НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць І. М. Стешенка

 1. Антонович як суспільний діяч: промова Ів. Стешенка / [І. Стешенко]. – [Київ : Друк. 1‑ої Київ. Друк. Спілки, 1908]. – 4 с. – Відбиток із: Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1908. – Кн. 3.
  Те саме // Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1908. – Кн. 3. – С. 29–32. – На обкл. р. вид.: 1909.
 1. До українських народних учителів: [звернення з метою єднання вчителів для заснування рідної шк. та заклик до участі в з’їзді укр. вчителів у Києві 5 квіт. 1917 р.] / І. Стешенко ; [Т‑во розповсюдж. шк. освіти в Україні] ; Программа з’їзду Укр. профессорів і вчителів, що відбудеться въ Київі 5‑го квітня. – [Київ] : Друк. Екименко і Парфенюка, [1917]. – 3 с.
 2. До характеристики творчости Т. Г. Шевченка / І. Стешенко. – Київ : Друк. Другої Артіли, 1915. – 14 с. – Відбиток із: Збірник памяти Тараса Шевченка. – Київ, 1915.
  Те саме // Збірник памяти Тараса Шевченка (1814–1914) / Укр. наук. т‑во. – Київ, 1915. – С. 10–23.
 1. Енеїда Котляревського і Котельницького в порівнянні з иншими текстами / І. М. Стешенко. – Київ : Друк. І. Чоколова, 1911. – 33 с.
  Те саме // Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1911. – Кн. 9. – С. 55–85.
 1. Життя і твори Тараса Шевченка: (до визволення з кріпацтва) / Іван Стешенко. – Львів : Друк. Наук. т‑ва ім. Шевченка, 1918. – 58 с. – Відбиток праці № 30.
 2. Історія української драми. Т. 1 / І.Стешенко. – Київ : [Друк. Н. Т. Корчак‑Новіцького], 1908. – V, 309 с. – Відбиток праці № 49.
 3. Иван Петрович Котляревский, автор украинской «Энеиды»: критич. биография / И. М. Стешенко. – Киев : Прогресс, 1902. – 48 с.
  Рец.: [Рецензія] / М. Грушевський // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1903. – Р. 12, т. 51, кн. 1. – С. 50–55 (Бібліографія).
 1. Іван Петрович Котляревський, автор української «Енеїди»: [критич. біографія / І. Стешенко ; упоряд.: Аничин Є. М., Петренко О. М.]. – [Передрук]. – Полтава : АСМІ, 2013. – 91 с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Текст укр., рос.
 2. Красота в правде : [публ. лекция, чит. в театре «Соловцов», 28 окт. 1907 г.] / И. М. Стешенко. – Киев : Прогресс, 1908. – 19 с.
 3. Мазепа : іст. картини в п’яти діях / Ів. Світленко [І. М. Стешенко]. – Львів : Друк. Наук. т‑ва ім. Шевченка, 1896. – 108 с. – Дод. до часопису: Правда. – 1896.
 4. Михаил Александрович Максимович: (к столетию годовщины его рождения) / И. Стешенко. – Киев : Тип. Имп. ун‑та Св. Владимира, 1904. – [2], 31 с. : портр. – Отт. из журн.: Киев. старина. 
  То же // Киев. старина. – 1904. – Г. 23, т. 86 (июль – сент.), кн. 3. – С. 347–377 (Отдел 1).
 1. Панас Мирний, співець «лиха давнього й сьогочасного» / І. Стешенко.– Київ : Друк. 1‑ої Київ. Друк. Спілки, 1914. – 38 с. – Відбиток із журн.: Літ.‑наук. вістник. – 1914.
  Те саме // Літ.‑наук. вістник. – 1914. – Т. 66, кн. 7/8. – С. 59–94.
 1. Наукова хроніка. З юбілейної літератури про Мик. Гоголя : [аналіт. огляд] / Іван Стешенко. – [Львів, 1904]. – 60 с. – Відбиток праці № 31.
 2. Поэзия И. П. Котляревского: (к столет. юбилею его «Энеиды») : 1. И. П. Котляревский и Осипов. 2. И. П. Котляревский в свете критики / И. Стешенко. – Киев : Тип. Имп. ун‑та Св. Владимира, 1898. – [2], 232 с. – Отт. работ № 29, № 51.
  Рец.: [Рецензия] / А. Крымский // Этногр. обозрение. – 1901. – Г. 13, кн. 50, № 3. – С. 143–148.
 1. Про нову поему Я. Мішковського (Кухаренка) «Харько, Запорозький кошовий» / І. Стешенко. – Київ : Друк. 2‑ої Артіли, 1913. – 23 с.
 2. Про українську літературну мову /І. Стешенко. – Київ : Друк. 1‑ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 36 с.
  Те саме // Літ.‑наук. вістник. – 1912. – Т. 60, кн. 11. – С. 302–326.
 1. Разумный смех – начало обновления /И. М. Стешенко ; Отжитое время сквозь призму творчества Сухово‑Кобылина / В. Чаговец. – Киев : Прогресс, 1907. – 39 с. – (Театр «Соловцов». Серия спектаклей‑лекций).
 2. Степови мотивы: [зб. поезій] / И. Стешенко. – Киев : Тип. С. А. Спиліоти, 1901. – 65, [2] с.
 3. Ол. П. Стороженко. Причинки до характеристики його творчости / Іван Стешенко. – [Львів, 1901]. – 46 с. – Відбиток із: Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1901. – Т. 43.
  Те саме // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1901. – Р. 10, т. 43, кн. 5. – С. 1–46.
 1. Твори. Переклади. Вибране листування / Іван Стешенко ; [упоряд. та авт. біогр. нарису Григорій Титаренко ; післям. Галини Александрової]. – Полтава : [б. в.], 2013. – 627, [3] с. : іл.
  Рец.: Диба, А. Стешенків ломикамінь через призму осягнень полтавця Григорія Титаренка / Алла Диба // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун‑ту / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 2. – С. 240–245. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Українські шестидесятники : [публ. лекції про сусп.‑політ. та нац.‑патріот. погляди фундаторів журн. «Основа»] / І. Стешенко. – Київ, – 45 с. – Відбиток із: Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1908. – Кн. 2.
  Те саме // Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1908. – Кн. 2. – С. 39–83.
 1. Хуторни сонеты / И. М. Стешенко. – Киев : Типо‑литогр. Т‑ва И. Н. Кушнерев и К°, 1899. – 32 с.
  Рец.: [Рецензія] // Літ.‑наук. вістник. – 1899. – Т. 7, кн. 8. – С. 121 (Хроніка і бібліографія).
 1. Андрій Боголюбський: (баллада) / І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1910. – Т. 49, кн. 2. – С. 300–306.
 2. [Вірші] / І. Стешенко // Там само. – 1918. – Т. 70, кн. 4/6. – С. 23, 171. – Зміст: Немов обірвана струна… ; Зорі.
  Те саме // На тлі трагічної історії / Надія Миронець. – Київ, 2003. – С. 58–59.
  Те саме //Акорди : антологія укр. лірики від смерти Шевченка : [збірник] / уложив Іван Франко ; іл. Юліяна Панькевича. – Львів, 1903. – С. 263–265. – Зміст: Чари всюди. Плес сіяння… ; До статуї Гомера ; Мрії рожевії, мрії широкії… ; Краю коханому, в горі приспаному…
  Те саме // Там само. – [Репринт. вид. з дод.]. – Київ, 2005. – С. 269–271.
 3. Дзвони: [вірш] / І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. –  – Т. 71, кн. 7/8. – С. 44.
  Те саме // На тлі трагічної історії / Надія Миронець. – Київ, 2003. – С. 60.
 1. До Української людності: [циркуляр про запровадж. в шк. навчання рід. мовою, вивч. історії України] 13 жовт. 1917 р. № 1359, Київ / Ген. Секретаріат України, Секретарство справ освіт., Канцелярія Ген. секретаря ; І. Стешенко, П. Зайцев // Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; МОНмолодьспорту України, Ін‑т педагогіки НАПН України. – Луганськ, 2011. – С. 79–80.
 2. Древнейший список (1820 г.) Наталки Полтавки И. П. Котляревского: (описание) / И. Стешенко // Киев. старина. – 1901. – Г. 20, т. 73 (апр.). – С. 1–9 (Документы, известия и заметки).
 3. И.П. Котляревский в свете критики / И. Стешенко // Там же. – 1898. – Г. 17, т. 62 (июль – сент.). – С. 83–151 (Отдел 1) ; Г. 17, т. 63 (окт. – дек.). – С. 1–32 (Отдел 1). Отд. отт.: № 14.
  Рец.: [Рецензія] / І. Франко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1898. – Р. 7, т. 26, кн. 6. – С. 38–39 (Бібліографія).
 1. Життя і твори Т. Шевченка / Іван Стешенко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1917. – Т. 119/120. – С. 1–58. Окр. відбиток: № 5.
 1. З юбілейної літератури про Мик. Гоголя: [аналіт. огляд] / Іван Стешенко // Там само. – 1904. – Р. 13, т. 57, кн. 1. – С. 1–20 (Наукова хроніка) ; Р. 13, т. 58, кн.  – С. 15–60 (Наукова хроніка). Окр. відбиток: № 13.
 1. Проби біографії й оцінки діяльности П. Куліша: [аналіт. огляд літ.] / І. Стешенко // Там само. – 1901. – Р. 10, т. 44, кн. 6. – С. 1–28 (Наукова хроніка).
 2. З діяльності Секретаріату Народної Освіти: [документи] // Вільна Укр. шк. – 1917. – Р. 1, № 2 (жовт.). – С. 109–112. – Зміст: Про інструкторів шкільної освіти : до земств і міст : звернення Ген. Секретаря Нар. Освіти / І. Стешенко. – С. 109–110 ; Про поліпшення матеріального становища учителя : циркуляр / І. Стешенко. – С. 110–111 ; До справи українізації середньої школи : циркуляр / І. Стешенко. – С. 111–112 ; До українців, поза межами України сущих : звернення Ген. Секретаря Нар. Освіти / І. Стешенко. – С. 112.
 3. Циркуляр до директорів середніх шкіл всіх відомств та інспекторів вищих початкових, торгових та інших шкіл України / І. Стешенко // Там само. – 1918. – Р. 1, № 5/6 (січ. – лют.). – С. 72–73.
 4. З приводу уваг д.Єфремова : [щодо ст. д. Єфремова, надрук. у «Літературно‑науковому вістнику» (1903, кн. 4, с. 57–60), про ст. І. Стешенка про укр. поезію в «Научном обозрении» (1902, кн. 12)] / І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1903. – Т. 23, кн. 7. – С. 39–51 (Дискусії).
 5. Із поезий Івана Стешенка / [І. Стешенко] // Там само. – 1901. – Т. 14, кн. 5. – С. 122–124 (Наш альбом). – Зміст: Краю коханому, в горі приспаному… ; Нашому стороку ; Чари всюди. Плес сіяння… ; Мрії рожевії, мрії широкії… ; Все оживає, все в світлі хвилюється…
 6. Кн. Всеволод Третій і Мстислав Удалий: (баляда) / І. Стешенко // Там само. – 1911. – Т. 54, кн. 6. – С. 473–481.
 7. М. В. Лисенко / І. Стешенко // Там само. – 1913. – Т. 61, кн. 1. – С. 74–94.
 8. На заводі: нарис / І. Стешенко // Там само. – 1900. – Т. 11, кн. 7. – С. 8–35 ; кн. 8. – С. 144–163; кн. 9. – С. 277–298.
 9. Наша велика книга [«Кобзар» Тараса Шевченка] / І Стешенко // Там само. – 1914. – Т. 65, кн. 2. – С. 217–225.
 10. Перед великим днем: [до 100‑річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка] / І Стешенко // Там само. – 1913. – Т. 61, кн. 2. – С. 338–342.
 11. Поет вищої краси – М. М. Коцюбинський / І. Стешенко // Там само. – 1918. – Т. 70, кн. 4/6. – С. 83–103.
 12. Поетична творчість Лесі Українки / І. Стешенко // Там само. – 1913. – Т. 64, кн. 10. – С. 32–48.
 13. М. Старицький як поет / І Стешенко // Там само. – 1914. – Т. 65, кн. 4. – С. 40–46.
 14. Українське письменство і читач / І Стешенко // Там само. – 1913. – Т. 62, кн. 5. – С. 320–338.
 15. Художня дізгармонія: (з приводу п’єси д. Винниченка) / Ів. С‑ко [І. Стешенко] // Там само. – 1907. – Т. 40, кн. 10. – С. 116–121.
 16. Чудо Новгородське: (легенда) / Іван Стешенко // Там само. – 1909. – Т. 47, кн. 7. – С. 70–75.
 17. Шахтярі: (елегія) / Іван Стешенко // Там само. – Т. 45, кн. 1. – С. 127–130.
 18. Історія української драми / І. Стешенко // Україна. – 1907. – Р. 1, т. 1 (янв.). – С. 56–80 ; Р. 1, т. 1 (февр.). – С. 147–182 ; Р. 1, т. 1 (март). – С. 332–361 ; Р. 1, т. 2 (апр.). – С. 14–40 ; Р. 1, т. 2 (май). – С. 152–171 ; Р. 1, т. 2 (июнь). – С. 269–285 ; Р. 1, т. 3 (июль – авг.). – С. 101–143 ; Р. 1, т. 3 (сент.). – С. 311–339 ; Р. 1, т. 4 (окт.). – С. 1–19 ; Р. 1, т. 4 (нояб. – дек.). – С. 369–435. Окр. відбиток: № 6.
 1. Иван Петрович Котляревский: [ист.‑лит. очерк] / И. Стешенко // Науч. обозрение. – 1901. – № 8. – С. 32–65 ; № 9. – С. 81–105 ; № 10. – С. 93–114.
  Рец.: [Рецензія]. – Див. № 7.
 1. И.П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении / И. Стешенко // Киев. старина. – 1898. – Г. 17, т. 62 (июль – сент.). – С. 1–82 (Отдел 1). Отд. отт.: № 14.
  Рец.: [Рецензія] / І. Франко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1898. – Р. 7, т. 26, кн. 6. – С. 36–38 (Бібліографія).
 1. Новейшая украинская поэзия / И. Стешенко // Науч. обозрение. – 1902. – № 12. – С. 36–55.
 2. Поезії / Іван Стешенко // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 56. – Зміст: Краю коханому, ґвалтом приспаному… ; З півночі вмент зірвалась дика бора… ; Музика сфер ; Міняться вже на небі світлі зорі… ; Душа моя – бідна калина… ; Мій вечір тихо пролітав…
 3. Те саме // Український педагог Іван Стешенко : посіб. з історії педагогіки для курсистів ін‑тів удоскон. вчителів, студентів вищ. пед. навч. закл. / Київ. міжрегіон. ін‑т удоскон. вчителів ім. Бориса Грінченка. – Київ, 1994. – С. 168–173. – Зміст: До статуї Гомера; Життєпис ; Я знав забутий пишний храм… ; Монолог Йоганни : з «Орлеанської діви» Шіллера ; Краю коханому, в горі приспаному…
 4. Російсько-українські паралєлі в творчости Т. Г. Шевченка / І. Стешенко // Укр. наук. зб. / Укр. наук. т‑во у Київі. – 1916. – Вип. 2. – С. 63–87.
 5. Рец.: Поеми Михайла Макаровського. Видав др. Кирило Студиньский / И.Стешенко // Киев. старина. – – Г. 21, т. 77 (апр. – июнь), кн. 3. – С. 187–189 (Библиография).
 6. Рец.: [Рецензія] / І. Стешенко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1902. – Р. 11, т. 45, кн. 1. – С. 21–25 (Бібліографія). – Рец. на ст.: Дашкевич, Н. Старейший список малороссийской «Энеиды» И. П. Котляревского / Н. Дашкевич // Чтения в Ист. о‑ве Нестора летописца. – 1901. – Кн. 15.
 7. Рец.: [Рецензія] / І. Стешенко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1901. – Р. 10, т. 42, кн. 4. – С. 16–28 (Бібліографія). – Рец. на кн.: Студинський, К. Літературні замітки / Кирило Студинський. – Львів, 1901. – 131 с.
  Відповідь на рец.: Студинський, К. Котляpевский і Аpтемовский : (відповідь д. Ів. Стешенкови) / К. Студинський. – Львів : Дpук. В. А. Шийковского, 1901. – 53 с.
 1. Рец.: [Рецензія] / І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1909. – Т. 45, кн. 2. – С. 272–273. – Рец. на кн.: Українська Муза : поетична антологія : іст. хрестоматія од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Київ, 1909.
 2. Рец.: [Рецензія] / І. Стешенко ; підгот. тексту [до публ. за архів. джерелами Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського], вступ. слово та комент. Лариси Реви // Слово і час. – 2013. – № 6. – С. 106–111. – Бібліогр.: 7 назв. – Рец. на кн.: Єфремов, С. Шевченко : [зб. ст.] / С. Єфремов. – Київ, 1914.
 3. Пер., передм.: Овідій. Метаморфози Овідія‑Назона /укр.‑рус. пер. [з лат. та передм.] Івана Сердешного [І. М. Стешенко]. – Львів : Друк. Т‑ва ім. Шевченка, 1893. – ІХ, [3], 206, [2] с. – Зміст: Пісня перша – Пісня десята.
 4. Пер.: Петрарка, Ф. Італія: (канцона до італійських дук, з покликом визволити родину з тяжкого її рабства) / [Франческо Петрарка ; з італ.] пер. І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1911. – Т. 56, кн. 12. – С. 572–573.
 5. Пер.: Пушкін, О. С. …Знов одвідав я куточок той землі… ; Шалених літ погасне раювання… ; Надгробок: [поезії / О. С. Пушкін ; з рос.] пер. І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1899. – Т. 6, кн. 6. – С. 307–310.
 6. Пер.: Шіллер, Ф. Орлеанська діва : романтична трагедія / Ф. Шіллер ; укр. пер. [з нім.] І. Стешенка. – [Київ]: Вид‑во Перекладньої Спілки, [1906]. – 122 с. – (Всесвітня бібліотека ; число 1).
 7. Ред., передм.: Котляревський, І.П. Наталка Полтавка : малороссійская опера И. П. Котляревскаго / провер. текст (по изд. 1838 г. и открытому списку 1820 г.) под. ред. [та з передм.] И. Стешенка. – Киев : Прогресс, 1903. – 46, [1] с.
 8. Ред.: Ґедз : укр. гуморист.‑сатир. двохтижневик / [редкол.: Іван Стешенко та ін.]. – Київ : З. Біський, 1917–1918.
 9. Ред.: Дубровський, В. Українсько‑російський словник /В. Дубровський ; ред. І. Стешенка. – Київ : Час, [1909]. – [3], 318, [1] с.
  Рец.: [Рецензія] / Іван Огієнко // Літ.‑наук. вістник. – 1909. – Т. 46, кн. 4. – С. 200–205 (Бібліографія).
 1. Ред.: Котляревський, І.П. Вергиліева Энеида на малороссійскій язык переложенная И. П. Котляревским / провер. текст под ред. И. М. Стешенка. – Киев : Тип. Ун‑та Н. Т. Корчак‑Новицкого, 1899. – 145 с. – Дод. до журн.: Киев. старина. –  – Кн. 9/12.
 2. Ред.: Сяйво : [літ.-мистец. місячник / ред.: О. Корольчук, І. Стешенко]. – Київ : О. Корольчук, 1913–1914. – Видрукувано 21 випуск.
 3. Ред.: Шершень : укр. тижневик сатир.‑гуморист. / [редкол.: Іван Стешенко та ін.].– Київ : В. Лозинський,  – Вийшло 26 чисел.
 4. Бібліографія творів Івана Стешенка / уклав Олександр Тулуб (1920‑ті рр.) ; [підгот. до публ.] Юрій Хорунжий // Український педагог Іван Стешенко : посіб. з історії педагогіки для курсистів ін‑тів удоскон. вчителів, студентів вищ. пед. навч. закл. / Київ. міжрегіон. ін‑т удоскон. вчителів ім. Бориса Грінченка. – Київ, 1994. – С. 208–213.
 5. Власні рукописи Івана Стешенка: [скор. перелік маловідомих праць І. Стешенка, що зберігається у рукоп. від. Ін‑ту літ. НАН України ім. Т. Г. Шевченка] / [підгот. до публ.] Любов Дрофань // Там само. – С. 207–208.
 6. До «Української драматургії» : зб. библіогр. знадібку до исторії укр. драми і театра за 1906–1912 р. : з дод. та поправками до «Української драматургії» до 1906 р. / зібрав і впоряд. М. Комаров. – Одеса : Друк. Є. Фесенка, 1912. – 107 с. – Про опубл. праці І. М. Стешенка: «Іменний показчик авторів і артистів». – С. 
 7. Стешенко Іван Матвійович (1873–1918) [Електронний ресурс] : імідж‑каталог [особового архів.] фонду // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Рукописний фонд : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://tinyurl.com/yc3pakba (дата звернення: 24.11.18). – Назва з екрана.
 8. Українська драматургія: зб. библіогр. знадобів до исторії укр. драми і театра укр. (1815–1906 р.) / зібрав і впоряд. М. Комаров. – Одеса : Друк. Є. Фесенка, 1906. – I–VI, 229, [2] с. – Про опубл. праці І. М. Стешенка: «Іменний показчик». – С. 216–217.

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали