НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду


Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації суспільства: реалії й майбутнє освіти, педагогіки і психології

image

Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації суспільства: реалії й майбутнє освіти, педагогіки і психології (до Всеукраїнського фестивалю науки) : зб. матеріалів (тез доповідей) круглого столу відділу наук. інформ.-аналіт. супроводу освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [ред. кол.: М. Л. Ростока (голова, упоряд.) ; Я. В. Пилипчук, Т. С. Бондаренко, Т. В. Симоненко, Т. І. Годецька, Ю. А. Кравченко, О. В. Углова]. - Вінниця : ТВОРИ, 2024. - 92 с. - DOI: https://doi.org/10.33407/lib.NAES.741308.

ISBN 978-966-949-460-3 ORCID: 0009-0008-7742-7906

Збірник матеріалів (тез доповідей) круглого столу «Науково-методичні засади інформаційно-аналітичного супроводу цифрової трансформації суспільства: реалії й майбутнє освіти, педагогіки і психології» присвячено Всеукраїнському фестивалю науки, що відбувся 15 травня 2024 року в змішаному форматі, містить тези доповідей учасників та основні організаційні документи заходу. Тематику публікацій розміщено за розділами відповідно до зазначених у програмі напрямів. Круглий стіл має трансдисциплінарний характер, тобто є інтеграційним, єднає науковців, освітян-практиків, бібліотечних працівників, здобувачів наукових ступенів та здобувачів вищої освіти з різних регіонів України з різних закладів освіти й наукових інституцій НАПН України: Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти НАПН України», Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та ін. У наукових працях відображено актуальні проблеми розвитку процесів цифрової трансформації освіти, педагогіки і психології, розкрито основні ідеї, проміжні та кінцеві результати наукових досліджень учасників круглого столу, що сприятиме активному обміну досвідом й застосуванню позитивних результатів презентованих досліджень у системі освіти України.

У збірнику висвітлено поточні результати планових прикладних наукових досліджень відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, таких як «Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід» (2023–2025, аналітико-синтетичний етап), «Інформаційно-аналітичний супровід психологічної науки у воєнний і повоєнний періоди» (2024–2025, теоретико-аналітичний етап).

Матеріали круглого столу можуть бути корисними для здобувачів наукової освіти та наукових ступенів і вчених звань, науковців, наукових працівників і викладачів освітніх закладів різного рівня організації, здобувачів вищої освіти та всіх тих, хто цікавиться проблематикою цифрових процесів у науково-освітньому просторі. За порушення норм академічної доброчесності й етичних вимог до подання результатів наукових досліджень, за релевантність і достовірність змісту та поданих інформаційних даних у тезах доповідей на засадах чинного законодавства відповідальність несуть автори тез доповідей.


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали