НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність Я. Корчака

Окремі видання
 1. Гончаренко С. Корчак (Korczak) Януш / Семен Гончаренко // Український педагогічний словник. – Київ : Либідь, 1997. – С. 178.
 2. Забута Т. Педагогічна творчість Януша Корчака : монографія / Тамара Забута, Марк Ямницький ; Міжнар. пед. акад., Рівн. екон.-гуманіт. ін-т. – Рівне : [б. в.], 1997. – 201, [1] с.
 3. Корчак Януш / С. І. Болтівець // Енциклопедія сучасної України. / [Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – Т. 14: «Кол» – «Кос». – С. 621. – Текст доступний також в інтернеті: https://esu.com.ua/article-5337
 4. Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : монографія / В. М. Кушнір ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2011. – 159 с.
 5. Кушнір В. М. Януш Корчак та Василь Сухомлинський: дві постаті гуманістичної педагогіки : монографія / Валентина Кушнір ; МОН України, Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 182 c.
 6. Ольчак-Ронікер Й. Януш Корчак. Сторінками біографії / Йоанна Ольчак-Ронікер ; пер. з пол. Андрій Павлишин ; відп. за вип. Наталія Риндюк ; літ. ред. Валерія Богуславська. – Київ : Дух і літера, 2012. – 494 с. : фотогр.
 7. Петровський М. Місту і світу : київські нариси / Мирон Петровський ; ред. А. М. Макаров ; худож. А. В. Мокієнко. – Київ : Рад. письменник, 1990. – 334 с. : фотогр. – (Серія «Літературні мандрівки»). (видання російською мовою).
 8. Польський педагог, гуманіст Януш Корчак (1878–1942) : до 125-річчя від дня народження : біобібліор. покажч. / АПН України, ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського ; уклад. : В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, С. В. Іщук, С. В. Петровська ; наук. ред. П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; авт. проекту і відп. за випуск Н. А. Палащина ; ред. : Р. С. Жданова, Н. Г. Богун ; рец. М. Б. Євтух. – Київ : Дух і літера, 2003. – 132 с. – (Серія «Видатні педагоги світу», Вип. 2).
 9. Сисоєва С. Януш Корчак (1878 – 1942) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посібник / С. Сисоєва, І. Соколова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – Ч. ІІІ «ХХ століття в історії світової та вітчизняної педагогіки». – С. 183 – 190.
 10. Сухомлинська О. В. Корчак Януш / О. В. Сухомлинська // Енциклопедія освіти / Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень ; [заст. голов. ред.: В. І. Луговий, О. М. Топузов ; відп. наук. секр. С. О. Сисоєва]. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2021. – С. 490–491.
 11. Шлензакова А. Януш Корчак / Аліція Шлензакова ; ред. М. Стипулковська-Хоецька ; пер. з пол. С. Менгель. – Warszawa : Wydawnictwo Szkone i Pedagogiczne, 1978. – 154, [2] c. : фотогр. (видання російською мовою).
 12. Шнайдер М. Т. Януш Корчак скульптор дитячих душ / Марша Талмедж Шнайдер ; пер. з англ. учнів Кловського ліцею № 77 м. Києва ; [авт. проекту: Світлана Петровська, кер. проекту Наталія Чесановська ; ред.: Михайло Назаренко, Катерина Сінченко, Світлана Д’ячук]. – Київ : Дух і літера, 2019. – 197, [2] с.
 13. Яворський М. Януш Корчак / Марек Яворський ; ред. К. Козакевич ; пер. з пол. М. Белевич. – Варшава : Інтерпресс, 1978. – 205 с. (видання російською мовою).
 14. Aktualność idei Janusza Korczaka / praca zbiorowa pod red. Teresy Wróblewskiej ; [projekt okładki Hubert Bilewicz]. – [Koszalin] : HORYZONT, [1993]. – 272, [5] s. – Bibliogr. w końcu art.
 15. BińczyckaJ. Spotkanie z Korczakiem / Jadwiga Bińczycka ; [red. Ewa Hopfer; projekt okladki i opracowanie graficzne Joanna Tumaniec]. – Olstyn : Olstyńska Skoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. – 150, [18]
 16. Czerwińska-RydelА. Po dpugiej stronie okna : Opowieść o Januszy Korczaku . Część 1. Henryk Goldszmit / Anna Czerwińska-Rydel ; [red. Piotr Walkowicz ; ill.: Małģorzata Prąckiewicz, Tomek Głowacki]. – [Warszawa] : Muchomor, [2012]. – 163, [1] s.
 17. DębnickiK. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki ; [opracowanie graficzne Jerzy Rozwadowski ; red. Maria Laskowska]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. – 175, [2] s.
 18. Huppenthal Janina. Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / Janina Huppenthał ; poradnik bibliogr. pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza; [okładkę projektował Zygfryd Gardzielewski] ; Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny, Ksiąźnica Miejska im. M. Kopernika. – Warszawa ; Toruń : Ksiąźnicy Miejskiej im. M. Kopernika, 1978. – 54, [1]  – Bibliogr.: s. 49-51.
 19. Falkowska M. Kalendarz życia, działalności i tworczosci Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [red. Elźbieta Zielińska] ; Instytut Badań Pedagogicznych, Zakład systemów wychowawczych pracownia Korczakowska. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1989. – 416 s. – (Zródła i Studia / Janysz Korczak ; ed. nauk. Aleksander Lewin ; т. 3).
 20. Janusz Korczak : Bibliografia Publicacji Janusza Korczaka I o Januszu Korczaku W Polsce 1943-1987 / [red. nauk. Aleksander Lewin ; ed. Friedhelm Beiner]. – Heinsberg : Dieck, 1988. – 211 s.
 21. Janusz Korczakżycie i dzieło : Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r. / [kom. red.: Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Woloszyn ; przy współpracy: Marty Ciesielskiej, Wandy Landesberg]. – [Warszawa] : Wydawnictwa Skolne i Pedagogiczne, [1982]. – 331 s.
 22. Janusz Korczak : The fifth international Janusz Korczak conference : abstracts  : Jrusalem, 3-5.10.1994 / [conference Chairtman: Shevach Eden ; program Commitee: Emanuel Gruper et al.]. – Jrusalem : [s. n.], 1994.– 51
 23. Janusz Korczak (Henryk Goldszmit), 1878–1942 / [teksty: Jadwiga Bińczycka; zdięcia: Jacek Barcz, Paweł Lucenko ; projekt graficzny: Stanisław Wieczorek, Bogdan Wrzeciono] ; Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Fundacja Shalom. – [Warszawa] : [s. n.], [2000?]. – 48 p.
 24. Janusz Korczak. Fotobiographia / koncepcja, wybór textów i opracowanie graficzne the book concept, choice of texts and graphic design Maciej Sadowski ; red. Anna Ratuś. – Warczawa : Iskry, 2012. – 189, [3] p.: фотогр.
 25. Janusz Korczak w getcie : Nowe zrodla. – Warszawa : Latona, 1992. – 310, [18] s.
 26. JaworskiM. Janusz Korczak / Marek Jaworski ; [pol. ed. Wanda Michalak ; trans. by Karol Jakubowicz]. – Warsaw : Interpress Publishers, 1978. – 121, [3] s.
 27. Kirchner M.Von Angesicht zu Angesicht : Janusz Korczak und das Kind /Michael Kirchner. – Heinsberg : Agentur Dieck, 1997. – 125, [2] s.
 28. KondoJ. Koruchakku sensei / Jiro Kondo. – [Dai 2 hakko]. – Tokyo : Asahi Shinbunsha, 1995. – 255, IV p.
 29. Korczak Janusz. A Bibliography : English Sources 1939-2012 / Janusz Korczak ; [ed.: Olga Medvedeva-Nathoo, Galina Sanaeva]. – Vancouver: K&O Harbour, 2012. – 88 p.
 30. Korczak Janusz (Henryk Goldsmit 1878–1942) – pisarz, pedagog, dzialacz spoleczny, lekarz / Jadwiga Binczycka // Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. / J. M. Sniecinski . – T. 2 : G-L. – Warszawa : Zak, 2003. – S. 797–799.
 31. Life and heart devoted to children : Yanush Korchak (1878–1942) and Vasyl Sukhomlynsky (1918-1970) are unforgettable / ed. by Marija Chepil, Oresta Karpenko, Vłodzimierz Petryk ; [projekt okładki, skład i łamanie: Elzbieta Gorecka]. – Warszawa : DUX Sp. z o.o. ul., 2017. – 249 p.
 32. Lewin A. Takim go zapamiętałem : Wspomnienia i refleksje o Januszu Korczaku /Aleksander Lewin. – [Wyd. 2-ie]. – Warszawa : LATONA, 1997.– 78, [2] s.
 33. Lifton B. J. The King of Children : a Biography of Janusz Korczak / Betty Jean Lifton. – New York : Schocken Books, [1988]. – 404 p.
 34. Marusia i Jojne czyli o polsko-żydowskich sprawach w «Malym Przeglądzie» Janusza Rorczaka / [autorka tekstow: Maria Szulecka ; wprowadzenie i red. Aga Szelc ; opracowanie graficzne Jagoda Szelc]. – [Wrocław] : ATUT, [2007]. – 37 s.
 35. MerżanI. Aby nie uległo zapomnieniu : Rzecz o domu sierot Krochmalna 92 / Ida Merżan ; [red. Elźbieta Zielinska]. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1987. – 137, [2]
 36. Po drugiej stronie lustra. «Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest» : kreatywna edukacja rowiesnicza w roku Janusza Korczaka / oprac. i red. Anna Szwed ; [projekt graficzny okładki i logo: Zofia Koter]. – Warszawa : [Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Oddział Terenowy], 2012.– Część 3. – 224 s.
 37. Puszkin B. Korczakowskie trasy : Z Januszem Korczakiem po Warszawe : Maly Przewodnik dla wycieczek z Placowek Korczakowskich / Barbara Puszkin ; [foto Andrzej Hrywna] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Polski Komitet Korczakowski. – Warszawa ; Zielena Góra : [Szczep Druźyn Harcerskich im. Janusza Korczaka «Korczakowcy» w Zielonej Górze], 1992. – 62 s.
 38. TarnowskiJ. Janusz Korczak dzisiaj / Ks. Janusz Tarnowski ; [okładkę projektował Stanisław Stosiek ; materialy fotograficzne opracował Paweł Borecki]. – Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1990. – 241, [23] s.
 39. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac., [przypisy] Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [opracowanie graficzne Wiktor Zajkowski ; wstep Igor Newerly]. – Warszawa : Nasza ksiegarnia, 1981. – 405, [1] s. – (Janusz Korczak. Źródła i Studia / red. nauk. Aleksander Lewin ; т. 1).
Збірники статей
 1. Гуманістичні ідеї педагогічної спадщини Януша Корчака в ХХІ столітті : зб. наук. пр. Спец. вип. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [голов. ред. Кузь В. Г. ; редкол.: Біда О. А.]. – Київ : Науковий світ, 2003. – 180, [1] с.
 2. Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в суспільстві : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., з педагогіки та дитячої психології, 7-8 квіт. 2017 р., Київ / [упоряд. Б. Біндер [та ін.] ; відп. за вип. А. Негруцька ; літ. ред. Валерія Богуславська]. – Київ : Дух і літера, 2017. – 410, [5] с. : кольор. іл. (8 л.), вкл. арк. (8 л.).
Статті
 1. Баліка Л. Творче використання ідей дитиноцентризму Януша Корчака в сучасній системі освіти України / Людмила Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук праць. – Рівне : РДГУ, 2019. – Вип. 9. – С. 90 – 100.
 2. Березівська Л. Януш Корчак в інформаційних ресурсах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського: історико-джерелознавчий аспект [Електронний ресурс] / Лариса Березівська // Гуманна педагогіка у контексті євроінтеграції: ідеї Януша Корчака про абсолютну самоцінність дитини: до 145-річчя від дня народження польського лікаря, педагога, письменника, публіциста, громадського діяча / Ін-т педагогіки НАПН України, Уман. держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Ун-т імені Адама Міцкевича (м. Познань, Польща). – Умань : ЦП «Компринт», 2023. – С. 10–12. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/735918/ (дата звернення 20.08.2023). – Назва з екрана.
 3. Біда О. Януш Корчак, Антон Макаренко, Олександр Захаренко – лицарі гуманної педагогіки / О. Біда, Л. Прокопенко // Освіта для сучасності : [зб. наук. пр.] : [у 2 т.] / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ком. пед. наук Пол. Акад. наук, Наук. т-во «Польща-Україна», Ін-т пед. освіти і освіти дорослих Нац. акад. пед. наук України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Т. 1. – С. 240-245.
 4. Вільчковська А. Музика видатного польського педагога Януша Корчака у системі виховання дітей /Анастасія Вільчковська // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка. Вип. 23. Серія: Педагогічні науки. – 2013. – С. 29–35.
 5. Гаратик А. Ідеї педоцентризму в педагогічній спадщині Януша Корчака і Василя Сухомлинського / Анна Гаратик // Рідна шк. – 2009. – № 8/9. – С. 22–24.
 6. Денисюк С. В. Якнуш Корчак і українська педагогіка / С. В. Денисюк // Шлях освіти. – 2001. – № 1. – С. 44–48.
 7. Діденко А. М. Педагогічна система Януша Корчака / А. М. Діденко // Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип. 62 / Херсон. держ. ун-ту Херсон : ХДУ, 2012. – С. 22–26.
 8. Діденко А. М. Місце дитячого самоврядування у виховній системі Януша Корчака / А. М. Діденко // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. Вип. 15 / Ін-т педагогіки НАПН України, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2013. – С. 199–202.
 9. Довга Т. Валеопедагогічні ідеї в гуманістичному досвіді Януша Корчака і Василя Сухомлинського / Тетяна Довга // Початкова шк. – 2014. – № 1. – С. 56–58.
 10. Крутій К. Дорослі, ставтеся до дитинства з пошаною : (до 100-річчя педагогічної діяльності та 70-річчя від дня трагічної смерті в нацистському концтаборі «Треблінка» Януша Корчака) / Катерина Крутій // Дошкільна освіта. – 2012. – № 2. – С. 4–9.
 11. Кушнір В. М. Права дітей у педагогічній спадщині Януша Корчака та Василя Сухомлинського / В. М. Кушнір // Зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Київ, 2000. – С. 156 – 161.
 12. Кушнір В. М. Свобода дитини у виховному процесі Януша Корчака та Василя Сухомлинського / В. М. Кушнір // Зб. наук. пр. Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. Вип. 5 (44). Серія «Педагогічні науки». – Полтава, 2005.– С. 80–88.
 13. Кушнір В. М. Досвід роботи з важкими дітьми в педагогічній спадщині Я. Корчака та В. Сухомлинського / В. М. Кушнір // Наук. вісн. Чернів. ун-ту : зб. наук. пр. Вип. 153. – Чернівці, 2002. – С. 72–77.
 14. Лога Т. В. Колекція творів Януша Корчака та літератури про нього у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Т. В. Лога, Н. М. Сізінцева // Наук. праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. – 2010. – Вип. 2. – С. 202–209. – Текст доступний також в інтернеті: http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/75418.
 15. Логвиненко Т., Мисько В. Соціалізація дитини в будинку сиріт Януша Корчака / Тетяна Логвиненко, Валентина Мисько // Наук. зап. УКУ. – 2017. – Ч. 9: Педагогіка. Психологія, вип. 2. – C. 43 –52. – Текст доступний також в інтернеті: https://er.ucu.edu.ua/handle/1/1922.
 16. Луцюк А. М. Життя і педагогічні погляди Януша Корчака / А. М. Луцюк // Педагогічний пошук. – 2012. – № 1. – С. 8-12.
 17. Мисько В. Соціально-правовий захист дитини як основа педагогічної діяльності Януша Корчака / В. Мисько // Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка. – 2015. – Вип. 33. – С. 101 – 109. – Текст доступний також в інтернеті:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2015_1%2833%29__14.
 18. Мисько В. І. Творче використання соціально-педагогічної спадщини Януша Корчака в роботі з дітьми та молоддю в сучасних умовах в Україні / В. І. Мисько // Зб. наук. пр. Хмельниц. ін-ту соц. технологій Ун-ту «Україна». – 2017. – № 13. – С. 48–52. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2017_13_14
 19. Мицель М. Януш Корчак в Україні і в Києві / М. Мицель // Освіта. – 2001. – № 69/70. – С 14.
 20. Орел, Ю. В. Унікальна колекція листів Януша Корчака часів Першої світової війни у фондах ЦДІАК України / Ю. В. Орел // Архіви України.– 2012. – № 4. – С. 137–149. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2012_4%28280%29__13.
 21. Осипчук Н. Педагогіка серця Януша Корчака / Наталія Осипчук // Освіта. – 2012. – 14–21 листоп. (№ 48/49). – С. 13.
 22. Петровська С. Київ Януша Корчака / Світлана Петровська // 77 Меридіан : газ. учнів та вчителів Кловського ліцею № 77. – 2012. – № 11. – С. 4 – 5.
 23. Петровська С. Корчак про самоврядування / Світлана Петровська // 77 Меридіан : газ. учнів та вчителів Кловського ліцею № 77. – 2012. – № 11. – С. 6.
 24. Побірченко Н. Дві концепції – два погляди на дитинство: Януш Корчак та Василь Сухомлинський / Наталія Побірченко // Ponad podziałami: Wspólne perspektywy i dążenia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej. – Szczecinek – Dąbrowa Górnicza, 2021. – С. 100–118. – Текст статті доступний в Інтернеті: https://sociology.knu.ua/sites/default/files/library/elopen/u kraina_-_ksiazka_pamiatkowa.pdf.
 25. Попиченко С. Сутність гуманістичних педагогічних концепцій Я. Корчака та українського педагога і діяча освіти кінця ХІХ – початку ХХ століття Т. Лубенця / Світлана Попиченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 44. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – С. 295–300.
 26. Проскура О. Життя Януша Корчака та його доля / Олена Проскура // Історико-педагогічний альманах. – 2014. – С. 28–38.
 27. Проскура О. Життя віддане дітям : Януш Корчак / Олена Проскура // Дошкільне виховання. – 2015. – № 10. – С. 6–9.
 28. Рогальська Н. Система правового виховання Януша Корчака та реалізація його ідей в сучасних освітніх закладах / Н. Рогальська, В. Кривда // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : наук. зб. Вип. 44 / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Жовтий О. О., 2013. – С. 247–252.
 29. Савицький Ю. Поляки розкажуть світові, що Януш Корчак був пустуном /Ю. Савицький // Постметодика. – 2011. – № 6. – С. 61.
 30. Сидоренко Ю. Вічний заповіт любові до дітей : про книгу Я. Корчака «Як любити дитину» / Ю. Сидоренко. // Обдарована дитина : наук.-практ. освіт.-попул. журн. для педагогів, батьків та дітей. – 2014. – № 5. – С. 52–54.
 31. Сейко Н. Януш Корчак в українських і польських дослідженнях кінця ХХ – 10-х рр. ХХІ століття / Наталія Сейко, Божена Сєрадзка-Базюр // Українська полоністика. Вип. 14 «Педагогічні дослідження». – 2017. – С. 124–134. – Текст статті доступний в Інтернеті: http://library.zu.edu.ua/doc/polonistyka/14/polonistyka_14-124-134.pdf.
 32. Сухомлинська О. В. Українсько-польські педагогічні впливи в історичному вимірі: випадок В. Сухомлинського (новий коментар до вже розглядуваної теми / О. В. Сухомлинська // Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek, Polska – Dąbrowa Górnicza, Polska, 2021. – С. 83 – 99. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/733649/1/Ponad%20podzia%C5%82ami,%20S.%2083%E2%80%9399.pdf (дата звернення 20.08.2023).
  Про ідеї, які об’єднують погляди В. Сухомлинського і Я. Корчака у формуванні моральної, емоційної, естетичної культури у дітей.
 1. Цибулько Л. Г. Організація соціально-педагогічної роботи з вихованцями-сиротами в педагогічній спадщині Я. Корчака / Л. Г. Цибулько // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2012. –№ 1. – С. 108–111.
 2. Фоміна С. Януш Корчак: педагог, письменник, лікар / С. Фоміна, Н. Біневська, О. Скуміна // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України : щомісяч. всеукр. наук.–метод. журн. – 2014. –  № 9. – С. 2–12.
Дисертації та автореферати
 1. Гайда Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка : дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / Йоанна Гайда ; [наук. керівник Вільш Іоланта] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2004. – 206 , [8]арк.
 2. Гайда Й. Проблеми гуманістичного виховання особистості в педагогічній спадщині Януша Корчака та Антона Макаренка : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Гайда Йоанна ; [наук. керівник Вільш Іоланта] ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр. : с. 18–19.
 3. Денисюк С. В. Проблема формування особистості у педагогічній спадщині педагога-гуманіста Януша Корчака (1878-1942 рр.) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Світлана Василівна Денисюк ; [наук. керівник Ничкало Н. Г.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 256 с. – Бібліогр.: с. 188–213.
 4. Денисюк С. В. Проблема формування особистості у педагогічній спадщині педагога-гуманіста Януша Корчака (1878-1942 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Денисюк Світлана Василівна ; [наук. керівник Ничкало Н. Г.] ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16–17.
 5. Забута Т. В. Дитяче самоврядування в педагогічній спадщині Януша Корчака : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец.13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Забута Тамара Василівна ; [наук. керівник Ямницький М. Н.] ; Рівнен. екон.-гуманіт. ін-т . – Рівне, 1997. – 18 с. – Бібліогр.: с. 16.
 6. Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Валентина Миколаївна Кушнір ; [наук. керівник Кузь В. Г.] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2004. – 211 с. – Бібліогр.: с. 193–211.
 7. Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януша Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Кушнір Валентина Миколаївна ; [наук. керівник Кузь В. Г.] ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18–19.
 8. Мисько В. І. Дитиноцентризм у педагогічній спадщині Януша Корчака : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Мисько Валентина Ігорівна ; [наук. керівник Логвиненко Т. О.] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – 236 с.
 9. Мисько В. І. Дитиноцентризм у педагогічній спадщині Януша Корчака : автореф дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Мисько Валентина Ігорівна ; [наук. керівник. Логвиненко Т. О.] ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2017. – 20 с. – Бібліогр. с. 16–17.
Електронні ресурси
 1. Бойчук А. Він учив так любити дітей, щоб бути готовим віддати за них життя… [Електронний ресурс] / Анжела Бойчук // Галичина : інтернет ресурс газети.– Текст. дані. – 2019. – Режим доступу : https://galychyna.if.ua/analytic/vin-uchiv-tak-lyubiti-ditey-shhob-buti-gotovim-viddati-za-nih-zhittya/ (дата звернення 15.08. 2023). – Назва з екрана.
 2. Верховецька А. Януш Корчак : «Немає дітей – є люди» [Електронний ресурс] / Анастасія Верховецька // U.P.M.P. Україно-польська медіаплатформа : вебсайт. – Тест. дані. – 2022. – Режим доступу : https://upmp.news/ua-in-polish/yanush-korchak-nemaye-ditej-ye-lyudy/ (дата звернення 18.08.2023). – Назва з екрана.
 3. Кануннікова О. Дитяча республіка Януша Корчака [Електронний ресурс] / Ольга Кануннікова // Нова Польща : вебсайт. – Текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://novapolshcha.pl/article/dityacha-respublika-yanusha-korchaka/ (дата звернення 28.08.2023). – Назва з екрана.
 4. Музиченко Я. Януш Корчак – лікар, поет і … киянин [Електронний ресурс] / Ярослава Музиченко // Україна молода. – Текст. дані. – Київ, 2003. – Режим доступу : https://umoloda.kyiv.ua/number/64/161/1617 – Назва з екрана.
 5. Януш Корчак. Життя заради дітей : біобібліографічний покажчик до 140-річчя від дня народження Януша Корчака – польського педагога, письменника [Електронний ресурс] / укладачі Н. І. Фоміна, Т. І. Мілашенко // Міська спеціалізована молодіжна бібліотека м. Києва : вебсайт. – Текст. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: https://msmb.org.ua/biblioresursi/bibliografiya/osobistosti/yanush-korchak-zhittya-zaradi-ditey/ (дата звернення 12.08.2023). – Назва з екрана.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали