НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць П. Р. Чамати

 1. ²Педологія: підруч. для пед. технікумів / [І. Д.] Видро, [Г. С.] Костюк, [П. Р.] Чамата ; за ред. Г. Костюка ; Київ. філ. Всеукр. НДІ педагогіки. – Харків ; Київ : Рад. шк., 1933. – 294 с. – Із змісту: [Розділ] IV : Розвиток психіки дитини: [Тема] 1. Марксо‑ленінське розуміння розвитку психіки / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 120–129 ; [Тема] 2. Короткі відомості з історії психіки у тварин і основні умови її розвитку у дитини / [П. Р. Чамата]. – С. 129–143 ; [Тема] 3. Моторика дитини / [П. Р. Чамата]. – С. 143–148 ; [Тема] 4. Сприймання і пам’ять у дитини / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 148–158 ; [Тема] 5. Розвиток уваги в дитини / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 158–163 ; [Тема] 6. Розвиток мислення і мови / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 163–173 ; [Розділ] V : Характеристика окремих періодів розвитку дитини: [Тема] 1. Переддошкільне дитинство / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 174–185 ; [Тема] 2. Дошкільне дитинство / [П. Р. Чамата, Г. С. Костюк]. – С. 185–193.
 2. ²Психологический отбор лётчиков / под ред. Е. А. Милеряна ; [авт. коллектив: Б. Ф. Баев, … П. Р. Чамата, О. П. Швецов]; НИИ психологии УССР. – Киев : [б. и.], 1966. – 234 с.
 3. Психологічна готовність дітей до праці / П. Р. Чамата ; Т‑во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [б.в.],  – 36 с.
 4. Психологічна готовність дітей до праці і шляхи її формування /П. Р. Чамата. – Київ : Рад. шк., 1960. – 43 с. – (Бібліотечка учителя).
 5. Психологія: підруч. для пед. вузів / за ред. Г. С. Костюка ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Рад. шк., 1955. – 526 с. – Із змісту: [Розділ] ІII. Виникнення і розвиток психіки / [Г. С. Костюк, П. М. Пелех, П. Р. Чамата]. – С. 52–87 ; [Розділ] ХVII. Спрямованість особистості / [О. М. Раєвський, П. Р. Чамата]. – С. 454–476.

Те саме. – 2‑ге, допов. вид. – Київ : Рад. шк., 1961. – 583 с. – Із змісту: [Розділ] ІII. Виникнення і розвиток психіки / [Г. С. Костюк, П. М. Пелех, П. Р. Чамата]. – С. 55–93 ; [Розділ] ХIХ. Спрямованість особистості / [О. М. Раєвський, П. Р. Чамата]. – С. 503–526.

Те саме. – Вид. 3‑тє, допов. – Київ : Рад. шк., 1968. – 572 с. – Із змісту: [Розділ] ІII. Виникнення і розвиток психіки / [Г. С. Костюк, П. М. Пелех, П. Р. Чамата]. – С. 53–91 ; [Розділ] ХIХ. Спрямованість особистості / [О. М. Раєвський, П. Р. Чамата]. – С. 493–516.

 1. Психологія: підруч. для пед. училищ / за ред. П. Р. Чамати ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Рад. шк., 1954. – 247 с. – Із змісту: Розділ І. Предмет, завдання і методи психології / [П. Р. Чамата]. – С. 5–12 ; Розділ ІІ. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 13–22 ; Розділ ІІІ. Особистість і умови її розвитку / [П. Р. Чамата]. – С. 23–31 ; Розділ VIIІ. Пам’ять / [П. Р. Чамата]. – С. 85–101 ; Розділ ХVII. Здібності / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 215–221 ; Розділ ХІХ. Характер / [Д. Ф. Ніколенко, П. Г. Саприкін, П. Р. Чамата]. – С. 231–241.

Те саме. – 2‑ге вид. – Київ : Рад. шк., 1958. – 267 с. – Із змісту: Розділ І. Предмет, завдання і методи психології / [П. Р. Чамата]. – С. 4–12 ; Розділ ІІ. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 13–23 ; Розділ ІІІ. Особистість і умови її розвитку / [П. Р. Чамата]. – С. 24–33 ; Розділ VIIІ. Пам’ять / [П. Р. Чамата]. – С. 91–108 ; Розділ ХVII. Здібності / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 232–239 ; Розділ ХІХ. Характер / [Д. Ф. Ніколенко, П. Г. Саприкін, П. Р. Чамата]. – С. 250–261.

Те саме. – Вид. 3‑тє, допов. – Київ : Рад. шк., 1964. – 291 с. – Із змісту: Розділ І. Предмет, завдання і методи психології / [П. Р. Чамата]. – С. 5–14 ; Розділ ІІ. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 15–26 ; Розділ ІІІ. Особистість і умови її розвитку / [П. Р. Чамата]. – С. 27–36 ; Розділ VIIІ. Пам’ять / [П. Р. Чамата]. – С. 97–115 ; Розділ ХVII. Здібності / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 254–261 ; Розділ ХІХ. Характер / [Д. Ф. Ніколенко, П. Г. Саприкін, П. Р. Чамата]. – С. 273–286.

²Те саме. – Вид. 4‑те, допов. – Київ : Вища шк., 1970. – 304 с. – Із змісту: Розділ І. Предмет, завдання і методи психології / [П. Р. Чамата]. – С. 5–14 ; Розділ ІІ. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 15–26 ; Розділ ІІІ. Особистість і умови її розвитку / [П. Р. Чамата, М. Й. Боришевський]. – С. 27–37 ; Розділ VIIІ. Пам’ять / [П. Р. Чамата]. – С. 98–117 ; Розділ ХVII. Здібності / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 257–264 ; Розділ ХІХ. Характер / [Д. Ф. Ніколенко, П. Р. Чамата]. – С. 276–289.

 1. Психологія: посіб. кн. для студентів пед. вищ. шк. / за ред. Костюка Г. С. – Київ : Рад. шк., 1939. – 576 с. – Із змісту: [Розділ] IV. Анатомо‑фізіологічні основи психіки / [П. Р. Чамата]. – С. 70–105 ; [Розділ] V. Розвиток психіки у тварин / [П. Р. Чамата]. – С. 105–127 ; [Розділ] VII. Основні умови і етапи розвитку психіки в дітей / [П. Р. Чамата]. – С. 137–149.

Те саме. – [Вид. 2‑ге]. – Київ : Рад. шк., 1941. – 576 с.

 1. Психологія і педагогіка запам’ятання навчального матеріалу / П. Р. Чамата ; Нар. комісаріат освіти УРСР, НДІ педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1939. – 83 с.
 2. Самосвідомість та її розвиток у дітей /П. Р. Чамата. – Київ : Т‑во «Знання» УРСР, 1965. – 48 с. – (Серія 5 ; № 8).
 3. Характер та його виховання у дітей /П. Р. Чамата. – Київ : Рад. шк., 1958. – 44 с.
 4. В Украинском Институте психологии: [о результатах работы НИИ психологии М‑ва просвещения УССР за 1954 г.] / П. Р. Чамата // Вопр. психологии. – 1955. – № 1. – С. 123–124.
 5. Вопросы самоcознания личности в советской психологии /П. Р. Чамата // Психологическая наука в СССР / АПН РСФСР, Ин‑т психологии. – М., 1960. – Т. 2. – С. 91– – Библиогр.: 48 назв.
 6. Вплив виробничого колективу на формування особистості старших школярів / Чамата П. Р. // Питання психології навчання і виховання : тези доп. на конф. / за ред. Г. С. Костюка та П. Р. Чамати ; НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня т‑ва психологів при АПН РРФСР. – Київ, 1961. – С. 117–120.
 7. Всесоюзна нарада з психології [в Інституті психології АПН РРФСР, Москва] /П. Р. Чамата // Рад. шк. – 1955. – №  – С. 58–61.
 8. За дальше поліпшення викладання логіки й психології в середній школі /П. Р. Чамата // Там само. – 1951. – №  – С. 18–24.
 9. Нарада з питань психології, [30 черв. – 5 лип. 1952 р., АПН РРФСР, Москва] /П. Р. Чамата // Там само. – 1952. – №  – С. 58–60.
 10. Особливості розвитку самосвідомості у дітей /П. Р. Чамата // Там само. – 1956. – №  – С. 11–19. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 11. Поліпшити викладання психології в педагогічних вузах /П. Р. Чамата // Там само. – 1953. – №  – С. 14–22. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 12. Про самовиховання учнів та шляхи педагогічного керівництва цим процесом /П. Р. Чамата // Там само. – 1963. – №  – С. 44–48. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 13. Психологічна готовність школярів до праці та основні шляхи її формування / П. Р. Чамата, Д. Ф. Ніколенко // Там само. – 1959. – № 8. – С. 35–43. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 14. Роль мови в формуванні самосвідомості у дітей /П. Р. Чамата // Там само. – 1952. – №  – С. 32–43. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 15. Український науково-дослідний інститут педагогіки HКO УРСР: [про втрати ін‑ту за роки війни, відновлення його роботи, підсумки діяльності за 1944 р. та плани на 1945 р.] / П. Р. Чамата // Там само. – 1945. – № 1/2. – С. 107–109.

Те саме // УНДІП на сторінках педагогічних журналів, 1926–1976 рр. / НАПН України, Пед. музей України. – Київ, 2016. – С. 96–100. – (Педагогічні републікації ; № 3).

 1. Вчення академіка І.П. Павлова про вищу нервову діяльність та його значення для дошкільного виховання / П. Р. Чамата // Дошк. виховання. – 1951. – №  – С. 14–21. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 2. Здібності та їх виховання у дітей дошкільного віку /П. Чамата // Там само. – 1955. – №  – С. 7–12.
 3. Особливості розвитку самосвідомості у дітей дошкільного віку /П. Р. Чамата // Там само. – 1952. – №  – С. 16–24. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 4. Радянській дитячій психології – 35 років /П. Р. Чамата // Там само. – №  – С. 12–16. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 5. Характер та його виховання у дітей дошкільного віку /П. Чамата // Там само. – 1957. – №  – С. 5–12.
 6. До питання про комплектування допоміжної ФЗС для дітейдебілів /П. Чамата, К. Чудновська // Комуніст. освіта. – 1933. – №  – С. 82–88.
 7. Про виховання соціалістичного ставлення до праці в учнів старших класів середньої школи /П. Чамата // Там само. – 1938. – №  – С. 146–158. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 8. ¹Про розпис уроків для початкової та середньої школи /П. Чамата, Г. Гриценко // Там само. – 1935. – №  – С. 58–66.
 9. До питання про структури сполучених рефлексів /П. Р. Чамата // Збірник праць / Київ. наук.‑дослід. катедра педології. – Київ, 1930. – Т. 1. – С. 307–320. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 10. ²До питання про якісні зміни в розвитку самосвідомості дітей / П. Р. Чамата // Наукові записки / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – [Київ], 1959. – Т. 11 : Питання психології. – С. 226–229.
 11. Питання самосвідомості особистості / П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1958. – Т. 8 : Радянська психологічна наука за 40 років. – С. 372–392. – Бібліогр.: 40 назв.
 12. Про генезис самосвідомості дитини / П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1949. – Т. 1. – С. 224–242. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 13. ²Про природу та суть самосвідомості особистості /П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1956. – Т. 6 : Праці Республіканської психологічної конференції. – С. 5–15. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 14. ²Те саме // Наукова сесія, 2–6 червня 1955 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1955. – С. 8–13.
 15. Зміст і основні форми прояву самосвідомості / Чамата П. Р. // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посіб. / О. П. Хохліна, І. В. Кущенко, М. О. Гребенюк. – Київ, 2013. – С. 491–494.
 16. ³Те саме // Там само : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / [упоряд.: О. В. Скрипченко та ін.]. – Київ, 2007. – С. 33–38.

³Те саме // Там само. – [Вид. 2‑ге]. – Київ, 2008. – С. 33–38.

 1. ¹К вопросу о генезисе самосознания личности / П. Р. Чамата // Проблемы сознания : материалы симпозиума, март – апр. [1966 г., Москва] / отв. ред. В. М. Банщиков. – М., 1966. – С. 228–240.
 2. ¹Методика обліку поведінки дітей шкільного віку / К. С. Мокульський, П. Р. Чамата // Збірник праць / Нар. комісаріат охорони здоров’я УСРР, Укр. держ. ін‑т охорони здоров’я дітей та підлітків.– Київ, 1931. – № 4 : Методичні матеріали до роботи диспансерів ОЗДП. – С. 50–85.
 3. ¹Спроба виховання сполучнорухового рефлексу на основі писаного мовного подразника /П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1928. – № 3 : На шляхах до нової людини. – С. 169–
 4. О влиянии трудового обучения на формирование самосознания у старших школьников /П. Р. Чамата // Тезисы докладов на ІІ съезде Общества психологов / О‑во психологов при АПН РСФСР. – М., 1963. – Вып. 2 : Детская и педагогическая психология. – С. 232–233.
 5. ¹Об условиях и путях формирования самосознания ребёнка /П. Р. Чамата // Доклады на Совещании по вопросам психологии личности : (сокр. тексты) / АПН РСФСР, НИИ психологии, Ленингр. НИИ педагогики. – М., 1956. – С. 55–58.
 6. ²Особливості вищої нервової діяльності дітей за даними експериментальних досліджень / Чамата П. Р. // Наукова сесія, 25–28 червня 1951 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1951. – С. 69–72.
 7. Особливості розвитку самосвідомості та шляхи її виховання у молодших школярів / П. Р. Чамата // Психологія навчання і виховання : тези доп. на респ. психол. конф. / НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів СРСР. – Київ, 1964. – С. 264–266.
 8. ²Питання самосвідомості в курсі психології в педвузі / Чамата П. Р. // Наукова сесія : тези доп. Секція пед. наук / М‑во освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін‑т ім. О. М. Горького. – Київ, 1954. – С. 11–14.
 9. ²Підсумки і завдання дальшої перебудови викладання психології в педвузах УРСР в світлі праць Й. В. Сталіна з мовознавства та вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність / П. Р. Чамата // Наукова сесія, 2–4 квітня 1953 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1953. – С. 16–23.
 10. Про генезис самосвідомості у дитини / П. Р. Чамата // Наукова сесія, 2–5 лютого 1948 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1948. – С. 7–9.
 11. Про розвиток уявлень і понять у дітей: (на природознав. матеріалі) / П. Р. Чамата // Праці республіканської наукової конференції з педагогіки і психології (29 січня – 4 лютого 1940 року) / Нар. комісаріат освіти УРСР. – Київ, 1941. – Т. 2 : Психологія / за ред. Г. С. Костюка. – С. 167–171.
 12. ²Про розвиток уявлень і понять у дітей молодшого шкільного віку в процесі навчання: (на природознав. матеріалі) / П. Р. Чамата // Наукові записки / Нар. комісаріат освіти УРСР, НДІ педагогіки ; за ред. В. В. Рудницького, Г. С. Костюка, С. Х. Чавдарова. – Київ, 1939. – Т. 1. – С. 290–340. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 13. Психологическая готовность детей к труду и основные пути её формирования / П. Р. Чамата // Совет. педагогика. – 1960. – № 4. – С. 99–107. – Библиогр. в конце ст.
 14. Психологічна готовність дітей до праці та основні шляхи її формування / П. Р. Чамата // Тези доповідей на науковій сесії з питань розвитку педагогічної науки в Українській РСР / М‑во освіти УРСР, НДІ педагогіки, НДІ психології. – Київ, 1959. – С. 132–135.
 15. ²Психологічна наука в УРСР за 40 років / П. Р. Чамата // Наукові записки / М‑во освіти УРСР, Київ. держ. пед. ін‑т ім. О. М. Горького. – Київ, 1957. – Т. 28. – С. 75–86. – На обкл. рік вид.: 1958.
 16. Психологічні погляди В. М. Татіщева / П. Р. Чамата // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII–XVIIIст.) : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1952. – С. 123–134. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 17. Розвиток психологічної науки в УРСР за 40 років / П. Р. Чамата // Наукові записки / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – [Київ], 1959. – Т. 11 : Питання психології. – С. 294–298.
 18. Шляхи формування самосвідомості дитини / П. Р. Чамата // Там само. – Київ, 1960. – Т. 14 : Питання психології виховання. – С. 3–21. – Бібліогр.: 32 назви.
 19. Самосвідомість особистості / П. Р. Чамата // Психологічна спадщина К. Д. Ушинського : [зб. ст.] / за ред. Г. С. Костюка ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1963. – С. 200–207. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 20. ²І. М. Сєченов про розвиток моральної самосвідомості / П. Р. Чамата // Вклад І. М. Сєченова в розвиток матеріалістичної психології : тези доп. на наук. конф., присвяч. 100‑річчю «Рефлексів головного мозку» (груд. 1963 р.) / НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів при АПН РРФСР. – Київ, 1963. – С. 70–73.
 21. І. М. Сєченов про розвиток самосвідомості дитини / П. Р. Чамата // Нариси з історії вітчизняної психології ХІХ ст. : зб. ст. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1955. – Ч. 2 : Психологічна спадщина І. М. Сєченова. – С. 132–141. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 22. Тема «Пам’ять» в курсі психології в середній школі /П. Р. Чамата // На допомогу викладачеві психології в середній школі : зб. ст. / за ред. Костюка Г. С. – Київ, 1953. – С. 72– – Бібліогр. у підрядк. прим. – Бібліогр. у кінці ст.
 23. Рец.: [Рецензія] / П. Р. Чамата //Рад. шк. – 194 – № 3. – С. 60–63. – Рец. на кн.: Память школьника, её психология и педагогика / А. В. Занков. – М. : Учпедгиз, 1944. – 127 с.
 24. Рец.: [Рецензія] / П. Р. Чамата //Рад. шк. – 194 – № 1/2. – С. 120–124. – Рец. на зб.: Вопросы педагогической психологии : тр. НИИ психологии АПН РСФСР / под общ. ред. С. Л. Рубинштейна. – М. : АПН РСФСР, 1945. – 164 с. – (Известия Академии педагогических наук РСФСР ; вып. 1).
 25. Упоряд., ред.: Бібліографічний довідник праць з психології за 40років (1917–1957) / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; [упоряд.: П. Р. Чамата, О. В. Скрипченко, К. Л. Опришко] ; за ред. П. Р. Чамати. – Київ : [Рад. шк.], 1958. – 134 с. – Про опубл. праці П. Р. Чамати: «Алфавітний покажчик». – С.
 26. Ред., передм.: Питання психології виховної роботи в молодших класах середньої школи /за ред. [та передм.] П. Р. Чамати ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Рад. шк., 1953. – 163 с.
 27. Ред.: Дошкільне виховання: орган М‑ва освіти УРСР : метод. журн. – 1951–    . – Київ : Рад. шк., 1951–1965. – Виходить щомісячно. – Член редкол. з 1951 р. до 1965 р.
 28. Ред.: ²Ковальов, О. Г. Самовиховання учнів /О. Г. Ковальов, Л. С. Сапожникова ; [відп. ред. П. Р. Чамата]. – Київ : Т‑во «Знання» УРСР, 1964. – 44 с. – (Серія 5 ; № 7).
 29. Ред.: ²Костюк, Г. С. Психологічні погляди В.Г. Бєлінського / Г. С. Костюк ; [ред. П. Р. Чамата] ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Рад. шк., 1949. – 71 с.
 30. Ред.: ²Наукова сесія, 2–4 квітня 1953 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; [ред. П. Р. Чамата]. – Київ : Рад. шк., 1953. – 48 с.
 31. Ред.: Наукова сесія, 2–6 червня 1955 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; [ред. П. Р. Чамата]. – Київ : [Рад. шк.], 1955. – 120 с.
 32. Ред.: Наукові записки / М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – 1949–2010. – Київ : Рад. шк, 1956–1963.

²Т. 5 : Питання дитячої та педагогічної психології / за ред. П. Р. Чамати, Д. Ф. Ніколенка. –1956. – 263 с.

²Т. 6 : Праці Республіканської психологічної конференції / за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського, П. Р. Чамати. – 1956. – 311 с.

Т. 9 : Питання психології / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1958. – 179 с.

Т. 10 : Питання психології / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1959. – 238 с.

²Т. 13 : Питання психології мислення і мови / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1959. – 211 с.

Т. 14 : Питання психології виховання / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1960. – 228 с.

²Т. 15 : Питання психології виробничого навчання школярів / [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), О. М. Авраменко, … П. Р. Чамата]. – 1961. – 208 с.

²Т. 18 : Питання психології виховання / [редкол.: П. Р. Чамата (відп. ред.), О. І. Жаворонко, Т. В. Рубцова]. – 1963. – 215 с.

 1. Ред.: Ніколенко, Д. Ф. Виховання волі та характеру у дітей : стенограма публ. лекції / Д. Ф. Ніколенко ; [ред. П. Р. Чамата] ; Т‑во для поширення політ. та наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1950. – 36 с.
 2. Ред.: Питання психології : тези доп. на респ. психол. конф. / НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів СРСР ; [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), Б. Ф. Баєв, … П. Р. Чамата]. – Київ : Рад. шк, 1964. – 291 с. – Текст укр., рос.
 3. Ред.: Питання психології навчання і виховання : тези доп. на конф. / за ред. Г. С. Костюка та П. Р. Чамати ; НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів при АПН РРФСР. – Київ : [б. в.], 1961. – 258 с.– Текст укр., рос.
 4. Ред.: Психологія: підруч. для пед. училищ. – Див. № 6.
 5. Ред.: Психологія навчання і виховання : тези доп. на респ. психол. конф. / НДІ психології УРСР, Укр. від‑ня Т‑ва психологів СРСР ; [редкол.: Г. С. Костюк (відп. ред.), Б. Ф. Баєв, … П. Р. Чамата]. – Київ : Рад. шк., 1964. – 363 с.
 6. Відп. за вип.: ²Наукова сесія, 25–28 червня 1951 р. : тези доп. / М‑во освіти УРСР, НДІ психології ; [відп. за вип. П. Р. Чамата]. – Київ : Рад. шк., 1951. – 87 с.

Наукова школа П. Р. Чамати

 1. ²Боришевский, М. И. Психологические условия формирования самоконтроля в поведении у младших школьников: автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / М. И. Боришевский ; науч. рук. П. Р. Чамата ; АПН РСФСР, НИИ психологии. – М. : [б. и.], 1966. – 20 с.
 2. ²Боришевский, М. И. Психологические условия формирования самоконтроля в поведении у младших школьников: дис. … канд. пед. наук (по психологии) / М. И. Боришевский ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, НИИ психологии. – Киев,  – 221 с.
 3. ³Гавакова,Т. И. Формирование самоконтроля у учащихся V–VIII классов в учебной деятельности : автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Т. И. Гавакова ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.], 1965. – 19 с.
 4. ³Гавакова, Т. И. Формирование самоконтроля у учащихся V–VIII классов в учебной деятельности: дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Т. И. Гавакова ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, НИИ психологии. – Киев, 1964. – 244 с.
 5. ²Иванова, В. Ф. Особенности формирования выдержки у учащихся І–ІІІ классов: автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / В. Ф. Иванова ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.],  – 18 с.
 6. ²Иванова, В. Ф. Особенности формирования выдержки у учащихся І–ІІІ классов: дис. … канд. пед. наук (по психологии) / В. Ф. Иванова ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев, 1955. – 273 с.
 7. ²Кульчицкая, Е. И. Чувство стыда и особенности его развития у детей дошкольного возраста : автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Е. И. Кульчицкая ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.], – 16 с.
 8. ²Кульчицька, О. І. Почуття сорому та особливості його розвитку у дітей дошкільного віку : дис. … канд. пед. наук (з психології) / О. І. Кульчицька ; наук. керівник ЧаматаП. Р. ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ, 1959. – 174 с.
 9. ²Подоляк, Л. Г. Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся V–VII классов: автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Л. Г. Подоляк ; науч. рук. П. Р. Чамата ; М‑во просвещения УССР, Киев. гос. пед. ин‑т им. А. М. Горького. – Киев : [б. и.],  – 19 с.
 10. ²Подоляк, Л. Г. Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся V–VII классов: дис. … канд. пед. наук (по психологии) / Л. Г. Подоляк ; науч. рук. Чамата П. Р. ; М‑во просвещения УССР, НИИ психологии. – Киев,  – 175 с.
 11. ²Тищенко, С. П. Самоконтроль школьников в процессе овладения связной письменной речью : автореф. дис. … канд. пед. наук (по психологии) / С. П. Тищенко ; науч. рук. П. Р. Чамата ; АПН СССР, НИИ психологии. – М. : [б. и.], 1967. – 18 с.
 12. ²Тищенко, С. П. Самоконтроль школьников в процессе овладения связной письменной речью : дис…. канд. пед. наук (по психологии) / С. П. Тищенко ; науч. рук. Чамата П. Р. ; М‑во просвещения УССР, НИИ психологии. – Киев,  – 251 с.
 13. Ярмоленко, П. Я. Моральні ідеали та їх формування у старшокласників в процесі навчально‑продуктивної праці : дис. … канд. психол. наук / Ярмоленко П. Я. ; наук. керівник П. Р. Чамата ; М‑во освіти УРСР, НДІ психології УРСР. – Київ, 1974. – 203 с.
 14. ²Ярмоленко, П. Я. Нравственные идеалы и их формирование у старшеклассников в процессе учебно‑производительного труда : автореф. дис. … канд. психол. наук : специальность 19.00.07 «Детская и педагогическая психология» / Ярмоленко Петр Яковлевич ; [науч. рук. П. Р. Чамата]; М‑во просвещения УССР, НИИ педагогики, НИИ психологии. – Киев : [б. и.], 1974. – 32 с.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

²Праці з фонду Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України

³Праці з фонду Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

З працями, доступними в Інтернет‑мережі, можете ознайомитись онлайн за гіперпосиланнями


Анонси та оголошення

29.05.2023

flowers9

Щиро вітаємо

МІХНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали