НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. Г. Дзеверіна

 1. Дзеверін О. Шляхи радянської школи за заповітами В. І. Леніна. Харків: Радянська школа, 1932. 48 с.
 2. Дзеверін О. Ленін про інтернаціональне виховання молодих поколінь. Комуністична освіта. 1934. №4. С. 8–18.
 3. Дзеверін О.Г. Більшовизм і питання школи в період революції 1905 року. Праці Республіканської наукової конференції з педагогіки і психології (29 січня – 4 лютого 1940 року). Том І. Педагогіка. Київ: Радянська школа, 1941. С. 271–289.
 4. Дзеверин А. За идейно-теоретическую чистоту в популяризации педагогического наследия А.С. Макаренко [Рецензия на книгу «А.С. Макаренко. Статьи. Воспоминания. Неопубликованные произведения. Изд. Львовского государственного университета. 1949»]. Советская педагогика. 1950. №3. С. 114–118.
 5. Дзеверін О.Г. Значення VIII з’їзду Комуністичної партії для розвитку народної освіти. Радянська школа. 1954. № 3. С. 3–9.
 6. Дзеверін О.Г. Питання народної освіти в працях І. Я. Франка кінця 70-х – початку 80-х років XIX ст. Радянська школа. 1955. № 10. С. 9–
 7. Дзеверін О.Г. Боротьба більшовиків за народну освіту в період першої російської революції. Радянська школа. 1955. № 12. С. 17–30.
 8. Дзеверін О. Роль І. Франка в розвитку педагогічної думки на Україні. Радянська освіта. 25 серпня.
 9. Дзеверін О.Г. Ленінські ідеї про виховання комуністичного ставлення до праці. Радянська школа. 1956. № 4. С. 17–322
 10. Дзеверін О.Г. (ред.) Атеїстичне виховання в школі. Збірник статей. Київ: Радянська школа, 1956. 240 с.
 11. Дзеверин А. Иван Франко. Народное образование. №. 9. С. 11–16.
 12. Дзеверін О.Г. Розвиток історико-педагогічної науки в УРСР. Розвиток народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР. Наукові записки. Т. VІ. Київ: Радянська школа, 1957. С. 135–188.
 13. Дзеверін, О. Г. Історико-педагогічна наука в УРСР до 40-річчя Жовтня. Наукова сесія, присвячена 40-річчю Великої Жовтневої Соціалістичної революції: (тези доп.). Київ, 1957. Вип. 1. С. 11–16.
 14. Дзеверін О.Г. З історії боротьби за народну освіту на Україні після перемоги жовтневої революції [Про статтю Т. Лубенця «До питання про школу для дорослих» (1919)]. Радянська школа. 1957. № 10. С. 61–66.
 15. Дзеверін О. Шляхом поступу. Розвиток історико-педагогічної науки в УРСР. Радянська освіта. 11 січня.
 16. Дзеверін О.Г. А.С. Макаренко про О.М. Горького (стаття Макаренка у київській газеті «Більшовик» в 1936 р.). Радянська школа. 1958. №3. С. 69–71.
 17. Дзеверін О.Г. Хрестоматія з історії марксистсько-ленінської педагогіки. Київ: Радянська школа, 1958. 670 с.
 18. Дзеверін О.Г. Т.Г. Лубенець – видатний послідовник К. Д. Ушинського на Україні. Радянська школа. № 12. С. 66–72.
 19. Дзеверін О. (упоряд.) Іван Франко: педагогічні статті і висловлювання. Київ: Радянська школа, 1960. 299 с.
 20. Дзеверін О.Г. Педагогічні погляди І. Я. Франка. Іван Франко: педагогічні статті і висловлювання. – Київ: Радянська школа, 1960. С. 5–19.
 21. Дзеверін О. Актуальні завдання історико-педагогічної науки. Радянська школа. № 1. С. 27–34.
 22. Дзеверін О. Роль Н.К. Крупської в розвитку педагогічної думки на Україні. Радянська школа. № 2. С. 11–18.
 23. Дзеверін О. Цікаве історико-педагогічне дослідження [Рец. на книгу «Савинець В. К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині» (Львів, 1961) ]. Радянська школа. №9. С.90–91.
 24. Дзеверін О.Г. (ред.) З історії школи і педагогічної думки на Україні: Зб. статей. Київ: Радянська школа, 1963. 222 с
 25. Дзеверін О.Г. Життя для освіти на­роду [Рецензія на книгу «О.Р. Мазуркевич. Видатні українські педагоги-просвітителі. Х.Д. Алчевська та її сподвижники. Київ, 1963»]. Радянська школа. № 5. С. 98–99.
 26. Дзеверін О., Савченко О., Смаль В. Народна освіта в Українській РСР. Реальні факти і націоналістичні вигадки. Радянська школа.1968. №11. С. 99–106.
 27. ДзеверінО.Г. В.І. Ленін і педагогічна наука. Київ, 1970. 80 с.
 28. Дзеверін О.Г. Г.С. Сковорода в радянській історико-педагогічній літературі. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. Київ: Вища школа, 1972. С. 213–245.
 29. Дзеверін О. Г. Видатний просвітитель про навчання і виховання дітей [До 250-річчя від дня народження Г.С. Сковороди]. Початкова школа. 1972. № 12. С. 64.
 30. Дзеверін О.Г. Питання народної освіти на ІІ з’їзді РСДРП. Радянська школа. 1973 №7. С. 8–13
 31. Дзеверін О. Класик вітчизняної і світової педагогіки [Про Костянтина Ушинського]. Радянська освіта, 1974, 27 лютого.
 32. Дзеверін О.Г. А.В. Луначарський і сучасна школа. Радянська школа. 1975. №11. С. 36–44.
 33. Дзеверін О. Г. Видатний радянський педагог: вступ. ст. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5 т. / редкол.: О.Г. Дзеверін (голова) та ін. Київ: Радянська школа. 1976. Т. 1. 1976. С. 7–52.
 34. Дзеверін О.Г. В.О. Сухомлинський про формування громадянської життєвої позиції учнів. Проблеми дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук в світлі рішень XXV з’їзду КПРС: тези республіканської наукової конференції. Т. І. Київ, 1977. С. 13-а – 13-б.
 35. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. [редкол.: Дзеверін О.Г. (відп. ред), Смаль В.З. Табачников І.А.]. Київ : Вища школа. 1972. 246 с.
 36. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5-ти Т. [редкол.: Дзеверін О.Г. (голова), Грищенко М.М., Заволока С.П., Сухомлинська Г.І. та ін.]. Київ: Радянська школа, 1976–1977.
 37. Педагогіка: підручник для пед. ін-тів та ун-тів / О.Г. Дзеверін, М.Д. Ярмаченко, Д.Ф. Ніколенко; під ред., з передм. М.Д. Ярмаченка. Київ: Вища школа, 1986. 543 с.

Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали