НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Березівська Лариса Дмитрівна

Посада: директор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук (2009)
Вчене звання: професор (2011), член-кореспондент НАПН України (2016)
Галузь: загальна педагогіка та історія педагогіки
Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України (2015)
Телефон: 380 (44) 467-22-14
E-mail:dnpb@i.ua

Google Академія   Електронний архів НАПН України

Народилася

м. Переяслав-Хмельницький Київської області.
Українка. Громадянка України.

Освіта

Київський університет імені Тараса Шевченка (1987), історик; аспірант Інституту педагогіки АПН України (1996–1998); кандидатська дисертація “Проблеми освіти та виховання в діяльності київських просвітницьких товариств (друга половина XIX – початок XX ст.)” (1998); докторант Інституту педагогіки АПН України (2004–2008); докторська дисертація “Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ ст.” (2009) (автореферат дисертації: https://lib.iitta.gov.ua/9899/).

Трудова діяльність

1987–1995 рр. – учитель історії Петропавлівсько-Борщагівської середньої школи Києво-Святошинського району Київської обл.;

1995–1996 рр. – науковий співробітник лабораторії впровадження педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України;

1996–1998 рр. – аспірант Інституту педагогіки АПН України;

1998–2000 рр. – науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2000–2003 рр. – завідувач лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2003–2004 рр. – вчений секретар Інституту педагогіки АПН України;

2004–2008 – докторант Інституту педагогіки АПН України;

2008 (10.01) – 2009 рр. провідний науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки АПН України;

2009 (01.11) – 2011 рр. – головний науковий співробітник лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України;

2011 (01.11) – 2014 рр. – вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України;

з 22.10.2014 р. –  обіймає посаду в. о. директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;

22.01.2015 р. – затверджена Президією НАПН України на посаді директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського;

Авторка (співавторка)

Понад 400 наукових праць із проблем методології історико-педагогічної науки; історії державної освітньої політики, реформування шкільної освіти, розвитку громадсько-педагогічного руху в Україні, диференційованого підходу до організації педагогічного процесу в історії української школи в ХІХ – на початку ХХІ ст.; педагогічного джерелознавства, біографіки, сухомлиністики, інформаційної діяльності, зокрема низки монографій і посібників для закладів вищої освіти, а саме: «Освітньо-виховна діяльність київських просвітницьких товариств (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) (1999)» https://lib.iitta.gov.ua/731254/, «Реформування шкільної освіти в Україні в ХХ столітті» (2008) https://lib.iitta.gov.ua/731185/, «Маловідомі першоджерела української педагогіки (середина ХІХ – поч. ХХ ст.)» (2003, у співавторстві), «Українська педагогіка в персоналіях» (2005, у співавторстві); «Чепіга (Зеленкевич) Я. Ф.: вибрані педагогічні твори» (2006) https://lib.iitta.gov.ua/719783/; «Нариси з історії новаторських навчальних закладів України (ХХ ст.) : навчальний посібник» (2010, у співавторстві); «Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (2011) https://lib.iitta.gov.ua/9770/; «Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія» (2013, у співавторстві) http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/2362; «Освітні реформи : місія, дійсність, рефлексія : монографія» (2013, у співавторстві) http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/711911; «Trends and Prospects of the Education System and Educators’ Professional Training Development : collective monograph» / eds. Mariia Oliinyk, Otilia Clipa, Malgorzata Stawiak-Ososinska ; auths.: Babiuk Tetiana, Balas Evelina … Larysa Berezivska et ale (2020, у співавторстві)  https://www.amazon.com/Prospects-Education-Educators-Professional-Development-ebook/dp/B092QX827P ; http://lib.iitta.gov.ua/725328/; «Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні : монографія» / НАПН України ; редкол.: В. Г. Кремень (голова), В. І. Луговий (заст. голови), О. М. Топузов (заст. голови) та ін. ; за заг. ред. В. Г. Кременя (2021, співавторстві) https://doi.org/10.37472/NAES-2021-ua ; Information and library provision of education /  [Berezivska L. D., Lobanovska I. H., Ponomarenko L.O. [et al.] // National Report on the State and Prospects of Education Development in Ukraine : a monograph / National Academy of Educational Sciences of Ukraine ; [Editorial Board: V. H. Kremen (Head), V. I. Lugovyi (Deputy Head), O. M. Topuzov (Deputy Head), etc.] ; edited by V.H. Kremen (2021, у співавторстві)  https://doi.org/10.37472/NAES-2021-en ; «Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х — 80‑ті рр. ХХ ст.)» (2017, у співавторстві) (https://tinyurl.com/38s6panc), «Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017): хрестоматія» (2019); низки бібліографічних покажчиків: «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки НАПН України» (2016, у співавторстві) (https://tinyurl.com/2dcyzy8n), «Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» (2018, у співавторстві) (https://lib.iitta.gov.ua/711113/), «Реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства» (2019, у співавторстві), Антологія текстів з реформування змісту загальної середньої освіти в Україні (1991–2017) (2022, у співавторстві): https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=31688; співавтор Концепції профільного навчання (2003), Енциклопедії освіти (2008, 2021) (https://lib.iitta.gov.ua/732667/, https://lib.iitta.gov.ua/732669/, https://lib.iitta.gov.ua/732670/, https://lib.iitta.gov.ua/732672/, https://lib.iitta.gov.ua/732673/, https://lib.iitta.gov.ua/732675/, https://lib.iitta.gov.ua/732676/, https://lib.iitta.gov.ua/732679/ та ін. Член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту педагогіки НАПН України, спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій Київського університету імені Бориса Грінченка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Голова редакційних колегій періодичних видань: «Науково-педагогічні студії» (http://npstudies.dnpb.gov.ua/), збірника тез звітної науково-практичної конференції ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського «Інформаційне забезпечення педагогічної науки та освітньої практики України», збірника тез науково-методологічного семінару з історії освіти; член редакційної колегії журналу «Педагогічний дискурс: теорія і практика», наукового збірника «Історико-педагогічний альманах» та ін.

Нагороджена:

Почесною грамотою МОН України (2001), знаком «Відмінник освіти України» (2002), Почесною грамотою Інституту педагогіки АПН України (2003), Грамотою Верховної Ради України (2004), Дипломом ІІ ступеня АПН України як переможець конкурсу в 2004 р. на найкращу роботу в номінації науково-методичних робіт для вчителів, викладачів (2004), Почесною грамотою АПН України (2007), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2010), Медаллю М. П. Драгоманова (2013), Почесною грамотою НАПН України (2014), Дипломом ІІ ступеня НАПН України за монографію «Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) : монографія» (2013, у співавторстві) (2014), медаллю «Академік М. Д. Ярмаченко» (2015), Почесною грамотою Інституту педагогіки НАПН України (2015), Почесною грамотою Української асоціації Василя Сухомлинського (2015), медаллю «Незалежність України» (2016), Дипломом І ступеня НАПН України за науково-допоміжний покажчик «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних  наук України (1994–2014)» (2017), Подякою Науково-дослідного інституту українознавства за підтримку в проведенні Х Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та сприяння національно-патріотичному вихованню й залученню учнівської молоді до пізнання України (2016, 2017), Грамотою Президії Національної академії наук України, Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (2017), Почесною відзнакою Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди «Медаль Григорія Сковороди» (2017), Почесною грамотою Верховної Ради України (2017), Подякою НАПН України (2018), нагрудним знаком МОН України «Василь Сухомлинський» (2018), Подякою Київського університету імені Бориса Грінченка (2018), медаллю НАПН України «Ушинський К. Д.» (2019), Почесною грамотою Національної академії аграрних наук України (2019), Почесною грамотою Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (2019), медаллю НАПН України «Леся Українка» (2020); Дипломом І ступеня за «Енциклопедію освіти» як члена редакційної колегії видання і автора статей за результатами конкурсу НАПН України на найкращі наукові роботи, створені в 2021 р., у номінації «Краща енциклопедія, словник, довідник» (2021); Дипломом НАПН України та ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України «За активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес» за результатами міжнародної виставки «Освіта та кар’єра – 2021» (2021), Нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2023), дипломом Президії НАПН України І ступеня як співавтора хрестоматії «Антологія текстів з реформування змісту загальної середньої освіти в Україні (1991–2017)» (2023), дипломом Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра-2023» за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес (2023).


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали