НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. Р. Мазуркевича

Підручники
 1. Українська література : підруч. для серед. спец. навч. закладів УРСР / В. М. Борщевський, О. Р. Мазуркевич, І. І. Пільгук та ін.]. – Вид. 3-є, доп. і перероб. – Київ : Вища шк., 1970. – 447 с. : портр.
 2. Українська література в 9 класі : посібник для вчителів [В. М. Борщевський, Ф. М. Борщевський, О. Р. Мазуркевич та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1985. – 206, [2] с.
 3. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 7-е вид. – Київ : Рад. шк., 1988. – 318 с. : іл., портр.
 4. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 6-е вид., змін. – Київ : Рад. шк., 1986. – 318 [1] с. : [7] л. вкл.
 5. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 5-е вид. – Київ : Рад. шк., 1985. – 304 с. : іл., 8 арк. іл. приміт.
 6. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 4-е вид. – Київ : Рад. шк., 1984. – 304 с., 8 с. іл.
 7. Українська література : підруч. для 9 кл. / [В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін.] ; за ред. В. М. Борщевського. – 3-є вид. — Київ : Рад. шк., 1983. – 320 с. : 8 с. іл.
 8. Українська література : підруч. для 9 кл. / В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. М. Борщевського. – Київ : Рад. шк., 1980. – 319 с.
 9. Українська література : підруч. для 10 кл. / В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. М. Борщевського. – 8-е вид. – Київ : Рад. шк., 1990. – 318, [1] с. : іл.
 10. Українська література. 10 клас : підруч. / В. М. Борщевський, С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич та ін. 9-те вид., перероб. і доп. – Київ :Освіта, 1992. 317 с.
 11. Українська література. 10 клас : підручник для середньої школи / С. А. Крижанівський, О. Р. Мазуркевич, В. В. Фещак, В. М. Борщевський. 10-е вид., перероб.і доп. – Київ : Освіта, 1994. – 350 с.
Наукові та навчально-методичні праці
 1. Вивчення творчості П. А. Грабовського в школі : посіб. для вчителів серед. шк. / О. Р. Мазуркевич, М. А. Якименко. – Вид. 2-е, переробл. – Київ : Рад. шк., 1962. – 168 с. : іл. – Бібліогр.: с. 166.
 2. Визначні українські педагоги – народні просвітителі : Х. Д.Алчевська та її сподвижники / О. Р. Мазуркевич. – Київ, 1963. – 79 с. : іл. – (Т-во «Знання» Укр. РСР. Серія 9; № 5–6).
 3. Високе покликання вчителя літератури / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Рад. шк., 1968. – 40 с.
 4. Виховна сила художньої літератури / О. Р. Мазуркевич. – Київ : [б. в.], 1960. – 42, [1] с.
 5. З педагогічної спадщини в галузі методики української літератури (А. Свидницький, Х. Д. Алчевська, І. С. НечуйЛевицький, Леся Українка, М. П. Старицький) / О. Р. Мазуркевич // Наук. зап. – Київ : Рад. шк., 1959. – Вип. ІV. – Т. ХVII. – С. 191–211.
 6. За рідне слово в рідній школі: На шляху становлення методики української літератури. / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Херсон, 1995. – 207 с.
 7. Колючий вінок голодомору. Голод на Поділлі / О. Р. Мазуркевич // Книга свідчень. – Кам’янець-Подільський, 1992. – С. 59–64.
 8. Пантелеймон Куліш в оцінці Михайла Коцюбинського / О. Р. Мазуркевич // Рідна шк. – 1996 – № 9. – С. 12–14.
 9. Метод і творчість : удосконалення методів вивчення художньої літ. в процесі їх розвитку і творчого застосування / О. Р. Мазуркевич // М-во освіти УРСР, Науково-дослід. ін-т педагогіки УРСР. – Київ : Рад. шк., 1973. – 256 с.
 10. Моральне в естетичному (Виховання засобами художньої літератури) / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Знання, 1968. – 64 с.
 11. Моральне в естетичному : (виховання засобами худож. літератури) / О. Р. Мазуркевич – Київ, 1968. – 64 с.
 12. На чатах правди і науки (В. О. Сухомлинський) / О. Р. Мазуркевич // Спогади про Сухомлинського / [упоряд. : С. П. Заволока; упоряд. Фотоматеріалів : В. П. Горпинюк ; ред. : В. І. Ковальчук, Т. К. Хорунжа]. – Киів : Рад. шк., – 1990. – С. 175–191.
 13. Нариси з історії методики української літератури / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Рад. шк., 1961. – 375 с.
 14. Письменник і життя : творчість М. Стельмаха / О. Р. Мазуркевич. – Київ, 1958. – 44 с. – (Т-во для поширення політ. і наук. знань Укр. РСР. [Серія VI. № 11]).
 15. Підвищення виховної ролі літератури в школі : метод. лист / О. Р. Мазуркевич. – Київ : Рад. школа, 1967. – 52 с.
 16. Слово про радянського вчителя : сторінки з життя і роботи вчителів Радянської України / упоряд. Г. Д. Гриневич, О. Р. Мазуркевич, К. Ф. Присяжнюк. – Київ : Рад. шк., 1958 [на обл. 1957]. – 575 с. : 16 л. іл., портр.
 17. Творча спадщина Т. Г. Шевченка – гостра зброя в боротьбі проти українського буржуазного націоналізму / О. Р. Мазуркевич. – Київ, 1953. – 31 с.
 18. Теорія літератури : [проспект посіб. для вчителів] / О. Р. Мазуркевич, К. М. Сторчак ; ред. Н. І. Падалка. – Київ, 1958. – 20 с.
 19. Українська література : посіб. для серед. спец. навч. закладів УРСР / В. М. Борщевський, О. Р. Мазуркевич, І. І. Пільгук та ін. – Київ : Рад. шк., 1963. – 512 с. : портр.
 20. Франко – дослідник творчості Федьковича / О. Мазуркевич // Слово про великого Каменяра : зб. статей до 100-ліття з дня народження Івана Франка / за ред. академіка АН УРСР О. І. Білецького. – Київ : Держ. вид-во художньої літ., 1956. – Т. 2. – С. 361–419.
 21. Іван Франко у зв’язках з народними просвітителями Наддніпрянської України (зокрема, з Х Д. та Х. О. Алчевськими) / О. Р. Мазуркевич // Матеріали міжвузівської ювілейної наук. конф., присвяченої 110–річчю з дня народження та 50–річчю з дня смерті І. Я. Франка / Житомир. пед. ін-т. – Львів,1968. – С. 114–117.
 22. Цілеспрямованість виховного впливу літератури на учнів / О. Р. Мазуркевич // Методика викладання укр. мови і літератури : республік. наук.-метод. зб. – Київ : Рад. шк. – 1974. – Вип. 6. – С. 3–21.
Статті надруковані в періодичних видання
 1. Біля джерел системи освіти дорослих (М. О. Алчевський) / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1965. – № 4. – С. 25–31.
 2. Великий просвітитель. Т. Г. Шевченко у боротьбі за передову науку і народну освіту / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1964. – № 3. – С. 5–15.
 3. Величні перспективи розвитку народної освіти в шостій п’ятирічці / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1956. – № 2. – С. 3–10.
 4. Вклад І. Франка в методику української літератури / О. Р. Мазуркевич // Літ. в шк. – 1956. – № 6.–С. 24–33.
 5. Воскресіння нетлінного, відродження заповітного в концепції національної освіти / О. Р. Мазуркевич // Рідна шк. – 1994. – №.7 – С. 18–27; № 8. – С. 18–23; № 9. – С. 18–25; № 10. – С. 17–25.
 6. До дальших успіхів у навчально-виховній роботі! / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1955. – № 9.–С. 3–11.
 7. До оцінки педагогічної спадщини і творчої діяльності Х. Д. Алчевської / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. – 1958.– № 3. – С. 72–88; № 4. –С. 68–80.
 8. Живим словом і писанням / О. Р. Мазуркевич // Прапор. – 1972. – № 11. – С. 63–66.
 9. Заповідник у Сковородинівці / О. Р. Мазуркевич // Укр. істор. журн. – 1968. – № 9. – С. 103–105.
 10. Наша національна гідність. Микола Гоголь належить Україні / О. Р. Мазуркевич //  Рідна шк. –1995. – № 5. – С. 35–46.
 11. Наша національна гордість: М. Гоголь як український письменник / О. Р. Мазуркевич // Відродження. –1995. – № 4. – С. 3–9.
 12. Невідомий рукопис X. Д. Алчевської з методики навчання грамоти / О. Р. Мазуркевич // Початкова шк. – 1971. – № 6. – С. 70–75.
 13. Про аналіз художнього твору в школі / О. Р. Мазуркевич // Літ. в шк. – 1955. – № 2. – С. 34–41.
 14. Про перебудову шкільного курсу української літератури / О. Р. Мазуркевич // Літ. в шк. – 1959. – № 5. – С. 38–46.
 15. Рідне слово в концепції національної освіти / О. Р. Мазуркевич // Рідна шк. – 1993. – № 10. – С. 7–17.
 16. Рідне слово у творчій спадщині видатного педагога : [В. О. Сухомлинський] / О. Р. Мазуркевич // Шкіл. б-ка плюс : наук.-метод. часопис. – 2011. – Жовт. (№ 19). – С. 28–31.
 17. Г. С. Сковорода – учитель поетики / О. Р. Мазуркевич // Укр. мова і літ. в шк. – 1972. – № 10. – С. 52–58.
 18. Леся Українка про виховну роль літератури / О. Р. Мазуркевич // Укр. мова і літ. в шк. – 1963. – № 6. – С. 14–21.
 19. Українська література в «шкільній бібліотеці» / О. Мазуркевич, І. Бацій, М. Домницький // Укр. мова і літ. в шк. – 1971. – № 10. – С. 31–39.
 20. Т. Г. Шевченко в Харківській недільній школі / О. Р. Мазуркевич // Рад. шк. –1964. – № 1. – С. 88–89.
Редактор праць
 1. Ред.: Сковорода, Г. С. Байки Харківські ; Афоризми / Г. С. Сковорода ; [за ред. акад. АПН СРСР О. Р. Мазуркевича ; упоряд. і авт. передм. «Поетич. втілення мудрості народної» Н. О. Батюк ; іл.: В. Д. Чернуха]. – Харків : Прапор, 1972. – 131 с. з іл.
 2. Ред.: Леся Українка в школі : посіб. для вчителів / [редкол.: О. Р. Мазуркевич (відп. ред.) та інші] ; М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1966. – 250 с. : іл.
 3. Ред.: Павло Грабовський у школі : [посіб. для вчителів / редкол.: відп. ред. О. Р. Мазуркевич та ін.] ; М-во освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки. – Київ : Рад. шк., 1966. – 128 с. : іл.
 4. Ред.: Машталер, О. В. Педагогічна і освітня діяльність О. В. Духновича / за ред. д-ра пед. наук О. Р. Мазуркевича. – Київ : Рад. шк., 1966. – 148 с. : іл.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали