НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Я. Корчака

Окремі видання
 1. Гончаренко С. Корчак (Korczak) Януш / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник. – Київ : Либідь, 1997. – С. 178.
 2. Забута Т. Педагогічна творчість Януша Корчака : монографія / Тамара Забута, Марк Ямницький ; Міжнар. пед. акад., Рівн. екон.-гуманіт. ін-т. – Рівне : [б. в.], 1997. – 201, [1] с.
 3. Корчак Януш / С. І. Болтівець // Енциклопедія сучасної України. / [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14: «Кол» – «Кос». – С. 621. – Текст доступний також в інтернеті: https://esu.com.ua/article-5337
 4. Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : монографія / В. М. Кушнір ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2011. – 159 с.
 5. Кушнір В. М. Януш Корчак та Василь Сухомлинський: дві постаті гуманістичної педагогіки : монографія / Валентина Кушнір ; МОН України, Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 182 c.
 6. Ольчак-Ронікер Й. Януш Корчак. Сторінками біографії / Йоанна Ольчак-Ронікер ; пер. з пол. Андрій Павлишин ; відп. за вип. Наталія Риндюк ; літ. ред. Валерія Богуславська. – Київ : Дух і літера, 2012. – 494 с. : фотогр.
 7. Петровський М. Місту і світу : київські нариси / Мирон Петровський ; ред. А. М. Макаров ; худож. А. В. Мокієнко. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 334 с. : фотогр. – (Серія «Літературні мандрівки»). (видання російською мовою).
 8. Польський педагог, гуманіст Януш Корчак (1878–1942) : до 125-річчя від дня народження : біобібліор. покажч. / АПН України, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського ; уклад. : В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, С. В. Іщук, С. В. Петровська ; наук. ред. П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; авт. проекту і відп. за випуск Н. А. Палащина ; ред. : Р. С. Жданова, Н. Г. Богун ; рец. М. Б. Євтух. – Київ : Дух і літера, 2003. – 132 с. – (Серія «Видатні педагоги світу», Вип. 2).
 9. Сисоєва С. Януш Корчак (1878 – 1942) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посібник / С. Сисоєва, І. Соколова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – Ч. ІІІ «ХХ століття в історії світової та вітчизняної педагогіки». – С. 183 – 190.
 10. Сухомлинська О. В. Корчак Януш / О. В. Сухомлинська // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред.: В. І. Луговий, О. М. Топузов ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 490–491.
 11. Шлензакова А. Януш Корчак / Аліція Шлензакова ; ред. М. Стипулковська-Хоецька ; пер. з пол. С. Менгель. – Warszawa : Wydawnictwo Szkone i Pedagogiczne, 1978. – 154, [2] c. : фотогр. (видання російською мовою).
 12. Шнайдер М. Т. Януш Корчак скульптор дитячих душ / Марша Талмедж Шнайдер ; пер. з англ. учнів Кловського ліцею № 77 м. Києва ; [авт. проекту: Світлана Петровська, кер. проекту Наталія Чесановська ; ред.: Михайло Назаренко, Катерина Сінченко, Світлана Д’ячук]. – Київ : Дух і літера, 2019. – 197, [2] с.
 13. Яворський М. Януш Корчак / Марек Яворський ; ред. К. Козакевич ; пер. з пол. М. Белевич. – Варшава : Інтерпресс, 1978. – 205 с. (видання російською мовою).
 14. Aktualność idei Janusza Korczaka / praca zbiorowa pod red. Teresy Wróblewskiej ; [projekt okładki Hubert Bilewicz]. – [Koszalin] : HORYZONT, [1993]. – 272, [5] s. – Bibliogr. w końcu art.
 15. BińczyckaJ. Spotkanie z Korczakiem / Jadwiga Bińczycka ; [red. Ewa Hopfer; projekt okladki i opracowanie graficzne Joanna Tumaniec]. – Olstyn : Olstyńska Skoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. – 150, [18]
 16. Czerwińska-RydelА. Po dpugiej stronie okna : Opowieść o Januszy Korczaku . Część 1. Henryk Goldszmit / Anna Czerwińska-Rydel ; [red. Piotr Walkowicz ; ill.: Małģorzata Prąckiewicz, Tomek Głowacki]. – [Warszawa] : Muchomor, [2012]. – 163, [1] s.
 17. DębnickiK. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki ; [opracowanie graficzne Jerzy Rozwadowski ; red. Maria Laskowska]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 175, [2] s.
 18. Huppenthal Janina. Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / Janina Huppenthał ; poradnik bibliogr. pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza; [okładkę projektował Zygfryd Gardzielewski] ; Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny, Ksiąźnica Miejska im. M. Kopernika. – Warszawa ; Toruń : Ksiąźnicy Miejskiej im. M. Kopernika, 1978. – 54, [1]  – Bibliogr.: s. 49-51.
 19. Falkowska M. Kalendarz życia, działalności i tworczosci Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [red. Elźbieta Zielińska] ; Instytut Badań Pedagogicznych, Zakład systemów wychowawczych pracownia Korczakowska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989. – 416 s. – (Zródła i Studia / Janysz Korczak ; ed. nauk. Aleksander Lewin ; т. 3).
 20. Janusz Korczak : Bibliografia Publicacji Janusza Korczaka I o Januszu Korczaku W Polsce 1943-1987 / [red. nauk. Aleksander Lewin ; ed. Friedhelm Beiner]. – Heinsberg : Dieck, 1988. – 211 s.
 21. Janusz Korczakżycie i dzieło : Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. / [kom. red.: Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Woloszyn ; przy współpracy: Marty Ciesielskiej, Wandy Landesberg]. – [Warszawa] : Wydawnictwa Skolne i Pedagogiczne, [1982]. – 331 s.
 22. Janusz Korczak : The fifth international Janusz Korczak conference : abstracts  : Jrusalem, 3-5.10.1994 / [conference Chairtman: Shevach Eden ; program Commitee: Emanuel Gruper et al.]. – Jrusalem : [s. n.], 1994.– 51
 23. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), 1878–1942 / [teksty: Jadwiga Bińczycka; zdięcia: Jacek Barcz, Paweł Lucenko ; projekt graficzny: Stanisław Wieczorek, Bogdan Wrzeciono] ; Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Fundacja Shalom. – [Warszawa] : [s. n.], [2000?]. – 48 p.
 24. Janusz Korczak. Fotobiographia / koncepcja, wybór textów i opracowanie graficzne the book concept, choice of texts and graphic design Maciej Sadowski ; red. Anna Ratuś. – Warczawa : Iskry, 2012. – 189, [3] p.: фотогр.
 25. Janusz Korczak w getcie : Nowe zrodla. – Warszawa : Latona, 1992. – 310, [18] s.
 26. JaworskiM. Janusz Korczak / Marek Jaworski ; [pol. ed. Wanda Michalak ; trans. by Karol Jakubowicz]. – Warsaw : Interpress Publishers, 1978. – 121, [3] s.
 27. Kirchner M.Von Angesicht zu Angesicht : Janusz Korczak und das Kind /Michael Kirchner. – Heinsberg : Agentur Dieck, 1997. – 125, [2] s.
 28. KondoJ. Koruchakku sensei / Jiro Kondo. – [Dai 2 hakko]. – Tokyo : Asahi Shinbunsha, 1995. – 255, IV p.
 29. Korczak Janusz. A Bibliography : English Sources 1939-2012 / Janusz Korczak ; [ed.: Olga Medvedeva-Nathoo, Galina Sanaeva]. – Vancouver: K&O Harbour, 2012. – 88 p.
 30. Korczak Janusz (Henryk Goldsmit 1878–1942) – pisarz, pedagog, dzialacz spoleczny, lekarz / Jadwiga Binczycka // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. / J. M. Sniecinski . – T. 2 : G-L. – Warszawa : Zak, 2003. – S. 797–799.
 31. Life and heart devoted to children : Yanush Korchak (1878–1942) and Vasyl Sukhomlynsky (1918-1970) are unforgettable / ed. by Marija Chepil, Oresta Karpenko, Vłodzimierz Petryk ; [projekt okładki, skład i łamanie: Elzbieta Gorecka]. – Warszawa : DUX Sp. z o.o. ul., 2017. – 249 p.
 32. Lewin A. Takim go zapamiętałem : Wspomnienia i refleksje o Januszu Korczaku /Aleksander Lewin. – [Wyd. 2-ie]. – Warszawa : LATONA, 1997.– 78, [2] s.
 33. Lifton B. J. The King of Children : a Biography of Janusz Korczak / Betty Jean Lifton. – New York : Schocken Books, [1988]. – 404 p.
 34. Marusia i Jojne czyli o polsko-żydowskich sprawach w «Malym Przeglądzie» Janusza Rorczaka / [autorka tekstow: Maria Szulecka ; wprowadzenie i red. Aga Szelc ; opracowanie graficzne Jagoda Szelc]. – [Wrocław] : ATUT, [2007]. – 37 s.
 35. MerżanI. Aby nie uległo zapomnieniu : Rzecz o domu sierot Krochmalna 92 / Ida Merżan ; [red. Elźbieta Zielinska]. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1987. – 137, [2]
 36. Po drugiej stronie lustra. «Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest» : kreatywna edukacja rowiesnicza w roku Janusza Korczaka / oprac. i red. Anna Szwed ; [projekt graficzny okładki i logo: Zofia Koter]. – Warszawa : [Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Oddział Terenowy], 2012.– Część 3. – 224 s.
 37. Puszkin B. Korczakowskie trasy : Z Januszem Korczakiem po Warszawe : Maly Przewodnik dla wycieczek z Placowek Korczakowskich / Barbara Puszkin ; [foto Andrzej Hrywna] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polski Komitet Korczakowski. – Warszawa ; Zielena Góra : [Szczep Druźyn Harcerskich im. Janusza Korczaka «Korczakowcy» w Zielonej Górze], 1992. – 62 s.
 38. TarnowskiJ. Janusz Korczak dzisiaj / Ks. Janusz Tarnowski ; [okładkę projektował Stanisław Stosiek ; materialy fotograficzne opracował Paweł Borecki]. – Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1990. – 241, [23] s.
 39. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac., [przypisy] Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [opracowanie graficzne Wiktor Zajkowski ; wstep Igor Newerly]. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1981. – 405, [1] s. – (Janusz Korczak. Źródła i Studia / red. nauk. Aleksander Lewin ; т. 1).
Збірники статей
 1. Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини Януша Корчака в ХХІ столітті : зб. наук. пр. Спец. вип. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [голов. ред. Кузь В. Г. ; редкол.: Біда О. А.]. – Київ : Науковий світ, 2003. – 180, [1] с.
 2. Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в суспільстві : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., з педагогіки та дитячої психології, 7-8 квіт. 2017 р., Київ / [упоряд. Б. Біндер [та ін.] ; відп. за вип. А. Негруцька ; літ. ред. Валерія Богуславська]. – Київ : Дух і літера, 2017. – 410, [5] с. : кольор. іл. (8 л.), вкл. арк. (8 л.).
Статті
 1. Баліка Л. Творче використання ідей дитиноцентризму Януша Корчака в сучасній системі освіти України / Людмила Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук праць. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 9. – С. 90 – 100.
 2. Березівська Л. Януш Корчак в інформаційних ресурсах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: історико-джерелознавчий аспект [Електронний ресурс] / Лариса Березівська // Гуманна педагогіка у контексті євроінтеграції: ідеї Януша Корчака про абсолютну самоцінність дитини: до 145-річчя від дня народження польського лікаря, педагога, письменника, публіциста, громадського діяча / Ін-т педагогіки НАПН України, Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ун-т імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща). – Умань : ЦП «Компринт», 2023. – С. 10–12. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/735918/ (дата звернення 20.08.2023). – Назва з екрана.
 3. Біда О. Януш Корчак, Антон Макаренко, Олександр Захаренко – лицарі гуманної педагогіки / О. Біда, Л. Прокопенко // Освіта для сучасності : [зб. наук. пр.] : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ком. пед. наук Пол. Акад. наук, Наук. т-во «Польща-Україна», Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Т. 1. – С. 240-245.
 4. Вільчковська А. Музика видатного польського педагога Януша Корчака у системі виховання дітей /Анастасія Вільчковська // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка. Вип. 23. Серія: Педагогічні науки. – 2013. – С. 29–35.
 5. Гаратик А. Ідеї педоцентризму в педагогічній спадщині Януша Корчака і Василя Сухомлинського / Анна Гаратик // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 22–24.
 6. Денисюк С. В. Якнуш Корчак і українська педагогіка / С. В. Денисюк // Шлях освіти. – 2001. – № 1. – С. 44–48.
 7. Діденко А. М. Педагогічна система Януша Корчака / А. М. Діденко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 62 / Херсон. держ. ун-ту Херсон : ХДУ, 2012. – С. 22–26.
 8. Діденко А. М. Місце дитячого самоврядування у виховній системі Януша Корчака / А. М. Діденко // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. Вип. 15 / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – С. 199–202.
 9. Довга Т. Валеопедагогічні ідеї в гуманістичному досвіді Януша Корчака і Василя Сухомлинського / Тетяна Довга // Початкова шк. – 2014. – № 1. – С. 56–58.
 10. Крутій К. Дорослі, ставтеся до дитинства з пошаною : (до 100-річчя педагогічної діяльності та 70-річчя від дня трагічної смерті в нацистському концтаборі «Треблінка» Януша Корчака) / Катерина Крутій // Дошкільна освіта. – 2012. – № 2. – С. 4–9.
 11. Кушнір В. М. Права дітей у педагогічній спадщині Януша Корчака та Василя Сухомлинського / В. М. Кушнір // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Київ, 2000. – С. 156 – 161.
 12. Кушнір В. М. Свобода дитини у виховному процесі Януша Корчака та Василя Сухомлинського / В. М. Кушнір // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Вип. 5 (44). Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2005.– С. 80–88.
 13. Кушнір В. М. Досвід роботи з важкими дітьми в педагогічній спадщині Я. Корчака та В. Сухомлинського / В. М. Кушнір // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. Вип. 153. – Чернівці, 2002. – С. 72–77.
 14. Лога Т. В. Колекція творів Януша Корчака та літератури про нього у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Т. В. Лога, Н. М. Сізінцева // Наук. праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – 2010. – Вип. 2. – С. 202–209. – Текст доступний також в інтернеті: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/75418.
 15. Логвиненко Т., Мисько В. Соціалізація дитини в будинку сиріт Януша Корчака / Тетяна Логвиненко, Валентина Мисько // Наук. зап. УКУ. – 2017. – Ч. 9: Педагогіка. Психологія, вип. 2. – C. 43 –52. – Текст доступний також в інтернеті: https://er.ucu.edu.ua/handle/1/1922.
 16. Луцюк А. М. Життя і педагогічні погляди Януша Корчака / А. М. Луцюк // Педагогічний пошук. – 2012. – № 1. – С. 8-12.
 17. Мисько В. Соціально-правовий захист дитини як основа педагогічної діяльності Януша Корчака / В. Мисько // Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка. – 2015. – Вип. 33. – С. 101 – 109. – Текст доступний також в інтернеті:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2015_1%2833%29__14.
 18. Мисько В. І. Творче використання соціально-педагогічної спадщини Януша Корчака в роботі з дітьми та молоддю в сучасних умовах в Україні / В. І. Мисько // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». – 2017. – № 13. – С. 48–52. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_14
 19. Мицель М. Януш Корчак в Україні і в Києві / М. Мицель // Освіта. – 2001. – № 69/70. – С 14.
 20. Орел, Ю. В. Унікальна колекція листів Януша Корчака часів Першої світової війни у фондах ЦДІАК України / Ю. В. Орел // Архіви України.– 2012. – № 4. – С. 137–149. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_4%28280%29__13.
 21. Осипчук Н. Педагогіка серця Януша Корчака / Наталія Осипчук // Освіта. – 2012. – 14–21 листоп. (№ 48/49). – С. 13.
 22. Петровська С. Київ Януша Корчака / Світлана Петровська // 77 Меридіан : газ. учнів та вчителів Кловського ліцею № 77. – 2012. – № 11. – С. 4 – 5.
 23. Петровська С. Корчак про самоврядування / Світлана Петровська // 77 Меридіан : газ. учнів та вчителів Кловського ліцею № 77. – 2012. – № 11. – С. 6.
 24. Побірченко Н. Дві концепції – два погляди на дитинство: Януш Корчак та Василь Сухомлинський / Наталія Побірченко // Ponad podziałami: Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. – Szczecinek – Dąbrowa Górnicza, 2021. – С. 100–118. – Текст статті доступний в Інтернеті: https://sociology.knu.ua/sites/default/files/library/elopen/u kraina_-_ksiazka_pamiatkowa.pdf.
 25. Попиченко С. Сутність гуманістичних педагогічних концепцій Я. Корчака та українського педагога і діяча освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття Т. Лубенця / Світлана Попиченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 44. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – С. 295–300.
 26. Проскура О. Життя Януша Корчака та його доля / Олена Проскура // Історико-педагогічний альманах. – 2014. – С. 28–38.
 27. Проскура О. Життя віддане дітям : Януш Корчак / Олена Проскура // Дошкільне виховання. – 2015. – № 10. – С. 6–9.
 28. Рогальська Н. Система правового виховання Януша Корчака та реалізація його ідей в сучасних освітніх закладах / Н. Рогальська, В. Кривда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 44 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – С. 247–252.
 29. Савицький Ю. Поляки розкажуть світові, що Януш Корчак був пустуном /Ю. Савицький // Постметодика. – 2011. – № 6. – С. 61.
 30. Сидоренко Ю. Вічний заповіт любові до дітей : про книгу Я. Корчака «Як любити дитину» / Ю. Сидоренко. // Обдарована дитина : наук.-практ. освіт.-попул. журн. для педагогів, батьків та дітей. – 2014. – № 5. – С. 52–54.
 31. Сейко Н. Януш Корчак в українських і польських дослідженнях кінця ХХ – 10-х рр. ХХІ століття / Наталія Сейко, Божена Сєрадзка-Базюр // Українська полоністика. Вип. 14 «Педагогічні дослідження». – 2017. – С. 124–134. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://library.zu.edu.ua/doc/polonistyka/14/polonistyka_14-124-134.pdf.
 32. Сухомлинська О. В. Українсько-польські педагогічні впливи в історичному вимірі: випадок В. Сухомлинського (новий коментар до вже розглядуваної теми / О. В. Сухомлинська // Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek, Polska – Dąbrowa Górnicza, Polska, 2021. – С. 83 – 99. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/733649/1/Ponad%20podzia%C5%82ami,%20S.%2083%E2%80%9399.pdf (дата звернення 20.08.2023).
  Про ідеї, які об’єднують погляди В. Сухомлинського і Я. Корчака у формуванні моральної, емоційної, естетичної культури у дітей.
 1. Цибулько Л. Г. Організація соціально-педагогічної роботи з вихованцями-сиротами в педагогічній спадщині Я. Корчака / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. –№ 1. – С. 108–111.
 2. Фоміна С. Януш Корчак: педагог, письменник, лікар / С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України : щомісяч. всеукр. наук.–метод. журн. – 2014. –  № 9. – С. 2–12.
Дисертації та автореферати
 1. Гайда Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка : дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Йоанна Гайда ; [наук. керівник Вільш Іоланта] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2004. – 206 , [8]арк.
 2. Гайда Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Гайда Йоанна ; [наук. керівник Вільш Іоланта] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр. : с. 18–19.
 3. Денисюк С. В. Проблема формування особистості у педагогічній спадщині педагога-гуманіста Януша Корчака (1878-1942 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Світлана Василівна Денисюк ; [наук. керівник Ничкало Н. Г.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 256 с. – Бібліогр.: с. 188–213.
 4. Денисюк С. В. Проблема формування особистості у педагогічній спадщині педагога-гуманіста Януша Корчака (1878-1942 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Денисюк Світлана Василівна ; [наук. керівник Ничкало Н. Г.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17.
 5. Забута Т. В. Дитяче самоврядування в педагогічній спадщині Януша Корчака : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец.13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Забута Тамара Василівна ; [наук. керівник Ямницький М. Н.] ; Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т . – Рівне, 1997. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16.
 6. Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Валентина Миколаївна Кушнір ; [наук. керівник Кузь В. Г.] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2004. – 211 с. – Бібліогр.: с. 193–211.
 7. Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кушнір Валентина Миколаївна ; [наук. керівник Кузь В. Г.] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18–19.
 8. Мисько В. І. Дитиноцентризм у педагогічній спадщині Януша Корчака : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Мисько Валентина Ігорівна ; [наук. керівник Логвиненко Т. О.] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – 236 с.
 9. Мисько В. І. Дитиноцентризм у педагогічній спадщині Януша Корчака : автореф дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Мисько Валентина Ігорівна ; [наук. керівник. Логвиненко Т. О.] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – 20 с. – Бібліогр. с. 16–17.
Електронні ресурси
 1. Бойчук А. Він учив так любити дітей, щоб бути готовим віддати за них життя… [Електронний ресурс] / Анжела Бойчук // Галичина : інтернет ресурс газети.– Текст. дані. – 2019. – Режим доступу : https://galychyna.if.ua/analytic/vin-uchiv-tak-lyubiti-ditey-shhob-buti-gotovim-viddati-za-nih-zhittya/ (дата звернення 15.08. 2023). – Назва з екрана.
 2. Верховецька А. Януш Корчак : «Немає дітей – є люди» [Електронний ресурс] / Анастасія Верховецька // U.P.M.P. Україно-польська медіаплатформа : вебсайт. – Тест. дані. – 2022. – Режим доступу : https://upmp.news/ua-in-polish/yanush-korchak-nemaye-ditej-ye-lyudy/ (дата звернення 18.08.2023). – Назва з екрана.
 3. Кануннікова О. Дитяча республіка Януша Корчака [Електронний ресурс] / Ольга Кануннікова // Нова Польща : вебсайт. – Текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://novapolshcha.pl/article/dityacha-respublika-yanusha-korchaka/ (дата звернення 28.08.2023). – Назва з екрана.
 4. Музиченко Я. Януш Корчак – лікар, поет і … киянин [Електронний ресурс] / Ярослава Музиченко // Україна молода. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу : https://umoloda.kyiv.ua/number/64/161/1617 – Назва з екрана.
 5. Януш Корчак. Життя заради дітей : біобібліографічний покажчик до 140-річчя від дня народження Януша Корчака – польського педагога, письменника [Електронний ресурс] / укладачі Н. І. Фоміна, Т. І. Мілашенко // Міська спеціалізована молодіжна бібліотека м. Києва : вебсайт. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/yanush-korchak-zhittya-zaradi-ditey/ (дата звернення 12.08.2023). – Назва з екрана.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали