НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць І. М. Стешенка

 1. Антонович як суспільний діяч: промова Ів. Стешенка / [І. Стешенко]. – [Київ : Друк. 1‑ої Київ. Друк. Спілки, 1908]. – 4 с. – Відбиток із: Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1908. – Кн. 3.
  Те саме // Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1908. – Кн. 3. – С. 29–32. – На обкл. р. вид.: 1909.
 1. До українських народних учителів: [звернення з метою єднання вчителів для заснування рідної шк. та заклик до участі в з’їзді укр. вчителів у Києві 5 квіт. 1917 р.] / І. Стешенко ; [Т‑во розповсюдж. шк. освіти в Україні] ; Программа з’їзду Укр. профессорів і вчителів, що відбудеться въ Київі 5‑го квітня. – [Київ] : Друк. Екименко і Парфенюка, [1917]. – 3 с.
 2. До характеристики творчости Т. Г. Шевченка / І. Стешенко. – Київ : Друк. Другої Артіли, 1915. – 14 с. – Відбиток із: Збірник памяти Тараса Шевченка. – Київ, 1915.
  Те саме // Збірник памяти Тараса Шевченка (1814–1914) / Укр. наук. т‑во. – Київ, 1915. – С. 10–23.
 1. Енеїда Котляревського і Котельницького в порівнянні з иншими текстами / І. М. Стешенко. – Київ : Друк. І. Чоколова, 1911. – 33 с.
  Те саме // Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1911. – Кн. 9. – С. 55–85.
 1. Життя і твори Тараса Шевченка: (до визволення з кріпацтва) / Іван Стешенко. – Львів : Друк. Наук. т‑ва ім. Шевченка, 1918. – 58 с. – Відбиток праці № 30.
 2. Історія української драми. Т. 1 / І.Стешенко. – Київ : [Друк. Н. Т. Корчак‑Новіцького], 1908. – V, 309 с. – Відбиток праці № 49.
 3. Иван Петрович Котляревский, автор украинской «Энеиды»: критич. биография / И. М. Стешенко. – Киев : Прогресс, 1902. – 48 с.
  Рец.: [Рецензія] / М. Грушевський // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1903. – Р. 12, т. 51, кн. 1. – С. 50–55 (Бібліографія).
 1. Іван Петрович Котляревський, автор української «Енеїди»: [критич. біографія / І. Стешенко ; упоряд.: Аничин Є. М., Петренко О. М.]. – [Передрук]. – Полтава : АСМІ, 2013. – 91 с. : іл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Текст укр., рос.
 2. Красота в правде : [публ. лекция, чит. в театре «Соловцов», 28 окт. 1907 г.] / И. М. Стешенко. – Киев : Прогресс, 1908. – 19 с.
 3. Мазепа : іст. картини в п’яти діях / Ів. Світленко [І. М. Стешенко]. – Львів : Друк. Наук. т‑ва ім. Шевченка, 1896. – 108 с. – Дод. до часопису: Правда. – 1896.
 4. Михаил Александрович Максимович: (к столетию годовщины его рождения) / И. Стешенко. – Киев : Тип. Имп. ун‑та Св. Владимира, 1904. – [2], 31 с. : портр. – Отт. из журн.: Киев. старина. 
  То же // Киев. старина. – 1904. – Г. 23, т. 86 (июль – сент.), кн. 3. – С. 347–377 (Отдел 1).
 1. Панас Мирний, співець «лиха давнього й сьогочасного» / І. Стешенко.– Київ : Друк. 1‑ої Київ. Друк. Спілки, 1914. – 38 с. – Відбиток із журн.: Літ.‑наук. вістник. – 1914.
  Те саме // Літ.‑наук. вістник. – 1914. – Т. 66, кн. 7/8. – С. 59–94.
 1. Наукова хроніка. З юбілейної літератури про Мик. Гоголя : [аналіт. огляд] / Іван Стешенко. – [Львів, 1904]. – 60 с. – Відбиток праці № 31.
 2. Поэзия И. П. Котляревского: (к столет. юбилею его «Энеиды») : 1. И. П. Котляревский и Осипов. 2. И. П. Котляревский в свете критики / И. Стешенко. – Киев : Тип. Имп. ун‑та Св. Владимира, 1898. – [2], 232 с. – Отт. работ № 29, № 51.
  Рец.: [Рецензия] / А. Крымский // Этногр. обозрение. – 1901. – Г. 13, кн. 50, № 3. – С. 143–148.
 1. Про нову поему Я. Мішковського (Кухаренка) «Харько, Запорозький кошовий» / І. Стешенко. – Київ : Друк. 2‑ої Артіли, 1913. – 23 с.
 2. Про українську літературну мову /І. Стешенко. – Київ : Друк. 1‑ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 36 с.
  Те саме // Літ.‑наук. вістник. – 1912. – Т. 60, кн. 11. – С. 302–326.
 1. Разумный смех – начало обновления /И. М. Стешенко ; Отжитое время сквозь призму творчества Сухово‑Кобылина / В. Чаговец. – Киев : Прогресс, 1907. – 39 с. – (Театр «Соловцов». Серия спектаклей‑лекций).
 2. Степови мотивы: [зб. поезій] / И. Стешенко. – Киев : Тип. С. А. Спиліоти, 1901. – 65, [2] с.
 3. Ол. П. Стороженко. Причинки до характеристики його творчости / Іван Стешенко. – [Львів, 1901]. – 46 с. – Відбиток із: Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1901. – Т. 43.
  Те саме // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1901. – Р. 10, т. 43, кн. 5. – С. 1–46.
 1. Твори. Переклади. Вибране листування / Іван Стешенко ; [упоряд. та авт. біогр. нарису Григорій Титаренко ; післям. Галини Александрової]. – Полтава : [б. в.], 2013. – 627, [3] с. : іл.
  Рец.: Диба, А. Стешенків ломикамінь через призму осягнень полтавця Григорія Титаренка / Алла Диба // Рідний край : альм. Полтав. нац. пед. ун‑ту / Полтав. нац. пед. ун‑т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 2. – С. 240–245. – Бібліогр.: 6 назв.
 1. Українські шестидесятники : [публ. лекції про сусп.‑політ. та нац.‑патріот. погляди фундаторів журн. «Основа»] / І. Стешенко. – Київ, – 45 с. – Відбиток із: Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1908. – Кн. 2.
  Те саме // Зап. Укр. наук. т‑ва в Київі. – 1908. – Кн. 2. – С. 39–83.
 1. Хуторни сонеты / И. М. Стешенко. – Киев : Типо‑литогр. Т‑ва И. Н. Кушнерев и К°, 1899. – 32 с.
  Рец.: [Рецензія] // Літ.‑наук. вістник. – 1899. – Т. 7, кн. 8. – С. 121 (Хроніка і бібліографія).
 1. Андрій Боголюбський: (баллада) / І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1910. – Т. 49, кн. 2. – С. 300–306.
 2. [Вірші] / І. Стешенко // Там само. – 1918. – Т. 70, кн. 4/6. – С. 23, 171. – Зміст: Немов обірвана струна… ; Зорі.
  Те саме // На тлі трагічної історії / Надія Миронець. – Київ, 2003. – С. 58–59.
  Те саме //Акорди : антологія укр. лірики від смерти Шевченка : [збірник] / уложив Іван Франко ; іл. Юліяна Панькевича. – Львів, 1903. – С. 263–265. – Зміст: Чари всюди. Плес сіяння… ; До статуї Гомера ; Мрії рожевії, мрії широкії… ; Краю коханому, в горі приспаному…
  Те саме // Там само. – [Репринт. вид. з дод.]. – Київ, 2005. – С. 269–271.
 3. Дзвони: [вірш] / І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. –  – Т. 71, кн. 7/8. – С. 44.
  Те саме // На тлі трагічної історії / Надія Миронець. – Київ, 2003. – С. 60.
 1. До Української людності: [циркуляр про запровадж. в шк. навчання рід. мовою, вивч. історії України] 13 жовт. 1917 р. № 1359, Київ / Ген. Секретаріат України, Секретарство справ освіт., Канцелярія Ген. секретаря ; І. Стешенко, П. Зайцев // Реформи шкільної освіти в Україні у ХХ столітті: документи, матеріали і коментарі : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : хрестоматія / Л. Д. Березівська ; МОНмолодьспорту України, Ін‑т педагогіки НАПН України. – Луганськ, 2011. – С. 79–80.
 2. Древнейший список (1820 г.) Наталки Полтавки И. П. Котляревского: (описание) / И. Стешенко // Киев. старина. – 1901. – Г. 20, т. 73 (апр.). – С. 1–9 (Документы, известия и заметки).
 3. И.П. Котляревский в свете критики / И. Стешенко // Там же. – 1898. – Г. 17, т. 62 (июль – сент.). – С. 83–151 (Отдел 1) ; Г. 17, т. 63 (окт. – дек.). – С. 1–32 (Отдел 1). Отд. отт.: № 14.
  Рец.: [Рецензія] / І. Франко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1898. – Р. 7, т. 26, кн. 6. – С. 38–39 (Бібліографія).
 1. Життя і твори Т. Шевченка / Іван Стешенко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1917. – Т. 119/120. – С. 1–58. Окр. відбиток: № 5.
 1. З юбілейної літератури про Мик. Гоголя: [аналіт. огляд] / Іван Стешенко // Там само. – 1904. – Р. 13, т. 57, кн. 1. – С. 1–20 (Наукова хроніка) ; Р. 13, т. 58, кн.  – С. 15–60 (Наукова хроніка). Окр. відбиток: № 13.
 1. Проби біографії й оцінки діяльности П. Куліша: [аналіт. огляд літ.] / І. Стешенко // Там само. – 1901. – Р. 10, т. 44, кн. 6. – С. 1–28 (Наукова хроніка).
 2. З діяльності Секретаріату Народної Освіти: [документи] // Вільна Укр. шк. – 1917. – Р. 1, № 2 (жовт.). – С. 109–112. – Зміст: Про інструкторів шкільної освіти : до земств і міст : звернення Ген. Секретаря Нар. Освіти / І. Стешенко. – С. 109–110 ; Про поліпшення матеріального становища учителя : циркуляр / І. Стешенко. – С. 110–111 ; До справи українізації середньої школи : циркуляр / І. Стешенко. – С. 111–112 ; До українців, поза межами України сущих : звернення Ген. Секретаря Нар. Освіти / І. Стешенко. – С. 112.
 3. Циркуляр до директорів середніх шкіл всіх відомств та інспекторів вищих початкових, торгових та інших шкіл України / І. Стешенко // Там само. – 1918. – Р. 1, № 5/6 (січ. – лют.). – С. 72–73.
 4. З приводу уваг д.Єфремова : [щодо ст. д. Єфремова, надрук. у «Літературно‑науковому вістнику» (1903, кн. 4, с. 57–60), про ст. І. Стешенка про укр. поезію в «Научном обозрении» (1902, кн. 12)] / І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1903. – Т. 23, кн. 7. – С. 39–51 (Дискусії).
 5. Із поезий Івана Стешенка / [І. Стешенко] // Там само. – 1901. – Т. 14, кн. 5. – С. 122–124 (Наш альбом). – Зміст: Краю коханому, в горі приспаному… ; Нашому стороку ; Чари всюди. Плес сіяння… ; Мрії рожевії, мрії широкії… ; Все оживає, все в світлі хвилюється…
 6. Кн. Всеволод Третій і Мстислав Удалий: (баляда) / І. Стешенко // Там само. – 1911. – Т. 54, кн. 6. – С. 473–481.
 7. М. В. Лисенко / І. Стешенко // Там само. – 1913. – Т. 61, кн. 1. – С. 74–94.
 8. На заводі: нарис / І. Стешенко // Там само. – 1900. – Т. 11, кн. 7. – С. 8–35 ; кн. 8. – С. 144–163; кн. 9. – С. 277–298.
 9. Наша велика книга [«Кобзар» Тараса Шевченка] / І Стешенко // Там само. – 1914. – Т. 65, кн. 2. – С. 217–225.
 10. Перед великим днем: [до 100‑річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка] / І Стешенко // Там само. – 1913. – Т. 61, кн. 2. – С. 338–342.
 11. Поет вищої краси – М. М. Коцюбинський / І. Стешенко // Там само. – 1918. – Т. 70, кн. 4/6. – С. 83–103.
 12. Поетична творчість Лесі Українки / І. Стешенко // Там само. – 1913. – Т. 64, кн. 10. – С. 32–48.
 13. М. Старицький як поет / І Стешенко // Там само. – 1914. – Т. 65, кн. 4. – С. 40–46.
 14. Українське письменство і читач / І Стешенко // Там само. – 1913. – Т. 62, кн. 5. – С. 320–338.
 15. Художня дізгармонія: (з приводу п’єси д. Винниченка) / Ів. С‑ко [І. Стешенко] // Там само. – 1907. – Т. 40, кн. 10. – С. 116–121.
 16. Чудо Новгородське: (легенда) / Іван Стешенко // Там само. – 1909. – Т. 47, кн. 7. – С. 70–75.
 17. Шахтярі: (елегія) / Іван Стешенко // Там само. – Т. 45, кн. 1. – С. 127–130.
 18. Історія української драми / І. Стешенко // Україна. – 1907. – Р. 1, т. 1 (янв.). – С. 56–80 ; Р. 1, т. 1 (февр.). – С. 147–182 ; Р. 1, т. 1 (март). – С. 332–361 ; Р. 1, т. 2 (апр.). – С. 14–40 ; Р. 1, т. 2 (май). – С. 152–171 ; Р. 1, т. 2 (июнь). – С. 269–285 ; Р. 1, т. 3 (июль – авг.). – С. 101–143 ; Р. 1, т. 3 (сент.). – С. 311–339 ; Р. 1, т. 4 (окт.). – С. 1–19 ; Р. 1, т. 4 (нояб. – дек.). – С. 369–435. Окр. відбиток: № 6.
 1. Иван Петрович Котляревский: [ист.‑лит. очерк] / И. Стешенко // Науч. обозрение. – 1901. – № 8. – С. 32–65 ; № 9. – С. 81–105 ; № 10. – С. 93–114.
  Рец.: [Рецензія]. – Див. № 7.
 1. И.П. Котляревский и Осипов в их взаимоотношении / И. Стешенко // Киев. старина. – 1898. – Г. 17, т. 62 (июль – сент.). – С. 1–82 (Отдел 1). Отд. отт.: № 14.
  Рец.: [Рецензія] / І. Франко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1898. – Р. 7, т. 26, кн. 6. – С. 36–38 (Бібліографія).
 1. Новейшая украинская поэзия / И. Стешенко // Науч. обозрение. – 1902. – № 12. – С. 36–55.
 2. Поезії / Іван Стешенко // Дивослово. – 2015. – № 5. – С. 56. – Зміст: Краю коханому, ґвалтом приспаному… ; З півночі вмент зірвалась дика бора… ; Музика сфер ; Міняться вже на небі світлі зорі… ; Душа моя – бідна калина… ; Мій вечір тихо пролітав…
 3. Те саме // Український педагог Іван Стешенко : посіб. з історії педагогіки для курсистів ін‑тів удоскон. вчителів, студентів вищ. пед. навч. закл. / Київ. міжрегіон. ін‑т удоскон. вчителів ім. Бориса Грінченка. – Київ, 1994. – С. 168–173. – Зміст: До статуї Гомера; Життєпис ; Я знав забутий пишний храм… ; Монолог Йоганни : з «Орлеанської діви» Шіллера ; Краю коханому, в горі приспаному…
 4. Російсько-українські паралєлі в творчости Т. Г. Шевченка / І. Стешенко // Укр. наук. зб. / Укр. наук. т‑во у Київі. – 1916. – Вип. 2. – С. 63–87.
 5. Рец.: Поеми Михайла Макаровського. Видав др. Кирило Студиньский / И.Стешенко // Киев. старина. – – Г. 21, т. 77 (апр. – июнь), кн. 3. – С. 187–189 (Библиография).
 6. Рец.: [Рецензія] / І. Стешенко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1902. – Р. 11, т. 45, кн. 1. – С. 21–25 (Бібліографія). – Рец. на ст.: Дашкевич, Н. Старейший список малороссийской «Энеиды» И. П. Котляревского / Н. Дашкевич // Чтения в Ист. о‑ве Нестора летописца. – 1901. – Кн. 15.
 7. Рец.: [Рецензія] / І. Стешенко // Зап. Наук. т‑ва ім. Шевченка. – 1901. – Р. 10, т. 42, кн. 4. – С. 16–28 (Бібліографія). – Рец. на кн.: Студинський, К. Літературні замітки / Кирило Студинський. – Львів, 1901. – 131 с.
  Відповідь на рец.: Студинський, К. Котляpевский і Аpтемовский : (відповідь д. Ів. Стешенкови) / К. Студинський. – Львів : Дpук. В. А. Шийковского, 1901. – 53 с.
 1. Рец.: [Рецензія] / І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1909. – Т. 45, кн. 2. – С. 272–273. – Рец. на кн.: Українська Муза : поетична антологія : іст. хрестоматія од початку до наших днів / під ред. Олекси Коваленка. – Київ, 1909.
 2. Рец.: [Рецензія] / І. Стешенко ; підгот. тексту [до публ. за архів. джерелами Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського], вступ. слово та комент. Лариси Реви // Слово і час. – 2013. – № 6. – С. 106–111. – Бібліогр.: 7 назв. – Рец. на кн.: Єфремов, С. Шевченко : [зб. ст.] / С. Єфремов. – Київ, 1914.
 3. Пер., передм.: Овідій. Метаморфози Овідія‑Назона /укр.‑рус. пер. [з лат. та передм.] Івана Сердешного [І. М. Стешенко]. – Львів : Друк. Т‑ва ім. Шевченка, 1893. – ІХ, [3], 206, [2] с. – Зміст: Пісня перша – Пісня десята.
 4. Пер.: Петрарка, Ф. Італія: (канцона до італійських дук, з покликом визволити родину з тяжкого її рабства) / [Франческо Петрарка ; з італ.] пер. І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1911. – Т. 56, кн. 12. – С. 572–573.
 5. Пер.: Пушкін, О. С. …Знов одвідав я куточок той землі… ; Шалених літ погасне раювання… ; Надгробок: [поезії / О. С. Пушкін ; з рос.] пер. І. Стешенко // Літ.‑наук. вістник. – 1899. – Т. 6, кн. 6. – С. 307–310.
 6. Пер.: Шіллер, Ф. Орлеанська діва : романтична трагедія / Ф. Шіллер ; укр. пер. [з нім.] І. Стешенка. – [Київ]: Вид‑во Перекладньої Спілки, [1906]. – 122 с. – (Всесвітня бібліотека ; число 1).
 7. Ред., передм.: Котляревський, І.П. Наталка Полтавка : малороссійская опера И. П. Котляревскаго / провер. текст (по изд. 1838 г. и открытому списку 1820 г.) под. ред. [та з передм.] И. Стешенка. – Киев : Прогресс, 1903. – 46, [1] с.
 8. Ред.: Ґедз : укр. гуморист.‑сатир. двохтижневик / [редкол.: Іван Стешенко та ін.]. – Київ : З. Біський, 1917–1918.
 9. Ред.: Дубровський, В. Українсько‑російський словник /В. Дубровський ; ред. І. Стешенка. – Київ : Час, [1909]. – [3], 318, [1] с.
  Рец.: [Рецензія] / Іван Огієнко // Літ.‑наук. вістник. – 1909. – Т. 46, кн. 4. – С. 200–205 (Бібліографія).
 1. Ред.: Котляревський, І.П. Вергиліева Энеида на малороссійскій язык переложенная И. П. Котляревским / провер. текст под ред. И. М. Стешенка. – Киев : Тип. Ун‑та Н. Т. Корчак‑Новицкого, 1899. – 145 с. – Дод. до журн.: Киев. старина. –  – Кн. 9/12.
 2. Ред.: Сяйво : [літ.-мистец. місячник / ред.: О. Корольчук, І. Стешенко]. – Київ : О. Корольчук, 1913–1914. – Видрукувано 21 випуск.
 3. Ред.: Шершень : укр. тижневик сатир.‑гуморист. / [редкол.: Іван Стешенко та ін.].– Київ : В. Лозинський,  – Вийшло 26 чисел.
 4. Бібліографія творів Івана Стешенка / уклав Олександр Тулуб (1920‑ті рр.) ; [підгот. до публ.] Юрій Хорунжий // Український педагог Іван Стешенко : посіб. з історії педагогіки для курсистів ін‑тів удоскон. вчителів, студентів вищ. пед. навч. закл. / Київ. міжрегіон. ін‑т удоскон. вчителів ім. Бориса Грінченка. – Київ, 1994. – С. 208–213.
 5. Власні рукописи Івана Стешенка: [скор. перелік маловідомих праць І. Стешенка, що зберігається у рукоп. від. Ін‑ту літ. НАН України ім. Т. Г. Шевченка] / [підгот. до публ.] Любов Дрофань // Там само. – С. 207–208.
 6. До «Української драматургії» : зб. библіогр. знадібку до исторії укр. драми і театра за 1906–1912 р. : з дод. та поправками до «Української драматургії» до 1906 р. / зібрав і впоряд. М. Комаров. – Одеса : Друк. Є. Фесенка, 1912. – 107 с. – Про опубл. праці І. М. Стешенка: «Іменний показчик авторів і артистів». – С. 
 7. Стешенко Іван Матвійович (1873–1918) [Електронний ресурс] : імідж‑каталог [особового архів.] фонду // Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Рукописний фонд : [сайт]. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://tinyurl.com/yc3pakba (дата звернення: 24.11.18). – Назва з екрана.
 8. Українська драматургія: зб. библіогр. знадобів до исторії укр. драми і театра укр. (1815–1906 р.) / зібрав і впоряд. М. Комаров. – Одеса : Друк. Є. Фесенка, 1906. – I–VI, 229, [2] с. – Про опубл. праці І. М. Стешенка: «Іменний показчик». – С. 216–217.

Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали