НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність П. О. Куліша

 1. Александрович, М. До Пантелеймона Куліша: [вірш] / Митрофан Александрович // Київська старовина. – 1998. – № 1. – С. 93–94.
 2. Андрущенко, Т. „І пензель мій сказав би більше…” : до 100-річчя з дня смерті Пантелеймона Куліша / Тетяна Андрущенко // Образотворче мистец. – 1997. – № 2. – С. 28–29.
 3. Антонюк, Т. Педагогічні погляди П.О. Куліша / Тетяна Антонюк // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 117–123 .
 4. Артемова, Л. В. Педагогічні ідеї та праці Пантелеймона Куліша / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – С. 173–177.
 5. Бандура, О. М. Вивчення роману П. О. Куліша „Чорна рада. Хроніка 1663 року” / О. М. Бандура // Українська мова і л-ра в шк. – 1992. – № 11/12. – С. 21–24.
 6. Барвінок, Г. Спомини : [про П. Куліша] / Ганна Барвінок // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 59–61.
 7. Бенцал,С. “Чорна рада” Пантелеймона Куліша – перший істоичний роман в українській літературі : урок у 9 класі / С. Бенцал // Дивослово. – 2011.– № 8. – С. 43-46.
 8. Березівська, Л. Д. [Пантелеймон Олександрович Куліш.] / Л. Д. Березівська // Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств : (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) : [монографія] / Л. Д. Березівська; наук. ред. М. Я. Антонець; рецензенти: О. В. Сухомлинська, М. Д. Ярмаченко, С. М. Філоненко. – К. : Вид-во „Молодь”, 1999. – С. 86, 142, 143, 148, 150.
 9. Боронь, О. Чарлз Діккенс в епістолярії та прозі Пантелеймона Куліша 1840-х – першої половини 1850-х рр. / О. Боронь // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 84–88. – Бібліогр. : 21 назв.
 10. Веркалець, М. М. Освітньо-педагогічна спадщина : [до 170-річчя від дня народження П. Куліша] / М. М. Веркалець // Рад. шк. – 1989. – № 8. – С. 86–88.
 11. Веркалець, М. Повернення із забуття : до 150-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / Михайло Веркалець // Дніпро. – 1994. – № 7/8. – С. 111–113.
 12. Відоняк, Г. Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко і часопис „Основа” / Надія Відоняк // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 15–16.
 13. Вільшук, М. Пантелеймон Куліш у листах до Олександра Барвинського / Мирон Вільшук // Обрії. –1999. – № 1. – С. 68–73. – Бібліогр.: 11 назв.
 14. Войцехівська, І. Пантелеймон Куліш / Ірина Войцехівська // Пам’ять століть. – 2006. – № 6. – С. 138–140.
 15. Гаврилюк, О. Пантелеймон Куліш як приклад взаємообумовленості національного та загальнолюдського / О. Гаврилюк // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 6. – С. 51–54.
 16. Галей, С. Народознавча спадщина Пантелеймона Куліша / С. Галей // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – С. 62–75. – Бібліогр.: 63 назв.
 17. Геник, С. Куліш Пантелеймон (26.07.1819 – 02.02.1897) / Степан Геник // 150 великих українців / С. Геник . – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 120–122.
 18. Гирич, І. Пантелеймон Куліш на тлі суспільного життя / І. Гирич // Історія в шк. України. – 2005. – № 1. – С. 41–44.
 19. Гнідан, О. Д. Світогляд Пантелеймона Куліша / О. Д. Гнідан, Н.Д. Осьмак // Українська мова і л-ра в шк. – 1991. – № 10. – С. 22–29. – Бібліогр.: 6 назв.
 20. Гончар, О. Роман „Чорна рада” П. Куліша в школі / Олексій Гончар // Слово і час. – 1992. – № 9. – С. 3–11.
 21. Гончарук, П. Апостол української ментальності (до 190-річчя від дня народження П. О. Куліша) /Петро Гончарук // Київська старовина – 2008. – № 3. – С. 3–20.
 22. Гончарук, П. С. Суспільно-політичні та історичні погляди П. О. Куліша : до 110-ої річниці його світлої пам’яті (1819-1897) : [монографія] / П. С. Гончарук. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 264 с.
 23. Грегуль, Г. Панько Куліш: образ коханця, або фаустівські романи Куліша (за твором В. Петрова „Романи Куліша”) / Галина Грегуль // Слово і час. – 2004. – № 6. – С. 25–33.
 24. Грушевський, М. Біля джерел національно-культурного відродження України : етнопсихологічні та соціально-традиційні підоснови Кулішевої творчості / Михайло Грушевський // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 4. – С. 8–28.
 25. Гупан, Н. М. [Пантелеймон Олександрович Куліш] / Н. М. Гупан // Українська історіографія історії педагогіки : [монографія] / Н. М. Гупан; рецензенти : О. В. Сухомлинська, В. М. Даниленко. – К. : „А.П.Н.”, 2002. – С. 43, 126.
 26. Гурдуз, А. І. „Чорна рада” П. Куліша : роман як знакова система / А. І. Гурдуз // Всесвітня л-ра та культура. – 2008. – № 1. – С. 15. – Бібліогр.: 3 назв.
 27. Даниленко,А. “Пиши, як мовиш”, або чому Пантелеймон Куліш не став творцем сучасного українського правопису / А. Даниленко // Мовознавство. – 2012. – № 4. – С. 37–54.
 28. Девдюк, І. Пантелеймон Куліш і Джордж Байрон / Іванна Девдюк // Обрії. – 1997. – № 2. – С. 38–41.
 29. Девдюк, І. Пантелеймон Куліш та його літературно-естетична концепція романтизму / Іванна Девдюк // Обрії. – 1997. – № 1. – С. 40–42.
 30. Девдюк, І. „Хочеться співати ще по-італійськи, по-грецьки, латиною…” : Пантелеймон Куліш поліглот і перекладач / Іванна Девдюк // Дивослово. – 1997. – № 11. – С. 11–14. – Бібліогр.: 16 назв.
 31. Демків, Л. Д. Пантелеймон Куліш. „Орися” / Л. Д. Демків // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2005. – № 35. – С. 10-13.
 32. Денисюк, І. А. Творча спадщина Пантелеймона Куліша: педагогічний аспект / І. А. Денисюк // Вісник Черкаського університету. Сер. : Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 129. – С. 24–28.– Бібліогр. : 7 назв.
 33. Дзира, І. „Чорна рада” та її джерела: до 150-річчя написання роману / Іван Дзира // Освіта. – 1997. – 8–15 січ. (№ 2/3). – С. 12–13.
 34. Дзюба, Т. Хутірська концепція Пантелеймона Куліша / Тетяна Дзюба // Слово і час. – 1998. – № 4/5. – С. 43–46.
 35. Дмитренко, М. Пантелеймон Куліш як дослідник народної культури України / М. Дмитренко // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5/6. – С. 3–11. – Бібліогр.: 41 назв.
 36. Донцов, Д. Два антагоністи (П. Куліш і Т. Шевченко) / Дмитро Донцов // Дивослово. –2006. – № 4. – С. 54–59.
 37. Дорошенко, В. О. Роман П. Куліша „Чорна рада”: історичне тло, творчі джерела, літературна історія / В. О. Дорошенко // Джерело пед. майстерності. – 1997. – № 2. – С. 5–14. – Бібліогр.: 24 назв.
 38. Дроздова, О. Соціально-історичний роман „Чорна рада” Пантелеймона Куліша / О. Дроздова // Берегиня. – 2005. – № 1. – С. 17–20. – Бібліогр.: 5 назв.
 39. Єфремов, С. Друкарня П. Куліша / Сергій Єфремов // Життя і шк. – 1978. – № 1. – С. 33–34.
 40. Єфремов, С. [Пантелеймон Куліш] / Сергій Єфремов // Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – С. 244, 329–402.
 41. Єфремов, С. Фольклорно-етнографічний збірник Пантелеймона Куліша „Записки про Південну Русь” в оцінці Тараса Шевченка / Сергій Єфремов // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 4. – С. 3–7.
 42. Желєзна, Ю. Козацтво як державотворчий символ у романі Пантелеймона Куліша „Чорна рада” / Юлія Желєзна // Укр. мова та л-ра. – 2008. – Січ. (№ 1/2). – С. 16–18. – Бібліогр.: 9 назв.
 43. Жулинський, М. Пантелеймон Куліш: (1819-1897) : будитель національної самосвідомості / Микола Жулинський // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. – К. : Либідь, 2011. – С. 142–173.
 44. Жулинський, М. Пантелеймон Куліш (1819–1897) / Микола Жулинський // Із забуття в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 44–80.
 45. Жулинський, М. Пантелеймон Куліш (1819–1897) / Микола Жулинський // Слово і доля : навч. посіб. / М. Жулинський. – К. : „А.С.К.”, 2002. – С. 117–145.
 46. Жулинський, М. „Розуміти високе значення людини” : культурництво Пантелеймона Куліша як відповідь на виклик епохи / Микола Жулинський // Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естет. пошуки укр. л-ри / М. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 323–327.
 47. Зайченко, І. В. Просвітництво П. О. Куліша / І. В. Зайченко // Історія педагогіки: у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – К. : Видавничий дім „Слово” , 2010. – Кн. 2: Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – С. 266–278.
 48. Захаркін, С. Листування Пантелеймона Куліша з Євгеном Тимченком (1894–1895) / Степан Захаркін // Київська старовина. – 1998. – № 4. – С. 94–108.
 49. Захаркін, С. П. Куліш як перекладач і поліглот / Степан Захаркін // Укр. мова та л-ра. –1997. – № 16. – С. 1–2.
 50. Зеров, М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // До джерел : історично-літературні та критичні статті / М. Зеров. – Краків-Львів : Українське вид-во, 1943. – С. 17–58.
 51. Іванко, А. Б. “Людина, яка наблизилась до типу західного інтелігента” (П. О.Куліш) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. – 2011. – № 11. – С. 9–14.
 52. Івашків,В. Маловідома кулішева брошура 1846 року / Василь Івашків // Слово і Час . – 2009. – № 8. – С. 90–96. – Бібліогр.: 13 назв.
 53. Івашків, В. „Орися” П. Куліша в контексті творчих пошуків письменника 1840-х років” / Василь Івашків // Слово і час. – 2004. – № 5. – С. 3–17.
 54. Івашків, В. Пантелеймон Куліш та його „Ответ Г. Сенковскому на его рецензию „Истории Малороссии” Маркевича” / Василь Івашків // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 27–35.
 55. Іллєнко, Л. „Українські родичі” шотландського письменника : Пантелеймон Куліш – послідовник Вальтера Скотта / Л. Іллєнко // Українська мова та л-ра. – 2006. – Чис. 6/8. – С. 5–9. – Бібліогр.: 14 назв.
 56. Ільєнко, Л. Пантелеймон Куліш – послідовник Вальтера Скотта / Людмила Ільєнко // Урок української. – 2002. – № 3. – С. 58–61. – Бібліогр.: 14 назв.
 57. Камінчук, О. Поезія Пантелеймона Куліша 80-90-х рр. ХІХ ст.: художня традиція і нові естетичні тенденції доби / О. Камінчук // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 51–54. – Бібліогр.: 6 назв.
 58. Камінчук, О. Поет і його доба: еволюція художньої структури лірики П. Куліша / О. Камінчук // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 60–64.
 59. Кирилюк, О. Літературна вікторина за творчістю Пантелеймона Куліша у 9-му класі / О. Кирилюк // Українська мова та л-ра. – 2006. – Чис. 6/8. – С. 68–71.
 60. Кирпач, А. Він звеличував українство: [до 100-річчя від дня смерті П. Куліша] / Антоніна Кирпач // Пед. газета. – 1997. – Лют. (№ 2). – С. 4.
 61. Кирпач, А. „Граматка” П. Куліша – один із перших україномовних підручників ХІХ ст. : (до 100-річчя від дня смерті П. Куліша) / Антоніна Кирпач // Початкова шк. – 1999. – № 4. – С. 58– 59.
 62. Киян, Я. Пантелеймон Куліш / Я. Киян // Історія України в особах ХІХ–ХХ ст. / кол. авт. : І. Войцехівська, В. Абліцов, О. Божко та ін.; рец. Ф. Шевченко. – К. : Україна, 1995. – С. 73-79.
 63. Ковальчук, О. Історіософські пошуки П. Куліша : особливості моделювання історії / О. Ковальчук // Київська старовина. – 1999. – № 6. – С. 116–123.
 64. Ковпік, С. І. Духовно-виховний потенціал казок та оповідань для дітей П. Куліша / С. І. Ковпік // Education and PedagogicalSciences. – 2006. – № 6. – С. 43-46. – Бібліогр.: 7 назв
 65. Ковпік, С. Еволюція поглядів на духовність оповідача і героя роману П. Куліша “Владимирия…” / С. Ковпік // Слово і час. – 2003. –№ 11. – C. 72–74.
 66. Кононенко, М. Безмежність і обмеженість хутірської філософії Пантелеймона Куліша / М. Кононенко // Рідна шк. – 1999. – № 9. – С. 12–13.
 67. Кононенко, П. Могутній талант: сутність феномену Пантелеймона Куліша / Петро Кононенко, Тарас Кононенко // Рідна шк. – 1999. – № 4. – С. 8–14.
 68. Копиленко, О. Л. „Я піонер з сокирою важкою” (Пантелеймон Куліш) / О. Л. Копиленко // Українська ідея. Перші речники /  Т-во „Знання” України, Ін-т нац. відносин і політології АН України; [кол. авт.: В. Ф. Солдатенко (кер.), О. Л. Копиленко та ін. ; наук. ред. А. І. Погрібний]. – К. : Т-во „Знання” України, 1994. – С. 112–130.
 69. Кравець, О. Брати Барвінські у творчих контактах з П. Кулішем / О. Кравець // Березіль. – 1997. – № 9/10. – С. 181–185.
 70. Кравченко, О. Бібліографія праць Пантелеймона Куліша / Оксана Кравченко // Історико-педагогічний альманах / Акад. пед. наук України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – К. : [б. в.], 2007. – Вип. 1. – С. 93–96. – Бібліогр. : 148 назв.
 71. Кравченко, О. Виховні ідеї у творчій спадщині Пантелеймона Куліша / Оксана Кравченко // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 68–73.– Бібліогр.: 13 назв.
 72. Кравченко, О. Дослідження педагогічної спадщини П. Куліша у контексті сучасних суспільних перетвореннях / Оксана Кравченко, Наталія Побірченко // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2008 р., м. Рівне / М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т, Російський держ. гуманіт. ун-т, Білоруський держ. пед. ун-т ім. М. Танка, Бєльський держ. ун-т ім. А. Руссо. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 182–184.
 73. Кравченко, О. О. Пантелеймон Куліш. Життя, віддане просвітництву : [монографія] / О. О. Кравченко. – Умань : РВЦ „Софія”, 2009. – 342 с.
 74. Кравченко, О. Пантелеймон Куліш та Михайло Грабовський: до історії взаємин / О. Кравченко // Пам’ять століть. – 2006. – № 5. – С. 154–159. – С. 154–159. – Бібліогр.: 14 назв.
 75. Кравченко, О. О. Педагогічна робота Пантелеймона Куліша / О. О. Кравченко// Вісник Черкаського університету. Сер. : Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 129. – С. 45–51.– Бібліогр. : 12 назв.
 76. Кравченко, О. О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819-1897) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравченко Оксана Олексіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Умань : [б. в.], 2009. – 223 с. – Бібліогр. : С. 197-223.
 77. Кравченко, О. О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819-1897) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравченко Оксана Олексіївна; наук. кер. Н. С. Побірченко; Уман. держ. пед. ун-т імП. Тичини.– К. :[б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр. : С. 17–18.
 78. Кравченко, О. О Погляди Пантелеймона Куліша на соціальне виховання / О. О. Кравченко // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2010. – № 2. – С. 141–149. – Бібліогр.: 10 назв.
 79. Кравченко, О. О. „Сільська бібліотека” в контексті розвитку освіти в Україні у другій половині ХІХ ст. : [про просвітницьку та видавничу діяльність П. Куліша] / О. О. Кравченко // Наук. зап. Сер. : Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2009. – № 4. – С. 74–77. – Бібліогр. : 16 назв.
 80. Кравченко, О. Соціокультурне середовище 40-х рр. ХІХ ст. як фактор розвитку особистості Пантелеймона Куліша / Оксана Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : РВЦ „Софія”, 2007. – Вип. 20. – С. 181–188. – Бібліогр. : 13 назв.
 81. Кравченко, О. О Українсько-польські взаємовідносини в рецепції Пантелеймона Куліша / О. О. Кравченко // Гуманітарні науки. – 2008. – № 2. – С. 39–45. – Бібліогр.: 33 назв.
 82. Крижанівська, Т. Пантелеймон Куліш – першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор / Тетяна Крижанівська // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 8. – С. 37–39.– Бібліогр.: 7 назв.
 83. Куліш Пантелеймон Олександрович: [біогр. довідка] // Гончаренко, С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – С. 248.
 84. Куліш Пантелеймон Олександрович (1819-1897) : письменник, педагог, історик, етнограф, літературний критик, громадський діяч // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 42.
 85. Куриліна, О. В. Пантелеймон Куліш (1819–1897) : [біогр. довідка] / О В. Куриліна, Г. І. Земляна // Українська література: довід. для абітурієнтів та школярів. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 148–154.
 86. Кучеренко, О. О. Освітянська діяльність і педагогічні погляди П. О. Куліша // О. О. Кучеренко // Педагогічний пошук. – 1999. – № 3. – С. 77–80. – Бібліогр.: 9 назв.
 87. Кучеренко, О. П. О. Куліш – творець українського правопису / Олександр Кучеренко // Педагогічний пошук. –2007. – № 1. – С. 42–44. – Бібліогр. : 7 назв
 88. Кучеренко, О. Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш про історію як чинник патріотичного виховання особистості / О. Кучеренко // Історія в шк. – 1998. – № 9. – С. 2–5.
 89. Кучеренко, О. Тема України в історичних творах М. В. Гоголя і П. О. Куліша / О. Кучеренко // Історія в шк. – 2000. – № 7. – С. 7–10.
 90. Лавер, О. Функціональний аспект антропонімної лексики у творах П.Куліша / Оксана Лавер // Українська мова. – 2010. – № 4. – С. 42–56. – Бібліогр.: 14 назв.
 91. Лазарєва, В. Внесок Пантелеймона Куліша у розвиток українознавчої думки ХІХ століття / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 91–94. – Бібліогр.: 17 назв.
 92. Лазарєва, В. Державницько-правові ідеї у творчості Пантелеймона Куліша як складова українознавства / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 65–69. – Бібліогр.: 35 назв.
 93. Лазарєва, В. Державотворчі погляди Пантелеймона Куліша як об’єкт наукового дослідження / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2013. – № 2. – С. 62–66. – Бібліогр.: 41 назв.
 94. Лазарєва, В. Духовні цінності в художній візії Пантелеймона Куліша / Валентина Лазарєва // Дивослово. – 2005. – № 6. – С. 58–61. – Бібліогр.: 10 назв.
 95. Лазарєва, В. Зазивний Пантелеймон Куліш / Валентина Лазарєва // Українська мова та л-ра. – 2006. – № 41/43. – С. 43–44.
 96. Лазарєва, В. Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 113–115. – Бібліогр.: 10 назв.
 97. Лазарєва, В. Проблеми української освіти в творчому доробку П. Куліша / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 127–129. – Бібліогр.: 7 назв.
 98. Лазарєва, В. Творчість П. Куліша як джерело національно-культурного відродження / Валентина Лазарєва // Українська мова і л-ра в шк. – 2005. – № 4. – С. 53–55. – Бібліогр.: 7 назв.
 99. Лазарєва, В. Українознавча спадщина П. Куліша в розбудові національної освіти / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2002. – № 3. – С. 102–104.
 100. Левчик, Н. Будівничий духовного відродження України : [про життя та творчість Пантелеймона Куліша] / Надія Левчик // Українська мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 1. – С. 103–113.
 101. Лук, М. Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П.Куліш) / Микола Лук // Освіта і упр. – 2007. –№ 1. – С. 81–88.
 102. Луцький, Ю. У праці й суперечностях : роздуми про Пантелеймона Куліша / Юрій Луцький // Слово і час. – 1994. – № 8. – С. 19–22.
 103. Любар, О. О. Просвітницька діяльність і педагогічні ідеї М. Костомарова і П. Куліша : тема 10.3 / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2003. – С. 195–201. – (Сер. :Вища освіта ХХІ століття).
 104. Любарська, Л. В. Куліш Пантелеймон Олександрович / Л. В. Любарська // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України; НДІ Українознавства; за ред. С. Я. Єрмоленко; кер. проекту П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. – К. : НДІУ, 2008. – С. 141–145.
 105. Матвійчук, Т. Подорож до Пантелеймона Куліша : [розробка літ.-краєзнавчої екскурсії для учнів 6-11-х кл.] / Тетяна Матвійчук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 2. – С. 162–169.
 106. Матвіяс, І. Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша / І. Г. Матвіяс // Українська мова. – 2008. – № 1. – С. 95–99. – Бібліогр. в кінці ст.
 107. Медвідь, Н. Виходячи з національних основоположних підстав : [про творчість П. Куліша] / Н. Медвідь // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2006. – № 8. – С. 54–55.
 108. Медвідь, П. На хутір Мотронівку до Пантелеймона Куліша / Петро Медвідь // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 5/6. – С. 97–100.
 109. Мороз, Т. Іменники-новотвори Пантелеймона Куліша в його перекладі Біблії / Тетяна Мороз // Урок української. – 2007. – № 2/3. – С. 28–32. – Бібліогр. : 5 назв.
 110. Мостова, Л. Народ і народність в художньому мисленні П. Куліша / Людмила Мостова // Історико-літ.журн. – 2007. – № 14. – С. 54–61.
 111. Наумова, Н. Пантелеймон Куліш у Києві : адреси, зустрічі, творчість / Надія Наумова // Дивослово. – 1999. – № 3. – С. 15–18.
 112. Нахлік, Є. Пантелеймон Куліш : особистість, письменник, мислитель : наук. моногр. у 2-х т. / Євген Нахлік; Нац. акад. наук України, Львів. від-ня ін-ту л-ри ім.Т. Г. Шевченка, Міжнар. фондПантелеймона Куліша. – К : Український письменник, 2007. – (Сер. : “Літературознавчі студії”. Вип. 11/12).

Т. 1 : Життя Пантелеймона Куліша: наук. біогр. – Вип. 11. – 463 с., [24] арк. іл., портр.;

Т. 2 : Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. – Вип. 12. – 462 с., [16] арк. іл., портр.

 1. Нахлік, Є. Зіставлення і протиставлення Шевченка і Пушкіна в рецепції П. Куліша / Євген Нахлік // Київська старовина. – 1999. – № 3. – С. 27–46.
 2. Нахлік, Є. Ідея соборності України в історіософії Куліша: роман „Владимирия” в контексті історіософських шукань П. Куліша / Євген Нахлік // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 87–133.

115.Нахлік, Є. Кулішеві статті з Холмського календаря на 1866 р. / Євген Нахлік // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 45–46.

 1. Нахлік, Є. Німецька література і наука в рецепції Пантелеймона Куліша / Євген Нахлік // Всесвіт. – 1996. – № 4. – С. 158–162.
 2. Нахлік, Є. К. Пантелеймон Куліш : до 170-річчя від дня народження / Є. К. Нахлік. – К. : Т-во ”Знання” УРСР, 1989. – 48 с. – (Сер. 6 „Література і мистецтво”, № 5).
 3. Нахлік, Є. Проблема „Україна-Захід” в інтерпретації П. Куліша / Євген Нахлік // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 123–130.
 4. Нахлік, Є. Роман „Владимирия” в контексті історіософських шукань П. Куліша / Євген Нахлік // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 87–133.
 5. Нахлік, Є. Українсько-російська двомовність у творчості П. Куліша : [до 100-річчя від дня смерті] / Євген Нахлік // Вітчизна. – 1997. – № 1/2. – С. 136–142.
 6. Неділько, В. „Граматка” Пантелеймона Куліша : до 180-річчя від дня народження письменника / Всеволод Неділько // Освіта України. – 8 верес. (№ 37/38). – С. 9.
 7. Неділько, В. Місце Куліша в українській культурі / Всеволод Неділько // Слово і час. – 1992. – № 9. – С. 11–18.
 8. Оленівська, Л. Стежками, що ведуть у Мотронівку : [про П. Куліша] / Леся Оленівська // Рідна шк. – 1999. – № 7/8. – С. 5.
 9. Оленівська, Л. У дорозі до Пантелеймона Куліша / Леся Оленівська // Рідна шк. – 1997. – № 12. – С. 5.
 10. Пантелеймон Куліш (1819–1897) // Українська література (до ХХ століття) / упоряд. О. В. Демчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. – С. 103–109. – (Сер. : „Сторшокласнику та абітурієнту”).
 11. Пантелеймон Олександрович Куліш (1819-1897) : [про життя і творчість] // Історія української літератури : у 2-х т. / Акад. наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. М. Т. Яценко; редкол. : І. О. Дзеверін, В. Г. Дончик та ін. – К. : Наук. думка, 1987. – Т. 1 : Дожовтнева л-ра. – С. 271–272.
 12. Панченко, В. „Думка у мене стоїть на сторожі почуття…” : любовні сюжети в житті й поезії Пантелеймона Куліша / Володимир Панченко // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 34–36.
 13. Пастушенко,  О. Просвітницька діяльність П. Куліша. Книги для народу. / Олена Пастушенко // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 180–184.
 14. Пахолок, З. Молодий Панько Куліш / Зінаїда Пахолок // Українська мова та л-ра. – 2005. – Берез. (Чис. 9). – С. 29–30.
 15. Пінчук, С. Балканська проблема в поезії Пантелеймона Куліша : [до 180-річчя від дня народж.] / Степан Пінчук // Рідна шк. – 1999. – № 7/8. – С. 15–17.
 16. Пінчук, С. Пантелеймон Куліш перший дав версію українського алфавіту : до 180-річчя від дня народж. / Степан Пінчук // Освіта України. – 1999. – 6 жовт. (№ 41). – С. 10.
 17. Побірченко, Н. Життя і постать Пантелеймона Куліша у листуванні, спогадах сучасників та шанувальників : в 3-х т. / Наталія Побірченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010.

Т. 1 : Пантелеймон Куліш: спогади, листування. – 388 с.

Т. 2 : [Листи, документи, мемуари П. Куліша та спогади сучасників про нього]. – 392 с.

Т. 3 : [Листи, документи, мемуари П. Куліша та спогади сучасників про нього]. – 387 с.

 1. Побірченко, Н. С. Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) / Н. С. Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С.334–345.
 2. Побірченко, Н. С. Куліш Пантелеймон Олександрович / Н. С. Побірченко //Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; редкол.: І. Д. Бех, О. В. Сухомлинська, П. І. Рогова [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 437–439.
 3. Побірченко, Н. Михайло Максимович і Пантелеймон Куліш: до історії взаємин / Наталя Побірченко // Історико-педагогічний альманах / Акад. пед. наук України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки; голов. ред. О. Сухомлинська, ред. кол.: Н. Побірченко, Л. Березівська та ін. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 1. – С. 48–58.
 4. Побірченко, Н. С. [П. Куліш] / Н. С. Побірченко // Питання національної освіти та виховання в діяльності українських Громад (друга половина ХIХ – початок ХХстоліття) : [монографія] / Н. С. Побірченко. – К. : Наук. світ, 2002. – 331 с. – Бібліогр. : с. 293–329.
 5. Погребенник, В. Кулішева дума про велич і славу України / В. Погребенник // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 11. – С. 5–7.

138.Похила, Л. Історична праця П. Куліша „Первий період козацтва од його початку до ворогування з ляхами” / Лариса Похила // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 81–92.

 1. Пулюй, І. Кілька споминів про Куліша і його дружину Ганну Барвінок / Іван Пулюй // Основа. – 1997. – № 32. – С. 23–73.
 2. П’ятаченко, С. Елементи регіональної етнокультури в ранній романтичній прозі Пантелеймона Куліша / Сергій П’ятаченко // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 1. – С. 38–42. – Бібліогр.: 17 назв.
 3. П’ятаченко, С. Проблеми етнопсихології українського народу в спадщині Пантелеймона Куліша (1819–1897): двоїстість натури / Сергій П’ятаченко // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 5–6. – С. 120–125.
 4. Романишина, Н. Баладні оповідання “Максим Гримач” Марка Вовчка та “Гордовита пара” П.Куліша : аналіз в аспекті компаративної генології / Наталія Романишина // Українська л-ра взагальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С.9–13. – Бібліогр. : 13 назв.
 5. Сініцина, А. Формування та еволюція світогляду Пантелеймона Куліша (кінець 40-х – поч. 60-х рр.) / Алла Сініціна // Обрії. – 1998. – № 1. – С. 53–57.
 6. Сірополко, С. [П. Куліш] / С. Сірополко // Історія освіти в Україні / С. Сірополко; Український Вільний Університет (м. Мюнхен, Німеччина), Друзі т-ва ім. Г. Ващенка. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 64, 83, 99, 316, 334, 341, 344, 376, 378, 379, 380, 382, 389, 390, 397, 410, 456, 459, 543, 564.
 7. Сисоєва, С. Пантелеймон Куліш (1819-1897) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К. : ЦУЛ, 2003. – С. 104–106.
 8. Скільський,Д. М. Вірші Святого Письма в коментуванні П. О. Куліша для школярів / Д. М. Скільський // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2010. –  № 3. – С. 133–141.

147.Слободянюк, Н. Ю. Історико-гносеологічний аспект вагомості правопису П. Куліша в системі української культури / Н. Ю. Слободянюк // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 21-23 верес. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Академія пед. наук України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Ун-т Євлє. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 203–205. – Бібліогр. : 10 назв.

 1. Слободянюк, Н. Національно-культурний компонент у лексиці роману П. Куліша „Чорна рада” / Н. Слободянюк // Мандрівець. –2000. – № 12. – С. 35–37.
 2. Слюсар, А. Чи знаєш ти роман Пантелеймона Куліша “Чорна рада”? : урок-конкурс у 9 класі / Антон Слюсар // Дивослово. – 2012. – № 4. – С. 20–24. – Бібліогр. : 15 назв.
 3. Сорочук, Л. Твори Пантелеймона Куліша для дітей / Людмила Сорочук // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 124–128.
 4. Спадщина П. Куліша в сучасних дослідженнях // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДПУ, 2001. – Вип. 15. – 270 с.
 5. Степанишин, Б. І. Поетичний доробок Пантелеймона Куліша :[метод. варіанти вивч. теми] / Б. І. Степанишин // Українська мова і л-ра в шк. – 1992. – № 11/12. – С. 16–18.
 6. Степанишин, Б. „Розпущу крилаті думи на всю Україну” (Особистість і творчість Пантелеймона Куліша в його ж крилатих висловах) / Борис Степанишин // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 1999. – № 2. – С. 7–13.
 7. Степанишин, Б. Українська національна ідея Панька Куліша / Борис Степанишин // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 31–33.
 8. Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – 224 с.
 9. Терлецький, В. В. Пантелеймон Куліш – біограф Гоголя / Віктор Терлецький. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – 113 с.
 10. Терлецький, В. Пантелеймон Куліш і Костянтин Ушинський : перипетії життя, суспільної та літературно-педагогічної діяльності / Віктор Терлецький // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 217–220.
 11. Терлецький, В. В. Педагогічні погляди П. О. Куліша (до 175-річчя з дня народження) / В. В. Терлецький // Початкова. шк. – 1992. – № 11/12. – С. 21, 24, 38–39.
 12. Тимків, Н. „Чорна рада” : особливості авторської позиції / Надія Тимків // Укр. мова та л-ра. – 2007. – Квіт. (№ 13/14). – С. 14–17. – Бібліогр.: 3 назв.
 13. Тригубенко, В. Пантелеймон Куліш : філософські та світоглядно-педагогічні погляди / Вадим Тригубенко // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 165–172.
 14. Усатенко, Т. „Граматка” П. Куліша в українській педагогічній думці ХІХ ст. / Тамара Усатенко // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 68–74.
 15. Устенко, Л. Відбиття фразеологічного арсеналу Пантелеймона Куліша в сучасній лексикографії / Людмила  Устенко // Укр. мова. – 2012. – № 3. – С.64–72. – Бібліогр. : 13 назв.

163.Федорук, О. Бібліографія творів Куліша (1989-2002) / Олесь Федорук // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 239–257.

164.Федорук, О. Куліш – редактор „Правди” / Олесь Федорук // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 14–43.

165.Федорук, О. Куліш та його оточення : робочий зошит / Олесь Федорук; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – К. : [б. в.], 2007. – 80 с.

 1. Федорук, О. Міхал Грабовський на малюнках Куліша / Олесь Федорук // Образотворче мистец. – 2009. – № 2. – С. 14–17.
 2. Федченко, П. Куліш Пантелеймон : [біограф. довідка про життєвий і творч. шлях] / П. Федченко // Українська л-ра у портетах і довідках : давня л-ра – л-ра ХІХ ст. : [довід.] ; [голов. ред. С. В. Головко, ред. О. І. Цибульська]. – К. : Либідь, 2000. – С. 171–174.
 3. Фокіна, І. Етикетні форми в епістолярії Пантелеймона Куліша / І. Фокіна // Урок української. – 2006. – № 8/9. – С. 30–36. – Бібліогр.: 7 назв.
 4. Хворостяний, І. Досвітки й сутінки життєвого шляху Пантелеймона Куліша / Ігор Хворостяний // Дніпро. – 2009. – № 8. – С. 162–163.
 5. Чижевський, Д. : [літературна спадщина П. Куліша] / Д. Чижевський // Історія української літератури : від початків до доби реалізму : / Дмитро Чижевський. – Тернопіль : МПП „Презент”, за участю ТОВ „Феміна”, 1994. – С. 418–442.
 6. Шевченко, В. Сторінки життя і творчості Пантелеймона Куліша та деякі аспекти їх висвітлення / Віталій Шевченко // Визвольний шлях. – 2001. – № 8. – С. 95–105; № 9. – С. 102–119; № 10. – С. 108–128; № 11. – С. 101–119.
 7. Шевчук, В. Книжка-сповідь : [про кн. П. Куліша „Хутірська філософія” / Валерій Шевчук // Урок української. – 2000. – № 11/12. – С. 52–53.
 8. Шкуть, Л. Трактування питань національної історії та культури в романах „Чорна рада” П. Куліша та „Хмари” І. Нечуя-Левицького / Л. Шкуть // Українська мова і л-ра в шк. – 1999. – № 4. – С. 28–33.
 9. Шокало, О. Сини твої, Руси-Україно : [про П. Куліша] / Олександр Шокало // Журавлик. – 2003. – Серп. (№ 9). – С. 6.
 10. Шупик,В. Слов’янська ода Пантелеймона Куліша / В. Шупик // Слово і час. –2010. – № 9. – С. 78–85. – Бібліогр.: 15 назв.
 11. Яременко, В. Пантелеймон Куліш / Василь Яременко // Основа. – 1997. – № 32. – С. 3–22.
 12. Шубравська, О. Наукові читання, присвячені П. Кулішеві / Ольга Шубравська // Слово і час. – 1995. – С. 83–87.
 13. Яременко, В. Пантелеймон Куліш / В. Яременко // Освіта. – 1994. – 22 серп. (№ 54/55). – С. 8.
 14. Янкович, О. В. Відгомін байронівських образів в українській літературі : Т. Шевченко, П.Куліш, харківська школа романтиків, І. Франко, В. Сосюра : заняття № 5 : [матеріали до факультативу] / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня л-ра та культура в навч. закладах України. – 2012. – № 2. – С. 17–21. – Бібліогр.: 11 назв.
 15. Яцюк, В. Виставка матерілів про життя і творчість Пантелеймона Куліша : [про виставку „Пантелеймон Куліш: життя і творчість” в Державному музеї Т. Шевченка до сотих роковин смерті письменника] / Володимир Яцюк // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 4. – С. 136–141.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О.  Сухомлинського


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали