НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографічні ресурси. Інформаційно-бібліографічна діяльність

  1. Добко, Т. В. Національна бібліографія України: здобутки, проблеми, перспективи / Т. В. Добко, Л. О. Пономаренко // Шкіл. б‑ка плюс. – 2021. – Берез. (№ 5/6). – С. 13–22. – Бібліогр.: с. 21–22. – Уперше опубліковано: Науково-педагогічні студії : наук. журн. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – 2020. – Вип. 4. 
  2. Кононенко, В. О. Україна бібліографічна (огляд бібліографічних видань за 2017–2019 рр.) / В. О. Кононенко // Основні напрями бібліографічної роботи: теорія і практика : матеріали семінару для бібліографів, 22–23 жовт. 2019 р. / М‑во культури України, Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого ; [уклад. В. Кононенко]. – Київ, 2019. – С. 7–18.  
  3. Професійний інформаційний пошук в Інтернет для працівників бібліотек: метод. рек. / Упр. культури і туризму Харків. облдержадмін., Харків. обл. універс. наук. б‑ка ; [укладач В. С. Ручка]. – Харків : [ХОУНБ], 2018. – 12 с.    
  4. Стиль американської психологічної асоціації (APA style) : метод. рек. / Нац. пед. ун‑т ім. М. П. Драгоманова, Наук. б‑ка ; [уклад.: Левченко Юрій Іванович, Стеблина Людмила Михайлівна ; наук. ред. Ніжинська Тетяна Євгенівна]. – Київ : Вид‑во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2020. – 50 с. – Бібліогр.: с. 48–49.  
  5. Тур, О. М. Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style / О. М. Тур // Вісн. Харків. держ. акад. культури. Серія: Соц. комунікації : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2017. – Вип. 50. – С. 225–234. – Бібліогр.: 11 назв. 
    Проаналізовано нормативні документи, які регламентують укладання списків використаних джерел, а також рекомендовані для їх оформлення стилі. Детально описано базові формати викладу інформації щодо використаної літератури в IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style.
  6. Укладання реферативного огляду [Електронний ресурс]: метод. рек. / уклад. Т. Ф. Букшина // Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України : [практ. посіб.] / НАПН України, Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: І. І. Хемчян, А. І. Рубан ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Електрон. текст. і граф. дані. – Київ, 2016. – Вип. 4: 2014–2016 рр. – С. 605–618. – Бібліогр.: 7 назв.   

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали