НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Формування інформаційних ресурсів бібліотек

Бібліотечно-інформаційні ресурси

 1. Вивчення ресурсів бібліотек України для дітей у задоволенні запитів користувачів на періодичні видання [Електронний ресурс] : (підсумки соціол. дослідж.) / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад. О. Б. Петренко]. – Електрон. дані. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 69 с. – (Бюлетень соціологічної служби ; вип. 36).  
 2. Вивчення ресурсів бібліотек України для дітей у задоволенні запитів користувачів на періодичні видання [Електронний ресурс] : (програма та методика Всеукр. соціол. дослідж.) / Нац. б‑ка України для дітей ; [розроб. програми та методики соціол. дослідж.: О. Б. Петренко, О. О. Обіжисвіт]. – Електрон. дані. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 20 с.  
 3. Кропочева,Н. М. Особливості змісту та технологій висвітлення інформаційних ресурсів мережі освітянських бібліотек в умовах воєнного стану / Наталія Кропочева // Вісн. Кн. палати. – 2023. – № 2. – С. 19–27. – Бібліогр.: 18 назв.
  Розглянуто діяльність бібліотек закладів вищої педагогічної освіти – учасниць мережі освітянських бібліотек МОН і НАПН України в контексті створення, поширення та популяризації інформаційних ресурсів найбільш значущого соціального спрямування в умовах воєнного стану.
  Те саме
  // Бібл. Меркурій. – 2023. – Вип. 1. – С. 132–144. – Бібліогр.: 19 назв.
 4. Масловська, С. Діяльність читальної зали бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у контексті інформаційно-наукового забезпечення потреб бібліотечних фахівців / Світлана Масловська // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 62. – С. 136–150. – Бібліогр.: 10 назв.  
 5. Мацібора, Н. Г. Організація інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки / Н. Г. Мацібора // Шкіл. б‑ка плюс. – 2017. – Верес. (№ 17/18). – С. 15–19. – Бібліогр.: с. 19. 
  У статті розглянуто питання зберігання інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки. Подано інформацію про обладнання приміщення бібліотеки, розміщення фонду, забезпечення відповідних умов збереження документів.
 6. Нова українська книга у фондах спеціалізованих бібліотек для дітей : (програма та методика Всеукр. соціол. дослідження) / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад.: О. Б. Петренко, Н. Й. Дзюба, В. В. Даниленко]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2021. – 13 с. 
 7. Нова українська книга у фондах спеціалізованих бібліотек для дітей : результати Всеукр. моніторингу : аналіт. довідка / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад.: В. В. Даниленко, О. О. Обіжисвіт]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2021. – 24 с.  
 8. Рубан, А. Кабінет бібліотекознавства Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: підсумки 20‑річної діяльності / Алла Рубан // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 62. – С. 175–187. – Бібліогр.: 11 назв.  
 9. Самохіна, Н. Електронні ресурси в умовах інформатизації суспільства: основні поняття, організація, сучасні форми / Наталія Самохіна, Інна Пелюховська // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 62. – С. 297–310. – Бібліогр.: 16назв. 
 10. Спіріна, С. Сучасні форми залучення користувачів до представлення та просування цифрових бібліотечних колекцій / Світлана Спіріна // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 64. – С. 381–391. – Бібліогр.: 25 назв.

Комплектування та облік фондів

 1. Бондар, Л. М. Галузевий інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та шляхи розвитку [Електронний ресурс] : [комплектування фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського] / Людмила Бондар // Наук.-пед. студії : [електрон. наук. журн.] / Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Електрон. дані. – 2019. – Вип. 3.  
 2. Василенко, О. Нормативно-методичне забезпечення системи обліку фонду наукової бібліотеки / Ольга Василенко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 34–52. – Бібліогр.: 16 назв.  
 3. Ілійчук, Л. Електронні підручники для Нової української школи: досвід впровадження та пропозиції / Л. Ілійчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2020. – Вип. 4 (65). – С. 83–89. – Бібліогр.: с. 86–88.  
 4. Посмєтна, О. Методичні аспекти розробки та застосування коефіцієнтів індексації балансової вартості документів бібліотечного фонду при їх вилученні з обліку / Ольга Посмєтна, Тетяна Клочок // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 207–216. – Бібліогр.: 9 назв.  
 5. Посмєтна, О. І. Порядок та методологія застосування коефіцієнтів індексації при вилученні документів бібліотечного фонду з обліку / Посмєтна Ольга Іванівна, Клочок Тетяна Іванівна // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / Нац. б‑ка України ім. В. І.Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 101–106.  
 6. Списання документів у програмі ІРБІС64 [Електронний ресурс] : метод. рек. /Вінниц. нац. мед. ун‑т ім. М. І. Пирогова, Наук. б‑ка ; [уклад.: Бойко Н. В., Шаповалова В. Ю., Головко Н. С. ; ред. Мельник М. І.; відп. за вип. Н. М. Кравчук]. – Електрон. дані. – Вінниця : [б. в.], 2017. – 23 с. – (Серія „На допомогу бібліотечному фахівцю”). 

 Збереження фондів бібліотек

 1. Затока, Л. П. Особливості зберігання документів на традиційних носіях, що зазнали техногенного навантаження / Любов Петрівна Затока, Аліна Анатоліївна Остапенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т рукопису. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 391–402. – Бібліогр.: 9 назв.  
 2. Онищук, М. Система зберігання обов’язкового примірника у провідних країнах світу / Михайло Онищук // Вісн. Кн. палати. – 2023. – № 3. – С. 12–18. – Бібліогр.:  14 назв. 
 3. Погрібна, О. Збереження фондів провідних національних бібліотек світу в умовах цифровізації суспільства / Оксана Погрібна // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 62. – С. 164–174. – Бібліогр.: 13 назв.  
 4. Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах : монографія / [авт. кол.: Любов Петрівна Затока та ін.] ; Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2020. – 123 с.  
 5. Cтабілізація бібліотечних документів: експериментальні дослідження та перспективи впровадження / Л. П. Затока, Н. Б. Баляниця, С. Г. Мозгова, А. Г. Суббота, А. І. Чуєнко, Ю. Б. Письменна // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікал. архів. та бібл. фондів / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т рукопису. – Київ, 2016. – Вип. 20. – С. 488–508. – Бібліогр.: 26 назв. 
 6. Ярута, В. О. Проблеми зберігання бібліотечних фондів / В. О. Ярута, Г. Г. Асєєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. А. А. Соляник. – Харків : ХДАК, 2022. – Вип. 62. – С. 61–71. – Бібліогр.: с. 68–71.
  Узагальнено досвід та розкрито основні проблеми щодо зберігання фондів бібліотек України. Показано, що важливою є проблема зберігання різноманітних бібліотечних фондів (як традиційних, так й нетрадиційних), оскільки всі документи під час неналежного збереження та використання стають непридатними до подальшого вжитку. 

Історико-культурні фонди та колекції

 1. Бондар, М. Українські кириличні стародруки через призму їх наукової каталогізації у XX–XXI ст. / Марія Бондар // Укр. інформ. простір. – 2022. – Вип. 2(10). – С. 232–248. – Бібліогр.: с. 244.
  Досліджено історію науково-бібліографічного опису та різноманіття каталогів українських кириличних стародруків у другій половині XX – перших десятиліттях XXI ст.
 2. Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) : монографія / [авт. кол.: Т. Д. Антонюк та ін. ; відп. ред. Г. І. Ковальчук] ; Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Нац. б‑ка України ім.В. І. Вернадського], 2021. – 613, [1] с.  
 3. Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник. Вип.  Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т книгознавства ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук ; відп. ред. вип.: Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.]. – Київ : [Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського], 2020. – 298, [1] с. 
 4. Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Бондарчук О. Б., Іващенко В. М., Палійчук Р. І., Орищенко І. О., Дроншкевич О. В., Гулак В. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Електрон. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 361 с.  
 5. Рогальчук, Л. Ю. Практичні питання збору відомостей про книжкові пам’ятки в бібліотеках України / Л. Ю. Рогальчук // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: ”Бібліотечні фонди: актуальні питання управління” : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Т. Богуш, О. Зозуля]. – Київ, 2019. – С.108–112. 
 6. Ціборовська-Римарович, І. Стародруки як об’єкт і джерело наукових досліджень: методологічні засади і практичні студії / Ірина Ціборовська-Римарович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б‑ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б‑к и информац. центров. – Киев : [б. и.], 2020. – Вып. 18. – С. 169–197. – Библиогр.: 24 назви.  
 7. Шевченко, М. О. Критерії відбору документів для оцифрування історико-культурної спадщини України / М. О. Шевченко // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соц. комунікації: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2019. – Вип. 54. – С. 73–81. – Бібліогр.: с. 79–81. 

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали