НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць О. Г. Дзеверіна

 1. Дзеверін О. Шляхи радянської школи за заповітами В. І. Леніна. Харків: Радянська школа, 1932. 48 с.
 2. Дзеверін О. Ленін про інтернаціональне виховання молодих поколінь. Комуністична освіта. 1934. №4. С. 8–18.
 3. Дзеверін О.Г. Більшовизм і питання школи в період революції 1905 року. Праці Республіканської наукової конференції з педагогіки і психології (29 січня – 4 лютого 1940 року). Том І. Педагогіка. Київ: Радянська школа, 1941. С. 271–289.
 4. Дзеверин А. За идейно-теоретическую чистоту в популяризации педагогического наследия А.С. Макаренко [Рецензия на книгу «А.С. Макаренко. Статьи. Воспоминания. Неопубликованные произведения. Изд. Львовского государственного университета. 1949»]. Советская педагогика. 1950. №3. С. 114–118.
 5. Дзеверін О.Г. Значення VIII з’їзду Комуністичної партії для розвитку народної освіти. Радянська школа. 1954. № 3. С. 3–9.
 6. Дзеверін О.Г. Питання народної освіти в працях І. Я. Франка кінця 70-х – початку 80-х років XIX ст. Радянська школа. 1955. № 10. С. 9–
 7. Дзеверін О.Г. Боротьба більшовиків за народну освіту в період першої російської революції. Радянська школа. 1955. № 12. С. 17–30.
 8. Дзеверін О. Роль І. Франка в розвитку педагогічної думки на Україні. Радянська освіта. 25 серпня.
 9. Дзеверін О.Г. Ленінські ідеї про виховання комуністичного ставлення до праці. Радянська школа. 1956. № 4. С. 17–322
 10. Дзеверін О.Г. (ред.) Атеїстичне виховання в школі. Збірник статей. Київ: Радянська школа, 1956. 240 с.
 11. Дзеверин А. Иван Франко. Народное образование. №. 9. С. 11–16.
 12. Дзеверін О.Г. Розвиток історико-педагогічної науки в УРСР. Розвиток народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР. Наукові записки. Т. VІ. Київ: Радянська школа, 1957. С. 135–188.
 13. Дзеверін, О. Г. Історико-педагогічна наука в УРСР до 40-річчя Жовтня. Наукова сесія, присвячена 40-річчю Великої Жовтневої Соціалістичної революції: (тези доп.). Київ, 1957. Вип. 1. С. 11–16.
 14. Дзеверін О.Г. З історії боротьби за народну освіту на Україні після перемоги жовтневої революції [Про статтю Т. Лубенця «До питання про школу для дорослих» (1919)]. Радянська школа. 1957. № 10. С. 61–66.
 15. Дзеверін О. Шляхом поступу. Розвиток історико-педагогічної науки в УРСР. Радянська освіта. 11 січня.
 16. Дзеверін О.Г. А.С. Макаренко про О.М. Горького (стаття Макаренка у київській газеті «Більшовик» в 1936 р.). Радянська школа. 1958. №3. С. 69–71.
 17. Дзеверін О.Г. Хрестоматія з історії марксистсько-ленінської педагогіки. Київ: Радянська школа, 1958. 670 с.
 18. Дзеверін О.Г. Т.Г. Лубенець – видатний послідовник К. Д. Ушинського на Україні. Радянська школа. № 12. С. 66–72.
 19. Дзеверін О. (упоряд.) Іван Франко: педагогічні статті і висловлювання. Київ: Радянська школа, 1960. 299 с.
 20. Дзеверін О.Г. Педагогічні погляди І. Я. Франка. Іван Франко: педагогічні статті і висловлювання. – Київ: Радянська школа, 1960. С. 5–19.
 21. Дзеверін О. Актуальні завдання історико-педагогічної науки. Радянська школа. № 1. С. 27–34.
 22. Дзеверін О. Роль Н.К. Крупської в розвитку педагогічної думки на Україні. Радянська школа. № 2. С. 11–18.
 23. Дзеверін О. Цікаве історико-педагогічне дослідження [Рец. на книгу «Савинець В. К. Іван Франко і сучасна йому педагогічна думка в Галичині» (Львів, 1961) ]. Радянська школа. №9. С.90–91.
 24. Дзеверін О.Г. (ред.) З історії школи і педагогічної думки на Україні: Зб. статей. Київ: Радянська школа, 1963. 222 с
 25. Дзеверін О.Г. Життя для освіти на­роду [Рецензія на книгу «О.Р. Мазуркевич. Видатні українські педагоги-просвітителі. Х.Д. Алчевська та її сподвижники. Київ, 1963»]. Радянська школа. № 5. С. 98–99.
 26. Дзеверін О., Савченко О., Смаль В. Народна освіта в Українській РСР. Реальні факти і націоналістичні вигадки. Радянська школа.1968. №11. С. 99–106.
 27. ДзеверінО.Г. В.І. Ленін і педагогічна наука. Київ, 1970. 80 с.
 28. Дзеверін О.Г. Г.С. Сковорода в радянській історико-педагогічній літературі. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. Київ: Вища школа, 1972. С. 213–245.
 29. Дзеверін О. Г. Видатний просвітитель про навчання і виховання дітей [До 250-річчя від дня народження Г.С. Сковороди]. Початкова школа. 1972. № 12. С. 64.
 30. Дзеверін О.Г. Питання народної освіти на ІІ з’їзді РСДРП. Радянська школа. 1973 №7. С. 8–13
 31. Дзеверін О. Класик вітчизняної і світової педагогіки [Про Костянтина Ушинського]. Радянська освіта, 1974, 27 лютого.
 32. Дзеверін О.Г. А.В. Луначарський і сучасна школа. Радянська школа. 1975. №11. С. 36–44.
 33. Дзеверін О. Г. Видатний радянський педагог: вступ. ст. Сухомлинський В.О. Вибрані твори : в 5 т. / редкол.: О.Г. Дзеверін (голова) та ін. Київ: Радянська школа. 1976. Т. 1. 1976. С. 7–52.
 34. Дзеверін О.Г. В.О. Сухомлинський про формування громадянської життєвої позиції учнів. Проблеми дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук в світлі рішень XXV з’їзду КПРС: тези республіканської наукової конференції. Т. І. Київ, 1977. С. 13-а – 13-б.
 35. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди. [редкол.: Дзеверін О.Г. (відп. ред), Смаль В.З. Табачников І.А.]. Київ : Вища школа. 1972. 246 с.
 36. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5-ти Т. [редкол.: Дзеверін О.Г. (голова), Грищенко М.М., Заволока С.П., Сухомлинська Г.І. та ін.]. Київ: Радянська школа, 1976–1977.
 37. Педагогіка: підручник для пед. ін-тів та ун-тів / О.Г. Дзеверін, М.Д. Ярмаченко, Д.Ф. Ніколенко; під ред., з передм. М.Д. Ярмаченка. Київ: Вища школа, 1986. 543 с.

Анонси та оголошення

23.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

РУБАН АЛЛУ ІВАНІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали