НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Г. С. Сковороди

 1. Байка ХУІІ: Два коштовні камінці – алмаз та ізмарагд / Г. С. Сковорода // Інформативно-методичний листок УЦШР : [зб.] / Укр. центральна шкіл. рада в Австралії. – Мельбурн, 1977. – Ч. 8 (№ 52). – С. 6.
 2. Вдячний Еродій : [притча]. Григорій Варсава Сковорода люб’язному другу Семену Никифоровичу Дятлову бажає миру Божого : [лист до С.Н.Дятлову] / Г. С. Сковорода ; пер. Григорія Верби // Укр. мова та л-ра. – 2001. – Чис. 8 (лют.). – Вкладка. – С. 9–16.
 3. Вдячний єродій. Вбогий жайворонок. Байки. Лист до Михайла Ковалинського / Г. С. Сковорода // Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О. О. Любар ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Знання, 2003. – С. 122–136.
 4. Вибрані твори  = Ausgewahlte werke / Григорій Сковорода ; [передм. і пер. із староукр. Роланда Піча ; вступне сл. Ярослави Мельник ; художнє оформ. Лада Гентош] ; Укр. Вільний Ун-т. – Мюнхен : [б. в.], 2013. – ХХ, 255 с.
 5. Вибрані твори / Г. С. Сковорода ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди, Харк. історико-філол. т-во ; [упоряд., передм. Леоніда Ушкалова, прим. та комент.: Леоніда Ушкалова, Сергія Вакуленка]. – Х. : Прапор, 2007. – 384 с.
 6. Вибрані твори / Г. С. Сковорода. – К. : Дніпро, 1971. – 135 с.
 7. Вибрані твори : [байки Харківські] / Г. С. Сковорода ; вступ. ст. Н. О. Батюка, Є. С. Шабліоновського, Б. А. Деркача. – Х. : Прапор, 1985. – 304 с. : іл. – (Шкільна бібліотека).
 8. Вибрані твори в українських перекладах / Г. С. Сковорода ; упоряд. текстів, передм. та прим. Леоніда Ушкалова. – Х. : Ранок, 2003. – 144 с.
 9. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. С. Сковорода ; упоряд., прим., вступ. ст. І. В. Іваньо. – К. : Наук. думка, 1983. – 541 с.
 10. [Листи] : до М. І. Ковалівського : 2 квітня 1794 р. ; 28–29 жовтня 1763 р. / Г. С. Сковорода ; praescriptio та post scriptum В. Петрова // Зарубіжна л-ра. – 1997. – Чис. 20. – С. 6.
 11. Літературні твори / Г. С. Сковорода ; вступ. ст., прим. Б. А. Деркача. – К. : Наук. думка, 1972. – 432 с.
 12. Пізнай в собі людину / Г. С. Сковорода  ; пер. М. Кашуба ; пер поезії В. Войтович. – Львів : Світ, 1995. – 528 с.
 13. Пісня 11-а. Пісня 23-а. Пісня 13-а : [нові переклади] / Григорій Сковорода ; передм., пер. з староукр. Євгена Сверстюка // Березіль. – 1993. – № 9/12. – С. 12–14.
 14. Повне зібрання творів : у 2-х т. / Г. С. Сковорода ; [ред. колегія В. І. Шинкарук, В. Ю. Євдокименко, Л. Є. Махновець та ін. ; авт. вступ. ст.: В. Шинкарук, І. Іваньо] – К. : Наук. думка, 1973.
  Т. 1 : [Пісні. Вірші. Байки. Трактати. Діалоги]. – 531 с.
  Т. 2 : [Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи]. – 574 с.
 15. Поезії / Г. С. Сковорода. – К. : Рад. письменник, 1971. – 239 с. – (Бібліотека поета).
 16. *Поезія / Г. С. Сковорода ; упоряд. текстів та приміт. В.В. Яременка. – К. : Рад. письменник, 1971. – 239 с.
 17. *Розмова про істинне щастя /Г. С. Сковорода ; пер. укр. мовою, прим. В. О. Шевчука. – Х. : Прапор, 2002. – 280 с.
 18. Сад божественных пъсней. Вірші, байки, діалоги, притчі / Г. С. Сковорода ; упоряд., передм., прим. Б. А. Деркача. – К. : Дніпро, 1988. – 319 с.: іл. – (Бібліотека української класики «Дніпро»).
 19. Сад пісень : вибрані твори : для старш. шкіл. віку / Г. С. Сковорода ; пер. М. К. Зерова, П. М. Пелеха, В. О. Шевчука ; передм., упоряд., прим. В. В. Яременка. – К. : Веселка, 1983. – 190 с. : іл.
 20. Сад пісень : вибрані твори : для серед. та ст. шкіл. віку. – К. : Веселка, 1968. – 197 с. – (Шкільна бібліотека).
 21. Собраніе сочиненій Г. С. Сковороды. Томъ І. / Г. С. Сковорода ; Матеріалы къ исторіии изученію русского сектантства и старообрядчества. Выпуск пятый = Vateriaux pour servir ‘a I’histoire des sectes russes. Livraison 5; подъ ред., съ замЂтками и примЂч. Владимира Бончъ-Бруевича ; съ біографіей Г. С. Сковороды М. И. Ковалинскаго. – Санктъ-Петербургъ, 1912. – 544 с. : портр. и факсимиле авт.
 22. *Твори: у 2-х т. / Г. С. Сковорода ; пер. зі староукр. і прим. М Кашуби, В. Шевчука. – 2-е вид., випр. – К. : Обереги, 2005.
  Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги.- 528 с.
  Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи.- 320 с.
 23. Твори : у 2-х т. / Г. С. Сковорода ; Укр. наук. ін-т Гарвадського ун-ту, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; передм. Олекси Мишанича ; [пер. зі староукр. мови: М. Кашуби, В. Шевчука]. – К. : АТ «Обереги», 1994. – (Гарвардська бібліотека давнього українського письменства).
  Т. 1: Поезії. Байки. Трактати. Діалоги. – 528 с.
  Т. 2: Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи. – 480 с.
 24. Твори : в 2-х т. / Г. С. Сковорода ; [голов. ред., вступ. ст. Д. Х. Острянина ; прим.: І. А. Табачникова, І. В Іваньо]. – К. : Акад. наук УРСР, 1961.
  Т. 1 : [Проповіді. Діалоги. Трактати. Притчі]. – 639 с.
  Т. 2 : [Сад божественных пъсней. Інші віршовані твори. Басни Харьковскія. Переклади. Листи]. – 623 с.
 25. Твори : для старш. шкіл. віку / Г. С. Сковорода ; упоряд., передм., прим. В. О. Шевчука. – К. : Веселка, 1996. – 271 с. : іл.
 26. Харківські байки : (з нагоди 250 років від дня народж. Г. Сковороди) : 3.12.1722–3.12.1972 / Г. С. Сковорода. – Нью-Йорк : Вид-во Чарторийських, 1972. – 32 с.
 27. Харківські байки / Г. С. Сковорода ; за ред. П. Тичини ; передм. С. Чавдарова. – К. : Укрдержвидав, 1946. – 32 с.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського


* – знаком астерікс відмічені документи, які відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали