НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. Р. Мазуркевича

Підручники
 1. Українська література : підруч. для серед. спец. навч. закладів УРСР / В. М. Борщевський, О. Р. Мазуркевич, І. І. Пільгук та ін.]. – Вид. 3-є, доп. і перероб. – Київ : Вища шк., 1970. – 447 с. : портр.
 2. Українська література в 9 класі : посібник для вчителів [В. М. Борщевський, Ф. М. Борщевський, О. Р. Мазуркевич та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1985. – 206, [2] с.
 3. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 7-е вид. – Київ : Рад. шк., 1988. – 318 с. : іл., портр.
 4. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 6-е вид., змін. – Київ : Рад. шк., 1986. – 318 [1] с. : [7] л. вкл.
 5. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 5-е вид. – Київ : Рад. шк., 1985. – 304 с. : іл., 8 арк. іл. приміт.
 6. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 4-е вид. – Київ : Рад. шк., 1984. – 304 с., 8 с. іл.
 7. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 3-є вид. — Київ : Рад. шк., 1983. – 320 с. : 8 с. іл.
 8. Українська література : підруч. для 9 кл. / В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. М. Борщевського. – Київ : Рад. шк., 1980. – 319 с.
 9. Українська література : підруч. для 10 кл. / В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. М. Борщевського. – 8-е вид. – Київ : Рад. шк., 1990. – 318, [1] с. : іл.
 10. Українська література. 10 клас : підруч. / В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін. 9-те вид., перероб. і доп. – Київ :Освіта, 1992. 317 с.
 11. Українська література. 10 клас : підручник для середньої школи / С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич, В. В. Фещак, В. М. Борщевський. 10-е вид., перероб.і доп. – Київ : Освіта, 1994. – 350 с.
Наукові та навчально-методичні праці
 1. Вивчення творчості П. А. Грабовського в школі : посіб. для вчителів серед. шк. / О. Р. Мазуркевич, М. А. Якименко. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Рад. шк., 1962. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 166.
 2. Визначні українські педагоги – народні просвітителі : Х. Д.Алчевська та її сподвижники / О. Р. Мазуркевич. – Київ, 1963. – 79 с. : іл. – (Т-во «Знання» Укр. РСР. Серія 9; № 5–6).
 3. Високе покликання вчителя літератури / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Рад. шк., 1968. – 40 с.
 4. Виховна сила художньої літератури / О. Р. Мазуркевич. – Київ : [б. в.], 1960. – 42, [1] с.
 5. З педагогічної спадщини в галузі методики української літератури (А. Свидницький, Х. Д. Алчевська, І. С. НечуйЛевицький, Леся Українка, М. П. Старицький) / О. Р. Мазуркевич // Наук. зап. – Київ : Рад. шк., 1959. – Вип. ІV. – Т. ХVII. – С. 191–211.
 6. За рідне слово в рідній школі: На шляху становлення методики української літератури. / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Херсон, 1995. – 207 с.
 7. Колючий вінок голодомору. Голод на Поділлі / О. Р. Мазуркевич // Книга свідчень. – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 59–64.
 8. Пантелеймон Куліш в оцінці Михайла Коцюбинського / О. Р. Мазуркевич // Рідна шк. – 1996 – № 9. – С. 12–14.
 9. Метод і творчість : удосконалення методів вивчення художньої літ. в процесі їх розвитку і творчого застосування / О. Р. Мазуркевич // М-во освіти УРСР, Науково-дослід. ін-т педагогіки УРСР. – Київ : Рад. шк., 1973. – 256 с.
 10. Моральне в естетичному (Виховання засобами художньої літератури) / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Знання, 1968. – 64 с.
 11. Моральне в естетичному : (виховання засобами худож. літератури) / О. Р. Мазуркевич – Київ, 1968. – 64 с.
 12. На чатах правди і науки (В. О. Сухомлинський) / О. Р. Мазуркевич // Спогади про Сухомлинського / [упоряд. : С. П. Заволока; упоряд. Фотоматеріалів : В. П. Горпинюк ; ред. : В. І. Ковальчук, Т. К. Хорунжа]. – Киів : Рад. шк., – 1990. – С. 175–191.
 13. Нариси з історії методики української літератури / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Рад. шк., 1961. – 375 с.
 14. Письменник і життя : творчість М. Стельмаха / О. Р. Мазуркевич. – Київ, 1958. – 44 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр. РСР. [Серія VI. № 11]).
 15. Підвищення виховної ролі літератури в школі : метод. лист / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Рад. школа, 1967. – 52 с.
 16. Слово про радянського вчителя : сторінки з життя і роботи вчителів Радянської України / упоряд. Г. Д. Гриневич, О. Р. Мазуркевич, К. Ф. Присяжнюк. – Київ : Рад. шк., 1958 [на обл. 1957]. – 575 с. : 16 л. іл., портр.
 17. Творча спадщина Т. Г. Шевченка – гостра зброя в боротьбі проти українського буржуазного націоналізму / О. Р. Мазуркевич. – Київ, 1953. – 31 с.
 18. Теорія літератури : [проспект посіб. для вчителів] / О. Р. Мазуркевич, К. М. Сторчак ; ред. Н. І. Падалка. – Київ, 1958. – 20 с.
 19. Українська література : посіб. для серед. спец. навч. закладів УРСР / В. М. Борщевський, О. Р. Мазуркевич, І. І. Пільгук та ін. – Київ : Рад. шк., 1963. – 512 с. : портр.
 20. Франко – дослідник творчості Федьковича / О. Мазуркевич // Слово про великого Каменяра : зб. статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка / за ред. академіка АН УРСР О. І. Білецького. – Київ : Держ. вид-во художньої літ., 1956. – Т. 2. – С. 361–419.
 21. Іван Франко у зв’язках з народними просвітителями Наддніпрянської України (зокрема, з Х Д. та Х. О. Алчевськими) / О. Р. Мазуркевич // Матеріали міжвузівської ювілейної наук. конф., присвяченої 110–річчю з дня народження та 50–річчю з дня смерті І. Я. Франка / Житомир. пед. ін-т. – Львів,1968. – С. 114–117.
 22. Цілеспрямованість виховного впливу літератури на учнів / О. Р. Мазуркевич // Методика викладання укр. мови і літератури : республік. наук.-метод. зб. – Київ : Рад. шк. – 1974. – Вип. 6. – С. 3–21.
Статті надруковані в періодичних видання
 1. Біля джерел системи освіти дорослих (М. О. Алчевський) / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1965. – № 4. – С. 25–31.
 2. Великий просвітитель. Т. Г. Шевченко у боротьбі за передову науку і народну освіту / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1964. – № 3. – С. 5–15.
 3. Величні перспективи розвитку народної освіти в шостій п’ятирічці / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1956. – № 2. – С. 3–10.
 4. Вклад І. Франка в методику української літератури / О. Р. Мазуркевич // Літ. в шк. – 1956. – № 6.–С. 24–33.
 5. Воскресіння нетлінного, відродження заповітного в концепції національної освіти / О. Р. Мазуркевич // Рідна шк. – 1994. – №.7 – С. 18–27; № 8. – С. 18–23; № 9. – С. 18–25; № 10. – С. 17–25.
 6. До дальших успіхів у навчально-виховній роботі! / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1955. – № 9.–С. 3–11.
 7. До оцінки педагогічної спадщини і творчої діяльності Х. Д. Алчевської / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1958.– № 3. – С. 72–88; № 4. –С. 68–80.
 8. Живим словом і писанням / О. Р. Мазуркевич // Прапор. – 1972. – № 11. – С. 63–66.
 9. Заповідник у Сковородинівці / О. Р. Мазуркевич // Укр. істор. журн. – 1968. – № 9. – С. 103–105.
 10. Наша національна гідність. Микола Гоголь належить Україні / О. Р. Мазуркевич //  Рідна шк. –1995. – № 5. – С. 35–46.
 11. Наша національна гордість: М. Гоголь як український письменник / О. Р. Мазуркевич // Відродження. –1995. – № 4. – С. 3–9.
 12. Невідомий рукопис X. Д. Алчевської з методики навчання грамоти / О. Р. Мазуркевич // Початкова шк. – 1971. – № 6. – С. 70–75.
 13. Про аналіз художнього твору в школі / О. Р. Мазуркевич // Літ. в шк. – 1955. – № 2. – С. 34–41.
 14. Про перебудову шкільного курсу української літератури / О. Р. Мазуркевич // Літ. в шк. – 1959. – № 5. – С. 38–46.
 15. Рідне слово в концепції національної освіти / О. Р. Мазуркевич // Рідна шк. – 1993. – № 10. – С. 7–17.
 16. Рідне слово у творчій спадщині видатного педагога : [В. О. Сухомлинський] / О. Р. Мазуркевич // Шкіл. б-ка плюс : наук.-метод. часопис. – 2011. – Жовт. (№ 19). – С. 28–31.
 17. Г. С. Сковорода – учитель поетики / О. Р. Мазуркевич // Укр. мова і літ. в шк. – 1972. – № 10. – С. 52–58.
 18. Леся Українка про виховну роль літератури / О. Р. Мазуркевич // Укр. мова і літ. в шк. – 1963. – № 6. – С. 14–21.
 19. Українська література в «шкільній бібліотеці» / О. Мазуркевич, І. Бацій, М. Домницький // Укр. мова і літ. в шк. – 1971. – № 10. – С. 31–39.
 20. Т. Г. Шевченко в Харківській недільній школі / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. –1964. – № 1. – С. 88–89.
Редактор праць
 1. Ред.: Сковорода, Г. С. Байки Харківські ; Афоризми / Г. С. Сковорода ; [за ред. акад. АПН СРСР О. Р. Мазуркевича ; упоряд. і авт. передм. «Поетич. втілення мудрості народної» Н. О. Батюк ; іл.: В. Д. Чернуха]. – Харків : Прапор, 1972. – 131 с. з іл.
 2. Ред.: Леся Українка в школі : посіб. для вчителів / [редкол.: О. Р. Мазуркевич (відп. ред.) та інші] ; М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1966. – 250 с. : іл.
 3. Ред.: Павло Грабовський у школі : [посіб. для вчителів / редкол.: відп. ред. О. Р. Мазуркевич та ін.] ; М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1966. – 128 с. : іл.
 4. Ред.: Машталер, О. В. Педагогічна і освітня діяльність О. В. Духновича / за ред. д-ра пед. наук О. Р. Мазуркевича. – Київ : Рад. шк., 1966. – 148 с. : іл.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали