НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Організаційна та управлінська діяльність бібліотек

Інформаційно-освітній простір бібліотеки

 1. Бахтин, Т. Використання принципів емоційного дизайну та інформаційних систем у трансформації шкільних бібліотек України [Електронний ресурс] / Тетяна Бахтин // Наук.-пед. студії : наук. журн. – Електрон. дані. – 2021. – Вип. 5. – С. 112–119. – Бібліогр.: 13 назв.  
 2. Бібліотека як безпечне місце [Електронний ресурс] : метод. поради бібліотекарям зі створення безпеч. простору в б‑ках / Goethe-Institut Ukraine, ВГО Укр. бібл. асоц. ; [уклад. Лариса Лугова ; бібліогр.: О. Сачинська]. – Електрон. дані. – Київ : [УБА], 2022. – 39 с. : іл. 
 3. Кузілова, Т. Безбар’єрність у бібліотеках для дітей [Електронний ресурс] / Тетяна Кузілова // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.]. – Електрон. дані. – 2023. – № 4. – С. 36–39. 
  Про заходи з реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні у бібліотеках для дітей.
 4. Простір традиційних бібліотек– Простір сучасної бібліотеки – фокус-зони” [Електроннй ресурс] : інформ.-метод. матеріали / Харків. обл. універс. наук. б‑ка ; [уклад. Н. М. Грачова ; ред. Л. М. Федотова]. – Електрон. дані. – Харків : [б. в.], 2020. – 20 с.  
 5. Тюркеджи, Н. С. Інклюзивна бібліотека як агент змін у суспільстві / Н. С. Тюркеджи, О. Ю. Мар’їна // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. А. А. Соляник. – Харків : ХДАК, 2023. – Вип. 64. – С. 84–94. – Бібліогр.: с. 92–94.  http://v-khsac.in.ua/article/view/294781
  У статті розкрито важливість ролі інклюзивних бібліотек у створенні інклюзивного простору для всіх громадян.
 6. Чотири простори бібліотеки: модель діяльності : практ. посіб. / Укр. бібл. асоц. ; [авт.-уклад.: Оксана Бояринова, Оксана Бруй, Лариса Лугова, Ярослава Сошинська, Ірина Шевченко]. – Київ : [УБА], 2020. – 103 с.   

Фінансово-економічна діяльність. Маркетинг

 1. Венідиктова, А. Методики визначення якості та ефективності функціонування бібліотек у контексті нормативних документів ISO та ARL / Анна Венідиктова // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 53–70. – Бібліогр.: 18 назв.  
 2. Гранчак, Т. Інтернет-маркетинг у діяльності бібліотек України / Тетяна Гранчак, Таїсія Скітер // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2019. – Вип. 4. – С. 36–55. – Бібліогр.: с. 50–52. 
 3. Дзюба, Н. Вебаналітика в бібліотечній статистиці [Електронний ресурс] / Наталія Дзюба, Олександр Туменок // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.]. – Електрон. дані. – 2023. – № 4. – С. 8–10.  
 4. Маранчак, Н. Використання штучного інтелекту в цифровому маркетингу бібліотечної галузі України: зарубіжний досвід і перспективи [Електронний ресурс] / Надія Маранчак // Цифрова платформа: інформ. технології в соціокультур. сфері. – Електрон. дані. – 2023. – Т. 6, № 1. – С. 172–184. – Бібліогр.: с. 179–183.
  Мета статті – проаналізувати зарубіжний досвід використання штучного інтелекту в цифровому маркетингу бібліотек, окреслити основні напрями, перспективи та проблеми застосування цих технологій в Україні, сформулювати рекомендації для успішного впровадження ШІ в цифровому маркетингу українських бібліотек. Окреслено п’ять основних напрямів практичного застосування штучного інтелекту в цифровому маркетингу зарубіжних бібліотек: чат-боти, рекомендаційні системи, «розумні» бібліотеки, цифрові архіви й аналіз поведінки користувачів.
 5. Методика розрахунку вартості надання послуг у сфері культури : затв. Наказом М‑ва культури України від 28листоп. 2013 р. № 1222 // Бібл. планета. – 2014. – № 1. – С. 41–42. 
 6. Ростовцев, С. С. Роль маркетингу взаємовідносин в онлайн-діяльності бібліотек / Сергій Ростовцев // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 11. – С. 29–30. – Бібліогр.: 8 назв.  
 7. Ростовцев, С. С. Формування системи інтернет-маркетингу в бібліотеках України / Сергій Ростовцев // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 6. – С. 8–12. – Бібліогр.: 8 назв.  
 8. Самсонов, М.Інтернет-магазин як форма популяризації бібліотечної діяльності: нові напрями роботи веб-сайтів найбільших бібліотек світу / Михайло Самсонов // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 55: Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 180–188. – Бібліогр.: 5 назв.  
 9. Сисова, Ю. В. Бібліотечний фандрайзинг під час війни: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / Сисова Юлія Василівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 4. – С. 30–34. – Бібліогр.: 8 назв.
 10. Сисова, Ю. В. Інформаційний ринок як сфера фандрейзингової діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / Сисова Юлія // Цифрова платформа: інформ. технології в соціокультур. сфері. – Електрон. дані. – 2022. – Т. 5, № 2. – С. 380–386. – Бібліогр.: с. 384–385.
 11. Сисова, Ю. В. Краудфандинг як ефективна форма фандрайзингу: перспективи для бібліотек / Сисова Юлія Василівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2022. – № 1. – С. 106–110. – Бібліогр.: 7 назв.
 12. Тишкевич, К. Імідж бібліотек та PR‑супровід їхньої видавничої продукції / Катерина Тишкевич // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (76). – С. 33–44.  
 13. Як написати грант [Електронний ресурс]: консультація / Нац. б‑ка України для дітей ; [авт.-уклад.: А. О. Кононов, Л. А. Куц]. – Електрон.дані. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 15, [1] с. – Бібліогр.: с. 14–15.   

Бібліотечний менеджмент

 1. Боровик, О. Б. Тайм-менеджмент у бібліотеці – шлях ефективного використання робочого часу / Боровик Ольга, Григоращенко Ганна // Бібліотека закладу вищої освіти в умовах трансформаційних змін: відкрита наука, відкритий доступ, цифрова педагогіка : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 20–21 верес. 2018 р.) / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка, Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Степаненко М. І. та ін.]. – Полтава, 2018. – С. 38–44. – Бібліогр.: 5 назв.  
 2. Бібліотечний менеджмент в контексті нового часу [Електронний ресурс] : аналіз опитування / Метод. центр б‑к закл. вищої освіти м. Вінниці, Наук. б‑ка Вінниц. нац. мед. ун‑ту ім. М. І. Пирогова ; [уклад.: Бондарчук Я. С., Мельник М. І.]. – Електрон. дані. – Вінниця : [б. в.], 2020. – 28 с.  
 3. Бруй, О. Стратегічне управління в українських бібліотеках / Оксана Бруй // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 3. – С. 37–41. 
 4. Варенко, В. М. Моделювання діяльності бібліотек: аналітичні інструменти / Варенко Володимир Михайлович // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2023. – № 4. – С. 49–55. – Бібліогр.: 8 назв. 
  У статті систематизовано, узагальнено відомі та нові знання про аналітичні інструменти моделювання діяльності сучасних  бібліотек в Україні.
 5. Василенко, О. М. Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження / Ольга Василенко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 61–86. – Бібліогр.: 14 назв. – Дод.: Форма статистичної звітності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (проект): с 73–86. 
  Запропоновано формування системи статистичних показників бібліотечно-інформаційної діяльності на основі комплексного, збалансованого та інтегрального підходів. Розглянуто доцільність використання інтегральних показників у бібліотечній статистиці, термінологічні та методичні аспекти їх визначення.
 6. Дем’янюк, Л. Стандарт із міжнародної бібліотечної статистики ISO 2789:2013: основні аспекти оновлення та його впровадження в зарубіжних країнах / Людмила Дем’янюк // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 71–89. – Бібліогр.: 31 назва.  
 7. Жукова, В. Сутність антикризового управління бібліотекою / Валерія Жукова // Вісн. Кн. палати. – 2019. – № 4. – С. 20–23. – Бібліогр.: 7 назв.  
 8. Ніколаєнко, Н. Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід / Наталія Ніколаєнко // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 4. – С. 10–15. – Бібліогр.: 22 назви.  
 9. Проектна діяльність – важлива складова розвитку бібліотеки та професійного зростання бібліотекарів : метод. рек. / [В. С. Білоус]. – Вінниця : [б. в.], 2014. – 80с. – (Серія „Основи бібліотечно-бібліографічних знань”). 
 10. Управління процесами та інноваціями: практ. рек. для керівників б‑к ВНЗ з орг.-упр. діяльності / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б‑ка ; [упоряд. Н. М. Ніколаєнко]. – Харків : [УІПА], 2016. – 55 с. 
 11. Хрущ, С. С. Проєктний менеджмент як інструмент ефективного формування інноваційного медіапростору бібліотеки / Хрущ Світлана Сергіївна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2023. – № 3. – С. 129–135. – Бібліогр.: 19 назв.  

Бібліотечна професія. Бібліотечні кадри

 1. Бондаренко, В. І. Реалізація концепції „Повсюдного навчання u-learning” за допомогою мобільних технологій / Бондаренко Вікторія Іванівна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2020. – № 1. – С. 136–143. – Бібліогр.: 16 назв.  
 2. Гуменчук, А. Система цифрових компетентностей Бібліотекаря 4.0. / Анатолій Гуменчук // Вісн. Кн. палати. – 2020. – № 2. – С. 23–28. – Бібліогр.: 19 назв.  
 3. Зуб, ВМ. Документне забезпечення охорони праці в умовах запровадження інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій: потреба удосконалення / Володимир Зуб // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 5. – С. 28–32 ; № 9. – С. 21–24. – Бібліогр.: 22 назви.  
 4. Зуб, В. М. Документні засади питань охорони праці при здійсненні оцифрування фондів бібліотек України / Володимир Зуб // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 2. – С. 12–15. – Бібліогр.: 17 назв.  
 5. Зуб, В. М. Соціальний захист бібліотечних працівників в умовах комп’ютеризації бібліотечних установ / Володимир Зуб, Михайло Дем’яненко, Світлана Семенченко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 267–277. – Бібліогр.: 13 назв.  
 6. Зуб, В. М. Удосконалення документального забезпечення діяльності служб охорони праці у контексті сучасного розвитку бібліотечних технологій / Володимир Зуб // Бібл. вісн. – 2013. – № 4. – С. 39–46. – Бібліогр.: 18 назв.  
 7. Інноваційні форми фахового зростання бібліотечного персоналу : інформ.-метод. лист : [новіт. форми роботи у підвищ. кваліфікації бібл. працівників] / Нац. б‑ка України для дітей ; [авт.-уклад. Кузілова Т. М.]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 14 с.  
 8. Інструкції з охорони праці в шкільній бібліотеці [Електронний ресурс] // Інструкції для навчальних закладів України : інст. з охорони праці, техніки безпеки і пожеж. безпеки : [сайт] / Андрійчук Микола Васильович. – Електрон. дані. – [Б.м. : б.в., б.р.].  
 9. Комфортна атмосфера в колективі – запорука успіху : метод.– бібліогр. матеріали / Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б‑ка ; [укладач Н. М. Грачова]. – Харків : [ХОУНБ], 2017. – 25 с. – (Сучасна бібліотека). 
 10. Костенко, Л. Матеріальна відповідальність працівників бібліотек крізь призму законодавства / Леся Костенко // Бібліосвіт : інформ. вісн. / Держ. б‑ка України для юнацтва ; [редкол.: Г. Саприкін та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (85). – С. 10–14.
 11. Костирко, Т. М. Компетентності бібліотечного фахівця нового покоління у контексті розвитку маркетингових комунікацій /Т. М. Костирко // Вісн. Одес. нац. ун‑ту : Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун‑т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18) 2017. – С. 305–315. – Бібліогр.: 10 назв.
  У статті викладені підсумки комплексного дослідження, яке було проведено серед 100 бібліотечних фахівців 6 провідних ЗВО м. Миколаєва. Його результати дозволили створити узагальнюючий перелік компетентностей, притаманних бібліотечному фахівцю цифрової епохи. 
 12. Лобузін, І. Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій / Іван Лобузін // Бібл. вісн. – 2019. –  № 6. – С. 18–24. – Бібліогр.: 24 назви. 
 13. Оплата праці бібліотечних працівників закладів загальної середньої освіти [Електронний ресурс]: бібліотекар у штаті закл. заг. серед. освіти: [консультація] // Заробітна плата : [вебсайт]. – Електрон. дані і прогр. – [Б. м. : б. в.]. – 2021. – 20 лип.  
 14. Результати загальнодержавного дослідження „Кадрові ресурси публічних бібліотек України: стан та перспективи розвитку” / [уклад.: Н. Єрмакіна та ін.] // Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформ.-аналіт. бюл. / Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого” ; [уклад.: Н. Єрмакіна та ін. ; наук. ред. Н. Розколупа. – Київ, 2019. – Вип. 50. – С. 3–36.   
 15. Толмач, М. Цифрова компетентність бібліотечних фахівців як чинник діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації / Марина Толмач // Укр. журн. з бібліотекознавства та інформ. наук. – 2022. – Вип. 9. – С. 57–69. – Бібліогр.: с. 65–69.
  Метою дослідження є обґрунтування ролі цифрової компетентності як чинника діяльності бібліотек в умовах цифрової трансформації та необхідність забезпечення розвитку цифрової компетентності при модернізації змісту освітніх програм.
 16. Тривалість щорічної відпустки окремим бібліотекарям закладів середньої освіти [Електронний ресурс] : [консультація] / Упр. соц.-економ. захисту ЦК Профспілки працівників освіти і науки України // Профспілка працівників освіти і науки України : офіц. сайт. – Електрон. дані і програми. – Київ, 2023. – 28 верес.  
 17. Хрущ, С. С. Компетентності бібліотечного фахівця як чинник формування інноваційного медіапростору / Хрущ Світлана Сергіївна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2023. – № 4. – С. 156–164. – Бібліогр.: 22 назви.  

Анонси та оголошення

14.07.2024

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали