НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Cерія “Академіки АПН України” (з 2010 р. – “Академіки НАПН України”)

 1. Завантажити: Наукові праці академіка І. Д. Беха – науково-освітній ресурс з питань психолого-педагогічного розвитку особистості
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Ніколаєнко Я. М., Павленко Т. С., Пономаренко Л. О., Добко Т. В. ; авт. вступ. ст. Малиношевський Р. В. ; наук. ред. Добко Т. В.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 200 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 33).
  Завантажено: 140, размер: 2.3 MB, дата: 30.Жов.2021
 2. Завантажити: Іван Дмитрович Бех
  : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського; Упоряд.: Л.О. Пономаренко, Л.І. Ніколюк; Авт. вступ. ст. М.Д. Зубалій; Наук. ред.: Т.Ф. Букшина, В.А. Зотова; Бібліогр. ред. Р.С. Жданової; Літ. ред. К.М. Лашко.  – К., 2005. – .... с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 7).
  Завантажено: 155, размер: 731.9 KB, дата: 15.Гру.2020
 3. Завантажити: Валерій Юхимович Биков : до 75-річчя від дня народж.
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання  ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Страйгородська Л. І., Тарнавська С. В., Яцишин А.В. ; наук. ред. Пінчук О.П. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2021. – 116 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 31).
  Завантажено: 97, размер: 1.6 MB, дата: 16.Лют.2021
 4. Завантажити: Алла Михайлівна Богуш
  : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд. та ред. Л. О. Пономаренко; Наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова; Літ. ред. Г. М. Лисиця. – К.; О.: СВД М. П. Черкасов, 2005. – 99 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 4).
  Завантажено: 101, размер: 832.4 KB, дата: 15.Гру.2020
 5. Завантажити: Алла Михайлівна Богуш - академік АПН України
  : біобібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П. ; рецензент Добко Т. В.]. - 2-ге вид., доповн. та переробл. - К. : [б. в.], 2009. - 116 с. - (Серія "Академіки АПН України" ; вип. 16).
  Завантажено: 153, размер: 1.5 MB, дата: 15.Гру.2020
 6. Завантажити: Алла Михайлівна Богуш - вчений-педагог, академік НАПН України
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Доркену А. М., Лога Т. В., Щочкіна І. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Доркену А. М. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Київ : [б. в.], 2014. - 187 с. - (Серія „Академіки НАПН України" ; вип. 23).
  Завантажено: 222, размер: 2.2 MB, дата: 20.Кві.2017
 7. Завантажити: Микола Самійлович Вашуленко - мовознавець, учений, методист
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд.: Айвазова Л. М., Пєєва С. П., Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А. ; наук. ред.:  Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П.]. - К. : [б. в.], 2011. - 138 с. - (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 19).
  Завантажено: 57, размер: 3.2 MB, дата: 15.Гру.2020
 8. Завантажити: Семен Устимович Гончаренко
  : біобібліогр. покажч. / НАПН Украї ни, ДНПБ Украї ни ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Заліток Л. М. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 195, [4] с. – (Сер. «Академіки НАПН Украї ни» ; вип. 21). – На пошану пам’яті Семена Устимовича Гончаренка.
  Завантажено: 129, размер: 2.3 MB, дата: 15.Гру.2020
 9. Завантажити: Андрій Миколайович Гуржій
  : (до 70-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., за участю Кирій С. В. та ін. ; наук. консульт. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Добко. Т. В. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л.В.]. – Київ, 2016. – 138 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 26).
  Завантажено: 145, размер: 2.2 MB, дата: 22.Тра.2017
 10. Завантажити: Микола Борисович Євтух: вчений-педагог, академік
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України; Упоряд. Л. І. Ніколюк; Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант К. К. Потапенко; Рецензент В. І. Лутовинова; Ред. Л. О. Пономаренко. – К., 2003. – 77 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 3).
  Завантажено: 79, размер: 588.9 KB, дата: 15.Гру.2020
 11. Завантажити: Іван Андрійович Зязюн : педагог, вчений, філософ
  : Біобібліогр. покажч./ АПН України. Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. ДНПБ України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; Упоряд.: Л. І. Ніколюк, Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома; Наук. ред. П. І. Рогова; Наук. консультант Н. Г. Ничкало; Рецензент В. І. Лутовинова; Ред. Є. К. Бабич. – К., 2003. – 45 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 2).
  Завантажено: 74, размер: 531.4 KB, дата: 15.Гру.2020
 12. Завантажити: Іван Андрійович Зязюн
  : Педагог. Вчений. Філософ : біобібліогр. покажч. / [упоряд.: Штома Л. Н., Пономаренко Л. О.; наук. консультант: Ничкало Н. Г. ; наук. ред.: Ничкало Н. Г., П. І. Рогова] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Київ : [б. в.], 2008. - 99 с. - (Серія "Академіки АПН України" ; вип. 14).
  Завантажено: 94, размер: 20.6 MB, дата: 15.Гру.2020
 13. Завантажити: Олександр Васильович Киричук - академік НАПН України, доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С. П., Пономаренко Л. А., Стельмах Н. А. ; наук. ред.  Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - К. : [б. в.], 2010. - 82 с. - (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 18).
  Завантажено: 90, размер: 1.4 MB, дата: 15.Гру.2020
 14. Завантажити: Віталій Іванович Кононенко - філолог, лінгводидактик, освітянин
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Стельмах Н. А. ; авт. вступ. ст. Хороб С. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; літ. ред. Петік Ю. В.]. - К. : Нілан-ЛТД, 2013. - 56 с. - (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 22).
  Завантажено: 92, размер: 1.3 MB, дата: 15.Гру.2020
 15. Завантажити: Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України
  : біобібліогр. покажч./ НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лапаєнко С. В., Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б. ; авт. вступ, статті Ткаченко Л. І. ; наук, консультанти: Ткаченко Л. І., Кравченко С. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О., Бодарчук О. Б]. - 5-те вид., допов. - Київ : Знання України, 2022. - 443 с. - (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 34). - I8ВN 978-966-316-492-2
  Завантажено: 50, размер: 13.1 MB, дата: 24.Чер.2022
 16. Завантажити: Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України
  біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Вербова В. В., Горбенко Н. А., Демида Є. Ф., Мойсеюк Ю. М. ; авт. вступ. статті, наук. консультант Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ; літ. ред. Редько-Шпак Л. В.]. – 4-те вид., допов. – Київ : Т-во «Знання» України, 2017. – 368 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 28).
  Завантажено: 281, размер: 2.9 MB, дата: 22.Чер.2017
 17. Завантажити: Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; вступ. стаття Ткаченко Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. - 3-тє вид., доповн. - К. : Т-во «Знання» України, 2012. - 295 с. - (Сер. «Академіки НАПН України» ; вип. 20).
  Завантажено: 91, размер: 2.2 MB, дата: 15.Гру.2020
 18. Завантажити: Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. І. Ніколюк, І. П. Моїсєєва; Вступ. стаття Л. І. Ткаченко; Наук. ред. П. І. Рогова; Бібліогр. ред.: Р. С. Жданова, Є. К. Бабич.  – К.: Т-во „Знання” України, 2006. – 139 с. – (Сер. „Академіки АПН України”; Вип. 6).
  Завантажено: 67, размер: 0, дата: 15.Гру.2020
 19. Завантажити: Василь Григорович Кремень - філософ, учений, освітянин, державний діяч
  : біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пономаренко Л. О. , Ніколюк Л. І. ; вступ. стаття Л. І. Ткаченко ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. - 2-ге вид., допов. - К. : Т-во „Знання" України, 2008. - 167 с. - (Сер. „Академіки АПН України" ; Вип. 12).
  Завантажено: 215, размер: 1.2 MB, дата: 15.Гру.2020
 20. Завантажити: Володимир Іларіонович Луговий – перший віце-президент НАПН України
  : матеріали до біобібліографії (2015–2020 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Янюк С. С. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2020. – 77 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 30).
  Завантажено: 89, размер: 950.6 KB, дата: 13.Тра.2020
 21. Завантажити: Володимир Іларіонович Луговий - перший віце-президент НАПН України
  : матеріали до біобібліографії (2010-2015 рр.) / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Самчук Л. І., Стельмах Н. А. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. - Київ : [Ін-т обдар. дитини НАПН України], 2015. - 76 с. - (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 25).
  Завантажено: 74, размер: 710.3 KB, дата: 15.Гру.2020
 22. Завантажити: Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент НАПН України, директор Інституту вищої освіти НАПН України
  : матеріали до біобібліографії / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Білоцерківець І. П. - К. : Т-во "Знання" України, 2010. - 63 с. - (Сер. "Академіки НАПН України" ; вип. 17).
  Завантажено: 65, размер: 7.3 MB, дата: 15.Гру.2020
 23. Завантажити: Олександр Іванович Ляшенко: до 70-річчя від дня народження
  : біобібліогр. покажч. / [авт. вступ. ст.: Ю. І. Мальований ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколаєнко Я. М., Павленко Т. С. ; наук. ред. Добко Т. В. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О. ; літ. ред. Василенко Н. М.] ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2020. – 117 c. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 29).
  Завантажено: 467, размер: 1.0 MB, дата: 18.Бер.2020
 24. Завантажити: Василь Миколайович Мадзігон - учений-педагог та організатор педагогічної науки й освіти України
  : біобібліогр. покажчик / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Іванова І. О., Чернобровкіна С. В. ; вступ. ст. Левченко Г. Є. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; бібліогр. ред.: Пономаренко Л. О., Тишковець О. К.]. - К. : Пед. думка, 2007. - 59 с. - (Сер. "Академіки АПН України").
  Завантажено: 58, размер: 1.0 MB, дата: 15.Гру.2020
 25. Завантажити: Сергій Дмитрович Максименко - академік, український психолог, фундатор генетичної психології
  : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1971-2007 р. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. М. Айвазова, Л. О. Пономаренко ; наук. ред. Т.Ф. Букшина ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. - К. : КММ, 2008.- 127 с. - (Сер. „Академіки АПН України"; вип. 10).
  Завантажено: 71, размер: 12.9 MB, дата: 15.Гру.2020
 26. Завантажити: Нелля Григорівна Ничкало
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. О. Пономаренко, Л. Н. Штома; Наук. ред. канд. іст. наук П. І. Рогова; Літ. ред. Г. М. Лисиця; Бібліогр. ред. Р. С. Жданова. – К., 2005. – 96 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 5).
  Завантажено: 91, размер: 921.2 KB, дата: 15.Гру.2020
 27. Завантажити: Нелля Григорівна Ничкало - академік НАПН України
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; упоряд.: Штома Л. Н.; бібліограф. ред. Пономаренко Л. А., наук. ред. Рогова П. І. – 2-ге вид., допов. - К., 2011. – 212 с. – (Сер. Академіки НАПН України; Вип. 15).
  Завантажено: 113, размер: 5.0 MB, дата: 15.Гру.2020
 28. Завантажити: Наукова школа академіка Олександри Савченко
  / АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Я. П. Кодлюк, Т. Я. Довга, Л. М. Заліток, Л. М. Ворон, О. А. Печенежська ; рецензенти: М. С. Вашуленко, О. В. Сухомлинського, Н. В. Кічук ; ред.: Т. Ф. Букшина, Я. П. Кодлюк Л. Д Панченко]. - К. : Пед. преса, 2008. - 188 с. : іл.
  Завантажено: 102, размер: 1.0 MB, дата: 15.Гру.2020
 29. Завантажити: Академік Ольга Василівна Сухомлинська : біобібліогр. покажч.
  / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Березівська Л. Д., Страйгородська Л. І., Деревянко Т. М., Павленко Т. С. ; авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Вінниця : ТВОРИ, 2021. – 212 с. – (Серія «Академіки НАПН України» ; вип. 32).
  Завантажено: 90, размер: 2.3 MB, дата: 10.Вер.2021
 30. Завантажити: Сухомлинська Ольга Василівна. Біобібліографія
  : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Заліток Л. М., Покусова О. С. ; авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Заліток Л. М. ; літ. ред. Редько-Шпак Н. М.]. – Київ, 2016. – 138 с.
  Завантажено: 171, размер: 1.0 MB, дата: 28.Вер.2016
 31. Завантажити: Ольга Василівна Сухомлинська
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; Упоряд.: Л. М. Заліток, Г. М. Семендяєва; Вступ. стаття: О. Я. Савченко, Н. П. Дічек; Наук. ред. П. І. Рогова; Бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко; Літ. ред. О. І. Гожик.  – К., 2006. –  67 с. – (Сер. „Академіки АПН України”; Вип. 8).
  Завантажено: 93, размер: 1.0 MB, дата: 15.Гру.2020
 32. Завантажити: Д. Ярмаченко – вчений-педагог, академік, перший президент АПН України
  : Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України; Упоряд.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко; Відп. за вип. Т. Ф. Букшина; Ред. Є. К. Бабич. – К., 2002. – 32 с. – (Сер. Академіки АПН України; Вип. 1)
  Завантажено: 136, размер: 486.8 KB, дата: 15.Гру.2020

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали