НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

Діяльність ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі

07.04.2021

07 квітня 2021 р. на черговому засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України було розглянуто результати діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) щодо розвитку сухомлиністики в освітньо-науковому просторі, репрезентовані доктором педагогічних наук, професором, членом-кореспондентом НАПН України, директором ДНПБ Л. Д. Березівською (презентація).

Вчені заслухали й обговорили доповідь керівника зазначеної установи, а також інформацію голови комісії Президії НАПН України – доктора психологічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України І. Д. Беха.

У виступах зазначалося, що ДНПБ здійснює різнобічну роботу щодо розвитку сухомлиністики як нового напряму в педагогіці з вивчення життя й творчої спадщини видатного українського педагога В. О. Сухомлинського, упровадження його ідей в освітню практику. Ця діяльність розвивається за пов’язаними між собою напрямами: науково-організаційним, науковим, науково-інформаційним, науково-методичним, соціокультурним, міжнародним. Важливим досягненням є відкриття в установі читального залу Фонду В. О. Сухомлинського (2003), де нині зберігається майже 6 тис. документів, та створення у структурі відділу педагогічного джерелознавства та біографістики єдиного в Україні сектору сухомлиністики (2016). Доповідачі окреслили основні здобутки сухомлиністики в ДНПБ: підготовлено понад 120 наукових праць, зокрема 5 бібліографічних посібників, про життя та діяльність, упровадження ідей В. О. Сухомлинського; організовано майже 60 тематичних науково-практичних заходів; створено й регулярно оновлюються електронні ресурси (сторінка В. О. Сухомлинського на вебпорталі ДНПБ; сторінка «Сухомлинський Василь Олександрович» інформаційно-бібліографічного ресурсу «Видатні педагоги України та світу»; колекція «Сухомлиністика» Науково-педагогічної електронної бібліотеки; база даних «Сухомлиністика» електронного каталогу); запроваджено 4 віртуальні проєкти у Facebook («Читаймо Сухомлинського онлайн», «Афоризми Сухомлинського», «Казки В. О. Сухомлинського у підручниках та посібниках О. Я. Савченко», «Sukhomlinsky News»); створено віртуальний читальний зал Фонду В.О. Сухомлинського на вебпорталі установи; проведено майже 400 лекцій та екскурсій; організовано понад 60 книжкових виставок та 15 презентацій; розвивається співпраця з вітчизняними та зарубіжними (КНР, Польща, Австралія) освітніми закладами, науковими установами й громадськими організаціями.

В обговоренні питання взяла участь начальник управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області О. М. Мельник (презентація), яка наголосила на результативній співпраці ДНПБ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти м. Броварів щодо впровадження ідей В. О. Сухомлинського в освітній процес. Зокрема, О. М. Мельник відзначила багаторічну співпрацю бібліотеки з закладом дошкільної освіти «Ялинка», який з 2013 р. носить ім’я В. О. Сухомлинського, а з 2015 р. на його базі відкрито Всеукраїнський центр з розповсюдження та впровадження ідей В. О. Сухомлинського. Було сказано й про плідну співпрацю ДНПБ та Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, яка також носить ім’я видатного педагога та наслідує його творчі ідеї.

До обговорення долучився кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України О. П. Міхно (презентація), який зазначив, що ДНПБ та Педагогічний музей України поєднує багаторічна плідна співпраця у напрямі вивчення та популяризації творчої спадщини В. О. Сухомлинського. О. П. Міхно підкреслив, що співробітники педмузею завжди беруть участь у наукових заходах бібліотеки, використовують її ресурси для підготовки екскурсій, презентацій, лекцій; науковці ДНПБ є неодмінними учасниками організованих педмузеєм виставок. Окрім цього, було відзначено такий важливий аспект співпраці, як реалізація спільних онлайн-проєктів. Так, 2 вересня 2020 р. у День пам’яті В. О. Сухомлинського педмузеєм спільно з ДНПБ та Педагогічно-меморіальним музеєм В. О. Сухомлинського у Павлиші започатковано онлайн-проєкт «Афоризми Сухомлинського» у соціальній мережі Facebook.

Також в обговоренні питання взяла участь доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету О. Б. Петренко (презентація), яка підкреслила важливе значення документів читального залу Фонду В. О. Сухомлинського, підготовлених фахівцями ДНПБ тематичних ресурсів у здійсненні науково-дослідної роботи колективу кафедри, проведенні занять, написанні магістерських та курсових робіт. О. Б. Петренко наголосила на результативності спільно організованих з ДНПБ науково-практичних заходів, зокрема XXVIІ Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі із сучасністю» (2020 р.), а також відзначила офіційний рівень співпраці між установами (на початку 2021 р. було укладено угоду про співпрацю).

У дискусії взяли участь академіки НАПН України В. Г. Кремень, В. Ю. Биков, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєва, О. В. Сухомлинська, які висловили схвальні думки про роботу ДНПБ у напрямі розвитку сухомлиністики й надали слушні пропозиції та поради щодо перспектив подальшої діяльності.

Члени Президії НАПН України й учасники засідання позитивно оцінили результати діяльності ДНПБ щодо розвитку сухомлиністики, відзначивши їхнє практичне значення та соціальний ефект. Водночас висловлено побажання щодо розширення й системного поповнення наявних і створення нових інформаційних тематичних ресурсів; інтенсифікації оцифровування праць В.О. Сухомлинського; посилення координації та кооперації зусиль теоретиків і практиків освіти, істориків педагогіки, бібліографів освітянських книгозбірень у підготовці інформаційно-бібліографічного ресурсу, тематичних бібліографічних покажчиків про життя й діяльність В. О. Сухомлинського; систематичного оновлення на вебпорталі ДНПБ інформації про його життєвий і творчий шлях англійською мовою, що уможливить ознайомлення більшої кількості користувачів із доробком педагога; ширшого представлення результатів здійснених наукових досліджень у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science Core Collection.

Матеріал підготувала
кандидат історичних наук,
вчений секретар ДНПБ
С. В. Тарнавська


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали