НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Організаційна та управлінська діяльність бібліотек

Інформаційно-освітній простір бібліотеки

 1. Бахтин, Т. Використання принципів емоційного дизайну та інформаційних систем у трансформації шкільних бібліотек України [Електронний ресурс] / Тетяна Бахтин // Наук.-пед. студії : наук. журн. – Електрон. дані. – 2021. – Вип. 5. – С. 112–119. – Бібліогр.: 13 назв.  
 2. Бібліотека як безпечне місце [Електронний ресурс] : метод. поради бібліотекарям зі створення безпеч. простору в б‑ках / Goethe-Institut Ukraine, ВГО Укр. бібл. асоц. ; [уклад. Лариса Лугова ; бібліогр.: О. Сачинська]. – Електрон. дані. – Київ : [УБА], 2022. – 39 с. : іл. 
 3. Простір традиційних бібліотек– Простір сучасної бібліотеки – фокус-зони” [Електроннй ресурс] : інформ.-метод. матеріали / Харків. обл. універс. наук. б‑ка ; [уклад. Н. М. Грачова ; ред. Л. М. Федотова]. – Електрон. дані. – Харків : [б. в.], 2020. – 20 с.  
 4. Чотири простори бібліотеки: модель діяльності : практ. посіб. / Укр. бібл. асоц. ; [авт.-уклад.: Оксана Бояринова, Оксана Бруй, Лариса Лугова, Ярослава Сошинська, Ірина Шевченко]. – Київ : [УБА], 2020. – 103 с.   

Фінансово-економічна діяльність. Маркетинг

 1. Венідиктова, А. Методики визначення якості та ефективності функціонування бібліотек у контексті нормативних документів ISO та ARL / Анна Венідиктова // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 53–70. – Бібліогр.: 18 назв.  
 2. Гранчак, Т. Інтернет-маркетинг у діяльності бібліотек України / Тетяна Гранчак, Таїсія Скітер // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2019. – Вип. 4. – С. 36–55. – Бібліогр.: с. 50–52. 
 3. Маранчак, Н. Використання штучного інтелекту в цифровому маркетингу бібліотечної галузі України: зарубіжний досвід і перспективи [Електронний ресурс] / Надія Маранчак // Цифрова платформа: інформ. технології в соціокультур. сфері. – Електрон. дані. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 172–184. – Бібліогр.: с. 179–183.
  Мета статті – проаналізувати зарубіжний досвід використання штучного інтелекту в цифровому маркетингу бібліотек, окреслити основні напрями, перспективи та проблеми застосування цих технологій в Україні, сформулювати рекомендації для успішного впровадження ШІ в цифровому маркетингу українських бібліотек. Окреслено п’ять основних напрямів практичного застосування штучного інтелекту в цифровому маркетингу зарубіжних бібліотек: чат-боти, рекомендаційні системи, «розумні» бібліотеки, цифрові архіви й аналіз поведінки користувачів.
 4. Методика розрахунку вартості надання послуг у сфері культури : затв. Наказом М‑ва культури України від 28листоп. 2013 р. № 1222 // Бібл. планета. – 2014. – № 1. – С. 41–42. 
 5. Ростовцев, С. С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек / Сергій Ростовцев // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – С. 29–30. – Бібліогр.: 8 назв.  
 6. Ростовцев, С. С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / Сергій Ростовцев // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 8–12. – Бібліогр.: 8 назв.  
 7. Самсонов, М.Інтернет-магазин як форма популяризації бібліотечної діяльності: нові напрями роботи веб-сайтів найбільших бібліотек світу / Михайло Самсонов // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 55: Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 180–188. – Бібліогр.: 5 назв.  
 8. Сисова, Ю. В. Бібліотечний фандрайзинг під час війни: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / Сисова Юлія Василівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 4. – С. 30–34. – Бібліогр.: 8 назв.
 9. Сисова, Ю. В. Інформаційний ринок як сфера фандрейзингової діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / Сисова Юлія // Цифрова платформа: інформ. технології в соціокультур. сфері. – Електрон. дані. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 380–386. – Бібліогр.: с. 384–385.
 10. Сисова, Ю. В. Краудфандинг як ефективна форма фандрайзингу: перспективи для бібліотек / Сисова Юлія Василівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 1. – С. 106–110. – Бібліогр.: 7 назв.
 11. Тишкевич, К. Імідж бібліотек та PR‑супровід їхньої видавничої продукції / Катерина Тишкевич // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (76). – С. 33–44.  
 12. Як написати грант [Електронний ресурс]: консультація / Нац. б‑ка України для дітей ; [авт.-уклад.: А. О. Кононов, Л. А. Куц]. – Електрон.дані. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 15, [1] с. – Бібліогр.: с. 14–15.   

Бібліотечний менеджмент

 1. Боровик, О. Б. Тайм-менеджмент у бібліотеці – шлях ефективного використання робочого часу / Боровик Ольга, Григоращенко Ганна // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 20–21 верес. 2018 р.) / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка, Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Степаненко М. І. та ін.]. – Полтава, 2018. – С. 38–44. – Бібліогр.: 5 назв.  
 2. Бібліотечний менеджмент в контексті нового часу [Електронний ресурс] : аналіз опитування / Метод. центр б‑к закл. вищої освіти м. Вінниці, Наук. б‑ка Вінниц. нац. мед. ун‑ту ім. М. І. Пирогова ; [уклад.: Бондарчук Я. С., Мельник М. І.]. – Електрон. дані. – Вінниця : [б. в.], 2020. – 28 с.  
 3. Бруй, О. Стратегічне управління в українських бібліотеках / Оксана Бруй // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 3. – С. 37–41. 
 4. Василенко, О. М. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження / Ольга Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 61–86. – Бібліогр.: 14 назв. – Дод.: Форма статистичної звітності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (проект): с 73–86. 
  Запропоновано формування системи статистичних показників бібліотечно-інформаційної діяльності на основі комплексного, збалансованого та інтегрального підходів. Розглянуто доцільність використання інтегральних показників у бібліотечній статистиці, термінологічні та методичні аспекти їх визначення.
 5. Дем’янюк, Л. Стандарт із міжнародної бібліотечної статистики ISO 2789:2013: основні аспекти оновлення та його впровадження в зарубіжних країнах / Людмила Дем’янюк // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 71–89. – Бібліогр.: 31 назва.  
 6. Жукова, В. Сутність антикризового управління бібліотекою / Валерія Жукова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 4. – С. 20–23. – Бібліогр.: 7 назв.  
 7. Ніколаєнко, Н. Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід / Наталія Ніколаєнко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 4. – С. 10–15. – Бібліогр.: 22 назви.  
 8. Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів : метод. рек. / [В. С. Білоус]. – Вінниця : [б. в.], 2014. – 80с. – (Серія „Основи бібліотечно-бібліографічних знань”). 
 9. Управління процесами та інноваціями: практ. рек. для керівників б‑к ВНЗ з орг.-упр. діяльності / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б‑ка ; [упоряд. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : [УІПА], 2016. – 55 с. 

Бібліотечна професія. Бібліотечні кадри

 1. Бондаренко, В. І. Реалізація концепції „Повсюдного навчання u-learning” за допомогою мобільних технологій / Бондаренко Вікторія Іванівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 1. – С. 136–143. – Бібліогр.: 16 назв.  
 2. Гуменчук, А. Система цифрових компетентностей Бібліотекаря 4.0. / Анатолій Гуменчук // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 2. – С. 23–28. – Бібліогр.: 19 назв.  
 3. Зуб, ВМ. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення / Володимир Зуб // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 5. – С. 28–32 ; № 9. – С. 21–24. – Бібліогр.: 22 назви.  
 4. Зуб, В. М. Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування фондів бібліотек України / Володимир Зуб // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 2. – С. 12–15. – Бібліогр.: 17 назв.  
 5. Зуб, В. М. Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп’ютеризації бібліотечних установ / Володимир Зуб, Михайло Дем’яненко, Світлана Семенченко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 267–277. – Бібліогр.: 13 назв.  
 6. Зуб, В. М. Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій / Володимир Зуб // Бібл. вісн. – 2013. – № 4. – С. 39–46. – Бібліогр.: 18 назв.  
 7. Інноваційні форми фахового зростання бібліотечного персоналу : інформ.-метод. лист : [новіт. форми роботи у підвищ. кваліфікації бібл. працівників] / Нац. б‑ка України для дітей ; [авт.-уклад. Кузілова Т. М.]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 14 с.  
 8. Інструкції з охорони праці в шкільній бібліотеці [Електронний ресурс] // Інструкції для навчальних закладів України : інст. з охорони праці, техніки безпеки і пожеж. безпеки : [сайт] / Андрійчук Микола Васильович. – Електрон. дані. – [Б.м. : б.в., б.р.].  
 9. Комфортна атмосфера в колективі – запорука успіху : метод.– бібліогр. матеріали / Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б‑ка ; [укладач Н. М. Грачова]. – Харків : [ХОУНБ], 2017. – 25 с. – (Сучасна бібліотека). 
 10. Костенко, Л. Матеріальна відповідальність працівників бібліотек крізь призму законодавства / Леся Костенко // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (85). – С. 10–14.
 11. Костирко, Т. М. Компетентності бібліотечного фахівця нового покоління у контексті розвитку маркетингових комунікацій /Т. М. Костирко // Вісн. Одес. нац. ун‑ту : Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун‑т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 305–315. – Бібліогр.: 10 назв.
  У статті викладені підсумки комплексного дослідження, яке було проведено серед 100 бібліотечних фахівців 6 провідних ЗВО м. Миколаєва. Його результати дозволили створити узагальнюючий перелік компетентностей, притаманних бібліотечному фахівцю цифрової епохи. 
 12. Лобузін, І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій / Іван Лобузін // Бібл. вісн. – 2019. –  № 6. – С. 18–24. – Бібліогр.: 24 назви. 
 13. Оплата праці бібліотечних працівників закладів загальної середньої освіти [Електронний ресурс]: бібліотекар у штаті закл. заг. серед. освіти: [консультація] // Заробітна плата : [вебсайт]. – Електрон. дані і прогр. – [Б. м. : б. в.]. – 2021. – 20 лип.  
 14. Результати загальнодержавного дослідження „Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку” / [уклад.: Н. Єрмакіна та ін.] // Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. / Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого” ; [уклад.: Н. Єрмакіна та ін. ; наук. ред. Н. Розколупа. – Київ, 2019. – Вип. 50. – С. 3–36.   
 15. Толмач, М. Цифрова компетентність бібліотечних фахівців як чинник діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації / Марина Толмач // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2022. – Вип. 9. – С. 57–69. – Бібліогр.: с. 65–69.
  Метою дослідження є обґрунтування ролі цифрової компетентності як чинника діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації та необхідність забезпечення розвитку цифрової компетентності при модернізації змісту освітніх програм.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали