НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність П. О. Куліша

 1. Александрович, М. До Пантелеймона Куліша: [вірш] / Митрофан Александрович // Київська старовина. – 1998. – № 1. – С. 93–94.
 2. Андрущенко, Т. „І пензель мій сказав би більше…” : до 100-річчя з дня смерті Пантелеймона Куліша / Тетяна Андрущенко // Образотворче мистец. – 1997. – № 2. – С. 28–29.
 3. Антонюк, Т. Педагогічні погляди П.О. Куліша / Тетяна Антонюк // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 117–123 .
 4. Артемова, Л. В. Педагогічні ідеї та праці Пантелеймона Куліша / Л. В. Артемова // Історія педагогіки України : підруч. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Л. В. Артемова. – К. : Либідь, 2006. – С. 173–177.
 5. Бандура, О. М. Вивчення роману П. О. Куліша „Чорна рада. Хроніка 1663 року” / О. М. Бандура // Українська мова і л-ра в шк. – 1992. – № 11/12. – С. 21–24.
 6. Барвінок, Г. Спомини : [про П. Куліша] / Ганна Барвінок // Дивослово. – 2003. – № 12. – С. 59–61.
 7. Бенцал,С. “Чорна рада” Пантелеймона Куліша – перший істоичний роман в українській літературі : урок у 9 класі / С. Бенцал // Дивослово. – 2011.– № 8. – С. 43-46.
 8. Березівська, Л. Д. [Пантелеймон Олександрович Куліш.] / Л. Д. Березівська // Освітньо-виховна діяльність Київських просвітницьких товариств : (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) : [монографія] / Л. Д. Березівська; наук. ред. М. Я. Антонець; рецензенти: О. В. Сухомлинська, М. Д. Ярмаченко, С. М. Філоненко. – К. : Вид-во „Молодь”, 1999. – С. 86, 142, 143, 148, 150.
 9. Боронь, О. Чарлз Діккенс в епістолярії та прозі Пантелеймона Куліша 1840-х – першої половини 1850-х рр. / О. Боронь // Слово і час. – 2012. – № 2. – С. 84–88. – Бібліогр. : 21 назв.
 10. Веркалець, М. М. Освітньо-педагогічна спадщина : [до 170-річчя від дня народження П. Куліша] / М. М. Веркалець // Рад. шк. – 1989. – № 8. – С. 86–88.
 11. Веркалець, М. Повернення із забуття : до 150-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / Михайло Веркалець // Дніпро. – 1994. – № 7/8. – С. 111–113.
 12. Відоняк, Г. Пантелеймон Куліш, Тарас Шевченко і часопис „Основа” / Надія Відоняк // Дивослово. – 2004. – № 12. – С. 15–16.
 13. Вільшук, М. Пантелеймон Куліш у листах до Олександра Барвинського / Мирон Вільшук // Обрії. –1999. – № 1. – С. 68–73. – Бібліогр.: 11 назв.
 14. Войцехівська, І. Пантелеймон Куліш / Ірина Войцехівська // Пам’ять століть. – 2006. – № 6. – С. 138–140.
 15. Гаврилюк, О. Пантелеймон Куліш як приклад взаємообумовленості національного та загальнолюдського / О. Гаврилюк // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2000. – № 6. – С. 51–54.
 16. Галей, С. Народознавча спадщина Пантелеймона Куліша / С. Галей // Народна творчість та етнографія. – 2002. – № 4. – С. 62–75. – Бібліогр.: 63 назв.
 17. Геник, С. Куліш Пантелеймон (26.07.1819 – 02.02.1897) / Степан Геник // 150 великих українців / С. Геник . – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2001. – С. 120–122.
 18. Гирич, І. Пантелеймон Куліш на тлі суспільного життя / І. Гирич // Історія в шк. України. – 2005. – № 1. – С. 41–44.
 19. Гнідан, О. Д. Світогляд Пантелеймона Куліша / О. Д. Гнідан, Н.Д. Осьмак // Українська мова і л-ра в шк. – 1991. – № 10. – С. 22–29. – Бібліогр.: 6 назв.
 20. Гончар, О. Роман „Чорна рада” П. Куліша в школі / Олексій Гончар // Слово і час. – 1992. – № 9. – С. 3–11.
 21. Гончарук, П. Апостол української ментальності (до 190-річчя від дня народження П. О. Куліша) /Петро Гончарук // Київська старовина – 2008. – № 3. – С. 3–20.
 22. Гончарук, П. С. Суспільно-політичні та історичні погляди П. О. Куліша : до 110-ої річниці його світлої пам’яті (1819-1897) : [монографія] / П. С. Гончарук. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 264 с.
 23. Грегуль, Г. Панько Куліш: образ коханця, або фаустівські романи Куліша (за твором В. Петрова „Романи Куліша”) / Галина Грегуль // Слово і час. – 2004. – № 6. – С. 25–33.
 24. Грушевський, М. Біля джерел національно-культурного відродження України : етнопсихологічні та соціально-традиційні підоснови Кулішевої творчості / Михайло Грушевський // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 4. – С. 8–28.
 25. Гупан, Н. М. [Пантелеймон Олександрович Куліш] / Н. М. Гупан // Українська історіографія історії педагогіки : [монографія] / Н. М. Гупан; рецензенти : О. В. Сухомлинська, В. М. Даниленко. – К. : „А.П.Н.”, 2002. – С. 43, 126.
 26. Гурдуз, А. І. „Чорна рада” П. Куліша : роман як знакова система / А. І. Гурдуз // Всесвітня л-ра та культура. – 2008. – № 1. – С. 15. – Бібліогр.: 3 назв.
 27. Даниленко,А. “Пиши, як мовиш”, або чому Пантелеймон Куліш не став творцем сучасного українського правопису / А. Даниленко // Мовознавство. – 2012. – № 4. – С. 37–54.
 28. Девдюк, І. Пантелеймон Куліш і Джордж Байрон / Іванна Девдюк // Обрії. – 1997. – № 2. – С. 38–41.
 29. Девдюк, І. Пантелеймон Куліш та його літературно-естетична концепція романтизму / Іванна Девдюк // Обрії. – 1997. – № 1. – С. 40–42.
 30. Девдюк, І. „Хочеться співати ще по-італійськи, по-грецьки, латиною…” : Пантелеймон Куліш поліглот і перекладач / Іванна Девдюк // Дивослово. – 1997. – № 11. – С. 11–14. – Бібліогр.: 16 назв.
 31. Демків, Л. Д. Пантелеймон Куліш. „Орися” / Л. Д. Демків // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2005. – № 35. – С. 10-13.
 32. Денисюк, І. А. Творча спадщина Пантелеймона Куліша: педагогічний аспект / І. А. Денисюк // Вісник Черкаського університету. Сер. : Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 129. – С. 24–28.– Бібліогр. : 7 назв.
 33. Дзира, І. „Чорна рада” та її джерела: до 150-річчя написання роману / Іван Дзира // Освіта. – 1997. – 8–15 січ. (№ 2/3). – С. 12–13.
 34. Дзюба, Т. Хутірська концепція Пантелеймона Куліша / Тетяна Дзюба // Слово і час. – 1998. – № 4/5. – С. 43–46.
 35. Дмитренко, М. Пантелеймон Куліш як дослідник народної культури України / М. Дмитренко // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5/6. – С. 3–11. – Бібліогр.: 41 назв.
 36. Донцов, Д. Два антагоністи (П. Куліш і Т. Шевченко) / Дмитро Донцов // Дивослово. –2006. – № 4. – С. 54–59.
 37. Дорошенко, В. О. Роман П. Куліша „Чорна рада”: історичне тло, творчі джерела, літературна історія / В. О. Дорошенко // Джерело пед. майстерності. – 1997. – № 2. – С. 5–14. – Бібліогр.: 24 назв.
 38. Дроздова, О. Соціально-історичний роман „Чорна рада” Пантелеймона Куліша / О. Дроздова // Берегиня. – 2005. – № 1. – С. 17–20. – Бібліогр.: 5 назв.
 39. Єфремов, С. Друкарня П. Куліша / Сергій Єфремов // Життя і шк. – 1978. – № 1. – С. 33–34.
 40. Єфремов, С. [Пантелеймон Куліш] / Сергій Єфремов // Історія українського письменства / С. Єфремов. – К. : Феміна, 1995. – С. 244, 329–402.
 41. Єфремов, С. Фольклорно-етнографічний збірник Пантелеймона Куліша „Записки про Південну Русь” в оцінці Тараса Шевченка / Сергій Єфремов // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 4. – С. 3–7.
 42. Желєзна, Ю. Козацтво як державотворчий символ у романі Пантелеймона Куліша „Чорна рада” / Юлія Желєзна // Укр. мова та л-ра. – 2008. – Січ. (№ 1/2). – С. 16–18. – Бібліогр.: 9 назв.
 43. Жулинський, М. Пантелеймон Куліш: (1819-1897) : будитель національної самосвідомості / Микола Жулинський // Українська література: творці і твори : учням, абітурієнтам, студентам, учителям / Микола Жулинський. – К. : Либідь, 2011. – С. 142–173.
 44. Жулинський, М. Пантелеймон Куліш (1819–1897) / Микола Жулинський // Із забуття в безсмертя : сторінки призабутої спадщини / М. Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – С. 44–80.
 45. Жулинський, М. Пантелеймон Куліш (1819–1897) / Микола Жулинський // Слово і доля : навч. посіб. / М. Жулинський. – К. : „А.С.К.”, 2002. – С. 117–145.
 46. Жулинський, М. „Розуміти високе значення людини” : культурництво Пантелеймона Куліша як відповідь на виклик епохи / Микола Жулинський // Нація. Культура. Література : нац.-культ. міфи та ідейно-естет. пошуки укр. л-ри / М. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2010. – С. 323–327.
 47. Зайченко, І. В. Просвітництво П. О. Куліша / І. В. Зайченко // Історія педагогіки: у 2-х кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Зайченко ; М-во освіти і науки України. – К. : Видавничий дім „Слово” , 2010. – Кн. 2: Школа, освіта і педагогічна думка в Україні. – С. 266–278.
 48. Захаркін, С. Листування Пантелеймона Куліша з Євгеном Тимченком (1894–1895) / Степан Захаркін // Київська старовина. – 1998. – № 4. – С. 94–108.
 49. Захаркін, С. П. Куліш як перекладач і поліглот / Степан Захаркін // Укр. мова та л-ра. –1997. – № 16. – С. 1–2.
 50. Зеров, М. Поетична діяльність Куліша / М. Зеров // До джерел : історично-літературні та критичні статті / М. Зеров. – Краків-Львів : Українське вид-во, 1943. – С. 17–58.
 51. Іванко, А. Б. “Людина, яка наблизилась до типу західного інтелігента” (П. О.Куліш) / А. Б. Іванко // Історія та правознавство. – 2011. – № 11. – С. 9–14.
 52. Івашків,В. Маловідома кулішева брошура 1846 року / Василь Івашків // Слово і Час . – 2009. – № 8. – С. 90–96. – Бібліогр.: 13 назв.
 53. Івашків, В. „Орися” П. Куліша в контексті творчих пошуків письменника 1840-х років” / Василь Івашків // Слово і час. – 2004. – № 5. – С. 3–17.
 54. Івашків, В. Пантелеймон Куліш та його „Ответ Г. Сенковскому на его рецензию „Истории Малороссии” Маркевича” / Василь Івашків // Слово і час. – 2006. – № 1. – С. 27–35.
 55. Іллєнко, Л. „Українські родичі” шотландського письменника : Пантелеймон Куліш – послідовник Вальтера Скотта / Л. Іллєнко // Українська мова та л-ра. – 2006. – Чис. 6/8. – С. 5–9. – Бібліогр.: 14 назв.
 56. Ільєнко, Л. Пантелеймон Куліш – послідовник Вальтера Скотта / Людмила Ільєнко // Урок української. – 2002. – № 3. – С. 58–61. – Бібліогр.: 14 назв.
 57. Камінчук, О. Поезія Пантелеймона Куліша 80-90-х рр. ХІХ ст.: художня традиція і нові естетичні тенденції доби / О. Камінчук // Дивослово. – 2010. – № 1. – С. 51–54. – Бібліогр.: 6 назв.
 58. Камінчук, О. Поет і його доба: еволюція художньої структури лірики П. Куліша / О. Камінчук // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 60–64.
 59. Кирилюк, О. Літературна вікторина за творчістю Пантелеймона Куліша у 9-му класі / О. Кирилюк // Українська мова та л-ра. – 2006. – Чис. 6/8. – С. 68–71.
 60. Кирпач, А. Він звеличував українство: [до 100-річчя від дня смерті П. Куліша] / Антоніна Кирпач // Пед. газета. – 1997. – Лют. (№ 2). – С. 4.
 61. Кирпач, А. „Граматка” П. Куліша – один із перших україномовних підручників ХІХ ст. : (до 100-річчя від дня смерті П. Куліша) / Антоніна Кирпач // Початкова шк. – 1999. – № 4. – С. 58– 59.
 62. Киян, Я. Пантелеймон Куліш / Я. Киян // Історія України в особах ХІХ–ХХ ст. / кол. авт. : І. Войцехівська, В. Абліцов, О. Божко та ін.; рец. Ф. Шевченко. – К. : Україна, 1995. – С. 73-79.
 63. Ковальчук, О. Історіософські пошуки П. Куліша : особливості моделювання історії / О. Ковальчук // Київська старовина. – 1999. – № 6. – С. 116–123.
 64. Ковпік, С. І. Духовно-виховний потенціал казок та оповідань для дітей П. Куліша / С. І. Ковпік // Education and PedagogicalSciences. – 2006. – № 6. – С. 43-46. – Бібліогр.: 7 назв
 65. Ковпік, С. Еволюція поглядів на духовність оповідача і героя роману П. Куліша “Владимирия…” / С. Ковпік // Слово і час. – 2003. –№ 11. – C. 72–74.
 66. Кононенко, М. Безмежність і обмеженість хутірської філософії Пантелеймона Куліша / М. Кононенко // Рідна шк. – 1999. – № 9. – С. 12–13.
 67. Кононенко, П. Могутній талант: сутність феномену Пантелеймона Куліша / Петро Кононенко, Тарас Кононенко // Рідна шк. – 1999. – № 4. – С. 8–14.
 68. Копиленко, О. Л. „Я піонер з сокирою важкою” (Пантелеймон Куліш) / О. Л. Копиленко // Українська ідея. Перші речники /  Т-во „Знання” України, Ін-т нац. відносин і політології АН України; [кол. авт.: В. Ф. Солдатенко (кер.), О. Л. Копиленко та ін. ; наук. ред. А. І. Погрібний]. – К. : Т-во „Знання” України, 1994. – С. 112–130.
 69. Кравець, О. Брати Барвінські у творчих контактах з П. Кулішем / О. Кравець // Березіль. – 1997. – № 9/10. – С. 181–185.
 70. Кравченко, О. Бібліографія праць Пантелеймона Куліша / Оксана Кравченко // Історико-педагогічний альманах / Акад. пед. наук України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – К. : [б. в.], 2007. – Вип. 1. – С. 93–96. – Бібліогр. : 148 назв.
 71. Кравченко, О. Виховні ідеї у творчій спадщині Пантелеймона Куліша / Оксана Кравченко // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 68–73.– Бібліогр.: 13 назв.
 72. Кравченко, О. Дослідження педагогічної спадщини П. Куліша у контексті сучасних суспільних перетвореннях / Оксана Кравченко, Наталія Побірченко // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2008 р., м. Рівне / М-во освіти і науки України, Рівненський держ. гуманіт. ун-т, Російський держ. гуманіт. ун-т, Білоруський держ. пед. ун-т ім. М. Танка, Бєльський держ. ун-т ім. А. Руссо. – Рівне : РДГУ, 2008. – С. 182–184.
 73. Кравченко, О. О. Пантелеймон Куліш. Життя, віддане просвітництву : [монографія] / О. О. Кравченко. – Умань : РВЦ „Софія”, 2009. – 342 с.
 74. Кравченко, О. Пантелеймон Куліш та Михайло Грабовський: до історії взаємин / О. Кравченко // Пам’ять століть. – 2006. – № 5. – С. 154–159. – С. 154–159. – Бібліогр.: 14 назв.
 75. Кравченко, О. О. Педагогічна робота Пантелеймона Куліша / О. О. Кравченко// Вісник Черкаського університету. Сер. : Пед. науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 129. – С. 45–51.– Бібліогр. : 12 назв.
 76. Кравченко, О. О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819-1897) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравченко Оксана Олексіївна ; Ін-т педагогіки АПН України. – Умань : [б. в.], 2009. – 223 с. – Бібліогр. : С. 197-223.
 77. Кравченко, О. О. Педагогічна та науково-просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша (1819-1897) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кравченко Оксана Олексіївна; наук. кер. Н. С. Побірченко; Уман. держ. пед. ун-т імП. Тичини.– К. :[б. в.], 2009. – 20 с. – Бібліогр. : С. 17–18.
 78. Кравченко, О. О Погляди Пантелеймона Куліша на соціальне виховання / О. О. Кравченко // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2010. – № 2. – С. 141–149. – Бібліогр.: 10 назв.
 79. Кравченко, О. О. „Сільська бібліотека” в контексті розвитку освіти в Україні у другій половині ХІХ ст. : [про просвітницьку та видавничу діяльність П. Куліша] / О. О. Кравченко // Наук. зап. Сер. : Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. Гоголя, 2009. – № 4. – С. 74–77. – Бібліогр. : 16 назв.
 80. Кравченко, О. Соціокультурне середовище 40-х рр. ХІХ ст. як фактор розвитку особистості Пантелеймона Куліша / Оксана Кравченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Умань : РВЦ „Софія”, 2007. – Вип. 20. – С. 181–188. – Бібліогр. : 13 назв.
 81. Кравченко, О. О Українсько-польські взаємовідносини в рецепції Пантелеймона Куліша / О. О. Кравченко // Гуманітарні науки. – 2008. – № 2. – С. 39–45. – Бібліогр.: 33 назв.
 82. Крижанівська, Т. Пантелеймон Куліш – першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор / Тетяна Крижанівська // Вісн. Кн. палати. – 2009. – № 8. – С. 37–39.– Бібліогр.: 7 назв.
 83. Куліш Пантелеймон Олександрович: [біогр. довідка] // Гончаренко, С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – Рівне : Волин. обереги, 2011. – С. 248.
 84. Куліш Пантелеймон Олександрович (1819-1897) : письменник, педагог, історик, етнограф, літературний критик, громадський діяч // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина ХІХ – ХХст.) : хрестоматія / [упоряд. Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська]. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 42.
 85. Куриліна, О. В. Пантелеймон Куліш (1819–1897) : [біогр. довідка] / О В. Куриліна, Г. І. Земляна // Українська література: довід. для абітурієнтів та школярів. – Кам’янець-Подільський, 2004. – С. 148–154.
 86. Кучеренко, О. О. Освітянська діяльність і педагогічні погляди П. О. Куліша // О. О. Кучеренко // Педагогічний пошук. – 1999. – № 3. – С. 77–80. – Бібліогр.: 9 назв.
 87. Кучеренко, О. П. О. Куліш – творець українського правопису / Олександр Кучеренко // Педагогічний пошук. –2007. – № 1. – С. 42–44. – Бібліогр. : 7 назв
 88. Кучеренко, О. Тарас Шевченко і Пантелеймон Куліш про історію як чинник патріотичного виховання особистості / О. Кучеренко // Історія в шк. – 1998. – № 9. – С. 2–5.
 89. Кучеренко, О. Тема України в історичних творах М. В. Гоголя і П. О. Куліша / О. Кучеренко // Історія в шк. – 2000. – № 7. – С. 7–10.
 90. Лавер, О. Функціональний аспект антропонімної лексики у творах П.Куліша / Оксана Лавер // Українська мова. – 2010. – № 4. – С. 42–56. – Бібліогр.: 14 назв.
 91. Лазарєва, В. Внесок Пантелеймона Куліша у розвиток українознавчої думки ХІХ століття / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 91–94. – Бібліогр.: 17 назв.
 92. Лазарєва, В. Державницько-правові ідеї у творчості Пантелеймона Куліша як складова українознавства / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2012. – № 1. – С. 65–69. – Бібліогр.: 35 назв.
 93. Лазарєва, В. Державотворчі погляди Пантелеймона Куліша як об’єкт наукового дослідження / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2013. – № 2. – С. 62–66. – Бібліогр.: 41 назв.
 94. Лазарєва, В. Духовні цінності в художній візії Пантелеймона Куліша / Валентина Лазарєва // Дивослово. – 2005. – № 6. – С. 58–61. – Бібліогр.: 10 назв.
 95. Лазарєва, В. Зазивний Пантелеймон Куліш / Валентина Лазарєва // Українська мова та л-ра. – 2006. – № 41/43. – С. 43–44.
 96. Лазарєва, В. Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2013. – № 1. – С. 113–115. – Бібліогр.: 10 назв.
 97. Лазарєва, В. Проблеми української освіти в творчому доробку П. Куліша / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 127–129. – Бібліогр.: 7 назв.
 98. Лазарєва, В. Творчість П. Куліша як джерело національно-культурного відродження / Валентина Лазарєва // Українська мова і л-ра в шк. – 2005. – № 4. – С. 53–55. – Бібліогр.: 7 назв.
 99. Лазарєва, В. Українознавча спадщина П. Куліша в розбудові національної освіти / Валентина Лазарєва // Українознавство. – 2002. – № 3. – С. 102–104.
 100. Левчик, Н. Будівничий духовного відродження України : [про життя та творчість Пантелеймона Куліша] / Надія Левчик // Українська мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005. – № 1. – С. 103–113.
 101. Лук, М. Феномен ментальності народу в історіософських концепціях українських романтиків (М. Костомаров і П.Куліш) / Микола Лук // Освіта і упр. – 2007. –№ 1. – С. 81–88.
 102. Луцький, Ю. У праці й суперечностях : роздуми про Пантелеймона Куліша / Юрій Луцький // Слово і час. – 1994. – № 8. – С. 19–22.
 103. Любар, О. О. Просвітницька діяльність і педагогічні ідеї М. Костомарова і П. Куліша : тема 10.3 / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко // Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – К. : Знання, 2003. – С. 195–201. – (Сер. :Вища освіта ХХІ століття).
 104. Любарська, Л. В. Куліш Пантелеймон Олександрович / Л. В. Любарська // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України; НДІ Українознавства; за ред. С. Я. Єрмоленко; кер. проекту П. П. Кононенко, А. Ю. Пономаренко. – К. : НДІУ, 2008. – С. 141–145.
 105. Матвійчук, Т. Подорож до Пантелеймона Куліша : [розробка літ.-краєзнавчої екскурсії для учнів 6-11-х кл.] / Тетяна Матвійчук // Укр. мова й л-ра в серед. шк., гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. – № 2. – С. 162–169.
 106. Матвіяс, І. Діалектна основа мови в творах Пантелеймона Куліша / І. Г. Матвіяс // Українська мова. – 2008. – № 1. – С. 95–99. – Бібліогр. в кінці ст.
 107. Медвідь, Н. Виходячи з національних основоположних підстав : [про творчість П. Куліша] / Н. Медвідь // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2006. – № 8. – С. 54–55.
 108. Медвідь, П. На хутір Мотронівку до Пантелеймона Куліша / Петро Медвідь // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 5/6. – С. 97–100.
 109. Мороз, Т. Іменники-новотвори Пантелеймона Куліша в його перекладі Біблії / Тетяна Мороз // Урок української. – 2007. – № 2/3. – С. 28–32. – Бібліогр. : 5 назв.
 110. Мостова, Л. Народ і народність в художньому мисленні П. Куліша / Людмила Мостова // Історико-літ.журн. – 2007. – № 14. – С. 54–61.
 111. Наумова, Н. Пантелеймон Куліш у Києві : адреси, зустрічі, творчість / Надія Наумова // Дивослово. – 1999. – № 3. – С. 15–18.
 112. Нахлік, Є. Пантелеймон Куліш : особистість, письменник, мислитель : наук. моногр. у 2-х т. / Євген Нахлік; Нац. акад. наук України, Львів. від-ня ін-ту л-ри ім.Т. Г. Шевченка, Міжнар. фондПантелеймона Куліша. – К : Український письменник, 2007. – (Сер. : “Літературознавчі студії”. Вип. 11/12).

Т. 1 : Життя Пантелеймона Куліша: наук. біогр. – Вип. 11. – 463 с., [24] арк. іл., портр.;

Т. 2 : Світогляд і творчість Пантелеймона Куліша. – Вип. 12. – 462 с., [16] арк. іл., портр.

 1. Нахлік, Є. Зіставлення і протиставлення Шевченка і Пушкіна в рецепції П. Куліша / Євген Нахлік // Київська старовина. – 1999. – № 3. – С. 27–46.
 2. Нахлік, Є. Ідея соборності України в історіософії Куліша: роман „Владимирия” в контексті історіософських шукань П. Куліша / Євген Нахлік // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 87–133.

115.Нахлік, Є. Кулішеві статті з Холмського календаря на 1866 р. / Євген Нахлік // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 45–46.

 1. Нахлік, Є. Німецька література і наука в рецепції Пантелеймона Куліша / Євген Нахлік // Всесвіт. – 1996. – № 4. – С. 158–162.
 2. Нахлік, Є. К. Пантелеймон Куліш : до 170-річчя від дня народження / Є. К. Нахлік. – К. : Т-во ”Знання” УРСР, 1989. – 48 с. – (Сер. 6 „Література і мистецтво”, № 5).
 3. Нахлік, Є. Проблема „Україна-Захід” в інтерпретації П. Куліша / Євген Нахлік // Сучасність. – 1997. – № 6. – С. 123–130.
 4. Нахлік, Є. Роман „Владимирия” в контексті історіософських шукань П. Куліша / Євген Нахлік // Київська старовина. – 1998. – № 3. – С. 87–133.
 5. Нахлік, Є. Українсько-російська двомовність у творчості П. Куліша : [до 100-річчя від дня смерті] / Євген Нахлік // Вітчизна. – 1997. – № 1/2. – С. 136–142.
 6. Неділько, В. „Граматка” Пантелеймона Куліша : до 180-річчя від дня народження письменника / Всеволод Неділько // Освіта України. – 8 верес. (№ 37/38). – С. 9.
 7. Неділько, В. Місце Куліша в українській культурі / Всеволод Неділько // Слово і час. – 1992. – № 9. – С. 11–18.
 8. Оленівська, Л. Стежками, що ведуть у Мотронівку : [про П. Куліша] / Леся Оленівська // Рідна шк. – 1999. – № 7/8. – С. 5.
 9. Оленівська, Л. У дорозі до Пантелеймона Куліша / Леся Оленівська // Рідна шк. – 1997. – № 12. – С. 5.
 10. Пантелеймон Куліш (1819–1897) // Українська література (до ХХ століття) / упоряд. О. В. Демчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2004. – С. 103–109. – (Сер. : „Сторшокласнику та абітурієнту”).
 11. Пантелеймон Олександрович Куліш (1819-1897) : [про життя і творчість] // Історія української літератури : у 2-х т. / Акад. наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка; відп. ред. М. Т. Яценко; редкол. : І. О. Дзеверін, В. Г. Дончик та ін. – К. : Наук. думка, 1987. – Т. 1 : Дожовтнева л-ра. – С. 271–272.
 12. Панченко, В. „Думка у мене стоїть на сторожі почуття…” : любовні сюжети в житті й поезії Пантелеймона Куліша / Володимир Панченко // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 34–36.
 13. Пастушенко,  О. Просвітницька діяльність П. Куліша. Книги для народу. / Олена Пастушенко // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 180–184.
 14. Пахолок, З. Молодий Панько Куліш / Зінаїда Пахолок // Українська мова та л-ра. – 2005. – Берез. (Чис. 9). – С. 29–30.
 15. Пінчук, С. Балканська проблема в поезії Пантелеймона Куліша : [до 180-річчя від дня народж.] / Степан Пінчук // Рідна шк. – 1999. – № 7/8. – С. 15–17.
 16. Пінчук, С. Пантелеймон Куліш перший дав версію українського алфавіту : до 180-річчя від дня народж. / Степан Пінчук // Освіта України. – 1999. – 6 жовт. (№ 41). – С. 10.
 17. Побірченко, Н. Життя і постать Пантелеймона Куліша у листуванні, спогадах сучасників та шанувальників : в 3-х т. / Наталія Побірченко. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2010.

Т. 1 : Пантелеймон Куліш: спогади, листування. – 388 с.

Т. 2 : [Листи, документи, мемуари П. Куліша та спогади сучасників про нього]. – 392 с.

Т. 3 : [Листи, документи, мемуари П. Куліша та спогади сучасників про нього]. – 387 с.

 1. Побірченко, Н. С. Куліш Пантелеймон Олександрович (1819–1897) / Н. С. Побірченко // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С.334–345.
 2. Побірченко, Н. С. Куліш Пантелеймон Олександрович / Н. С. Побірченко //Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; редкол.: І. Д. Бех, О. В. Сухомлинська, П. І. Рогова [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 437–439.
 3. Побірченко, Н. Михайло Максимович і Пантелеймон Куліш: до історії взаємин / Наталя Побірченко // Історико-педагогічний альманах / Акад. пед. наук України, Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки; голов. ред. О. Сухомлинська, ред. кол.: Н. Побірченко, Л. Березівська та ін. – К. : Міленіум, 2005. – Вип. 1. – С. 48–58.
 4. Побірченко, Н. С. [П. Куліш] / Н. С. Побірченко // Питання національної освіти та виховання в діяльності українських Громад (друга половина ХIХ – початок ХХстоліття) : [монографія] / Н. С. Побірченко. – К. : Наук. світ, 2002. – 331 с. – Бібліогр. : с. 293–329.
 5. Погребенник, В. Кулішева дума про велич і славу України / В. Погребенник // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 11. – С. 5–7.

138.Похила, Л. Історична праця П. Куліша „Первий період козацтва од його початку до ворогування з ляхами” / Лариса Похила // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 81–92.

 1. Пулюй, І. Кілька споминів про Куліша і його дружину Ганну Барвінок / Іван Пулюй // Основа. – 1997. – № 32. – С. 23–73.
 2. П’ятаченко, С. Елементи регіональної етнокультури в ранній романтичній прозі Пантелеймона Куліша / Сергій П’ятаченко // Народна творчість та етнологія. – 2012. – № 1. – С. 38–42. – Бібліогр.: 17 назв.
 3. П’ятаченко, С. Проблеми етнопсихології українського народу в спадщині Пантелеймона Куліша (1819–1897): двоїстість натури / Сергій П’ятаченко // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 5–6. – С. 120–125.
 4. Романишина, Н. Баладні оповідання “Максим Гримач” Марка Вовчка та “Гордовита пара” П.Куліша : аналіз в аспекті компаративної генології / Наталія Романишина // Українська л-ра взагальноосвіт. шк. – 2011. – № 5. – С.9–13. – Бібліогр. : 13 назв.
 5. Сініцина, А. Формування та еволюція світогляду Пантелеймона Куліша (кінець 40-х – поч. 60-х рр.) / Алла Сініціна // Обрії. – 1998. – № 1. – С. 53–57.
 6. Сірополко, С. [П. Куліш] / С. Сірополко // Історія освіти в Україні / С. Сірополко; Український Вільний Університет (м. Мюнхен, Німеччина), Друзі т-ва ім. Г. Ващенка. – К. : Наук. думка, 2001. – С. 64, 83, 99, 316, 334, 341, 344, 376, 378, 379, 380, 382, 389, 390, 397, 410, 456, 459, 543, 564.
 7. Сисоєва, С. Пантелеймон Куліш (1819-1897) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К. : ЦУЛ, 2003. – С. 104–106.
 8. Скільський,Д. М. Вірші Святого Письма в коментуванні П. О. Куліша для школярів / Д. М. Скільський // Педагогіка і психологія. Вісн. АПН України. – 2010. –  № 3. – С. 133–141.

147.Слободянюк, Н. Ю. Історико-гносеологічний аспект вагомості правопису П. Куліша в системі української культури / Н. Ю. Слободянюк // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 21-23 верес. 2004 р. / М-во освіти і науки України, Академія пед. наук України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Ун-т Євлє. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – Т. 2. – С. 203–205. – Бібліогр. : 10 назв.

 1. Слободянюк, Н. Національно-культурний компонент у лексиці роману П. Куліша „Чорна рада” / Н. Слободянюк // Мандрівець. –2000. – № 12. – С. 35–37.
 2. Слюсар, А. Чи знаєш ти роман Пантелеймона Куліша “Чорна рада”? : урок-конкурс у 9 класі / Антон Слюсар // Дивослово. – 2012. – № 4. – С. 20–24. – Бібліогр. : 15 назв.
 3. Сорочук, Л. Твори Пантелеймона Куліша для дітей / Людмила Сорочук // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 124–128.
 4. Спадщина П. Куліша в сучасних дослідженнях // Література та культура Полісся : [зб. наук. пр.] / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя; відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДПУ, 2001. – Вип. 15. – 270 с.
 5. Степанишин, Б. І. Поетичний доробок Пантелеймона Куліша :[метод. варіанти вивч. теми] / Б. І. Степанишин // Українська мова і л-ра в шк. – 1992. – № 11/12. – С. 16–18.
 6. Степанишин, Б. „Розпущу крилаті думи на всю Україну” (Особистість і творчість Пантелеймона Куліша в його ж крилатих висловах) / Борис Степанишин // Українська л-ра в загальноосвіт. шк. – 1999. – № 2. – С. 7–13.
 7. Степанишин, Б. Українська національна ідея Панька Куліша / Борис Степанишин // Дивослово. – 1997. – № 12. – С. 31–33.
 8. Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – 224 с.
 9. Терлецький, В. В. Пантелеймон Куліш – біограф Гоголя / Віктор Терлецький. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – 113 с.
 10. Терлецький, В. Пантелеймон Куліш і Костянтин Ушинський : перипетії життя, суспільної та літературно-педагогічної діяльності / Віктор Терлецький // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 217–220.
 11. Терлецький, В. В. Педагогічні погляди П. О. Куліша (до 175-річчя з дня народження) / В. В. Терлецький // Початкова. шк. – 1992. – № 11/12. – С. 21, 24, 38–39.
 12. Тимків, Н. „Чорна рада” : особливості авторської позиції / Надія Тимків // Укр. мова та л-ра. – 2007. – Квіт. (№ 13/14). – С. 14–17. – Бібліогр.: 3 назв.
 13. Тригубенко, В. Пантелеймон Куліш : філософські та світоглядно-педагогічні погляди / Вадим Тригубенко // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 165–172.
 14. Усатенко, Т. „Граматка” П. Куліша в українській педагогічній думці ХІХ ст. / Тамара Усатенко // Творчі та ідейні шукання П. О. Куліша в контексті сьогодення : зб. наук. пр. до 180-річчя від дня народж. / Ін-т українознавства, Київ.нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Міжнар. благодійний фонд „Фонд Пантелеймона Куліша”; [за заг. ред. П. П. Кононенка, І. С. Плюща; упоряд.: А. К. Невгодовський, Л. А. Оленівська]. – К. : МП Леся, 2000. – С. 68–74.
 15. Устенко, Л. Відбиття фразеологічного арсеналу Пантелеймона Куліша в сучасній лексикографії / Людмила  Устенко // Укр. мова. – 2012. – № 3. – С.64–72. – Бібліогр. : 13 назв.

163.Федорук, О. Бібліографія творів Куліша (1989-2002) / Олесь Федорук // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 239–257.

164.Федорук, О. Куліш – редактор „Правди” / Олесь Федорук // Молода нація : альманах / Голов. ред. В. Верстюк. – К. : Смолоскип, 2004. – Вип. 1(30). – С. 14–43.

165.Федорук, О. Куліш та його оточення : робочий зошит / Олесь Федорук; Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України. – К. : [б. в.], 2007. – 80 с.

 1. Федорук, О. Міхал Грабовський на малюнках Куліша / Олесь Федорук // Образотворче мистец. – 2009. – № 2. – С. 14–17.
 2. Федченко, П. Куліш Пантелеймон : [біограф. довідка про життєвий і творч. шлях] / П. Федченко // Українська л-ра у портетах і довідках : давня л-ра – л-ра ХІХ ст. : [довід.] ; [голов. ред. С. В. Головко, ред. О. І. Цибульська]. – К. : Либідь, 2000. – С. 171–174.
 3. Фокіна, І. Етикетні форми в епістолярії Пантелеймона Куліша / І. Фокіна // Урок української. – 2006. – № 8/9. – С. 30–36. – Бібліогр.: 7 назв.
 4. Хворостяний, І. Досвітки й сутінки життєвого шляху Пантелеймона Куліша / Ігор Хворостяний // Дніпро. – 2009. – № 8. – С. 162–163.
 5. Чижевський, Д. : [літературна спадщина П. Куліша] / Д. Чижевський // Історія української літератури : від початків до доби реалізму : / Дмитро Чижевський. – Тернопіль : МПП „Презент”, за участю ТОВ „Феміна”, 1994. – С. 418–442.
 6. Шевченко, В. Сторінки життя і творчості Пантелеймона Куліша та деякі аспекти їх висвітлення / Віталій Шевченко // Визвольний шлях. – 2001. – № 8. – С. 95–105; № 9. – С. 102–119; № 10. – С. 108–128; № 11. – С. 101–119.
 7. Шевчук, В. Книжка-сповідь : [про кн. П. Куліша „Хутірська філософія” / Валерій Шевчук // Урок української. – 2000. – № 11/12. – С. 52–53.
 8. Шкуть, Л. Трактування питань національної історії та культури в романах „Чорна рада” П. Куліша та „Хмари” І. Нечуя-Левицького / Л. Шкуть // Українська мова і л-ра в шк. – 1999. – № 4. – С. 28–33.
 9. Шокало, О. Сини твої, Руси-Україно : [про П. Куліша] / Олександр Шокало // Журавлик. – 2003. – Серп. (№ 9). – С. 6.
 10. Шупик,В. Слов’янська ода Пантелеймона Куліша / В. Шупик // Слово і час. –2010. – № 9. – С. 78–85. – Бібліогр.: 15 назв.
 11. Яременко, В. Пантелеймон Куліш / Василь Яременко // Основа. – 1997. – № 32. – С. 3–22.
 12. Шубравська, О. Наукові читання, присвячені П. Кулішеві / Ольга Шубравська // Слово і час. – 1995. – С. 83–87.
 13. Яременко, В. Пантелеймон Куліш / В. Яременко // Освіта. – 1994. – 22 серп. (№ 54/55). – С. 8.
 14. Янкович, О. В. Відгомін байронівських образів в українській літературі : Т. Шевченко, П.Куліш, харківська школа романтиків, І. Франко, В. Сосюра : заняття № 5 : [матеріали до факультативу] / О. В. Янкович, І. Д. Ханчук // Всесвітня л-ра та культура в навч. закладах України. – 2012. – № 2. – С. 17–21. – Бібліогр.: 11 назв.
 15. Яцюк, В. Виставка матерілів про життя і творчість Пантелеймона Куліша : [про виставку „Пантелеймон Куліш: життя і творчість” в Державному музеї Т. Шевченка до сотих роковин смерті письменника] / Володимир Яцюк // Народна творчість та етнографія. – 1997. – № 4. – С. 136–141.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О.  Сухомлинського


Анонси та оголошення

28.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ПРОЦЕНКО ГАННУ ВОЛОДИМИРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали