НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність О. П. Рудницької

 1. Васянович Г. Життєво-культурологічні смисли творчості професора Оксани Рудницької / Г. Васянович // Естетика і етика педагогічної дії: зб. наук. пр. – Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка, 2017. – Вип. 15. – С. 9–16.
 2. Вовк М. ХІ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О. П. Рудницької / М. Вовк // Мистецтво та освіта. – 2014. − № 2. – С. 61–63.
 3. Жердєва Ю. М. Науково-педагогічна спадщина Рудницької О. П. / Ю. М. Жердєва // Час мистецької освіти «Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті: зб. тез та матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (28-30 березня 2018) / заг. ред. Т. А  Смирнова. – Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2018. – С. 62–64.
 4. Кутова О. Мистецька освіта і педагогіка / О. Кутова // Освіта України. – 2010. – 9 лип. (№ 51/52). – С. 5.
 5. Левченко М. Г. Оксана Рудницька і Херсонський державний університет / М. Г. Левченко // Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти: зб. матеріалів наук.-методологічного семінару. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – С. 46–47.
 6. Лимаренко Л. Живуть традиції мистецької освіти : (світлій пам’яті Оксани Рудницької) / Л. Лимаренко, М. Вовк // Мистецтво та освіта. – 2007. − № 1. – С. 56–57.
 7. Лисакова І. Сьомі педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора Оксани Рудницької / І. Лисакова // Пед. газета. – 2010. – Черв. (№ 6). – С. 8.
 8. Ничкало Н. Г. Вчений – педагог – митець Оксана Петрівна Рудницька / Н. Г. Ничкало //Теоретичні та методичні засади неперервної мистецької освіти: зб. матеріалів наук.-методологічного семінару. – Чернівці: Зелена Буковина, 2008. – С. 28–32.
 9. Отич О. М. Зосередьмося на значимості педагога : професор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Олена Отич спеціально для тижневика «Освіта» поділилася спогадами про Оксану Петрівну Рудницьку та Івана Андрійовича Зязюна / Спілкувалася Марина Сидорчук // Освіта. – 2015. – 11–18 лютого (№ 7–8). – С. 3.
 10. Отич О. М. Ідеї педагогічної майстерності у науковій спадщині І. Зязюна та О. Рудницької / О. М. Отич // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХІІ Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [голов. ред.: Г. І. Сотська]. – Київ : Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – Вип. 6 (10). – С. 33–35.
 11. Отич О. Фундатор теорії мистецької освіти в Україні : до 61-річниці від дня народження професора Оксани Рудницької / О. Отич // Пед. газета. − 2008. − № 1. – С. 5.
 12. Рапіна Л. Педагогіка мистецтва і мистецтво педагогічної дії: ІХ Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті Оксани Рудницької / Л. Рапіна //Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. − № 9. – С. 77–80.
 13. Рапіна Л. Педагогіка мистецтва і мистецька педагогіка / Л. Рапіна // Пед. газета. – 2011. – Січ. (№ 1). – С. 4.
 14. Соломаха С. О. Досвід мистецько-педагогічної школи Оксани Рудницької / С. О. Соломаха // Мистецтво та освіта. – 2016. − № 1. – С. 51–53.
 15. Соломаха С. О. Здобутки наукової школи О. Рудницької за чверть століття: ідеї, напрями досліджень, педагогічні інновації / С. О. Соломаха // Неперевна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів XVIІІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької / [наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк]. – Київ : Талком, 2021. − Вип. 4 (16). − С. 63–64.
 16. Філіпчук Н. Світ мистецької педагогіки Оксани Рудницької : [інформація про 10-х Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті професора О. П. Рудницької] / Н. Філіпчук // Мистецтво та освіта. – 2013. − № 1. – С. 60.
 17. Черкасов В. Ф. Методологія наукового дослідження в музично-освітній галузі згідно з концепцією О. Рудницької / В. Ф. Черкасов // Неперевна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів XVI Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької, м. Київ, 6 груд. 2018 р. / [наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк]. – Київ : Талком, 2019. − Вип. 2 (14). − С. 149–152.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали