НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Я. Б. Рєзніка

 1. Проскура, О. В. Януш Корчак та Яків Рєзнік: досвід самопроектування / О. В. Проскура. – Едектрон. текст. Режим доступу: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v2/i9/14.pdf. – Назва з екрана.
 2. Резник Липа Борухович. Резник Янкев Борухович // Российская еврейская энциклопедия: в 4-х т. / [под ред. А. И. Гаркави]. – М. : Епос, 1995. – 985 с.
  Т. 2.–1995. – С. 457.
  Т. 3.–1995. – С. 680
 1. Резник Яков Борисович // Педагогическая советская энциклопедия: в 4 т. / под ред. И. А. Каирова. – М. : Просвещение, 1966. – Т. 3. – С. 680.
 2. Резник Янкев Борухович [Электронный ресурс] // Российская Еврейская Энциклопедии. – Текст. данные. – Режим доступа: http://www.rujen.ru/index.php/РЕЗНИК_Янкев_Борухович. – Загл. с экрана.
 3. Шевченко, С. М. Актуальні історико-педагогічні проблеми у творчій спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 3–4 квіт. 2006 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2006. – С. 28.
 4. Шевченко, С. М. Визначення Я. Б. Рєзніком основних форм шкільного навчання / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2006. – № 1. – С. 141–145.
 5. Шевченко, С. М. Вклад Я. Б. Рєзніка у розвиток теоретичних основ радянської дидактики / С. М. Шевченко // Зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.практ. конф., 7–9 жовт. 2005 р., Херсон / Херсон. держ. унт. – Херсон : Видво ХДУ, 2005. – Вип. 40. – С. 277–281.
 6. Шевченко, С. М. Дидактичні ідеї Я. Б. Рєзніка як основа діяльності новаторського внеску / С. М. Шевченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 26–28 квіт. 2006 р., Ялта / Крим. гуманіт. унт . – Ялта : Крим. гум. унт, 2006. – Вип. 10, ч. 2. – С. 196–203.
 7. Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2004. – № 9. – С. 56–58.
 8. Шевченко, С. М. Дитячий будинок по вулиці Ярославська, 40 // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали зв. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2004 р., Київ. Ч. II / Ін-т педагогіки АПН України ;редкол. : В. М. Мадзігон (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2004. – С. 32.
 9. Шевченко, С. М. Історичний розвиток діяльності інституту педагогіки України(1926–1940) / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.-наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 30–31 берез. 2005 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2005. – С. 15.
 10. Шевченко, С. М. Маловідома сторінка в макаренкознавстві / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 3/4. – С. 174–178.
 11. Шевченко, С. М. Невідомий вчений і педагог: до 110ї річниці з дня народження Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 1. – С. 69–71.
 12. Шевченко, С. М. Новаторська діяльність дослідного дитячого будинку в м. Києві (1919–1929) // Анотовані результати НДР Ін-ту педагогіки 2006 р. : матеріали звіт.наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 2–3 квіт. 2007 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2007. – С. 23–24.
 13. Шевченко, С. М. Обґрунтування Яковом Борисовичем Рєзніком психологічних основ навчального процесу / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали зв. наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 26–28 берез. 2002 р., Київ / Інт педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2002. – Ч. 1. – С. 15–16.
 14. Шевченко, С. М. Организация учебно-воспитательной работы в Киевском исследовательском еврейском детдоме (20е гг. ХХ в.) [Электронный ресурс] / С. М. Шевченко // Наукова бібліотека України. – Режим доступа: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/2202-organizatsija-navchalno-vihovnoyi-roboti-v-kiyivskomu-doslidnomu-evrejskomu-ditbudinku-20-i-rr-hh-st.html. – Загл. с экрана.
 15. Шевченко, С. М. Організаційні форми та методи навчання як категорії дидактичного процесу / С. М. Шевченко // Вісн. Луган. нац. пед. унту ім. Тараса Шевченка : наук.метод. зб. за матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 9–10 лист. 2006 р., Луганськ / Луган. нац. пед. унт ім. Тараса Шевченка. – Луганськ : «Альма-матер», 2006. – № 19 , ч. II. – С. 59–66.
 16. Шевченко, С. М. Перша докторська дисертація з педагогіки в Україні / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2003. – № 12. – С. 72–74.
 17. Шевченко С. М. Пояснювальне читання як головний метод педагогіки початкової освіти / С. М. Шевченко // Почат. шк. – 2006. – № 3. – С. 40–42.
 18. Шевченко, С. М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Педагогіка і психологія. – 2004. – № 3. – С. 125–130.
 19. Шевченко, С. М. Проблема закріплення навчального матеріалу в педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зміст і технології шкільної освіти : матеріали звіт.наук. конф. Інту педагогіки АПН України, 25–26 берез. 2003 р., Київ / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Пед. думка, 2003. – Ч. 1. – С. 21.
 20. Шевченко, С. М. Проблеми виховання у педагогічній спадщині Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Зб. наук. пр. за матеріалами дванад. пед. читань, 29–30 верес. 2005 р., Полтава / Полтав. держ. пед. унт ім. В. Г. Короленка. – Полтава : «Фірма «Техсервіс», 2005. – Вип. 5. – С. 364–371.
 21. Шевченко, С. М. Розвиток «Дослідного дитячого будинку» під керівництвом Я. Б. Рєзніка на початку ХХ ст. // Вісн. Житомир. держ. унту ім. Івана Франка : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 22 лист. 2007 р., Житомир / Житомир. держ. унт ім. Івана Франка. – Житомир : Видво ЖДУ, 2007. – Вип. 36. – С. 216–218.
 22. Шевченко, С. М. Творча діяльність Я. Б. Рєзніка / С. М. Шевченко // Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти : матеріали Всеукр. наук.практ. конф., 4–6 груд. 2002 р., Київ / Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Нац. пед. унт ім. М. П. Драгоманова, 2002. – Ч. 4. – С. 202–208.
 23. Шевченко, С. М. Я. Б. Рєзнік про використання лекційного методу викладання в школі / С. М. Шевченко // Рідна шк. – 2006. – № 2. – С. 74.
 24. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; Інт педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–18.
 25. Шевченко, С. М. Педагогічна спадщина Я. Б. Рєзніка (1892–1952) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевченко Світлана Миколаївна ; Інт педагогіки АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. – 273 с. – Бібліогр.: с. 250–273.

Анонси та оголошення

04.07.2022

Щиро вітаємо

ДМИТРЕНКО ТЕТЯНУ РУСЛАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали