НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Формування інформаційних ресурсів бібліотек

Бібліотечно-інформаційні ресурси

 1. Вивчення ресурсів бібліотек України для дітей у задоволенні запитів користувачів на періодичні видання [Електронний ресурс] : (підсумки соціол. дослідж.) / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад. О. Б. Петренко]. – Електрон. дані. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 69 с. – (Бюлетень соціологічної служби ; вип. 36).  
 2. Вивчення ресурсів бібліотек України для дітей у задоволенні запитів користувачів на періодичні видання [Електронний ресурс] : (програма та методика Всеукр. соціол. дослідж.) / Нац. б‑ка України для дітей ; [розроб. програми та методики соціол. дослідж.: О. Б. Петренко, О. О. Обіжисвіт]. – Електрон. дані. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2020. – 20 с.  
 3. Кропочева,Н. М. Особливості змісту та технологій висвітлення інформаційних ресурсів мережі освітянських бібліотек в умовах воєнного стану / Наталія Кропочева // Вісн. Кн. палати. – 2023. – № 2. – С. 19–27. – Бібліогр.: 18 назв.
  Розглянуто діяльність бібліотек закладів вищої педагогічної освіти – учасниць мережі освітянських бібліотек МОН і НАПН України в контексті створення, поширення та популяризації інформаційних ресурсів найбільш значущого соціального спрямування в умовах воєнного стану.
  Те саме
  // Бібл. Меркурій. – 2023. – Вип. 1. – С. 132–144. – Бібліогр.: 19 назв.
 4. Масловська, С. Діяльність читальної зали бібліотекознавчої літератури Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у контексті інформаційно-наукового забезпечення потреб бібліотечних фахівців / Світлана Масловська // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 62. – С. 136–150. – Бібліогр.: 10 назв.  
 5. Мацібора, Н. Г. Організація інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки / Н. Г. Мацібора // Шкіл. б‑ка плюс. – 2017. – Верес. (№ 17/18). – С. 15–19. – Бібліогр.: с. 19. 
  У статті розглянуто питання зберігання інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки. Подано інформацію про обладнання приміщення бібліотеки, розміщення фонду, забезпечення відповідних умов збереження документів.
 6. Нова українська книга у фондах спеціалізованих бібліотек для дітей : (програма та методика Всеукр. соціол. дослідження) / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад.: О. Б. Петренко, Н. Й. Дзюба, В. В. Даниленко]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2021. – 13 с. 
 7. Нова українська книга у фондах спеціалізованих бібліотек для дітей : результати Всеукр. моніторингу : аналіт. довідка / Нац. б‑ка України для дітей ; [уклад.: В. В. Даниленко, О. О. Обіжисвіт]. – Київ : [Нац. б‑ка України для дітей], 2021. – 24 с.  
 8. Рубан, А. Кабінет бібліотекознавства Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: підсумки 20‑річної діяльності / Алла Рубан // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 62. – С. 175–187. – Бібліогр.: 11 назв.  
 9. Самохіна, Н. Електронні ресурси в умовах інформатизації суспільства: основні поняття, організація, сучасні форми / Наталія Самохіна, Інна Пелюховська // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 62. – С. 297–310. – Бібліогр.: 16назв. 
 10. Спіріна, С. Сучасні форми залучення користувачів до представлення та просування цифрових бібліотечних колекцій / Світлана Спіріна // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 64. – С. 381–391. – Бібліогр.: 25 назв.

Комплектування та облік фондів

 1. Бондар, Л. М. Галузевий інформаційний ресурс Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: стан та шляхи розвитку [Електронний ресурс] : [комплектування фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського] / Людмила Бондар // Наук.-пед. студії : [електрон. наук. журн.] / Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Електрон. дані. – 2019. – Вип. 3.  
 2. Василенко, О. Нормативно-методичне забезпечення системи обліку фонду наукової бібліотеки / Ольга Василенко // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 34–52. – Бібліогр.: 16 назв.  
 3. Ілійчук, Л. Електронні підручники для Нової української школи: досвід впровадження та пропозиції / Л. Ілійчук // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. – 2020. – Вип. 4 (65). – С. 83–89. – Бібліогр.: с. 86–88.  
 4. Посмєтна, О. Методичні аспекти розробки та застосування коефіцієнтів індексації балансової вартості документів бібліотечного фонду при їх вилученні з обліку / Ольга Посмєтна, Тетяна Клочок // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – Вип. 56: Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 207–216. – Бібліогр.: 9 назв.  
 5. Посмєтна, О. І. Порядок та методологія застосування коефіцієнтів індексації при вилученні документів бібліотечного фонду з обліку / Посмєтна Ольга Іванівна, Клочок Тетяна Іванівна // Бібліотека. Наука. Комунікація : 100-річчя Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6–8 листоп. 2018 р.) / Нац. б‑ка України ім. В. І.Вернадського [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 101–106.  
 6. Списання документів у програмі ІРБІС64 [Електронний ресурс] : метод. рек. /Вінниц. нац. мед. ун‑т ім. М. І. Пирогова, Наук. б‑ка ; [уклад.: Бойко Н. В., Шаповалова В. Ю., Головко Н. С. ; ред. Мельник М. І.; відп. за вип. Н. М. Кравчук]. – Електрон. дані. – Вінниця : [б. в.], 2017. – 23 с. – (Серія „На допомогу бібліотечному фахівцю”). 

 Збереження фондів бібліотек

 1. Затока, Л. П. Особливості зберігання документів на традиційних носіях, що зазнали техногенного навантаження / Любов Петрівна Затока, Аліна Анатоліївна Остапенко // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т рукопису. – Київ, 2020. – Вип. 26. – С. 391–402. – Бібліогр.: 9 назв.  
 2. Онищук, М. Система зберігання обов’язкового примірника у провідних країнах світу / Михайло Онищук // Вісн. Кн. палати. – 2023. – № 3. – С. 12–18. – Бібліогр.:  14 назв. 
 3. Погрібна, О. Збереження фондів провідних національних бібліотек світу в умовах цифровізації суспільства / Оксана Погрібна // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – Вип. 62. – С. 164–174. – Бібліогр.: 13 назв.  
 4. Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах : монографія / [авт. кол.: Любов Петрівна Затока та ін.] ; Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [НБУВ], 2020. – 123 с.  
 5. Cтабілізація бібліотечних документів: експериментальні дослідження та перспективи впровадження / Л. П. Затока, Н. Б. Баляниця, С. Г. Мозгова, А. Г. Суббота, А. І. Чуєнко, Ю. Б. Письменна // Рукописна та книжкова спадщина України : археогр. дослідж. унікал. архів. та бібл. фондів / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т рукопису. – Київ, 2016. – Вип. 20. – С. 488–508. – Бібліогр.: 26 назв. 
 6. Ярута, В. О. Проблеми зберігання бібліотечних фондів / В. О. Ярута, Г. Г. Асєєв // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури ; за заг. ред. А. А. Соляник. – Харків : ХДАК, 2022. – Вип. 62. – С. 61–71. – Бібліогр.: с. 68–71.
  Узагальнено досвід та розкрито основні проблеми щодо зберігання фондів бібліотек України. Показано, що важливою є проблема зберігання різноманітних бібліотечних фондів (як традиційних, так й нетрадиційних), оскільки всі документи під час неналежного збереження та використання стають непридатними до подальшого вжитку. 

Історико-культурні фонди та колекції

 1. Бондар, М. Українські кириличні стародруки через призму їх наукової каталогізації у XX–XXI ст. / Марія Бондар // Укр. інформ. простір. – 2022. – Вип. 2(10). – С. 232–248. – Бібліогр.: с. 244.
  Досліджено історію науково-бібліографічного опису та різноманіття каталогів українських кириличних стародруків у другій половині XX – перших десятиліттях XXI ст.
 2. Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) : монографія / [авт. кол.: Т. Д. Антонюк та ін. ; відп. ред. Г. І. Ковальчук] ; Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [Нац. б‑ка України ім.В. І. Вернадського], 2021. – 613, [1] с.  
 3. Історичні бібліотечні зібрання та колекції у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : довідник. Вип.  Історичні бібліотеки державних навчальних установ Києва / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського, Ін‑т книгознавства ; [наук. ред. Г. І. Ковальчук ; відп. ред. вип.: Т. Є. Мяскова, О. В. Заєць ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.]. – Київ : [Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського], 2020. – 298, [1] с. 
 4. Періодичні видання 1917–1945 рр. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : каталог / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Бондарчук О. Б., Іващенко В. М., Палійчук Р. І., Орищенко І. О., Дроншкевич О. В., Гулак В. М. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Електрон. дані. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 361 с.  
 5. Рогальчук, Л. Ю. Практичні питання збору відомостей про книжкові пам’ятки в бібліотеках України / Л. Ю. Рогальчук // Бібліотека і книга в контексті часу : тема року: ”Бібліотечні фонди: актуальні питання управління” : зб. матеріалів XII Всеукр. наук.-практ. конф. / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад.: Т. Богуш, О. Зозуля]. – Київ, 2019. – С.108–112. 
 6. Ціборовська-Римарович, І. Стародруки як об’єкт і джерело наукових досліджень: методологічні засади і практичні студії / Ірина Ціборовська-Римарович // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / Нац. акад. наук Украины, Нац. б‑ка Украины им. В. И. Вернадского, Междунар. ассоц. акад. наук, Совет директоров науч. б‑к и информац. центров. – Киев : [б. и.], 2020. – Вып. 18. – С. 169–197. – Библиогр.: 24 назви.  
 7. Шевченко, М. О. Критерії відбору документів для оцифрування історико-культурної спадщини України / М. О. Шевченко // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соц. комунікації: зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2019. – Вип. 54. – С. 73–81. – Бібліогр.: с. 79–81. 

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали