 рр.)

: анот. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2015 . – 156 с. Шифр зберігання 013 В 61

У покажчику презентовано творчий доробок викладачів університету протягом 1995–2015 рр. в царині воєнно-історичних досліджень. Видання розраховане на науковців, викладачів, бібліотечних працівників, здобувачів вищої освіти, всіх, хто цікавиться воєнно-історичною проблематикою.

Завантажити

image

«Козацькому роду нема переводу…»

: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: І. О. Железняк, В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 214 c.

Видання – спроба осягнути велич людини, козака, яка зіграла неабияку роль в історії українського народу, зробити екскурс у минуле нашої Вітчизни, висвітлити основні напрями внутрішньої та зовнішньої політики держави козацької доби, пройти історичними шляхами та літературними стежками за допомогою бібліографічних джерел.

Покажчик адресовано науковцям-дослідникам, викладачам, здобувачам вищої освіти, краєзнавцям, бібліотечним працівникам, вчителям закладів середньої освіти й усім, хто цікавиться історією нашої Батьківщини, зокрема історією козацької доби.

Завантажити

image

Чепіль, М. М. Освіта і виховання у дослідженнях науковців кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (1991–2014)

: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Марія Чепіль ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : [Вид. від. Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка], 2015. – 157, [2] с. – (Серія «Педагогіка в іменах» ; вип. 5).  Шифр зберігання 016  Ч-44

Покажчик висвітлює питання становлення і розвитку  освіти, методологічні засади виховання, сучасні технології навчально-виховного процесу в загальноосвітній та вищій школі з урахуванням історичних, теоретичних, практичних аспектів виховної роботи та специфіки сучасних обставин розвитку українського суспільства. Видання адресовано науковцям, здобувачам вищої освіти, бібліотечним працівникам, керівникам закладів освіти, вчителям, методистам, вихователям і всім, хто цікавиться питаннями розвитку української педагогічної науки.

image

Іванюк Ганна Іванівна

: біобібліогр. покажч. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: Демченко Н. М. , Зотова В. А.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2015. – 30 с. – (Серія «Вчені-ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» ; вип. 27).  Шифр зберігання 016 І-23

Покажчик присвячено Іванюк Ганні Іванівні, завідувачу кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктору педагогічних наук, професору, Відміннику освіти України. У покажчику подано бібліографію основних наукових праць ювілярки за період з 1992 до 2015 р. Це – дисертації, навчальні посібники, статті у наукових, науково-методичних та періодичних виданнях, збірниках наукових праць та матеріалів наукових конференцій. Адресовано науковцям, фахівцям у галузі освіта, педагогіки і психології, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям.

image

Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1995–2015 рр.)

: анот. бібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [уклад.: В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця]. – Черкаси : [ЧНУ ім. Богдана Хмельницького], 2015. – 154, [2] с.

Анотований бібліографічний покажчик презентує творчий доробок викладачів університету протягом 1995–2015 рр. в царині воєнно-історичних досліджень. Видання адресовано науковцям, здобувачам вищої освіти і всім, хто цікавиться історією України означеного періоду.

Завантажити

image

Бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Київського університету імені Бориса Грінченка (2014)

/ Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Бібліотека ; [упоряд.: Зотова В. А., Демченко Н. М. ; наук. ред. Зотова В. А.]. – Київ : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2015. – 285 с.

У бібліографічному покажчику систематизовано публікації наукових співробітників, здобувачів вищої освіти Київського університету імені Бориса Грінченка за 2014 рік. Покажчик адресовано науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, працівників системи освіти та всім, хто здійснює науково-дослідну, науково-педагогічну, науково-методичну та навчально-виховну діяльність.

Завантажити

image

Дмитро Сергійович Івашин

: біобібліогр. покажч. : до 100- річчя від дня народж. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: В. В. Оніпко, Л. Д. Орлова, В. В. Орєхова, І. М. Лесунова]. – Полтава : Болотін А. В., 2015. – 80 с. – (Серія «Науковці університету»).

У виданні представлено бібліографію кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника, викладача кафедри ботаніки (нині кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології) Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Івашина Дмитра Сергійовича. Бібліографічний покажчик, укладений з нагоди 100-річчя від дня народження вченого, містить біографію, відомості про життя, педагогічну та наукову діяльність знаного вченого. Видання адресовано науково-педагогічним працівникам, фахівцям у галузі біологічних наук, здобувачам вищої освіти, вчителям, бібліотечним працівникам, усім, кого цікавить постать Д. С. Івашина.

Завантажити

image

Нінель Степанівна Литвиненко

: біобібліогр. покажч. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд.: Карапузова Наталія Дмитрівна, Кононенко Лілія Володимирівна, Манжелій Наталія Михайлівна]. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. – 112 с. – (Серія «Науковці університету»).

Біобібліографічний покажчик, присвячений Н. С. Литвиненко – декану психолого-педагогічного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, містить нарис її життя і науково-педагогічної діяльності, спогади колег, студентів, хронологічний покажчик друкованих праць, які демонструють розвиток науково-методичних ідей Нінель Степанівни. Видання адресовано фахівцям в галузі педагогіки для науково-дослідної, науково-методичної, науково-педагогічної та науково-виховної діяльності.

Завантажити

image

Петро Васильович Голубовський (1857–1907)

: бібліогр. покажч. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Бібліотека ; [уклад.: Лайко Лідія Михайлівна, Лесунова Ірина Миколаївна, Швидун Ірина Володимирівна]. – Полтава : [б. в.], 2015. – 41 с.

Бібліографічний покажчик упорядкований за результатами дослідження фонду рідкісних книг бібліотеки Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Виявлено та описано особисту бібліотеку історика, професора Київського університету св. Володимира, дослідника і послідовника київської школи істориків В. Б. Антоновича П. В. Голубовського, яку подарувала його родина в 1918 р. Видання адресовано науковцям, студентам та дослідникам історії.

Завантажити

image

Університет на батьківщині Івана Франка

: до 75-річчя Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка : бібліогр. покажч. / [уклад.: Р. Д. Кивацька, С. Ю. Фартушок; відп. за випуск М. М. Дмитрів ; ДДПУ імені Івана Франка, Бібліотека. – Вид. 2-ге, допов., перероб. – Дрогобич : [ВВ ДДПУ ім. Івана Франка], 2015. – 194 с.

У покажчику зібрано бібліографію видань про Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, що висвітлюють історію, навчальну, наукову і виховну роботу та мистецьке життя вишу. Видання адресовано науковим, науково-педагогічним працівникам, студентам, усім, хто цікавиться історією університету.

Завантажити


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали