НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Е. Меймана

Окремі видання
 1. Kubbe K Charakterbildung bei Herbart und Meumann : Speziell die Bedeutung des Vorstellungslebens für die Charakterbildung / von Karl Kubbe. – Langensalza : Hermann Beyer & Sohne (Beyer & Mann), 1912. – VI, 109 s.
 2. Muller P. Ernst Meumann als Begründer der experimentellen Pädagogik / Muller P. – Bazenheid, 1942. – S. 188.
 3. Мейман Ернст // Український педагогічний словник / упоряд.: Семен Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – С. 204.
 4. Probst Paul. Bibliographie Ernst Meumann / Paul Probst. – Herzberg : Traugott Bautz, 1991. – 242 s.
 5. Огляд зарубіжних концепцій навчання і виховання кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Загальні основи педагогіки у схемах : навчальний посібник / Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту ; авт.: Л. Л. Андрюшина, О. А. Каковкіна, Т. Г. Кожедуб. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 29–35.
 6. Cоколова Е. В. Эрнст Мейман (Meumann) / Е. В. Соколова // Российская педагогическая энциклопедия : в 2-х т. / гл. ред. В. В. Давыдов. – Москва : «Большая Российская Энциклопедия», 1993. – Т. 1. – С. 562–563.
 7. Степаненко А. В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана, представника експериментальної педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ ст. : монографія / А. В. Степаненко. – Кропивницький : Центральноукраїнський держ. пед. ун-т імені Володимира Винниченка, 2019. – 152.
Статті
 1. Moede W. Meumann E. / W. Moede // Die Deutsche Schule. – 1915. – Jg. 19. – S. 417–429.
 2. Schlager Paul. Ernst Meumann, sein Leben und sein Werk / Paul Schlager // Monatshefte für deutsche Sprache und Pädagogik. – 1916. – Band 17. – S.347–351.
 3. Романов А. А. Становление экспериментальной педагогики в Германии (к 150-летию со дня рождения В. Лая и Э. Мёймана) / А. А. Романов // Историко-педагогический журнал. – 2012. – № 4. – С. 122–138. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-eksperimentalnoy-pedagogiki-v-germanii-k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-v-a-laya-i-e-myoymana/viewer
 4. Степаненко А. В. Ернст Мейман та експериментальна педагогіка / А. В. Степаненко // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія «Педагогічні науки». – 2001. – Вип. 33. – С. 166–176.
 5. Степаненко А. В. Погляди представника експериментальної педагогіки Ернста Меймана на проблему естетичного виховання / А. В. Степаненко // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія «Педагогічні науки». – 2004. – Вип. 58. – С. 248–254.
 6. Степаненко А. В. Погляди представника експериментальної педагогіки Ернста Меймана на проблему дослідження обдарованості та створення системи тестування / А. В. Степаненко // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія «Педагогічні науки». – 2005. – Вип. 63. – С. 193–196.
 7. Степаненко А. В. Проблема особистості в експериментальній педагогіці та педагогічній спадщині Ернста Меймана / А. В. Степаненко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. – Київ, 2005. – Вип. 14. – Серія 16 «Творча особистість вчителя : проблеми теорії та практики». – С. 87–91.
 8. Степаненко А. Дидактичні погляди Е. Меймана / А. Степаненко // Наукові записки КДПУ імені В. Винниченка. Серія «Педагогічні науки» – 2006. – Вип. 71. – С. 268–270.
 9. Степаненко А. В. Концепція експериментальної педагогіки з огляду Е. Меймана та В. Лая / А. В. Степаненко // Матеріали Всеукраїнської конференції «Наука, освіта, суспільство очима молодих» Рівненського державного гуманітарного університету, 10-11 травня 2006 р. – Рівне, 2006. – С. 56–62.
 10. Степаненко А. В. Концепція експериментальної педагогіки Ернста Меймана / А. В. Степаненко // Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 1. – С. 21–23.
 11. Янченко Т. В. Європейські витоки наукового розвитку педології в Україні : експериментальна педагогіка Е. Меймана / Т. В. Янченко // Вісник Черкаського університету імені Б. Хмельницького. Серія Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 30. – С. 144–149.
Дисертації та автореферати
 1. Степаненко А. В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.01 / Алла Вячеславівна Степаненко ; [наук. керівник Сергій Гаврилович Мельничук] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2008. – 20 с.
Електронні ресурси
 1. Мейман Эрнст. Психологический словарь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://psychology.academic.ru
 2. Фірмаль Л. Мейман Эрнст, немецкий педагог и психолог, основатель экспериментальной педагогики – Воспитание как игра стимулов и реакций [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lfirmal.com/meyman-ernst-nemeckiy-pedagog-i-psiholog-osnovatel-eksperimentalnoy-pedagogiki/

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали