НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Шарельман Г. Список використаних джерел

  1. Батчаева И. И. Теория нового «свободного воспитания» педагогов-реформаторов Бременской научной школы Германии (конец XIX – начало XX века) : автореф. дис. … канд. пед. наук : специальность 13.00.01 «Общая педагогика» / Пятигор. гос. лингвист. ун-т. Пятигорск, 1999. 18 с. URL: http://irbis.gnpbu.ru/Aref_1999/Batchaeva_I_I_1999.pdf (дата обращения: 15.12.2021).
  2. Бєлова С. А. Проблема гуманізації шкільного навчання у спадщині Бременської педагогічної школи на початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Харків. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2004. 20 с.
  3. Гончаренко С. Шаррельман (Scharrelmann) Генріх // Український педагогічний енциклопедичний словник / Семен Гончаренко. Вид. 2-ге, допов. й випр. Рівне, 2011. С. 498.
  4. Педагогическая библиография : сист. указ. книжной и журн. лит. по вопр. нар. просвещения за 1917–1924 гг. : в 6 кн. Кн. 2. Школьное образование. (Методика обучения) / под ред. В. Ф. Лебедева ; сост.: Березов Д. Е. и др. Л. : Госиздат, 1926. 311 с. (Библиотека педагога). URL: http://elib.gnpbu.ru/text/pedagogicheskaya-bibliografiya_kn-2_1926/go,0;fs,1/ (дата обращения: 15.12.2021).
  5. Педагогическая энциклопедия : в 3 т. Т. 1 / под ред. А. Г. Калашникова при участии М. С. Эпштейна. М. : Работник просвещения, 1929. Стб. 427–430.
  6. 150 років від дня народження Генріха Шарельмана (1871–1940) // Календар знаменних і пам’ятних дат у галузі освіти і педагогічної науки на 2021 рік / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Павленко Т. С. Київ, 2020. С. 161. URL: https://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2021/03/Kalendar-2021-ost.pdf (дата звернення: 08.12.2021).
  7. Генріх Шарельман // Вікіпедія : вільна енциклопедія. Б.м., 2021. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Scharrelmann (дата звернення: 24.11.2021). Текст нім.
  8. Школа на Шлезвігерштрассе // Вікіпедія : вільна енциклопедія. Б.м., 2020. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Schule_an_der_Schleswiger_Stra%C3%9Fe (дата звернення: 15.12.2021). Текст нім.
  9. Koerrenz R., EngelmannS. Forgotten Pedagogues of German Education : A History of Alternative Education. – Cham : Springer Nature Switzerland AG, 2019. P. 81. URL: https://dokumen.pub/forgotten-pedagogues-of-german-education-a-history-of-alternative-education-3030295699-978-3030295691.html (date of appeal: 18.12.2021).

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали