НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти

Відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти є правонаступником утвореного в 2015 р. відділу реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти, який своєю чергою було створено шляхом реорганізації відділу науково-аналітичної інформації та поширення інформації у сфері освіти й відділу науково-реферативної інформації ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Започаткування цього структурного підрозділу бібліотеки (2006 р.) було вмотивовано зростанням місця та ролі інформаційної аналітики  в  усіх сферах життя суспільства, в тому числі й у бібліотечному середовищі. Протягом наступних років уточнювалися та поглиблювалися зміст і напрями роботи відділу, тривало вдосконалення його внутрішньої будови, яка мала б з найбільшою ефективністю  уособлювати його головне наукове призначення й практичні функції.

МЕТА, НАПРЯМИ, ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Мета відділу:

Формування та упровадження системи науково-інформаційного супроводу педагогіки, психологій й освіти  України в умовах світової глобалазації та європейської інтеграції.

Напрями діяльності відділу:
 • Науково-дослідна робота;
 • Упровадження результатів науковихї досліджень та його моніторинг;
 • Наукове співробітництво;
 • Проведення масових науково-практичних заходів;
 • Зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю.
 Основні завдання відділу:
 • Проведення наукових досліджень у галузі формування та впровадження системи інформаційно-аналітичного забезпечення педагогіки, психологійї й освіти України в умовах глобальних інформаційних впливів.
 • Узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду інформаційно-аналітичної діяльності галузевих бібліотек, вивчення та поширення нових прогресивних форм і методів діяльності аналітичних відділів (служб) із профільних питань.
 • Розвиток корпоративних, творчих зв’язків, ділових контактів, взаємодії з освітянськими бібліотеками України з питань галузевого інформаційно-аналітичного супроводу, а також із провідними аналітичними центрами України відповідного спрямування.
 • Вивчення динаміки й синтезу науково-педагогічної інформації, пов’язаної з реалізацією національних освітніх концепцій, реформування освітнього процесу в Україні та зарубіжжі через моніторинг освітніх ЗМІ й Інтернет-ресурсів.
 • Здійснення постійного моніторингу чинного законодавства України з питань освіти, науки й культури через застосування наукових підходів, зокрема емпіричного.
 • Проведення бібліометричних досліджень із використанням статистичних методів вивчення потоків наукових документів (книг, періодичних видань тощо) з метою виявлення тенденцій розвитку предметних галузей, особливостей авторства та взаємного впливу публікацій.
 • Сприяння розвитку й удосконаленню науково-методичних та організаційних засад інформаційно-аналітичного забезпечення української освіти  через поширення узагальнюючої інформації з періодичних та продовжуваних видань психолого-педагогічної тематики в освітньому просторі України й за її межами.
 • Формування електронних ресурсів веб-порталу бібліотеки в межах компетенції відділу.
 • Розширення спектра науково-інформаційних послуг щодо підтримки фахової комунікації, моніторингу, аналізу та інтеграції результатів досліджень НАПН України з теоретико-методологічного й науково-методичного супроводу модернізації та реформування національної освіти у світовий науковий простір, формування позитивного іміджу установи в Україні та світі.
 •  Сприяння забезпеченню когнітивної функції аналітичної продукції, створеної за результатами досліджень.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

Селецький Андрій Васильович

SeletskiПосада: завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: старший науковий співробітник

Освіта:
Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького (НПУ ім. М. Драгоманова) (1982 р.)

Трудова діяльність:
З 2009 по 2016 рр.
працював завідувачем лабораторії професійного навчання на виробництві (2009-2013 рр.), провідним науковим співробітником, старшим науковим співробітником лабораторій: професійного навчання на виробництві, професійної орієнтації і виховання, зарубіжних систем професійної освіти і навчання, дистанційної професійної освіти Інституту професійно-технічної освіти НАПН України.

У квітні 2016 р. очолив відділ наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (нині – відділ наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти). Науковий керівник досліджень «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів» (2017-2019), «Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти» (2020 – 2022).

Наукові інтереси:
історія, педагогіка, розвиток освіти, історія педагогіки. Є автором монографії, двох посібників та близько 100 статей з історичної та історико-педагогічної проблематики, зокрема історичної персоналісти України XX ст., розвитку систем професійної підготовки кваліфікованих робітників, модернізації освітньої галузі, інформаційно-аналітичного супроводу педагогіки, психології й освіти  України.

Нагороди:
нагороджений грамотою НАПН України за вагомі здобутки в галузі професійної освіти (2010 р.);

нагороджений почесною грамотою  НАПН України за багаторічну сумлінну працю з розвитку системи професійно-технічної освіти, плідну наукову діяльність (2015 р.);

нагороджений подякою ІПТО НАПН України за сумлінну працю, творчий підхід до здійснення наукових досліджень, вагомий особистий внесок у роботу інституту та з нагоди 10-річчя ІПТО НАПН України (2016 р.);

нагороджений почесною грамотою  НАПН України за плідну наукову діяльність, вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи та з нагоди 20-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2019 р.);

нагороджений п’ятьма дипломами Міжнародних циклічних виставок «Сучасні навчальні заклади», «Сучасна світа в Україні» та «Інноватика в освіті України» за плідну науково-педагогічну діяльність по удосконаленню змісту навчально-виховного процесу, за особистий внесок у розвиток освітніх інновацій (2010-2015 рр.).

Годецька Тетяна Іванівна

section_8_3Посада: науковий співробітник
Наукові інтереси: науки про освіту, освіта дітей та молоді

Освіта:
Міжгалузевий інститут управління (2003);
Міжгалузевий інститут післядипломної освіти (1999);
Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (1993);
Житомирський державний педагогічний інститут імені І. Я. Франка (1991);
Ворошиловградський машинобудівний інститут (1980).

Трудова діяльність:
З вересня 2016 р. – завідувач сектору аналітичної інформації відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2015-2016 рр. – науковий співробітник сектору аналітичної інформації;
2007–2015 рр. – учений секретар ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2006–2007 рр. – науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти АПН України.

Нагороди:
Почесна грамота АПН України (2008).

Google Академія     Електронний архів НАПН України

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Завантажити: Інноваційний розвиток освіти в Україні й зарубіжжі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів
: огляд. вид. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [авт.-упоряд.: Селецький А. В., Кравченко С. М., Агалець І. О. та ін. ; наук. ред. А. В. Селецький]. – Київ : [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського], 2019. – 155 с. – До 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
Завантажено: 43, размер: 1.9 MB, дата: 03.Чер.2019


Анонси та оголошення

26.03.2020

Шановні користувачі!

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна, тел. 099-759-14-71).

18.03.2020

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ!

У зв’язку із запровадженням на території України заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 у ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського НАПН України припинено проведення масових заходів та обмежено доступ до установи за винятком працівників бібліотеки.

Пропонуємо Вам скористатися інформаційними онлайн-ресурсами та послугами бібліотеки (Науково-педагогічна електронна бібліотека, електронний каталог, інформаційно-бібліографічні ресурси, наукова продукція, віртуальна довідка тощо).

Всі матеріали

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали