НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Cерія “Академіки АПН України” (з 2010 р. – “Академіки НАПН України”)

 1. Завантажити: Наукові праці академіка І. Д. Беха – науково-освітній ресурс з питань психолого-педагогічного розвитку особистості
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Ніколаєнко Я. М., Павленко Т. С., Пономаренко Л. О., Добко Т. В. ; авт. вступ. ст. Малиношевський Р. В. ; наук. ред. Добко Т. В.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 200 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 33).
  Завантажено: 176, размер: 2.3 MB, дата: 30.Жов.2021
 2. Завантажити: Іван Дмитрович Бех
  : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; Упоряд.: Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк; Авт. вступ. ст. М.Д. Зубалій; Наук. ред.: Т.Ф. Букшина, В.А. Зотова; Бібліогр. ред. Р.С. Жданової; Літ. ред. К.М. Лашко.  – К., 2005. – .... с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 7).
  Завантажено: 180, размер: 731.9 KB, дата: 15.Гру.2020
 3. Завантажити: Валерій Юхимович Биков : до 75-річчя від дня народж.
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання  ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Страйгородська Л. І., Тарнавська С. В., Яцишин А.В. ; наук. ред. Пінчук О.П. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 116 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 31).
  Завантажено: 115, размер: 1.6 MB, дата: 16.Лют.2021
 4. Завантажити: Алла Михайлівна Богуш
  : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд. та ред. Л. О. Пономаренко; Наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова; Літ. ред. Г. М. Лисиця. – К.; О.: СВД М. П. Черкасов, 2005. – 99 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 4).
  Завантажено: 122, размер: 832.4 KB, дата: 15.Гру.2020
 5. Завантажити: Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України
  : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П. ; рецензент Добко Т. В.]. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - К. : [б. в.], 2009. - 116 с. - (Серія "Академіки АПН України" ; вип. 16).
  Завантажено: 183, размер: 1.5 MB, дата: 15.Гру.2020
 6. Завантажити: Алла Михайлівна Богуш - вчений-педагог, академік НАПН України
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Доркену А. М., Лога Т. В., Щочкіна І. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Доркену А. М. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Київ : [б. в.], 2014. - 187 с. - (Серія „Академіки НАПН України" ; вип. 23).
  Завантажено: 251, размер: 2.2 MB, дата: 20.Кві.2017
 7. Завантажити: Микола Самійлович Вашуленко - мовознавець, учений, методист
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд.: Айвазова Л. М., Пєєва С. П., Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А. ; наук. ред.:  Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. - К. : [б. в.], 2011. - 138 с. - (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 19).
  Завантажено: 66, размер: 3.2 MB, дата: 15.Гру.2020
 8. Завантажити: Семен Устимович Гончаренко
  : біобібліогр. покажч. / НАПН Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 195, [4] с. – (Сер. «Академіки НАПН Украї ни» ; вип. 21). – На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка.
  Завантажено: 156, размер: 2.3 MB, дата: 15.Гру.2020
 9. Завантажити: Андрій Миколайович Гуржій
  : (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., за участю Кирій С. В. та ін. ; наук. консульт. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Добко. Т. В. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л.В.]. – Київ, 2016. – 138 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 26).
  Завантажено: 168, размер: 2.2 MB, дата: 22.Тра.2017
 10. Завантажити: Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України; Упоряд. Л. І. Ніколюк; Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант К. К. Потапенко; Рецензент В. І. Лутовинова; Ред. Л. О. Пономаренко. – К., 2003. – 77 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 3).
  Завантажено: 92, размер: 588.9 KB, дата: 15.Гру.2020
 11. Завантажити: Іван Андрійович Зязюн : педагог, вчений, філософ
  : Біобібліогр. покажч./ АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. ДНПБ України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; Упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома; Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант Н. Г. Ничкало; Рецензент В. І. Лутовинова; Ред. Є. К. Бабич. – К., 2003. – 45 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 2).
  Завантажено: 93, размер: 531.4 KB, дата: 15.Гру.2020
 12. Завантажити: Іван Андрійович Зязюн
  : Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / [упоряд.: Штома Л. Н., Пономаренко Л. О.; наук. консультант: Ничкало Н. Г. ; наук. ред.: Ничкало Н. Г., П. І. Рогова] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ : [б. в.], 2008. - 99 с. - (Серія "Академіки АПН України" ; вип. 14).
  Завантажено: 110, размер: 20.6 MB, дата: 15.Гру.2020
 13. Завантажити: Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С. П., Пономаренко Л. А., Стельмах Н. А. ; наук. ред.  Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - К. : [б. в.], 2010. - 82 с. - (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 18).
  Завантажено: 113, размер: 1.4 MB, дата: 15.Гру.2020
 14. Завантажити: Віталій Іванович Кононенко - філолог, лінгводидактик, освітянин
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Стельмах Н. А. ; авт. вступ. ст. Хороб С. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. - К. : Нілан-ЛТД, 2013. - 56 с. - (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 22).
  Завантажено: 108, размер: 1.3 MB, дата: 15.Гру.2020
 15. Завантажити: Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України
  : біобібліогр. покажч./ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лапаєнко С. В., Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б. ; авт. вступ, статті Ткаченко Л. І. ; наук, консультанти: Ткаченко Л. І., Кравченко С. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б]. - 5-те вид., допов. - Київ : Знання України, 2022. - 443 с. - (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 34). - I8ВN 978-966-316-492-2
  Завантажено: 60, размер: 13.1 MB, дата: 24.Чер.2022
 16. Завантажити: Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України
  біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ. статті, наук. консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2017. – 368 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28).
  Завантажено: 292, размер: 2.9 MB, дата: 22.Чер.2017
 17. Завантажити: Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; вступ. стаття Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. - 3-тє вид., доповн. - К. : Т-во «Знання» України, 2012. - 295 с. - (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 20).
  Завантажено: 108, размер: 2.2 MB, дата: 15.Гру.2020
 18. Завантажити: Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк, І. П. Моїсєєва; Вступ. стаття Л. І. Ткаченко; Наук. ред. П. І. Рогова; Бібліогр. ред.: Р. С. Жданова, Є. К. Бабич.  – К.: Т-во „Знання” України, 2006. – 139 с. – (Сер. „Академіки АПН України”; Вип. 6).
  Завантажено: 80, размер: 0, дата: 15.Гру.2020
 19. Завантажити: Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч
  : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пономаренко Л. О. , Ніколюк Л. І. ; вступ. стаття Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. - 2-ге вид., допов. - К. : Т-во „Знання" України, 2008. - 167 с. - (Сер. „Академіки АПН України" ; Вип. 12).
  Завантажено: 245, размер: 1.2 MB, дата: 15.Гру.2020
 20. Завантажити: Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент НАПН України
  : матеріали до біобібліографії (2015–2020 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2020. – 77 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 30).
  Завантажено: 103, размер: 950.6 KB, дата: 13.Тра.2020
 21. Завантажити: Володимир Іларіонович Луговий - перший віце-президент НАПН України
  : матеріали до біобібліографії (2010-2015 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Стельмах Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. - Київ : [Ін-т обдар. дитини НАПН України], 2015. - 76 с. - (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 25).
  Завантажено: 87, размер: 710.3 KB, дата: 15.Гру.2020
 22. Завантажити: Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти НАПН України
  : матеріали до біобібліографії / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П. - К. : Т-во "Знання" України, 2010. - 63 с. - (Сер. "Академіки НАПН України" ; вип. 17).
  Завантажено: 78, размер: 7.3 MB, дата: 15.Гру.2020
 23. Завантажити: Олександр Іванович Ляшенко: до 70-річчя від дня народження
  : біобібліогр. покажч. / [авт. вступ. ст.: Ю. І. Мальований ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколаєнко Я. М., Павленко Т. С. ; наук. ред. Добко Т. В. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Василенко Н. М.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2020. – 117 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 29).
  Завантажено: 499, размер: 1.0 MB, дата: 18.Бер.2020
 24. Завантажити: Василь Миколайович Мадзігон - учений-педагог та організатор педагогічної науки й освіти України
  : біобібліогр. покажчик / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Іванова І. О., Чернобровкіна С. В. ; вступ. ст. Левченко Г. Є. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О., Тишковець О. К.]. - К. : Пед. думка, 2007. - 59 с. - (Сер. "Академіки АПН України").
  Завантажено: 65, размер: 1.0 MB, дата: 15.Гру.2020
 25. Завантажити: Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор генетичної психології
  : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1971-2007 р. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. М. Айвазова, Л. О. Пономаренко ; наук. ред. Т.Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. - К. : КММ, 2008.- 127 с. - (Сер. „Академіки АПН України"; вип. 10).
  Завантажено: 80, размер: 12.9 MB, дата: 15.Гру.2020
 26. Завантажити: Нелля Григорівна Ничкало
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома; Наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова; Літ. ред. Г. М. Лисиця; Бібліогр. ред. Р. С. Жданова. – К., 2005. – 96 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 5).
  Завантажено: 107, размер: 921.2 KB, дата: 15.Гру.2020
 27. Завантажити: Нелля Григорівна Ничкало - академік НАПН України
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; упоряд.: Штома Л. Н.; бібліограф. ред. Пономаренко Л. А., наук. ред. Рогова П. І. – 2-ге вид., допов. - К., 2011. – 212 с. – (Сер. Академіки НАПН України; Вип. 15).
  Завантажено: 138, размер: 5.0 MB, дата: 15.Гру.2020
 28. Завантажити: Наукова школа академіка Олександри Савченко
  / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, Л. М. Ворон, О. А. Печенежська ; рецензенти: М. С. Вашуленко, О. В. Сухомлинського, Н. В. Кічук ; ред.: Т. Ф. Букшина, Я. П. Кодлюк Л. Д Панченко]. - К. : Пед. преса, 2008. - 188 с. : іл.
  Завантажено: 113, размер: 1.0 MB, дата: 15.Гру.2020
 29. Завантажити: Академік Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліогр. покажч.
  / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Березівська Л. Д., Страйгородська Л. І., Деревянко Т. М., Павленко Т. С. ; авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 212 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 32).
  Завантажено: 116, размер: 2.3 MB, дата: 10.Вер.2021
 30. Завантажити: Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Заліток Л. М., Покусова О. С. ; авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Заліток Л. М. ; літ. ред. Редько-Шпак Н. М.]. – Київ, 2016. – 138 с.
  Завантажено: 184, размер: 1.0 MB, дата: 28.Вер.2016
 31. Завантажити: Ольга Василівна Сухомлинська
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. М. Заліток, Г. М. Семендяєва; Вступ. стаття: О. Я. Савченко, Н. П. Дічек; Наук. ред. П. І. Рогова; Бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко; Літ. ред. О. І. Гожик.  – К., 2006. –  67 с. – (Сер. „Академіки АПН України”; Вип. 8).
  Завантажено: 115, размер: 1.0 MB, дата: 15.Гру.2020
 32. Завантажити: Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України; Упоряд.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко; Відп. за вип. Т. Ф. Букшина; Ред. Є. К. Бабич. – К., 2002. – 32 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 1)
  Завантажено: 151, размер: 486.8 KB, дата: 15.Гру.2020

Анонси та оголошення

29.05.2024

Щиро вітаємо

МІХНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали