НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій

21 жовтня 2020 р. в онлайн-форматі відбувся V Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» (відеозапис заходу), організований відділом педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ) спільно з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Пєтухова Херсонського державного університету.

Захід відкрила доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ Л. Д. Березівська. Вона окреслила цілі й основні напрями роботи семінару. А також передала вітання учасникам заходу від доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, академіка-секретаря Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України С. О. Сисоєвої. Модерувала семінар доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ О. В. Сухомлинська.

Предметом обговорення наукового зібрання були такі питання: історіографія і джерелознавство як провідні дослідницькі підходи історико-педагогічних розвідок; дослідницькі підходи з історії педагогіки та школи дорадянського періоду; історико-педагогічні розвідки радянського часу: від ідеологізації до конкретного змісту; тематика історико-педагогічних розвідок у незалежній Україні як рух до новацій (розкриття «білих плям», заборонених тем тощо); зміни дослідницьких підходів у висвітленні персоналій; нові методи і прийоми реконструкції педагогічних реалій минулого.

Цьогорічний науково-методологічний семінар з історії освіти об’єднав близько 120 наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти з різних наукових установ (ДНПБ України, Президії НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Педагогічного музею України) і закладів освіти України та інших країн (Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, Київського університету імені Бориса Грінченка, Мукачівського державного університету, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Приватного університету Лоха (Еквадор), Рівненського державного гуманітарного університету, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Херсонського державного університету, Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та ін.). Це свідчить про зацікавлення широкого кола українських і зарубіжних дослідників історико-педагогічними проблемами.

З доповідями виступили провідні історики освіти, професори: О. В. Сухомлинська (Бібліографічні покажчики як джерела історико-педагогічних досліджень з сухомлиністики); Л. Д. Березівська (Історико-педагогічні розвідки в незалежній Україні крізь призму європейських вимірів: дослідницькі підходи); А. В. Боярська-Хоменко (Історіографічний аспект дослідження проблеми професійної освіти дорослих у країнах Європи); В. В. Ворожбіт-Горбатюк (Історичний підхід у вивченні проблематики духовно-морального виховання молоді); О. О. Драч (Деконструкція в сучасних історико-освітніх дослідженнях: нові завдання автора); В. Л. Федяєва (Нові підходи до історіонаписання в структурі сучасних історико-педагогічних досліджень); Л. Д. Зеленська (Використання Інтернет-ресурсів в історико-педагогічних дослідженнях).

В обговоренні та дискусії взяли участь доценти: Г. М. Голиш, В. М. Полєхіна; старші наукові співробітники: О. П. Міхно та В. В. Бондаренко.

Підбиваючи підсумки роботи V Всеукраїнського науково-методологічного семінару з історії освіти, його учасники наголошували на актуальності й важливості проведення таких наукових заходів, на налагодженні співпраці наукових установ і закладів вищої освіти у здійсненні історико-педагогічних досліджень, на популяризації значення історико-педагогічного знання.

За матеріалами проведеного наукового заходу буде підготовлено збірник тез доповідей «Дослідницькі підходи до історико-педагогічних розвідок: від традицій до новацій» в електронному форматі, який публікуватиметься на вебпорталі Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського НАПН України.

Матеріал підготувала
Тетяна Гавриленко,
доктор педагогічних наук,
доцент, старший науковий співробітник
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали