НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Б. Д. Грінченка

Окремі видання
 1. Байки / В. Чайченко (Б. Грінченко). – Львів : Накладом редакції «Зорі» ; Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1895. – 68, [4] с.
 2. Байки / Б. Д. Грінченко. – Чернигів : Друк. Губерн. Правл., 1896. – Кн. 2. – 83 с.
 3. Батько та дочка : оповідання про те, як чоловікові під землею в шахті пригода трапилася / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Чернігів : Друк. Губерн. Правл., 1894. – 36 с.
 4. Без хліба : оповідання / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Київ : Вид. книгарні С. І. Гомолинського, 1890. – 32 с.
 5. Болотяна квітка : оповідання / Б. Д. Грінченко. – 2-ге вид. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913. – 30, [2] с.
 6. Біла Бранка. Галіма. Кохання / Грінченко Б. Д. – Київ : Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського, 1913. – 14 с. – (вірші Бориса Грінченка ; № 4).
 7. Брат на брата : оповідання / Борис Грінченко. – Львів : Накладом автора, 1910. – 66 с.
 8. Братства і просвітна справа на Вкраїні за польського панування до Б. Хмельницького / Борис Грінченко ; Товариство Просвіта (Київ). – Київ : Друк. С. А. Борисова, 1907. – 38 с. – (Тов-во Просвіта у Києві. Засноване в пам’ять Т. Шевченка , № 11).
 9. Веселий оповідач / упоряд. Борис Грінченко. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-ва, 1919. – 115 с.
 10. *Вибрані твори : у 2 т. / Борис Грінченко ; [упоряд.: Ю. Б. Кузнецов, Н. В. Левчик ; вступ. стаття Н. В. Левчик]. – Київ : ІНТЕЛЕКТ-АРТ, 2008. – Т. 1. – 447 с. – (Класики української літератури).
 11. *«Воля живе боротьбою!.» : [вибрані твори] / Борис Грінченко ; [ред. Юрій Буряк ; худож. оформ. Марії Берсенєвої ; упоряд. та передм. Василя Яременка]. – Київ : Укр. пропілеї, 2016. – 411 с. – (До джерел).
 12. Грицько. Що страшніше : оповідання / Борис Грінченко. – Львів : Накладом ред. «Дзвінка», 1890. – 15 с. : портр. – ([Дзвінок] ; кн. 4).
 13. Гроза / Борис Грінченко // Рідна школа : читанка друга / склав Спиридон Черкасенко. – Київ, Відень : Вид-во «Українська школа» під редакцією С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1918. – С. 45–46.
 14. Де є громовина / Борис Грінченко // Рідна школа : читанка третя / склав Спиридон Черкасенко. – Київ, Львів, Відень : Вид-во «Українська школа» під ред. С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1919. – С. 86–88.
 15. Де ми і скільки нас / Б. Д. Грінченко. – Київ : [б. в.], 1917. – 8 с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко).
 16. Два славні мужі : 1. Іван Гутенберг, 2. Джемс Гарфільд / написав В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Львів : Коштом и заходом т-ва «Просвіта», Друк. Т-ва ім. Шевченка, 1890. – 84 с. – (Т-во «Просвіта» ; ч. 124, рік 1890, кн. 5/6).
 17. Досвітні вогні : збірка поезії й прози до читання й декламації / упоряд. Б. Грінченко. – 2-ге вид. Є. Череповського перероблене і доповнене. – Київ : Друк. І. І. Чоколова, 1908. – Х, 549, 16 с. : іл.
  У виданні містяться твори українських та зарубіжних письменників, зокрема вірші Б. Грінченка та переклади Насті Грінченко, праці Марії Грінченко.
 1. Дочка. Зрада / Б. Д. Грінченко. – Київ : Друк. В. П. Бондаренка й В. П. Гніздовського, 1913. – 15 с. – (Вірші Бориса Грінченка ; № 2).
 2. *Драматичні твори / Борис Грінченко ; уклад. О. В. Єременко]. – Київ : Антологія, 2013. – 222, [1] с.
 3. Драми й комедії : у 2-х т. / Б. Д. Грінчнко. – 2-ге вид. – Київ : Друк. Першої Київ. Друк. Спілки, 1909. –
  Т. 1. – 350 с.
  Т. 2. – 336 с.
 1. Дубове листє. Альманах на згадку про П. О. Кулиша / упоряд.: М.Чернявський, М.Коцюбинський, Б. Грінченко. – Київ : З друкарні П. Барського, 1903. – 278 с. : ноти, 6 вклад. арк. іл.
  До видання увійшли оповідання Б. Грінченка «Болотяна квітка», «Як я вмер». Також письменник написав передмову «До читачів».
 1. Дума про княгиню-кобзаря : (казка з народного поля). Смерть отаманова / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Львів : Накладом ред. «Дзвінка» : Друк. Т-ва ім. Шевченка, 1891. – 16 с. – ([Дзвінок] ; кн. 6).
 2. Дурень думкою багатіє. Риб’ячі танці : казки у віршах з мал. / написав Борис Грінченко. – Київ : Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського, 1914. – 12 с. : мал.
 3. Дядько Тимоха. Ксеня (згадок про дитячі літа) / оповідання Б. Грінченка. – Вид. 5-те. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913. – 32 с.
 4. *Екзамен / Борис Грінченко. – Київ : Кооперат. вид-во «Рух», 1927. – 19 с.
 5. З згадок про дитячі літа : оповідання / Василь Чайченко [Б. Грінченко]. – Київ : Вид. кн. магазина С. І. Гомолинскаго, 1887 / 1888. – 64 с.
 6. З народнего поля : три казки [у віршах] / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Харків : Друк. Губерн. Правл., 1887. – 39 с.
 7. *Зернятко. Вірші, поеми, оповідання : для старшого шкільного віку / Борис Грінченко ; упоряд та вступ. ст. В. В. Яременка ; худож. В. Євдокименко. – Київ : Веселка, 1989. – 271 с.
 8. *Зібрання творів. Педагогічна спадщина / Борис Грінченко ; [кер. проекту, голова ред. ради Огнев’юк В. О. ; ред. рада : Хоружа Л. Л. [та ін.] ; упоряд. Олена Мислива [та ін.] ; передм., коментарі, прим. Яременко В. В. ; художнє оформ. Нестерової Т. В.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. –
  Кн. 1. – 551 с.
  Кн. 2. – 422, [1] с.
 1. *Зібрання творів. Народопросвітня спадщина / Борис Грінченко ; кер. проекту, голова ред. ради Огнев’юк В. О. ; ред. рада: Хоружа Л. Л. [та ін.] ; упоряд.: О. Бурко та ін. ; вступ. слово В. О. Огнев’юк. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – Кн. 1. – 543 с.
 2. *Зібрання творів. Народопросвітня спадщина / Борис Грінченко ; кер. проекту, голова ред. ради Огнев’юк В. О. ; ред. рада: Хоружа Л. Л. [та ін.] ; упоряд.: О. Бурко та ін. ; вступ. слово В. О. Огнев’юк. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. – Кн. 2. – 407 с.
 3. *Зібрання творів. Епістолярна спадщина. Кн. 1 / Борис Грінченко ; кер. проекту, ред. рада Огнев’юк В. О. ; ред. рада: Яременко В. В. [та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2020. – Кн. 1. – 678 с.
 4. *Зібрання творів. Етнографічна спадщина. / Борис Грінченко ; кер. проекту, голова ред. ради Огнев’юк В. О. ; ред. рада: Яременко В. В. [та ін.] ; упоряд.: О. Мислива, В. Яременко ; вступ. слово В. О. Огнев’юк. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. –
  Кн.1 – 638 с.
  Кн. 2. – 789 с.
  Кн. 3. – 535 с.
 1. *Зібрання творів. Фольклористична спадщина / Борис Грінченко ; кер. проекту, голова ред. ради Огнев’юк В. О. ; ред. рада: Яременко В. В. [та ін.] ; упоряд.: О.  Бурко [та ін]. ; вступ. слово В. О. Огнев’юк – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. –
  Кн. 1. – 487 с.
  Кн. 2. – 615 с.
 1. Жан Масе і французька Ліга народної просвіти / Б.Грінченко. – Київ : Вид. М.Грінченко, 1913. – 30 с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко ; №11).
 2. Іван Котляревский український письменник : життєписне оповіданє / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Львів : Коштом і заходом т-ва «Просвіта» : Друк. Т-ва ім. Шевченка, 1891. – 38, [1] с. – (Т-во «Просвіта» ; ч. 132. рік 1891, кн. 5).
 3. Из уст народа. Малорусские рассказы, сказки и пр. / Б. Д. Гринченко. – Черниговъ : Земская типография, 1901. – VIII, 488 с.
 4. *Кавуни : оповідання для дошк. віку / Борис Грінченко ; худож. В. Євдокименко. – Київ : Веселка, 1985. – 16 с. : кольор.іл.
 5. *Казки / Борис Грінченко ; з ілюстраціями юних художників ; ред. Т. В. Максименко ; упоряд. Н. В. Павленко. – Верхньодніпровськ : Дніпровець, 2015. – 63 с.
 6. Казки і оповідання / [склав Б. Грінченко]. – Київ : Вид. книгарні С. І. Гомолинського : Друк. В. І. Завадзького, 1890. – 60, ІІІ с.
 7. Каталог музея украинских древностей В. В. Тарнавского / сост. Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Тип. Губ. Земства, 1900. – Т. 2. – [3], XVI, 367 c.
 8. Каторжна : оповідання / написав Василь Чайченко [Борис Грінченко]. – Київ : Вид. В. П. Наголкіна, 1891. – 16 с.
 9. Книга казок віршом / Б. Д. Грінченко. – Одесса : Друк. Л. Кірхнера, 1895 (обкл. 1896). – 108 с.
 10. Князь Ігорь : оповідання по «Слову про полк Ігорів» / написав Б. Грінченко ; передм. П. Є. [П. О. Єфремов]. – 2-ге вид. – Київ : Вид. М.Грінченко, 1913. – 20 с. – (Книги пам’яті Насті Грінченко ; № 9).
 11. Колоски : збірник казок та оповіданнів / упоряд. Б. Грінченко. – Чернігів : Тип. Губерн. Правл., 1898. – 96 с. – (Видання Б. Грінченка ; № 28).
 12. Коротка історія України / Борис Грінченко. – Вид. 6-те. – Станіслав : Вид-во «Діточі Читанки», 1920. – 76 с.
 13. Кузьмина. Три бажання : казки у віршах з мал. / написав Борис Грінченко. – Київ : Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського, 1914. – 15 с. : мал.
 14. Лесь преславний гайдамака : віршовані оповідання, легенди, казки : для мол. і серед. шк. віку / Б. Д. Грінченко ; худож. Г. Журновська, К. Музика. – Київ : Веселка, 1991. – 135 с. : кольор. іл.
 15. *Листи з України Наддніпрянської / Борис Грінченко ; [за заг. ред. Л. Івшиної ; упоряд.: І. Сюндюков, Н. Тисячна ; дизайн обкл.: А. Гаврилюк, І. Зеленько]. – Київ : Укр. прес-група, 2013. – 63 с. – (Серія «Підривна література») (Бібліотека газети «День» Україна Incognita).
 16. Литература украинского фольклора 1777–1900. Опыт библиографического указателя / составил Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Земская типография, 1901. – 317 с.
 17. На безпросветном пути. Об украинской школе / Борис Гринченко. – Киев : Тип. Н. А. Гирич, 1906. – 86 с.
 18. На громадській роботі : драма на 5 дій / Борис Грінченко. – 4-те вид. – Київ : [б. в.], 1912. – 80 с.
 19. На новий шлях : драма на п’ять дій / Борис Грінченко. – Київ : З друкарні С. А. Борисова, 1906. – 62 с.
 20. На розпутті : повість / Борис Грінченко. – 2-ге вид. – Київ : Друк. Т-ва Н. А. Гирич, 1907. – 292 с.
 21. Народні вчителі і вкраїнська школа / Борис Грінченко. – Київ : Вид. «Громадської Думки», 1906. – 52 с.
 22. Неймовірний або чоловік та жінка без віри не сопілка : драма на 5 дій / Борис Грінченко. – Чернігів : [б. в.], 1896. – 72 с.
 23. Олеся : оповіданє / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Львів : Накладом ред. «Дзвінка» : Друк. Т-ва ім. Шевченка, 1890. – 14 с. – ([Дзвінок] ; кн. 2).
 24. Олеся, Грицько, Украла. Троє оповіданнів з малюнками / Борис Грінченко. – Вид. 5-те. – Київ : Укр. учитель, 1909. – 32 с. – (Український учитель № 19).
 25. Оповідання / Б. Д. Грінченко. – Чернігів : Друк. Губерн. Земства, 1898. – 221 с.
 26. Оповідання Василя Чайченка / Василь Чайченко [Борис Грінченко]. – Львів : Коштом і заходом Т-ва «Просвіта» : Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1918. – 40 с. : портр. – (Просвітні листки ; ч. 56).
 27. Оповідання з української старовини / написав Б. Грінченко. – Київ : [б. в.], 1906. – Кн. 1 : Київська держава і татарське лихоліття. – 96 с.
 28. Оповідання про гарний народ (про Фінляндію) / Борис Грінченко. – Вид. 2-ге. – Київ : Вид-во М. Грінченко, 1912. – 30 с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко ; № 7).
 29. Оповідання про Грицька Квітку-Основ’яненка / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Львів : Накладом Тов-ва «Просвіта», 1892. – 39 с. – (Товариство «Просвіта» ; ч. 143., Кн. 4).
 30. Оповідання про дітей / попереказували Б., М. і Н. Грінченки. – Катеринослав : Укр. вид-во в Катеринославі, 1917. – 119 с. : іл. – (Українське вид-во в Катеринославі ; № 10).
 31. Оповідання про хлопців / попереказували Б., М. і Н. Грінченки. – Катеринослав : Укр. вид-во в Катеринославі, 1917. – 52 с. : іл. – (Українське вид-во в Катеринославі ; № 11).
 32. Павло хлібороб : легенда / Борис Грінченко. – 3-тє вид. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1913. – 20 с.
 33. Панько : оповідання / Борис Грінченко. – Київ : Час, 1909. – 16 с. – (Вид-во «Час» ; сер. 4, № 31).
 34. Перед широким світом / Борис Грінченко. – Київ : З друкарні С. А. Борисова, 1907, XII, 320 c.
 35. Писання : проза / Б. Д. Грінченко. – Київ : Вік, 1905. – 422 с.
 36. *Під тихими вербами : вибрані твори / Борис Грінченко. – Київ : Рад. шк., 1991. – 494 с.
 37. Підпал. Нелюб : оповідання / написав Борис Грінченко. – 5-те вид. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1913. – 36 с.
 38. Пісні Василя Чайченка / Василь Чайченко [Борис Грінченко]. – Харків : Тип. Окружного Штаба, 1884. – 34 с.
 39. *Повісті та оповідання / Б. Д. Грінченко. – Харків : Кооперативне вид-во «Рух», 1931. – 542 с.
 40. *Поезії / Б. Грінченко ; редкол.: М. П. Бажан, О. Є. Зосенко, С. А. Крижанівський, А. С. Малишко, М. Л. Нагнибіда Л. М. Новиченко [та ін.] ; упоряд.: І. І. Пільгук, В. В. Яременко ; передмов. І. І. Пільгук ; прим. В. В. Яременко. – Київ : Рад. письменник, 1965. – 468 с. – (Бібліотека поета).
 41. *Поезії. Повісті. Оповідання / Борис Грінченко. – Київ : Наук. думка, 2002. – 433 с. : іл. – (Бібліотека школяра).
 42. Про грім та блискавку / написав Б. Грінченко. – [2-ге вид., перероб. й побільшене]. – Київ : Друк. С. А. Борисова, 1907. – 24 с. : мал. – (Т-во «Просвіта» у Київі ; № 9).
 43. Про електричність / Борис Грінченко // Рідна школа : читанка третя / склав Спиридон Черкасенко. – Київ, Львів, Відень : Вид-во «Українська школа» під редакцією С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1919. – С. 82–84.
 44. Про книги. Як їх вигадано друкувати : з малюнками / Борис Грінченко. – Київ : Укр. Учитель, 1908. – 48 с. : портр., мал. – (Видавництво «Український Учитель» ; № 10).
 45. Про мінерали / В. Чайченко [Б. Грінченко] // Ілюстрована бібліотека для молодіжи, міщан і селян. – Чернівці, 1893. – Річник ІХ. – Кн. 3 і 4. – С. 33–45.
 46. *Про пустині : з 10-ма малюнками / Борис Грінченко. – Вид. друге. – Черкаси : Друк. Вид. Т-ва «Сіяч», 1917. – 58 с.
 47. Про хлопця, що боровся з морем : оповідання / переказав Б. Грінченко. – Катеринослав : [Укр. Вид-во], 1917. – 7 с. – (Укр. Вид-во в Катеринославі ; № 13).
 48. Риб’ячі танці : байка / Борис Грінченко ; мал. П. Діденко. – Чернігів : Видав. Т-во «Сіверян. Думка», 1918. – 11 с. : іл.
 49. Рідне слово. Українська читанка : перша після граматки книга для читання / склали Б. та М. Грінченки. – Київ : Укр. учитель, 1912. – 167, VI с. : іл.
 50. Рідне слово. Українська читанка : перша після Граматки книга для читання / склали Б. та М. Грінченки. – 2-ге вид. з дод. – Київ : Вид. Т-во «Криниця», 1917. – 197, [3] с. : мал.
 51. Робінзон : оповідання про те, як один чоловік по чужих краях мандрував і як він сам на острові серед моря жив / написав В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Київ : Тип. Г. Т. Корчак-Новицького, 1891. – 63 с.
 52. *Розум та почування у живої тварі / Борис Грінченко. – Київ : Богдана, 2006. – 88 с.
 53. Сам собі пан : оповідання / написав Борис Грінченко. – Київ : Друк. С. А. Борисова, 1906. – 29 с.
 54. Сама, зовсім сама. Покупка : оповідання / Борис Грінченко. – 2-ге вид. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1913. – 32 с.
 55. Серед бурі : драма на 5 дій / Б. Грінченко. – 4-те вид. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 144 с.
 56. Серед крижаного моря : оповідання / написав Борис Грінченко. – Чернігів : Друк. Губерн. Земства, 1899. – 56 с. – (Вид. Б. Грінченка ; № 42).
 57. Серед крижаного моря : оповідання / написав Б. Грінченко. – 5-те вид. У сніговому краї: оповідання / переказала М. Загірня [М. М. Грінченко]. – 3-тє вид. – Київ : Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1918. – 91 с. : мал. – (Бібліотека «Молодість» ; кн. 14).
 58. Серед темної ночі : повість / Борис Грінченко. – Київ : Друк. Акціонер. Т-ва М. Т. Корчак-Новицького, 1901. – 190 с. – (Відбиток із журналу «Київська Старина»).
 59. Серед чужих людей : оповідання / Борис Грінченко. – 3-тє вид. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1913. – 28 с.
 60. Cирітка : казка / написав Борис Грінченко ; з мал. Ю. Михайлова. – Київ : Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського, 1914. – 8 с. : іл.
 61. Сестриця Галя : оповідання / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Київ : Вид. книгарні С. І. Гомолинського, 1890. – 16 с.
 62. Скарб та другі вірші Василя Чайченка / В. Чайченко (Б. Грінченко). – Київ : Вид. Ф. А. Йогансона ; Тип. І. І. Чоколова, 1892. – 23 с.
 63. Скарб. Крюк, велика птиця : казки / Борис Грінченко. – Київ : [б. в.], 1914. – 12 с. : мал.
 64. *Словарь української мови / зібрала ред. журналу «Киевская Старина» ; упоряд., з додатком власного матеріалу, Борис Грінченко. – Київ : Друк. Акційного Т-ва Н. Т. Корчак-Новицького, 1907. – Т. 1. А – Ж. – XXXIX, 494 с.
 65. *Словарь української мови / зібрала ред. журналу «Киевская Старина» ; упоряд., з додатком власного матеріалу, Борис Грінченко. – Київ : друк. 1-ї Спілки Друкарської справи ; Друк. Акційного Т-ва Н. Т. Корчак-Новицького, 1908. – Т. 2. З – Н. – 573 с.
 66. *Словарь української мови / зібрала редакція журналу «Киевская Старина» ; упорядкував, з додатком власного матеріалу, Борис Грінченко. – Київ : друк. 1-ї Спілки Друкарської справи ; Друк. Акційного Т-ва Н. Т. Корчак-Новицького, 1909.
  Т. 3. О – П. – 506 с.;
  Т. 4. Р – Я. – 563, III с.
 1. *Словарь Української мови. Зібрала ред. журн. «Киевская Старина». Упорядкував з додатком власного матеріалу Борис Грінченко. Том 1 – 4. У Києві, 1907 – 1909. Надрук. з вид. 1907 – 1909 рр. фотомеханічним способом. – Київ : АН УРСР, 1958–1959.
  Т. 1 : А – Ж. – 1958. – 494 с.;
  Т 2 : З – Н. – 1958. – 573 с.;
  Т. 3 : О – П. – 1959. – 506 с.;
  Т. 4 : Р – Я. – 1959. – 563 с.
 1. Смерть Отаманова та інші вірші / Борис Грінченко. – [Київ] : [Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського], 1913. – 15 с. – (Вірші Бориса Грінченка ; № 6).
 2. Смілива дівчина : казка / Борис Грінченко. – Чернігів : Друк. Губерн. Земства, 1899. – 22 с. – (Вид. Б. Грінченка ; № 39).
 3. Смілива дівчина : казка у віршах / написав Борис Грінченко. – Київ : Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського, 1914. – 19 с. : мал.
 4. Сонце сходить… : вірші / Б. Грінченко ; [передм. «Борис Грінченко» С. О. Єфремова ; оформ. обкл. худож. Ю. Михайлова]. – Київ : Вік, 1914. – 192, [2] с. – (Бібліотека «Молодість» ; Т. 8).
 5. Сонячний промінь : повість / Б. Д. Грінченко ; обкл. В. Кричевського. – 5-те вид. – Київ : [Всеукр. Кооперат. Вид. Союз], 1919. – 207 с. – (Всеукраїнський Кооперативний Видавничий Союз ; [№] 30).
 6. Степовий гість : драма на 5 дій / Б. Д. Грінченко. – 5-те вид. – Київ : Друк. б[увш.] 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1918. – 112 с.
 7. Страшні забавки. Оповідання про римський цирк / Борис Грінченко. – Чернігів : Друк. Губерн. Прав., 1897. – 23 с.
 8. Твори Василя Чайченка : у 3-х томах / Василь Чайченко [Борис Грінченко]. – Виданння. В. Лукича. – Львів : З друкарні Т-ва ім. Т. Шевченка під зарядом К. Бернарського, 1892.
  Т. 1. «Оповідання». – 208 с.;
  Т. ІІ «Соняшний промінь» : повість. – 174 с.;
  Т. ІІІ «На розпуттї» : повість. – 210 с.
 1. Твори : в 2-х т. / Б. Д. Грінченко ; упоряд.: І. І. Пільгук, В. В. Яременко ; літ.-критич. нарис І. І. Пільгука. – Київ : АН УРСР, 1963.
  Т. 1 : Поезії і оповідання. – 603 с.;
  Т. 2 : Повісті, Драматичні твори. – 591 с.
 1. *Твори : у 2-х т. / Б. Д. Грінченко ; [редкол.: О. І. Дзеверін, М. Г. Жулинський, П. А. Загребельний та ін. ; упоряд. В. В. Яременко ; вступ. ст. А. Г. Погрібного]. – Київ : Наук. Думка, 1990–1991.
  Т. 1 : Поетичні твори. Оповідання. Повісті. – 1990. – 640 с.;
  Т. 2 : Повісті. Драматичні твори. – 1991. – 608 с. – література.
 1. Три питання нашого правопису / Борис Грінченко. – Київ : Електрична друкарня К. І. Милевського і Ко. – 1908. – 38 с. – (Відбиток з «Рідного краю»).
 2. У неволі. Оповідання про туркменів / Борис Грінченко. – 2 -ге вид.– Чернігів : Друк. Губерн. Земства, 1899. – 23 с. – (Вид. Б. Грінченка № 43).
 3. У снігу / В. Чайченко [Б. Грінченко] // Ілюстрована бібліотека для молодіжи, міщан і селян. – Чернівці, 1891. – Річник VII. – Кн. 10. – С. 152–155.
 4. Украла / Б. Д. Грінченко. – Полтава : [Вид. Пед. Бюро Полтав. Губерн. Земства], 1917. – 7 с. – (Книги для читання в класі ; вип. 2).
 5. *Українська граматка до науки читання й писання / Борис Грінченко. – Київ : Криниця, 1917. – 64 с. : іл.
 6. Український букварь / зложив Борис Грінченко. – Мелітополь : Держ. вид-во, 1921. – 47 с.
 7. Українські народні казки, вибрані для дітей з малюнками / упоряд. Б. Грінченко. – Київ : [Друк. С. А. Борисова], 1907. – 272 с. : мал. – (Бібліотека «Молодість» / ред. Б. Грінченко ; Т. 2).
 8. Фінляндія і Сахара / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Львів : Накладом Тов-ва «Просвіта», 1892. – 47 с. (Т-во «Просвіта» ; ч. 147. рік 1892, кн. 8).
 9. Хата : оповідання / написав Б. Грінченко. – Київ : Друк. П.Барського, 1903. – 35 с.
 10. Хатка в балці : оповідання / Б. Д. Грінченко. – Чернігів : Друк. Губерн. Земства, 1897. – 233, [4] с
 11. Хома Макогін, убогий наймит / написав Борис Грінченко. – 3-тє вид. – Київ : Друк. 1-ої Київ. Артілі Друк. Справи, 1917. – 24 с. – (Книги пам’яті Н. Грінченко ; № 23).
 12. *Христофор Колумб. Оповідання про те як він нову землю знайшов / Борис Грінченко // Зібрання творів. Народопросвітня спадщина / Б. Грінченко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд. О. В. Бурко, А. І. Мовчун, В. В. Яременко ; голов. ред. ради, кер. проекту В. О. Огнев’юк ; вступ. слово В. О. Огнев’юк ; передм., комент., прим. А. І. Мовчун. – Київ : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2014. – С. 202–222.
 13. Христя. Лесь / Б. Д. Грінченко. – [Київ] : [Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського], 1913. – 15 с. – (Вірші Бориса Грінченка ; № 1).
 14. Чудова дівчина та інші оповідання / Борис Грінченко. – Катеринослав : [Вид. Т-ва «Просвіта»], 1913. – 174, [2] с. : іл., портр. – (Бібліотека «Молодість» ; т. 7) (Видання Товариства «Просвіта» в Катеринославі ; № 4).
 15. Чия робота важча?; Кузьмина; Три бажання : казки / В. Чайченко [Б. Грінченко]. – Київ : Друк. Керер, 1891. – 16 с.
 16. Шевченків «Кобзарь» на селі / Борис Грінченко. – Київ : Вид. М. Грінченко, 1914. – 30 с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко ; № 12).
 17. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседнихъ с ней губерниях : в 3-х част. / Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1895. – Вып. 1 «Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и праці». – 1895. – IV, 308 с.
 18. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях : в 3-х част. / Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1895. – Вып. 2. «Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и праці».– 1897. – IІ, 392 с.
 19. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях : в 3-х част. / Б. Д. Гринченко. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1895. – Т. 3. «Песни». – 1899. – 772 с.
 20. Як жив український народ (Коротка історія України) / Борис Грінченко, ред. Л. Когут. – Чернівцї : З друкарні тов. «Руська Рада», під зарядом І. Захарка, 1909. – 56 с. – (Народна бібліотека , ч. 16).
 21. Як ловлено блискавку / Борис Грінченко // Рідна школа : читанка третя / склав Спиридон Черкасенко. – Київ, Львів, Відень : Вид-во «Українська школа» під ред. С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги і С. Черкасенка, 1919. – С. 85–86.
 22. Як я вмер : оповідання / Борис Грінченко. – 2-ге вид. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1913. – 28 с.
 23. *Якої нам треба школи / написав Борис Грінченко. – Вид. 4-те. – Київ : Друк. вид. Т-ва «Криниця», 1917. – 31 с. – (Книжки пам’яті Насті Грінченко ; 35).
 24. Ярина. Матільда Аграманте. Деспо / Б. Д. Грінченко. – [Київ] : [Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського], 1913. – 15 с. – (Вірші Бориса Грінченка ; № 5).
 25. Ясні зорі : драма в 5 діях : скорочено й приспосіблено для вжитку в школах / Борис Грінченко. – Вінніпег : Видавнича спілка «Тризуб», 1964. – 100 с.
Статті
 1. 9 січня / Б. Грінченко // Громадська думка. – 1906. – № 9. – 11 січня. – С. 2.
 2. Веселощі птахів / Б[орис]Г[рінченко] // Дзвінок. – 1896. – Ч. 22 (20 падолиста). – С. 348.
 3. Вода / Василь Чайченко [Борис Грінченко] // Дзвінок. – 1894. – Ч. 5. – С. 115–116.
 4. Дещо про вкраїнські видання / Б.Вільхівський [Б. Грінченко] // Буковина. – 1892. –Ч. 37 (11/23 верес.). – С. 1–4.
 5. Джемс Несміт / Б[орис]Г[рінченко] // Дзвінок. – 1896. – Ч. 18 (20 верес.). – С. 284–286.
 6. Дощ, роса, іней, сніг, град / Василь Чайченко [Борис Грінченко] // Дзвінок. – 1894. – Ч. 5. – С. 114–115.
 7. Зелізо / Василь Чайченко [Борис Грінченко] // Дзвінок. – 1894. – Ч. 2. – С. 19–20.
 8. Золото та зелізо / Василь Чайченко [Борис Грінченко] // Дзвінок. – 1894. – Ч. 2. – С. 20.
 9. Іван Левіцький (З поводу 25 років його діяльности письменницької) / Б.Вільхівський [Б. Грінченко] // Буковина. – 1894. – Ч. 14–16 (1-15/13-27 квіт.). – С. 1–3.
 10. Ілля Шраг, посол до державної думи од Чернігівщини / Б[Грінченко] Г[рінченко] // Громадська думка. – № 87. – 18 квіт. – С. 1–2.
 11. Марія Бріар / Василь Чайченко [Борис Грінченко] // Дзвінок. – 1892. – Ч. 22 (15(27) падолиста). – С. 169–171.
 12. Море / Василь Чайченко [Борис Грінченко] // Дзвінок. – 1894. – Ч. 5. – С. 116.
 13. Народні вчителі та вкраїнська школа / Б. Грінченко // Громадська думка. – 1906. – №№ 168–170. – 22–27 лип. ; 172–175. – 28–30 лип. – С.1–2.
 14. Народня школа на Україні / Б. Вільхівський [Б.Грінченко] // Учитель. – Львів, 1892. – Ч. 13 (1/13 лип.). – С. 197–201 ; Ч. 14 (15/27 лип.). – С. 214–218.
 15. Огляд української лексикографії / Борис Грінченко // Зап. наук. т-ва ім. Шевченка. – Львів, 1905. – Т. LXVI. – Кн. 4. – С. 1–30.
 16. Партія чи партії? / Б[орис] Г[рінченко] // Громадська думка. – 1906. – № 88. – 19 квіт. – С. 1.
 17. Перед столітньою річницею / Б. Вільхівський [Б. Грінченко] // Буковина. – 1892. – № 23 (5/17 черв.). – С.2–3.
 18. Періодичне видання для дітей / Б. Вільхівський [Б.Грінченко] // Учитель. – Львів, 1892. – Ч. 20 (15/27 жовт.). – С. 314–316 ; Ч. 21 (1 / 13 падолиста). – С. 329–332 ; Ч. 22. (15 / 27 падолиста). – С. 345–350.
 19. Про диких людей-мисливців / За Коропчевським переказав В. Чайченко [Б. Грінченко] // Двінок. – 1893. – Ч. 3. – С. 25–27. ; Ч. 4. – С. 35–37.
 20. Про диких людей-рибалок / За Коропчевським переказав В. Чайченко [Б. Грінченко] // Двінок. – 1894. – Ч. 5 (5 марта). – С. 100–108. ; Ч. 6 (20 марта). – С. 130–134.
 21. Про українофілів / Б. Вільхівський [Б. Грінченко] // Буковина. – 1892. – № 35 (28 серп. / 9 верес.). – С. 3–4.
 22. Сам собі пан : оповідання / Б. Грінченко // Громадська думка. – 1906. – № 39–41. – 20–22 лют. – С. 2–3.
 23. Сахар / В. Чайченко [Б. Грінченко] // Дзвінок. – 1893. – Ч. 13–14 (13(25) лип.). – С. 111–112.
 24. Хініна / Б[орис]Г[рінченко] // Дзвінок. – 1896. – Ч. 19 (5 жовт.). – С. 300–301.
 25. Шевченкові роковини / Б[орис]Г[рінченко] // Громадська думка. – 1906. – № 45. – 26 лют. – С. 3.
 26. Як ходить вода / Василь Чайченко [Борис Грінченко] // Дзвінок. – 1894. – Ч. 4 (20 лют.). – С. 92.
 27. Яка тепер народня школа на Вкраїні / П. Вартовий [Б. Грінченко] // Життє і слово : вісник літератури, політики і науки. – Львів, 1896. – Т. V. – С. 241–258 ; С. 321–334.
 28. Якої нам треба школи / Б. Грінченко // Громадська думка. – 1906. – № 5–7. – 5–8 січ. – С. 2–3.
Переклади
 1. *Матильда Аґраманте : поема = Matilda Agramante : poema / Борис Грінченко ; пер. ісп. мовою Сергія Борщевського ; [редкол.: Руснак І. Є. та ін.]. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – 20 с. – Проєкт «Борис Грінченко мовами світу».
 2. Ачіміс Едмондо де. Серце : книга для дітей з мал. / з італ. мови переклали. Б. Грінченко, М. Грінченко ; [передм. С. Волоха [В. К. Прокопович]]. – Київ : Вік, 1911. – ХVІ, 337, ІІ с. : мал. – (Бібліотека «Молодість» ; т.2).
 3. Гауптман Г. Візник Геншель : драма на 5 дій / Гергарт Гауптман ; пер. з нім. Борис Грінченко. – Київ : [б. в.], 1908. – 80 с.
 4. Топеліус З. Верба і зірка / З. Топеліус ; переказав Б. Грінченко. – Київ : Вид. кн. магазину Ф. Іогансона, 1890. – 24 с. : іл.
 5. Топеліус З. Казки / З. Топеліус ; поперекладав Б. Грінченко ; мал. І. Бурячка. – Київ : Укр. Учитель, 1908. – 32 с. : іл.
 6. Топеліус З. Пустун Розбишаченко : казка з малюнком / З. Топеліус ; переложив Б. Грінченко. – Київ : Укр. Учитель, 1908. – 16 с. : іл. – (Видво «Український Учитель» ; № 6).
 7. Шіллер Ф. Вільгельм Телль : драма на 5 дій / з нім. мови переклав Б. Грінченко. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. друк. Спілки], [1908]. – 112 с. – (Драми й комедії ; ч. 11).
 8. Шіллер Ф. Марія Стюарт : трагедія в 5 діях / Ф. Шіллер ; з нім. мови перевіршував Б. Грінченко. – Львів : Виданє В. Лукича. Накладом ред. «Зорі», 1896. – 226 с.
 9. Шліцнер А. Забавки забавки : драма на 3 дії / Артур Шліцнер ; з нім. переклав Борис Грінченко. – Київ : [б. в.], 1908. – 60 с.
Електронні ресурси
 1. Цифрова бібліотека Бориса Грінченка : [Електронний ресурс]. – Текст. дані. – 2023. – Режим доступу : http://dl.kubg.edu.ua/collections/browse (дата звернення 15.11.2023). – Назва з екрану.

З виданнями, що позначені (*) можна ознайомитися у ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали