НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики

Профіль в Google Scholar

Відділ педагогічного джерелознавства та біографістики створено в 2015 р. (2016–2019 рр. – відділ історії освіти) за ініціативи директора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Лариси Дмитрівни Березівської.

До структури відділу входять:

 • сектор сухомлиністики;
 • сектор рідкісних видань;
 • читальний зал Фонду В. О. Сухомлинського.

Сектор сухомлиністики, метою якого є системне й ґрунтовне вивчення, популяризація творчої спадщини та діяльності видатного українського педагога В. О. Сухомлинського, створено у 2016 р. вперше в Україні.

Мета діяльності відділу

Метою діяльності відділу є проведення наукових досліджень із питань історії освіти, педагогічного джерелознавства й біографістики, педагогічної бібліографії; інформаційне забезпечення наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки, історії освіти/педагогіки.

Напрями діяльності відділу
 1. Науково-дослідна робота.
 2. Науково-організаційна робота.
 3. Науково-інформаційна робота.
 4. Культурно-освітня робота.
Основні завдання відділу
 • Наукова робота в галузі історії освіти на базі широкого кола джерел, зокрема з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
 • Вивчення та вдосконалення наукових методів джерелознавства; аналітичне дослідження окремих джерел або їх комплексів.
 • Розроблення теоретичних основ педагогічної бібліографії та педагогічної біографістики як джерельної бази історії освіти.
 • Проведення біографічних досліджень, збирання, наукове опрацювання біографічних і бібліографічних матеріалів про життя та діяльність педагогів-освітян України (минулого й сьогодення).
 • Бібліографічне забезпечення розвитку науки: підготовка та видання науководопоміжної, рекомендаційної, персональної бібліографічної продукції з педагогіки, історії освіти; бібліографічне обслуговування науковців галузі, інших профільних спеціалістів України з метою освіти та самоосвіти в традиційній і електронній формах.
 • Дослідження спадщини видатного українського педагогагуманіста В. О. Сухомлинського (сектор сухомлиністики), яка є органічним складником розвитку сучасної освіти й педагогіки в Україні.
 • Вивчення, узагальнення й упровадження в роботу відділу досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних бібліотек, наукових установ, вищих закладів освіти з питань джерелознавства, бібліографії та біографістики, сухомлиністики.
СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Березівська Лариса Дмитрівна  
Посада
: головний науковий співробітник
Науковий ступінь: членкореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений діяч науки й техніки України
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, зокрема реформування шкільної освіти, методологія історикопедагогічних досліджень, педагогічне джерелознавство, бібліографія, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Гавриленко Тетяна Леонідівна
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: доцент
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, методологія історико-педагогічних досліджень, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Деревянко Тетяна Михайлівна
Посада
:  науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Дурдас Алла Петрівна
Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія української та зарубіжної освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Павленко Тетяна Степанівна
Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Середа Христина Володимирівна
Посада: молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Сектор сухомлиністики

Сухомлинська Ольга Василівна  
Посада
: головний науковий співробітник
Науковий ступінь: дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук
Вчене звання: професор
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, методологія історикопедагогічних досліджень, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Міхно Олександр Петрович
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: старший науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Мушка Іван Васильович
Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Сухомлинська Леся Віталіївна   
Посада
: науковий співробітник
Наукові інтереси: історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Чала Наталія Володимирівна
Посада
: молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: біографістика, сухомлиністика, історія освіти
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Сектор рідкісних видань

Василенко Світлана Борисівна
Посада: молодший науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Демида Євгенія Федорівна
Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Дяченко Людмила Миколаївна
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Наукові інтереси: педагогіка, історія української та зарубіжної освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Тарнавська Сніжана Вікторівна
Посада
: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Наукові інтереси: історія освіти/педагогіки, педагогічне джерелознавство, біографістика, наукова бібліографія
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Хопта Світлана Михайлівна
Посада: старший науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Наукові інтереси: педагогіка, історія освіти, педагогічне джерелознавство, біографістика, сухомлиністика
Google Академія   Електронна бібліотека НАПН України

Наукові дослідження
 • «Відображення розвитку національної освіти та педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях» (2017–2019), науковий керівник дослідження – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України О. В. Сухомлинська.
 • «Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії» (2020–2022), науковий керівник дослідження – доктор педагогічних наук, професор, членкореспондент НАПН України Л. Д. Березівська.
Основні праці
 1. Лариса Дмитрівна Березівська: історик, педагог, бібліотекознавець : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Вербова В. В., Горбенко Н. А., Страйгородська Л. І. ; наук. ред. Добко Т. В.]. – Київ, 2020. – 165 с. – (Серія «Ювіляри НАПН України» ; вип. 35).
 2. Завантажити: Антологія текстів з реформування освіти в Україні: програми, концепції, проекти (1991–2017)
  : хрестоматія / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д., Гавриленко Т. Л. та ін. ; наук. ред.: Сухомлинська О. В., Березівська Л. Д.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 526 с.
  Завантажено: 55, размер: 4.6 MB, дата: 30.Тра.2019
 3. Березівська Л.Д. Реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Л. Д. Березівська ; НАПН України, Відня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – 251 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/Berezivska_L.D._Reforming_general_secondary_education_2019.pdf.
 4. Національно-патріотичне виховання в Україні: наук.допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт. вступ. ст.: Бех І. Д., Журба К. О. ;  упоряд.: Страйгородська Л. І., Пономаренко Л. О., Тарнавська С. В. та ін. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 368 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/07/National
  _patriotic_education_2019.pdf
  .
 5. Василь Олександрович Сухомлинський: до 100річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська та ін. ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 c.− (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12). – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_ 2018.pdf.
 6. Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007–2014) : наук.допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім.В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Страйгородська Л. І., Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. та ін. ; наук. консультант Гавриш Н. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Страйгородська Л. І.]. – Київ, 2016. – 364 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Doshk_osvita-2_2016-.pdf.
 7. Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014): [наук.доп. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.пед. бка України ім. В. О. Сухомлинського, Інт педагогіки НАПН України ; [уклад.: Л. Д. Березівська, Т. Л. Гавриленко, Л. М. Заліток … О. С. Покусова та ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, О. М. Топузов]. – Київ : Інт педагогіки НАПН України, 2016. – 452 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/05/specializovani_2016.pdf.
 8. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2012–2013 рр.: наук.допом. бібліогр. покажч. Вип. 3 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Філімонова Т. В., Хопта С. М. та ін. ; наук. ред. Березівська Л. Д. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – Київ, 2015. – 341 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/idex_1_8.pdf.
 9. Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2016 рік /НАПН України, Держ. наук.пед. бка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 214 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/idex_4_1.pdf.
 10. Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання: наук.допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О. та ін. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. – Київ, 2015. – 377 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/idex_1_18.pdf.
Збірники матеріалів наукових заходів
 1. Завантажити: Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій
  : зб.   матеріалів V Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 21 жовт. 2020 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та ін. ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. – Київ : ДНПБ, 2020. – 47 с.
  Завантажено: 17, размер: 1019.6 KB, дата: 27.Лис.2020
 2. Завантажити: Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні
  : зб. матеріалів  наук.-методол. семінару з історії освіти, 23 жовт. 2019 р. / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 32 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
  Завантажено: 26, размер: 635.2 KB, дата: 02.Гру.2019
 3. Завантажити: Форми репрезентації джерел з історії освіти (до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського)
  : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару, 15 трав. 2019 р. / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 89 с.
  Завантажено: 92, размер: 1.0 MB, дата: 02.Лип.2019
 4. Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри: зб. матеріалів  наук.методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – 32 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/12/Historiography_as_important_component_of_research_2018.pdf.
 5. Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017): зб. матеріалів  Всеукраїн. наук.практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2018. – 66 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sources_and_historiography_transformational_processes_2018.pdf.
 6. Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень : зб. матеріалів наук.методолог. семінару / ДНПБ України ім.В. О. Сухомлинського [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В., Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В.; літ. ред. Деревянко Т. М.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – 28 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/organization _and_conducting_researches.2017.pdf.
 7. Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. семінару / ДНПБ України ім.В. О. Сухомлинського [та ін. ; редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Страйгородська Л. І. ; літ. ред. Мося́ І. А.]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2017. – 103 с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2017/09/Development_of_education_thesis_2017.pdf.
 8. Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. семінару /ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Зозуля С. М., Філімонова Т. В. ; літ. ред. РедькоШпак Л. В. ; рецензенти: Сухомлинська О. В., Коляда Н. М.] – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2016. – 60с. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/08/ЗБІРНИК-ОСТАТОЧНИЙ.pdf.
Основні заходи
 1. Круглий стіл «Фотографії як джерело розкриття діяльності школи в Павлиші: про що говорять давні світлини» (20.11.2019). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/21768-2/
 2. Науково-методологічний семінар з історії освіти «Регіональні виміри розвитку освітнього простору в Україні» (23.10.2019). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/21535-2/
 3. Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти» (15.05.2019). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/20233-2/
 4. Круглий стіл «Василь Сухомлинський у літературі та мистецтві» (18.04.2019). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/20147-2/
 5. Презентація біобібліографічного покажчика «Василь Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження» (24.10.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/17152-2/
 6. Науковометодологічний семінар «Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри» (23.10.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/18860-2/
 7. Круглий стіл «Серце віддаю дітям» (до 50річчя виходу книги) (13.09.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/18319-2/
 8. Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)» (16.05.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/17561-2/
 9. Круглий стіл «Сухомлинському пишуть» (епістолярна спадщина педагога) (16.04.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/17340-2/
 10. Науковопрактичний семінар «Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля» (до 100річчя з дня народження) (30.03.2018). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/17152-2/
 11. Науковометодологічний семінар з історії освіти «Сучасні вимоги до організації та проведення історико-педагогічних досліджень» (25.10.2017). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/15183-2/
 12. Круглий стіл «Василь Сухомлинський «Трудные судьбы»: читаємо разом» (до 50річчя публікації книги) (25.09.2017). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/круглі-столи/14646-2/
 13. Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» (17.05.2017). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/13309-2/
 14. Науковометодологічний семінар із історії освіти (30.03.2017). https://dnpb.gov.ua/ua/наукові-заходи/семінари/12986-2/
 15. Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Українські педагоги про національно-патріотичне виховання» (18.05.2016). https://dnpb.gov.ua/ua/?events=українські-педагоги-про-національн
ПРО НАС
 1. Березівська Л. Д. Вибір міжнародної спільноти – історія педагогіки / Л. Д. Березівська // Освіта і суспільство. – 2019. – Черв. (№ 6). –С. 4.
 2. Березівська Л. Д. Відділ історії освіти / Л. Д. Березівська, С. В. Тарнавська // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського: здобутки та перспективи (2015–2019) : [інформаційний довідник] / НАПН України, Держ. наук.пед. бка України ім. В. О. Сухомлинського ; [наук. ред. Л. Д. Березівська ; авт. кол.: Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська, С. М. Кравченко та ін.]. – Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. – С. 20–22. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/09/handbook_DNPB_2015-2019.pdf.
 3. Березівська Л. Д. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач сухомлиністики в інформаційному просторі України / Л. Д. Березівська // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки : [зб. наук. пр.] / Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 171. – С. 28–34. – URL: http://lib.iitta.gov.ua/712109/1/Інтегратор
  %20і%20поширювач%20сухомлиністики.pdf
  .
 4. Березівська Л. Д. Діяльність Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (1999–2019): здобутки та перспективи розвитку / Л. Д. Березівська //Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20річчя Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : зб. матеріалів Міжнарод. наук.практ. конференції / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Лапаєнко С. В. та ін.]. – Київ, 2019. – С. 6–12. – URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2019/12/abstracts_collection_2019.pdf.
 5. Березівська Л. Д. Діяльність наукової бібліотеки в Рік Сухомлинського / Л. Д. Березівська // Освіта і суспільство. – 2019. – Берез. (№ 3). – С. 12.
 6. Березівська Л. Д. Про наукову і науково-організаційну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського за 2015–2019 рр. та перспективи її розвитку / Л. Д. Березівська // Вісник Національної академії педагогічних наук України / НАПН України. – Київ, 2019. – № 1. – URL: http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/9/8.
 7. Березівська Л. Д. Сучасна бібліотека : (інтерв’ю газеті «Освіта і суспільство») / Л. Д. Березівська // Освіта і суспільство. – 2019. – № 9. – С. 6–7. – URL: https://lib.iitta.gov.ua/717625/1/Berezivska.pdf.
 8. Гавриленко Т. Л. Всеукраїнській науковопрактичний семінар «Розвиток освіти в добу Української революції (19171921)» (до 100річчя Української революції) /Т. Л. Гавриленко // Науковопедагогічні студії / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 111–116. – URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=17119.
 9. Гавриленко Т. Л. Науковометодологічний семінар з історії освіти / Т. Л. Гавриленко //Рідна школа. – 2017. – № 5/6. – С. 78–79.
 10. Гавриленко Т. Л. Організація науково-методологічних семінарів з історії освіти як напрям діяльності відділу історії освіти Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського /Т. Л. Гавриленко // Науковопедагогічні студії / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2018. – Вип. 1. – С. 116–117. – URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=17119.
 11. Смілянська А. Державна науково-педагогічна бібліотека зберігає спадщину Сухомлинського / Анна Смілянська // Голос України. – 2019. – 8 листоп. – URL: http://www.golos.com.ua/article/323768.
 12. 1Старикова Л. В. Напрями співпраці Фонду В. О. Сухомлинського ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з освітньовиховними закладами / Л. В. Старикова // Інформаційне забезпечення сфери освіти України : звітна науковопрактична конференція ДНПБ України ім. В О. Сухомлинського, 26 грудня 2017 р., Київ : тези / НАПН України, Держ. наук.пед. бка України ім. В. О. Сухомлинського ; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), С. М. Зозуля (заст. голови), С. В. Лапаєнко (відповідальний секретар) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 41–42. – URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/02/Zbirnyk_2017_12_26.pdf.
 13. Сухомлинська Л. В. Про візит освітян з Китайської Народної Республіки до Національної академії педагогічних наук України та Державної науковопедагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського /Сухомлинська Леся Віталіївна // Вісник Національної академії педагогічних наук України. – 2019. – Вип. 1. – URL: http://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/article/view/36.
 14. Тарнавська С. В. Василь Сухомлинський і сучасне дошкілля / Сніжана Тарнавська // Педагогічна газета. – 2018. – Берез. – квіт. (№ 2). – С. 3. – До 100-річчя Павлиського педагога.
 15. Тарнавська С. В. Від історіографії аж до модернізації: [про Всеукраїнський науковопрактичний семінар «Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017)», 16 травня 2018 р.] / С. В. Тарнавська // Освіта. – 2018. – 9–16 трав. (№ 16/18). – С. 3.
 16. Тарнавська С. В. Діяльність відділу історії освіти [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського] / Сніжана Тарнавська // Педагогічна газета. – 2019. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 7.
 17. Тарнавська С. В. Ідеї Василя Сухомлинського в практиці сучасного довкілля: про науковопрактичний семінар, Державна науковопедагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 30 березня 2018 р. /С. В. Тарнавська // Науковопедагогічні студії / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 140–143. – URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=19845.
 18. Тарнавська С. В. Трансформаційні процеси в освітньому просторі України (19912017): джерела та історіографія: про Всеукраїнський науковопрактичний семінар, Державна науковопедагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського, 16 травня 2018 р. /С. В. Тарнавська // Науково-педагогічні студії / гол. ред.: Л. Д. Березівська, І. М. Шоробура. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 146–149. – URL: https://dnpb.gov.ua/ua/?ourpublications=19845.
 19. Філімонова Т. В. Повернення забутих імен: [про круглий стіл, присвячений Я. Ф. Чепізі] / [Т. В. Філімонова] // Освіта України. – 2015. – 27 квіт. (№ 17 ). – С. 3.
 20. Філімонова Т. В. Українські педагоги про національнопатріотичне виховання / Т. В. Філімонова // Педагогічна газета. – 2016. – № 3. – С. 9.

Контакти

telephone Телефон: 380 (44) 440-66-22
email E-mail: Vpd_23_dnpb@i.ua

Анонси та оголошення

24.11.2021

Використання ресурсів EBSCO

Протягом жовтня-грудня 2021 року 200 закладів вищої освіти та наукових установ України, які влітку цього року подали відповідні заявки, мають змогу скористатися доступом до 12 баз даних платформи EBSCOhost у форматі безкоштовного тестового доступу.

Компанією EBSCO Information Services підготовлено коротке інформаційне відео українською мовою, в якому представлена інформація про алгоритм пошуку наукової інформації та можливості використання платформи EBSCOhost, яке доступне за посиланням: bit.ly/3qS3xV9 .

Просимо заклади вищої освіти та наукові установи, які отримали тестовий доступ до ресурсів платформи EBSCOhost, поінформувати на власних інформаційних ресурсах співробітників про можливість використання до 31 грудня 2021 року таких електронних ресурсів.

Детальна інформація про налаштування тестового доступу до платформи EBSCOhost доступна на вебсайті ДНТБ України за посиланням: bit.ly/3ivt3uA .

У разі виникнення додаткових запитань щодо налаштування та використання тестового доступу установами, які його отримали, слід звертатися за роз’ясненнями до ДНТБ України на електронні адреси: dbservice@dntb.gov.ua або gordienko@dntb.gov.ua.

18.11.2021

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Допущені до конкурсу: Якобчук Надія Олександрівна – завідувача відділу педагогічного джерелознавства та біографістики; Лапаєнко Світлана Володимирівна завідувача відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти.
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали