НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографічні ресурси. Інформаційно-бібліографічна діяльність

  1. Добко, Т. В. Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи / Т. В. Добко, Л. О. Пономаренко // Шкіл. б‑ка плюс. – 2021. – Берез. (№ 5/6). – С. 13–22. – Бібліогр.: с. 21–22. – Уперше опубліковано: Науково-педагогічні студії : наук. журн. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – 2020. – Вип. 4. 
  2. Кононенко, В. О. Україна бібліографічна (огляд бібліографічних видань за 2017–2019 рр.) / В. О. Кононенко // Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів, 22–23 жовт. 2019 р. / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В. Кононенко]. – Київ, 2019. – С. 7–18.  
  3. Професійний інформаційний пошук в Інтернет для працівників бібліотек: метод. рек. / Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б‑ка ; [укладач В. С. Ручка]. – Харків : [ХОУНБ], 2018. – 12 с.    
  4. Стиль американської психологічної асоціації (APA style) : метод. рек. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова, Наук. б‑ка ; [уклад.: Левченко Юрій Іванович, Стеблина Людмила Михайлівна ; наук. ред. Ніжинська Тетяна Євгенівна]. – Київ : Вид‑во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – 50 с. – Бібліогр.: с. 48–49.  
  5. Тур, О. М. Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style / О. М. Тур // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соц. комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2017. – Вип. 50. – С. 225–234. – Бібліогр.: 11 назв. 
    Проаналізовано нормативні документи, які регламентують укладання списків використаних джерел, а також рекомендовані для їх оформлення стилі. Детально описано базові формати викладу інформації щодо використаної літератури в IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
  6. Укладання реферативного огляду [Електронний ресурс]: метод. рек. / уклад. Т. Ф. Букшина // Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ, 2016. – Вип. 4: 2014–2016 рр. – С. 605–618. – Бібліогр.: 7 назв.   

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали